måndag 31 oktober 2016

Äntligen - Serneke börsnoteras!

I november kommer byggföretaget Serneke börsnoteras. Det är den enskilt största börsnyheten jag har sett fram emot under detta året!

I pressmeddelandet hittar du prospektet med all information som i detta skede finns tillgänglig.

Vad som framgår är att erbjudandet och teckningskurs kommer offentliggöras måndag den 14 november. Första handelsdag beräknas bli den 24 november. Allmänheten ska också kunna teckna aktier.

Emissionen ska användas till organisk tillväxt och förvärv. Det långsiktiga tillväxtmålet är 10 miljarder kronor per år 2020. Att det Göteborgsbaserade företaget vill etablera sig mer permanent i rollen som en uppstickare till byggjättarna på den svenska och nordiska marknaden är därmed ingen hemlighet. Jag tror att de har goda förutsättningar att lyckas med det. Soliditeten ska överstiga 25 procent och företaget ska ha en likviditetsreserv motsvarande 5 procent av intäkterna under rullande tolvmånadersperiod.

Den genomsnittliga tillväxttakten under perioden 2002-2015 är 51,5 procent, eller från 14 miljoner kronor till 3,1 miljarder kronor. Rörelseresultatet ifjol var 128 miljoner kronor vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,1 procent. Företaget har fortfarande utrymme att konkurrera på den nordiska marknaden och eftersom kontor redan finns på plats på flera orter i Sverige är flera investeringskostnader i det avseendet redan tagna. Bolagets orderbok uppgick till 6 629 miljoner kronor den 30 september 2016 och fortsätter företaget utvecklas i samma fina takt kan tillväxtmålet om 10 miljarder årligen 2020 vara inom räckhåll. Även om det är en vision har företagets historik och orderbok visat att man tydligt rör sig i rätt riktning. Skulle man klara att nå målet motsvarar det en tredubbling av 2014 års tillväxt, vilket i sig är en tydlig nog indikation för mig om att företaget alltjämt har flera år av fin tillväxt framför sig om de klarar att stå sig i konkurrensen när de med ökad intensitet lämnar Göteborgsregionen för tuffare marknader där deras ställning inte är lika stark. Oavsett vilket torde bara möjligheterna som finns i Göteborgsregionen erbjuda en tillräcklig grund för att det borde gå att räkna hem affären även om expansionen skulle halta. Med brasklapp naturligtvis för att det som alltid förutsätter att värderingen av teckningskursen är rimlig och det vet vi ju först om två veckor.

Bygg står för cirka 70 procent av företagets verksamhet, därtill relaterade projekt och anläggningsarbeten för merparten av återstoden. I tillägg finns även ett affärsområde för fastigheter som i nuläget utgör knappt en procent av verksamheten men sannolikt kommer växa med tiden. Det senare är något jag tycker är väldigt spännande och är övertygad om att det kommer bidra till en ökande stabil bas för företagets intäkter på lång sikt.

Serneke är en välkänd aktör i Göteborgsregionen med flera prestigebyggen bakom sig. Framöver är de högaktuella i flera spännande projekt i Göteborg, bland annat stadens första höghus Karlatornet (Polstjärnan) med tillhörande stadsdelen Karlastaden på Hisingen samt en multiarena som ska ersätta Scandinavium. Andra fina projekt senaste åren inkluderar Göteborgs Energis huvudkontor i Gårda och Partille kommuns nya naturrum.

Att Serneke dessutom sponsrar IFK Göteborg (och Frölunda Indians) är förvisso inte avgörande för teckningsbeslutet men ändå mycket trevligt. Det har ryktats att företaget vill ta över som huvudsponsor den dagen avtalet med Prioritet Finans går ut och man undrar om det är en tillfällighet att Serneke passar på att offentliggöra börsnoteringen samma dag som trotjänarna Hjalmar Jonson och Adam Johansson avtackades? Företagets reklamskyltar syntes över hela arenan så ett väl valt datum ur det hänseendet. Konkret har sponsorskapet tagit sig uttryck i multisportanläggningen Prioritet Serneke arena som invigdes på Kviberg förra året. Ola Sernekes företag byggde under tidigare namnet Sefa även nya Kamratgården.

VD Ola Serneke har ett rykte i Göteborgs näringsliv av att vara en slipad och tuff affärsman och jag har förtroende för honom. Exemplen ovan visar att det är en visionär företagsledare med känsla för stora prestigeprojekt som han dessutom förbluffande ofta lyckas ro i hamn, företagets lilla marknadsposition till trots. Hur väl han kommer lyckas på en större marknad där han inte har ett lika starkt kontaktnät och förtroende som i Göteborgsregionen återstår att se.

Den här börsnoteringen har jag sett fram emot länge och kommer garanterat teckna. Eftersom erbjudandets totala värde antagligen är begränsat kommer jag teckna stort för att inte riskera bli utan aktier och säkerställa en så stor tilldelning som möjligt redan från start. Min utgångspunkt är därför storleksordningen 25 000 - 50 000 kronor. Beroende på vad teckningskursen blir och om klarhet kommer ges i Sernekes utdelningspolicy. Det påverkar i sin tur hur jag kommer investera kommande veckor. Eftersom ingen ny löneutbetalning hinner göras innan dess blir det till att spara och jag kommer därför vara mycket mer restriktiv med andra köp. Kvartalsutdelare kan vänta till december eftersom ex-dag ändå är i slutet av året. Utländska aktier är dyra och ingen brådska.

Undersöker vilka mäklare som kommer hantera teckningserbjudanden och uppdaterar texten så snart jag har mer information. Avanza uppger att de förutsätter att de kommer erbjuda sina kunder möjlighet att teckna aktier i Serneke. De kommer dock gå igenom prospektet och återkomma med information inom kort. Också Nordnet ser över möjlighet att erbjuda sina kunder möjlighet att teckna Serneke-aktier.

För egen del hoppas jag att det denna gång ska vara möjligt att teckna direkt på investeringssparkonto. Om det blir så eller i kapitalförsäkring, som senast för Ahlsell, är inte klart. Att aktien inte tidigare börsnoterats talar för möjlighet att teckna i investeringssparkonto men det beror samtidigt på hur formen för de aktier som finns i nuläget ser ut.

Jag kommer teckna aktier i Serneke.

PS. om ni undrar vart inlägget om utdelningar tog vägen så gick det iväg av misstag genom automatisk schemaläggning. Det kommer istället publiceras imorgon tisdag den 1 november kl. 08.30. Jag ville ha huvudfokus på Serneke då det är en stor börshändelse - statistikinlägg får vänta. :)

söndag 30 oktober 2016

Veckoplan - v. 44 svenska kvartalsutdelare i fokus

Inför kommande vecka står jag inför ett dilemma. Utländska aktier är för dyra och jag har redan en beskedlig andel i de flesta av de svenska basinnehaven. Även om jag tittar på ännu billigare tillfällen att öka ytterligare också där måste fokus hamna någon annanstans. Vad återstår?

Det uttalade målet är att både höja portföljens utdelningsandel och utdelningsfrekvens. Såvitt jag känner till är det främst bland mindre fastighetsaktier som man kan hitta hög kvartalsvis utdelning i Sverige. Tar dock tacksamt emot tips på andra svenska aktier med regelbunden utdelning.

Även om utdelningen är god i enfastighetsaktier har de en hög kursrisk eftersom kursen snabbt kan falla vid minsta förändring. Många undviker dem därför. Jag undviker å andra sidan preferensaktier. Min filosofi för enfastighetsaktier är att köpa billigt och sedan regelbundet försöka sälja av när kursen är hög för att undvika ha för tunga innehav under lång tid. Därtill har jag en uttalad tanke om att diversifiera i åtminstone fem olika kvartalsutdelare för att på så sätt sprida risk vid eventuella negativa nyheter i en enskild aktie. Målet är att dessa aktier totalt ska utgöra åtminstone 5 procent av portföljen och därigenom bidra till att höja portföljutdelningen och utdelningsfrekvensen.

De aktier jag tittar på är:

Delarka känns som tryggaste alternativet. De har Posten som hyresgäst och det ska nog, vikande volymer till trots, väldigt mycket till för att de skulle flytta sin kanske största terminal. Samtidigt flyttar Posten mindre kontor ganska regelbundet för att anpassa sig till kostnadsbilden så man ska inte tro att det inte kan ske i framtiden. Jag håller dem dock som den tryggaste av enfastighetsaktierna. Detta avspeglas dock i att deras utdelning brukar vara lägst i proportion till kursen. Man får ändå över 6 procent kvartalsvis. Har redan ökat lite och fiskar aktivt efter alla andelar jag kan komma över under 107 kronor per aktie.

Hemfosa är min favorit bland kvartalsutdelarna. Framförallt eftersom de har en större diversifiering med tydligt fokus på samhällsfastigheter. Jag gillar dock inte den höga belåningsgraden och de har tidigare ställt ut preferensaktier vilket jag alltid tar som en om inte röd så i alla fall gul varningslampa. Kursen är, nedgången till trots, fortfarande relativt hög och det går inte att utesluta att den kan fortsätta nedåt om botten bryts. Flera bloggare har skrivit bra analyser om Hemfosa nyligen för den som vill läsa mer.

Varför gillar jag ändå aktien? Jo 5 procent utdelning uppdelat kvartalsvis i ett relativt etablerat företag med fokus på samhällsfastigheter känns som det tryggaste av alternativen. Jag analyserar fortfarande bolaget och har ännu inte landat i hur stor portföljandel jag vill ha men 1 procent känns definitivt rimligt. Frågan är främst om jag är beredd att öka andelen ytterligare eller inte. I så fall ska det ske runt 77 kronor utan negativa nyheter.

Saltängen har ICA som hyresgäst och känns näst Delarka som det tryggaste enfastighetsalternativet. Jag har nu fått ett första innehav och vill öka. Idealspannet är 102 - 105 kronor per aktie men kan tänka mig fortsätta öka lite smått även vid 107 kronor per aktie.

Sydsvenska hem är ett litet skånskt företag som investerar i hyresrätter och offentliga byggnader. De börsnoterades i år. Känns tryggare än enfastighetsaktierna men samtidigt är det ett litet företag och risken är högre än de kan ge sken av. Jag har skummat igenom deras senaste rapport och blev inte lugnad av siffrorna som presenterades, tvärtom reste de ytterligare frågetecken kring verksamheten. Har sedan tidigare bestämt mig för att öka så att jag har en full post om cirka 75 aktier men ska jag öka utöver det fordras bättre analys och den kommer jag göra i veckan. De ger över 6 procent utdelning årligen uppdelat kvartalsvis.

Tre andra innehav som är under bevakning och djupare analys är:

Bonäsudden är ett intressant alternativ eftersom det inte är en enfastighetsaktie men ändå delar ut 6 procent uppdelat kvartalsvis. De investerar i första hand i hyresfastigheter vilket brukar vara tryggt. Jag har dock inte hunnit göra analysen och köper helst inte det jag inte förstår. I synnerhet inte när vinst per aktie under 2016 var negativ - då vill jag först veta varför.

Kallebäck har antagligen störst risk av alla enfastighetsaktierna. Deras kontrakt närmar sig sitt slut och de har SAAB som hyresgäst, vilket känns mindre tryggt än alternativen. Samtidigt finns företaget i ett attraktivt område så rättigheterna till fastighet och mark har helt klart ett värde. Jag är försiktig och vill helst inte handla ovanför intervallet 112 kronor. Möjligen kan det bli ett swingtrading case på kortare sikt.

Solnaberg är ett fint alternativ. De har haft If som gäst sedan 1986 och torde ses som en ganska säker investering - oaktat de risker som generellt gäller enfastighetsbolag. Jag tittar på att gå in i aktien med ett mindre innehav men inväntar helst först klarhet i utdelningen. De kommer rimligen dela ut minst 6 procent per år precis som övriga aktier. Kan jag fynda till mig ett litet första innehav vid 105 kronor per aktie gör jag nog det ändå. För göteborgaren skär det dock i hjärtat att investera i Solna.

Ett dilemma är att mycket av kassan är uppbunden i min kapitalförsäkring efter de fina affärerna i Ahlsell. Dels satte jag över pengar för att ha teckning för eventuell full tilldelning och dels har jag fått en fin vinst efter att ha sålt halva innehavet. Jag kommer som vanligt titta på mina kanadensiska månadsutdelare. Där är valutaeffekten inte lika extrem som för USD och EUR. Generellt är kurserna mycket höga och jag tror inte att de kommer falla under veckan. Bland amerikanska aktier är endast Realty Income på intressanta nivåer. Samtidigt är årsutdelningen bara strax över 4 procent brutto och skulle USD sjunka nedåt 7,5 - 8 USD igen innebär det att jag bara får ut 3 - 3,33 procent per aktie. Avvaktar ytterligare nedgång.  Enda rimliga alternativet är att öka i norska aktier. Där är valutan främst en återgång till det normala och viss uppsida finns.

ATEA är främsta alternativet. Där ökar jag om kan köpa under 75 NOK per aktie nu när rapporten nyligen bekräftade en fortsatt fin riktning. Aktien stängde i fredags som en dragonfly doji vilket indikerar att kursen kommer öka kommande vecka. Återstår att se om det stämmer.

Gjensidige ger en extrautdelning på 4 NOK per aktie om jag lyckas köpa under måndagen (ex-dag tisdag den 1 november). Tar man den bonusen i beaktande skulle det innebära att jag till sist ändå kan gå in på en nivå nära min riktkurs. Köp A-kriterier om minst 3,33 procents utdelning även vid sänkt ordinarie utdelning till 5 NOK uppfylls så här kommer jag fiska imorgon.

Orkla börjar närma sig rimliga nivåer. Aktien är fortfarande inte billig och utdelningsandelen låg. Det är en aktie som jag vill äga men utan valutarabatt och med ojämn utdelningshistorik känns den ganska dyr. Det kliar i fingrarna att gå in nu när jag har kapital som skvalpar men tror jag håller mig i styr eftersom det i nuläget bara skulle sänka genomsnittsutdelning på portföljen.

REC Silicon blir dock allra mest spännande i kommande veckan när de onsdag den 2 november släpper sin rapport. Som jag förstår det har de lyckats kapa kostnaderna på ett föredömligt sätt men har sannolikt fortsatta problem på intäktssidan och det bådar inte gott på längre sikt. Hoppas att rapporten ska överraska mig men börjar mer och mer fundera på att realisera en förlust nu när valutauppgången ändå är en god krockkudde. Skäl att återkomma i frågan.

Svenska basaktier ska dock inte negligeras och möjligheter finns. Där är jag dock ganska väl investerad just nu så det ska till ännu bättre köplägen för att fortsätta öka.

Castellum börjar röra sig mot en Köp B-nivå nära 120 kronor. Kan bli så att jag ökar i veckan. När det gäller trygga defensiva aktier som Castellum och Axfood sätter jag Köp B redan vid 3,5 procent.

Clas Ohlson visade under fredagen tecken på att en botten hade bildats. Jag är fortfarande sugen på att öka lite ytterligare om färden skulle fortsätta under 128 kronor, vilket motsvarar YOC på 4,5 procent mot årets utdelning. Huvudskälet är att jag tror att den svaga kronan pressar aktien mer än vad som är verksamhetsmässigt motiverat. Så snart som kronan stärks igen kommer aktien röra sig uppemot åtminstone intervallet 135-140 kronor igen.

Axfood har jag redan ökat rejält i. Nu inväntar jag lägre nivåer för nästa köp. Eftersom tidigare bottnar marginellt passerades går det inte att utesluta att även januaribotten under 134 kronor ska testas innan kursen stabiliseras igen.

Skanska har jag velat öka i en längre tid och gjorde också så i veckan som gått. Behöver göra min analys av rapporten men ser ändå att kursen lär fortsätta nedåt varför bättre tillfällen att öka vid 175 kronor kan uppstå på sikt.

Ahlsell sist men inte minst. Aktien handlades vid stängning för 56 kronor per aktie. Skulle den öka uppemot 58 - 60 kronor per aktie när institutionella investerar fyller på sina innehav överväger jag faktiskt att sälja av hela innehavet. Det är en såpass stor vinst att den motsvarar 4 - 5 års utdelning och jag tror inte att en så hög kurs är hållbar på sikt varför nivåer nära introduktionskursen om 46 kronor kan komma att prövas igen på ganska kort sikt.

Till sist ger höstlovet en sällsynt möjlighet att följa börsen lite mer aktivt. Tittar på lite försiktig daytrading/swingtrading i kända aktier, inte minst MQ där jag ändå kan leva med en ökad andel, samt Mekonomen och Ratos. Ser det mer som ett lärotillfälle i liten skala där målsättningen i första hand är att se hur jag lyckas hantera risken. I bästa fall kan det bidra med några kronor i vinst.

Bloggen hade under oktober månad 5 000 läsare. Det har verkligen gått snabbare än jag kunnat drömma om. Tack för det stora intresset!

Kommer nu få tid att skriva lite fler analyser och fördjupande inlägg som kommer portioneras ut under november.

lördag 29 oktober 2016

Ahlsell krönte en fin börsvecka

Jag skrev igår om de 200 aktier i Ahlsell som jag tilldelades för 46 kronor per aktie. Sålde hälften med en vinst på 6 kronor per aktie eller 12,7 procent.

Även om Ahlsell naturligtvis var veckans, och för att inte säga månadens, stora höjdpunkt gjorde jag flera andra fina affärer, inte minst fina lägen att öka till Köp B-nivå.

Som jag tidigare skrivit passerade Axfood min Köp B-nivå där aktien ger minst 3,5 procent ordinarie utdelning och sannolikt minst 4 procents utdelning 2017. I linje med min köpstrategi ökade jag innehavet med en tredjedel vid 142,40 kronor och äger nu 75 aktier.

Clas Ohlson bjöd också på fina tillfällen att öka. Även här ökade jag rejält med 30 procent vid 127 kronor och har nu 65 aktier. Det skulle innebära hela 4,5 procent mot årets utdelningsnivå. Å ena sidan har Clas Ohlson en fin utdelningshistorik där de inte sänkt senaste åren. Å andra sidan var årets utdelning högre än vinst per aktie och frågan är om de kan upprätthålla denna nivån på sikt. Finns dock fallhöjd om de skulle sänka. Jag tror också att den ovanligt svaga kronan sänker kursen just nu varför både kurs och utdelning kan komma öka igen när kronan stärks. Aktien visar redan nu försiktiga tecken på att en botten har bildats. Återstår att se om det var tillfälligt eller mer bestående.

Skanska har jag grämt mig över att jag inte köpte en större post i från början. Jag valde att se nedgången efter rapporten som ett tillfälle att öka lite försiktigt på 192,40 kronor. Det finns fortfarande en i grunden stark efterfrågan och potentiella nya projekt. Även om de inte skulle falla ut får jag 3,9 procent per aktie mot årets utdelningsnivå - det är nära nog Köp B-nivå i min köpstrategi för att en liten ökning ska vara motiverad. Det finns utrymme att utdelningen sänks med en krona och jag kan ändå räkna hem en nog så god affär. Denna gång var det främst en ökning för att behålla den relativa portföljandelen och möjligen kan bättre köptillfällen uppstå om nedgången fortsätter kommande vecka.

MQ är ingen aktie som jag egentligen vill ha en stor post i men när jag kan plocka hem hela 5 procents säker utdelning redan i februari gör jag det. Eftersom kursen i absoluta tal är låg har jag fortsatt öka. Aktien utgör i nuläget 1,7 procent av mitt samlade aktieinnehav. Skulle kunna tänka mig öka med ytterligare 15-25 aktier. Viss vaksamhet behövs dock eftersom det är högst osäkert om de kommer kunna bibehålla lika hög utdelningsnivå på lång sikt.

Saltängen har jag sneglat på en tid och nu gav mitt långsiktiga kursfiske resultat. Det blev till sist en första blygsam post om 5 aktier till kursen 107,50 kronor. Det är lite högre än vad jag egentligen vill betala men under 107 kronor har aktien inte handlats sedan augusti så för ett köp A till 9 procents utdelning årligen var det gott nog.

Jag fick även min utdelning från Telia på kontot. Utöver ISK-utdelningen fick jag även ett par hundralappar för de aktier jag har fått på VP-konto sedan noteringen.

Till sist har jag för ovanlighets skull roat mig med lite daytrading. Det är inget jag brukar syssla med. Därtill är jag en försiktig general som är medveten om den höga risken, inte minst till följd av min egen bristfälliga erfarenhet på området och svårigheten att räkna hem vinst efter courtage när jag omsätter mindre belopp. Affärerna gick i alla fall jämt upp och lämnade till sist några kronor i vinst.

Utländska aktier håller jag mig undan. Finns olika filosofier om hur man ska resonera där och visst jämnar det ut sig i längden för den som månadssparar men jag ser det som att det finns en potentiell nedsida på minst 10 procent i både EUR och USD. Utdelningen ska vara god över längre tid och när aktierna därtill är relativt dyra avstår jag. Finns dock några amerikanska aktier jag ändå tittar lite extra på och återkommer till det på söndag. Tror också det är så att eftersom jag själv bott och arbetat i länder där man handlar med EUR eller USD de senaste åren så blir valutaskillnaden desto mer konkret kännbar för mig. Det är inte bara siffror på en handelsskärm utan påverkar vad jag får betala för varor jag köper i min vardag. Därför kan jag med allt tydlighet säga att utländska valutor är dyra just nu. Svenska kronan är svag, kommer så vara en tid till efter riksbankens besked att bibehålla styrräntan på minus en halv procent och så småningom kommer bättre köptillfällen. Spara en kassa och köp större innehav längre fram istället. I mitt fall har jag redan en stor kassa i kapitalförsäkringen efter Ahlsellaffären. Eftersom jag skulle få skatta dubbelt om de förs över till investeringssparkontot är jag benägen att inte göra det utan istället vänta ut bättre köplägen. Svenska utdelningsaktier är fortfarande rimligt värderade.

Någon kanske tycker att jag börjar få lite väl många aktier i portföljen. Jag ser det som att jag har två portföljer, en svensk och en utländsk, och mitt mål är att ha 10-20 aktier i vardera portfölj. Basen i den svenska portföljen är de defensiva innehav som Axfood, H&M, Castellum och Clas Ohlson som ni ser att jag regelbundet ökar i. Den typen av aktier behöver förvisso bevakas men inte lika aktivt som mer spekulativa aktier. Det räcker att följa med i nyhetsflödet och läsa kvartalsrapporterna för att se att den utstakade kursen fortfarande gäller. Sedan kryddar jag aktien med mindre innehav som har en lite större risk - dessa utgör dock en liten andel av portföljen. Det beror dels på att jag, till skillnad från många andra sparare, inte har en separat kortsiktig portfölj. Har jag kapital över pytsar jag ibland in det i affärer med kortare horisont som planeras säljas av på sikt. Autoliv och Telia är två exempel men egentligen sorterar även enfastighetsaktierna in där. Anledningen är att jag inte vill ta risken att binda in kapital som jag sällan använder i ett separat ISK eftersom jag sällan är aktiv och det riskerar innebära att jag bara får en relativt sett högre skatt i proportion till en lägre genomsnittlig avkastning. Bättre då att låta kapitalet röra sig inom ett och samma konto. Får lite mer tid nu under höstlovet och planerar fortsätta skriva inlägg som förtydligar hur min strategi och portföljbalans fungerar.

fredag 28 oktober 2016

Fin affär i Ahlsell - tog hem god vinst!

Jag tilldelades till sist 200 aktier i Ahlsell. Hade tecknat fler men var samtidigt mycket nöjd med tilldelningskursen 46 kronor som var långt lägre än jag hade vågat hoppas på. Var beredd på att få betala minst 50 kronor per aktie. Det innebär att det räcker att företaget delar ut cirka 45 procent av innevarande års vinst för att mitt minimimål om 3 procents utdelning ska uppnås. Därmed sannolikt en ganska fin investering på lång sikt.

Hade jag tilldelats 300 aktier skulle jag direkt tagit hem en vinst. Inledningsvis före öppning fanns en jämvikt mellan 51-53 kronor och i det intervallet hade jag definitivt sålt 50-100 aktier. Jag la en säljorder på 50 aktier vid 51 kronor och ytterligare en vid 53 kronor innan börsen öppnade utifall att.


Det blev ändå så att jag tog hem en del av vinsten och minskade risken. Grattis också till er som gick in på kort sikt och kunde ta hem en fin vinst idag! (nu visade det sig att aktien senare steg över 51 kronor men det förtar inte min glädje över en riktigt fin affär läs vidare så ser du varför)

Man kan undra varför jag minskar innehavet direkt om jag nu tror på företaget på lång sikt?

Mig gav det en vinst på över 10,5 procent på en dag för de första 50 aktierna jag sålde - helt ok måste jag säga. Man kan också välja att se det som att jag har minskat risken genom att sälja av en fjärdedel och därigenom ta hem motsvarande en årsutdelning för hela mitt ursprungliga innehav i förtid.


Hade bestämt mig för att sälja ytterligare 50 aktier om kursen nådde 53 kronor och det gjorde den ju. Därmed har jag kunnat räkna hem en vinst på nästan 600 kronor, eller motsvarande 12,7 procent, på bara ett dygn. Det innebär att jag redan har hämtat hem motsvarande fyra årsutdelningar i Ahlsell för de här 100 aktierna och åtminstone två årsutdelningar för alla aktier jag tecknade. Nu kan jag sitta lugnt i båten och se hur företaget utvecklas för att fatta ett välgrundat beslut allt eftersom mer information om kommande vinst och utdelning blir känd.

Ytterligare en anledning är att jag hellre köper tillbaka aktierna på investeringssparkontot i framtiden igen när mer information är känd. Även om det främst beror på mindre teknikaliteter med liten praktisk betydelse vill jag av principskäl helst ha mina svenska aktier i ett investeringssparkonto. Det skulle väl vara tusan också om jag inte skulle kunna köpa tillbaka aktierna till ett lägre pris och med tanke på att jag sålde dem med en avkastning som motsvarar minst tre års utdelning mot nuvarande resultat finns gott om tid att invänta ett bra köpläge.

De sista 100 aktierna kommer jag behålla oavsett vilket - de säljs först om jag har lyckats köpa tillbaka 100 aktier på investeringssparkontot och kan räkna hem ännu en god affär.

Nu utgör Ahlsell 5-6 procent av mina totala innehav och målet på sikt är att de endast ska utgöra 1-2 procent. Känns som att jag ligger ganska rätt riskmässigt.

Lite underligt att aktien noterades med ett så brett teckningsintervall. Hade man istället satt aktiekursen till 48 eller 50 kronor hade den säkerhet ändå tecknats fullt med tanke på att säkerheten då varit större och intresset uppenbarligen har varit stort på kort sikt. Men det är lätt att vara efterklok.

Mina blogginlägg om Ahlsell har varit de mest vällästa och de tre tidigare inläggen stod i morse ensamma för 15 procent av bloggens besökare. Även om jag som alltid har varit extremt tydlig med att mina inlägg inte är rådgivning utan att läsare själva är ansvariga för sina beslut känns det ändå bra att veta att de som eventuellt tog rygg och tecknade Ahlsell också har haft möjligheten att räkna hem en fin affär.

Trevlig helg!

Jag äger aktier i Ahlsell.

onsdag 26 oktober 2016

Köpstrategi gav signal att öka i Axfood

Min köpstrategi bygger på en trestegsraket där jag ökar i stigande skala beroende på aktiekursens värdering i proportion till ordinarie utdelning. Avsikten med strategin är att jag kontinuerligt ska kunna öka i bra aktier men samtidigt både undvika att förköpa mig för tidigt eller vänta för länge på en nedgång som aldrig kom.

Eftersom jag ökar med större andelar när köp B och köp C (extremfall) uppstår är förhoppningen att jag inte ska fastna i fällan att få ett allt för svagt YOC.

Idag kom så tillfället att öka i Axfood. Jag ökade mitt innehav med mer än 30 procent och äger nu 75 aktier, vilka utgör mer än 10 procent av portföljen. Köpkursen var 142,40 kronor per aktie, vilket motsvarar mer än 3,5 procents utdelning på årets ordinarie utdelning och sannolikt mer än 4 procents utdelning 2017. Så goda tillfällen uppstår sällan och då behöver man slå till. Mitt GAV är nu 147 kronor och jag kommer aktivt hålla utkik efter tillfällen att köpa ännu billigare de kommande dagarna. Nästa nivå att öka stort är egentligen först vid 125 kronor. Så lågt ska aktien rimligen inte sjunka. Jag tittar därför snarast på att stegvis öka i mindre portioner på vägen ned, 4-8 aktier åt gången med mål att åtminstone sänka GAV till 145 kronor.

Noteras bör att jag endast räknar ordinarie utdelning och att jag sätter mina köpnivåer beroende på risken i aktien. Defensiva aktier som Axfood handlas sällan till mer än 4 procents ordinarie utdelning varför min köp B-nivå där är 3,5 procents utdelning. För en vanlig aktie är köp B-nivån 4 procent och för vissa mer osäkra aktier, inte minst utomlands, ännu högre bortom 5 procent.

Axfood är ett kärninnehav och ska normalt utgöra 10 procent av portföljen. Idag utgör aktien 12,7 procent och jag ser ett utrymme att öka hela vägen upp till 20 procent om goda köptillfällen kvarstår.

Mycket viktigt att understryka är att min köpstrategi endast gäller allt annat lika, ceteris paribus. Om negativa nyheter som kan föranleda risker eller lägre vinster finns ökar jag naturligtvis inte. Axfood släppte nyligen en bra men tråkigt odramatisk rapport som ganska väl bekräftade att företaget utvecklas precis i den riktning jag vill se. Därmed har jag god information att grunda mitt köpbeslut på och risken är lägre än inför en rapport. Den enda nyheten jag har sett om Axfood idag var att de konstaterar att svenskars konsumtion av vegetarisk mat ökar. Jag är själv vegetarian och väljer att se Axfoods trendmedvetenhet som en konkurrensfördel. Vegetarisk kost är billigt och rekommenderas till er som vill spara pengar. Planerar att haka på trenden från flera bloggare och ge ett par egna budgetreceptfavoriter så småningom.

Petrusko uppmärksammade på twitter att Ahlsell har snävat in sitt teckningsintervall till 46-50 kronor per aktie. Det skulle med 3 kronor vinst per aktie och en utdelningsandel 40 procent innebära att utdelningen som lägst skulle bli 2,4 procent. Det räcker dock att utdelningsandelen istället blir 50 procent vid 50 kronors teckningskurs för att mitt minimimål om 3 procents utdelning uppnås. Hade jag känt till detta tidigare hade jag antagligen valt att teckna ytterligare 100 aktier. Inväntar nu med spänning fredagens besked om hur många aktier jag tilldelas.


tisdag 25 oktober 2016

Tecknade Ahlsell

Det har varit oväntat stort intresse kring mina inlägg om Ahlsell och har fått en del frågor kring hur många aktier jag tecknade. Har dragit ut på beslutet men kan nu bekräfta att jag tecknade 300 aktier. Återstår att se om jag även kommer tilldelas så många aktier. Har hela tiden varit på det klara med att jag skulle teckna eftersom jag anser att det är ett fint och välskött företag. Hur mycket  och framförallt hur stor portföljandel jag är beredd att ta med allt vad det innebär i portföljrisk har dock gett en del huvudbry.

Från början ville jag teckna hela 400-500 aktier. Vid eftertanke insåg jag dock att det var alldeles för många. 500 aktier skulle vid en teckningskurs på 58 kronor innebära att Ahlsell skulle utgöra 3 procent av portföljen även när den når 1 miljon i totalt värde. Portföljrisken skulle därmed bli onödigt stor under den kommande treårsperioden.

Började istället fundera på 200-250 aktier. Samtidigt finns alltid en risk vid noteringar att man inte tilldelas det antal aktier som man önskar. Tyckte därför att det var bättre att teckna lite i överkant för att sedan minska, med viss förlust om nödvändigt, om det skulle visa sig att mina förväntningar inte infrias. Ser det som något man får vara beredd på när det gäller börsnoteringar, en del av spelet helt enkelt. 250 aktier var samtidigt inte möjligt då man måste teckna i jämna hundratal.

Jag landade till sist i att teckna 300 aktier. Det skulle vid en maximal teckningskurs på 58 kronor innebära att jag som högst når en portföljandel på 1,75 procent vid 1 miljon i totalt värde och åtminstone under 20 procent av min aktieportföljs nuvarande värde. Det känns ganska rimligt. Dessutom ger det mig en viss flexibilitet då jag vet att jag känner mig helt och fullt beredd att äga 200 aktier på riktigt lång sikt (horisont till pensioneringen) medan jag har ett visst spelrum att sälja av 50-100 aktier om det skulle visa sig att företaget inte levererar i linje med mina förväntningar eller i bästa fall om jag skulle se möjlighet till ett litet klipp på fredag för att ta hem en vinst på kort sikt.

Affärsvärldens artikel om att VD Johan Nilsson säljer för att renovera sommarstugan och betala av bolånen tar jag också ganska lätt på. Nilsson har funnits länge i företaget, ägt aktier under lång tid och ser det faktiskt inte som särskilt anmärkningsvärt att han passar på att minska sitt innehav lite när aktien är högt värderad. För mig som köpare kvarstår faktum att jag inte kunnat teckna tidigare men nu får chansen. Det är ett välskött företag med en mer än hundraårig historia.

Eftersom jag på sikt helst vill äga aktien i ett investeringssparkonto finns också en tanke att sälja av en del av aktierna för att återköpa i ISK vid ett bra tillfälle i framtiden. Nu vill jag med all tydlighet understryka att jag inte tror att Ahlsell kommer bli vare sig en kursraket eller en given vinst vid omedelbar försäljning. Det finns snarare en risk att det blir en ny folkaktie att jämföra med Telia, där du nog känner till historiken. Faktum är dock att Telia för min del när det gäller långt ägande faktiskt har varit en nog så god affär med tanke på deras fina utdelningar genom åren. Det handlar därför snarare om hur jag vill äga aktien och förhålla mig till riskbilden på både kort och lång sikt. 300 aktier blev den optimala avvägningen utifrån mitt nuvarande tillgängliga köpkapital och utifrån hur stor andel jag tänker mig ha i portföljen på 3-5 års sikt.

Det har skrivits en hel del om företagets incitamentsprogram. Jag är generellt ingen vän av oskäliga incitamentsprogram till företagsledningar och tycker att Aktiespararnas kritik i detta avseende är relevant. Samtidigt tycker jag att det är positivt för företagets stabilitet att ledningen och anställda äger aktier i företaget. Ser hellre den typen av incitamentsprogram än rena kapitalbonusar. Det är från min sida alltså inget skäl att avstå från köp och jag delar inte riktigt bilden av att företaget har smugit med informationen. Uppmärksammade redan förra veckan noggranna läsare på att företaget avsåg ge sina egna anställda förtur i att teckna aktier.

Om du ska teckna aktier behöver du göra det senast imorgon den 26 oktober kl. 17. Observera att du också måste ha likvida medel på kontot från och med den 26 oktober kl. 17 till likviddatum den 1 november, då pengarna senast dras från kontot, motsvarande 58 kronor gånger antalet aktier du tecknar. Påminner ännu en gång om att mina inlägg om Ahlsell inte ska ses som rådgivning utan endast som en återgivning av hur jag har resonerat. Du bär själv ansvar för dina köp- och säljbeslut.

Serneke hoppas samtidigt på att börsnoteras redan innan 2016 är slut. Det är ett företag som jag verkligen vill äga på lång sikt. De har nu gått ut med att ett obligationslån över tre år kommer att emitteras på Nasdaq den 31 oktober med en ränta på stibor + 6,25 procent. Jag är helt klart intresserad om vi småsparare också kan vara med.

Jag ökade idag också i MQ. Aktien föll med 1 krona, eller nästan 3 procent, utan att jag hade kunnat fånga upp några nyheter som skulle kunna motivera fallet. Oaktat företagets framtidsutsikter på längre sikt och att jag kanske har missat något som alla andra inser tyckte jag ändå att 5,1 procents avkastning redan i februari 2017 var skäl nog att öka. Aktien kan faktiskt tappa nästan 1,5 procent i utdelning och fortfarande vara en god affär. En klart hanterbar riskbild och fortsätter fallet kommer jag passa på att öka ännu mer imorgon.

söndag 23 oktober 2016

Veckoplan - v. 43

I fokus står beslut om att teckna Ahlsell. Har ännu inte bestämt hur många men mellan 250 och 500 aktier ska det bli. Sista svarsdag är på onsdag den 26 oktober. 500 aktier riskerar att göra att de kanske får en alltför stor andel av portföljen med 3 procent ända upp till 1 miljons portföljvärde. Funderar därför på att teckna lite mindre och istället öka senare på mitt investeringssparkonto när mer klarhet om utdelning och kursutveckling finns.

För min kapitalförsäkring, där jag har mina utländska aktier, är fokus nästan uteslutande på köp av Ahlsell. Helst skulle jag vilja ha aktien i mitt investeringssparkonto men i så fall får jag köpa efter noteringen. Eftersom jag binder upp mer än min vanliga månatliga avsättning för kapitalförsäkringen i Ahlsell finns litet utrymme att slentrianköpa utländska aktier. Lyckligtvis gör den svaga svenska kronan att detta inte är ett stort dilemma. Teckningen innebär också att mycket av mitt månadskapital binds upp varför jag kommer vara mer restriktiv med svenska aktier också. Har redan köpt ganska bra i mina kärninnehav och ökar bara om de väl passerar Köp B eller Köp C-nivåer.

 ATEA är värd att bevaka. Fallet ned till 75 NOK beror till stor del på ex-dagen men skulle aktien fortsätta röra sig nedåt 70 NOK kan det vara värt att öka lite trots långt till nästa utdelning. Helgen har inte medgivit tillfälle att detaljstudera rapporten så det blir huvudfokus.

De amerikanska och kanadensiska aktier som jag bevakar och har skrivit om tidigare är fortfarande mycket högt värderade. Coca Cola, Realty Income, UnileverVFC och faktiskt Johnson & Johnson börjar dock röra sig nedåt nivåer där jag kan börja snegla på en ökning. Daglig bevakning men sannolikt inget köp ännu. Valutakostnaden talar emot och i J&J fall vill jag ha ned aktien under 106 kronor innan det blir riktigt intressant att köpa. I Unilevers fall ska kursen ned något också men dilemmat är om jag ska köpa NV, med källskatt, eller PLC, som värderas i GBP vilket inte känns klockrent just nu.

Kursfiske i mindre fastighetsaktier fortsätter. Flitiga läsare vet vilka aktier och nivåer det rör sig om och inga förändringar från min sida. Noterar att Sydsvenska Hem har svag köpefterfrågan varför det kan löna sig att fiska till och med lägre än vad jag annars hade räknat med.

Noterar att Tobin erbjuder möjlighet att teckna ordinarie aktier. Är lite nyfiken och ska läsa vidare. Deras utdelningspolicy är dock att endast dela ut 25 procent, inte minst då preferensaktierna fortfarande har förtur, och min initiala reaktion är att det antagligen är för lågt för att det ska kännas som en trygg utdelningsaktie på lång sikt.

Clas Ohlson fortsätter röra sig runt 130 kronor per aktie. Jag är faktiskt sugen på att öka lite ytterligare. Tittar främst på att öka under 128 kronor, vilket motsvarar YOC på 4,5 procent mot årets utdelning. Huvudskälet är att jag tror att den svaga kronan pressar aktien mer än vad som är verksamhetsmässigt motiverat. Så snart som kronan stärks igen kommer aktien röra sig uppemot åtminstone intervallet 135-140 kronor igen.

ICA verkar nu ha bottnat för den här gången. Grattis till er som lyckade köpa nära botten. Själv hade jag ett köpmål på 270 kronor och så lågt föll vi inte. Håller ett öga framöver också men aktien är ett tredjehandsval och kommer inte köpa vid nuvarande värdering.

Mekonomen har underligt nog stigit lite, Affärsvärldens säljrekommendation till trots. Aktien är spännande men tror liksom Affärsvärlden att det ska bli sämre (lägre kurs) innan det blir bättre. Kursen snuddade faktiskt under min smärtgräns på 160 kronor per aktie. Jag bevakar aktivt men ser ingen brådska att köpa och tror att vi ska ned lite ytterligare.

Är faktiskt lite sugen på att ta in SEB i portföljen efter deras rapport. Egentligen är Handelsbanken mitt förstaval men där har jag redan ungefär så många aktier som jag vill ha. I en ideal värld skulle jag gå in på 87,5 kronor per aktie. Vill helst inte köpa över 90 kronor men att aktien faller nedåt är kanske inte så sannolikt på kort sikt. Den långsiktiga utdelningen är dock tveksam och man behöver antagligen ta av kassan för att bibehålla nivån 2017 vilket inte känns helt tryggt. Får anledning att återkomma i ett separat inlägg hur jag ser på bankaktier.

Måste erkänna att Tele 2 ser rätt intressant ut med hög direktavkastning och vad som verkar ha varit en bra rapport. Problemet är att jag tycker att det är ett skräpföretag. Jag gillar inte alls deras affärsmodell och den reklam som påprackats mig under det senaste decenniet. Kommer ändå överväga att kanske, kanske göra ett litet köp på mindre än en procent av portföljen.

Har haft fullt upp med annat i helgen och inte hunnit läsa rapporter. Talar för ännu en lugn vecka där jag istället samlar kraft inför höstlovet, där jag till och med kommer kunna följa börsen i realtid under ett par dagar.

Ser fram emot rapport från Beijer Alma och de sista oktoberutdelningarna från ATEA och Telia. Den senare ökade jag som sagt dag före ex-dag då det stod klart att jag sannolikt kan räkna hem hela 9 procents utdelning kommande tolvårsperiod vilket gör kursrisken hanterbar.

Idag passerar bloggen en milstople. Över 4 000 läsare under oktober och mer än 5 000 läsare sedan start. Det har verkligen gått snabbare än jag kunnat drömma om. Tack för det stora intresset!

fredag 21 oktober 2016

Ovanligt lugn börsvecka - ökade i Telia

Det finns flera skäl till att det har varit lägre aktivitet från min sida på börsen än vanligt.

Som jag skrev förra helgen innebär den svagt värderade svenska kronan att köp i utländska aktier ter sig ganska dyra. Inte minst eftersom aktiekursen fortfarande är högre än mina köpnivåer.

Jag har också bestämt mig för att teckna aktier i Ahlsell. Eftersom jag kommer göra det från min kapitalförsäkring innebär det i kombination med dyra utländska aktier att jag har säkerställt att jag kan sätta av kapital till köpet.

Rapportveckan har dessutom fallit väl ut för i stort sett alla aktier jag följer. Det innebär att ingen av dem har blivit billigare och med långt till utdelning väntar jag ut att kurserna börjar stabilisera sig igen. Dessutom har jag inte hunnit läsa rapporterna på djupet ännu och vill bilda mig en egen uppfattning bortom de inledande nyheterna. Mest förvånades jag över bankernas starka rapporter. Tycker för egen del dock att de är för högt värderade och tror att bättre köptillfällen kommer uppstå när Storbritannien väl väljer att formellt aktivera sitt EU-utträde. När det sker vet jag inte.

Några affärer har det dock blivit. Jag har ökat försiktigt i både Axfood och Duni inför deras rapporter. Jag har också ökat lite mer beskedligt i MQ efter att aktien nått vad som var min ursprungliga riktkurs. Är nu ganska nöjd med mitt innehav i dessa aktier och kursen ska nedåt Köp B-nivåer eller lägre innan jag är beredd att öka ytterligare.

Mest förvånande var kanske att jag valde att öka mitt innehav i Telia med ytterligare 25 aktier. Har ännu inte hunnit läsa rapporten i detalj men att pengar avsatts för att betala eventuell dom, att samtal pågår som indikerar att beloppet kan bli mindre och att jag uppfattade det som att utdelning  kommer att betalas ut gjorde att jag valde att stanna i aktien. Har helt enkelt fått bekräftat det som oroade mig mest framöver och med den vetskapen i ryggen kändes det rimligt att öka. Minst 2 kronor under 2017 skulle med nästa veckas utdelning som bonus innebära att jag totalt får minst 3,5 kronor per aktie under en tolvmånadsperiod. Det motsvarar faktiskt hela 9 procents utdelning vilket är riktigt bra och väl kompenserar kursrisken.

Eftersom det idag var sista handelsdagen före ex-dag kommer jag få 3,9 procent utdelning på de nyinköpta aktierna redan nästa vecka. Känns som en god krockkudde. Min målsättning nu är att analyera rapporten djupare och därefter ha ett perspektiv inför ordinarie vårutdelning. Till dess finns det gott om tid att fundera på om jag vill sälja av innehavet eller stanna längre. Aktien har dessutom faktiskt haft positiv trend senaste tiden, även om den förstås ska minska när ex-dag äger rum på måndag. Fortsättning följer.

Eftersom det är sista veckan före lön och eftersom jag har "lånat" lite pengar av mitt räntekonto kändes det som ett bra tillfälle att avvakta bättre köptillfällen framöver. Jag har faktiskt kvar hela räntekontoinnehavet i likvider men fördelat även över ISK och KF. Det är en del av min nya kursfiskestrategi där jag har längre order i mindre fastighetsaktier för att liksom förra veckan kunna utnyttja tillfälliga kurssvackor. Denna veckan har det dock inte blivit några avslut.

Eftersom jag känner mig ganska lagom investerad i defensivare svenska aktier är mitt fokus på kvartals- och månadsutdelare. Rent statistiskt tror jag att i synnerhet USD men även CAN kommer vända nedåt efter den senaste tidens kraftiga uppgång. Att bygga upp en beskedlig kassa för att öka vid rätt prisnivå känns ganska rimligt.

PS. såg att jag idag hade läsare från Maldiverna. Trevligt! Bilden på mitt twitterkonto @utlandsutdelare kommer därifrån. Önskar alla läsare en trevlig helg!

onsdag 19 oktober 2016

Uppdatering om Ahlsell

Har grävt vidare om Ahlells börsnotering och delar några observationer från prospektet som var viktig information inför mitt teckningsbeslut.

Utdelningsmål
Ahlsell har ett utdelningsmål på mellan 40-60 procent. Det låter bra för mig, är förhållandevis högt utdelningsmål och avvärjer mina största farhåga. Samtidigt skriver företaget i stycket om risker att de har rätten att inte ge utdelning. Detta är dock normalt och med ett högt utdelningsmål ska det nog till större försämringar innan Ahlsell väljer att dra in utdelning.

Hur stor utdelning innebär det
Räknar vi på en nettovinst på 3 kronor per aktie skulle utdelningen som lägst bli 1,2 kronor per aktie vilket som lägst skulle vara 2 procent vid en teckningskurs på 58 kronor. Som högst skulle utdelningen i så fall bli 4 procent vid 60 procents utdelningsandel och en teckningskurs på 45 kronor. Det sannolika är att aktien ger en normal och godtagbar utdelning men tror samtidigt att det finns en risk att den blir något lägre än mitt mål om 3 procent utdelning per år. En stabil utdelning blir det hur som helst.

Tilldelning
Anställda i Ahlsell har förtur. Jag gillar företag som gynnar sina anställda och tycker det låter sunt även om det samtidigt minskar mina chanser att tilldelas aktier. Det uppges inte spela någon roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Inte först till kvarn alltså. Såvitt jag kan se gäller inget lottningsförfarande. Målet uppges dock vara att uppnå en bred ägarspridning bland allmänheten i Sverige för att möjliggöra bred och likvid börshandel. Tolkar det som att vi småsparare inte uttryckligen missgynnas och ger förhoppningar om att faktiskt kunna teckna.

När behöver man teckna
Teckningen hos Avanza öppnade idag och löper med sista svarsdag den 26 oktober kl. 17.00. Därefter behöver du ha ett belopp tillgängligt på kontot till och med likviddagen den 1 november som motsvarar antalet aktier gånger 58 kronor. Anbudsförfarandet kan variera något om du tecknar genom Carnegie eller Nordea men informationen ska finnas i prospektet.

Kapitalförsäkring
Aktien går inte att teckna i investeringssparkonto. Blir kapitalförsäkring för min del istället. Känns lite osäkert när jag inte vet utdelningsnivån och gillar egentligen inte att blanda in en svensk aktie på kontot med utländska aktier men så får det bli. Avanza anger att orsaken är att teckning via ISK inte är tillåtet då erbjudandet består av redan befintliga aktier som inte är nyemitterande. Aktien går förstås också att teckna i ett vanligt aktiekonto om man nu skulle föredra det. 

När finns aktien på ditt konto
Aktien bör finnas på ditt konto den 28 oktober. Förfarandet sker efter avräkningsnota till Avanza.

När kan du handla i aktien på börsen
Aktien ska kunna handlas som vanligt den 28 oktober. Om du inte vill teckna i kapitalförsäkring och istället köpa till investeringskonto kan detta vara ett bra tillfälle. Spekulerar du istället i en snabb affär är det den 28 oktober du ska lägga en säljorder.

Efter denna nya information har jag mer eller mindre bestämt mig för att teckna 500 aktier. Kommer dock tillvarata möjligheten att titta lite djupare under helgen innan jag slutgiltigt anmäler mig.

tisdag 18 oktober 2016

Äntligen - Ahlsell börsnoteras!

Teckningsintervallet för Ahlsell kommer sättas i intervallet 45 - 58 kronor. Detta gör det närmast ogörligt att på förhand avgöra hur god affär det egentligen är. Dels känner vi inte till köppris och dels känner vi inte till utdelningsandel.

Ahlsell behöver knappast någon större presentation - de har en snart hundraårig verksamhet bakom sig inom VVS, el, verktyg och maskiner mm. Företaget är väletablerat på den nordisk-baltiska marknaden. Värt att notera är att det egentligen inte rör sig om en börsnotering utan snarast en åternotering. Ahlsell börsnoterades för första gången på 60-talet men nu kommer alltså ett nytt tillfälle för oss småsparare att investera i företaget.

VD Johan Nilsson har jag faktiskt träffat personligen för många år sedan. Det är en ledare som jag har förtroende för och som gjorde ett gediget och tryggt intryck på mig. Han har många år bakom sig hos Ahlsell vilket borgar för kontinuitet och långsiktighet.

Om anmälan och köp

Anmälningsperioden börjar imorgon och pågår till och med den 26 oktober. Första handelsdag är redan den 28 oktober.

Avanza har meddelat att det kommer upp ett erbjudande imorgon. De brukar lägga upp noteringar under mina erbjudanden (länk fungerar antagligen bara om du redan är kund).

Uppskattning av aktiens utdelningspotential

Mitt stora frågetecken är inte kring priset i första hand utan kring hur företagets utdelningspolicy kommer se ut. Givet att det är ett moget företag tror och hoppas jag att de kommer ge en kontinuerlig utdelning. Om den når mitt mål om över 3 procent per år är jag däremot mindre säker på.

Eftersom endast 43,5 procent av företagets totala aktier uppges säljas är det inte helt glasklart hur stor utdelningen skulle bli. Överslagsräkningen nedan ger en tydlig bild av ovissheten.

Under 2015 redovisade Ahlsell en vinst på 969,5 miljoner kronor.

Antalet aktier som maximalt emitteras är 191 miljoner.

Dessa motsvarar i sin tur 43,5 procent av företagets aktier, vilket skulle ge ett totalt antal aktier om cirka 439 miljoner.

Detta skulle innebära att vinst per aktie blir 2,2 kronor per aktie.

Säg att företaget delar ut en tredjedel av vinsten, vilket är en ganska normal men inte hög andel utdelning. Det skulle innebära en utdelning på 70 öre per aktie. Vid en notering på 58 kronor per aktie skulle utdelningen endast bli 1,2 procent. Detta betraktar jag dock som ett slags lägsta scenario.

Säg att företaget delar ut 45 procent av vinsten, vilket är en i sammanhanget ganska hög andel utdelning. Det skulle innebära 1 krona per aktie. Vid en notering på 45 kronor per aktie skulle det innebära att utdelningen bli 2,2 procent. Detta är ganska normalt för ett stabilt etablerat företag. Det är dock inte sannolikt att vi småsparare kommer kunna köpa till ett så lågt pris som 45 kronor och min utgångspunkt är att vara tacksam om priset blir under 52 kronor per aktie.

Analysen visar tydligt att det är för tidigt att ställa förhoppning om att Ahlsell ska bli en utdelningsaristokrat.

Noterar samtidigt att resultat per aktie är 4,4 kronor över rullande 12-årsperiod i företagets delårsrapport januari-september 2016. Skulle företaget dela ut 40 procent av resultat per aktie innebär det att mitt minimikrav på 3 procent faktiskt uppfylls redan vid emissionstillfället även om teckningspriset skulle bli 58 kronor per aktie.

Ovissheten är stor avseende om Ahlsell kommer kunna leverera som utdelningsaktie eller inte. Var vinsttillväxten ska hämtas är inte heller helt tydligt. Företaget är ganska moget inom nordisk-baltiska marknaden och frågan är om de kommer ge sig ut på äventyr på andra marknader. Som säker, defensiv investering känner jag mig dock trygg med att detta är ett företag som kommer kunna fortsätta leverera vinst under lång tid framöver.

Hur jag resonerar

Jag hoppas på att kunna köpa 400 - 500 aktier. Det ger mig en rimlig grundplåt i portföljen vars andel successivt kommer falla tillbaka nedåt ett par procent om ett par år.

Mitt resonemang vid börsnoteringar är att passa på att vara med på tåget från början. Det här blir faktiskt min första notering för den här gången. Jag tror ingalunda att Ahlsell blir en kursraket, vinsttillväxt och därmed utdelningstillväxt lär vara måttlig, och man kan aldrig vara säker på om värderingen visar sig vara för hög men företagsrisken är samtidigt ganska liten och på lång sikt är det ett gott nog tillfälle.

Jag ogillar ovissheten i rörligt teckningsintervall och det är svårt att på förhand uppskatta hur god affär det här kommer bli. Ahlsell är dock en aktie som jag faktiskt skulle kunna tänka mig att äga hela vägen in i pensionärslivet. Har en post aktier i Telia som jag fick som gåva innan jag blev myndig. Tror nog ni alla kan historien om hur den aktiekursen har utvecklats sedan dess men faktum är att jag ändå tycker att det har varit en hygglig affär med tanke på hur fina utdelningar som har tickat in under de femton år som har följt sedan dess. På samma sätt ser jag Ahlsell - det kan bli en aktie som kan utgöra en trygg bas i portföljen. Skulle kursen halveras om femton år bekymrar det mig faktiskt inte så länge den kan leverera utdelningar år efter år - där är mitt största frågetecken.

Den börsnotering jag har haft störst förhoppningar på är Serneke. Tyvärr har den skjutits upp på obestämd tid. Det gör dock att jag med gott samvete kan lägga krutet på Ahlsell denna gång i vetskap om att det kommer dröja innan Serneke blir aktuellt.

söndag 16 oktober 2016

Veckoplan - v. 42

De goda nyheterna inför kommande vecka är att flera svenska aktier kan handlas till ganska rimliga värderingar efter förra veckans mininedgång. De tråkiga nyheterna är att så gott som samtliga utländska aktier är relativt dyra efter att svenska kronan har tappat styrfart vilket gör att valutarisken ökar mer än jag känner mig bekväm med när i stort sett samtliga utländska aktier på min bevakningslista är relativt dyra endast sett till kurs.

USD når ny årshögstavärdering och har inte varit högre värderad den senaste treårsperioden. Det innebär att jag sannolikt avstår och värderar än mer kritiskt och strikt. Coca Cola handlas just nu till över 3,33 procent utdelning per aktie. Det är en nivå där jag normalt skulle öka. Med valutarisken i åtanke har jag bestämt mig för att endast öka om aktien faller ned till 40 USD eller 3,5 procent utdelning per aktie. Realty Income har jag sneglat på att öka i. Där ska aktien ned till 60,5 USD eller 4 procent utdelning per aktie innan jag känner mig bekväm med valutarisken.

Nedan graf från Avanza över senaste årets USD/SEK-kurs visar med all tydlighet att amerikanska aktier är dyra just nu.


NOK är fortsatt högt värderad och även här årshögsta på Avanzas graf nedan. Här är jag inte lika orolig eftersom det fortfarande är en historiskt låg värdering. Normalt fluktuerar NOK/SEK i spannet 1,1-1,2 NOK/SEK. Grämer mig över att jag snålade och inte köpte in mig i fler aktier medan det fortfarande var valutarabatt. Som plåster på såren kommer snart utdelning från ATEA. Kom ihåg att det är ex-dag på fredag den 21 oktober. Rapporten släpps på onsdag den 19 oktober. Kommer fortfarande spana efter att öka men hade helst gjort det i spannet 75-77 NOK per aktie och så billigt kommer jag nog inte lyckas köpa denna veckan heller såvida inte negativa nyheter följer av rapporten och då vill jag nog inte öka.Noterar att även CAD och EUR handlas till årshögsta. Detta beror antagligen främst på att SEK har försvagats den senaste tiden. Den enda aktien jag bedömer det någorlunda rimligt att öka i är TransAlta Renewables. Det var ett fint läge förra veckan men fick aldrig till avslut på min köporder. Givet dyr valuta tittar jag på köp först vid 14 CAD per aktie.

Tyvärr får min uttalade målsättning att öka andelen kvartalsutdelare och månadsutdelare stå tillbaka i väntan på mer rimliga köptillfällen. Kommer fortsätta fiska i kvartalsutdelande mindre fastighetsaktier som vanligt. Har tidigare skrivit om Delarka och Sydsvenska Hem. Dessa köporder kvarstår kommande vecka eftersom det nu faktiskt inte är orimligt att de går igenom. Det verkar helt enkelt som att mindre fastighetsaktier också dragits med i den generella nedvärderingen av fastighetssektorn i väntan på en framtida ränteökning i USA.

Noterar att Saltängen för första gången sedan augusti börjar närma sig mer långsiktigt rimliga värderingar. Jag tittar på köp i spannet 100-103 kronor. Eftersom jag inte äger aktien sedan tidigare överväger jag dock att göra ett litet köp i spannet 106-108 kronor för att bredda diversifieringen av mina kvartalsutdelare i portföljen.

Också Kallebäck faller nedåt mer aptitliga nivåer. Med SAAB som hyresgäst och en utdelning som inte nämnvärt skiljer sig från Saltängen framstår den senare som ett rimligare alternativ. Kan hända att jag diversifierar till mig ett litet innehav här av ren Göteborgsromantik men det vore i så fall ett utfall av känslor före förnuft och det brukar straffa sig på börsen. Kursintervallet 115-120 kronor per aktie vore någorlunda rimligt givet ökad risk för nedsida ju närmare kontraktets utgång vi kommer.

Har dock förhoppning om fler goda köptillfällen i andra svenska sektorer än fastigheter.

MQ är fortfarande intressant värderad med en YOC på 4,8 - 4,9 procent. Det är bra även om en osäkerhet om långsiktigheten i nuvarande utdelningsnivå förstås är inbakad i kursen. Eftersom jag har gjort ett första köp på YOC 4,8 procent är min förhoppning om att kunna öka runt YOC 5 procent, vilket motsvarar 35 kronor per aktie. En liten ökning finns i korten - frågan är hur stor den blir.

Duni ökade jag lite i under veckan när de kunde handlas till YOC 4 procent, vilket är detsamma som Köp B utifrån min köpstrategi. Håll utkik efter halvårsrapporten på fredag. Jag köper sällan alltför nära rapporter eftersom jag hellre väntar ut bekräftelse om färdriktningen kommande månader. Eftersom mitt innehav är litet kan jag ändå tänka mig att öka med 6-8 aktier så länge kursen fortsatt håller sig under 125 kronor per aktie.

Clas Ohlson befinner sig i ett intressant läge. Rapporten var en liten besvikelse men att det främst var valutaeffekter som drog ned resultatet ser jag som lovande på längre sikt. Förr eller senare vänder valutan igen och aktiekursen med den. Givet att vi nu vet vad vi kan vänta oss under återstoden av året tycker jag att aktien är löjligt lågt värderad när den nästan handlas till en YOC på 4,5 procent. Mitt innehav är 7,5 procent av portföljen, vilket är mycket med tanke på att mitt långsiktiga mål är högst 5 procent. Jag ser dock ett tillfälle att öka långsiktigt och tittar på att köpa uppemot 15 aktier ytterligare.

ICA verkar nu ha bottnat och nådde aldrig ned till 270 kronor där jag tycker det är intressant att titta på att köpa ett litet innehav igen. Fortsatt bevakning och kanske blir ett köp - är mest det att jag inte vill binda stående köporder i aktien då jag har andra aktier ovan som jag hellre försöker få till ett bra köp i.

Mekonomen är jag lite tveksam till på goda grunder. Företagets Danmarkssatsning har inte levererat och de har redan signalerat minskade vinster vilket gör att jag räknar med att utdelningen minskar med åtminstone 1 krona per aktie. Ser samtidigt ett läge till en rimlig spekulation i mindre skala om aktien skulle snudda vid 160 kronor per aktie.

Telia handlas för sista veckan med chans att komma åt utdelningen på 3,9 procent om en vecka. Jag bevakar med spänning. Skulle aktien mot förmodan öka till 40 kronor säljer jag och tar hem motsvarande vinst i förtid. Annars väntar jag ut utdelningen. Kursutvecklingen har varit lugn senaste veckan. Samtidigt är jag nervös inför fredagens rapport där eventuella negativa besked kan komma bekräftas vilket riskerar påverka kursen negativt. Torsdagens nyhet om ett genomfört 5G-test kan förhoppningsvis ingjuta lite framtidshopp i kursen bortom utebliven expansion och engångskostnader vid eventuell dom.

Vestas missade jag tyvärr att köpa innan aktien rusade i augusti. Nu handlas aktien faktiskt under gapets lägstanivå på 527 DKK. Återköpsprogramet är sannolikt förklaringen. Som trogna läsare vet är jag en stor vän av förnybar energi och hållbara investeringar. Därför sätts aktien upp på min bevakningslista igen. Samtidigt tycker jag att danska aktier är krångliga och undviker dem generellt eftersom det finns en risk att man inte får tillbaka hela källskatten. Och ja du gissade rätt - DKK handlas också på årshögsta. Men att öka till daglig bevakning känns rimligt.

Rapporter att se fram emot i Axfood och Handelsbanken. Axfood planerar jag egentligen inte öka i och endast negativa nyheter kan driva ned kursen till intressanta nivåer i nuläget. Läge dock att bevaka lite extra. SHB vill jag inte ha för stor andel i men aktien har stigit mycket senaste tiden och skulle en justering nedåt utan allvarligare nyheter dyka upp tittar jag på att öka lite lätt för att hålla jämna steg med portföljbalansen.

Till sist: undviker både Ericsson och Ratos. Väntar hellre ut tecken på att trenden vänder och köper lite dyrare i början på en eventuell uppgång. I nuläget är det alltför riskabelt. Telia var också en chansning men där finns åtminstone en sund kärnverksamhet som dämpar fallet om det går i fel riktning. Ericsson har förvisso sina patent så visst finns en botten också där. Jag är dock gammal nog att komma ihåg tidigare ras i Ericsson och visst kan drömmen om en kursrusning vara lockande men i ärlighetens namn brukar stabila aktier leverera nog så bra. Multiconsult och Skanska är bra exempel på det i min portfölj. Två tråkiga aktier som ändå bägge har levererat fina kursökningar. Jag har grundprincipen att aldrig ge råd men att varna för riskabla affärer där risken att förlora pengar är överhängande tycker jag i alla fall inte kan skada någon.

Vilka aktier tittar ni läsare på inför veckan? Vilka rapporter ser ni mest fram emot?

Teknisk analys - avgörande läge i H&M

Jag baserar egentligen aldrig mina beslut på teknisk analys utan fokuserar på värdering och yield on cost (YOE). Samtidigt sneglar jag ofta på teknisk analys som ett redskap för att söka förutse vilka aktier som rimligen kan närma sig mina på förhand uppsatta köpnivåer under kommande vecka. Vill också tydligt understryka att jag är en glad amatör inom teknisk analys. Extra viktigt därför att som alltid understryka att detta inlägg inte ska ses som rådgivning.

Någon gång ska vara den första och därför tänkte jag göra ett undantag för att skriva om en spännande observation i H&M.


Vad som håller på att hända är att det stora gapet efter septemberraset till följd av den negativa kvartalsrapporten nu håller på att stängas. Är som sagt en lekman på teknisk analys men det ställer onekligen aktien i ett mycket intressant läge. Visar aktien styrka och klarar att passera tidigare tillfälliga botten vid 261-262 kronor ser det onekligen ganska ljust ut intill dess att fundamenta bevisar motsatsen.


En andra observation är att en slags dubbelbotten, till och med något stigande tendens, bildades när aktien bottnade förra veckan. Eftersom jag utgår från fundamenta och värdering i första hand tycker jag inte att man ska fästa alltför stor vikt vid det. Dels var Brexit, som utgör första bottnen, en extrem händelse som påverkade hela börsen. Dels har nya fundamenta som visar fortsatt tveksam utveckling tillkommit som la grunden till den andra bottnen. Samtidigt tycker jag att det visar en viss styrka i aktien genom att marknaden, liksom mig, helt enkelt förefaller bedöma att aktien ceteris paribus faktiskt börjar bli så billig att även skeptiker ökar när aktien kan handlas till en YOC på 4 procent utdelning per aktie. Det är min läsning av orsaken till att aktien bottnade också den här gången.

Vågar mig inte på någon definitiv förutsägelse men kan i alla fall sammanfatta med att om H&M skulle bryta upp över 262 kronor igen torde vi kunna se ljust på kursutvecklingen under kommande månader med sikte uppemot åtminstone 270 kronor igen. Därefter måste nya rapporter under 2017 bekräfta att företaget nu har tagit lärdom av de svaga åren och att investeringar i bland annat e-handel också avspeglar sig på intäktssidan.

Skulle aktien däremot vända nedåt igen kan det tyvärr bli fortsatt nervösa månader framöver. Min utgångspunkt är dock att aktien inte vänder under 245 kronor igen och definitivt inte under 240 kronor. Gör den det, utan ny information, kommer jag fortsätta öka i linje med min Köp C-nivå i köpstrategin.

Eftersom H&M är mitt tyngsta innehav är jag liksom de flesta av er mycket spänd på att se hur aktien utvecklar sig den kommande tiden.

lördag 15 oktober 2016

Veckan som har gått - mest bottenfiske

Det har varit en ganska lugn vecka på börsen. Dels för att jag redan köpt tillräckligt i många av de aktier där kursen minskat och dels eftersom jag har haft mycket att göra och inte haft tid att analysera under kvällen som jag brukar och lägga order inför morgondagens börsöppning.

Som jag skrev igår ville jag få ett första innehav i MQ med tanke på positiva framtidsutsikter och god utdelning. Det blev ett mindre innehav än planerat till 36,30 kronor per aktie, eller 4,8 procent mot årets utdelning.

Därutöver har jag mest ägnat mig åt bottenfiske i aktier som varit i nedåtgående där jag samtidigt har tyckt att det varit läge att öka.

Clas Ohlson har jag ökat i två omgångar och sänkt mitt GAV till under 134,50 kronor per aktie. Ser det fortfarande som ett swingtradingcase där jag kalkylerar in att eventuellt minska lite under kommande år om kursen skulle öka motsvarande utdelningen. Vinsttillväxten blev lägre än väntat men eftersom det till stor del berodde på ogynnsam handel i andra valutor tyckte jag att det var ett gott läge att öka. Företaget går ungefär som jag hade väntat mig - man fortsätter sälja och göra vinst men utan några större överraskningar. Förr eller senare vänder valutafaktorn och allt annat lika kommer det stärka aktien något på sikt.

Passade på att öka lite i Hemfosa trots att ex-dag hade passerat. Sänkte mitt GAV till 86 kronor per aktie och belönades under fredagen med en rekyl uppåt varför jag redan ligger plus. Återstår att se om det håller i sig på längre sikt. Gladdes också åt min första utdelning i samma aktie. 10,50 kronor blev det totalt. Eftersom det är en ny aktie i portföljen och företaget har en betydande belåningsgrad har jag varit en försiktig general med ett litet innehav än så länge.

Ni som har följt mig ett tag vet att jag har haft Duni på bevakning en tid. I veckan kunde jag för första gången köpa till min på förhand uppsatta Köp B-nivå. Som bekant motsvarar det 4 procents utdelning eller 125 kronor per aktie i just Duni. GAV nu på 126,70 kronor per aktie. Gjorde bara ett litet köp eftersom det mesta kapitalet var bundet i andra stående köporder. Ser därför utrymme att öka lite ytterligare om aktien fortfarande håller sig under Köp B på måndag. Jag ser alltid riskmoment innan ett företag släpper en rapport och brukar undvika att gå in alltför tungt. Ökar i linje med uppsatt köpstrategi men väntar helst in bekräftelse på fortsatt riktig färdriktning. I Dunis fall publiceras halvårsrapporten den 21 oktober.

Själva definitionen på bottenfiske är för mig mina regelbundna köporder i enfastighetsaktier. När jag inte hittar annan användning för pengarna lägger jag en order i intervallet på mina på förhand uppsatta köpkurser. Då och då varje kvartal dyker aktien under dessa nivåer och jag kan få ett avslut där risknivån känns rimligare. Så skedde till min stora glädje i Delarka. Jag ökade på 116 kronor per aktie och har nu ett GAV på 117,40 kronor per aktie. Som lägst föll aktien faktiskt nedåt 115 kronor. Tyvärr gick min stora köporder vid 115 kronor aldrig in. Eftersom handeln är låg i dessa aktier behöver man lite tur för att matcha de bättre köpen. Jag har tänkt om med räntekonto och har istället stående köporders i den här typen av aktier för att öka sannolikheten att pricka in ett bra köp. Risken avser jag hantera genom delvis swingtrading där jag tar hem delar av vinsten om aktien ökar med mer än 2 kronor plus courtage. Tillämpar samma strategi i Sydsvenska Hem. Där var aktien faktiskt nere och vände på 103 kronor per aktie, vilket är vad jag är beredd att betala. Handeln i den aktien är dock exceptionellt liten givet låga volymer. Eftersom jag dyrt fick erfara det höga courtaget i aktien kommer jag av nödvändighet köpa en post om 75 aktier. Då är jag mån om att kursen är låg. Spannet 102-103 kronor är min utgångspunkt och nästa utdelning är först efter nyår så bråttom är det inte.

Det har kliat i fingrarna att öka i Castellum. Jag tycker dock att jag har tillräckligt många aktier. Vid närmare analys skulle jag möjligen kunna öka lite blygsamt vid Köp B under 121,50 kronor nu när rapporten släppts och vi har fått bekräftat igen att aktien är på rätt spår. Tror dock tyvärr att reatåget har gått för den här gången. Jag är ändå ganska belåten med mitt innehav som i skrivande stund utgör 5,7 procent av portföljen.

Veckans sorgebarn har varit Autoliv. Har tidigare planerat sälja aktien och har en stående säljorder. Nu ser det inte sannolikt ut att den ska gå igenom och inväntar tills vidare den lilla blygsamma decemberslanten. Som jag har förstått det är anledningen till att aktien faller att företaget tar stora investeringskostnader under kommande år vilket på kort sikt minskar vinsten. På längre sikt ser företaget ut att gå rätt så bra. Min fråga är dock främst om jag har tålamod att vänta in 2018 eller vill växla om till något som ger högre utdelning redan idag.

Utländska aktier har det inte blivit några. Såväl valutor som aktiekurser har rört sig uppåt och case för att köpa har helt enkelt blivit alltför svagt. Därför har jag tyvärr inte kunnat köpa några månadsutdelare som jag hade hoppats. TransAlta Renewables och Coca Cola har kursmässigt befunnit sig på ganska rimliga nivåer men valutan gör det ändå till en dyr affär. Lutar åt att jag kommer fokusera på svenska börsen kommande vecka men det blir helgens huvudbry. Återkommer med mer analys i veckoplanen.

Tack till sist till alla er läsare - ni är redan 3 000 per månad! Gläds åt det stora och ökande intresset.

Nyfiken på vad ni har köpt i veckan? Börsen har verkligen medgett flera fina köptillfällen.

fredag 14 oktober 2016

Dumsnål i uppgång?

En lärdom är att jag ofta missar köptillfällen vid händelser som leder till uppgång. Jag blir ofta småsnål och lägger en order i nedre spannet. Senaste exemplet var nu med MQ. Jag la en första köporder vid 34,9 kronor. Så lågt föll kursen aldrig under handelsdagen. Istället köpte jag vid dagens slut en mindre post än ursprungligen planerat till 36,3 kronor. Mitt mål var ursprungligen att köpa MQ till 5 procents utdelning. När det inte föll in hade jag fortfarande kunnat köpa till bättre än 4,9 procents utdelning. Nu fick jag till sist nöja mig med en mindre post till 4,8 procent. Gott nog men ändå. Har gjort samma misstag vid flera tillfällen. Brexit var ett exempel där jag missade bl.a. Axfood under lägsta värderingen.

Att göra som jag gjorde med MQ och köpa senare i uppgången är betydligt dyrare. En reflektion kring min köpstrategi är att det paradoxalt nog är lättare för mig att köpa i nedgång. Där har jag - allt annat lika - sedan länge uppställda nivåer för när jag ska köpa och väntar tålmodigt på att aktien ska värderas till dessa nivåer. I uppgång är det svårare eftersom kursen ofta blir dyrare ju längre man väntar. Även om trenden är din vän finns alltid risken att man dras med och köper på toppen. Jag brukar förvisso tänka att även under uppgångar fluktuerar kursen under dagen men i det här fallet stod det mig dyrt då kursen inte återvände till nivåer där jag hade lagt köporder.

Lärdomen är: köp direkt och snåla inte med budet om du tror på uppgång och grundpremisserna för köp är goda utifrån värdering av utdelning. Jag ser ett behov av att utveckla min köpstrategi på denna punkten. Min utgångspunkt i fortsättningen blir att försöka lägga budet något högre än vad marknaden anger inför börsöppningen. Avanza ger mig ändå bästa kurs och skulle jag lägga order uppemot en krona högre blir det sannolikt ändå inte så mycket i slutänden. Däremot kan jag vara säker på att få igenom min order. I slutänden rör det sig ofta inte om särskilt stora summor ändå. Eftersom jag oftast köper stegvis i poster om 5-20 aktier beroende på hur många kronor aktien kostar rör det sig också oftast om högst 5-10 kronor mer som jag får betala. Det är en struntsumma på längre sikt så länge affären är genomtänkt och håller. Eftersom jag lägger order i förväg och nästan aldrig handlar i realtid kanske detta är enda rimliga lösningen. Har funderat kring andra strategier om stegvis köp eller stegvis försäljning för att balansera risken men dessa är svåra att omsätta i praktiken när mina köporder läggs före börsöppning.

onsdag 12 oktober 2016

Multiconsult rusade med 5 procent efter starka tillväxtvisioner på kapitalmarknadsdag

Multiconsult ökade med över 5 procent idag efter företagets kapitalmarknadsdag. För min del innebär det att aktien på mindre än två månader är värd smått otroliga 21,38 procent mer än vad jag betalade. Kursen snuddar vid högsta handelsdagarna någonsin men jag ser inga skäl att sälja utan gläds med framåtandan i företaget.

I ett pressmeddelande beskriver företaget en förstärkt vision om tillväxt på 6 miljoner NOK till 2020. Målsättningen är att etablera sig på svenska marknaden liksom att stärka sin position i skandinavien inom förnybar energi, hälsosektorn, urbana lösningar. Företaget skriver också att de planerar expandera sin förnybar energiverksamhet i Östafrika och Sydostasien, i synnerhet inom vattenkraft.

Trevliga visioner för mig som aktieägare även om de förstås ska omsättas i praktiken och investeringar behöver kunna generera nya vinster. Min förhoppning är att detta kan bli en riktigt fin långsiktig affär. Om de kommer kunna konkurrera med SWECO, ÅF och andra teknikkonsultföretag på den svenska marknaden återstår att se men tydligt är att ambitioner finns.

Vill med detta inlägg endast dela min glädje över vad som hittills varit en god affär i förhoppning om en långsiktigt god investering. Aktien börjar snart värderas på nivåer där förhoppningar om framtiden vägs in. Se som vanligt därför inte detta som rådgivning. Skulle dessutom vänta in den tredje kvartalsrapporten som publiceras i november för att få bekräftat att vårens kanonresultat inte var en engångsföreteelse.

Jag äger aktier i Multiconsult.

tisdag 11 oktober 2016

Multiconsult en fin affär

Min första aktieanalys på bloggen handlade om Multiconsult. Jag bedömde att aktiekursen inte hade reagerat på en rad positiva nyheter om företaget. Dessutom stod norska kronan då i en gynnsam kurs vid 1,02 NOK/SEK. Femtio dagar senare kan jag konstatera att det var en bra affär som hittills renderat en värdeökning på 15,5 procent i lika delar kursökning och starkare valuta.

Att hålla utkik på kommande veckorna är Multiconsults kapitalmarknadsdagar den 12 oktober samt rapporten för det tredje kvartalet den 8 november. Har lekt med tanken att ta hem vinst innan dess men valt att inte göra det. Jag tror fortfarande på aktien och inga negativa nyheter är kända som skulle föranleda ett annat synsätt. Dessutom tror jag inte att jag kommer kunna köpa tillbaka aktien lika billigt på ett bra tag. Finns också utrymme att YOC kan öka till 4 procent nästa år om vinsten från det andra kvartalet upprepas även under slutet av året. Behåll på lång sikt således.

 Jag ser aktien som min exponering mot ingenjörskonsultsektorn. SWECO har en fantastiskt fin utdelningshistorik och jag skulle vilja äga deras aktie men de är på tok för högt värderade sett endast till YOC och utdelning. ÅF har inte lika fin historik som aktie, men väl som företag. YOC även här på tok för låg. Multiconsult hade en YOC på 3,25 procent vid köptillfället och min prognos är som sagt att det finns utrymme för en ökning 2017.

Nu tror jag inte att någon tog rygg på mitt aktieköp i ett, trots sin hundraåriga historia, i Sverige relativt okänt företag. Om det är någon av er som händelsevis äger Multiconsult får ni gärna hojta till!

  Jag äger aktier i Multiconsult.

måndag 10 oktober 2016

Är Johnson & Johnson överskattad?

Det verkar vara närmast konsensus att Johnson & Johnson ska utgöra basen i den långsiktiga utdelningsportföljen. Nu har jag för första gången överhuvudtaget satt upp aktien på min dagliga bevakningslista eftersom kursen sjunkit under min absoluta smärtgräns för köp (2,7 procent utdelning). Samtidigt undrar jag fortfarande om jag är ensam om att tycka att aktien är för dyr? Har jag missat något?

Nej, jag ifrågasätter inte att det är ett utmärkt företag med en utdelningshistorik i världsklass. Ja, det är bra att utdelningen har ökat med cirka 6-7 procent per år de senaste åren. Men vad skulle det innebära framöver? Ponera att jag köper aktier för 118 USD, som ändå är en ganska låg värdering. Det skulle ge 2,7 procents avkastning mot nuvarande utdelning. Lägg på 7 procent på det och jag skulle fortfarande bara få 2,9 procents avkastning. Först efter fyra år skulle utdelningstillväxten ge mig de 3,33 procent som jag normalt har som Köp A-nivå för andra aktier. Håller utdelningstillväxten i sig på tio års sikt eller mer skulle det förstås på riktigt lång sikt vara en bra affär men jag ställer mig frågande till att fatta ett köpbeslut utifrån förmodad avkastning om tio år. Även de mest stabila företag kan förändras på så lång sikt. Är det då inte bättre att köpa andra aktier i väntan på ett bättre köpläge i Johnson & Johnson?

Givet att courtage och valutarisk är högre för amerikanska aktier är min fråga helt enkelt varför jag inte istället borde köpa Axfood och Castellum som bra och stabila men inte fullt lika dyra utdelningsaktier? Finns dessutom många populära amerikanska och kanadensiska aktier som den senaste tiden har lika hög eller högre utdelningstillväxt än J&J.

Och till sist, för er som redan har sparat ihop några miljoner och är nära era mål om att kunna leva på utdelningar förstår jag fullt ut att J&J är ett alldeles utmärkt alternativ för att säkra jämn och växande utdelningsinkomst för lång tid framöver. Där är inte jag idag och då resonerar jag annorlunda.

Jag äger inte aktier i Johson & Johnson.

söndag 9 oktober 2016

Veckoplan - v. 41

Min utgångspunkt är fortfarande att vi på kort sikt är på väg uppåt men att börsen på lite längre sikt kommer vända nedåt i takt med att FED:s räntehöjning kryper närmare. Nedgången i fastighetsaktier denna veckan var ett konkret exempel på att marknaden nu börjar positionera sig för stigande räntor igen.

Därför ser jag ingen brådska med att köpa aktier, inte minst då det oftast är flera månader kvar till nästa utdelning.

Mitt huvudfokus blir därför fortsatt att öka i kvartals- och månadsutdelare med sikte på att öka min utdelning även i november och december.

NorthWest Healthcare är en sådan aktie på väg in i portföljen. CAD är fortfarande på en stabil nivå runt 6,5 CAD/SEK vilket känns som en god utgångspunkt för köp. Aktiekursen är något hög vilket ökar risken om jag skulle behöva sälja efter ränteökningen. Helst skulle jag köpa under 10 CAD per aktie. Företaget äger sjukvårdsfastigheter både i Kanada och andra länder - det torde vara stabila och långsiktiga innehav. Marknadsrisken är dock betydande och skuldsättningen ganska hög vilket innebär att detta inte kan ses som annat än ett högriskinnehav, förvisso stabilt sådant. 1-2 procent av portföljen skulle jag dock kunna hantera på längre sikt. Att köpa in mig på en första post inför novemberutdelningen vore motiverat. Trenden är tyvärr stigande och jag kommer få räkna med att betala 10,4-10,5 CAD per aktie. Eftersom courtage är högt är ett rimligt riktmärke att köpa cirka 40 aktier, vilket egentligen är mer än jag vill ha till det här priset men GAV får jag sänka senare.

Tillägg och varning: utdelningstillväxten är noll och aktien har haft en konstant utdelning på 0,8 CAD per år uppdelat månadsvis sedan 2011. Det gör mig lite mer försiktig. På lång sikt kommer den relativa utdelningen minska på grund av inflationen och när så sker torde kursen minska. Det innebär att köp och behåll kanske inte håller och jag måste vara beredd på att sälja i framtiden. Med en genomsnittlig inflation på 2 procent bedömer jag dock att det skulle ta över 30 år innan utdelningen relativt sett har sjunkit till motsvarande 4 procent av aktuellt penningvärde. Då är jag redan vid pensionsåldern. Även med en årlig inflation på 5 procent skulle det ta 15 år innan realvärdet av utdelningen sjunker under 4 procent. En godtagbar risk således.

Boston Pizza och TransAlta Renewables vill jag öka och bägge rör sig nedåt nivåer där det blir intressant. Vill helst sänka GAV men kan i värsta fall tänka mig att öka nära senaste köpnivån. Särskilt TransAlta Renewables är intressant. Där betalade jag senast 14,18 CAD per aktie. Helst vill jag sänka GAV något men nuvarande nivåer runt 14,25 CAD är ok. Av hänsyn till högt courtage är mitt riktmärke ytterligare 30 aktier.

Hemfosa har jag redan köpt 10 aktier i. Utdelning i veckan och nästa gång först i januari. Utöver VD-bytet och ex-dag finns inga företagsspecifika nyheter som kan förklara den branta kursnedgången. Om aktien fortsätter ned under 84 kronor handlas den till över 5 procents utdelning per år, eller 1,25 procent per kvartal. Det är helt i linje med mina målsättningar. Tror förvisso det blir en rekyl uppåt snart men kommer fiska efter att öka med 10 aktier under 84 kronor.

Sydsvenska Hem bottenfiskar jag långsiktigt för att sänka mitt GAV efter min courtageblunder. Ett courtage på 19 kronor innebär att jag behöver köpa ungefär 75 aktier. Det kan jag tänka mig att göra mellan 100-102 kronor. 103 kronor är också ganska okej egentligen men ingen brådska till utdelning i slutet av december och kanske kommer nedåtgående trend för fastigheter ge genomslag också här?

MQ gör debut på bevakningslistan. Med över 5 procents utdelning redan i februari planerar jag att köpa 25 aktier i veckan runt 35 kronor. Öka med ytterligare 25 aktier vid 30 kronor. Ingen favoritaktie och företaget är inte utan problem men värderingen medger en god riskpremie och P/E på 12,5 ger goda utsikter för att innehavet borde kunna räknas hem på lång sikt även om vinst och utdelning skulle sjunka.

Resonemang om övriga aktier under bevakning

ATEA närmar sig ex-dag (21 oktober) och är lite lockande att öka med ytterligare 10 aktier för att öka min novemberutdelning. Nuvarande värdering på 79 NOK per aktie skulle inte höja mitt GAV i NOK räknat. Däremot har valutakursen ökat med cirka 5 procent sedan mina första bägge köp. Helst skulle jag därför köpa närmare 75 NOK. Dit ned kommer kursen nog inte sjunka så kan ändå bli så att jag ökar. Aktien är inte billig utan snarast värderad lite i överkant. Samtidigt är den inte heller dyr.

Axfood ska förbi Köp B-nivån på 143 kronor innan jag ökar. Har köpt tillräckligt nu på Köp A.

Castellum har passerat Köp B-nivån vid 121,3 kronor (3,5 procent utdelning). Utrymme att öka med ytterligare 15 aktier på vägen ned om fallet fortsätter. Sikte på att sänka GAV nedåt 3,5 procent.

Clas Ohlson fortsatt bevakning för både köp och sälj. Mest sannolikt att ökar med 7 aktier i trakterna kring 131 kronor per aktie.

Coca Cola börjar närma sig Köp B vid 40 USD (3,5 procent utdelning). Är nöjd med nuvarande innehav men hamnar ändå på bevakningslistan.

Delarka siktar jag långsiktigt på att öka med 95 aktier till 100 totalt. Aktien går nu att handla till 118 kronor, vilket är ok. Här är nästa utdelning i januari och därför  ingen brådska varför jag kan kosta på mig att fiska kring 115-116 kronor långsiktigt. Medan Delarka är rimligt värderad just nu är övriga enfastighets så löjligt högt värderade sett till riskbilden att jag inte ens har dem på dagsbevakning längre.

Duni fortsatt bevakning för att öka med 10 aktier under 125 kronor (4 procent utdelning).

H&M har jag skrivit nog om. Ser utrymme att öka med ytterligare 10 aktier till 100 totalt om det blir en tredje dag av nedgång under 244 kronor på måndag. Detta skulle ytterligare sänka mitt GAV.

ICA fortsatt intressant läge. En B-aktie men tittar på ett kompletterande spekulationsinnehav med köp i två omgångar på 270 och 265 kronor. Utdelningen är då försvarbar på minst 3,7 procent.

Johnson & Johnson har jag länge tyckt varit alltför hypad. Såväl kurs som dollar är högt värderad just nu vilket gör att det skulle ta år innan utdelningstillväxten tar upp aktien till ens 3,33 procent per år. Kommer skriva mer om detta. Just nu handlas aktien åtminstone till 2,7 procent per år vilket är någon sorts absolut smärtgräns. För första gången därmed bevakning med förhoppning om ett första litet köp vid 110 USD (2,9 procent utdelning). Utdelning i december lockar.

Realty Income tog jag in ett miniinnehav i portföljen i veckan. Tittar dock på att öka till 10 aktier totalt om kursen faller under 40,5 USD.

VFC köpte jag ett litet innehav i. Fortsätter aktien nedåt 49-52 USD är jag dock beredd att öka också här till 10 aktier totalt.

Vill till sist tacka alla er läsare! Bloggen passerade igår 2 500 läsare på bara fem veckor. Eftersom jag bara hobbybloggar är jag förvånad, glad och smickrad över det stora intresset. Tack!

Vill ni få uppdateringar direkt om när jag publicerar nya inlägg kan ni nu också följa mig på twitter: @utlandsutdelare (OBS: inget n!).