lördag 28 april 2018

Utdelningar april

April månad innebar ännu ett utdelningsrekord med 5 361 kronor under en enskild månad och mer än tre gånger så mycket som samma månad ifjol. Som jag tidigare skrivit är det mycket med både jobb och fritid just nu varför jag inte hinner blogga lika mycket. Portföljuppdateringar är dock alltid inspirerande både för mig och förhoppningsvis också för er läsare.

Handelsbanken och Skanska står ensamma för cirka 3 000 kronor och mer än halva utdelningen. Bosjö bidrog med en femhundralapp och Gjensidige något liknande tack vare att norska kronan stärkts senaste tiden. Totalt var det 18 aktier som delade ut under april.

Vill understryka att utdelningsrekorden är en direkt effekt av mina höga månadsinsättningar som ensamma medför stadigt ökade utdelningar. Att skillnaden är så dramatisk mot ifjol beror också på att jag för första gången går in med tolv månaders aktieköp i ryggen jämfört med drygt ett halvår senast. Samtidigt har jag ökat nivån på månadsinsättningarna med ungefär 20 procent sedan portföljens start. Utdelningstillväxten har bidragit med några procent också då den som helhet var god i år. Framförallt skulle jag dock vilja säga att det fina resultatet beror på insättningstillväxt.


Efter en svag mars månad där flera kärninnehav var rejält tyngda har portföljen studsat tillbaka något. Delvis på grund av utdelningskalender och valutaeffekter men aktiekurserna verkar ha stabiliserats något. Portföljen rör sig därför nu på ungefär samma värde som insättningarna samtidigt som sharpekvot inte längre är negativ.Jag är i och för sig inte särskilt fokuserad på kursutveckling men tycker att det vore tryggare om portföljen som helhet åtminstone hade en svagt positiv kursutveckling på 3-5 procent per år. Standardavvikelsen är fortfarande något högre än jag önskar, nu 8,80 procent, men om det beror på snabba kursrörelser i rätt riktning är det förstås ett mindre problem.

Just nu är det som sagt fritidshussäsong varför jag är lite mer defensiv med insättningarna. Detta fungerar dock bra eftersom jag passade på att köpa stora andelar i flera innehav i februari varför jag nu främst gör lite strököp för att fylla på i olika aktier samtidigt som jag betalat tillbaka lånräntan. Har också utlägg för resor kommande månaderna varför jag helt enkelt vill ha lite mer likvider än vanligt. Med tanke på att många aktier är dyra nära utdelning, vilket delvis förklarar att portföljen studsat tillbaka, kan jag gott vänta till efter semestern med större påfyllningar i portföljen.

Nästa månad kommer ytterligare ett utdelningsrekord. Över 8 000 kronor förväntas under maj!

tisdag 10 april 2018

Utdelningar mars

Mars månad bjöd på ett nytt utdelningsrekord om 3 364 kronor. Det beror förstås på ackumulerad utdelning från kontinuerliga insättningar och aktieköp. Det blev till sist en dryg  femtiolapp mer än  jag hade förväntat mig eftersom flera valutor stärkts mot kronan senaste tiden vilket påverkar faktisk utdelning i svenska kronor för mina utländska innehav.
Axfood innebar ett nytt utdelningsrekord och bidrog ensam med 1 920 kronor. Det var frestande att fylla på så att jag hade fått 2 000 kronor jämt men aktien stack iväg lite sista dagarna före ex-datum. Jag valde därför istället att återinvestera utdelningen i nya Axfoodaktier efter ex-datum. Därför kan jag, såvida nuvarande utdelningsnivå bibehålls vilket inte är säkert med tanke på hög utdelningsandel, se fram emot över 2 000 kronor från Axfood nästa år.
Om portföljen kan konstateras att den fortfarande tyngs av att flera större innehav utvecklas svagt. Min sharpekvot är fortsatt negativ där jag långsiktigt vill tillbaka till siffror åtminstone runt 1. Volatiliteten uttryckt i standardavvikelse är något hög men har historiskt varit högre för min portfölj än den 8,5 procent som den just nu befinner sig i. Generellt är det mina tråkigaste innehav som levererar bäst och utdelningstillväxtkryddorna tenderar att dra ned portföljen. Jag är inne i lite av en back to the basics-process där jag nog framöver kommer lägga än mer fokus på aktier som har en mycket stor sannolikhet att ge en obligationsliknande avkastning även i sämre tider. Hyresfastigheter, livsmedel och skog är några bra sektorer för den typen av aktier. Min strategi bygger ju på ett högt sparande och en hög sparkvot över tid vilket gör att jag främst vill ha en stabil passiv kapitalinkomst från utdelningar. Utdelningstillväxt och kurstillväxt är förstås trevligt men klarar jag att spara ihop ett aktiekapital på tre miljoner inom en tioårsperiod räcker en genomsnittlig portföljavkastning på 4 procent för att ge mig 10 000 kronor per månad i utdelningar brutto.

Har inte haft så mycket tid för bloggen den senaste tiden. Dels beror det på att det har varit mycket annat både på arbete och fritid och kommer så vara de kommande månaderna. Dels beror det på att jag är inne i fritidshusköpsfunderingar igen den här tiden på året vilket har gjort mig lite mer defensiv under mars med aktieköp. Jag har helt enkelt lagt mindre tid på att analysera aktier och följa börsen för att istället lägga mer tid på att värdera vad jag är villig att betala, räkna på räntor och amortering.

Det gör inte så mycket eftersom jag så att säga investerade mina utdelningar på förhand med belåning i februari när flera aktier handlades på rätt trevliga nivåer. Just nu har jag ingen belåning i portföljen bortsett från den normala likviditetsskulden som uppstår från dag till annan när stående orders går igenom innan jag hinner föra över pengar från korträntekontot.

Trevligast är ändå att både april och maj kommer bjuda på nya utdelningsrekord. Det trista är att jag redan börjat återinvestera i nästa års utdelningar vilket bromsar upp årets totala utdelningar något. Det viktigaste är dock att jag får god långsiktig utdelning över tid.