lördag 1 oktober 2016

Tid för eftertanke

Portföljens första kvartal är över vilket medger tillfälle till analys.

Den viktigaste lärdomen är att portföljen inte växer i jämna steg eftersom köptillfällen, med undantag av börsfall som Brexit, aldrig inträffar samtidigt i alla aktier. Aktiehandel är organisk och portföljen behöver anpassas därefter. Det viktiga är dock att jag har en tydlig strategi över var jag bör öka för att bibehålla en sund balans på längre sikt. När jag kan köpa billigt kan jag gärna köpa bortemot 2-3 gånger ideal andel av portföljen så länge jag är medveten om vilken riskbalans jag vill ha på lång sikt.

De senaste två veckorna har jag hemfallit i ett mönster av att öka i defensiva aktier som Axfood, Castellum, Clas Ohlson, och H&M. Jag har också köpt högutdelare som Boston Pizza och TransAlta Renewables. Det innebär att jag har en stabil defensiv bas som balanseras upp av månadsvis högutdelare.

Det jag ser behov av är därför ökad riskdiversifiering genom att öka i de mindre innehaven som ska ge minst 4 procents utdelning per aktie. Där måste mitt huvudfokus vara under årets sista kvartal.

En annan lärdom är att inte vara dumsnål när valutarabatt medges. Gjensidige och Orkla hade varit bra affärer att öka i trots att min idealkurs inte uppnåddes. Behöver i högre grad ta hänsyn till valutan när jag köper utländska aktier - just nu är jag kanske för defensiv och tittar för mycket på aktiekurs.

En fråga jag behöver ta ställning till är hur många aktier jag anser mig kunna följa. Just nu har jag 19 aktier. Efter eventuella försäljningar av Autoliv och Telia har jag 17 aktier. 20 är klart rimligt men jag tror att jag klarar 25-30 aktier. Det skulle skapa utrymme för riskdiversifiering med flera mindre innehav. Finns några aktier som jag bevakar men ännu inte har köpt men behöver titta lite bredare.

Kärninnehav:
Här ska 2-3 stabila, defensiva aktier garantera en bas av avkastning. 10 procent per aktie är målet men överväger att justera ned något om hittar fler bra aktier för mindre innehav.

Axfood ligger ganska rätt med 11,3 procent. Är aktien billig eller dyr? Mitt GAV ligger ganska precis på 3,33 procents ordinarie utdelning vilket är ok. Finns dock utrymme att öka vid eventuella fortsatta dippar om det ger tillfälle att ytterligare sänka GAV. Ökade därför med 5 aktier för 149,8 kronor igår.

H&M har jag tidigare skrivit att andelen är för hög (nu 27 procent) men runt årsskiftet kommer jag vara tillbaka vid 10 procent om jag inte ökar. Ser därför tillfälle att ytterligare sänka GAV om min köpstrategi medger. 239,9 kronor mitt mål men kan tänka mig att öka under 244,9 också. GAV ger idag en utdelning på över 3,9 procent och kan jag höja detta till över 4 procent vore det fint.

Utdelningsaktier:
Klumpar för enkelhets skull ihop dem även om jag normalt skiljer vid offensiva och defensiva innehav.

ATEA utgör 1,6 procent av portföljen vilket är ganska lagom. IT är en sektor som jag generellt är försiktig med då den är svårbedömd. Ser utrymme att öka uppemot 3 procent om kursen faller under 75 NOK men med valuta på uppgång är det ingen brådska.

Avega utgör 1 procent av portföljen - helt rätt riskbalans. Känner till företaget sämre än ATEA och tycker att jag ligger ganska rätt riskmässigt där. Finns en plan att öka om aktien faller under 20 kronor men ser i nuläget inte särskilt sannolikt ut.

Beijer utgör 4 procent av portföljen vilket är i överkant. Detta beror delvis på att aktien har gått mycket bra och ökat med över 10 procent sedan köp. Ingen anledning att öka och ambitionen är att aktien på sikt ska utgöra 2 procent av portföljen.

Boston Pizza utgör 10,2 procent av portföljen. Jag kan absolut tänka mig att ha 10 procent i Boston Pizza för att höja mitt utdelningsnetto. Målbilden på lång sikt är 5 procent, vilket uppnås runt årsskiftet om jag inte ökar. Aktien lär knappast handlas billigt i närtid och tycker därför att jag ligger ganska rätt.

Castellum utgör 2,4 procent av portföljen. Mellan 2-3 procent är faktiskt min målrisk i aktien oavsett hur populär den är. Jag gillar inte fastighetsmarknaden som delvis rider på en framgångsvåg av prisökningar dopade av låga räntor. Tror att trenden kommer vända på sikt trots hög efterfrågan. Castellum är dock ett gediget företag som lär klara sämre tider. Tittar på att öka lätt vid 127 kronor.

Clas Ohlson utgör 8,2 procent av portföljen. Hade inte vinsttillväxten varit så svag hade detta varit ett kärninnehav. Målet är istället en defensiv bas på 5 procent av portföljen. Ser ett visst utrymme för swingtrade och leker med tanken att försöka sänka mitt GAV ytterligare.

Coca Cola utgör 6,8 procent av portföljen. Det är för mycket och aktien ska ned till åtminstone 5 men helst 3 procent givet svagare vinsttillväxt och låg utdelning (3,33 procent). Detta var dock ett långsiktigt köp och aktien rör sig fortsatt på intressanta nivåer som kan medge att öka vid tillfälle.

Delarka utgör 1,1 procent av portföljen. Enfastighetsbolag är alltid kortsiktiga innehav. Mitt mål var att köpa 100 aktier men så många blev det inte till priset jag ville ha. Kommer ha passiva köporder för eventuella fynd så länge jag inte behöver lägga order i andra aktier. Innehavet är såpass litet att jag inte ser behov av att sälja men tittar alltid på swingtrade för att ta hem vinst.

Duni utgör 2,4 procent av portföljen. Det är i rätt spann om 1-3 procent. Har ett GAV nära 4 procents utdelning och ser utrymme att öka om det kan sänkas. Tittar på 125 kronor.

Multiconsult utgör 9,8 procent av portföljen. Det var ett strategiskt köp på mycket lång sikt när såväl kurs som valuta var låg. Aktien ligger nu 10 procent plus då bägge faktorer ökat sedan dess. Utdelningen är i underkant med 3,15 procent vid köptillfället. Vinsttillväxten är dock god. Ingen anledning att öka men kommer gradvis landa nedåt mål om 1-2 procent av portföljen.

SHB B utgör 2,2 procent av portföljen. Jag minskade medvetet för att minska exponering mot finanssektorn. Dels är riskpremien hög vilket avspeglas i den höga utdelningen. Dels tror jag att storbankerna kan tappa på sikt när digitala lösningar öppnar för nya nischaktörer. Min första tanke var ett kärninnehav men jag tycker nog att 2-3 procent är ganska lagom.

Skanska utgör 1,1 procent av portföljen. Jag ångrar verkligen att jag inte köpte fler aktier vid 4,2 procents utdelning. Finns utrymme att öka men kommer inte kunna sänka GAV i närtid.

Telia utgör 1,4 procent av portföljen. Har skrivit mycket tidigare om att målet var att kortsiktigt kamma hem minst 4 procent under hösten genom utdelning eller sälj. Ska säljas på sikt.

TransAlta Renewables utgör 5,4 procent av portföljen. Det är egentligen precis där jag vill vara. Uppstår tillfällen att öka kommer jag dock göra det men aktien är på ATH och vill helst åtminstone under 14 CAD per aktie.

Svagare utdelningsaktier:
Detta är stabila företag som går med vinst men har en lägre utdelning än mina mål. Köps om det är företag med goda framtidsutsikter eller som kompenserar med hög utdelningstillväxt.

Autoliv är enda innehavet idag. De ger två procents utdelning per år, jag har redan fått ut en halv procent. Ytterligare en utdelning kommer den första december så mitt riktmärke är att sälja i december när den är utbetald. Skulle kursen stiga såpass att jag kan räkna hem 4 procent eller mer i år kommer jag dock sälja då aktien har tjänat sitt syfte att komplettera med lite höstutdelning i väntan på vårutdelningen. Det är dock ett innehav som drar ner portföljens utdelningsnetto på sikt och därför planerar jag att sälja.

Kryddor:
Detta är högriskaktier som i nuläget inte ger utdelning. De ska aldrig utgöra mer än en procent av portföljen vardera. Idag har jag endast två och de utgör totalt mindre än 1,5 procent av min portfölj. Finns utrymme för fler kryddor om jag skulle hitta spännande aktier.

Minesto är en ny krydda denna veckan. Utgör ganska precis en procent av portföljen och kommer minska nedåt en halv procent vid årsskiftet. Ganska lagom risk.

REC Silicon är för första gången sedan köp i positiv trend två dagar i rad och valutaökningen har dämpat fallet totalt sett. Har inga illusioner om vinster kommande kvartalet och det är fortfarande en dålig affär. Hur som helst verkar en botten i alla fall ha bildats för den här gången. Noterbart är att SME tror på kraftig vinsttillväxt på två års sikt. Utgör idag mindre än en halv promille av portföljen och andelen kommer minska nedåt en tiondels promille vid årsskiftet. Tvingas jag realisera en förlust i framtiden kommer det ha en högst blygsam påverkan på portföljen. Det som gör att jag ändå funderar på sälj är att pengarna kan ge bättre avkastning i andra aktier men just nu har jag likvider så att det räcker och blir över. Is i magen tills vidare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar