torsdag 17 maj 2018

Courtagefri handel i norska aktier

Imorgon har Avanza courtagefri handel på norska aktier. Jag ökade i norska aktier när norska och svenska kronan var ungefär lika mycket värda för några månader sedan. Nu tycker jag att både valutakursen och aktiekurserna generellt är lite över vad jag vill betala.

Samtidigt tycker jag att Avanzas courtagefria kampanjer är ett utmärkt tillfälle att fylla på med småskvättar i olika innehav som jag annars tycker är dyrt och omständligt att öka i. Ett utmärkt exempel är Tomra. Jag tycker att aktien är notoriskt dyr och övervärderad men samtidigt är mitt portföljinnehav nu försvinnande litet. Att då öka med ytterligare någon aktie för att bibehålla en redan låg portföljandel på riktigt lång sikt känns ändå försvarbart. Av samma skäl ökar jag lite i Multiconsult, Gjensidige och ATEA för att avrunda upp till närmaste jämnt antal aktier.

Jag passar också på att ta in en liten första position i Veidekke. Byggbranschen är svår men Norge befinner sig i ett annat skede av konjunkturen än Sverige. Företaget har både en god kassa, rimlig utdelningsandel och historisk utdelningstillväxt. De torde kunna öka utdelningarna över konjunkturcykeln även om det kommer sju svåra år. Eftersom jag har en stor portföljandel i både Serneke och Skanska blir det dock bara en handfull aktier den här gången som ett litet komplement.

En aktie som jag har funderat mycket på är Orkla. Jag ser det i grunden som en defensiv och obligationsliknande utdelningsaktie. Den har dock ingen utdelningstillväxt och samtidigt gillar jag inte att man inte verkar se SAPA och Jotun som långsiktiga innehav. Jag själv tycker att de varumärkena var två skäl att överväga Orkla. Å andra sidan expanderar de på nya marknader men kontentan blir ändå att jag tycker att aktien är för dyr med tanke på att tillväxten är begränsad.

Laxbolagen och bankerna är frestande men jag tycker inte att jag känner till dem gott nog och avvaktar. Yara har jag också funderat på tidigare men deras senaste rapporter har varit tveksamma och såväl vinst som utdelning är ojämn. Aktierna ovan har jag med undantag för Veidekke följt sedan bloggens start och därför känner jag mig rätt trygg i att slentrianöka lite med sikte på att bibehålla portföljandel.