tisdag 28 februari 2017

Sernekes första rapport - flera besked i rätt riktning

Idag kom så den börsnyhet jag väntat på allra mest i år: Sernekes första rapport sedan noteringen i november. Ni läser den i sin helhet här.

Observera att detta endast är min första reaktion och viktigt att understryka att inlägget inte ska ses som finansiell rådgivning. Jag kommer läsa rapporten i mer detalj under helgen. Serneke är en av de aktier jag mest aktivt följer och också några av de inlägg som engagerar er bloggläsare allra mest. Därför vill jag trots en hektisk vecka åtminstone skriva en första reaktion på rapporten.


Det kan låta konstigt men det här var, som jag skrivit till några läsare på twitter, faktiskt ungefär det resultat jag förväntade mig: besked i positiv riktning presenteras samtidigt som resultatet för senaste kvartalet inte nådde marknadens förväntningar. Kursen varken steg dramatiskt eller sjönk dramatiskt utan befinner sig fortfarande i samma intervall som tidigare.

Flera kommentarer har hakat upp sig på det väsentligt sämre resultatet för fjärde kvartalet i år jämfört med föregående år. För ett växande byggbolag kan resultatet precis som företaget själva skriver skifta från ett kvartal till ett annat beroende på när större projekt bokförs. Det framgår också av rapporten.

Bortsett från det tycker jag tvärtom att rapporten bortom de mest mediala rubrikerna faktiskt presenterar en rad besked i precis den riktning jag hade hoppats på att få se:

Resultat ökar för helåret. Om man tittar på resultat över helåret är det en desto mer positiv bild som träder fram. Resultatet per aktie var 22,11 kronor att jämföra med 8,11 kronor förra året. Utifrån min uppskattning inför noteringen skulle det omräknat i dagens antal aktier innebära att de sista fem månaderna, trots ett svagt fjärde kvartal, bidrar med 39 procent av årsresultatet. En ökning med cirka 275 procent jämför med föregående år skulle i det flesta företag ses som ett rätt fantastiskt resultat.

Orderingången och orderstocken ökar under 2016 och uppges öka ytterligare i år. Eftersom jag aktivt följer aktien förvånar det mig inte då företaget flitigt skickar ut pressrelease om nya projekt. Orderingången för just fjärde kvartalet var dock svagare än samma period föregående år.

Soliditeten ökar med 15,3 procent till 42,7 procent totalt. Helt klart en välkommen utveckling och ett av de besked jag ville ha från dagens rapport. Samtidigt ska man ta det med en nypa salt med tanke på att börsnoteringen sköt till nytt kapital.

Marginalerna stärktes. Under helåret stärktes rörelsemarginalen dock från 4,1 procent till 10,3 procent. Många har både inför noteringen och efter dagens rapport kommenterat Sernekes svaga marginaler. Men är det egentligen så underligt att ett företag inför en förestående börsnotering ökar investeringarna varför marginalerna sjunker i visshet om att nytt kapital strömmar in från de nya aktieägarna? Det är åtminstone min inledande tolkning. Om det skulle visa sig vara en långsiktig trend skulle jag naturligtvis också börja bli orolig men jag har svårt att oroas av att marginalen ökar över helåret efter noteringen. För mig är det ett besked i rätt riktning. Och för att förekomma kritik: Ja, det är en låg rörelsemarginal. Ja, det vore bra om den var högre när räntan höjs. Ja, det är oroande att marginalerna varierar så mycket med hur större projekt faller ut vilket antyder att marginalen för den ordinarie löpande verksamheten är väsentligt lägre jämfört med för större projekt. Men jag kan ärligt talat inte oroas av att företaget presenterar bättre marginaler idag än för ett år sedan.

Intäkterna ökar också under fjärde kvartalet trots det svaga resultatet som flera artiklar noterat. Vad som är intressant är att intäkterna för bygg och anläggning ökar dramatiskt jämfört med föregående kvartal. Det är för mig ett långsiktigt mycket positivt besked eftersom det antyder att företaget på längre sikt blir allt mindre beroende av enskilda projekt och i allt högre grad kan generera vinst och förbättra marginaler utifrån den ordinarie löpande verksamheten. Precis det jag ville få bekräftat med tanke på kritiken från flera analytiker i anslutning till noteringen.

Hade det varit så att de sämre resultaten under sista kvartalet förklarades av kraftigt försämrade intäkter hade jag blivit orolig. Min tolkning är dock att företaget har genomfört omfattande investeringar i både den egna organisationen och inför Karlatornetprojektet i anslutning till noteringen. Att resultatet relativt sett är lägre under fjärde kvartalet än resten av året förklaras delvis också av att Serneke i juni sålde hälften av rättigheterna till Karlatornetprojektet. Det är en stor affär som naturligtvis avspeglar sig i resultatet. Detta syns också i posten för "projektutveckling" under andra kvartalet som är anmärkningsvärt mycket större än för övriga kvartal. På motsvarande sätt framgår det tydligt att företaget under fjärde kvartalet 2015 räknade hem intäkter från ett större projekt (kan det vara Prioritet Serneke Arena som bokfördes?).

Givet ovan passade jag faktiskt på att köpa ytterligare 20 aktier för under 107 kronor styck. Det innebär att jag nu har mina 500 aktier på ISK, där jag vill samla hela innehavet. De köptillfällen jag i allmänhet tycker allra mest om är när min långsiktiga analys inte sammanfaller med marknadens omedelbara reaktion på kort sikt. Att kunna öka billigare än noteringskursen trots positiva besked ser jag som ett tacksamt läge. Just nu utgör Serneke 20 procent av portföljen vilket egentligen är för mycket. Jag hade dock redan vid noteringen bestämt mig för att köpa just 500 aktier i ISK och planerat sedan dess för att sälja de 50 aktier jag tilldelades i KF så småningom. Jag tror på företaget långsiktigt och behöver just nu inte kapital så ser ingen brådska att sälja och låter KF-innehavet vara kvar tills vidare. Inget nytt under solen för min del således.

Understryker avslutningsvis att detta inlägg inte ska läsas som finansiell rådgivning. Det här är bara min personliga reaktion på den första rapporten från ett företag som jag aktivt följer. Läs på om företaget, gör din egen analys och bilda dig en egen uppfattning.

måndag 27 februari 2017

Bonäsudden bekräftar fortsatt fin utveckling

Bonäsudden presenterade idag sin bokslutskommuniké vilken på det stora hela bekräftade en fortsatt fin utveckling. Följande positiva signaler kan noteras:

- Utdelning bibehålls vid 7,5 kronor per aktie uppdelad kvartalsvis.
- Ökade hyresintäkter med hela 17 procent jämfört med föregående år.
- Likvida medel ökade med 5 procent jämfört med föregående år.
- Soliditet ökar från 29,3 procent föregående år till 30,7 procent i år.

Jag gillar Bonäsudden särskilt eftersom de till skillnad från många mindre kvartalsutdelande fastighetsaktier inte satsar på en enda fastighet utan trots hög utdelning har en mer diversifierad portfölj med något lägre risk.

Jag minskade mitt innehav i Bonäsudden efter förra utdelningen eftersom jag fick en vinst motsvarande ytterligare någon utdelning efter ex-datum och samtidigt ville minska risken att företaget kom med en svag rapport. Med fina resultat i ryggen och kommande fyra utdelningar fastställda kommer jag nu titta på att öka i Bonäsudden igen. En yield on cost på 7 procent vid värdering på 107 kronor per aktie är helt försvarbart.

söndag 26 februari 2017

Veckoplan - v. 9: åtta rapporter motsvarande en tredjedel av portföljen i fokus

Under februari månads sista dagar rapporterar hela åtta företag. Dessutom utgör de totalt hela 37,25 procent av portföljens värde. Det vore en underdrift att säga att resultaten blir direkt avgörande för om portföljen kommer klara att krypa över 300 000 kronorsgränsen på februaris sista börsdag eller inte. Just nu är jag retliga 174 kronor ifrån.

Mest nervös är jag förstås inför Serneke som på tisdag släpper sin första rapport sedan börsnoteringen i november. De utgör i skrivande stund hela 21 procent av aktieportföljen. Relativt sett har andelen minskat med en halv procent sedan januari eftersom jag har ökat mer i andra aktier. Jag har som sagt köpt på mig lite extra i ISK för att på sikt flytta hela innehavet från KF till ISK. Om uppgången fortsätter under måndagen kanske jag säljer av fem aktier för att minska risken något inför rapporten. Min bild är att företaget var rimligt men inte lågt värderat vid teckning till 110 kronor. De presenterar på löpande band nya projekt och det borde vara positivt. Samtidigt är jag ödmjuk inför att vissa analytiker menar att aktien inte är värd mer än 80 kronor. Först när rapporten kommer och vi har resultatet svart på vitt får vi marknadens slutgiltiga dom.

Imorgon måndag publicerar Bonäsudden (0,39%) och Sydsvenska hem (5,9%) rapporter. I den förra överväger jag att öka positionen igen sedan jag tog hem vinst vid årsskiftet. Nu avvaktar jag besked om hur stor utdelning blir under kommande fyra kvartal - med visshet om det är risken något lägre på kort sikt. I den senare har jag redan en stor position och utdelningar är redan kända - där främst viktigt att få bekräftat om resultatet går i rätt riktning och låneandelen minskar.

På tisdag släpper utöver Serneke även följande fem företag rapporter:

Multiconsult (2,2%) hade ett svagt tredje kvartal bakom sig men är inne i en intressant period av organisk tillväxt och expanderar till nya marknader. Är därför mycket nyfiken på om vi redan i Q4-rapporten kan få en indikation på att vinsten ökar igen. Jag tror på ljusare tider och ökade nyligen mitt innehav. Sjunker kursen på måndag under 97 NOK köper jag ytterligare 5 aktier. Mer om mina tankar inför rapporten kan ni läsa här.

Kone (1,5%) är redan utdelningen känd och jag gick nyligen in i aktien. Här handlar det främst om att få bekräftelse på fortsatt vinsttillväxt. Utdelning redan om en vecka och ex-dag på onsdag varför en plötslig nedgång på tisdag öppnar för att öka ytterligare med pengarna i handen den 9 mars.

Bosjö (5,6%) är liksom Sydsvenska hem ett stort innehav där jag främst vill ha bekräftelse på fortsatt hållbara resultat. Planerar inte öka före sommaren eftersom portföljandelen redan är stor och lägsta courtage också här är 19 kronor.

Delarka (0,44%) och Saltängen (0,22%) tog jag liksom Bonäsudden hem vinst i nyligen för att minska risken något. Precis som där tittar jag nu på att få bekräftat utdelning för kommande fyra kvartal och om resultatet är i rätt riktning går jag antagligen in i aktien igen.


Veckoplan

I övrigt noterar jag att OMX verkar ha toppat för den här gången och börjar vända nedåt. Tror fortfarande vi är i bulltrend då inget fundamentalt har förändrats. Är samtidigt mentalt inställd på några dagar av röda siffror vilket är en naturlig reaktion på sju veckor av uppgång. Det innebär som alltid dock tillfällen att passa på att öka ytterligare i mina långsiktiga innehav inför utdelningssäsongen.

Axfood har jag redan en stor portföljandel i men vänder kursen nedåt 136 kronor fortsätter jag öka som vanligt (YOC 4,4%). Utdelning redan i mars gör att jag snart kan återinvestera utdelningen i annat och i det hänseendet ser jag inte aktien som särskilt dyr.

Handelsbanken har jag inte lyckats öka i sedan i somras. Jag tycker fortfarande att aktien är alltför dyr och marknaden likaså av nedåtgående trend att döma. Eftersom portföljandelen nu är löjligt låga 0,47% i vad jag normalt ser som ett kärninnehav med ett långsiktigt mål om 2,5% kommer jag ändå titta på att öka lite försiktigt på vägen nedöver under 125 kronor (YOC 4%) och den höjda utdelningen är bara en månad bort vilket gör det försvarbart om än inte billigt.

Hemfosa är i nedåtgående trend igen men jag tycker att aktien är rimligt värderad redan vid nuvarande nivåer givet fin rapport nyligen. Har en stor portföljandel och kommer därför öka om kursen fortsätter nedåt 80 kronor igen (YOC 5,5%).

H&M har stor portföljandel men ökar ytterligare med ett par aktier i taget under 235 kronor (YOC 4,1%). Jag kan tänka mig att köpa ytterligare 66 aktier i år för att nå 200 totalt när företaget inte är högt värderat. Därför fyller jag på lite pö om pö varje gång kursen vänder nedåt. Större position kommer jag dock inte ta utan det handlar framförallt om att bibehålla en långsiktig position.

Scandic köpte jag nyss in mig i efter fin rapport. Skulle aktien dras med nedöver i en generell åktur för OMX som helhet kommer jag öka under 78,75 kronor (YOC 4%).

Avseende utländska aktier är min grundinställning att passa då kronan försvagats igen. Håller dock ett öga på norska aktier om kursen sjunker med det 2-3 procent som krävs för att kompensera valutaökningen.

Sammanfattning av februari månad kommer senare i veckan men lita på att det blir ett inlägg om Serneke på tisdag kväll!

lördag 25 februari 2017

Aktier jag vill äga men aldrig lyckats köpa

Alla har vi aktier som vi gärna vill äga långsiktigt men aldrig riktigt har lyckats köpa då de allt som oftast är mycket högt värderade. I veckan som gick kunde jag äntligen ta in en sådan aktie i min portfölj: Scandic. Eftersom jag oftast bara hinner följa och skriva om de aktier som jag har i min portfölj tänkte jag att det kunde vara trevligt att också presentera åtta svenska aktier som jag gärna skulle vilja ta in i portföljen. Har du någon aktie som du alltid drömt om att äga men aldrig köpt?

Jag följer för det allra mesta min köpstrategi och avstår från att köpa aktier som av olika anledningar inte uppnår mina köpkriterier. Den vanligast förekommande orsaken är att i övrigt stabila aktier inte lever upp till mitt utdelningsmål om minst 3,33 procent. Därför anser jag att de drar ned min genomsnittliga portföljutdelning på ett par års sikt samtidigt som det är långtifrån säkert att de är en lika god affär på sikt att de hinner ifatt tråkigare aktier som idag har en högre absolut utdelningsnivå.

Företagen har dock en fin historik av vinsttillväxt och det förefaller sannolikt att de alla kommer fortsätta leverera ökade vinster under många år framöver. Lita därför på att jag kommer köpa mindre innehav om kursen plötsligt skulle göra ett hack nedåt. När aktien i övrigt är högt värderad med höga P/E-tal avvaktar jag helt enkelt. För den som lägger större fokus på kursutveckling och vinsttillväxt än utdelningsnivå vågar jag påstå att samtliga aktier på listan är gedigna kvalitetsföretag som alla gör sig bra i en diversifierad långsiktig portfölj. Nåväl, nu till listan:

Atlas Copco är en av Sverige mycket få riktiga utdelningsaristokrater som inte har sänkt utdelningen på 33 år. Dessutom delar de ut både i maj och november. Företaget planeras nu styckas upp i två delar. Jag gillar inte att köpa aktier mitt i större omstruktureringar eftersom det uppstår kortsiktig spekulation och ovisshet om vilka komponenter som ingår i vilken del. Föredrar att istället köpa när röken har lagt sig och den långsiktige vet vad man får till vilket pris. Då återkommer jag till aktien igen. Borde vara given i en utdelningsportfölj.

Cloetta är ett välkänt varumärke som det skulle ligga nära till hands att investera i eftersom de utgör ett hyggligt komplement till Axfood. Utdelning når inte ens 2 procent och även om vinsttillväxten är god och de nyligen höjde utdelningen med hysteriskt höga 50 procent frågar jag mig om det kommer vara hållbart på längre sikt att ens vänta sig tvåsiffrig utdelningstillväxt. Förväntningarna är ganska högt ställda nu. Det är ett moget företag som antingen måste exportera till nya marknader, växa genom förvärv eller pressa kostnaderna för att ytterligare öka sin tillväxt. Företaget själva har stakat ut tillväxt genom förvärv som huvudinriktningen. Därför frågar jag mig om det verkligen är rimligt att chansa givet att jag får bättre säker utdelning i andra mogna företag.

Fenix Outdoor bedriver en jättefin verksamhet med stark vinsttillväxt. Jag använder själv deras produkter. H&M har dock visat att klädsektorn är så högt konkurrensutsatt att även marknadsledande aktörer kan få problem. Fenix växer därtill även genom förvärv snarare än likt H&M främst genom att vidga verksamheten till nya marknader. Det gör aktien svårbedömd och utdelningsandelen är i nuläget för låg för mina kriterier. 18 år utan sänkt utdelning.

Holmen uppfyller faktiskt mina minimikrav för köp eftersom YOC just nu är 3,5 procent. De har också fem år av höjda utdelningar bakom sig. Samtidigt verkar de i en cyklisk bransch och det är därför ett lite lurigt läge att köpa just nu när kursen är hög varför jag vill ha en högre riskpremie. Kassan är urstark vilket kan förklara den oroväckande höga utdelningsandelen. Holmen är fin och underskattad tråkaktie som jag hade i min första aktieportfölj och som där tjänade mig mycket väl under flera år.

Kopparbergs har en mycket fin utdelningstillväxt och vinsthistorik. Utdelningen är dock alltför låg och trots kursnedgången inte ens 3 procent. Därtill är jag försiktig kring hur företaget påverkas av en Brexit och svagare GBP då de har en stark exponering mot UK. Tycker att de är ett relativt moget företag där det är oklart hur de ska kunna upprätthålla en lika fin tillväxt framöver som marknaden givet hög värdering verkar förvänta sig. Därför anser jag fortfarande att aktien är dyr och vill inte köpa utan viss riskpremie. Skulle aktien fortsätta ned under 200 kronor kommer jag dock aktivt bevaka för att eventuellt köpa en mindre post.

SCA är en fin utdelningsaristokrat som dock är hopplöst övervärderad just nu (P/E cirka 35) till följd av spekulationer om en omstrukturering av verksamheten. Därför uppfyller den ej heller mina utdelningskrav trots att SCA utöver att de sänkte utdelningen 2009 på grund av finanskrisen endast har sänkt en enda gång på 50 år. Inväntar helst att det lugnat ned sig med alla uppdelnings- och uppköpsspekulationer. Liksom Holmen var SCA ett mycket fint innehav i min dåvarande Aktieinvestportfölj.

SWECO är ett mycket välskött konsultföretag som dessutom har en stor tillväxtpotential i att exportera konsulttjänster. 18 år i rad av utan en enda utdelningssäkning gör dem intressanta. Tyvärr är de dock prissatta därefter och utdelningen brukar vara cirka 2 procent vilket är för lågt men vid en större nedgång vore det försvarbart att köpa en andel. Lite på att jag köper vid fyndläge.

Ångpanneföreningen är ett gammalt och gediget företag med en fin konsultverksamhet. Hittills har jag valt att satsa på norska Multiconsult som har en liknande verksamhet och historik men högre utdelning och bättre tillväxtmöjligheter. Skulle fyndläge uppstå vill jag dock ta in ÅF i portföljen.

fredag 24 februari 2017

Veckosammanfattning: Duni ut - Scandic in

Börsveckans stora nyhet avseende mitt sparande är att jag har sålt hela mitt innehav i Duni och istället tagit in Scandic i portföljen.

Duni har levererat svagare resultat än förväntat senaste månaderna. Det blev ingen utdelningshöjning i år, vilket jag i och för sig inte hade kalkylerat med. Till sist var min yield on cost 3,98 procent vilket nu är näst sämst i portföljen bland mina svenska utdelningsaktier. När det nu öppnade sig ett läge att ta hem mer än en årsutdelning passade jag på att sälja Duni. Vinsten blev 5,7 procent vilket är dåligt sett ur ett halvårs ägande. Utöver Investor (3,5 procent) kommer alla mina aktier dela ut cirka 4 procent av inköpskostnaden under 2017. Det är jag jättenöjd med.

Scandic hade jag sneglat på under flera månader men först nu när de presenterade en urstark rapport med goda framtidsutsikter samtidigt som utdelningen bekräftades tyckte jag att det var fyndläge att ta in aktien till en yield on cost på 3,9 procent. Visst är detta lägre än vad jag hade i Duni men då är tillväxtpotentialen också högre i Scandic. Ni kan läsa mer om hur jag resonerade här.

En fin milstolpe har nåtts i veckan: Axfood blir min första aktie som ger mer än 1 000 kronor i utdelning vid ett enkilt tillfälle!

Förvisso ger mitt största innehav i H&M också mer än 1 000 kronor i utdelning totalt under 2017 men sedan den är uppdelad på två tillfällen blir det inte riktigt samma sak. Där ökade jag med 4 aktier idag sedan kursen vände nedåt igen. Nu har jag äntligen uppnått det symboliska målet att ha en yield on cost på 4,000 procent istället för 3,999 procent. Stor skillnad!

I linje med min veckoplan valde jag att fylla på lite ytterligare även i Skanska och Gjenside och kommer belönas för tilltaget med över 5 procents utdelning redan i april. Hade hoppats på att öka även i ATEA men NOK har stärkts ordentligt under veckan och jag avvaktar hellre att valutan toppar för den här gången innan jag ökar igen.

Till sist har jag passat på att ta hem lite swingtradevinster i Minesto. Det är en i absoluta tal billig aktie som jag har ägt och följt en längre tid. Mitt tillvägagångssätt är mycket enkelt: allt under 7 kronor är billigt för mig och när det blir läge att köpa under 7 kronor ökar jag lite. När lägen uppstår att ta hem småvinster gör jag det och behåller någon aktie på marginalen i courtageavrundningen. På så vis ökar jag sakta men säkert mitt innehav i en aktie som jag tror långsiktigt på, sänker sakta men säkert min GAV och får dessutom några kronor i vinst här och där. Den senaste posten jag köpte valde jag dock att behålla över helgen. Om inga väsentligt negativa nyheter om förseningar i kommersialiseringen dyker upp ska aktien upp en bra bit över 7 kronor igen vid nästa större positiva nyhet, till exempel årsrapporten den 29 mars.

Nästa vecka börjar med två superdagar då mer åtta rapporter publiceras som omfattar mer än en tredjedel av min portfölj. Portföljen är efter insättning av februarilönen nu endast cirka 300 kronor från att spräcka 300 000-kronorsintervallen. De åtta rapporterna kommer onekligen avgöra om jag lyckas avsluta februari månad över 300 000 kronor eller inte.

Mest nyfiken är jag förstås på Serneke. Noterar att jag fick rätt om att aktien hade bottnat för den här gången och nyhet om en ny order för ett kraftvärmeverk i Borås drev idag upp kursen ordentligt. Rapporten på tisdag kommer dock vara avgörande för om uppgången fortsätter eller inte.

Önskar er läsare en trevlig helg!

torsdag 23 februari 2017

Ny aktie i portföljen: Scandic Hotels!

Det finns en rad aktier som jag länge har velat äga men som av olika anledningar inte har uppfyllt de krav jag ställer upp i min köpstrategi. Scandic Hotels är en sådan aktie. I morse släpptes årsrapporten för 2016 och Scandic presenterade ett resultat långt över analytikernas förväntningar och en utdelning på hela 3,15 kronor per aktie fastslogs.

Enligt min köpstrategi har jag i regel en YOC på mellan 3,33 och 3,5 procent som lägstanivå för att köpa in nya aktier i portföljen. Jag hade alla dagar i veckan varit beredd att köpa Scandic på dessa nivåer. När jag nu efter besked om utdelning i rapporten och bekräftat urstarka resultat i övrigt kan köpa till hela 3,9 procent är det riktigt bra. När jag vid frukosten ögnade igenom rapporten tyckte jag helt enkelt att detta var ett riktigt drömläge att ta in en aktie som jag har sneglat på hela hösten. Det blev till att hastigt och lustigt lägga en stor köporder innan jag gick till jobbet i morse.

Företaget presenterade som sagt ett kanonresultat med tvåsiffrig tillväxt långt över analytikernas förväntningar. Därtill har Scandic rekordmånga hotell (17) på gång under 2017 och en uttalad expansionsstrategi både i Norden och Tyskland torde innebära att det finns potential för fortsatt tillväxt. Enligt VD Fiskers har de aldrig haft en så stark hotelltillväxt som de kommande åren. Samtidigt har företaget en stark kassa och utrymme att både växa och dela ut vinster under många år framöver.

Hotellmarknaden kompletterar min portfölj bra genom att bidra med en sektor som idag inte är representerad. Även om viss konjunkturkänslighet förstås finns upplever jag det som en förhållandevis defensiv aktie väl i linje med min ganska försiktiga långsiktig utdelningsstrategi. Resultatet i dagens rapport drevs upp av en hög beläggningsgrad (fler uthyrda hotellrum än vanligt) vilket förstås kan komma normaliseras i kommande rapporter. Eftersom Scandic äger fastigheter kan de också komma påverkas negativt av höjda räntor. Aktien är ung och har kort historik så om de blir en utdelningshöjare eller kommer förändra sin utdelning cykliskt med konjunktur återstår att se.

Scandic har dessutom en hållbarhetsprofil som jag gillar varför de passar väl in i min utdelningsportfölj som helst ska vara både ekonomiskt och miljömässigt hållbar. Det är förvisso länge sedan jag mer aktivt läste om deras miljöarbete men de har tidigare på ett progressivt sätt arbetat med att ha resurseffektiva hotell med näst intill helt återvinningsbart material. Det gynnar både ekonomi och miljö och är något som jag nu vill titta närmare på igen.

En lärdom jag har dragit är att jag ofta köper för små positioner vilket gör att de ganska snabbt faller till en obetydlig portföljandel om det inte uppstår nya lägen att öka. Därför köpte jag nu ett femtiotal aktier idag vilket idag motsvarar 1,5 procent av portföljen. Det tycker jag är precis lagom av två skäl: det ger mig utrymme att öka med ytterligare 1,5 procent om jag skulle kunna köpa aktien till över 4 procent YOC när nyhetens behag har lagt sig. Samtidigt kommer jag fortfarande ha en portföljandel på 1 procent, vilket är mitt långsiktiga mål, även om jag inte skulle lyckas öka alls före sommaren.

För att finansiera hela köpet sålde jag även en liten skvätt Minesto. Det är en aktie som jag använder för swingtrade där jag varje dag lägger låga köporder och höga säljorder. Nu sålde jag med endast tio kronor i nettovinst i min tredje Minestoswingtrade under februari och fick ett riktigt bra långsiktigt innehav i Scandic istället.

Scandic är som sagt ett bra exempel på en aktie som jag länge drömt om att äga men tidigare tyckt varit för högt värderad. Jag har en tid skissat på ett utkast till inlägg om aktier som jag gärna vill äga men aldrig har köpt. Nu stryks en aktie från listan men lovar att ni får ta del av den i ett senare inlägg.

söndag 19 februari 2017

Veckoplan - v. 8

Fokus i veckan som kommer blir framförallt att spendera den återstående åttondelen av januariinsättningen. Tycker inte att det finns några glasklara lägen för stora köp i enskilda aktier just nu. Därför tittar jag främst efter att fylla på brett med små ökningar i flera aktier inför vårutdelningen. Vill gärna öka mer också i utländska aktier men där talar kurs och valuta inte till min fördel just nu. I väntan på februarilönen ser det ut att bli en lugn sista börsvecka utan några spektakulära affärer.

Det resulterade i sex svenska och två norska aktier på veckans bevakningslista:

Avega vänder nedåt igen efter att de högt uppskruvade förväntningarna på rapporten nu dämpats. Fortsätter aktien ned under 23,50 kronor (YOC 5,5 procent) är det frestande att passa på att öka lite.

Bonäsudden är nere och nosar på aptitliga nivåer runt 104 kronor igen (YOC över 7 procent). Kanske ett läge att köpa tillbaka igen nu när vi har riksbankens räntebesked i ryggen. De är också det enda av mina företag som rapporterar i veckan, nämligen på onsdag den 22 februari. Först då vet vi om de klarar att bibehålla lika fin utdelning också för det kommande året.

Axfood har mindre än en månad kvar till utdelning den 22 mars. Kan jag lyckas fylla på mer till 133 kronor eller lägre i veckan kommer jag göra det, annars är jag ganska nöjd med det stora innehav jag redan har i aktien.

Castellum delar också ut första hälften i mars. Funderar därför på att öka blygsamt så länge aktien handlas under 125 kronor (YOC 4 procent).

H&M har jag redan ganska mycket av i portföljen men behöver ändå öka då och då för att hålla önskvärd portföljandel. Fortsätter aktien handlas runt 241 kronor kommer jag nog öka försiktigt med två aktier i taget. Rekommenderad läsning här i Financial Times.

Skanska rör sig i ett intervall där det i brist på bättre alternativ också är lockande att öka med ytterligare ett par aktier (just nu YOC 3,8 procent).

ATEA verkar ha stannat av efter rusningen på rapporten. Med en YOC över 7 procent tycker jag att det är frestande att öka lite ytterligare även om jag helt skulle vilja köpa under 90 NOK per aktie.

Gjensidige framstår också som en bra kandidat. Förvisso är NOK dyrare än optimalt men en YOC på 5,15 procent med utdelning lagom till påsk tycker jag är ganska bra.

På säljsidan är främst Duni i fokus men jag tror också att MQ har bottnat för den här gången. Jag ser ett läge att sälja av Duniinnehavet nu när de är i stigande trend igen för att fokusera portföljen på färre innehav. Passerar aktien 132 kronor kommer jag antagligen ta hem vinsten, annars avvaktar jag utdelningen som ändå inte är så långt bort.

Serneke tittar jag lite extra på eftersom den första rapporten närmar sig den 28 februari. Aktien bottnade för den här gången i förra veckan och bör rimligen åtminstone leta sig upp i intervallet 104-106 kronor. Skulle den vända ned igen imorgon utan negativa nyheter kommer jag dock fortsätta öka runt 100 kronor inför rapporten.

Sneglar på att börja öka i utländska aktier igen efter att nu ha fyllt på tillräckligt i mina kärninnehav inför vårutdelningarna. Nu har kronan dock tappat mot CAD/NOK/USD igen och inga av aktierna jag bevakar är egentligen billiga sett till kombinationen kurs och valuta.

Boston Pizza föll ordentligt i veckan för första gången sedan jag köpte i september. Anledningen var att årsresultat och resultat för fjärde kvartalet presenterades. Årsresultatet såg helt ok ut men eftersom det var en betydande nedgång i resultatet under det fjärde kvartalet finns skäl till viss försiktighet. Aktien delar redan ut nästan hela vinsten (utdelningsandel 98,9 procent) och skulle den nedåtgående trenden vi såg under senaste tiden fortsätta kommer det knappast bli tal om några utdelningshöjningar. Därför avvaktar jag helst varthän trenden bär. Över 21 CAD köper jag inte men därunder kan det nog vara ganska rimligt. Här kan du läsa mer.

VFC presenterade resultat för fjärde kvartalet och årsresultat (länk). Marknaden reagerade positivt på rapporten. Även om jag tyckte att det verkade svagt så var det uppenbarligen inte så illa som Mr. Market hade prisat in. Jag har dock redan ökat ganska bra i VFC, har två procent av portföljen i aktien och de känns därför inte som en kandidat att öka ytterligare i just nu. För den som köper på trend kan det dock vara ett fint läge att inta en position.

Till sist blev det inte så mycket tid till utmaningen bloggkvalitetsveckan som jag hade hoppats. Något av inläggen har därför senarelagts. Jobba med inläggens kvalitet är en kontinuerlig utmaning som behöver avvägas mot hur mycket tid som finns till förfogande. En insikt är dock att jag nu bör ta tag i att styra upp strukturen på sidan och lägga ned en hel del tid på att göra ett omtag om strategi, mål och liknande. Det skulle spara mig tid när jag skriver inlägg att kunna hänvisa till mer genomarbetade sidor och strategisidan har jag inte uppdaterat ordentligt sedan i somras.

Jag la dock ned en del tid på att inför den kommande rapporten göra en analys av Multiconsult som ni kan läsa här.

Skrev också här om hur man kan använda en utdelningskalender för att få en överblick över sitt sparande.

Blev väldigt glad och hedrad över att utan inbördes ordning omnämnas på financer.com som sammanställde en lista över 50 bra aktiebloggar. Jag läser regelbundet det mesta på listan och kan rekommendera dem om du skulle ha missat någon av bloggarna som financer nämner.

Till sist är portföljresultaten uppdaterade igen med februariutdelningarna under fliken resultat i menyn ovan.

fredag 17 februari 2017

Kort veckosammanfattning

En händelserik börsvecka följdes nu upp av en ovanligt lugn dito. Här korta tankar om veckan som gått.

Hemfosa släppte idag en fin rapport. Min gissning om en utdelningshöjning till 1,10 kronor per kvartal slog in. Det innebär en höjning på 4,76 procent. Det är gott nog för mig men framförallt är jag nöjd över att det stärker företagets finanser, amorteringar och möjlighet till tillväxt att de håller igen något med utdelningen. Resultatet i övrigt tycker jag var bra.

Serneke har jag ökat ytterligare i med 10 aktier. Jag tyckte att kursen dök lite väl mycket utan negativa nyheter som underbyggde nedgången. Min målsättning är forfarande att på lång sikt behålla 500 aktier men flytta över de 50 jag har i KF till ISK. Därför köper jag i ISK när jag tycker att det är ett rimligt pris. Är fortsatt ödmjuk inför att vissa menar att aktien inte är värd mer än 80 kronor och att rapporten ger facit. För egen del tycker jag att 110 kronor var en rimlig noteringskurs.

Till sist blev det också ytterligare ett par aktier i H&M för att fortsätta öka försiktigt medan aktien handlas till goda nivåer. Försäljningsstatistiken för januari var god nog utifrån mina modesta förväntningar men nådde inte helt upp till analytikernas förväntningar. Min YOC är nu så nära fyra procent som det kan gå: 3,999 procent.

Coca Cola höjde utdelningen för 55:e året i rad från 0,35 till 0,37 USD per kvartal. Där kan man tala om utdelningsaristokrat!

Sämre går det för Boston Pizza som redovisade röda siffror fjärde kvartalet 2016. Därför faller aktien för första gången sedan jag köpte i september. Värt att hålla ett extra öga på.

De sista utdelningarna från P&G och Realty Income trillade in på kontot. Därmed blev det 282,39 kronor netto under februari månad. Det är lägre än i december och januari men ändå bättre än september till november totalt. Jag valde att inte öka alltför mycket i februariutdelare och har istället lagt krutet på att investera rejält i vårutdelare. Därför kommer det bli en bra bit över 4 000 kronor i utdelningar de kommande tre månaderna. Bloggstatistiken under fliken resultat ovan är nu uppdaterad!

Detta inlägg har karaktären av en dagbokslogg och utgör varken finansiell rådgivning eller aspirationer på hög kvalitet.

torsdag 16 februari 2017

Utdelningskalender - ett användbart verktyg för ditt sparande

En utdelningskalender är ett mycket användbart verktyg för att göra en prognos över kommande utdelningar. Ett enkelt sätt att upprätta en sådan är att som mig använda google sheets.

Ett jämt utdelningsflöde är inget självändamål och givetvis bör man i första hand köpa bra aktier oavsett när de delar ut. En utdelningskalender är dock ett användbart redskap som hjälper dig att planera när det kan vara lämpligt att öka i vissa aktier för att få en jämn utdelning över hela året.
Utlandsutdelarens utdelningskalender
Identifiera var du behöver öka

I mitt exempel blir det direkt uppenbart att februari, juni och augusti är tre särskilt eftersatta månader. Jag avser långsiktigt höja min utdelningsandel till åtminstone 2,5 procent under dessa månader. För att komma till rätta med detta identifierade jag med hjälp av kalendern vilka innehav jag i så fall behöver öka i:

Februari, augusti: P&G, Akelius Pref
Juni: J&J, VFC

Tack vare min utdelningskalender har jag nu extra bevakning på dessa fyra aktier. Det är inte så att jag kommer köpa dem bara för att men om det uppstår ett bra tillfälle, som det nyligen gjorde i VFC, kommer jag inte tveka att köpa lite mer än jag annars skulle göra. Trots att utdelningen är ganska låg kan det vara motiverat att öka långsiktigt i t.ex. P&G och J&J för att få en jämnare utdelning.

Samtliga tre innehav utöver preferensaktien är stabila utdelningsaristokrater med fin utdelningstillväxt år efter år.

Identifiera när du behöver öka

Genom att se när dina utdelningar betalas ut kan du också planera dina köp bättre. Det finns t.ex. ingen poäng att öka i Clas Ohlson i februari när den delar ut först i september om du inte får en premie och kan köpa till en bättre kurs än normalt. Är YOC en bra bit under 4 procent kommer du sannolikt kunna köpa till ungefär samma nivå närmare inpå utdelningen. Genom att istället öka i tillfälligt undervärderade aktier med utdelning i vår får du ännu mer kapital över tack vare vårutdelningarna som du i sommar kan använda till att öka i Clas Ohlson eller andra höstutdelare. Även om skillnaden är ganska liten så får du på marginalen allt annat lika några promille extra i årsutdelning genom att planera dina aktieköp efter utdelningskalendern. Detta tack vare att dina kapital från dina utdelningar omsätts snabbare och i sin tur genererar nya utdelningar.

Nyttigt verktyg för att hålla koll på kassaflödet

Med en utdelningskalender kan du enkelt se när du får lite extrakapital att använda till aktieköp. På så vis kan du lättare planera hur du använder dina månadsinsättningar utan att riskera få slut på kapital. Nu i februari vet jag t.ex. att det är färre utdelningar och håller lite mer i pengarna än vanligt. Under vårmånaderna vet jag att utdelningar rullar in i bra tempo och kan då öka lite mer än vanligt när tillfälle uppstår.

Det är roligt och inspirerande!

Slutligen är det roligt och inspirerande! Du ser på ett mycket konkret sätt hur dina aktiers utdelningshöjningar gör att utdelningsstaplarna växer. Om du liksom mig har defensiv marginal avseende valuta i prognosen för utländska aktier blir du på marginalen varje månad glad över att du får några kronor mer än du hade räknat med. Du kan till sist också enkelt följa upp dina utdelningar. Jag brukar grönmarkera alla utbetalda utdelningar.

Utdelningsbalans

Jag noterar att besluten från Castellum och H&M att dela upp utdelningen på två tillfällen har gjort underverk för min utdelningsbalans. 9 av 12 månader delar ut minst 5 procent av min totala årsutdelningsprognos. Det tycker jag är en god balans. Det är ofrånkomligt att mars-maj delar ut mer.

onsdag 15 februari 2017

Analys av Multiconsult inför årsrapport

En anonym favorit i portföljen är det konsultföretaget Multiconsult. För den som inte är bekant med norska konsultbranschen kan företaget mycket förenklat sägas vara ett intressant alternativ till konkurrenter som svenska SWECO och ÅF eller danska Rambøll. Multiconsult befinner sig just nu i en spännande expansionsfas där man växer på den skandinaviska marknaden. Samtidigt innebär det på kort sikt utmaningar för resultatet. Därför är jag mycket spänd på att få ta del av facit när årsrapporten publiceras den 28 februari. Inför det kommer här en analys av Multiconsult.

För den som är intresserad av mer om företagets historik har jag tidigare skrivit om Multiconsult här.


Jag brukar ganska sällan skriva aktieanalyser eftersom jag tycker att andra gör det bättre. Det är dock inte så många som skriver om Multiconsult och på Avanza finns i nuläget bara 8 aktieägare. Aktien är dessutom ganska underanalyserad - endast ABG, Arctic, Carnegie och Nordea bevakar aktivt. Storägarna är också av en defensiv karaktär där företagets egen stiftelse äger 18 procent av aktierna och cirka 30 procent av de anställda äger aktier i företaget. Jag ser helt enkelt Multiconsult som ett intressant fall av en riktig tråkaktie som inte är spännande nog för analytiker i stort på jakt efter tiotaggare men som samtidigt växer och bör vara ett gott komplement i portföljen.

Har någon av er läsare skrivit om aktien eller äger någon av er aktien? Skriv gärna en kommentar i så fall!

Ambitiös långsiktig målsättning

Först en kort överblick över företagets 6 långsiktiga mål med sikte mot 2020:
 • Utveckla en multidisciplinär verksamhet i Sverige.
 • Stegvis bygga upp internationell kapacitet inom förnybar energi.
 • Etablera en ledande position inom hälsobyggnader i Skandinavien.
 • Befästa en ledande position inom urbanisering i Skandinavien.
 • Skandinavisk marknadsledare inom digitalisering.
 • Ett Multiconsult - starkare organisation byggd på delad, distinkt kultur.
Multiconsult söker stärka sin position i Skandinavien främst genom förvärv. Avseende förnybar energi genomför företaget förvärv i Sydostasien och Östafrika. Företaget rankas nu som fjärde mest eftertraktade arbetsgivare i Norge bland både studenter och unga arbetstagare.

Långsiktiga mål brukar jag ta med en nypa salt då det ofta är mycket fluff fluff och det ändå är resultatet som räknas i slutänden. Samtidigt är det tydligt att företaget har en aktiv expansionsstrategi till nya marknader som, om den lyckas, bör generera långsiktigt vinsttillväxt.

Företagets resultat 2016 i huvuddrag

Jag har här valt att titta på några parametrar i företagets tre första kvartalsrapporter för 2016. Någon kanske tycker att mitt urval är oortodoxt. Vill därför förtydliga att detta inte är en klassisk resultatanalys - idag kan vem som helst använda Börsdata och liknande tjänster till att få fram sådan statistik. Multiconsult har trots företagets hundraåriga historia dock knappt ens två år på Oslobörsen bakom sig som aktie - därför säger inte resultathistoriken särskilt mycket ännu. Jag har istället valt ut några parametrar som jag ser som särskilt intressanta att följa upp inför och efter den sista kvartalsrapporten för 2016.

Driftsintäkter

Q1 +18 procent
Q2 +27,5 procent
Q3 +13,9 procent

Debiteringsgrad

Q1 69,1 procent
Q2 70,9 procent
Q3 67,7 procent

Orderreserv

Q1 +7,7 procent
Q2 +15 procent
Q3 -4,6 procent

Driftsresultat (EBITDA)

Q1 -31,4 procent
Q2 +29,4 procent
Q3 -18,7 procent

Vinst per aktie (EPS)

Q1 1,36 NOK/aktie
Q2 2,41 NOK/aktie
Q3 0,93 NOK/aktie

Svagt tredje kvartal lyfte vissa frågetecken

Som resultaturvalet ovan visar var det tredje kvartalet svagare framförallt till följd av höga driftsutgifter. Det finns skäl att misstänka att dessa delvis kan härledas till omställningskostnader vid förvärven. Att debiteringsgraden minskade med 3,2 procent under det tredje kvartalet stödjer en sådan hypotes. Antagligen har fler anställda behövt arbeta i omsorganisering av den interna verksamheten vilket har minskat de externa uppdragen och därmed intjäningen något samtidigt som utgifterna har varit högre än normalt till följd av förvärv och ökade personalkostnader.

På den positiva sidan ökade intäkterna trots det med 13,9 procent också under det tredje kvartalet. När utgifterna är i balans igen och expansionen har satt sig finns det därmed utrymme att förvänta sig goda resultat.

Tillväxt genom förvärv

Det som är lite lurigt är att Multiconsult under 2016 har vuxit genom förvärv. Genom förvärvet av LINK arkitektur AS stärkte Multiconsult sin position på den norska marknaden för arkitekttjänster. Eftersom företaget också har ett dotterbolag i Sverige har Multiconsult nu på ett konkret sätt positionerat sig för att expandera i Sverige. I december förvärvade Multiconsult det danska arkitektföretaget Aarhus arkitekterne. Därmed är Multiconsult väl rustade för att växa på hela den skandinaviska marknaden helt i linje med företagets långsiktiga strategi.

Jag tolkar ett svagt EBITDA som att det hänger ihop med de stora investeringskostnaderna för förvärven och därmed förknippade ökade personalkostnader.

Förvärven innebär samtidigt att företagets omsättning växer utan att det nödvändigtvis samtidigt sker ökade intäkter, fler uppdrag och högre vinster. Under det kommande året är det därför viktigt att vara vaksam på om företaget fortsätter växa i lika hög takt också efter förvärven.

Tidigare kvartalsrapporter ger en bild av en ökande debiteringsgrad. I praktiken betyder detta att företagets konsulter drar in fler intäktsgenererande timmar räknat på företagets totala arbetstimmar. Genom förvärvet av LINK arkitektur har Multiconsult också köpt in sig i vad som på norska kallas deras order reserve. Även om orderboken minskade något under tredje kvartalet är den fortfarande mycket solid. Inte minst finns Tønsbergsjukhuset i orderboken och det kommer sannolikt avspeglas på intäktssidan i senare rapporter.

Noterbart är att en hela 16 insiderpersoner i företagets ledning och styrelse det svaga tredje kvartalet till trots köpte fler Multiconsultaktier i början av december vilket signalerar framtidstro.

Vad håller utlandsutdelaren särskild utkik efter i årsrapporten?
 • Klarar Multiconsult att öka driftsintäkterna med tvåsiffriga procenttal också under fjärde kvartalet? 
 • Når debiteringsgraden 70 procent igen?
 • Klarar Multiconsult en vinst per aktie på minst 1,25 NOK i linje med Q4 föregående år?
 • Vill helst också se en svagt positiv orderreserv igen.
Om dessa kriterier inte uppfylls indikerar de att expansionen i det korta perspektivet kostar mer än den smakar. Företagets tillväxt bromsar helt enkelt in till följd av ökade omställningskostnader.

Sedan tittar jag naturligtvis på de vanliga posterna i resultaträkningen och balansräkningen. Det jag är mest intresserad av just nu är dock om företaget fortsätter ta in intäkter i samma utsträckning som före expansionen. Att utgifterna är högre än normalt just nu torde vara ett mindre problem så länge intjäningen ökar. När den nya strukturen har satt sig kommer företaget kunna ta itu med utgifterna.

Utrymme för höjd utdelning

Ingen aktieanalys på en utdelningsinvesterarblogg vore komplett utan en kvalificerad gissning om eventuell utdelningshöjning.

Jag tror att Multiconsult kommer höja utdelningen från 2,90 NOK till 3,10 NOK. Det skulle motsvara knappt 7 procent och en utdelningsandel i linje med utdelningspolicy om 50 procent mot 2016 års vinst. Företaget uppger själva att de kommer fortsätta dela ut 50 procent av vinsten trots expansionen.

Kassan är hygglig och överstiger två årsvinster. Jag tror dock inte företaget är beredda att använda kassan till utdelning när de är mitt inne i en expansionsfas. Med tanke på att företaget under andra kvartalet 2016 ökade med hela 27,5 procent jämfört med samma period 2015 räcker egentligen hela vinsten endast från det kvartalet för att täcka utdelningen. Samtidigt gör det svaga tredje kvartalet att Multiconsult måste presentera minst ett normalresultat under det fjärde kvartalet för att en sådan utdelningshöjning ska kunna delas ut (vinst per aktie om cirka 1,5 NOK skulle krävas jämfört med 1,25 NOK under Q4 föregående år). Det tror jag att de klarar. Skulle det inte lyckas tror jag ändå att de kommer höja till 3 NOK jämt för att signalera optimism inför framtiden.

En svaghet är dock att Multiconsult förra året sänkte ordinarie utdelning med 10 procent. Detta skedde dock i anslutning till en stor nedgång i den norska ekonomin till följd av låga oljepriser som satte konsultbranschen under betydande press. Diversifieringen till Sverige, Danmark och förnybar energi i andra delar av världen kommer göra företaget mindre sårbart på sikt.

Utgångspunkt behåll

Jag är nöjd med de två procent jag har i portföljen just nu och min utgångspunkt är att behålla med sikte på en långsiktig portföljandel om en procent. Jag ökade också med 5 aktier i förra veckan när aktien handlades för 99 NOK.

Min utgångspunkt är nämligen att om kursen sjunker under 100 kronor samtidigt som norska kronan försvagas nedåt 1,05 svenska kronor så ser jag ett gott tillfälle att öka ytterligare medan aktiekursen fortfarande är tyngd av ett svagt tredje kvartal. Utdelningen uttryckt i yield on cost understiger annars 3 procent och det är en minimigräns för mig. P/E-talet är cirka 17 vilket jag givet risken förknippad med ökade utgifter under expansionen egentligen inte ser som billigt men ej heller som särskilt dyrt.

OBS! Detta inlägg ska inte ses som finansiell rådgivning eller rekommendation. Gör din egen analys och läs själv rapporten. Jag delar endast med mig av hur jag resonerar. Detta är en hobbyblogg som jag skriver på min fritid och ingen professionell analys.

söndag 12 februari 2017

Veckoplan v. 7 - bloggkvalitetsveckan

För oss som är uppvuxna på Västkusten är vecka 7 den traditionella sportlovsveckan. Trots att det inte blir någon skidsemester i år har jag bara 20 procent kvar av min månadsinsättning. Det beloppet ska räcka i hela 10 börsdagar innan februarilönen betalas ut. Även om jag i nästa vecka kan låna lite i förtid på marsinsättningen blir det därför antagligen lite mindre aktivitet på börsen under den kommande veckan. Utgångspunkten är att utnyttja lägen att fylla på lite här och där snarare än några större investeringar.

Som en smygstart inför bloggkvalitetsveckan har jag även försökt lägga ned något mer energi på detta inlägget än vanligt och hoppas att det ska bidra till en bättre läsupplevelse för dig!

Aktier i fokus under vecka 7

ATEA rusade ordentligt på förra veckans rapport. Jag tycker att IT-konsultsektorn i stort och ATEA i synnerhet är svåra att bedöma och tenderar därför att förhålla mig onödigt defensivt inför företaget. Långsiktig investering skrev dock en fin analys i veckan som varmt rekommenderas. Om aktiekursen nu bromsar in samtidigt som NOK vänder nedåt 1,06 kronor igen funderar jag på att öka med 5-6 aktier. En av slutsatserna i min portföljanalys var att jag på sikt behöver öka andelen högutdelare igen. ATEA framstår då som ett fullt rimligt alternativ och jag är beredd att öka portföljandelen till åtminstone 1 procent.

Axfood ökade jag rejält i under föregående två veckorna men skulle aktien fortsätta handlas till en yield on cost på över 4,5 procent tycker jag att det är rimligt att fortsätta öka. Det motsvarar en aktiekurs på 133 kronor eller lägre.

Gjensidige. Fortsätter kursen ned under 135 NOK igen kommer jag öka med ytterligare 4-5 aktier.

Handelsbanken. En annan slutsats i portföljanalysen är att mitt kärninnehav Handelsbanken har en löjligt liten portföljandel på endast en halv procent. Även om jag fortfarande tycker att aktien är högt värderad bidrog rapporten i alla fall med tydliga besked och bekräftad utdelningshöjning. Fortsätter kursen ned under 125 kronor kommer jag öka lite försiktigt.

Hemfosa funderar jag på att öka blygsamt i inför fredagens årsrapport. Det vill säga en post om 7 aktier under förutsättning att kursen fortsätter ned till åtminstone 83,50 kronor.

Serneke är i nedåtgående trend inför rapporten den sista februari. Eftersom min målsättning är att på sikt flytta över hela innehavet till ISK kommer jag fortsätta öka lite försiktigt med fem aktier i taget om aktien skulle handlas runt 100 kronor. Jag tycker att företaget gör mycket rätt och förefaller ha en hög orderingång just nu. Dessutom kom ett viktigt beslut i byggnadsnämnden i veckan om att detaljplanen för prestigeprojektet Karlatornet nu tagits vidare till teknisk granskning. Enligt min syn på saken var teckningskursen på 110 kronor ganska rimlig. Är samtidigt ödmjuk inför att det finns analytiker som menar att aktien bara är värd 80 kronor. När rapporten kommer får vi facit.

På säljsidan tittar jag också i linje med portföljanalysens slutsatser på att sälja Duni och MQ. Tror dock inte det kommer bli något läge under denna veckan och är ingen brådska då jag är beredd att behålla dem inför nästa års utdelningssäsong. Skulle jag behöva mer likvider ligger det i korten att jag minskar lite i Ahlsell för att ta hem vinst men i så fall antagligen först nästa vecka.

Rapportfloden fortsätter

I veckan publicerar 4 av portföljinnehaven sina årsrapporter. Av dessa ser jag allra mest fram emot Hemfosa där det ska bli spännande att se om de har fått ned skuldandelen och om vi kan se fram emot ännu en utdelningshöjning inför april. Redan utan utdelningshöjning är jag nöjd med min position men skulle de dessutom höja till säg 1,10 kronor per kvartal vore det verkligen jackpott.

De övriga tre årsrapporterna är Avega, Alligator och Beijer. Både Avega och Beijer är kraftigt upp inför rapporten och där tror jag att det finns risk för att förhoppningarna är alltför uppskruvade. Alligator tycker jag det är för tidigt att ha större förväntningar på. Finansieringen är stabil och verksamheten löper på. Det handlar mest om att få bekräftat att de långsiktigt är på rätt spår.

Bloggkvalitetsveckan

Utlandsutdelaren antog Onkel Toms utmaning att under vecka 7 söka höja bloggens kvalitet. Design, sajtstruktur och reklam har jag inte tid och kunskap nog att justera just nu. Därför välja jag att fokusera på att försöka skriva bättre och kärnfullare texter. Därför lägger jag allt krut på två inlägg:
 • Analys av Multiconsult (onsdag). Inför årsrapporten under februaris sista dag har jag velat ta ett större grepp och titta mer noggrant på aktien igen. Det är också ett företag som få följer.
 • En hyllning till Unga Aktiesparare som bidrog till att göra mig till miljonär (lördag). Det blir en historisk tillbakablick om sparande då och nu. Självklart är inlägget illa dold smygreklam i förhoppning om att unga läsare ska bli intresserade av deras verksamhet och utbildningar!
Som vanligt publiceras en veckosammanfattning på fredag med fokus på Hemfosa och en veckoplan på söndag. Ska naturligtvis sträva efter höjd kvalitet också för dessa inlägg men deras format är till sin natur mer som en enkel dagboksanteckning.

lördag 11 februari 2017

Portföljen januari 2017

Att kontinuerligt följa upp sin portfölj är ett bra sätt att utvärdera om portföljbalansen är god, se var jag behöver öka och se om det är några aktier som rent av inte tillför portföljen mervärde längre. Därför kommer här en portföljuppföljning och mina reflektioner kring hur jag kan förbättra portföljen i framtiden.Bättre balans kring kvartalsutdelande fastighetsaktier - ökat i kvalitet och minskat risk

Bonäsudden, Delarka och Saltängen utgör nu endast 1,11 procent av portföljen. Jag både fick utdelning och kunde minska innehaven med vinst. Just nu ser jag inte ut att kunna köpa tillbaka lika billigt men avvaktar årsrapporterna för besked om utdelningsnivåer under 2017. När de är bekräftade är kursrisken något mindre i det korta perspektivet.

Bosjö och Sydsvenska Hem utgör fortsatt en stor nivå men börjar nu sakta men säkert normaliseras nedåt den portföljandel på 2-3 procent som jag strävar efter på lång sikt. Här kommer jag inte öka före sommaren. Anledningen till de stora positionerna är att minicourtaget är högt för dessa aktier samtidigt som de tre kommande utdelningarna redan var kända när jag köpte. Därför köper jag större positioner mer sällan i den här typen av aktier.

Istället har jag utnyttjat tillfället att öka ordentligt i både Castellum och Hemfosa. Jag ser dem som säkrare långsiktiga alternativ. Även om genomsnittliga portföljutdelningen sjunker något känner jag mig mycket tryggare med en portföljandel fastighetsaktier om tio procent i dessa bägge aktier än de mer riskabla högutdelande engastighetsaktierna. Castellum är nu att betrakta som ett kärninnehav med 5,24 procent av portföljen. Noterbart är att kursen har stigit ytterligare i de bägge aktierna sedan den 31 januari och bägge visar nu blå siffror efter de stora köpen under januari.

Högutdelare utmaning

Sänkt andel kvartalsutdelande fastighetsaktier (utöver Hemfosa) innebär samtidigt att portföljutdelningen på marginalen sjunker något. En huvudbry under våren blir att åter söka öka portföljandelen på ett rimligt sätt igen. Just nu tycker jag inte att det är ett jätteproblem då jag har kunnat uppnå en YOC på över 4 procent för samtliga kärninnehav i portföljen. Det innebär att portföljen, om man räknar bort Serneke som inte delar ut, har en genomsnittsutdelning någonstans mellan 4 och 5 procent just nu vilket är väl i linje med mitt långsiktiga mål. Jag kommer följa upp exakt portföljutdelning längre fram för att få resultatet svart på vitt. Mitt fokus är nu på att öka andelen i dessa aktier inför vårutdelningen. När vårutdelningen kommer ser jag dock ett bra tillfälle att på nytt börja titta på att öka i högutdelare med mer risk. Akelius Pref ligger nära till hands.

Utmaning att bibehålla portföljbalans i praktiken

Att bibehålla en bra portföljbalans i praktiken är inte lika enkelt som det ser ut i teorin. Ett exempel ur min portfölj som tydligt illustrerar detta är Axfood och Clas Ohlson.

Jag har inte ökat alls i Clas Ohlson, som jag köpt ganska mycket i tidigare när dollarkursen var hög och aktiekursen var duktigt pressad. Under januari har jag inte köpt en enda aktie i Clas Ohlson. Ändå har min portföljandel stigit med 0,03 procent.

Axfood har istället minskat trots att jag har köpt minst så många aktier som jag normalt behöver för att bibehålla en konstant portföljandel (detta var dock innan jag ökade ordentligt under februari månad - i skrivande stund är portföljandelen 8,49 procent).

Våga öka med övervikt vid bra köptillfällen

En konkret lärdom som jag kan dra efter portföljens första 7 månader är att det är viktigt att våga öka något över sin ideala portföljandel när bra köptillfällen uppstår. Detta möjliggör en långsiktig portföljbalans eftersom det kommer månader där man helt enkelt tycker att aktien är för dyr att ens öka lite i.

Ett negativt exempel är Handelsbanken. Där har jag inte ökat alls sedan köp i juni. Istället tog jag hem vinst för tidigt och nu tycker jag att aktien är alldeles för dyr. Konsekvensen blir att en ursprunglig portföljandel på 20 procent snabbt har krympt till endast 0,52 procent. Minst sagt en viktig läxa. Boston Pizza är samma utmaning men där köpte jag ändå en beskedlig andel i september varför jag åtminstone har försvarbara 2,42 procent av portföljen än idag trots att jag inte har hittat något bra tillfälle att öka sedan dess.

Exempel på motsatsen är Axfood, H&M och TransAlta Renewables. I dessa tre aktier är min portföljandel just nu högre än idealfallet (cirka 5 procent i de bägge förstnämnda och 2-3 procent i den sistnämnda är ungefärlig idealandel). Däremot tänker jag mig att det kommer bli svårt att köpa dessa aktier lika billigt som jag gjorde under kommande månader och därför finns nu en marginal där jag inte ens behöver öka alls på ett tag.

Min slutsats blir därför att jag ska våga öka med ett par procent utöver min portföljandel för att över tid få en bra portföljbalans. Det här är något som jag konkret kommer se över när jag reviderar min köpstrategi för första gången sedan i somras. En brasklapp är dock att man förstås måste analysera varför man ökar. Det räcker inte att öka bara för att aktien är billig utan det är också viktigt att göra sin hemläxa och försöka förstå varför aktiekursen sjunker så att man inte riskerar köpa fallande knivar.

För många innehav?

Ett dilemma är att jag nu börjar få ganska många aktier: 35 totalt, vilket i sin tur är svårare att följa upp. En förklaring är att jag diversifierar mina fastighetsaktier i 9 olika innehav. Samtidigt har jag några aktier som just nu är lite osäkra och inte tillför jättemycket jämfört med andra bättre innehav.

Ahlsell har jag gjort en formidabel affär på kursmässigt. Företaget är stabilt och går bra. Deras utdelning för 2017 var dock en stor besvikelse - endast 0,35 kronor per aktie (YOC 0,76 procent). Det här är ingen aktie som slår index och det är osannolikt att de i det medellånga perspektivet kommer nå en utdelning om 3 procent eller mer. Jag hade ändå trott att de skulle dela ut motsvarande 2-3 procent. Därför drar de just nu mest ned vinsten. Eftersom jag kan ta hem en fin kursvinst (25 procent på ett kvartal) funderar jag faktiskt på att göra det. Just nu drar de bara ned portföljutdelningen.

Duni levererade ett ganska mediokert resultat och bibehöll utdelningen oförändrad i år. Förvisso hade jag inte räknat med mer i år och kursen är ned något men kommer ett tillfälle att sälja av kommer jag göra det. Min YOC är bara 3,98 procent i år och med utebliven utdelningstillväxt är det faktiskt till och med lägre än defensiva aktier som Axfood och H&M. Det är rent av sämst i portföljen bland mina svenska utdelande innehav bortsett från indexfondsliknande Investor (3,54 procent i skrivande stund). I nuläget tillför aktien alltså inte portföljen något mervärde.

MQ försökte jag sälja med vinst efter utdelning men min order föll tyvärr aldrig ut. Det är en aktie som förvisso just nu ger en helt försvarbar YOC på över 5 procent vilket i sin tur gör att det finns marginal för viss nedsida. De kan sänka utdelningen med 20 procent och jag skulle ur ett rent utdelningsperspektiv ändå tycka att nivån var godtagbar. Problemet är att det är en konkurrensutsatt bransch, vilket alla goda analyser av H&M därute visar, och även om MQ har vänt en tidigare svag trend uppåt de senaste åren är jag tveksam inför hur de kommer prestera på längre sikt. Huvudanledningen till att jag tog in dem i portföljen var att jag kunde köpa ganska billigt och februariutdelningen hägrade. På längre sikt ser jag Akelius Pref och P&G som mer intressanta alternativ för utdelning i februari. Ingen brådska att sälja men på sikt gör jag nog det.

Telia var från början en chansning. Jag har en hög YOC och tyckte helt enkelt att det var värt att ta en risk för att få de höga utdelningarna när ingen tror på aktien. På lång sikt kommer de antagligen få svårt att bibehålla höga utdelningar, vilket ledningen indirekt redan har signalerat. Kommer ett tillfälle att sälja av vid tillfällig uppgång kommer jag att göra det och ta hem affären. Min utgångspunkt är dock att behålla åtminstone över oktoberutdelningen.

Coca Cola var så här i efterhand möjligen ett onödigt innehav som jag är lite kluven till. Deras framtidsutsikter är sådär, vilket senaste rapporten belyste. Samtidigt är det krångligt och dyrt att sälja amerikanska aktier och det här är en skaplig defensiv grundaktie där portföljandelen kan minska med tiden utan att någon egentlig skada är skedd.

ICA har som jag skrev tidigare i veckan nu åkt ur portföljen. Tog hem vinst och ökade i Axfood som dessutom ger högre utdelning. Win-win-situation för mig.

Tillfällesaktier under övriga utdelningsaktier

I min strategi har jag en kategori som jag benämner övriga utdelningsaktier. Det här är aktier som jag köper för att jag tror att de är undervärderade samtidigt som de kan väntas med stor sannolikhet ge en hög utdelning. Beijer (YOC 4,90 ev. utdelningstillväxt ej inräknad, +25,84 procent) och Avega (YOC 5,23 procent, +19,77 procent) är bra exempel i portföljen just nu.

Bägge aktierna har som synes varit fullkomligt lysande affärer både kursmässigt och utdelningsmässigt. Utmaningen är att det samtidigt är aktier som är lite mer av en rimlig chansning. Jag kan ganska lite om företagen och skulle inte våga öka på mer modesta nivåer (försökt i Avega men detta har inte lyckats). Det gör att portföljandelen krymper med tiden till löjligt små nivåer. Det ser jag dock inte som ett problem. Min position i aktierna är såpass bra att jag vid tecken på vändning med stor sannolikhet ändå skulle hinna ur med bibehållen vinst. Poängen med den här aktiekategorin är just att kunna inta positioner i aktier som är löjligt undervärderade, inte att de ska vara ett kärninnehav i portföljen. Skulle deras portföljandel på sikt endast utgöra någon promille ser jag det inte som ett problem i sig så länge företagen fortsätter leverera. De kan dock bli mer permanenta innehav då jag med tiden får upp ögonen för att det är bra aktier. Skanska är ett sådant exempel där jag i februari ökade portföljandelen (0,83 procent i skrivande stund jämfört med 0,51 procent den 31 januari).

Serneke - ett specialfall i portföljen

Serneke är ett specialfall i portföljen. Jag bestämde mig för att jag ville köpa aktier för ungefär 50 000 kronor i absoluta tal och medan portföljen just nu är ung blir det i relativa termer därför en löjligt stor portföljandel. Jag har under februari ökat lite ytterligare sedan aktiekursen fallit men det är med en långsiktig målsättning att sälja av innehavet i KF för att på sikt bara äga aktien i ISK med samma totalandel om 500 aktier som tidigare. Jag tycker dock att det vore missledande att inte redovisa portföljen som den är och tar därför med Serneke i portföljrapporten. Om kursen befinner sig i ungefär nuvarande intervall kommer jag redan vid årsskiftet ha en portföljandel på under 10 procent igen.

Kryddor: IPO inga kursraketer i korta perspektivet och ger ingen utdelning

Jag har blivit något mer skeptisk till IPO. De ger ingen utdelning och risken är hög. Huvudanledningen är att de i regel brukar gå med förlust intill dess att deras affärsidé kommersialiseras och de börjar ta in vinster. Därför ser jag den mer som en trisslott på längre sikt och bekymrar mig inte jättemycket över om de just nu är ned kursmässigt eller inte. Det räcker egentligen att en av dessa tre aktier lyckas med kommersialiseringen för att jag ska gå med vinst totalt sett på chansningen. Hur de utvecklas till dess är faktiskt ganska ointressant - antingen blir det en jättefin affär eller också förlorar jag snabbt halva kapitalet. Det ligger i sakens natur. Det viktiga är därför att portföljandelen är så begränsad att de blir just en trisslott och inte får en mer betydande påverkan om de skulle misslyckas.

Alligator och Ripasso har här varit typexempel som bägge är ned sedan noteringen. Å andra sidan är portföljandelen så försiktig att de inte utgör mer än en potentiell framtida irriterande förlust. Minesto däremot gör det mesta rätt just nu och där tittar jag på att öka när nästa stiltjeläge i kursen kommer. I slutänden behöver de också kommersialisera sin produkt men där har de första stegen redan tagits.

Kärninnehav börjar ta form

Med undantag av Handelsbanken börjar jag nu få en långsiktigt god balans för mina övriga fyra kärninnehav (Axfood, Castellum, Clas Ohlson, H&M). Det gör att portföljen efter ett halvår så sakteliga börjar få en tydligare och stabilare kontur varför enskilda ökningar i en aktie blir mindre dramatiska än tidigare. Att öka i Handelsbanken är en tydlig målsättning för det kommande året.

Tack för att du har läst det här inlägget och hoppas att du har funnit det intressant!

Vad skulle du ha gjort annorlunda i portföljen? Vilka aktier skulle du vilja öka/minska i eller helt ta bort? Någon utdelningsaktie som du tycker att jag saknar?

fredag 10 februari 2017

Veckosammanfattning: intensiv vecka

En intensiv vecka har passerat. På börsen släppte flera bolag som jag äger aktier i rapporter. Privat har jag haft ovanligt mycket på jobbet vilket har medfört att jag inte har hunnit blogga så mycket. En del aktieorder har dock gått igenom i veckan.

Axfood släppte sin årsrapport och höjde utdelningen med hela 20 procent. Eftersom aktiekursen samtidigt föll på rapporten valde jag att öka mitt innehav med hela 28 procent till 8,5 procent av portföljen. Min YOC är nu hela 4,24 procent vilket jag tycker är riktigt bra i en utpräglad defensiv obligationsliknande aktie som Axfood. Jag skrev mer om hur jag resonerade kring rapporten här.
För att finansiera ökningen i Axfood valde jag att sälja av hela mitt innehav i ICA.

Gjensidige släppte också rapport i veckan och även här regerade marknaden ned. Jag valde att öka mitt innehav ordentligt sedan utdelningen höjdes med 6,25 procent. Aktien handlas nu till en YOC runt 5 procent. Det är en lite svajigare utdelningsaktie men företaget har en lång och fin verksamhet som inte känns särskilt riskabel. Skulle det komma sämre år där utdelningen sjunker med 20 procent är det fortfarande en godkänd långsiktig investering.

Multiconsult är ett konsultföretag som jag tycker är långsiktigt spännande alternativ till dyrare SWECO, ÅF och Ramböll. De börjar nu handlas på lägre nivåer igen nedtryckta av ett svagt tredje kvartal. Rapporten kommer i slutet av månaden och jag tänkte skriva ett inlägg i nästa vecka. Jag valde att tillvarata tillfället att öka lite för att bibehålla en försvarbar portföljandel på längre sikt.

Skanska har jag velat öka mitt långsiktiga innehav i. Passade på i veckan men har fortfarande en YOC på 4 procent.

Handelsbanken har det blivit arbitrage i när jag växlade mina 10 B-aktier mot A-aktier för 25 kronor i vinst.

Duni levererade idag en medioker rapport och de höjer inte utdelningen i år. Kommer se över om jag vill ha kvar dem i portföljen. Det är ett litet innehav som inte bidrar till att höja portföljens genomsnittliga utdelning och kanske bara tar onödig tid i anspråk att bevaka.

I marginalen har jag också ökat i H&M (medan det gick att göra utan att höja GAV) och Serneke. Det senare handlar om att jag långsiktigt vill tror på företaget och samtidigt vill flytta över hela innehavet från KF (där jag tecknade) till ISK. Jag tycker att aktien är ganska rimligt värderad just nu och att företaget flitigt presenterar nya projekt. Bör dock vara ödmjuk inför att det finns analytiker som inte menar att aktien är värd mer än 80 kronor. Rapporten kommer på månadens sista dag. Först då vet vi.

Dessa veckosammanfattningar är en sorts dagbok och ta dem för vad de är. Jag deltar i bloggkvalitetsveckan nästa vecka och kommer under helgen att skriva ett par kvalitativa bidrag. Den här veckan har jag inte hunnit med vare sig börsen eller bloggen mer än som hastigast på morgon och sen kväll.

onsdag 8 februari 2017

Korta kommentarer om dagens rapporter

Idag publicerade tre av mina innehav rapporter: ATEA, Handelsbanken och ICA. Jag har inte hunnit läsa dem på djupet ännu och har mycket att göra just nu så se det här endast som mina spontana kommentarer. Som vanligt ingen rekommendation eller rådgivning.

ATEA bekräftade att de även under 2017 kommer dela ut 3,25 kronor vardera under maj och november. Det gladde mig, inte minst eftersom jag hela tiden har räknat utifrån endast en utdelning på 3,25 kronor varför utdelningen i praktiken blir dubbelt så hög som förväntat. Jag tog höjd för detta och ökade i mellandagarna men fick nesligt nog inte igenom den order jag lade i morse. Är kluven inför att öka ytterligare. Min bild är att ATEA är ett långsiktigt mycket välskött bolag som växer på den svenska marknaden också. Samtidigt är utdelningsandelen just nu högre än vinsten och även om företaget har en god kassa är jag alltid lite försiktig när företag delar ut hela vinsten och tar från kassan istället för att återinvestera. Tror dock långsiktigt på företaget och deras verksamhet.

Handelsbanken höjde utdelningen med 11 procent till 5 kronor per aktie. Många tyckte att det var för lågt med fjolårets extrautdelning i backspegeln men jag har faktiskt ganska nöjd med att företaget prioriterar långsiktig hållbarhet. Handelsbanken är inte den bästa aktien att äga i högkonjunktur men för er yngre läsare bör det understrykas att Handelsbanken är en trygg hamn när det stormar som värst under finanskriser. Därför har jag långsiktigt valt Handelsbanken i min portfölj. Jag ska ärligt säga att jag inte ens har hunnit ögna igenom rapporten och ska göra det till helgen. Min spontana reaktion är dock att jag välkomnar nedgången som ett tillfälle att öka långsiktigt. YOC 4 procent nås nu vid 125 kronor, att jämföra med de cirka 112 kronor som jag tidigare hade som gräns för att öka. Tror dock inte det är någon brådska för jag tror att aktien ska ner ytterligare nu när trenden väl vänt.

Har varit trevligt att läsa om alla er som har lyckats ta hem arbitragevinst i SHB senaste tiden. Eftersom jag bara har kvar 10 aktier har jag velat ha ett par kronors marginal för att det ska vara värt risken. Igår öppnade börsen med just ett sådant läge och trots att jag tog till säkerhetsmarginal i bägge riktningar för att inte gå miste om affären drog jag hem 3,10 kronor per aktie i arbitrage och en blygsam men beskedlig vinst på 25 kronor. Det retar mig lite att i statistiken vara 2,9 procent ner istället för egentliga 27,8 procent upp. Nu får jag också börja justera GAV manuellt.

ICA presenterade en ganska ok rapport där en utdelningshöjning med 5 procent till 10,50 kronor bekräftades. Företagets verksamhet gör hyggliga resultat och man har nu investerat i Litauen, vilket var anledningen till att jag tog en liten position i aktien från början. Nu när Axfood är intressant värderad igen (YOC 4,2%) valde jag dock att sälja av hela ICA-innehavet (YOC 3,9%), vilket räknade hem en vinst på 13 kronor per aktie över mindre än 45 dagar. Anledningen till att jag sålde var som sagt dels att jag istället vill skifta över i Axfood men också att ICA med stor sannolikhet kommer utvecklas sämre än index samtidigt som potentialen för utdelningstillväxt är svagare. Jag har tidigare skrivit att jag ser ICA som ett tredjealternativ efter Axfood och finska Kesko eftersom ICA enligt min mening är sårbarare för lågpriskonkurrens (Axfood är väletablerad i både lågprissegmentet och premiumsegementet medan ICA egentligen inte konkurrerar vare sig med pris eller kvalitet utan bara är "lagomast"). Till sist har ICA nu också avyttrat sitt norska fastighetsinnehav. Det ger förvisso en stark kassa som kortsiktigt kan användas till utdelningar men reser också frågor om varifrån vinsttillväxten ska komma på lång sikt? När jag nu börjar få många aktier i portföljen var det ett lätt val att växla ned ICA till förmån för Axfood.

tisdag 7 februari 2017

Spännande läge i Axfood - höjd utdelning men kursen faller

Axfood släppte idag sin årsrapport. Ordinarie utdelning höjdes med hela 20 procent samtidigt som marknaden reagerade negativt på svagare resultat än vad analytikerna hade förväntat sig.

Jag hade förhoppningar om en utdelningshöjning med 10 procent till 5,50 kronor. Räknar man in extrautdelningen var det i praktiken en sänkning men extrautdelningar finansieras med kassaöverskott och dem räknar jag aldrig in i mina värderingar. 6 kronor kunde jag inte ens drömma om. Är därför helnöjd!

Nu vill jag inte i detta euforiska inlägg negligera riskerna med Axfood. Min största oro kretsar dock kring om de tappar marknadsandelar till nya aktörer som Lidl. Jag kan ha missat det men har inte sett några tydliga sådana tecken. Min reaktion är att kostnader för nyinvesteringar i kombination med osedvanligt svag krona och ett ovanligt svagt julår drog ned resultatet.

Utöver mat.se och Eurocash fick vi också information om nyinvesteringar i Hemköp, bland annat 6 nya samt renoveringar av befintliga butiker. Samtidigt ökade försäljningen av ekologisk mat med 20 procent i Hemköpbutikerna. Det antyder att Axfood gör mycket rätt i att stärka sin position i premiumsegmentet.

När det gäller Willys avser Axfood fortsätta kampanjer för att ta ytterligare marknadsandelar med förhoppning om att växa med 1,4 procent utöver 2016 års nivå. Tre nya Willysbutiker planeras. Just marknadsandelarna och ökad konkurrens är det jag oroar mig mest över. Effekten av svagare julhandel slog hårt mot Willys i form av ett minskat rörelseresultat men omsättningen ökar och därmed torde det i utgångspunkt vara övergående moln på himlen. Att ledningen presenterar en offensiv strategi gav mig de besked jag behövde för den här gången så återstår det att följa upp om de leverar därefter eller inte.

Vi fick också besked om att investeringarna även under 2017 kommer vara högre än vanligt, kanske till och med så mycket som 50 procent högre än under 2016. För den långsiktiga spararen är det ett positivt besked att företaget återinvesterar i sin verksamhet för framtida vinsttillväxt.

Analytikerna hade uppenbarligen förväntat sig en rörelsemarginal på 4,6 procent. Axfood understryker dock själva att deras rörelsemarginalmål är just 4 procent, vilket levererades. Min avsikt med Axfood är att det ska vara portföljens defensiva ankare. Bra livsmedelsaktier är trygga att äga i lågkonjunktur eftersom människor alltid behöver köpa mat. Att aktien faller för att analytikerna har haft högre förväntningar än vad som levererades samtidigt som jag vid en första snabb läsning inte kan identifiera något som är fundamentalt fel i verksamheten och därtill får 20 procents utdelningsökning är lite av den bästa av världar när det gäller långsiktiga köptillfällen.

Sedan jag startade min portfölj i somras har det aldrig gått att handla Axfood till en YOC över 4 procent. Mina köp har hela tiden tagit en modest utdelningshöjning i beaktande. Att kunna handla Axfood till en YOC som snuddar vid 4,5 procent och få ta del av nämnda utdelning redan nästa månad är verkligen den bästa av världar.

Jag valde därför att öka mitt innehav med 15 procent. Mitt mål är att äga 250 aktier i Axfood vid årsskiftet. Dit är det fortfarande 99 aktier kvar och jag kommer passa på att fortsätta öka. Först ska jag dock sätta mig ytterligare in i rapporten för att se vad jag kan ha missat. 

Välkomnar varmt kommentarer kring alternativa synsätt på Axfoodrapporten!

OBS! Detta inlägg ska endast ses som mina personliga reflektioner kring Axfoods årsrapport. Det är inte finansiell rådgivning eller rekommendation. Det är inte ens en analys utan endast mina spontana kommentarer kring nyheten. Läs rapporten och gör din egen analys. Jag har ännu inte hunnit läsa rapporten i detalj.

söndag 5 februari 2017

Veckoplan v. 6 - rapportsäsongen igång men få fyndlägen

Kommande börsvecka utgör lite av ett dilemma. Tre veckor återstår till nästa lön och jag har halva månadsinsättningen kvar att investera. Samtidigt upplever jag att det mesta är högt värderat och det finns egentligen inga självklara kandidater att placera pengarna i just nu.

Fortsätta öka försiktigt inför vårutdelningen?

Min köpstrategi bygger på en trestegsraket där jag inte vill förköpa mig alltför tidigt. De enda utdelande svenska aktierna med en YOC som understiger 4 procent är Axfood, ICA och Investor. Jag är därför lite ovillig att öka i aktier till ett "dyrare" pris.

Axfood publicerar tisdag den 7 februari sin årsrapport. Det är ett av mina kärninnehav och min personliga spekulation är att utdelningen kommer höjas till 5,5 kronor. Jag kommer försöka öka med 4 aktier under måndagen till 142,60 kronor eller lägre till totalt 135 aktier. Det är en ganska dyr köpnivå men tycker ändå det är försvarbart att passa på att öka före rapporten och med utdelning bara en månad bort. Det kommer med säkerhet nya tillfällen att köpa mer till lägre nivåer igen någon gång under det kommande rapportåret.

H&M steg på rapporten förra veckan. Framförallt har det i efterhand visat sig att Stefan Perssons köpte 6 miljoner ytterligare aktier i sitt företag, vilket måste ha bidragit till den kraftiga kursökningen. Aktiekursen har därefter fallit nedåt 245 kronor igen. Jag kommer försöka öka med ytterligare 2-4 aktier. Utöver att kontinuerligt öka i mina kärninnehav är anledningen ärligt talat att det retar mig att ha en YOC på 3,99 procent. Det skulle enkelt kunna korrigeras till 4 procent om jag lyckas få in en order på 243,2 kronor. Tror att aktien har landat och inte sjunker ned dit igen men försöka duger.

Skanska har jag just nu en YOC i på 4,45 procent. Min portföljandel är samtidigt bara 0,5 procent och jag vill långsiktigt öka. Aktien är efter att rapporten publicerats dock inte särskilt billig. Just nu handlas den till en YOC på cirka 3,65 procent. Funderar i brist på bättre alternativ ändå på att öka för att höja portföljandelen långsiktigt. Eftersom utdelningen kommer redan i april är det inte ogjort då jag ganska snart får in lite ytterligare kapital som kan investeras i andra aktier. En YOC på 4 procent klarar jag fortfarande att bibehålla vilket är gott nog på lång sikt.

Öka i utländska innehav när kronan äntligen börjat stärkas?

VFC sjönk under fredagen under 50 dollar per aktie. Jag valde dock att öka redan förra veckan vid 50,56 USD. VFC har samtidigt en viktig fördel då den tillsammans med J&J är den enda aktien i min portfölj som inte är månadsutdelare men delar ut i juni månad. Under juni utbetalas i nuläget endast 1 procent av mina totala utdelningar räknat över helåret. Även om jag inte ser ett egenvärde i jämn utdelning varje månad skulle jag åtminstone vilja höja juniandelen till 2,5 procent för att få ett bättre kapitalflöde. Jag sätter min riktkurs till 56 USD för eventuell ytterligare ökning i VFC, det skulle motsvara en YOC på 3 procent. J&J tittar jag också på men tycker fortfarande att aktien är något dyr och vill helst öka först under 107 USD per aktie vid nuvarande dollarkurs, vilket inte är sannolikt i det korta perspektivet.

I brist på andra alternativ tittar jag också på möjligheten att öka i månadsutdelarna. Boston Pizza har det ryktats om en förestående utdelningshöjning men innan jag har sett det bekräftat avvaktar jag. Inget har under de senaste månaderna verkat kunna hindra kursen från att ständigt stiga uppåt. Den senaste veckan har dock lägre nivåer testats igen och det kan därför vara värt att hålla ett öga på om kursen är i nedåtgående trend. Aktien värderas förvisso till en YOC på 6 procent vid en kurs på 23 CAD och det är egentligen ganska bra men jag tycker inte att det ger tillräcklig säkerhetsmarginal med tanke på aktiens svajiga historik. Realty Income skulle jag gärna fortsätta öka i men utifrån teknisk analys förefaller aktien nu vara i stigande trend (öppnade och stängde över gårdagens högstakurs, om än dämpades före stängning) och med en portföljandel på 2 procent inväntar jag hellre nya tillfällen då aktien handlas billigt igen.

NorthWest Healthcare har jag en tid funderat på att ta in i portföljen. I brist på bättre alternativ kanske det är läge att passa på nu i februari. Fördelen med aktien är att de levererar en hög månadsvis utdelning (YOC 8 procent på helåret vid kurs på 10 CAD per aktie). Nackdelen är att det sker på bekostnad av utdelningstillväxt varför jag i praktiken antingen behöver räkna med att utdelningarnas värde inflateras bort med tiden eller att jag kommer behöva sälja innehavet med en sannolik kursförlust i framtiden. CAD är högt men inte orimligt högt värderad. Nu verkar också denna aktien befinna sig i stigande trend och det lutar åt att jag fortsätter avvakta. 35 aktier under 10 CAD per aktie är mitt riktmärke.

Norska Multiconsult har jag tittat närmare på igen inför att årsrapporten publiceras den 28 februari. Jag har redan gjort en första analys men som en del i Onkel Toms utmaning om att sträva efter bättre kvalitet kommer den publiceras först under vecka 7. Min slutsats var hur som helst att jag fortfarande vill behålla mina 50 aktier och sneglar på tillfällen att öka försiktigt nu när aktien fortfarande är pressad av ett svagt tredje kvartal. Norska kronan är på väg uppåt igen vilket är en faktor i vågskålen för att avvakta. Jag tror dock att det kan uppstå intressanta möjligheter att öka i intervallet 99-102 NOK under de kommande veckorna inför rapporten och överväger att försöka kursfiska lite. Framförallt är det insikten om aktiens ständigt krympande portföljandel, trots att aktierna idag är värda 17,5 procent mer än när jag köpte dem, som gör att jag långsiktigt tittar på att öka lite för att på riktigt lång sikt bibehålla en portföljandel på åtminstone 1 procent.

Fler intressanta rapporter kommande vecka

Rapportsäsongen är i full gång vilket märks genom att hela sju av mina portföljinnehav presenterar årsrapporter den kommande veckan.

Akelius publicerar sin årsrapport redan måndag den 6 februari. Nu har ex-datum för februariutdelningen redan passerat men det innebär också att aktien återigen snuddar vid 300-kronorsgränsen. Med en rapport som återbekräftar en fortsatt god utveckling under 2017 kan jag i brist på annat överväga att öka lite. Anledningen till att jag vill köpa i par om 299 kronor styck är att det utöver lägre kursrisk också sänker mitt courtage per aktie från 0,67 kronor (köp tre åt gången) till 0,50 kronor.

ICA är ett komplementinnehav i min portfölj. I rapporten den 8 februari är jag särskilt nyfiken på att läsa om hur företaget ser på sin expansion i Baltikum och på hur deras övriga verksamhet bortom livsmedel presterar. Detta är en defensiv tråkaktie som jag inte skulle tveka att sälja om jag behöver likvider men som samtidigt inte skadar som ett litet reservankare ifall Axfood något år skulle prestera svagare utdelningar och resultat.

Handelsbanken är egentligen ett kärninnehav men jag missade tåget den här gången och har inte ökat sedan i somras. Nu tycker jag att aktien är dyr och årsrapporten blir därför viktig dels för att få en bekräftelse på om det är rimligt att våga öka på dessa nivåer eller inte och dels eftersom en svag rapport skulle kunna öppna för att aktien kan komma återvända till mer rimliga nivåer igen. Den 8 februari vet vi.

ATEA publicerar sin årsrapport onsdag den 8 februari. Jag har hela tiden värderat aktien utifrån en ordinarie utdelning på 3,25 NOK, vilket också är rimligt utifrån nuvarande intäktsnivåer. Många bedömare tror dock att de kommer fortsätta med extrautdelningar. Jag är därför dels nyfiken på att få totalutdelningen bekräftad och dels på att få resultat per aktie bekräftat för att få en bättre bild av vad som kan vara en långsiktigt hållbar utdelningsnivå.

Gjensidige publicerar sin årsrapport torsdag den 9 februari. Jag ökade runt årsskiftet min portföljandel något när såväl kurs som norska kronan var nere och vände. Med tanke på företagets något svajiga utdelningshistorik är jag mycket nyfiken på att få bekräftat om den ordinarie utdelningen ökar 2017 eller inte. Jag tror på en liten ökning eftersom resultaten har varit goda under 2016 och kassan fortfarande är stark, bonusutdelningar till trots.

Duni publicerar sin årsrapport fredag den 10 februari. Den är jag faktiskt lite orolig för eftersom det under kvartalsrapporterna har funnits negativa indikationer på inbromsad tillväxt. Kommer läsa rapporten noggrannt nästa helg och därefter avgöra om jag vill behålla Duni i portföljen eller inte.

Slutord

Och till sist: skrev ett längre inlägg igår som förklarade hur jag ser på veckoplanerna. Det är en övning som jag genomför varje helg för att planera mina köp och sälj inför kommande börsvecka. Under en intensiv arbetsdag har jag kanske högst 10 minuter på kvällen att lägga order inför nästa börsdag. Då är det praktiskt att kunna gå tillbaka till veckoplanen och fokusera på de aktier jag valde ut under helgen. Jag väljer att dela med mig öppet av dessa veckoplaner eftersom jag tycker att det är roligt att läsa hur andra bloggare resonerar på samma tema. Ni får därför ha överseende med att dessa inläggen har karaktären av en slags löst strukturerad dagboksanteckning.

lördag 4 februari 2017

Bloggutmaning antagen!

Under den gångna veckan har flera bloggare flitigt diskuterat bloggarnas kvalitet. Onkel Tom kommenterade på ett positivt och konstruktivt sätt hela diskussionen och utmanade oss andra.

Utmaning antagen! Som ett första led kommer här mitt inspel i diskussionen om bloggarnas kvalité. I nästa led filar jag på inlägg för att hörsamma Onkel Toms uppmaning att göra vecka 7 till en riktig kvalitetsbloggvecka.

Med undantag för en raljant kommentar om Serneke som jag valde att inte publicera har jag inte mottagit någon som helst kritik kring bloggen. Jag utvecklar dock gärna såväl skrivande som design. All konstruktiv kritik och alla goda råd kring vad som kan förbättras välkomnas varmt!

Jag väljer också att skriva det här inlägget för att tydliggöra för er läsare vilka förväntningar ni kan ha på mina blogginlägg.

Grundläggande

Jag har ett mycket roligt och givande heltidsarbete som dock ofta innebär 60-timmarsveckor. Bloggandet är en hobby som jag bedriver på min fritid för att det är roligt. Som de flesta bloggare brottas jag också med utmaningen att kunna skriva av hygglig kvalitet även när det är mycket annat i livet som pockar på uppmärksamhet oavsett om det är arbete, småbarn, flickvän, släkt och vänner eller egentlig fritid i största allmänhet. Ibland har jag mer tid att skriva ordentligt, ibland blir det hastigare inlägg av varierande kvalitet.

Innehåll

Min målsättning är egentligen att skriva 2-3 inlägg per vecka men det har visat sig bli fler än så. Oftast försöker jag skriva inlägg i förväg under helgen och publicerar med schemaläggning. Ibland vill jag dock snabbt skriva om en aktuell händelse som många pratar om, t.ex. en dramatisk utveckling i en enskild aktie eller en ny rapport.

Veckosammanfattning. Dessa inlägg publiceras nästan alltid på fredag eftermiddag och i regel med en rubrik som indikerar att inlägget summerar börsveckan som gått. Jag har läst på andra bloggar att vissa läsare verkar föredra kvartalssammanfattningar eller uppdateringar av portföljen under flik.

Poängen med veckosammanfattningarna är att ge en känsla för hur börsen utvecklas vecka för vecka. De senaste veckorna har t.ex. jag handlat ganska lite aktier medan jag gjorde storköp under ett par veckor i januari. För mig fyller de funktionen av en slags veckodagbok där jag kan gå tillbaka och se hur jag gjorde när börsen stod i ett visst skede. Det bidrar till att jag i efterhand kan utvärdera om jag skulle ha köpt mer eller mindre och på så vis bli en bättre sparare. Till exempel kan jag nu se att jag borde ha köpt mer i Skanska. Då kan jag gå tillbaka och se precis hur jag resonerade när jag köpte Skanska senast. Det ger på ett ärligt sätt er läsare en möjlighet att lära av mina misstag över tid.

Veckoplan. Dessa inlägg publiceras nästan alltid på söndagar och har alltid rubriken veckoplan. Det är en övning som jag genomför under helgen för att få en överblick inför kommande börsvecka. Där summerar jag vilka aktier jag tycker är värda att köpa (eller sälja) och ungefär i vilket intervall. Jag handlar nästan aldrig i realtid och lägger oftast mina order när börsen är stängd. Jag har ofta 60-timmarsveckor på jobbet och ont om tid på kvällarna. Då är detta ett användbart redskap för mig för att snabbt kunna gå tillbaka och titta vilka aktier jag tyckte var relevanta att köpa för att se hur kursen utvecklats och om jag vill lägga en order inför nästa börsdag. Jag har valt att dela med mig av dessa inlägg eftersom jag ändå skriver dem för min egen skull. Tycker helt enkelt att det är roligt att dela med sig med mina läsare av vilka aktier jag tycker är intressanta just nu eftersom andra bloggare gör detsamma i sina inlägg. OBS att detta inte är finansiell rådgivning eller rekommendationer. Det är inte ens ett försök till djupare analys. Flera läsare uppskattar dessa inläggen och de som inte gör det kan enkelt välja bort dem.

Portföljrapport och månadssammanfattningar

Hela anledningen till att jag började blogga från början var att det var så roligt och inspirerande att läsa alla er andra trevliga bloggar och följa er resa både avseende hur portföljen och era utdelningar växer med tiden. De här inläggen kommer därför inte försvinna för jag ser det som en levande diskussion hobbyentusiaster emellan i bloggosfären. Det är just sådana här inlägg som jag älskar att läsa och därför vill jag ge tillbaka genom att dela med mig om hur mitt sparande går. Jag tycker det är jätteroligt att kommentera och skriva några uppmuntrande rader på andra bloggares liknande inlägg.

Skriver inte jättemycket om mitt sparande när det gäller spartips och sådant men tycker det är roligt att inspireras av andra sparare för att förbättra min sparkvot och få portföljen att växa snabbare. Därför sammanställer jag månad för månad mitt sparande. Det uppdateras också runt månadsskiftet under fliken "resultat". Den senaste aktuella portföljen brukar jag redovisa under fliken "portfölj".

Mitt dåliga samvete är att jag inte har haft tid att göra en ordentlig portföljrapport förrän nyligen. Där ska det bli bättring och informationen ska presenteras mer tydligt och transparent. Jag är inte jätteuppdaterad på de senaste statistikprogrammen och har inte lyckats använda några av de bättre som finns tillgängliga. Har med en del möda utvecklat min egen stil genom google sheets. Här tror jag att vi läsare behöver vara ödmjuka inför utmaningen i att bygga upp en intressant blogg. Det är lättast att kopiera skärmdumpar på sparande och naturligtvis inte snyggast. Men jag tycker inte vi ska klandra dem som gör det för de hade antagligen inte tid över där och då att presentera sitt sparande på ett snyggare sätt. Jag försöker att ha ett cirkel- eller stapeldiagram varje gång jag uppdaterar, vilket innebär att det blir lite mer sällan. Tills vidare finns veckosammanfattningarna som komplement.

Hur föredrar ni att sammanfattningar av sparande presenteras? Vad vill ni läsa om? Har ni några tips på bra program att använda för att presentera på ett snyggt sätt?

Uppdateringar om enskilda aktier

Jag skriver ganska sällan ordentliga aktieanalyser. Anledningen är att jag tycker att det finns professionella skribenter som tillför mycket mer än mig. Dessutom finns idag den mest relevanta hårddatan redan tillgänglig genom tjänster som börsdata. I de fall jag gör undantag rör det sig om aktier som jag tycker är mycket spännande men som få andra skriver om, till exempel Serneke och Multiconsult. Se det som en utmaning: det vore jätteroligt om du tar upp stafettpinnen och skriver en bättre analys som ifrågasätter hur jag resonerar i min analys!

Däremot skriver jag ofta när det har hänt en större händelse kring en aktie i portföljen, till exempel en ny rapport. Syftet är inte att genomföra en djupanalys av rapporten. Däremot delar jag vidare information som jag har snappat upp, t.ex. om utdelningstillväxt, utdelningsdatum och kortfattad sammanfattning av några huvuddrag i rapporten. Framförallt vill jag bara förmedla min känsla av hur jag reagerade på rapporten. Tycker nämligen att det är mycket roligt att läsa er andra bloggares reaktioner - nu senast till exempel euforin över Cloettas utdelningshöjning med 50 procent.
Många gör istället detta på twitter. Det gör jag också då och då men jag känner mig begränsad av det korta formatet på twitter och skriver hellre ett blogginlägg, även om det ibland skulle råka bli kort.

Uppdateringar om aktieköp

Oftast nöjer jag mig med att redovisa detta i mina veckosammanfattningar. Ibland skriver jag på twitter. Om det är någon aktie som jag tycker plötsligt har rasat lite väl mycket i kurs och nyss har köpt kan jag dock ibland skriva ett kort separat inlägg om detta. Syftet är att kunna skriva lite mer än jag gjorde på twitter men inte att göra en heltäckande analys. Till exempel skrev jag nyligen om VFC, där jag tyckte det var intressant att uppmärksamma att aktien inte har handlats på så här låga nivåer på 3,5 år.

Vad jag vill skriva mer om

Har länge haft en vision om att skriva mer om hållbart utdelningssparande. Inte bara ekonomiskt utan också miljömässigt. Det är ett område som jag har en del kunskaper om och som ingen verkar skiva om. Jag skummar igenom hållbarhetsrapporter och liknande nyheter för mina innehav och det finns mycket intressant att skriva om hur Axfood, Castellum, Clas Ohlson och H&M arbetar där. Det finns också besvikelser, t.ex. upptäckte jag i veckan att Hemfosa har en ganska svag redovisning om sin miljöpåverkan. Hittills har det dock inte funnits tid för den analys och det arbete det skulle innebära.

Vilka inlägg uppskattar ni mest? Vilka inlägg tycker ni inte tillför något? Vad vill ni läsa mer om?

Design

Jag har bott och rest i många länder där internettillgången är sämre eller mycket sämre än i Sverige. Vet därför hur oerhört frustrerande det är att ladda hemsidor med onödig grafik, och det kan också vara ganska dyrt. Samtidigt är jag inte särskilt uppdaterad på webbdesign och har inte mycket tid till det. Av de bägge skälen har jag medvetet valt en minimalistisk design. Det är bara ren text över en grundstruktur. Jag använder aldrig videos (men gör här ett undantag) och nästan aldrig bilder. Utöver statistik, grafer och diagram är det endast i inlägget där jag skrev om att jag hade blivit bruttomiljonär som jag la fram en enkel bild.

Hur skulle ni vilja se att jag förbättrar designen? Är det något som saknas och bör läggas till? Bör jag ändra menyerna? Är bloggen lättnavigerad?

Reklam

Precis som med designen gör jag det enkelt för mig. Använder endast AdSense-inställningarna i Blogger för att placera ut tre reklambanners. Jag vill inte ha mer reklam än så eftersom det skulle störa läsbarheten. Det finns ingen dold produktplacering. Har skrivit ända sedan jag började ta in reklam att det är något nytt där jag provar mig fram så ha tålamod!

Jag tar jättegärna emot tips. Vad kan jag förbättra? Bör reklamen flyttas? Annan storlek? Var bör den vara? Och framförallt hur gör jag för att ändra på det?

Kan jag få in några kronor på bloggandet är det en trevlig bonus men inget jag aktivt strävar efter. Med tanke på hur mycket fritid det tar att blogga skulle det garanterat ge en högre timlön att arbeta extra på ett okvalificerat kneg en helg. Någon gång ibland klickar någon läsare på en länk. Kanske slant de bara på sin ipad. Kanske gillade de rent av ett inlägg. Vill för tydlighets skull skriva att bloggen i nuläget inte har renderat några reklamintäkter över huvudtaget. Anledningen till det är att jag är mycket mån om att göra rätt skattemässigt och upptäckte att Google ville genomföra framtida utbetalningar i landet där jag just nu bor. Därför öppnade jag ett nytt AdSense-konto i Sverige där jag betalar skatt för eventuella framtida bloggintäkter. Har planerat ett inlägg om detta så småningom då jag tror det är något som konkret kan intressera de läsare som funderar på att flytta utomlands och då det var ganska omständligt att ändra.

Om anonymitet och trovärdighet

Jag har gjort ett aktivt val att vara anonym och det kommer jag att stå fast vid. Det finns flera skäl till det som jag inte vill utveckla ytterligare här. Vill dock understryka att det inte finns någon som helst agenda från min sida att "komma ut" och börja profitera genom böcker, föreläsningar eller liknande som några bloggare har gjort (Grattis till er!). Jag skriver enbart för att det är roligt att dela min hobby med likasinnade bloggare och läsare. Punkt.

Det ligger i sakens natur att trovärdigheten sänks när man bloggar anonymt. Men för att understryka igen: bloggens syfte är inte att ge rekommendationer eller rådgivning. Min enda förhoppning är att ni läsare ska tycka att det är roligt att följa mitt sparande och de våndor som det innebär längs vägen, inte att ni ska ta rygg på mig.

Har tidigare tydliggjort att mitt syfte inte är att försöka slå index utan mitt mål är att få en långsiktigt stabil utdelning som genererar minst fem procents portföljtillväxt efter insättningar årligen. Är därför totalt ointresserad av att jämföra mig i någon riktning med hur andra sparare med helt andra strategier och förutsättningar presterar. Så länge jag når mina sparmål är jag nöjd.

Utdelningssparande som hobby

Som flera andra sparare har skrivit är det lite tabu att prata om aktivt sparande IRL. Visst kan man gå med i sin aktiespararförening, gå på aktiepubar och liknande men för mig som inte bor i Sverige och saknar de möjligheterna fyller bloggen här ett konkret syfte för att kunna dela min hobby med andra människor som tycker att det är precis lika roligt att spara och se hur sparandet utvecklas.

Själva huvudanledningen till att jag började blogga var att jag under en längre tid hade följt andra bloggar och blev alltmer sugen på att själv kunna kommentera och delta i diskussionen oss hobbyentusiaster emellan. Jag tycker helt ärligt att det allra roligaste är att läsa just inläggen om hur portföljer och utdelningar växer med tiden. Det är lika roligt att läsa inlägg från en tonåring som precis börjat spara, som jag själv gjorde en gång i tiden, som en välrenommerad bloggare med stor läskrets. Jag tycker att det vore tråkigt om det uppstår någon sorts elitism och tycker tvärtom bara att det är roligt att antalet utdelningsbloggare ökar. Läser det för egen del faktiskt det mesta.

Min utgångspunkt är tydlig: jag tycker att det är roligt att läsa era andra bloggar och tycker att det är roligt att skriva om mitt sparande. Det är en hobby som jag sysslar med på min fritid för att det ger en glädje i att vara kreativ endast för sitt eget nöjes skull. Den som tycker att det är roligt att diskutera sparande tillsammans med andra likasinnade som brinner för utdelningssparande som hobby har hamnat helt rätt! Den som förväntar sig texter av professionell kvalitet har hamnat fel för det är inte mitt syfte. Jämförde i en kommentar med att det är som att förvänta sig att ett korplag i fotboll skulle prestera på samma nivå som IFK Göteborg. Låt korplaget få sitt föreningsstöd och sälja sina bingolotter så att de kan köpa sina matchtröjor och ett sexpack öl efter en god match. De vet mycket väl att de inte är proffs - det behöver ingen tala om för dem. Du har själv ett val om du vill se på när de spelar eller inte. Men låt dem drömma om den perfekta frisparken. Låt dem drömma om den perfekta glidtackningen. Och för allt i världen - försök inte ta ifrån dem deras glädje och drömmar.

Glädjen i att vara kreativ för sitt eget nöjes skull - briljant skildrad av Roy Andersson.

Om du har orkat läsa igenom denna (alltför) långa text vill jag bara säga Tack! Tack för att du läser och varmt välkommen att skriva en kommentar, ett mail eller twittermeddelande med konstruktiv kritik!

Vi ses i bloggsfären och jag ser mycket fram emot att nöjet att fortsätta läsa om hur ert sparande utvecklas!