torsdag 1 september 2022

Utdelningar i augusti

Augustiutdelningen landade på 1 739 kronor. Det är min högsta augustiutdelning hittills då augusti normalt är en av årets två svagaste utdelningsmånad jämte februari. Det innebär också att jag i år äntligen når min milstolpe om minst en tusenlapp i utdelning under varje kalendermånad under samma kalenderår.

Totalt delar tio aktier ut under augusti i år, uteslutande månads- och kvartalsutdelare.

Då jag har semester har jag ägnat börsen minimal tid varför jag för ovanlighets skull inte har köpt några aktier alls utöver att traditionsenligt återinvestera inkomsterna från utlånade Minestoaktier i nya Minestoaktier. Jag tänker att det lär finnas goda nog tillfällen att öka kommande månader och har nu börjat titta lite på en bruttolista över aktier som jag vill försöka fynda i det kommande halvåret.

Portföljbelåningen har ökat till 7,8 procent. Detta beror dels på att börsnedgången påverkar belåningsbara aktiers värde men även på att jag inte har gjort min augustiöversättning då jag väntar till efter semestern. Givet att jag knappt har gjort några nyköp i augusti håller sig belåningen på en sund nivå och jag har rätt mycket krut att öka under hösten. Det lär bli lite köp under september men jag prioriterar fortsatt nyköp.

Sedan håller jag mig undan finanstwitter i allmänhet så här i valtider. Jag har ändå redan förtidsröstat före valdagen och tycker att årets valrörelse är en rätt sorglig historia. Har högre förväntningar än så på nivån.

Mina total utdelningar för 2022 har redan närmat sig 50 000 kronor vilket innebär att det enligt min försiktiga prognos redan står klart att jag uppnår mitt mål om att överträffa 60 000 kronor under 2022.