lördag 30 september 2017

Månadssammanfattning september

September månad innebär att höstens utdelningssäsong är igång på allvar efter de traditionellt svagare sommarmånaderna. De bägge kärninnehaven Castellum och Clas Ohlson utgjorde tillsammans närmare 80 procent av septemberutdelningen på 1514 kronor. Samtidigt passerade jag under september månad 10 000 kronor i utdelningar sedan start.
Jag skrev i inlägget ett år med bloggen en översikt om de olika mål som hade uppnåtts. Nu har jag fått tillfälle att räkna mer exakt på några av dessa mål.

Sparkvotsmål uppfyllt om minst 75 procent. Slutresultatet för det första året som jag har beräknat mitt sparande är 76,5 procent. Inför det kommande året kommer jag sträva efter att bibehålla samma sparkvot. Anledningen är att jag räknar med något högre intäkter men ungefär lika låga utgifter. Sparandet kommer i relativa termer då minska något även om jag förstås kommer sätta över en tusenlapp då och då om jag har möjlighet. Funderar samtidigt på att unna mig lite mer nu när jag har bevisat för mig själv att jag kan leva sparsamt och uppnå en hög sparkvot.

Sharpekvot är fortsatt väl över 1 procent vilket är ungefär vad jag tycker är rimligt med den sortens sparprofil jag har. I skrivande stund har sharpekvot sjunkit till 1,30 från 1,81 vid senaste noteringen i juni. Det tycker jag är rätt bra med tanke på att mätningen sker dagen efter att mitt näst största innehav H&M har sjunkit med 5 procent.

Standardavvikelsen har däremot sjunkit ytterligare till 7,44 procent from 9,85 procent i juni. Det tycker jag är ett steg helt i rätt riktning eftersom jag vill ha en stabil portföljutveckling.

Några enskilda aktier finns skäl att kommentera.

H&M sjönk som bekant tillbaka igen. Har skrivit en del om min syn på aktien och sitter lugnt i båten. Det kommer ta tid och jag kommer inte ändra uppfattning bara för att farhågorna tyvärr bekräftades ännu en gång. Som jag ser det har jag fyllt på vid en nivå där jag har tagit höjd för en utdelningssänkning. Ponera att utdelningen sänks till 8 kronor, vilket är en minskning med nära 20 procent. Då har jag fortfarande fyllt på till en YOC om 4 procent och har ett GAV över 3,5 procent. Det är godkänt och försvarbart enligt min köpstrategi. En eventuell utdelningssänkning oroar mig därför inte så mycket. Den stora frågan är om aktien klarar att vända trenden på längre sikt. Jag ser krisen till trots inte H&M som konkursmässigt, vilket man ibland kan få intrycket av. Företaget går fortfarande med betydande vinst. Det är främst tillväxten, marginalerna och marknadsandelen som stagnerat vilket i sig förstås ger skäl för oro.

Minesto var nere och vände runt 5 kronor och fick i veckan uppstuds igen dels på börsuppgången i stort och dels på en rad konkreta exempel från företaget som visar att man steg för steg närmar sig sitt första storskaliga kraftverk. Jag har ökat rejält och är nöjd med de 3 000 aktier jag nu har. Just nu ligger aktien plus 7,75 procent.

Ripasso Energy har varit en rysare som länge var 40 procent ned. Jag har under våren våndats och undrat om det var ett förhastat beslut och en ren chansning? Det vet jag fortfarande inte. Vad som gjorde att jag inte sålde var att det i substans hade kommit få nyheter som ändrade grundantagandet som rådde när jag köpte. En nyemission kommer göras vilket devalverar värdet på mina aktier och till dess får jag analysera på nytt om jag är beredd att teckna ytterligare aktier i erbjudandet eller inte. I veckan var aktien som mest 95 procent upp och landade till sist på 45 procent upp. Sanslöst att det kan svänga så mycket. Också här rör det sig om att Ripasso är närmare kommersiella affärer.

Bägge exemplen illustrerar att IPO inte riktigt kan svänga ordentligt och är riskabla investeringar. Jag har börjat tvivla på värdet i att investera i IPO som trots allt minskar min relativa portföljutdelning. Samtidigt gillar jag att investera i den här typen av miljöteknikaktier och intresserar mig för ämnet. Den som vill investera i en IPO bör vara medveten om att de är mycket svårvärderade, inte minst eftersom de i utgångspunkt inte tjänar pengar. Det innebär att aktien kan sjunka ordentligt i väntan på tecken om framtida vinster. Detta kan uppenbart innebära förlorade pengar. De kan samtidigt stiga snabbt när nyheter som andas kommersialisering släpps. Jag ser dem egentligen lite som en lottsedel. Mina innehav är långsiktiga och jag funderar inte så mycket på kursen utan snarare på vilka faktiska nyheter företaget presenterar och vad de innebär för företagets möjligheter att kommersialisera sin produkt på längre sikt och dra in vinster. Alligator Bioscience är fortfarande 20 procent back.

Kan konstatera att andelen månadsutdelare äntligen har ökat, vilket har varit ett långsiktigt mål. Både TransAlta Renewables och Realty Income ger nu en bruttoutdelning på en hundralapp vardera varje månad. Brookefield Renewables är ett nytt innehav i kategorin kvartalsutdelare. Jag testar aktien med en procent av portföljen just nu medan jag bekantar mig bättre med den. Vattenkraft ser jag dock som en både miljömässigt och ekonomiskt hållbar investering som normalt är ganska stabil. Tyvärr har svagare USD/CAD gjort att utdelningen nu är något under prognos. Vad gäller kvartalsutdelarna ökade jag i Sydsvenska hem till 200 aktier efter en bättre rapport senast.

September är annars en månad då jag har haft mycket att göra, tyckt att många av de aktier som jag redan har en stor portföljandel i inte är så billiga att jag vill öka särskilt mycket och samtidigt haft mycket att göra både på jobbet och fritiden. Det har resulterat i att min andel aktier har sjunkit till 92 procent. Det är delvis medvetet. Just eftersom jag är nära fullinvesterad i mina flesta kärninnehav just nu och många av de aktier jag vill öka i är kvartalsutdelare i fastighetsbranschen vill jag gärna vänta in mer klarhet om räntehöjning och eventuella förändringar avseende ränteavdrag innan jag går in stort. Just nu tycker jag att kursrisken är för hög i de flesta av dessa aktier i det avseendet.

ISK-debatten påverkar lite också. Detta är ingen politisk blogg och jag är rätt privilegierad som har möjlighet att spara såpass mycket. Oavsett ändrad ISK-skatt är det fortfarande rätt förmånligt. Samtidigt påverkar det mina investeringsbeslut såtillvida att jag blir mindre benägen att köpa aktier som har en låg YOC eftersom nettoutdelningen i praktiken bli något mindre.

Jag har under det gångna året haft ett mål om att bibehålla en portföljbalans med sikte på ett portföljvärde om cirka 600 000 kronor vid årsskiftet. Nu börjar det närma sig och det börjar därför bli dags att titta på ett nytt portföljmål. Det får bli en framtida uppgift men att sikta mot en aktieportfölj värd en miljon kronor förefaller ha den praktiska fördelen att det är enkelt att räkna ut portföljandelar i enskilda aktier. Det skulle sannolikt också stå sig väl över hela 2018. Åter om detta under hösten!

torsdag 28 september 2017

Tankar om H&M

H&M är dagens självklara snackis i aktieentusiastbloggsfären och därför kan jag inte hålla mig ifrån att skriva några spretiga personliga reflektioner. Jag sammanfattade mina tankar här och de gäller i stora drag fortfarande.

Först rapporten. Jag ser den mest som en bekräftelse på vad som har sagts om H&M det senaste året. Det är varken bättre eller sämre än vad jag hade förväntat mig och de orosmoln som finns har inte skingrats. Det är tråkigt att marknadens förhoppningar inte infriades men jag tycker samtidigt inte att något är så allvarligt att jag överväger att sälja av aktier.

Enligt mitt sätt att se det var det här ungefär vad man kunde förvänta sig. Att aktien ändå faller skvallrar dels om icke infriade förhoppningar och dels om fortsatt oro för sämre framtidsutsikter på längre sikt. Många som hade hoppats ger helt enkelt upp och säljer. För egen del har jag hela tiden trott att det ska ta längre tid att vända skutan och sitter lugnt i båten.

Är fortfarande inte imponerad av e-handelslogiken. Dels är det inte gratis att göra reklam på nätet, vilket krävs för att bibehålla marknadsandelar för impulsköp, dels är skillnaden att hålla lager i butik mot att hålla lager för e-handel inte så stor i klädbranschen som andra branscher.

Att adlibris konkurrerar ut bokhandlare beror på att de har en affärsmodell som kan hålla lager av exklusiva sällanköpsvaror som kan prispressas till nivåer som en bokhandel aldrig kan nå. H&M är dussinvaror och därför är det andra faktorer som spelar in. Ett illustrerande exempel är att jag handlade lökar på nätet att sätta inför våren. Dessa var faktiskt billigare i min lokala blomsteraffär eftersom prispressen online var obetydlig jämfört med fraktkostnaden. Då är det andra faktorer som bekvämlighet, kvalitet, erbjudanden och unika produkter som spelar in. Där någonstans tycker jag H&M:s utmaning är i e-handelskontexten.

Jag tror som lekman att H&M gör ett misstag i att söka nischa sig på nya koncept. Jag tror att dessa kostar mer än de smakar och att det kan vara en förklaring till att resultatet haltar. H&M bör istället fokusera på goda och billiga basplagg med hygglig design som en bred massa tycker om. Butikerna är inte så välbesökta som förr och designen känns inte lika väl i tiden enligt mitt subjektiva sätt att se det. H&M försöker vara basplagg och hipster på samma gång och har inte helt knäckt koden.

Jag tror som lekman också att H&M har inte obetydliga problem med varumärket. H&M gör mycket reklam och tar till innovativa grepp men verkar ändå inte riktigt nå ut. Samtidigt känns varumärket lite slitet. I den kontexten tror jag också att det är back to basics som gäller. Tänk mer IKEA och mindre H&M Home/ARKET osv. Ärligt talat: vad är grejen med H&M Home? Har inte själv besökt butikerna men de ser ut som en Östermalmtantbutik, den sortens butiker som säljer en massa små diverseprylar som ingen egentligen behöver men knappt går runt och i praktiken i bästa fall är en stabil fastighetsinvestering. Vill hellre se korven ska kosta fem öre-tänket. Du vet att det är lite jobbigt att gå till H&M men att du hittar de basplagg du behöver till ett konkurrenskraftigt pris.

Att H&M behöver förbättra sin kommunikation med marknaden och börja bli mer trovärdiga i sina prognoser är uppenbart för att återvinna förtroende. Samtidigt tycker jag det är intressant att beakta att de alltid så kritiserade analytikerna var förbluffande precisa i sina estimat den här gången.

Valutaeffekten positiv just nu, oroväckande förstås att det inte fått starkare genomslag i resultatet.

Se absolut inte detta inlägg som finansiell rådgivning. Jag redogör endast för mina tankar kring ett för dagen högaktuellt ämne. Du bör vara medveten om att det kan komma fortsätta svaja i H&M, att det finns risk för sänkt aktiekurs och i förlängningen till och med sänkt utdelning. Detta kände jag dock till när jag ökade i H&M runt 200 kronor senast och min bedömning har inte förändrats.

Självklart hade jag också hoppats på positiva signaler men jag ser framförallt rapporten som en bekräftelse på att problemen kvarstår. Avgörande för värderingen blir om man tror att H&M:s ledning förmår vända trenden eller inte liksom hur lång tid det i så fall tar. Rapporten bekräftar tyvärr att vändningen lär ta tid och åtgärder som på kort sikt kan påverka lönsamheten samtidigt som risken ökar.

Än en gång: detta inlägg är inte finansiell rådgivning utan endast personliga reflektioner från en entusiast till andra aktieentusiaster. Jag äger själv aktier i H&M och avser vare sig köpa eller sälja.

onsdag 27 september 2017

Grönt ljus för Karlatornet även i Länsstyrelsen

Under onsdagen kom ännu en positiv nyhet för Sernekes prestigeprojekt Karlatornet. Detaljplanen för Karlavagnsplatsen är nu godkänd (länk).

Länsstyrelsen motiverar även att de ser inte längre någon risk för påtaglig skada på riksintresset för kommunikationer. Vi anser inte heller att bebyggelse enligt planen är olämplig för människors hälsa och säkerhet. Gottodix har skrivit mer ingående om kvarstående juridiska risker förknippande med överklaganden. Att Länsstyrelsen på några av dessa punkter tydligt tar ställning får i alla fall ses som ännu ett positivt besked. VD Ola Serneke kommenterar att det var ett väntat beslut men naturligtvis är bra att Serneke kommer vidare i processen och är ett steg närmare byggstart.

Länsstyrelsen slår enligt Serneke också fast att deras beslut inte kan överklagas.

lördag 23 september 2017

Ett år med bloggen

Bloggen fyller ett år vilket är ett bra tillfälle att både blicka tillbaka och se framåt.

Milstolpar
 • blivit miljonär
 • aktieportföljen har passerat en halv miljon
 • passerat 1 000 kronor per månad i utdelningar över helåret
 • åtta av årets månader ger minst 1 000 kronor i utdelningar
 • passerat 10 000 kronor i utdelningar totalt 
 • detta motsvarar en YOC på över 4 procent
 • överträffar mitt mål om minst 5 procent i värdetillväxt och utdelningar
 • sparkvot över 70 procent
 • sharpekvot stadigt över 1
 • standardavvikelse runt 7,5
 • bloggen har passerat 100 000 besökare
Framförallt är jag nöjd över att min sharpekvot stadigt är placerad över 1 samtidigt som min standardavvikelse är låg. Jag klarar alltså mitt blygsamma mål om minst 5 procent i tillväxt till en risk som är något lägre än marknaden i stort. Att jag klarar YOC på 4 procent är kanske det viktigaste.

Ett mål kvarstår

Jag kommer däremot inte uppnå mitt mål om 25 000 kronor i utdelningar under 2017.

Anledningen är framförallt att jag har valt att köpa många aktier som ger utdelning först 2018. Jag har också valt att fokusera på kärninnehav och intill sista tiden inte investerat så mycket som jag hade kalkylerat med i högutdelande månads- och kvartalsutdelare.

I nuläget kan jag se fram emot cirka 18 500 kronor i utdelningar nästa år. Det är teoretiskt möjligt att klara att säkra 25 000 kronor för nästa år under förutsättning att jag köper aktier med en YOC över 6,5 procent. Detta skulle dock innebära en onödigt hög risk och obalans. Däremot siktar jag på att passera 20 000 kronor i utdelningar.

Lärdomar
 • Våga ta stor portföljandel (upp till 3 ggr långsiktigt mål) när en aktie ser undervärderad ut:
  • köpte ordentligt i Clas Ohlson och Hemfosa men kunde i efterhand köpt ännu mer.
  • börjar rent allmänt tänka färre större köp samtidigt som jag sprider ut köp månadsvis.
 • IPO kostar mer än de smakar och drar ned portföljens genomsnittliga utdelning:
  • Alligator Bioscience stadigt minus men svårbedömd bransch.
  • Ripasso Energy studsade tillbaka i veckan och där är jag nu på plus efter att som mest legat 40 procent minus. Nyemission urholkar dock värdet på mina aktier. 
  • Minesto fallit men tror stenhårt på aktien - fortsätter öka för att bibehålla portföljandel.
 • försök inte tajma kvartalsutdelare:
  • jag minskade i flera kvartalsutdelare för att minska portföljrisk genom tid i marknaden.
  • detta visade sig i efterhand vara en dålig affär då jag (ännu) inte kunnat köpa tillbaka till samma prisnivåer.
 • invänta inte det perfekta köpläget, våga ibland köpa strax under Köp A-nivå:
  • jag har missat flera affärer genom att alltför strikt följa min strategi.
  • i efterhand har det visat sig att aktier där jag tummat på min köp A-nivå något har visat sig vara en god affär (t.ex. Investor, Kopparbergs, J&J, Tomra).
Framtida utmaningar
 • 1 000 kronor i utdelningar under varje månad
  • hoppas på att uppnå vid 2018 års slut...
  • ...men behöver då öka andelen månadsutdelare med 200% - augusti svår månad
 • 2 500 kronor i utdelningar per månad över helåret
  • tidigare uppsatt mål september 2018...
  • ...rimligt att uppnå så länge fullinvesterad med genomsnittlig YOC på 4 procent
 • aktieportföljen passerar en miljon
  • hoppas på att uppnå vid 2018 års slut...
  • ...men då krävs sparkvot över 80 procent eller 10 procents portföljtillväxt
 •  passera två miljoner
  • hoppas på att uppnå vid 2019 års slut...
  • ...drygt 700 000 kronor kvar så teoretiskt inte omöjligt vid fortsatt börsuppgång
Om bloggen

Bloggen har passerat 100 000 besökare och jag hade aldrig kunnat drömma om att så många skulle vilja följa min sparresa.

Tyvärr har jag inte lika mycket tid att skriva inlägg som tidigare då jobbet just nu tar mycket tid och energi samtidigt som jag vill få mer tid över till annat på fritiden. Jag ser därför bloggen mer som en ambition om att vara med i spararentusiastsamtalet i bloggosfären och på twitter genom att då och då bidra med uppdateringar om mitt sparande och tankar om olika aktier. Det är helt enkelt så att jag tycker det är förbannat roligt att läsa hur det går för andra hobbysparare och därför delar med mig av mitt sparande entusiaster emellan.

Det innebär att inläggen kommer bli något mindre frekventa. Konkret kommer veckoplanerna och veckosammanfattningarna upphöra. De är i och för sig lättast att skriva då jag ändå gör det jobbet men allteftersom jag har fått mer erfarenhet av börsen så har jag också märkt att jag inte behöver gå igenom hela bevakningslistan varje söndag inför kommande börsvecka. Det är som Kavastu var inne på någon gång så att man med tiden får en slags intuition för hur aktierna utvecklas, identifierar vad som förändras i det korta perspektivet och fokuserar på det.

Däremot kommer jag fortsätta skriva portföljrapporter och uppdateringar ur längre perspektiv. Jag kommer fortsätta skriva då och då om aktier som jag läser om, inte minst Minesto, Multiconsult och Serneke som är tre favoriter. Hoppas också på att fortsätta serien om hållbara investeringar men har hittills inte hittat tid att göra djupdykningar i ytterligare hållbarhetsredovisningar.

På den positiva sidan innebär det att jag överväger att helt sluta med reklam. Det skulle i sin tur öka läsbarheten. Det är inga stora pengar på reklam så jag lutar faktiskt åt att jag inte tycker att det är värt tiden att hålla på att mecka med Google AdSense. Dessutom är det krångligt när man bor utomlands och inte riktigt värt trasslet att omregistrera sig nästa gång jag flyttar igen. Som en första åtgärd har jag tagit bort en reklambanner. Grunnar på det lite men lutar just nu åt att jag helt tar bort reklamen.

Skriv gärna en kommentar eller ett mail om det är något du vill se på bloggen eller har synpunkter på i övrigt?

TACK för allt intresse!