torsdag 31 januari 2019

Några korta tankar om H&M

Dagens stora snackis är H&M-rapporten och beskedet om att H&M bibehåller sin utdelning trots att den överstiger vinst per aktie. Många andra har skrivit mer och bättre om rapporten men jag vill ändå göra en dagboksanteckning om hur jag agerade. Det har nämligen varit lärdom att tidigare gå tillbaka till mina blogginlägg om H&M för att lära mig mer om felbeslut längs vägen.

Jag valde faktiskt att öka mitt innehav igen. Anledningen är att jag minskade mitt innehav med 9 procent när H&M handlades omkring 165 kronor i september. Nu valde jag helt enkelt att köpa tillbaka de aktierna till 30 kronor lägre kostnad per aktie.

Jag ser det egentligen som att jag även efter återköpet har en portföljandel på lägre än 4 procent i H&M. Jag ser det alltså inte som att jag egentligen ökar min portföljandel utan snarare ser till att den inte minskar så mycket på längre sikt. Jag kan kosta på mig 2-3 procent av portföljen i H&M på lång sikt så länge den negativa trenden bottnar och nu var ett hyggligt tillfälle att fylla på lite.

Den bibehållna utdelningen bidrog också till beslutet då jag handlar till en YOC på 7,25 procent och även om de skulle sänka utdelningen till 6 kronor per aktie nästa år skulle jag klara en YOC på 4,5 procent som är mitt övergripande mål för portföljen som helhet. Inte orimlig risk men med tanke på hur vinstmarginalerna utvecklas och kassan sinar bör man fortsatt vara vaksam kring H&M. Det kan mycket väl gå ännu sämre. Men vänder det här är det en försvarbar ökning tyckte jag. Skulle H&M klara att prestera vinster över 8 kronor per aktie de kommande åren tror jag att man fortsätter bibehålla utdelningen trots lägre vinst per aktie. I så fall handlas aktien till ett P/E-tal på 15-16 vilket inte är speciellt dyrt men det förutsätter ju också att trenden verkligen har bottnat en gång för alla.

Samtidigt har H&M tagit betydande kostnader för investeringar och omställningar under det gångna året. Samtidigt fortsätter omsättningen att öka och att fullprisförsäljningen ökar efter de många reorna de senaste åren är ett positivt tecken. Hög lagernivå oroar men den var något lägre än senast. Får man rätsida på det hela finns det alltså en viss uppsida och min subjektiva bild är att modet har blivit bättre senaste tiden (sådant förstår jag mig egentligen inte på och är en usel trendbarometer men till och med jag borde se när det är direkt dåligt som flera kollektioner var för något år sedan).

OBS! H&M innebär en tydlig risk för lägre vinst och sänkt utdelning. Läs på ordentligt och läs inte blogginlägg som finansiell rådgivning.

lördag 26 januari 2019

Företagen börjar bekräfta årets utdelningar

Våren är en härlig tid då den största delen av portföljens aktier delar ut då. Dessförinnan kan vi dock gotta oss i alla besked om höjda eller bibehållna utdelningar. Först ut fem av mina innehav.

Höjd utdelning

Castellum höjde som många redan skrivit till hela 6 kronor och 10 öre jämt uppdelat på två utdelningar. Det är en ökning med cirka 15 procent vilket är mycket bra för ett etablerat företag. Jag hade i ärlighetens namn räknat mer modest med 5 kronor och 60 öre. Hoppas bara att den höga utdelningsökningen inte är en antydan om svårigheter att återinvestera kapital varför man istället delar ut en större del av kassan. För egen del blev det ett par hundralappar ytterligare tack vare utdelningshöjningen.

Investor höjde precis som förväntat utdelningen med 1 krona till 13 kronor totalt. Det är vårutdelningen som ökar medan höstutdelningen är oförändrad. Jag tycker mycket om Investors förutsägbara utdelningshöjningar och hoppas att de fortsätter så. Även om jag ökar planenligt i Investor steg för steg är min portföljandel fortfarande cirka 2 procent, mycket för att direktavkastningen är låg. Därför gav höjningen bara en dryg femtiolapp extra.

Cloetta höjde som förväntat utdelningen med 25 öre till 1 krona. Ifjol gav de en extrautdelning men dem brukar jag mest se som bonus och fäster liten vikt vid. Resultatet från rapporten var desto tristare vilket får mig att ifrågasätta värdet av Cloetta som långsiktigt innehav eftersom de har haft betydande problem en gång tidigare under mitt korta innehav. Samtidigt får jag nu en YOC på över 3,7 procent vilket är någorlunda försvarbart. En tjugolapp extra blir det till mig.

Bibehållen utdelning

Gjensidige har jag läst desto mindre om men de kom också med ett besked. Utdelningen bibehålls på 7 norska kronor och 10 öre. Återbekräftelse av långsiktig utdelningspolicy mycket värdefullt: for 2018 er vi ikke fornøyde med de underliggende resultatene, selv når de justeres for ekstraordinære væreffekter. Det foreslåtte aksjeutbyttet er likevel på nivå med fjorårets, og bekrefter vårt løfte om å tilstrebe et høyt og stabilt nominelt utbytte til våre aksjonærer, sier Baastad. Resultatet var fint och ökade från 2,01 till 2,61 kronor per aktie under det gångna kvartalet. Här ska jag seriöst titta på att öka portföljandelen igen eftersom det här var den typen av besked jag har väntat in. Portföljandel på 1 procent kan jag utan problem höja till 2-3 procent när det finns en underliggande stabilitet i resultatet som bör kunna garantera fortsatta utdelningar. Aktien handlas dessutom till en direktavkastning om 5 procent. För att vara en finansaktör är det inte särskilt anmärkningsvärt och tillväxten är begränsad men som ett obligationsliknande någorlunda defensivt innehav i annan valuta är aktien intressant.

KONE valde också att bibehålla utdelningen. Det kom ärligt talat inte som en överraskning med tanke på att deras höga utdelningsandel. Företagets egen prognos är en tillväxt på 2-7% i fast valuta i år. Det skulle knappast ge utrymme för några större utdelningshöjningar nästa år heller. Det jag gillar med KONE är dels deras defensiva produkter med stark position på oligopolliknande marknad. Dels också att det ger valutaspridning då det finska företaget handlas i euro. Ungefär 1,5 procent av portföljen tycker jag är lagom men med tanke på rapporten vill jag ha en direktavkastning över 4 procent eller väsentligt billigare euro relativt kronan innan jag går in större nästa gång.

Utdelningsbeskeden innebär att jag nu kan räkna in minst 42 225 kronor i år i utdelningar baserat på de aktier jag äger idag. Mer kommer det förstås bli baserat på de aktier jag köper under året.

Under den kommande veckan förväntas ytterligare nio av mina innehav ge besked om utdelning.

söndag 20 januari 2019

Utdelningar januari 2019

För första gången sedan jag började spara sommaren 2016 minskar utdelningarna en enskild månad. Anledningen stavas MQ och är än så länge en dyr läropeng. Tack vare den svaga kronan har mina månads- och kvartalsutdelare landade utdelningen ändå på 1 401 kronor vilket var något mer än jag hade förväntat mig. Jag hade räknat med en femhundralapp mindre än ifjol men så illa blev det inte.

Utdelningshistorik samt prognos baserad på nuvarande innehav

MQ delade ifjol ut 1,75 kronor per aktie. Jag var väl medveten om att utdelningen skulle sänkas och hade hoppats på en utdelning omkring 1 krona per aktie. Det skulle ha inneburit ganska exakt en tusenlapp i utdelning. Det fanns utrymme eftersom vinsten per aktie landade på 1,17 kronor 2018 samtidigt som kassa finns. Samtidigt tycker jag att det är klokt att den nya ledningen har lanserat ett mer offensivt program för att investera i framtiden istället för att kortsiktigt gynna oss aktieägare. Jag är tveksam till om jag vill behålla MQ på sikt. En viktig anledning till att den åkte in i portföljen var den höga utdelningen i början av året som ett komplement på cirka 1 procent av portföljen. Min tanke är att avvakta de kommande två rapporterna och därefter ta ställning. Aktien är så dumpad nu att om MQ inte går i konkurs finns ändå en uppsida och det är inte omöjligt att man levererar en utdelning nästa år istället.

Nio aktier delade ut totalt med nya NorthWest Healthcare som kompletterande månadsutdelare. Jag köpte på 9,50 CAD och ångrade att jag inte köpte mer, så också i Boston Pizza, men med tanke på många köp under börsnedgången med som mest tio procents belåning ville jag vara lite försiktig. Det tar trots allt ett kvartal att betala av de lånen. Jag har därför tagit det väldigt lugnt på köpfronten sedan börsen vände upp igen. Det har blivit en påfyllnad i Hemfosa för att börja kompensera att halva innehavet emitterats till Nyfosa.  Därutöver är det bara marginella påfyllningar i Axfood, Holmen och Investor för att inte minska portföljandelen.

Standardavvikelsen närmar sig femton procent vilket är rekord. Det beror till stor del, utöver börsuppgången, på den höga andelen aktier i Minesto där jag också småhandlat mer mer aktivitet. Min sharpekvot är återigen positiv och närmar sig en halv procent. Den ska vara över en procent för att portföljen ska vara att betrakta som stabil över tid men också här spökar Minestohandeln. När jag summerar månaden om ett par veckor hoppas jag att dessa bägge indikatorer har stärkts ytterligare.

lördag 19 januari 2019

Slarvigt Avanza!

Vill uppmärksamma läsare på att Avanza har ändrat villkoren för flera av sina aktier, framförallt ETF:er i USA och Kanada. Förändringen innebär att det inte längre går att köpa fler aktier i de aktier som listas men det går att sälja hela posten om man inte vill fortsätta behålla aktien.

Jag har tidigare kritiserat den hastiga Black Friday-kampanjen (länk). Det jag kritiserade Avanza för då gäller tyvärr nu också. Det behövs en förståelse för att det är mycket pengar för oss kunder och att vi vill ha rimlig tid att göra övertänkta beslut. Dessutom har vi arbeten, studier eller annat som tar tid.

I mitt fall berördes nu bara Brookfield RES som jag funderat själv på att sälja just för att jag också har märkt att aktien är krånglig när det gäller beskattningar av utdelningar. Men jag hade uppskattat information i rimlig tid i förväg. För självklart vill man både överväga om man ska behålla, sälja eller rent av öka medan det går. Och det ställs ju i relation till andra planerade transaktioner. Just Brookfield RES gillar jag för att det är en tråkig och förutsägbar kvartalsutdelande aktie som förvaltar förnybar energi, företrädesvis vattenkraft. Det finns få breda aktier inom förnybar energi på Stockholmsbörsen varför jag gärna kompletterar med utländska aktier för den sektorn. För egen del blir behålla, öka eller sälja en fråga om hur jag gör framöver när det gäller boende och arbete.

Dagen därpå kom en rättelse att Brookfield RES ingick bland de aktier man kan behålla och handla i tills vidare medan frågan ses över ytterligare. Det tycker jag är bra och klokt.

Det ska sägas att Avanza samtidigt möjliggör handel i 417 nya kanadensiska aktier vilket är spännande! Men jag skulle mer uppskatta att man kan lita på att det går att handla i det kundutbudet man har än genomför oförutsägbara förändringar med kort varsel. Uppskattar därför att Avanza är försiktiga i att ta in nischmarknader som flera av oss som sneglar på utlandet tycker är intressanta men som samtidigt blir dyrare för den genomsnittlige kunden eftersom de kostar mer att administrera.

Förstår att Avanza inte kan rå över alla aspekter och själva tvingas anpassa sig till snabba förändringar av villkor på utländska börser. Men att få information om ändringar som träder i kraft nästa börsdag mindre än en timme innan Stockholmsbörsen stänger är inte seriöst. I mitt fall hade jag en lång arbetsdag och såg meddelandet såpass sent att jag inte ens hade möjlighet att agera innan förändringen ägde rum.

Den dag då jag har möjligheten att bli Private Banking-kund är den här sortens saker viktiga. Inte minst eftersom jag befinner mig en hel del utomlands där det inte alltid är lika lätt att agera snabbt och eftersom jag av samma skäl inte har Avanzaappar som man kan handla med i realtid. Avanzas kundservice brukar vara föredömliga i att snabbt och tålmodigt ge svar och lösningar på allt möjligt. Därför är det synd att den här sortens kampanjer och information om ändrade villkor hastas igenom. Med tanke på hur courtagefria kampanjer också ofta smygs fram nuförtiden med kort varsel, trots att de flesta trogna kunder vet att de ofta är på väg och planerar därefter, får man ibland känslan av att det handlar mer om PR än om att vi kunder ska få en ärlig chans att utnyttja de erbjudanden som ges.
Underskatta inte vikten av kundrelationen och fortsätt leva upp till att än en gång ha Sveriges nöjdaste kunder för tionde året i rad!

söndag 6 januari 2019

Mina mål 2019

Flera bloggare har specificerat sina sparmål för 2019. Jag hakar på med några egna mål.

Du kan läsa mer om årssammanfattningen här, portföljen här och reflektioner över börsåret här.

* Passera 2 miljoner i kapitaltillgångar. Min aktieportfölj är just nu värd strax över miljonen och jag har cirka 700 000 kronor i andra tillgångar varför jag räknar med att kunna nå målet under året. Min prognos var egentligen september 2021, undrar hur jag tänkte där?

* Minst 50 000 kronor i utdelningar under 2019. Det här bör jag klara eftersom portföljens innehav redan bör ge mig 40 000 kronor. Jag har ett gammalt mål om 5 000 kronor per månad vilket borde innebära 60 000 kronor. Det är teoretiskt möjligt men inte önskvärt eftersom jag bör tänka alltför strategiskt i mina inköp snarare än efter vad som är rimligast värderat vid varje tillfälle. Det gamla målet kommer jag därför få skjuta till 2020 att uppnå.

* Minst 1 000 kronor i utdelningar varje månad under 2019. Det är bara januari och augusti som inte redan uppnår detta mål. Januari kan jag inte göra mycket åt men bör klara trots MQ:s uteblivna utdelning och lägre utdelning i år. Augusti återstår 250 kronor jämfört med ifjol men jag har ökat i månadsutdelningarna sedan dess och bör kunna klara det målet.

* Inte fler aktier totalt vid årets slut. Jag bör minska antalet aktier något för att istället fokusera på mer stabila innehav. Kommer återkomma om detta, finns några kandidater som jag funderar på att fasa ut.

Privat ska jag också ta tag i konditionen. Jag lyckades gå ned cirka 5 kg i vikt under 2018 mätt från nyårsdag till nyårsdag och har bestående klarat att sänka min BMI under överviktsgränsen vid 25 samtidigt som det är mer muskler. Det tänker jag fortsätta med under 2019. Efter nyårslöften till goda vänner och inspirerad av motsvarande löften från andra bloggare provar jag att göra det transparent:

* Plankan 2 minuter och sidoplankan 30 sekunder per sida. Rimlig utmaning. Jag klarade 90 sekunder under 2018 så det handlar mest om att bita i och jobba vidare. Sidoplankan ska jag nog kunna klara 1 minut också men den övningen har jag inte kört lika länge.

* 20 armhävningar. Jag har aldrig varit speciellt stark så det här blir kanske det svåraste målet. Klarar 12 utan problem och 16 om jag är i form så det ska gå men ändå utmaning att bita i under tid.

* Springa milen under 50 minuter. Det här borde vara en piece of cake eftersom jag har en god grundkondition. Egentligen vill jag under 45 minuter men jag är ganska envis och sätter jag ett för högt mål är risken att jag pressar mig själv för tidigt. Bättre att bygga långsamt.

* Roddmaskin. Inte satt något verkligt konkret mål men jag skulle vilja klara 2 km utan avbrott. Brukar köra intensiva femminuterspass med ett par stopp där jag ror ungefär 1,25 km. Mer för motivation att fortsätta en jobbig men nyttig träningsform.

* Viktminskning komma under 80 kg någon gång under året och bestående under 83 kg (dvs aldrig över 83 kg när jag är fullproppad med onyttigheter). Borde vara möjligt men kräver arbete över tid.

fredag 4 januari 2019

Månadssammanfattning december

2018 års sista månad är slut och utdelningarna för helåret landade på 34 511 kronor. Det är en ökning med 156 procent jämfört med föregående år. Den trevliga överraskningen att Serneke valde att dela ut redan under 2018 vilket jag inte hade förväntat mig syns i majstapeln i diagrammet nedan och bidrog ensam med 8 procent av utdelningsökningen. December bidrog med 1 544 kronor i utdelningar.
Utdelningarna ökade med 156 procent i år...

Utöver Bosjö är det bara amerikanska och kanadensiska kvartals- och månadsutdelare som delar ut i december. Coca Cola lämpligt nog. Brookfield RES som vanligt försenad med utdelningen som bokförs först nästkommande år. Överväger nästan att sälja aktien eftersom utdelningarna är så krångliga och icke-intuitiva. Samtidigt gillar jag vattenkraft. Har hittills gjort ett undantag och bokfört aktien på föregående år men överväger att i framtiden bokföra när utdelningen är på kontot som jag gör med Boston Pizza och TransAlta RES sedan länge.

I januari kommer jag antagligen för första gången se en minskning jämfört med föregående år till följd av att MQ håller inne sin utdelning i en annars svag månad. I viss mån kompenserar ökat innehav i Hemfosa men då det i övrigt uteslutande är enfastighetsaktier och månadsutdelare räknar jag med cirka 500 kronor lägre utdelning i år. Det var ett skäl till att jag ändå behöll MQ.
Precis som vid nedgången vid årets början avslutade jag året med att portföljvärdet var lägre än insättningarna. Det bör dock beaktas att jag är fullinvesterad med åtta procents belåning. Det totala aktievärdet var därför 1 090 341 kronor den 31 december. Jag räknar dock nettoresultat efter belåning och räknar av skulden. Hur som helst kommer dessa ytterligare 100 000 kronor att ge mig ytterligare 4 - 5 000 kronor i utdelningar kommande år.

Samtidigt slog jag som jag tidigare skrev index genom att minskningen om minus 0,60 procent var lägre än index under december. Jag arbetar som jag skrev igår i portföljöversynen långsiktigt på att öka i stabilare aktier som Axfood, Investor, J&J och Kopparbergs. Därför bekymrar det mig inte så värst mycket faktiskt så länge portföljen som helhet ökar utdelningarna. Värt att notera är att insättningarna till dels beror på att jag har sålt andra innehav utanför mitt ISK och flyttat över dit. Dels ärvda aktier, dels en annan investering som löpande har återbetalat med ränta under året. Där förväntar jag mig i januari sista återbetalningen om cirka 3 500 kronor.

Svåröverskådligt med över 75 aktier men en illustration över utdelningskalendern är ändå trevlig...

En sharpekvot på negativa minus 0,03 procent och en rekordhög standardavvikelse på 14,48 illustrerar tydligt att börsåret avslutades på ett turbulent sätt.

...och mer ska det bli baserat på nuvarande aktieinnehav enligt ovan

Det står redan klart att jag kommer få minst 40 000 kronor i utdelningar 2019 på hittillsvarande aktieinnehav. Mitt mål är 50 000 kronor med en förhoppning om 4 500 kronor per månad över helåret. Inte helt omöjligt men mitt tidigare mål om 60 000 kronor redan i september tror jag inte att jag kommer lägga krut på att uppnå. Långsiktigt stabil utdelning är viktigare nu.


Trevlig helg!

torsdag 3 januari 2019

Portföljen 2018

Det andra ordinarie börsåret med aktieportföljen har passerat. Efter det nya årets första handelsdag stängde portföljen åter över 1 miljon kronor netto efter lån och jag är åter platinakund hos Avanza. Det är ganska precis där jag ville att portföljen skulle vara vid årsskiftet och då har vi ändå fått se en betydande börsnedgång.


Utlandsutdelarens portfölj den 31 december 2017

Endast innehav större än 1 procent redovisas av utrymmesskäl - separat inlägg följer 

Man kan direkt konstatera att portföljandelen Minesto har ökat med osunda 13 procent. Dels hade jag ett GAV på 300 procent på aktien i september och jag ser inte skäl till att sälja bra aktier som jag tror långsiktigt på när de ökar. Dels har jag ökat ytterligare inför att teckningsoptionerna ställs ut eftersom jag i stort har fått bekräftat vad jag har velat veta samtidigt som aktien föll tillbaka ordentligt mot årets slut när många plockade hem vinster och sålde av oro för framtida finansiering. Jag ser det som att Minesto har ett mycket bättre utgångsläge idag än när jag köpte mina första aktier för ett par år sedan. Därför har jag bestämt mig för att ha 20 000 aktier varav minst hälften på lång sikt. 

Skon klämmer dock i att aktien drar ned portföljens genomsnittliga utdelning till cirka 4,75 procent. De utdelande aktierna har en total utdelning om cirka 5,5 procent.Bägge är faktiskt något upp jämfört med 4,5 procent och 5 procent för ett år sedan.

Det kompenseras dock av att Serneke för första gången delade ut generösa 4 kronor per aktie under 2018. Innehavet har minskat med en tredjedel och är nu på en mer sund nivå. Jag har samtidigt skalat upp till 1 000 aktier långsiktigt på vägen ned eftersom jag vill vara med på Karlatornetresan och tycker att marknaden hade överprisat sektorrisken jämfört med konkurrenter.

Också H&M har minskat något, delvis för att jag sålde av drygt var tionde aktie för att omfördela portföljrisken. Nuvarande portföljandel är ganska lagom och jag går i tankar om att kanske rent av öka lite till 300 aktier igen. Att det inte hänt beror på att det finns många bättre aktier att köpa till fin värdering just nu.

Man kan konstatera att kvartetten Axfood, Realty Income, Kopparbergs och Castellum på plats 3-6 i portföljen med sina totalt 20 procent utgör en utmärkt defensiv bas. 25 procent totalt med Investor och J&J inräknat. Mer i den riktningen 2019.

Jag är därför särskilt stolt över att Investor, J&J och Kopparbergs i år tar sig in på topp 20-listan över största innehav. Det har varit en långsiktig målsättning att stegvis öka när tillfälle uppstår i den här typen av stabila tråkaktier på bekostnad av aktier med högre risk. Scandic faller delvis i den kategorin också. Jag behöver inte längre hög direktavkastning när portföljen redan har passerat första miljonen och värdesätter stabiliteten mer så länge jag får minst 4 procent årligen totalt sett. MQ har där blivit en dyrköpt läxa som har gjort att jag omprövat min syn på värdet av att ta in aktier med hög direktavkastning men mer tveksamma resultat. Jag tror fortfarande att MQ vänder det här och bibehåller men utebliven utdelning svider. Det fina är att andra innehav och god diversifiering gör att jag har råd med den sortens plumpar ändå. Jag har haft för målsättning att köpa minst en Investoraktie varje månad så länge aktien inte är totalt orimligt värderad. Det har bidragit men jag inser samtidigt att jag behöver köpa en handfull aktier för att bibehålla en mer rimlig portföljandel.

Hemfosa har jag velat avvakta emissionen i och kommer titta i lugn och ro under 2019 på att åter skala upp portföljandelen. Aktien passar min defensiva utdelningsstrategi ännu bättre nu när den är mer renodlad till defensiva samhällsfastigheter. Jag är samtidigt nöjd över att högriskaktier i sektorn som Bosjö och Sydsvenska Hem har en betydligt mer normal och blygsam portföljandel under 2,5 procent. De tjänade ett syfte att kickstarta regelbunden och återinvesterad hög utdelning under portföljens första två år. Jag kommer utvärdera i lugn och ro om jag alls ska behålla dem. Jag har köpt dem med god riskmarginal så det är ingen panik att sälja och hänger mer ihop med hur min boendesituation och arbetssituation kommer se ut de kommande åren. Skulle jag resa mer och ha sämre löpande internettillgång än idag kommer de nog bytas ut mot stabilare aktier.


Andelen utländska innehav har minskat, mycket beroende på att kronan har försvagats varför de relativt sett har blivit dyrare under det gångna året. Jag köpte många norska aktier när de bägge kronorna var lika mycket värda en kort period. När norska kronan nu är på en mer normal nivå finns inte längre valutapremie. Också euron och dollarn har varit relativt dyr. Min målsättning är att mellan en tredjedel och en fjärdedel av portföljen ska vara utländska innehav för att göra mig mindre beroende av risker i Sverige. En rimlig målsättning under 2019 blir därför att titta på att öka lite mer i utländska aktier. Jag har också ett danskt innehav i Vestas och ett finskt i KONE. Det sistnämnda, norska Gjensidige och kanadensarna ligger närmast till hands att öka i just nu. Kanske borde jag rent av bestämma mig för att systematiskt köpa minst två utländska aktieposter varje månad?

Aktier in under 2018

11 aktier in och 6 ut är jag inte helt nöjd med. Portföljen ökar och jag tror att jag under 2019 ska se över att rensa ut fler aktier än jag tar in. Flera mindre innehav har en allt mer tveksam funktion när jag har likvärdiga aktier med stabilare jämförbar direktavkastning.

Fenix blev ett litet spontanköp under börsnedgången. Inte helt säker på att jag vill behålla givet låg direktavkastning men en fin aktie som jag övervägt länge att köpa.

Holmen har jag länge velat ta in som ett stabilt basinnehav. Det var dessutom min allra första aktie en gång i tiden! Nu har jag tagit in en liten blygsam första position. Trenden är nedåtgående och det är en cyklisk aktie varför jag inte har bråttom.


Nordea har åkt in i portföljen på grund av den löjligt stora premien sedan flytten. Jag gillar inte Nordea sedan jag själv var kund och tror inte långsiktigt på företaget men tycker ändå att det är ett rimligt komplement i liten skala.

Nordic Waterproofing har jag sett potential att ta in som långsiktigt komplement.

NorthWest Healthcare har jag till sist tagit in i portföljen. Den höjer inte utdelningarna varför de inflateras över tid men med en YOC på cirka 8,5 procent tycker jag att det är ett bra komplement. Kanske ökar jag lite när jag istället minskar i preffar och andra mindre högriskinnehav.

Nyfosa fick jag till skänks i emissionen från Hemfosa. Aktien passar inte min utdelningsstrategi men jag tror ändå att den större tillväxten finns där och tycker det vore oklokt att sälja av principskäl något som jag trots allt har köpt till ett väldigt fint pris när Hemfosa värderades till en YOC över 5 procent. Jag växlade över lite mer i Hemfosa men behåller ändå 250 Nyfosaaktier tills vidare.

Oriflame har under hösten sett aktiekursen slaktas. Jag tycker att det verkar vara en överreaktion och såg ett läge att ta in aktien som ett komplement. Väl medveten om risk för sänkt utdelning.

Savaria har för låg direktavkastning för min smak men då jag har haft ett uttalat mål att öka andelen månadsutdelare och inte ville ha för stor andel i de tre som fanns i portföljen såg jag den defensiva aktien som ett tryggt komplement. Kursutvecklingen har inte varit något vidare men tror på aktien som långsiktigt innehav. Funderar på att öka lite.

SEB äger jag indirekt genom andra aktier men tyckte inte det skadar att ha en liten andel i alla storbankerna och har alltid sett dem som nummer två efter Handelsbanken.

Veidekke åkte in som ett komplement eftersom aktien var lågt värderad i samband med Avanzas courtagefria 17 maj-kampanj. Lite tveksam till om jag vill behålla aktien på sikt eller renodla portföljen mer men just nu går den bättre än branschen i stort.

Wallenstam har egentligen för låg direktavkastning för min smak. Det lite udda skälet till att jag tar in den är att jag hyr ut min svenska bostad i andrahand. Efter hyra, el och andra avgifter blir det över lagom till att köpa en näve nya aktier de flesta månaderna.

Aktier ut under 2018

Ahlsell försvinner i praktiken från portföljen när aktien nu återköps från börsen. Har avvaktat att svara på erbjudandet eftersom jag kan tänka mig att sälja någon krona lägre om jag behöver mer likvider.

Hufvudstaden hade jag för liten andel i och direktavkastning var för låg. Riktigt fin långsiktig aktie men tyckte att Wallenstam räcker i den kategorin och bytte helt enkelt Stockholm mot Göteborg.

Industrivärden tyckte jag att jag hade för liten andel i och sålde med vinst i början av nedgången. Kommer kanske köpa tillbaka senare men ville ha likvider till annat.

Pioneer Pref var ett litet innehav som var lite otydligt i när det delade ut. Jag tyckte också att risken var onödigt hög och ökade istället i bättre alternativ som Castellum.

SAS Pref löstes in.

Telia trodde jag att jag sålde redan 2017 men de sista aktierna försvann i början av 2018. Lever på gamla meriter och har inte framtiden för sig.

onsdag 2 januari 2019

Reflektioner över det gångna börsåret

Portföljsammanfattning och utdelningssammanfattning följer när jag har räknat ihop dessa i lugn och ro. Till dess några första reflektioner om det gångna börsåret.

Aktieportföljen passerade miljonen under hösten vilket har varit ett av mina mål men landade nesligt på 987 425 kronor efter lite återhämtning på slutet. Det är dock inklusive belåning avräknad vilket jag tycker är det mest ärliga sättet att räkna. Utan belåning är aktieportföljen värd 1 091 931 kronor. Just belåningen är en nyhet och jag har i nuläget en hävstång på 10 procent. Jag ser det som att jag har ökat mer i relativt stabila aktier som Axfood, Investor och Kopparbergs. Det får jämna ut sig på sikt när dessa aktier delar ut och jag kan överväga att inte återinvestera utdelningen utan istället minska belåningen. Jag har samtidigt utrymmet att ta en belåning på åtminstone ytterligare 20 procent men det blir huvudbry för veckans kommande portföljanalys. I utgångspunkt är jag skeptisk till belåning men när jag kan öka i flera aktier långsiktigt ser jag det som en rimlig likviditetslösning som jag är trygg med att jag kan betala igen redan under det kommande halvåret om jag vill.

2018 jämfört med världsindex

2018 jämfört med Stockholmsbörsens index

Jag har aldrig brytt mig speciellt mycket om index som många skrävlar om hur de slår i uppgång. Är dock ändå lite stolt över att min diversifierade defensiva strategi faktiskt verkar fungera ungefär som jag har tänkt i nedgång. Portföljen slår nämligen index det gångna året trots att jag också tappade 0,60 procent över helåret. Fallet blev 4,65 procent under december vilket också var lägre än index. Min portfölj ökar inte mest i uppgång men minskar inte heller mest i nedgång. Stabil utdelning som helhet över tid är mitt huvudmål. Sharpekvot landade runt noll på minus 0,03 och standardavvikelsen blev väl hög för min smak på 14,48, nästan dubbelt mot normalt, vilket åskådliggör att det har varit en stormig avslutning på året ändå.

Utdelningarna landade på nästan exakt 35 000 kronor. Det motsvarar nästan 3 000 kronor per månad och innebär att jag har uppnått en frihetsgrad där jag mer än väl täcker mina månatliga löpande kostnader för mat, resor osv exklusive sällanköpsinköp av kläder, elektronik, möbler osv. Det motsvarar också min trettonde månadslön vilket förstås känns rätt trevligt. Växelkursen för Brookfield RES kommer avgöra slutlig utdelning. Retar mig lite på att aktien alltid delar ut för sent. Hade det inte varit för att jag gillar förnybart hade jag nästan sålt av den bara av det skälet.

Målsättning inför det nya året blir att passera minst 50 000 kronor i utdelningar men med förhoppning om att nå hela 5 000 kronor per månad vilket i princip skulle täcka en månadshyra för min andrahandsuthyrda bostad i Sverige. Mitt tidigare mål är att nå dit i september i år. Det blir svårt att uppnå även om jag redan kan räkna in cirka 40 000 kronor på aktier som delar ut nästa år eftersom det skulle kräva 60 000 kronor i utdelningar redan i september. Med en genomsnittlig portföljutdelning på över 5 procent är det i teorin möjligt att uppnå före årsskiftet men jag ser allt mindre egenvärde i att skynda fram med högre risk.

Mitt sparande har ökat under året och jag är stolt över att ha klarat att sätta av 1 250 kronor extra varje månad för totalt ytterligare 15 000 kronor under året till ett redan mycket högt sparande. Mina snålmånader där jag har hållit matkostnader och andra löpande utgifter under tusenlappen har bidragit till att kunna klara detta. Samtidigt har flera större inköp som en ny elcykel, kostym, bra skor osv ändå gjorts. Jag går in i det nya året med en högre lön än det gångna och har egentligen utrymme att öka sparandet ytterligare. Har dock bestämt att jag inte ska göra det då mitt sparande redan är mycket högt. Kommer istället sätta lite guldkant på tillvaron med någon resa och lite mindre snålande i vardagen. Det innebär minst 10 000 kronor per år ytterligare jämfört med ifjol.

MQ har varit årets besvikelse. Inte minst sedan utdelningen hölls in för det nya året. Det är dock sunt på lång sikt att de investerar i att försöka vända skutan. Jag har därför valt att behålla även om jag minskade innehavet något när den första vinstvarningen kom. På sikt kommer jag sälja aktien, finns inga starka skäl att behålla. Vill dock ge ledningens åtgärder ytterligare ett kvartal eller två innan jag bestämmer mig slutgiltigt. Tror inte det är utsiktslöst med en lägre utdelning 2020.

Minesto har varit intressant att följa. Från att ökat under 3 kronor per aktie under året har aktien studsat upp till som högst 17 kronor när tekniken sjösattes i full skala och lyckades leverera el. Nu har aktien fallit tillbaka till 8 kronor igen då man avvaktar nya nyheter och mer säkerhet kring framtida finansiering inklusive teckningsoptionerna i februari inför kommersialiseringen. Intressant fallstudie i hur marknaden agerar kortsiktigt och ibland irrationellt i bägge riktningar. Jag hoppas att min substantiella analys av vad företaget faktiskt gör ska betala av sig och har ökat den här nedgången också. Men det förutsätter förstås att kommersialiseringen lyckas och att företaget börjar inbringa intäkter. Första testet borde komma 2019 i det avseendet.

Jag har annars sedan första miljonen passerades börjat minska risken och satsa mer på långsiktiga aktier som Axfood, Castellum, Investor, J&J, Kopparbergs. Känner mindre och mindre att den där extra procenten i ökad utdelning är värd risken och får en allt bättre balans i portföljen. Överväger en städning här under 2019 men det beror också av min livssituation där jag nu är i ett skede där jag behöver börjar titta på hur många år till jag vill stanna utomlands och var. Möjligheten att börja titta på att återvända till Sverige finns där men samtidigt känner jag mig inte riktigt färdig och lutar åt minst ytterligare ett par år utomlands.

Noterar till sist att det har blivit lite mindre tid att blogga som helhet det gångna året. Har samtidigt blivit lite mer twitter. Tror och hoppas att det blir mer tid i år att dyka in i mer analyser igen.