söndag 4 september 2016

Multiconsult - en underskattad och köpvärd aktie

Det norska konsultbolaget Multiconsult har en lång historik med bakgrund i Norsk Vandbygningskontor (NVK), som etablerades 1908. 2003 växte NVK in i Multiconsult. Kan jämföras med t.ex. Ångpanneföreningen eller SWECO i Sverige. Det är först ganska nyligen som det blev möjligt att köpa aktier i Multiconsult och för många svenska småsparare är det fortfarande ett okänt företag som är väl värt mer uppmärksamhet.

Bolaget har varit hämmat av den svaga ekonomiska utvecklingen i Norge men tror de kommer öka sina vinster nu när utvecklingen vänder. Ett par större order under 2016 tyder på att bolaget gör ett bra jobb. Jag har fått intrycket av att det är ett gediget och välstrukturerat bolag och jag tror mycket på dem på lång sikt.

Har den senaste månaden försökt köpa aktier runt 89-90 NOK. Det blev till sist 50 aktier för 92,25 NOK eftersom jag absolut ville köpa innan den andra kvartalsrapporten släpptes (större aktörer gick in och drev upp priset någon krona - jag tolkade deras köpintresse som att jag var ganska rätt ute).

Multiconsult gick redan i maj ut med en stor order i Tönsberg sjukhus som jag inte tycker har avspeglats i aktiekursen. Den andra kvartalsrapporten släpptes och resultatet för Q2 var 81 miljoner NOK jämfört med 62 miljoner NOK föregående år. En ökning med hela 30 procent! Också Q1 ökade företaget sina intäkter - då med cirka 18 procent mycket på grund av uppräkning till följd av förvärvet av Link arkitektur. Dessutom är ROE högre än branschgenomsnittet, vilket förstärker bilden av ljusa framtidsutsikter. Kursen ökade med ett par procent på rapporten men bedömer helt klart att det finns mer uppsida i aktien, som egentligen fortfarande ligger kvar på samma kurs som när pressreleasen släpptes i maj, liksom potential för ökade utdelningsnivåer.

Av kvartalsrapporten framgår också att bolaget har nyanställt  - framförallt genom förvärv av dotterbolaget Link arkitektur men även i andra affärsområden. Man skrev i första kvartalsrapporten att offertnivån hade ökat och om klarar de nyanställda att upprätthålla samma offertnivå per anställd som idag finns förutsättningar för fler fina resultat kommande rapporter vilket förr eller senare också borde ge större utslag i aktiekurs och utdelning än idag.

Riskerna är desamma som hos andra konsultbolag. Bolaget har liksom de flesta norska företag dock varit hämmat av nedgången i norsk ekonomi till följd av oljekrisen dels eftersom vissa affärsområden riktar sig direkt till energibranschen och dels eftersom andra affärsområden påverkas av osäkerhet kring investeringar. Eftersom detta samtidigt inneburit en norsk krona som varit nästan likvärdig med den svenska har jag tyckt att det varit fyndläge.

Vill vara tydlig med att jag inte tror att Multiconsult kommer bli en kursraket men tycker att det är ett stabilt företag som känns som en trygg och defensiv långsiktig investering. Aktien handlas i låga volymer och har en låg kursvolatilitet. För utdelningsspararna kanske 3,15 procent låter lite väl snålt men minns då att det baseras på årets utdelning och att det är sannolikt att utdelningen kommer öka till nästa år mot bakgrund av avsevärt bättre resultat hittills. Jag har förhoppningar uppemot 4 procent redan år 2017. Kanske är detta också skälet till att färre handlar i aktien - många seriösa analytiker har högre ställda tillväxt- och utdelningsmål varför de ignorerar en lite tråkig aktie?

För egen del ser jag tvärtom Multiconsult som en intressant krydda, stabil och förhållandevis defensiv aktie som passar väl in i den diversifierade utdelningsportföljen. Den svaga valutakursen, den relativt låga kursen och ett lågt P/E-tal omkring 14 ger ett bra långsiktigt köptillfälle för ägande över många års sikt.

Under nuvarande värdering och relativt jämna kurshistorik finns ingen tydlig sälj A-nivå. Ett sälj A runt 108 NOK skulle dock ge en vinst uppemot 20 procent så där är min riktkurs. Lutar dock åt köp och behåll för tror inte jag kommer kunna köpa tillbaka aktien till ett så här fint pris i framtiden och det här är en aktie som jag vill äga åtminstone över de kommande tio åren.

Siktar på att låta företaget utgöra 3-5 procent av mina innehav totalt och 5-10 procent av mina utländska innehav i Kapitalförsäkringen. I nuläget är jag nöjd med de 50 aktier jag har och bedömer chansen för fyndlägen nedåt 85 NOK som liten. Kommer dock överväga att öka i framtiden igen om nya fyndlägen uppstår.

Aktien har ökat med någon procent efter den andra kvartalsrapporten men är enligt mig fortfarande billig. Vid en värdering på 95 NOK får du fortfarande 3 procent på årets utdelning vilket är klart godkänt med tanke på goda framtidsutsikter för både ytterligare tillväxt och ökad utdelning.

Jag äger aktier i Multiconsult.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar