fredag 7 oktober 2016

Diversifiering i fastighetssektorn

En av mina målsättningar har varit ökad riskspridning genom att ta in fler aktier i min portfölj. Det ska vara aktier som ger en god utdelning och samtidigt delar ut antingen kvartalsvis eller månadsvis. Det har slumpat sig så att jag har utnyttjat nedgången i fastighetssektorn till portföljdiversifiering.

Min grundinställning till fastighetssektorn är ljum. Dels tycker jag att den har sina bästa dagar bakom sig med den exempellösa tillväxt många svenska fastighetsföretag har kunnat utnyttja med stigande fastighetspriser. Dels är jag inte yngre än att jag ändå är medveten om vad som hänt överbelånade fastighetsföretag i tidigare kriser.

Samtidigt rör mig inte risken för sänkt kurs särskilt mycket. Fastighetsaktier är, så länge företagen är stabila och inte riskerar finansiella problem, närmast obligationsartade aktier. Eftersom mitt syfte är utdelning och inte kurstillväxt bekymrar det mig inte heller att framtida stigande räntor kan försämra hur attraktiva fastighetsaktier blir relativt alternativa sparformer.

Castellum sjönk för första gången under min köp B-nivå (121,4 kronor). Min målsättning är ett defensivt innehav på normalt 2-3 och högst 5 procent av portföljen. Nu kändes som ett rimligt tillfälle att öka för att hålla jämna steg framöver och stegvis minska mitt GAV (125,3 kronor).

Jag gladdes särskilt över nyheten om gröna obligationer och fortsatt fokus på hållbara fastigheter. En målsättning med min portfölj är att merparten av aktierna ska vara i förhållandevis hållbara företag. Kommer skriva om några av portföljinnehavens hållbarhetsarbete och i det hänseendet blir det även en analys av Castellum.

Hemfosa är ny i portföljen. Passade på att göra två små köp inför nästa veckas utdelning som kan bli en fin bonus. Är inte helt såld på Hemfosa då jag tycker att belåningsgraden är lite för hög. Samtidigt är det en intressant aktie som skämmer bort mig med mer än en procent i utdelning per kvartal. Ett litet innehav på 1 procent av portföljen känns som en rimlig nivå. GAV på 88 kronor.

Tack till Frihetsmaskinen och Framtida Frihet som genom sina inlägg gjorde att jag fick upp ögonen för aktien! En av de sakerna som jag tycker är riktigt roligt med oss hobbybloggare är att man då och då upptäcka smalare aktier som man annars missat.

Sydsvenska Hem har också gjort entré. Tack till Krösus Sorks investeringsblogg som väckte min nyfikenhet kring aktien! Har inte gjort hela analysen ännu men fastighetsinvesteringar i offentlig sektor som generellt är ganska förutsägbara investeringar. Med cirka 6 procents utdelning - eller 1,5 procent per kvartal känns aktien som ett vettigt och mer stabilt alternativ till enfastighetsbolag där kursrisken kan bli dramatisk vid ändringar av kontrakt. Nu köpte jag dock till reapris efter utdelningen och får vänta ett par månader på belöningen. Kommer fiska efter tillfällen att öka mot ett totalt innehav om 1 procent.

En miss i hastigheten var att Sydsvenska Hem handlas på aktietorget. Courtaget blev därför högre än jag hade väntat mig. Hade jag tänkt på det hade jag istället köpt fler aktier direkt. Grämer mig inte särskilt mycket över denna läropeng som i praktiken bara innebär att jag får vänta ett par utdelningar innan jag kan börja räkna hem intäkterna som ren vinst.

Medan många sålde Realty Income gjorde jag ett litet köp av endast 4 aktier. Dollarkursen är egentligen för hög för min smak men månadsvis utdelning till 3,9 procent ger viss diversifiering. Hyggligt tillfälle till köp A. Planerar inget större innehav utan ser det som ett hyggligt komplement.

Till sist har jag också köpt en liten post i VFC när aktien fortsatte nedåt efter VD-bytet. Det är en aktie som jag har velat äga en tid och hög dollarkurs till trots tyckte jag att detta var ett gott nog tillfälle att gå in med ett första innehav på lång sikt. Timberland och North Face är ren kvalitet. Utdelning på 2,7 procent är gränsfall men amerikanska aktier fokuserar i regel mer på tillväxt än hög utdelning. Ser VFC därför som vad jag i min strategi kallar en svagare utdelningsaktie och också här endast ett blygsamt innehav.

Slutligen ökade jag i måndags också i H&M på vägen ned. Har nu 90 aktier motsvarande ganska exakt en tredjedel av portföljen. Det är förstås för mycket men jag hade hoppats på att köpa ännu mer. Är ändå ganska nöjd med att min köpstrategi höll bra där jag ökade stegvis på vägen ned i fem omgångar totalt. Hade lagt order på 238,9 och 234,9 också men så lågt föll aktien aldrig. Om ingen ny nedgång kommer planerar jag inga ytterligare köp på denna sidan årsskiftet för att portföljen ska hamna i bättre balans igen. Målet är att på lång sikt äga 400 aktier och nu har jag ett ganska fint innehav som sannolikt kommer belöna mig med 900 kronor i utdelning till våren.

1 kommentar:

  1. Blir också sugen på Castellum trots att jag normalt vägrar att köpa fastighetsaktier...

    SvaraRadera