tisdag 30 april 2019

månadssammanfattning april

Först och främst kan jag sedan tre veckor tillbaka titulera mig mångmiljonär! Närmare bestämt överstiger mina kapitaltillgångar två miljoner kronor (länk).

Själva aktieportföljen uppnådde också en milstolpe när den passerade 1,5 miljoner kronor och landade på 1 527 700 kronor. Detta inkluderar dock att jag fortfarande har hävstång från belåning på 6,6 procent. Skulden har dock minskat eftersom jag köpt färre aktier under april.
Faktiskt nettovärde på portföljen är 1 390 162 kronor. Där har jag räknat av belåningen och räknar inte heller med den månadsinsättning som parkerats på räntekonto för eventuellt fritidshusköp.

Det är ändå mitt bästa resultat någonsin en enskild månad och portföljen är upp 24 procent vilket motsvarar 7-8 procent årligen väl över mitt ganska modesta mål om 5 procent årligen.

Den enskilt största förklaringen stavas Minesto vars aktiekurs steg med 37,6 procent under april. Samtidigt finns det förstås aktier som tynger, just nu framförallt MQ och Serneke (länk).

Utdelningarna har jag skrivit om tidigare (länk) och de landade på 9 299 kronor. I maj räknar jag med att för första gången passera ett femsiffrigt belopp.

Min Sharpekvot noterar ett av de högre värden sedan start och landar på 1,82. Jag är normalt nöjd så länge den över tid tydligt överstiger 1.

Standardavvikelsen på 15,06 procent skvallrar om att det varit en rörligare månad än vanligt. Den här gången har det dock rört sig mer i rätt än fel riktning.

Nu går jag in i en månad där mycket rör på sig. Dels tittar jag på fritidshus igen när det är säsong. Dels kommer jag på nytt ta ställning till om jag ska stanna utomlands några år till eller flytta hem. Det mesta talar för att jag kör på 4-5 år till utomlands med ungefär samma ekonomiska förutsättningar som idag. Köper jag ett fritidshus kommer jag ändå kunna bibehålla en aktieportfölj värd över miljonen men det kommer också innebära att jag inte kan göra en FIRE före 50. Fortsättning följer.

lördag 27 april 2019

Veckosammanfattning: händelser i 21 innehav varav 17 kvartalsrapporter

Den gångna veckan har varit väldigt händelserik. Hela 17 av mina innehav presenterade kvartalsrapport mellan onsdag och fredag. Dessutom har det hänt en del i några av mina innehav som jag har velat titta närmare på. För att tvinga mig att följa upp åtminstone ytligt i väntan på att jag läser in mig mer ordentligt valde jag att göra en veckosammanfattning igen. Det blir ett långt inlägg med lite smått och gott om många aktier. Som vanligt är detta inte finansiell rådgivning och för flera av kvartalsrapporterna kan du hitta mer ingående analyser på andra bloggar. Jag tänker att den intresserade läsaren ändå får en uppdatering som liksom för mig personligen kan vara en nyttig sammanställning av vad som har hänt i veckan för 21 av mina aktier.

Kvartalsrapporter i veckan

Akelius är min enda preferensaktie och ett rätt litet innehav. Eftersom utdelningen inflateras av år för år och inte växer tittar jag främst på tecken om stabilitet. Positiv nettouthyrning är en sådan signal.

Axfood bjöd på en i vanlig ordning ganska odramatisk kvartalsrapport (länk) som bekräftade inslagen inriktning precis så som jag vill se med lite lagom mycket tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 4,2 procent. Marginalen ökade från 3,8 procent till 4,1 procent. Resultat per aktie landade på 1,68 kronor. Det innebär en ökning med 4 procent och att kvartalet bär ganska exakt en fjärdedel av utdelningen. Det torde innebära att utdelningsandelen (utdelning/vinst) stärks i år eftersom första kvartalet inte brukar vara bland de starkaste (julhandel...). Positivt också att e-handeln ökade med 35 procent. Där är volymerna fortfarande rätt låga men det väsentliga är att det visar att Axfood är rätt positionerade för framtiden. Mest positivt tyckte jag ändå var att kassaflödet ökade med 12 procent till 3,44 kronor per aktie. Det skvallrar om att den tålmodige kommer kunna räkna med utdelningshöjningar på längre sikt även om jag tror att det tar något år innan man höjer nästa gång.

AstraZeneca bevakar jag knappt eftersom jag köpte en engångspost på några aktier för 468 kronor per aktie när kursen var rejält urblåst till följd av en negativ händelse. God nog rapport.

Castellum presenterade en god rapport där intäkter, förvaltningsresultat, substansvärde ökade. Jag tycker generellt att fastighetsbolag är svåranalyserade och att andra skriver bättre om den sektorn än mig. Något som jag aldrig gillar är när nettouthyrningen minskar. Investeringarna var också lägre än ifjol. Min grovt förenklade slutsats blir att jag fortsatt tycker att Castellum är dyr och avvaktar. Jag har redan 3,5 procent av portföljen i aktien och behöver inte öka än på ett tag för portföljandels skull.

Cloetta uppvisade ungefär samma resultat som ifjol men det starkt positiva kassaflödet tydlig indikator om bättre tider. Även om aktien utgör knappt en halv procent av min portfölj gläds jag över att jag vågade öka ordentligt runt 23 kronor per aktie nyligen.

Duni var ett oväntat glädjeämne, kanske för att mina förväntningar var lågt ställda. Omsättningen ökar liksom det operativa resultatet. Valutaeffekten gynnar. Prishöjningar har gett en positiv effekt. Kapacitetsbrist och högre massapriser än ifjol tynger på kostnadssidan. Noterbart att Duni följer trenden och delar upp utdelningen med 2,50 kronor per aktie i maj respektive november.

eWork visade upp en god försäljningstillväxt på 19 procent men försvagade marknadsutsikter framöver oroar. Det här är en aktie som jag funderar på om jag vill behålla med tanke på att min portföljandel ändå är rätt liten och utdelningsandel såpass hög att det inte är säkert att utdelningen höjs på ett tag.

Gjensidige presenterade ett ovanligt starkt resultat. Detta beror dock på en engångsintäkt från försäljning av Gjensidige Bank. Nu är Gjensidige i första hand ett försäkringsbolag och där uppvisade man såväl höjda intäkter från försäkringspremier som försäkringsresultat rent generellt vilket är ett besked i rätt riktning.

HiQ ökar omsättning och resultat något men minskar antalet medarbetare vilket kan indikera förväntan om svagare efterfrågan i framtiden. En aktie som jag funderar på att sälja på sikt.

Investor presenterade en stabil rapport men varnade samtidigt för risk för avmattning i efterfrågan framgent. Särskilt intressant var presentationen om Mölnlycke som nu är ett stort innehav (länk). Det enda som är surt är att Investor återigen handlas till en direktavkastning under 3 procent vilket jag ofta tycker är svårmotiverat. Rapporterat substansvärde på 468 kronor innebär att aktien snart inte handlas med substansrabatt längre (onoterade innehav inkluderat är substansvärdet 532 kronor). Jag har målmedvetet ökat från en portföljandel på knappt 1 till idag 2 procent. Naturligtvis vill jag öka mer på sikt men inte till vilket pris som helst och avvaktar. En aktie har jag köpt under april för att bibehålla portföljandel.

Intrum presenterade en stark rapport där resultat per aktie ökade till 5,63 kronor. Också omsättning och EBIT ökar på ett beskedligt sätt. Investeringarna i Italien börjar bära frukt och det talar för att utdelningen kan höjas igen till cirka tio kronor nästa år.

Inwido har haft en motig period bakom sig, inte minst efter att deras VD Håkan Jeppsson tragiskt och plötsligt gick bort. Kvartalsrapporten gav dock fog för lite optimism igen. Orderingången ökade med 8 procent och nettoomsättningen med 4 procent. Kassaflödet som annars brukar vara negativt i Q1:an var i år positivt. Resultat per aktie ökade med 7 procent till 58 öre. Fortsätter företaget på den här inslagna vägen finns utrymme att återställa utdelningen till 3,50 kronor igen nästa år.

Kinnevik handlas fortsatt till premie eftersom substansvärdet är 308 kronor per aktie enligt rapporten.

KONE är lite av en favorit och min enda finska aktie. Anledningen är den stabila oligopolliknande marknadsställningen. Resultat, omsättning och orderingång ökade men inte så mycket att någon väsentlig utdelningshöjning är att vänta nästa år. Jag tror på bibehållen utdelning då också.

Resurs visar att de fortsätter ha en tillväxt som vida överstiger storbanksoligopolet. Intäkter, rörelseresultat och vinst per aktie var alla omkring 10-11 procent. Samtidigt handlas aktien också till en lägre direktavkastning än samtliga storbanker undantaget Handelsbanken. 6 procent direktavkastning tycker jag dock är en fullt rimlig nivå att öka på.

Skanska var en besvikelse och rapporten indikerade att konjunkturen är utmanande bör branschen. Orderingången lägre än ifjol. Byggmarginal på oroande låga 1,1 procent ger litet utrymme för misskalkyleringar. Noterar att detta är lägre än av marknaden hårt dömda Serneke.

Swedbank har många skrivit om i veckan så jag nöjer mig att konstatera att mitt GAV nu är plus minus noll kursraset före ökningen inkluderat. Det här kvartalet säger inte så mycket på det stora hela då de pågående rättsprocesserna blir avgörande. Intressant att kundflykten inte verkar ha varit särskilt hög. Engångskostnader om 650 miljoner kronor av engångskostnader har satts av för att hantera arbete mot penningtvätt.

Och så några kommentarer om andra händelser i veckan i mina innehav

MQ kommer som varit förväntat en tid nu att göra en nyemission (länk). Det innebär att man som aktieägare får 2 teckningsrätter per 1 aktie. Varje teckningsrätt berättigar till att köpa 1 aktie för 2,50 kronor. Eftersom de nyemitterade aktierna är värda ungefär hälften av senaste tidens aktiekurs kan man förenklat säga att aktien späs ut med 50% även om antalet aktier späs ut med ett totalt antal om tre gånger så många aktier som tidigare. Min inställning har varit att behålla och teckna i emissionen. Hur jag gör beror på om jag kommer köpa fritidshus eller inte under våren nu när det är säsong eller inte. Köper jag fritidshus rycker jag plåstret och frigör lite extra kapital främst för att det vore dumt att sälja bättre aktier. Om inte kommer jag att teckna fullt eftersom jag trots allt ser det som ett relativt förmånligt erbjudande om man tror att MQ reder upp det här på ett par års sikt. Även om jag inte tror på aktien långsiktigt tror jag att ett reformprogram kommer göra att aktien efter emissionen är värd mer än idag och att det är värt att vänta. Ytterligare information om emissionen kommer att publiceras på torsdag. Men teckningsperioden påbörjas redan på fredag och löper till den 17 maj. Jag kommer i praktiken bestämma mig sista veckan om jag tecknar eller säljer.

J&J höjde utdelningen med 5 cent per aktie från och med juniutdelningen (man måste äga aktien senast den 28 maj för att ta del av utdelningen). För egen del blir det ungefär en tia extra varje kvartal efter utländsk källskatt. Min inre Göteborgare kan inte underlåta påpeka att det innebär en utdelningshöjning med den magiska procentsatsen 5,56 procent!

Serneke står och stampar på ungefär samma nivå som efter rapporten före påsk. Nordea har skrivit en beställt analys av företaget som jag finner läsvärd (länk). Marknaden redan har prisat in svårare tider och inte räknar med att större projekt blir lönsamma. Analysen återbekräftar min grundinställning att Serneke relativt konkurrenter börjar bli löjligt billiga trots att man befinner sig i en utmanande period.

Minesto är veckans gladaste nyhet. Aktien brukar i avsaknad av väsentliga kursdrivande nyheter vara föremål för småsparares daytrading (för egen del drog jag hem 557 kronor på en kort position i veckan, retligt nära det magiska talet ovan). Utöver att företaget signalerar framtidstro genom att anställa fler tjänster i Wales har inga sådana nyheter presenterats. Vad jag kan bedöma verkar skillnaden bestå i att Morgan Stanley har tagit en position på ungefär 50 000 aktier. Detta är inte jättemycket men var åtminstone tillräckligt för att driva upp kursen en nivå. Som jämförelse äger jag själv ungefär 30 000 aktier vilket antyder att det rör sig om en ganska liten position. Men ändå såpass stor att en kronas höjd aktiekurs innebär att portföljens värde ökar med just 30 000 kronor. Det är förstås trevligt. Nästa test för aktiekursen blir om den kan passera 14 kronor. Det tror jag personligen inte att man gör utan  kursdrivande nyheter från företaget. Min syn på Minestoaktiens värdering har jag skrivit om tidigare.

Eftersom det är fritidshussäsong där jag som vanligt tittar lite på alternativ kommer det inte bli så många aktieköp under maj månad heller. Jag brukar kalendermässigt ofta avvakta utdelningssäsongen eftersom många aktier tenderar gå upp i kurs ju närmare utdelning man kommer helt enkelt eftersom marknaden har mer information. Därför tror jag - oaktat makro i stort - att det under kommande kvartalet kommer uppstå något tillfälle där jag kan köpa många av aktierna billigare än idag. Det passar mig bra. Månadsinsättningen får vila på korträntekontot så länge. Det vore förstås bättre att minska belåningen men just nu vill jag ha likvider ifall ett fritidshusköp skulle bli aktuellt.

Aktieportföljen har nu passerat 1,5 miljoner kronor. Detta inkluderar dock en belåning på 6,7 procent.

fredag 19 april 2019

Utdelningar april 2019

Ännu ett nytt personligt rekord i utdelning en enskild månad inföll i april. Utdelningarna landade på 9 299 kronor. Och nästa månad förväntas jag för första gången passera 10 000 kronor i utdelningar en enskild månad.
Hela 21 aktier bidrog till utdelningen där Handelsbanken, Skanska och Swedbank tillsammans stod för 60 procent av utdelningarna.
Jag nöjer mig med ett kort inlägg den här gången och går ut i påskvärmen igen.
Mer detaljer följer i månadssammanfattningen.

torsdag 18 april 2019

Sernekes kvartalsrapport: stabila intäkter och orderingång men utgifter från Karlastaden tynger resultatet

Serneke hör till ett av mina större innehåll som jag aktivt bevakar. Kvartalsrapporten (länk) som släpptes återbekräftade i breda drag vad jag hade förväntat mig. Ett kvartal som är ganska jämförbart med fjolårets när det gäller projekt och orderingång. Samtidigt tar Serneke som jag tidigare har skrivit just nu stora kostnader eftersom mycket kapital och personalresurser är uppbundet i det stora Karlastadenprojektet. Eftersom man till skillnad från föregående kvartal, som så att säga dopades positivt av intäkter från Säveaffären, tar Serneke i detta kvartal kostnader investeringen i Karlastaden reflekteras bokföringstekniskt samtidigt som inga transaktioner i positiv mening finns. Därmed kan resultatet ses som en tillförlitlig indikator för Sernekes normala kärnverksamhet under ett tuffare kvartal där man tar kostnader och inte drar in intäkter från enskilda större projekt.

Informationen i inlägget baseras utöver rapporten också på Sernekes webcast som jag liksom tidigare alltid tar del av då man genom den får en kompletterande bild och ytterligare förklaringar till informationen i rapporten.

Intäkter och orderingång i linje med ifjol

Intäkterna är nästan exakt desamma som ifjol. Orderingången ökade med 4 procent vilket lovar gott i ett skede när Serneke fokuserar på ett mindre antal större projekt där Karlastaden tar mycket resurser i anspråk.

Men kostnader och bokföringsmässig konsolidering tynger tillväxt

Kassaflödet minskar. Detta förklaras med återförvärvet av Karlastaden liksom en "naturlig fluktuation" av leverantörsskulder som ses som en ren periodiseringsfråga. Kalendereffekt på 1,5 procent noterades.

CFO understryker att fokus är på tillväxt även om denna inte syns i det här kvartalet. Konsolidering och redovisningsprinciper påverkar resultatet på bokföringssidan, motsvarande ungefär 300 miljoner kronor som påverkar balansräkningen. Detta motsvarar dock en större byggorder och är inte en så stor engångskostnad att den ensam förklarar ett svagt resultat. Därför ska det nog snarast ses som att konsolideringen på kostnadssidan är tillräckligt för att tynga ett annars modest kvartal. Kvarstående risk uppges vara de 20 procent i Karlatornet som ännu är osålda.

Det rör sig om periodiseringar som kan komma Serneke tillgodo i senare rapporter om projekt lyckas, man tar så att säga en bokföringsmässig kostnad det här kvartalet. Serneke siktar på en tillväxt på 12-15 procent där han också öppnar för förvärv vilket man inte talat om särskilt mycket tidigare. Serneke menar att man redan investerar offensivt för tillväxt, vilket jag tycker syns i ökad omsättning och ökade personalutgifter. Rätt skött kan det ge utrymme för framtida vinstökningar. Jag ställer mig dock frågan varifrån pengar till förvärv ska komma utan att öka finansiell risk med tanke på att mycket kapital på kort sikt binds i Karlastadenprojektet.

VD Serneke menar att flera projekt påbörjades under kvartalet vilket påverkar resultatet. Jag tolkar det i linje med min tidigare grundanalys som att mycket resurser går åt till Karlastaden där man nu har börjat grundarbetet för Karlatornet. Det hade dock varit betryggande att se mer konkreta information om detta. Serneke nämner att gjutning påbörjas i maj vilket ändå är en indikation på att projektet inte beräknas försenas ytterligare
Soliditeten minskar jämfört med samma kvartal ifjol men som diagrammet visar är den över tid förhållandevis stabil väl över målet på 25 procent trots variationer enskilda kvartal.

Serneke upprepar fokus på offentliga beställare vilket har lyfts fram de senaste kvartalen. Även om detta framgår av flera projekt Serneke har dragit in de senaste kvartalen tycker jag ännu inte att det finns täcken på att detta fokus kompenserar för vikande konjunktur i den privata sektorn. Marginalen minskar i bygg vilket är oroande då det utgör 85 procent av verksamheten. Detta förklaras av allokering, i nominella termer liksom föregående år. Samtidigt har Serneke, så här långt, inte lyckats att diversifiera sin verksamhet såtillvida att övriga tre affärsområden fortfarande har relativt låg påverkan på det löpande resultatet och man är alltjämt beroende av affärsområde bygg.

Rörelsemarginalen överstiger som helhet dock mål om 8 procent. Här är det viktigt att skilja mellan marginal i affärsområdenas löpande verksamhet ser ut och hur enskilda affärer och bokföringsmässiga finesser kan påverka den totala marginalen. Serneke är alltjämt beroende av att löpande kunna få in stora intäkter från affärer och större projekt för att kunna bibehålla en så hög marginal eftersom den löpande marginalen i kärnverskamheten är lägre, vilket till dels är naturligt då så är fallet också hos de större konkurrenterna i byggsektorn.

Finansnettot är lägre än föregående år vilket beror på att intäkter från Karlastaden inte kommer in vid konsolideringen. Skuldsättningen är också högre till följd av en obligation som ställdes ut andra kvartalet 2018. Det finns samtidigt ett skatteöverskott med positiv skatt i resultatet för kvartalet.

Karlastaden fortsatt viktigt, försiktiga indikationer om samarbetspartners

Serneke understryker att man nu har snabbare beslutsvägar och styrning när man kontrollerar hela Karlastadenprojektet. Läget kvarstår att 80 procent av ytorna i Karlatornet är sålda.

Jag tolkar Sernekes svar som att man har tilltro till att man kommer ro i hamn samarbetspartners vilket indikeras av att man nu går vidare med att gjuta bottenplattan till Karlatornet och bygget fortsätter således utan fortsatta förseningar. Status för Karlastaden fanns det färre konkreta nyheter om men Serneke menar att man utvärderar hur försäljning av delar av projektet ska kunna optimeras. Diskussioner pågår med potentiella partners där Ola Serneke hävdar att man får anledning att återkomma. Vi vet sedan tidigare att Serneke hade förhoppning om att få ett sådant besked innan man beslutade om att hålla inne utdelningen. Serneke har förstås en poäng i att det är en stor affär där dialog med samarbetspartners pågår. Vad man kan utläsa är att man får förutsätta att Serneke fortsatt har en aktiv dialog med potentiella samarbetspartners. Om det kommer rendera avtal senare i år är förstås däremot bara spekulationer och kvalificerade gissningar. Potentialen är stor i Karlastaden och skulle Serneke ro hem en affär där kan det ge väsentligt bättre resultat.

Låg vinst per aktie gör utdelning osannolik också nästa år

Vinst på 40 öre är exakt en tiondel av fjolårets utdelning på 4 kronor per aktie. Det belyser att det var ett riktigt beslut att hålla inne utdelning i år. Serneke indikerar i förbifarten att så kan ske intill dess att Karlastaden avvaktar varför man bör vara inställd på att ingen utdelning sker före Karlatornet är färdigställt tidigast 2021. Det innebär naturligtvis också att ett P/E runt 2 är missvisande under nuvarande resultat. Ett sådant P/E-tal förutsätter en vinst per aktie runt 25 kronor på helåret och det säger sig självt att det blir svårt att uppnå i år, även om första kvartalet också ifjol var ett svagt kvartal med 1,7 kronor per aktie i vinst. Jarl Securities prognos för 2019 baserat på kvartalsrapporten (länk) är en vinst per aktie på ungefär hälften, 12,4 kronor per aktie. Skulle Serneke uppnå det är aktien fortfarande attraktivt värderad med ett P/E på cirka 4 vilket också är mycket lågt. Noterbart är att Serneke överträffade Jarl Securities förväntningar med 6 procent det här kvartalet där prognosen var en marginell förlust.

Skulle Serneke lyckas ro hem Karlastadenprojektet på längre sikt är aktien lågt värderad och i så fall borde en värdering runt hundralappen vara fullt rimlig. Min grundsyn på Serneke från det att jag tecknade aktier vid börsnoteringen kvarstår alltså: Serneke har en stor orealiserad tillgång i Karlastadenprojektet och om den lyckas är det en bra affär, om den misslyckas kommer det däremot visa sig att det hade det funnits bättre alternativ att investera i. Jag ser det som att vi under detta och nästa år inte kommer veta med säkerhet hur det går. Förvisso kan samarbetspartner i Karlastaden inbringa intäkter genom att projekträttigheter säljs och där förespeglar Serneke att det kan komma bli avtal i år. Samtidigt räknar jag rent krasst inte med att få tydlighet i om det var en bra eller dålig affär före 2021 när Karlatornet bör börja färdigställas och intäkter från sålda objekt kan komma in.

Serneke duckar något på frågan om färdigställda projekt under 2019. Jag tolkar det som att man får vara inställd på att det kommer vara förhållandevis modesta resultat kommande kvartal också. Serneke menar dock att återhämtning kommer 2020. Jag har hela tiden varit inställd på att vi har ett par tuffare år framför oss när mycket kapital och personalresurser binds i Karlastadenprojektet.
Serneke noterar samtidigt att flera  projekt har inkommit i april vilka kommer bokföras på nästa kvartal. Serneke nämner ett projekt värt en halv miljard. Utöver vad jag tidigare har skrivit om tillkännagav Serneke i veckan två mindre projekt värda 173 miljoner kronor totalt. Därför bedömer jag att nästa kvartalsrapport kommer bli starkare än denna. Dels på grund av att bokförda projekt är något fler än det här kvartalet och dels på grund av att kostnadssidan sannolikt är lägre när bokföringstekniska engångsposter om 300 miljoner kronor enligt ovan inte reflekteras. Jag har samtidigt inga förväntningar om avgörande skillnader i resultat utan ser det som att vi kan förvänta oss ett relativt normalt kvartal både på intäktssidan och kostnadssidan.

Jag har redan den portföljandel i Serneke som jag vill äga på lång sikt. Endast om aktien skulle dyka under 50 kronor kommer jag öka något. Jag ökade nämligen mitt innehav med 20 procent i december på samma nivå som aktien handlas idag (50,70 kronor). Även om jag har utrymme portföljandelsmässigt att öka hänger mitt beslut egentligen mer ihop med att jag har en betydande skuldsättning på 8,5 procent i portföljen just nu samtidigt som jag är i fritidshusköpstider och därför är mer restriktiv än vanligt med mitt kapital. Min utgångspunkt är fortfarande att bibehålla mitt innehav i väntan på att Karlatornet och Karlastadenprojektet närmar sig färdigställande.

OBS Serneke är en aktie i nedtrend med betydande risk. Inlägg ska inte läsas som finansiell rådgivning. Gör alltid din egen analys. Jag äger ett tusental aktier i Serneke och även om jag strävar efter att ge en så objektiv bild som möjligt präglas mina inlägg och min analys ofrånkomligen av mitt långsiktiga engagemang i aktien.

tisdag 9 april 2019

Serneke håller inne utdelningen

Serneke meddelade tidigare idag att man håller inne utdelningen i år (länk). Serneke utökar också styrelsen med två personer.

Jag tycker att det är bra att Serneke säkrar långsiktig finansiell stabilitet före utdelning. Företaget är i ett avgörande skede där Karlastadenprojektet dras med förseningar även om bottenplattan till Karlatornet just nu börjar byggas (Serneke uppdaterar löpande om bygget på sin facebooksida).

Jag hade inte räknat med att Serneke skulle ge utdelning innan Karlatornetaffären är i hamn med tanke på den stora risken förknippad med ett så stort projekt. Därför blev jag positivt överraskad över utdelningen ifjol men är inte alltför nedslagen över att den hålls inne i år. Om det är vad som krävs för att projektet ska kunna ros i hamn är det en klok långsiktig åtgärd.

Vad som oroar mig mer än den innehållna utdelningen är i så fall att Serneke fortfarande inte har hittat de samarbetspartners och byggherrar som man vill arbeta med i Karlastadenprojektet. Det kan dels öka risken för Serneke och dels leda till ytterligare förseningar. Själva Karlatornet har dock en god teckningsgrad för bostäder just nu så där består mycket av risken kring om bygget kommer kunna realiseras utan för stora merkostnader som riskerar lönsamhet.

Aktien föll på dagens besked och är nu värderad med en mycket hög premie med ett lågt P/E-tal (även om jag tidigare har skrivit om att P/E runt 2 får anses väl lågt med tanke på att det räknar in engångsintäkter från Säveaffären och döljer den löpande vinstutvecklingen, se mina tidigare inlägg om värdering av Sernekeaktien). Just nu har jag hög belåning i portföljen och därför avvaktar jag att öka ytterligare. Skulle aktien röra sig nedåt 50 kronor igen vilket motsvarar en direktavkastning på 8 procent mot fjolårets utdelning kommer jag att öka.

Inför delårsrapporten den 17 april kan noteras att Serneke har dragit in en order värd 480 miljoner för lägenheter vid Hornstull och en order i Trollhättan värd 102 miljoner kronor. Det säkerställer att resultatet det här kvartalet torde kunna bli hyggligt. Serneke blickar framåt där man just nu lägger fokus på Karlastaden som tar mycket resurser i anspråk nu när bygget har börjat. Samtidigt utökar man projektportföljen med nya projekt i Landvetter och Helsingborg. I den här typen av projekt finns en potential som inte är fullt ut värderad av marknaden som kan komma att realiseras om flera år.

För egen del innebär beslut om innehållen utdelning att mina utdelningar i maj landar på 8 000 kronor och blir något lägre än april månads utdelningar och fjolårets utdelningar. Samtidigt ser jag det som att fjolårets utdelning från Serneke var en oväntad överraskning. Jag hade inte räknat med utdelning före 2021 och mitt ägande är långsiktigt över Karlastadenprojektet.

lördag 6 april 2019

Utdelningar mars 2019

Utdelningarna fortsätter att öka och landade i mars på 5 627 kronor. Det är en ökning med 52,5 procent jämfört med föregående år.

Anledningen till att inlägget har dröjt är att Brookfield RES utdelning bokfördes först ett par dagar in i april. Jag är lite inkonsekvent här, när det gäller månadsutdelarna har jag traditionellt bokfört dem på den nya månaden snarare än månaden då utdelningen formellt betalas ut. När det gäller Brookfield RES brukar jag dock bokföra på den månad då utbetalningen avskiljs från aktien för att det ska bli rätt i min utdelningsstatistik. Sedan dröjde inlägget eftersom min andra miljon råkade ramla in lite tidigare än jag hade förväntat mig. Ytterligare en miljon är förstås en större milstolpe än ytterligare en månad med högre utdelningar än ifjol.

Det har gått rykten i bloggsfären och finanstwitter om att Brookfield RES ingår på listan över aktier som inte längre kommer gå att köpa hos Avanza. Jag äger som sagt aktien och fick inget meddelande om att några av mina aktier berörs av förändringen. Har också frågat Avanza via twitter som sa att det också fortsättningsvis kommer gå att handla i Brookfield RES och att aktien inte inkluderas i listan.
Mars månad är en lite udda månad i år eftersom det bortsett från Axfood och Castellum endast är utländska innehav som ger utdelning, 14 aktier totalt. Bland de större noteras J&J och KONE och bland de mindre noteras Xylem.
Nu ser jag fram emot april och maj som traditionellt är årets två starkaste utdelningsmånader. Prognosen är att jag ska få över 20 000 kronor i utdelningar totalt från dessa bägge månaderna. Det hänger dock på att Serneke inte håller inne sin utdelning i år vilket lär beslutas de kommande dagarna antingen i samband med kallelse till bolagsstämman den 8 maj eller i anslutning till kvartalsrapporten den 17 april.

torsdag 4 april 2019

Två miljoner!

Ettan kom, tvåan kom, trean kommer så småningom...

Idag har ännu en milstolpe uppnåtts. Mitt kapitalinnehav passerade i morse för första gången två miljoner kronor.

Detta avser två miljoner kronor i kapitaltillgångar. Jag har alltså inte räknat av min studieskuld. Däremot har jag räknat av belåningen på min aktieportfölj.

Den här milstolpen hade jag inte räknat med att uppnå före september 2021 även om jag hade förhoppningar om att nå dit lagom till nästa nyår. Cirka 30 månader tog det från min första miljon i slutet av september 2016. Det gick lite fortare än förväntat!

Avsikten är att fira den här milstolpen med att unna mig semester senare i vår.

När jag kan uppnå nästa milstolpe om tre miljoner kronor beror mycket på om jag stannar utomlands tillräckligt många år till eller inte. Den bör vara fullt rimlig att nå senast 2024. Min mer ambitiösa målsättning är dock att nå tre miljoner kronor i kapitaltillgångar senast vid årets slut 2022. Det skulle också innebära att jag har en realistisk möjlighet att gå i pension vid 40 års ålder om jag vill.

Som göteborgare är den ultimata målsättningen förstås fortfarande 11 miljoner - ni som liksom mig är uppvuxna med Rally i P3 vet vad jag menar!

onsdag 3 april 2019

Insåg att andra miljonen bara är dagar bort

Nästa stora milstolpe att passera två miljoner i kapitaltillgångar har jag räknat med att uppnå först i september 2021. Jag insåg igår att jag med största sannolikhet kommer nå min andra miljon redan i april!

Om inte Minesto vänder nedåt eller börsen som helhet kollapsar de kommande tre veckorna kommer jag alltså ha tjänat in min andra miljon senast till löneutbetalningen den 25 april. Just nu saknas knappt 10 000 kronor. Igår var det 20 000 kronor men utdelningar och värdeuppgångar har tagit in försprånget snabbare än jag trodde. Jag kan alltså nå den andra miljonen redan imorgon om börsen går upp eftersom utdelningar från bland annat Swedbank och Skanska kommer ge ett extra tillskott!

Det skulle i sin tur innebära att jag har lyckats öka mina kapitaltillgångar med en halv miljon de senaste tio månaderna. Av detta är och värdeutveckling i Minesto spelar en betydande roll.

Ungefär två tredjedelar är aktier och den sista tredjedelen är ett räntesparande på bank som jag har satt av för att kunna ha som kontantinsats till bostad den dag jag flyttar hem igen.

Samtidigt har min portfölj inte gjort någon perfekt resa. Långtifrån och i stora perioder är jag inte ens nära att slå de vanligaste jämförelseindex. MQ har tappat tre fjärdedelar av sitt värde. Serneke är fortfarande ett sänke för portföljen och jag har några andra aktier som tynger som Clas Ohlson. Ändå klarar jag att nå en positiv portföljutveckling tack vare god diversifiering från de många mindre innehaven som i det tysta ökar sin vinst utan större uppmärksamhet.

Vill med detta inlägg därför visa att de två absolut viktigaste grundbultarna i en framgångsrik resa till miljonerna är ett högt sparande och en god diversifiering.

Ett högt sparande handlar i första hand om att kapa sina utgifter. Se över levnadskostnader för bostad. Se över matkostnader där du planerar dina inköp och lagar det mesta av din mat själv. Se över dina utgifter för abonnemang, försäkringar och liknande. Se över dina utgifter för transporter.

Jag har sedan gammalt extremt låga utgifter och lite utrymme att spara ytterligare. Är dock stolt över att ha lyckats identifiera ytterligare tre sparområden det här arbetsåret:
  • Tecknat en billig utlandsförsäkring där jag lyckades förhandla in att den även täcker min hyresbostad i Sverige som jag nu hyr ut i andra hand. Det spar åtminstone 1 000 kronor per år.
  • Äntligen löst så att jag slipper betala en dyr årsavgift för eftersändning av post utomlands. Det spar ungefär 2 000 kronor per år.
  • Sett över mina transportutgifter där jag tidigare har betalat 5 000 kronor om året för kollektivtrafik. Idag spar jag en tusenlapp om året på att mer systematiskt planera mina resor då jag upptäckt att jag reser mindre över helåret än vad som lönar sig eftersom jag också är hemma i Sverige en del. Kommer också börja cykla nu i vår vilket gör att jag kan spara ytterligare en tusenlapp och få motion på köpet.
När det gäller de löpande utgifterna har jag låga löpande matkostnader på mellan 1 000 och 1 500 kronor per månad. Tendensen är snarare att jag unnar mig att öka till bortemot 2 500 kronor eftersom jag ändå lyckas få pengar över varje månad som jag inte gör större engångsköp. Där har jag i år lyckats avvakta det alltid lika irriterande kostymköpet som jag ser som en engångskostnad förknippad med att kunna utföra mitt arbete. Ränta-på-ränta-effekt blir ett par hundralappar av att vänta ett år.

När det gäller diversifiering kan det inte nog understrykas vikten av att försöka sprida risken över många innehav och undvika för stor portföljandel i enskilda innehav. Jag har bara en stor portföljandel när jag ser ett fyndläge att köpa långsiktigt och medvetet köper utifrån den portföljandel jag vill ha på fem års sikt eller när en aktie har utvecklats positivt och jag inte ser skäl att minska i ett företag som går bra.

Som jag ser det åker man alltid på några rejäla minor men har man gjort ett bra förarbete i övrigt och de flesta innehaven tuffar på kan de fyrtio aktier som utvecklas bra täcka upp att t.ex. MQ kollapsar.

Min grundprincip är därför att eftersträva 2-3 procent långsiktigt i de flesta innehaven och cirka 5 procent i innehav som jag känner mig mer trygg med och kan väl. Några komplement har jag 0,5-1 procent portföljandel i och just sådana komplement kan höja portföljavkastningen väsentligt men det är samtidigt ingen allvarlig skada skedd om jag gör en missbedömning. MQ ett tydligt exempel på det senare, Omega Healthcare så här långt på det förra. Swedbank, Oriflame och Nordea har jag tagit portföljandelar i av detta skälet eftersom jag tycker att en yield on cost runt 10 procent är så brutalt hög att det i sig ger en viss riskmarginal då mitt mål egentligen bara är 4,25 procent per år.

Tanken är att jag ska fira med att unna mig en semesterresa senare i vår.