söndag 16 oktober 2016

Teknisk analys - avgörande läge i H&M

Jag baserar egentligen aldrig mina beslut på teknisk analys utan fokuserar på värdering och yield on cost (YOE). Samtidigt sneglar jag ofta på teknisk analys som ett redskap för att söka förutse vilka aktier som rimligen kan närma sig mina på förhand uppsatta köpnivåer under kommande vecka. Vill också tydligt understryka att jag är en glad amatör inom teknisk analys. Extra viktigt därför att som alltid understryka att detta inlägg inte ska ses som rådgivning.

Någon gång ska vara den första och därför tänkte jag göra ett undantag för att skriva om en spännande observation i H&M.


Vad som håller på att hända är att det stora gapet efter septemberraset till följd av den negativa kvartalsrapporten nu håller på att stängas. Är som sagt en lekman på teknisk analys men det ställer onekligen aktien i ett mycket intressant läge. Visar aktien styrka och klarar att passera tidigare tillfälliga botten vid 261-262 kronor ser det onekligen ganska ljust ut intill dess att fundamenta bevisar motsatsen.


En andra observation är att en slags dubbelbotten, till och med något stigande tendens, bildades när aktien bottnade förra veckan. Eftersom jag utgår från fundamenta och värdering i första hand tycker jag inte att man ska fästa alltför stor vikt vid det. Dels var Brexit, som utgör första bottnen, en extrem händelse som påverkade hela börsen. Dels har nya fundamenta som visar fortsatt tveksam utveckling tillkommit som la grunden till den andra bottnen. Samtidigt tycker jag att det visar en viss styrka i aktien genom att marknaden, liksom mig, helt enkelt förefaller bedöma att aktien ceteris paribus faktiskt börjar bli så billig att även skeptiker ökar när aktien kan handlas till en YOC på 4 procent utdelning per aktie. Det är min läsning av orsaken till att aktien bottnade också den här gången.

Vågar mig inte på någon definitiv förutsägelse men kan i alla fall sammanfatta med att om H&M skulle bryta upp över 262 kronor igen torde vi kunna se ljust på kursutvecklingen under kommande månader med sikte uppemot åtminstone 270 kronor igen. Därefter måste nya rapporter under 2017 bekräfta att företaget nu har tagit lärdom av de svaga åren och att investeringar i bland annat e-handel också avspeglar sig på intäktssidan.

Skulle aktien däremot vända nedåt igen kan det tyvärr bli fortsatt nervösa månader framöver. Min utgångspunkt är dock att aktien inte vänder under 245 kronor igen och definitivt inte under 240 kronor. Gör den det, utan ny information, kommer jag fortsätta öka i linje med min Köp C-nivå i köpstrategin.

Eftersom H&M är mitt tyngsta innehav är jag liksom de flesta av er mycket spänd på att se hur aktien utvecklar sig den kommande tiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar