fredag 30 september 2016

Vägval om H&M

Som alla andra står jag inför ett vägval med H&M. Måste ändå erkänna att det fortsatta kursraset förbryllar. Aktien har inte handlats på dessa nivåer sedan Brexit. Dessförinnan får vi gå tillbaka tre år i tiden för att hitta en lägre värdering.
  • Rörelseresultatet på 6 247 miljoner kronor jämfört med en genomsnittlig förväntan om 6 154 miljoner kronor var faktiskt något högre än väntat.
  • Bruttomarginalen blev 54,0 istället för 54,2 procent. Knappast skäl till större oro jämfört med tidigare känd information.
  • Ogynnsamma valutakostnader tynger. Det är dock sannolikt att dessa är övergående då dollarn nu är högre värderad än vanligt. Enda riskerna jag ser där är om euron skulle dras med i en ny bankkris i eurozonen eller om eurozonen helt kollapsar. Men det gäller många svenska aktier.
  • Varmt väder minskade försäljning. Detta visste vi redan. Folk måste fortfarande köpa kläder.
  • Företaget fortsätter att öppna butiker, expanderar till nya marknader och påbörjar e-handel till Kanada och Sydkorea. Detta var dock redan känd information.
Det som förbryllar mig är att det egentligen inte finns särskilt mycket ny information som inte redan var känd som kan förklara kursfallet. Det är förstås en reaktion på att rapporten bekräftade marknadens farhågor. Samtidigt måste man fråga sig om dessa inte redan var inräknade i kursen? Aktien har tappat över tio procent sedan i somras och så mycket känns inte befogat. Har sett olika uppgifter om hur mycket försäljningsökningen ska ha tappat men den är under alla omständigheter inte högre i procent räknat än vad aktiekursen har tappat. Uppskruvade förväntningar om ökande vinsttillväxt som inte infriats och oro för framtiden är enda rimliga förklaringarna jag kan se.

Carnegies analys som innehåller ett scenario om strukturella problem med indragen utdelning som följd är egentligen det enda som oroar mig. Det är inte osannolikt att kursen minskar ytterligare som Carnegie skriver. Är det en långsiktig investering så är det knappast en katastrof om aktien tappar en tjugolapp så länge jag fortsättningsvis får en tia per år i utdelning. SME-statistiken pekar ju uppenbarligen också på att analytikerna faktiskt bedömer att aktien kommer klara att bibehålla och något öka en utdelning på över 4 procent per aktie. Blir det så är jag helt nöjd.

Risken för tappade marknadsandelar och strukturella problem ska inte underskattas men det finns heller inte skäl att vara överdrivet orolig.

Min slutsats är att H&M i kraft av sin ökade storlek börjar tappa fart och inte längre lever upp till de upptrissade tillväxtförväntningar som tidigare funnits. Det är samtidigt ett företag som har en väl fungerande verksamhet. Riskpremien finns där men när H&M kan handlas till en kurs som ger mer än 4 procent utdelning så tyckte jag att det var läge att fortsätta öka enligt plan.

H&M-raset är ett bra kvitto på att min på förhand uppsatta köpstrategi fungerar ungefär som jag har tänkt. Det ger mig en trygghet att jag har satt upp nivåer i flera steg där jag ökar vilket gör att jag varken förköper mig eller missar goda köptillfällen. Det är inga impulsköp utan på förväg noggrant övervägda stegvis ökningar.

Idag köpte jag därför 5 nya aktier för 242,4 kronor eftersom min Köp B-gräns på över 4 procents utdelning där hade passerats. Jag hade en order på ytterligare 10 aktier vid 239,9 kronor men den gick aldrig igenom. Att det inte blev fler aktier idag beror dels på att jag inte följer marknaden i realtid och dels på att jag redan har så stora innehav i H&M att jag av hänsyn till portföljbalansen är lite försiktig för att kunna säkerställa att andra aktier håller jämna steg.

Vill understryka att jag inte heller vet vad som är klokast i det här läget. Detta inlägget är som alla andra inlägg inte rådgivning utan endast en återgivning av hur jag resonerade och till sist agerade.

Jag äger aktier i H&M.

torsdag 29 september 2016

ICA börjar närma sig intressanta nivåer igen

En snabb spaning är att ICA återigen börjar närma sig intressanta nivåer. Konkurrensen från LIDL har antagligen bidragit till att dra ned aktien trots en fin rapport senast.

Jag har tidigare ägt ICA eftersom Axfood vid det tillfället var för dyr för min smak. Ville ha en trygg och defensiv investering i dagligvarusektorn så ICA fick bli mitt andrahandsval. Köpte den gången på 270 SEK men sålde hela innehavet för 295 SEK och tog hem en vinst på 25 SEK per aktie. Istället köpte jag aktier i Axfood för att äga på riktigt lång sikt. Jag ökade ytterligare i veckan för 150 SEK och är nu ganska precis på den nivå jag vill ha för ett kärninnehav med 10,2 procent av aktieportföljen.

Det hindrar inte att jag kanske diversifierar portföljen med upp till högst ett par procent i ICA om ett bra köptillfälle inträffar. Fortsätter kursen nedåt 270 SEK igen kan det bli ett köp. Utdelning på över 3,5 procent vid nuvarande kurs är egentligen en fullt acceptabel köp A-nivå. Men vinsttillväxten är usel i jämförelse med Axfood vilket innebär att mina aktier i Axfood sannolikt är en bättre affär på längre sikt även om ICA idag delar ut lite mer per aktie.

ICA är fortfarande ett tredjehandsval. I potten finns nämligen även finska Kesko, som också ger en högre utdelning. Där är det främst den dyra valutan som hindrar i nuläget.

Slutsaten är att jag bara vill köpa ICA om aktien handlas till viss rabatt. Fortsatt men något mer aktiv bevakning således.

Jag äger inte längre aktier i ICA.

tisdag 27 september 2016

Firade första miljonen med att köpa Minesto

Som flitig sparare tyckte jag att det var onödigt att fira att jag för första gången kan kalla mig miljonär. Däremot slog mig idén att det vore trevligt att högtidlighålla denna händelse genom att krydda portföljen med ett nytt aktieinnehav.

Valet föll på tidvattenenergiföretaget Minesto. Det är ett företag som jag har följt en tid och faktiskt tänkte köpa redan i somras. Den gången rusade kursen med 40 procent på några dagar efter nyheten om att Energimyndigheten hade beviljat forskningsmedel om sammanlagt 5,7 miljoner. Aktiekursen tokrusade igen i slutet av augusti. Sannolikt bidrog KIC InnoEnergy's beslut om att skjuta till ytterligare 1 miljon EUR i utvecklingsmedel till rusningen. Totalt har de nu bidragit med 4,5 miljoner EUR. Nu har aktiekursen hittat tillbaka till en mer stabil nivå nedåt 7 kronor per aktie och jag tyckte att det var ett gott nog tillfälle att köpa ett första innehav.

Miljöteknik och förnybar energi är något jag gärna investerar i när vettiga tillfällen uppstår. Risken i Minesto är förstås hög eftersom företaget inte går med vinst och ännu inte kommersialiserat sin produkt på marknaden. Även om Minesto själva i uttalande tonat ned Brexit då EU-bidrag (cirka 120 miljoner kronor) för projektet i Wales redan ska vara säkrade är jag mer pessimistisk och tror att Brexit på marginalen kan få en viss effekt när den första energiparken ska ut till försäljning. Köpkandidater ska dock finnas. En funktionsduglig prototyp i mindre skala som bevisligen genererar energi lovar gott. Samtidigt ligger den största risken i om företaget lyckas omsätta sin småskaliga modell till en fullskalig kommersiell energipark. Tidsfaktorn innebär att företagets kassa kan tömmas på fem års sikt om förseningar eller tekniska utmaningar skulle uppstå längs vägen. För att inte tala om juridiken - miljörättsliga prövningar krävs med största sannolikhet. Jag bedömer dock, under förutsättning att själva teknikutmaningen lyckas, att dessa hinder inte är större än att de kan lösas med en nyemission. Det vore inte heller otänkbart att nya utvecklingsbidrag skjuts till om förseningar skulle uppstå.

Minesto har i kraft av ett starkt patent i princip monopol på marknaden för tidvattenenergi vilket innebär att stora vinster kan hägra på lång sikt om kommersialiseringen skulle lyckas. Samtidigt konkurrensutsätts tidvattenenergi förstås av energipriset i stort och alternativa förnybara energikällor i synnerhet.

Det är också viktigt att förstå att tidvattenenergi kräver speciella förutsättningar som inte är kommersiellt gångbara överallt. Utöver Storbritannien är Chile och Östasien två andra sannolika tidiga marknader med god potential. Andra marknader kan också bli aktuella om teknikutveckling och stordriftsfördelar kan pressa kostnaderna på längre sikt.

Innovationen kom 2010 med på TIME:s lista över världens 50 bästa uppfinningar så visst finns det förhoppningar.

Innehavet är naturligtvis inte utan risk men jag tyckte att 80 aktier i Minesto var ett roligare sätt att fira miljonärskapet än att köpa en flaska skumpa.

En heltäckande analys av Minesto kan ni läsa här.

Jag äger aktier i Minesto.

måndag 26 september 2016

Miljonär!

Idag kan jag för första gången svänga mig med titeln miljonär!

Denna gång förvisso bara till låns i några dagar innan en saftig kontokortsräkning ska betalas varför det dröjer till nästa lön innan jag mer bestående kan göra anspråk på titeln.

Är än så länge också bara miljonär i kapitaltillgångar. Kommer dröja till våren innan jag kan kalla mig nettomiljonär eftersom jag inte har brytt mig om att amortera ned min studieskuld mer än jag måste i dagens lågränteläge.

Nästa målsättning är att kunna fira min andra miljon senast september 2021. Jag har dock förhoppningar om att nå dit i tillgångar redan lagom till nyår vid årsskiftet 2019/2020.

Som göteborgare är den ultimata målsättningen förstås 11 miljoner - ni som liksom mig är uppvuxna med Rally i P3 vet vad jag menar!

söndag 25 september 2016

Veckoplan - v. 39

Vill inleda med att tacka alla er som följer bloggen. Under lördagen passerades 1000 läsare sedan starten i början av september. Hade inte kunnat drömma om ett så stort intresse så snabbt. Tack!

Denna veckan var det ingen aktivitet alls från min sida. Börsen är egentligen fortsatt för högt värderad för min smak. FED:s signaler om att räntan kan höjas i december, under förutsättning att data ger stöd, tolkar jag som att aktier generellt kommer kunna handlas billigare på några månaders sikt. Inriktningen därför främst defensiv kommande vecka med fokus på att öka försiktigt i stabila aktier på lång sikt.

Som jag tidigare har skrivit verkar valutarabatten på NOK vara över när valutan nu handlas till mer än 1,05 SEK. Det hindrar inte att jag ändå tittar på att öka i ATEA som nu handlas till ganska låga värderingar. Kursen ska dock ned till 75 NOK innan jag tycker att det är billigt nog givet att jag har ett gott innehav och att valutakostnaden har ökat.

Axfood ska på sikt utgöra 10 procent av portföljen. Det gör aktien inte idag. Även om jag helst vill köpa på lägre nivåer tittar jag ändå på att öka försiktigt med 5-10 aktier vid en värdering på 150 SEK eller lägre för att bibehålla en god balans i portföljen.

Castellum tittar jag också på att öka i långsiktigt om kursen skulle falla under 127 SEK (3,33 procents utdelning). Jag vill inte ha en stor exponering mot fastighetssektorn - får anledning till att återkomma till det i senare inlägg. Däremot är det en bra aktie där det kan vara rimligt att öka defensivt för att liksom Axfood hålla uppe min nuvarande viktning i portföljen.

Duni på fortsatt bevakning med riktvärdet 125 SEK för att öka.

H&M utgör egentligen en alldeles för stor andel av portföljen. Kommer dock titta på att öka i måttfull skala om aktien bryter under 245 SEK.

Enfastighetsbolagen fortsatt väl högt värderade. Kommer under måndag till onsdag snegla lite extra på Delarka inför kommande utdelning men i så fall måste kursen under 120 SEK.

I morgon är en speciell dag för mig och det planerar jag att fira med en ny krydda i portföljen. Ni kommer kunna läsa varför. Låter det vara en liten cliffhanger så länge.

Portföljen efter mitt första kvartal

En presentation av min portfölj efterfrågades och här kommer den!


Övriga innehav fördelas enligt följande:

Duni 2,45 procent
Handelbanken B 2,27 procent
Autoliv 1,77 procent
ATEA 1,58 procent
Telia 1,47 procent
Skanska 1,14 procent
Avega 1,01 procent
REC Silicon 0,58 procent

Värt att notera att jag har mer än en fjärdedel av mina aktieinnehav i H&M. Det är självfallet för mycket men jag har passat på att öka under nuvarande lägre värdering. Som jag tidigare har skrivit är det lite av en barnsjukdom i en tre månader gammal portfölj. Allteftersom jag ökar i andra aktier kommer H&M successivt röra sig nedåt de cirka 10 procent som är mitt mål.

Axfood är liksom H&M ett kärninnehav varför jag också där strävar efter 10 procent. Planerar att öka igen för att hålla jämna steg med resten av portföljen.

Handelsbanken minskade jag medvetet då jag inte ville ha så stor exponering mot finanssektorn efter Brexit. Skulle dock kunna tänka mig öka till 5 procent om bra köpläge uppstår.

För övriga innehav är jag ganska nöjd med nuvarande viktning. Några av dem är i överkant just nu men det beror liksom H&M på att jag storhandlade för en vecka sedan. Autoliv funderar jag på att sälja för att skapa utrymme för andra aktier som jag hellre vill få in. Telia är som jag tidigare skrivit en liten chansning. Kommer titta på säljmöjligheter under slutet av året.

Noterbart i övrigt är som jag tidigare skrivit att jag har tagit hem en vinst i Clas Ohlson motsvarande över 8 procent. Den syns inte i aktiekursen men väl indirekt genom ökade innehav av andra aktier och likvida medel. Samma sak med vinsthemtagningar i ICA och SHB B.

Jag delar upp mina aktier mellan ISK (63 procent) och KF (37 procent). Det finns ingen uttalad balans men tanken är att jag även fortsättningsvis liksom nu ska ha lite mer svenska aktier och mellan 30-40 procent i utländska aktier.

Utifrån en högst ovetenskaplig uppskattning ligger min nuvarande genomsnittliga portföljutdelning på cirka 4,2 procent, vilket jag tycker är klart godkänt.

Kursutvecklingen har tenderat att ligga någon procent ovanför OMX30-index. Den senaste tiden har jag dock tappat till 9,67 procent som är strax under index. Det finns två anledningar till detta:

1. Jag är tungt viktad mot H&M, vilket innebär att portföljens utveckling dras ned av att H&M-aktien tappat värde. Jag har dessutom ökat mitt H&M-innehav med 40 procent under nuvarande lägre värdering.

2. Jag storhandlade aktier föregående vecka för motsvarande en tredjedel av portföljens värde. Med undantag av TransAlta Renewables har dessa innehav en vecka senare en avkastning på mindre än tre procent vilket förstås drar ned portföljen jämfört med index.

Ser detta som barnsjukdomar och att titta på indexutveckling blir mer intressant när portföljen har något år på nacken varför nyinköp aldrig motsvarar mer än några procent av det totala värdet.

lördag 24 september 2016

Lugn börsvecka

Har faktiskt inte varit någon aktivitet på börsen denna veckan från min sida.

Enda försöket till köp var att jag fiskade efter 100 aktier i Delarka, som har sista handelsdag före utdelning nästa vecka. Syftet skulle vara att parkera pengar i brist på bättre alternativ och kamma hem utdelningen på över 1,5 procent per kvartal. Inte lyckats få till något avslut under 120 som är en absolut smärtgräns från min sida.

Särskilt värt att notera är att NOK under torsdagen stärkts ordentligt mot SEK och nu är stabilt över 1,05 NOK/SEK. Jag ser det som att valutarabatten är över. Norska aktier har blivit 3-5 procent dyrare jämfört med vad jag har betalat för de innehav jag äger.

FED:s besked om att räntan ligger kvar kan inte ha undgått någon. Jag tror som många bedömare att de istället vill höja i december om data ger stöd för en höjning. Det innebär att jag är lite mer defensiv med att köpa aktier i allmänhet och amerikanska aktier i synnerhet kommande tre månader eftersom en räntehöjning skulle innebära att kursen sjunker. Långsiktigt bra köplägen kommer med säkerhet ändå uppstå för den tålmodige.

H&M har tyvärr återigen problem med CSR-arbetet i sina underleverantörer i Kambodja. Särskilt beklämmande är att det är tre underleverantörer som normalt anses höra till dem som har bäst standard, så kallade guld- och platinumleverantörer, som har ertappats. Bland de mer beklämmande bristerna som uppdagats är att lönenivån fortfarande är lägre än branschmedianen samt löneavdrag vid mindre försening. Bortom medierubrikerna ger en läsning av rapporten samtidigt en bild av att flera åtgärder faktiskt verkar fungera - däribland rätt till mammaledighet och rätt till semester (vilken dock sällan utnyttjas eftersom många arbetare föredrar att istället få dubbel ersättning för sina tre semesterveckor). Jag tycker det är mycket tråkigt att H&M brister i sitt CSR-arbete. Strävar alltid efter att tänka på etik och hållbarhet i mina aktieköp.

Jag tror förvisso att H&M har svårt att till fullo kontrollera hur deras underleverantörer agerar och tror inte att de är sämre än andra stora aktörer i klädbranschen men återkommande skandaler kan ändå innebära att H&M tappar marknadsandelar. Aktiekursen sjönk följaktligen också med nära två kronor under fredagen (även om det delvis nog också var en korrigering efter torsdagens uppgång). Rapporten kan ni läsa direkt hos Framtiden.

I övrigt har föregående veckas köp varit lyckade hittills. Särskilt Boston Pizza och TransAlta Renewables drock iväg uppåt. Hade alla gånger dock hellre föredragit nya fina köptillfällen nu när lönen kommer på måndag. Bland de svenska aktierna har ingen av dem brutit under de nivåer som medger att jag ökar mer än vad jag redan har gjort. Gläds dock åt att Telia på kort sikt vänt uppåt igen. Återstår att se om den långsiktiga negativa trenden fortsätter eller om aktien kan röra sig uppemot 40 SEK igen.

Portföljens sorgebarn REC Silicon har snart tappat 40 procent av sitt värde om det inte vore för att den stärkta valutan agerar krockkudde. Kan bli en dyr läropeng. Anledningen är att produktionen fortsatt hålls nere till ett minimum med fortsatta kostnadsbesparingar eftersom handelskriget mellan Kina och USA i solenergisektorn fortsätter. Jag har bestämt mig för att vara tålmodig och är beredd på att aktien med säkerhet kommer halvera sitt värde på kort sikt. Det är ett läge som påminner om SSAB - skulle positiva nyheter komma som kan medföra att produktionen ökas till normala nivåer igen är det sannolikt att kursen direkt rusar uppemot 2 NOK/aktie. Frågan är hur länge företaget orkar hålla ut. Jag tror tyvärr bara att det rör sig om ett par år. Har ett så litet innehav i aktien att det förvisso blir en nyttig läxa men å andra sidan inte påverkar portföljen särskilt mycket. Eftersom NOK är på uppåtgående och en stor del av kursraset redan ägt rum kan jag snarast vänta ut aktien med förhoppning om en femprocentig valutaökning tills dess att jag eventuellt ger upp och säljer.

Jag äger Boston Pizza, H&M, REC Silicon, TransAlta Renewables och Telia. Jag äger inte Delarka.

torsdag 22 september 2016

YARA - intressant men högt värderad givet osäkerhet kring framtida utdelningar

YARA är företag som arbetar i den osexiga kemikaliebranschen. Hörde första gången talas om dem när de för fem år sedan köpte upp Dan Sten Olssons "guldägg": det lilla Göteborgsföretaget Petro Miljö som arbetade med NOx-utsläppsminskningsteknik.

YARA verkar vara ett stabilt och gediget företag och utdelningen på över 5 procent lockar. De delar ut 40-45 procent av sin vinst årligen, vilket också låter bra.

De har dock inte en utdelningshistorik av ökade utdelningar och min farhåga är om de verkligen kommer klara av utdelningar i trakten 15 NOK framgent? Jag lutar därför åt köpvärdering som tar utgångspunkt i en utdelning mellan 7-10 NOK. Det ger en riktkurs i spannet 175-250 NOK, vilket innebär att aktien trots nedgång senaste tiden fortfarande är lite för högt värderad för min smak i nuläget. Analytikerna spår enligt SME lägre utdelning och fortsatt svag vinsttillväxt och försäljningsökning nästa år. Osäkerheten kring framtida utdelningar innebär också att aktien inte bör innebära ett kärninnehav utan högst utgöra 1-2 procent av portföljen.

Fortsatt bevakning således och kommer under tiden läsa på mer om bolaget. Ser inte ut att vara någon brådska.

NOK drog iväg mot SEK idag och värderas nu till 1,05. Även om det är glädjande att mina norska aktier har ökat med några procent i värde innebär det samtidigt att köptillfället utifrån valutarabatt tyvärr börjar gå mot sitt slut.

Jag äger inte aktier i YARA.

onsdag 21 september 2016

Om att låna av sig själv

Det har varit en hel del inlägg om belåning i bloggosfären senaste tiden. Jag är en försiktig general och använder inte extern belåning. Min grundfilosofi är att istället "låna" pengar av mig själv för att kunna öka innehav vid plötsliga kursfall.

Tycker inte principiellt att det är fel att belåna och skulle teoretiskt kunna tänka mig att låna cirka 10 procent av portföljens värde som hävstång vid ett exceptionellt läge. Eftersom jag har sparkapital som inte är bundet i aktier skulle det egentligen inte vara ett problem ur risksynpunkt då jag är säker på att jag omgående skulle kunna betala av lånet vid ett ändrat ränteläge. Av principiella skäl är jag dock tveksam: själva grunden till mitt sparande är att uppnå större frihet - inte binda upp mig i beroenden till min långivare. Min grundinställning är att den som står i skuld inte är fri. Det kan bli trångt i utgången vid en riktig finanskrasch - inte minst då världsekonomin är så dopad av lån att tillräckliga reella tillgångar egentligen saknas vid nuvarande värdering för att kunna täcka lånen. Kapitalet är idag i hög utsträckning lån.

Den stora anledningen till att jag inte belånar är dock att jag helt enkelt inte anser mig behöva.

Redan innan jag startade min nya sejour som aktiesparare under sommaren hade jag sparat ihop ett kapital som nästan motsvarar en bankgaranti. Det var också en av anledningarna till att jag tittade mot börsen - jag hade redan så mycket kapital jag rimligen ansåg mig behöva och inom ett halvår skulle jag behöva placera det på andra konton för att det skulle täckas av bankgarantin (att jag liksom många ekonomer också tror att en bankgaranti främst är en förebyggande åtgärd som sällan fungerar i skarpt läge är en annan diskussion). Avsikten med korträntekontot har varit att använda det som kontantinsats vid kommande fritidshusköp. Denna sommaren blev det inget köp varför jag har tillgängligt kapital över. Som jag ser det är det därför en enkel sak att "låna" 100 000 kronor av mig själv, inte minst nu under vinterhalvåret när det är lågsäsong och fritidshus endast säljs i absolut nödfall.

Strategin är mycket enkel - jag "lånar" helt enkelt så mycket kapital av mig själv som jag anser är befogat och nödvändigt för att utnyttja de exceptionella köplägen som uppstår. Därefter kommer jag "betala tillbaka" i form av lägre andel aktieinköp längre fram, när börsen i bästa fall vänt upp igen.

Som en rent praktisk likviditetsåtgärd har jag dessutom alltid minst 25 000 kronor av mitt egentliga sparande på ett korträntekonto (för närvarande Collector) genom Avanza vilket gör att jag kan föra över åtminstone hela detta belopp på ett ögonblick vid ett plötsligt köp C-läge.

Fördelen är uppenbar - jag slipper räntekostnad och alternativkostnaden på 0,30 procents förlorad sparränta måste i sammanhanget anses vara värd investeringen som normalt ska ge minst tio gånger så mycket i utdelning per år.

Den stora nackdelen med min strategi är som jag ser det att jag i regel inte kan föra över större belopp i realtid då det krävs ett samtal till min bank. Jag har dock en god relation till banken och pengarna bör därför vara mig tillhanda samma handelsdag.

tisdag 20 september 2016

Orkla - intressant köptillfälle hägrar

För den som till händelse inte redan känner till Orkla skulle man förenklat kunna hävda att de är Norges motsvarighet till P&G och JNJ. Ett företag som köper upp, förvaltar och förädlar flera goda varumärken, inte minst i konsumentsegmentet. För egen del kom jag i kontakt med dem under talangrekryteringsevent under studietiden och mina första år i arbetslivet.

Här i Sverige profilerade de sig ofta genom det för oss kända varumärket Göteborgs Kex, där jag som ung student inte sällan till min glädje fick några gratispaket med mig hem från eventen. Abba är ett annat känt svenskt varumärke som Orkla Foods äger. För den norska konsumenten är Nidar antagligen mer välkänt med bl.a. bamsemums.

Det företag som lockar allra mest i Orklas portfölj är enligt min mening dock det stora innehavet i SAPA, som är specialiserade på aluminium. Ett fint och gediget norskt företag med global verksamhet i en underskattad bransch, som lätt faller i glömska bakom mer smakrika varumärken. Färgföretaget Jotun är ett annat gediget företag i portföljen.

Värt att notera är också att Orkla faktiskt länge ägde en stor andel i REC Solar, vilken dock såldes av i anslutning till att bolaget avstyckades för flera år sedan.

Utifrån en första analys lutar sig Orkla tungt mot sina varumärken men min magkänsla är att de inte kommer bli en ny P&G eller JNJ när det gäller utdelningshistorik. De har historiskt tagit för många felbeslut. Kursen är också på historiskt höga nivåer vilket är något avskräckande. Samtidigt kan det dock konstateras att utdelningen, enligt Morningstar, i år varit lägre än historiskt och vid en mer normal utdelningsnivå är dagens värdering fullt rimlig.

Det innebär dock inte att det är en ointressant aktie. Vid nuvarande kurs värderas de till cirka 3,25 procents utdelning - klart godkänt för en liten skvätt Köp A. Min utgångspunkt är att det här är ett företag som kan utgöra 1-2 procent i min utländska portfölj och att det här liksom för andra norska aktier givet valutarabatten är ett hyggligt tillfälle att gå in långsiktigt med en mindre post. Överväger att köpa 10-15 aktier i kursspannet 70-75 NOK.

I fredags rusade dock aktien baserat på köprekommendationer från Bernstein med riktkurs 90 NOK. Det tycker jag personligen är för dyrt såvida inga substansnyheter dyker upp.

Jag äger inte aktier i Orkla.

måndag 19 september 2016

Clas Ohlson - min första framgångsrika swingtrade

Jag lyckades till min stora glädje under Brexitrasets första timmar pricka in köp på 135 SEK. Allteftersom aktiekursen steg sålde jag av två tredjedelar i ett par omgångar där jag hämtade hem mer än åtta procent och motsvarande två års utdelning på affären. Försäljningen gjordes med avsikten att köpa tillbaka på kursfall efter utdelning. Den sista tredjedelen behöll jag som riskdiversifiering för det fall min strategi skulle misslyckas och belönades där med sedvanlig utdelning förra veckan. Clas Ohlson har en ovanligt cyklisk kurshistorik och chanserna för att lyckas köpa tillbaka skulle vara goda jämfört med andra aktier. Till sin nackdel är det också en låg handel i den relativt trygga och förutsebara aktien.

Med facit i hand köpte jag tillbaka i två omgångar med ett GAV på 135,9 SEK. Något dyrare än Brexit men det var ett exceptionellt läge. Jag är trots allt mycket nöjd med att ha lyckats sälja av med en vinst som motsvarar två års avkastning och ändå kunnat köpa tillbaks aktien igen knappt tre månader senare. Det visar att köp och behåll inte alltid är det bästa - om än ofta bekvämaste. Strategi måste alltid anpassas till vilken aktie det är samt hur historik och framtidsprognoser ser ut.

Nu bör man också resa frågan om det kan finnas andra skäl till att aktien faller. Mycket förefaller dock bero på oro över ogynnsamma valutakurser, i synnerhet den svaga norska kronan, vilket sannolikt är övergående på medellång sikt. Företaget har samtidigt tagit på sig flera engångskostnader i samband med deras ännu inte helt lyckade entré på den tyska marknaden, där man förra veckan öppnade en ny butik i Hamburg. Årets utdelning på 5,75 SEK var hög relativt vinst per aktie och det förefaller inte osannolikt att nästa års utdelning rent av kan bli något lägre. Om aktien skulle ge lägre utdelning har jag ändå god marginal eftersom köpkursen motsvarar 4,2 procents avkastning på årets utdelning.

Jag kommer återkomma till aktien i kommande inlägg framöver och också särskilt granska deras hållbarhetsstrategi, som ytligt sett verkar ganska bra och har bidragit till att jag ser positivt på aktien.

Hur som helst är jag mycket nöjd med att jag kom bättre ut av att sälja och återköpa än enkel köp och behållstrategi! Detta är ett exempel som jag kommer titta på mer aktivt när jag utvärderar min säljstrategi. Där finns också ett negativt exempel (SHB B hade varit bättre att behålla, även om jag ville minska exponering mot finanssektorn inför Brexit) och ett neutralt exempel (ICA tog jag hem vinst och kunde istället köpa Axfood).

Vill till sist också rikta ett Tack till alla er läsare - igår slog bloggen läsarrekord med 193 besökare på en och samma dag!

Jag äger aktier i Clas Ohlson.

söndag 18 september 2016

Veckoplan - v. 38

Som jag skrev igår finns det viss risk att nya besked om Brexit kan ge hicka på börsen. Under lördagen kom även nyheten att UK väntas planera aktivera artikel 50 i Lissabonfördraget om EU-utträde i februari, vilket skulle innebära att UK står utanför den interna marknaden med allt vad det innebär i form av merkostnader redan 2019. Egentligen ska ju börsen ha prisat in detta men efter sommarens glädjeyra är min uppfattning att bankaktier och aktier med viss exponering mot UK kan falla ytterligare i veckan. I min portfölj innebär det särskild bevakning för SHB, H&M och Clas Ohlson. SHB är dock ganska högt värderad och ska ned ordentligt mot 100 SEK innan jag ökar igen.

Valutakurserna för NOK och CAD är just nu på ganska bra nivåer vilket gör att norska och kanadensiska börsen fortsatt är under extra bevakning.

Boston Pizza fortsatt bevakning för att öka med 20 aktier om aktien rör sig under 20,5 CAD. TransAlta Renewables är historiskt högt värderad men tittar på att öka med 25-30 aktier om kursen skulle falla en bit under 14 CAD. Månadsutdelning lockar i bägge fallen.

ATEA tittar jag på att öka stort vid min Köp B-nivå på 75 NOK och eventuellt en mindre ökning med 5 aktier halvvägs dit. Min prognos är dock att aktien kommer stabilisera sig strax över 80 NOK igen.

Avega är i ett liknande läge där aktien snuddat vid min Köp B-nivå på 20 SEK. Liksom ATEA kommer aktien sannolikt stabilisera sig runt 21 SEK igen.

Dollarn är däremot ganska dyr men kommer fortsatt bevaka Coca Cola för Köp B vid 40 USD (3,5 procents utdelning). Realty Income tittar jag på att köpa vid fall under 60 USD (4 procents utdelning), vilket är mindre sannolikt. Håller ett litet öga på Berkshire Hathaway också. VFC är annars den amerikanska aktie jag helst vill köpa. Försäljningen till trots behåller företaget sina allra starkaste varumärken som Timberland (kvalitetsprodukter som jag själv använder) och North Face. Min Köp A är satt omkring 62 USD (trots att det är strax under 3 procents utdelning).

Duni utgör i nuläget mindre än 2 procent av portföljen och det finns utrymme att öka om aktien skulle falla en bit under Köp B på 125 SEK för 4 procents utdelning.

Har ökat tungt i både Axfood och H&M senaste tiden. När det gäller Axfood väntar jag egentligen på att kunna gå in större på en Köp B-nivå nedåt 143 SEK (3,5 procents utdelning). Samtidigt går aktien sällan att köpa så billigt och med 6 procent av portföljen i Axfood finns fortfarande utrymme för att öka lite försiktigt om aktien faller under 150 SEK igen (3,33 procents utdelning). För H&M är situationen den omvända eftersom jag redan är tungt överviktad i aktien. Faller aktien under Köp B-nivån på 244 SEK (4 procents utdelning) kommer jag ändå öka och än mer så om jag lyckas köpa på 239,9 SEK igen som vid Brexit.

Clas Ohlson har jag redan ökat i och har nu 5 procent av portföljen vilket är i överkant. Är därför och i kombination med lite osäkerhet kring framtidsutsikterna skeptisk till att öka ytterligare. Skulle aktien fortsätta ned under 132 SEK kommer jag dock öka lite försiktigt på lång sikt.

Ratos är en aktie som jag inte riktigt kan bestämma mig för om jag vill gå in i eller inte. Det är möjligen ett bra första köptillfälle för en mindre post nu när aktien är lägre värderad än på tio år. Samtidigt finns förstås en anledning - som utdelningsinvesterare kanske då främst att utdelningen sannolikt blir mycket lägre eller helt uteblir nästa år. Frågan jag ställer mig är om det är värt att köpa en liten post Ratos på långsiktig spekulation när utsikterna kommande året antagligen fortsätter vara svaga? Är det inte bättre att i så fall öka i någon av de stabilare aktier som just nu också är relativt lågt värderade? Fortsätter fallet nedåt utan nya negativa nyheter blir frestelsen nog för stor att krydda portföljen med en liten spekulation på 15 aktier vid 33-35 SEK.

Telia är en annan aktie som jag inte helt kan släppa. Det verkar vara domedagsstämning och jag ärligt talat lite förvånad över den plötsliga pessimismen över aktien. Att expansionen i riskländer lagts på is har varit känt länge och att notan på 12 miljarder nu kom är en engångskostnad som så att säga avslutar ett inte helt igenom lyckat kapitel i företagets historia. Den stora frågan jag ställer mig är om Telia kommer klara att upprätthålla en hygglig tillväxt på hemmamarknaderna när man övergett expansionen. Jag tror att aktien kommer bli tråkigare och stabilare. Det finns helt uppenbart bättre alternativ. Samtidigt har aktien inte varit så lågt värderad sedan finanskrisens värsta dagar och att kunna plocka hem höstutdelningen till hela 4 procent mot nuvarande värdering är i det korta perspektivet mycket lockande. Har svårt att bestämma mig också här men vid fortsatt fall nedåt 35 SEK utan nya negativa nyheter kommer jag öka lite försiktigt med sikte på höstutdelningen.

Enfastighetsbolagen har fortsatt vara för dyra. Tittar på samma värderingsnivåer som tidigare om inte hittar andra köplägen men kommer prioritera mer långsiktiga alternativ före att parkera pengar på kortare sikt.

lördag 17 september 2016

Storhandlat i veckan!

Börsens dipp nedåt i veckan öppnade lite oväntat för att hela nio aktier nu nådde mina på förhand satta köpnivåer. Var beredd på att fortsätta söka gneta in mig i enfastighetsbolag. Av det blev intet utan istället har jag storhandlat!

Axfood är aldrig billig. Negativa nyheter om ökad konkurrens från Lidl och osäkerhet avseende VD-bytet gör att risken och nedsidan är lite högre än vanligt. Detta är dock en aktie som jag planerar ha som stabil bas i portföljen och inte sälja om inget fundamentalt förändras i företaget. Det har därför blivit ett par ytterligare små ökningar i spannet 148-149 SEK. På sikt vill jag ha 10 procent av portföljen i Axfood - i nuläget har jag 6 procent. Kommer därför fortsätta titta på små ökningar under kommande veckor. Helst vill jag öka med ytterligare ett par procent på nivåer under 143 SEK (min Köp B-nivå på 3,5 procent) men så billigt handlades aktien inte ens under de mest turbulenta timmarna efter Brexit och före en räntehöjning ska det mycket till för att den ska gå mycket lägre.

H&M är också en aktie som sällan handlas billigt. Ja, det finns osäkerhet kring fortsatt tillväxt och ökad konkurrens. Samtidigt finns det som jag ser det inget fundamentalt fel i företaget utan nedgången beror framförallt på att de kommer få svårare att leva upp till den exceptionella expansion vi har sett senaste decennierna. H&M öppnar fortfarande nya butiker, i år första i Indien och 4000:e totalt, och kommer med hög sannolikhet fortsätta sälja kläder kommande decennier. Tillfällen som dessa är bäst för långsiktiga sparare att öka. Som tidigare skrivit har jag redan 400 aktier på ett VP-konto och i min Avanzadepå utgör aktien efter köpen just nu en tredjedel av mina totala innehav. Det är förstås för mycket på lång sikt men ser det som en barnsjukdom i en tre månader gammal depå. Kommer ju köpa friskt i andra aktier kommande månaderna och vid årsskiftet är innehavet nere vid 8 procent om jag inte ökar ytterligare - ser det tvärtom som att jag faktiskt kan öka med ytterligare 2-7 procent om fortsatta köplägen uppstår. Köpte i två omgångar vid 249,9 SEK - vilket motsvarar det högsta priset jag köpt för tidigare strax före Brexit. Tittar på att öka ytterligare 1-2 procent i ett första skede vid 244,9 SEK (Köp B, motsvarar nästan 4 procents utdelning) och i ett andra skede vid Brexitnivåer under 240 SEK (Köp C).

Clas Ohlson kommer jag skriva mer om i ett separat inlägg kommande vecka. Det är min första riktigt framgångsrika swing trade där jag köpt billigt, sålt dyrt före utdelning och sedan kunnat köpa tillbaka igen vid samma nivå som senast! Nu finns det mörka moln på himlen för framtida tillväxt och utdelningar. Samtidigt Köp B vid 4 procent mot årets utdelning, vilket är bra. I skymundan av post-utdelningsfallet och senaste rapporten har företaget i veckan också öppnat en andra butik i Hamburg, vilket antyder att den haltande utlandssatsningen inte helt gått i stå.

Boston Pizza har jag skrivit tidigare att jag gärna vill äga. Trodde det var kört men plötsligt föll aktien under min smärtgräns på 21,25 CAD och det blev två köp omkring 21 CAD. Att CAD-kursen föll under 6,5 CAD mot SEK, vilket är en ganska stabil och normal värdering med mer uppsida än nedsida utifrån senaste decenniets historik, bidrog också till beslutet. Nu har jag mer än de 5 procent av portföljen som är mitt mål och kommer ligga lågt såvida aktien inte faller ytterligare. Tittar igen på att öka under 20,5 CAD. Enda smolket i bägaren var att jag klantade till det och i exaltering över att äntligen kunna äga aktien råkade köpa hälften av aktierna på mitt ISK. Har inte så mycket utländska aktier där så får i praktiken tillbaka källskatten men lite irriterande att det blir lite omständligare än om jag hade ägt i KF. Hoppas att Avanza gör en funktion där man kan förinställa vilket konto man vill köpa enskilda aktier på. Har någon läsare smarta tips kring hur ni gör för att se till att köpa aktier på rätt konto (utöver att vara noggrann) mottages de tacksamt!

TransAlta Renewables har jag sneglat på länge. Förnybar energi är något jag gärna vill investera i med tanke på de positiva effekterna för att motverka klimatförändring och ekonomins beroende av fossila bränslen. Aktien är fortfarande historiskt högt värderad men kombinationen av att den faktiskt månadsutdelar och att CAD-kursen föll gjorde att jag slog till på botten av veckans lilla minidipp. Det finns risk att aktiens utdelningar blir lägre om energipriserna faller men med en utdelning på 6 procent i nuläget kan utdelningen halveras och jag kommer fortfarande se det som en god affär. De cirka 3 procent jag har i portföljen känns tillräckligt i nuläget men tittar på öka med sikte på åtminstone 5 procent av portföljen om aktien faller under 14 CAD.

Duni har jag bevakat en tid för ett kompletterande mindre innehav i en stabil utdelare. 125 SEK var min riktkurs, vilket motsvarar köp B och 4 procents utdelning. Nu nådde aktien inte ned dit så gjorde ett första litet köp på 127 SEK istället.

Coca Cola är en aktie som finns på min stora bevakningslista med 60 aktier. Hade egentligen inte följt aktien men kurslarm och funktionen som visar störst fall under handelsdagen visade att aktien plötsligt handlades till köp A-nivåer motsvarande över 3,33 procents utdelning, vilket är ganska sällsynt. Det blev inte många sekunders tvekan utan jag gjorde ett första köp av 10 aktier. Detta är en aktie som liksom Axfood och H&M lämpar sig väl som bas i en utdelningsportfölj för ägande över mycket lång sikt. Planerar dock ha en betydligt mindre andel på 2-3 procent och som allra högst 5 procent av portföljen i aktien.

ATEA har jag grämt mig över att jag bara köpte 5 aktier i första vändan. Det berodde på att jag är lite skeptisk till en för stor exponering mot IT-branschen, som är svårare att värdera än mer traditionella branscher. Nu uppstod ett fint tillfälle att öka med ytterligare 5 aktier för 79 NOK. Tittar på att öka vid Köp B-nivå med 10-20 aktier omkring 75 NOK. Det fina med köpet är att jag får del av novemberregnet på över 4 procent mot köpkursen - mycket trevligt!

Ser samtidigt att Data Respons ökade med tio procent efter förvärv av MicroDoc i Tyskland. Grattis till alla er som köpt! För egen del missade jag. Det är en aktie som jag bevakat en tid men har haft långa arbetsdagar samt mycket annat att stå i de senaste veckorna och saknat tid för en ordentlig analys. Som de flesta följer jag principen att aldrig göra affärer när jag inte förstår vad jag köper. Fortsatt bevakning och analys blir det dock för utdelningarna i aktien lär inte minska.

Också i Avega har jag bevakat ett köp B på 25 aktier för 20 SEK. Denna nivån har inte nåtts men fortsatt bevakning under kommande vecka.

Till min stora förvåning rusade REC Silicon i veckan. Orsaken uppges ha varit att det inte fanns några aktier för blankare att låna för att återköpa varför det blev trångt i utgången. Kanske kan det ge en lugnare utveckling framöver.

Telia sticker ut. För att vara helt ärlig var det en liten chansning. Att Telia nu krävs på 12 miljarder efter sina affärer i Uzbekistan bidrog till fallet. Det ser jag dock som en engångskostnad så för den som till händelse tror på Telia är det snarare vid den typen av tillfälliga fall som man ska köpa. Jag tror som de flesta dock att utsikterna för att bibehålla tillväxt och hög utdelning på lång sikt kommer vara svaga. Samtidigt tyckte jag att aktien på kort sikt var löjligt lågt värderad. I nuläget kan man få en höstutdelning på hela 4 procent vilket i det korta perspektivet är ovanligt bra. De höga utdelningarna kommer knappast upprepas i vår. Min förhoppning är att kunna kamma hem de fyra procenten i ett swingtrade över årets sista månader. Det finns dock en hög risk att jag inte lyckas sälja av aktien i närheten av de nivåer där jag nu köpte den och i så fall antingen måste sälja med förlust eller bli kvar med en skräpaktie. Tyckte som sagt ändå att det var en kalkylerad risk värd att ta.

Visst har jag funderat på om jag skulle vänta in ett än bättre läge att köpa eller inte nu när börsen ändå föll. Är ingen expert på teknisk analys men den har snarast indikerat att det kan bli en liten uppgång igen innan jag tror att vi så småningom fortsätter nedåt när sannolikheten för räntehöjning konkretiseras ytterligare. Eftersom nästa lön är nära och jag trots allt tålmodigt hade hållit på en månads kapital i väntan på bättre lägen var det ett gott nog tillfälle när flera aktier, däribland Axfood, H&M och Clas Ohlson, åter handlades på nivåer de inte varit i närheten av sedan Brexit. Även om vissa negativa nyheter kommit i aktierna som kan motivera den lägre värderingen var det sammantaget ett bra köptillfälle för långsiktigt ägande och mitt tålamod belönades. Flera aktier handlades under mina köp A-nivåer och snarast vid Köp B vilket medgav ett bra tillfälle att öka. Efter fyra dagar av köp avslutades veckan med en lugn fredag.

Negativa nyheter kan dock fortsatt påverka i fortsatt riktning nedåt. En sådan nyhet var finansminister Philip Hammonds uttalande sent igår om att UK inte kommer verka för att stanna i den inre marknaden. Det är egentligen vad som borde vara förväntat. Samtidigt tycker jag inte att börsen har kalkylerat in Brexit - det är som om man glömt av att det kommer innebära ökade kostnader för handel mellan UK och EU, även om det är minst ett par år fram i tiden innan dessa kan bli en realitet. Såvitt jag sett kom nyheten efter att Stockholmsbörsen hade stängt varför det finns skäl att bevaka aktier med exponering mot UK samt banksektorn närmare när börsen öppnar igen på måndag. SHB, H&M och Clas Ohlson är tre stabila aktier som kan påverkas.

Jag äger aktier i ATEA, Avega, Axfood, Boston Pizza, Clas Ohlson, Coca Cola, Duni, H&M, SHB, Telia och TransAlta Renewables. Jag äger inte aktier i Data Respons.

fredag 16 september 2016

Min första utdelning

Efter att ha öppnat kontot i juni var det den 1 september så dags för min första utdelning!

Det blev blygsamma 4,18 kronor efter källskatt från min enda aktie i Autoliv, totalt 4,91 när pengarna kommer tillbaks i anslutning till nästa års deklaration. Det är vad jag i min strategi kallar en "svagare utdelningsaktie" som avkastar cirka 2 procent över helåret. Jag lyckades dock köpa till ett ganska bra pris (892 SEK) och tycker att bolaget är ett hyggligt komplement till kärnaktierna med högre utdelning. Att jag inte köpte fler aktier berodde på att det är en aktie som högst ska utgöra en procent av min portfölj och det gör den redan idag.

Har ännu inte tagit ställning till om jag vill behålla Autoliv långsiktigt men har bestämt mig att ge aktien över nästa utdelning i december på mig innan jag beslutar om pengarna gör bättre nytta i andra aktier. Autoliv är rimligt värderad, gör goda vinster och det finns utrymme för god utdelning också kommande år. Skulle aktien nå uppåt de historiska nivåerna runt tusenlappen utan att samtidigt signalera ökad utdelning kommer jag ta hem vinsten, sälja och köpa något som ger högre utdelning istället. Har nu 18 aktier i portföljen och samtidigt flera som jag väntar på bra tillfällen att gå in i - det gör att jag kanske säljer av Autoliv om ett tillfälle uppstår för att ha en mindre spretig portfölj.

Idag kom så också utdelningen från Clas Ohlson. Min första utdelningsmånad landar därmed på cirka 62 kronor. Inga stora belopp och motsvarar knappt en promille av aktiekapitalet men väl en början som nästa år kommer ge mig ytterligare ett par kronor när denna utdelning återinvesteras. Jag äger aktier sedan tidigare på VP-konto och har därifrån fått några tusenlappar i utdelning varje år under lång tid men tycker ändå att det är värt att uppmärksamma. Bollen är nu i rullning, om än ännu utan styrfart.

Jag äger aktier i Autoliv och Clas Ohlson.

onsdag 14 september 2016

ATEA - fortfarande köpvärd utdelare i brist på bättre alternativ

ATEA är ett norskt IT-bolag som etablerat sig även i Sverige. 

ATEA hade i år en ordinarie utdelning på 3,25 NOK. Endast baserad på utdelningen skulle aktien vara köpvärd vid 81,25 NOK eller lägre för 4 procents utdelning. De har dessutom en interimsutdelning på lika mycket senare i höst. Helt klart intressant!

Jag har ett kluvet förhållningssätt till IT-bolag och konsultbolag eftersom de i hög grad bygger på att kunna både behålla intellektuellt kapital relativt konkurrenter och samtidigt hålla sig uppdaterade i en snabbt föränderlig teknisk utveckling. Ericsson är ett exempel på att utmaningarna är stora även för välskötta företag med kompetent personal.

Samtidigt är vinst/aktie endast 4,08 NOK vilket innebär att man i nuläget utdelar mer än vad som återinvesteras i verksamheten. Det finns således en risk att årets höga utdelning inte kan upprepas framgent vilket skulle leda till att aktiekursen faller och utdelningen minskar.

Tycker dock att kombinationen hög utdelning och tillväxtpotential till följd av etablering i Sverige är klart intressant. Vid ett tillfälligt fall ned till 80 NOK köpte jag 5 aktier. Överväger öka med minst 10 aktier vid 75 NOK och i brist på andra goda alternativ i en högt värderad börs framstår 5 nya aktier för 80 NOK fortfarande som intressant. Aktien har dock pendlat på en rimlig värdering några kronor högre senaste veckan.

Många andra bloggare har skrivit mer genomarbetade analyser om ATEA men min analys landade i bra köptillfälle med rimlig värdering och låg valutakostnad. Har dessutom märkt att de har etablerat kontor i Sverige senaste tiden vilket antyder tillväxtpotential om expansion på nya marknader lyckas.

Dessutom sponsrar de IFK Göteborg och sådant måste ju premieras, eller hur! ;)

Jag äger aktier i ATEA.

måndag 12 september 2016

Köpstrategi

Uppmärksamma läsare har kanske märkt att jag ofta använder begreppet Köp A. Det beror på att jag har en trestegsstrategi på köpsidan. Antal aktier som köps förhåller sig A < B < C (t.ex. 5 < 10 < 20). Detta ökar chansen att jag inte förköper mig på toppen av en längre nedgång, att jag i högre utsträckning prickar in botten samtidigt som jag inte helt missar chansen att köpa stabila aktier vid tillfälliga dippar.

När jag beräknar köpkurs för utdelningsaktier ska endast ordinarie utdelning per aktie beaktas.

Interimutdelning och extrautdelningar ska räknas bort eftersom det inte kan garanteras att dessa utfaller i framtiden.

Kurslarm ska sättas något högre än respektive köpkursnivå för att i tid indikera en rörelse mot intressant värdering. Därefter för jag under helgen upp aktien på min veckobevakningslista.

Aktier köps efter tre värderingsnivåer:

A: aktien garanterar en utdelning på minst 3,33-3,5 procent per år
B: aktien garanterar en utdelning på minst 4 procent per år
C: börsrasnivå - fyll på brett (undantag: ej vid förändringar som påverkar företaget långsiktigt)

Exakt hur värderingsnivån sätts avgörs från fall till fall. När det gäller en aktie med mångårig stabil utdelningshistorik som Axfood är kanske 3,33 procent per år gott nog för köp A och 3,5 procent brukar jag räkna för köp B. När det gäller en utdelare där utdelningshistoriken är mer varierad eller där framtidsutsikterna är mer svårbedömda, trots hög utdelning i närtid men tveksamheten kring framtida utdelning och vinst, t.ex. Fortum, Ratos eller Telia, sätts gränsen högre. Ofta sätter jag ett köp A som baseras på ett medel- eller medianvärde av aktiens utdelning de senaste åren. Detta har jag t.ex. gjort när jag tittat på Gjensidige och YARA, där utdelningshistoriken förvisso är stabil men varierar från år till år.

Jag räknar i regel endast ordinarie utdelning. Extrautdelningar och liknande är trevligt och flera aktier har en fin historik av att krydda med dessa. De kan dock ge falska förhoppningar. Ta t.ex. Axfood som efter borträknad bonusutdelning blir köpvärd vid 5/,03 = 166 SEK på nivå A, 5/,04 = 125 SEK på nivå B. I praktiken skulle jag antagligen i detta fall även öka nära 5/,035 = 143 SEK, vilket motsvarar Brexitnivån då aktien sällan faller lägre under normal handel.

Sist men inte minst jämför jag också utdelningen med företagets vinst. En aktie som under ett år delar ut mer än företagets vinst samma år, vilket faktiskt händer ibland när de har mycket sparat kapital, kommer med stor sannolikhet inte kunna upprepa bedriften med regelbundenhet i framtiden. En aktie som delar ut mellan 30-50 procent av sin vinst år efter år kommer däremot med stor sannolik fortsätta göra det om inga fundamentala förändringar inträffar.

Mina köp i Axfood och Castellum senaste tiden är tydliga exempel på hur jag menar. Det är stabila aktier som jag har bevakat en tid. När de bägge plötsligt får en tillfällig nedgång och värderas till 3,33 procent mot årets ordinarie utdelning var det ett fint tillfälle för ett köp A. Bägge aktierna befinner sig i skrivande stund också i ett läge där det inte är uppenbart om de fortsätter ned eller om en botten håller på att bildas för fortsatt återgång till högre nivåer. Genom mina köp har jag ökat exponering mot aktien. De kommer inte ge mig några fem procents utdelning per år men bygger en bas i min portfölj eftersom det är två stabila aktier där jag med stor sannolikhet kan räkna hem åtminstone tre procent årligen. På längre sikt kommer de med stor sannolikhet också både öka i kurs och utdelningstillväxt. Jag missade alltså inte tillfället att köpa men har fortfarande krut kvar ifall de skulle minska ytterligare och har på intet sätt förlöpt mig.

Ytterligare en tydlig poäng med trestegsraketen är att den bidrar till att hålla en god balans i portföljen. När jag gör ett köp A rör det sig ofta om 1-3 procent av portföljen, vilket hindrar obalans relativt andra aktier. När jag däremot gör ett köp C är det ett exceptionellt läge där jag tror mig kunna öka till ett osedvanligt lågt pris. Då kan jag köpa så mycket som mer än 10 procent av portföljen beroende på vilken aktie det är. Ett exempel är när jag köpte H&M i anslutning till Brexit. Förvisso nådde aktien bara strax över fyra procents utdelning vid Brexitköpet men det var ändå ett sällsynt gott tillfälle att öka. I portföljens inledande skede utgjorde H&M faktiskt 50 procent ett tag, nu nedåt 30 procent. Det är egentligen för mycket men när ett Köp C-tillfälle uppstår ska man inte spara på krutet utan köpa aktier motsvarande vad portföljsammansättningen ska vara på ett års sikt. Fortsätter min nuvarande köptakt kommer jag vara nere på 10 procent av portföljen i H&M mot slutet av året. Tittar till och med på att öka eftersom aktien trots allt fortfarande ligger med råge över Köp A - 3,63 procents utdelning i skrivande stund, vilket jag snarast klassar som Köp B i ett stabilt kärninnehav. I brist på andra alternativ och med pengar över är att investera är H&M ett nog så gott alternativ. Anledningen till att jag tvekar är att jag har cirka 100 000 kronor i H&M på ett VP-konto sedan många år tillbaka och mitt sparande är därför redan starkt beroende av hur H&M utvecklas.

Har en liknande trestegsstrategi kring sälj, där jag sätter olika riktvärden. Jag utvärderar dock min säljstrategi eftersom den har lett till att jag tagit hem vinster för tidigt - om än kunnat räkna hem vinster som vida överstiger 1-2 års utdelning i aktien. Har därför landat i att inte sälja aktier som går bra, inte sälja när jag inte behöver frigöra kapital, inte sälja i uppåtgående trend, dvs innan trenden vänder igen. Tittar på att sälja när negativa nyheter kommer i aktien som äventyrar långsiktig utdelning eller om jag tror att jag kan räkna hem 1-2 års utdelning samtidigt som jag tror att jag kommer kunna köpa tillbaka aktien till ett ungefär lika lågt pris på ett års sikt. Clas Ohlson är ett exempel på där jag provat det senare - återstår att se under hösten om det var klokt eller dumdristigt.

Återkommer med inlägg om detta.

söndag 11 september 2016

Veckoplan - v. 37

Förra veckan var en svag börsvecka. Köpte mina första 25 aktier i Avega liksom mina första 10 aktier i Castellum. Som alla utdelningssparare följer jag förstås Castellum. Håller förvisso med om analysen att aktien är värderad på höga förhoppningar om framtida tillväxt. Är inte heller lika förtjust i Castellum som många andra av skälet att jag tycker att det finns en risk i fastighetsbranschen, vars vinster också drivits av senaste decenniets exempellösa prisökningar på bostäder. Även om bostadsbristen medger en fortsatt hög efterfrågan tror jag att vinsttillväxten kommer mattas av framöver. Samtidigt tyckte jag att den lilla minidippen på några procent var ett intressant läge som uppfyllde mina kriterier för ett köp A. 3,33 procent mot nuvarande utdelningsnivå är på intet sätt billigt och kursen är historiskt högt värderad. Samtidigt kändes det som en rimlig parkeringsplats i brist på bättre alternativ.

Börsen för högt värderad för min smak men har samtidigt gått nervös kräftgång där många verkade avvakta ECB:s räntebesked. Återstår att se om fredagens fall är början på en nedåtgående trend eller inte. Jag avvaktar åtminstone tydligare tecken på nedgång innan jag går in stort. Har dock intensifierat bevakningen på särskilt kanadensiska aktier men även amerikanska där det kan uppstå hyggliga köptillfällen.

Valutakurserna för NOK och CAD har också varit högre än tidigare i sommar men positivt att de börjat vända nedåt mot slutet av veckan vilket förhoppningsvis kan innebära lite valutarabatt igen kommande veckor. Lutar ändå åt ännu en defensiv vecka där jag bidar bättre tider och möjligen ökar i mindre portioner eller placerar pengar tillfälligt i andra aktier.

Min bevakningslista är densamma som tidigare med ett tillägg:

Duni har jag funderat på att köpa en tid och i brist på bättre alternativ är de åtminstone rimligt värderade, om än inte billiga, för att köpa en första post. Hade dock helst sett att de gått nedåt 125 SEK före köp.

Axfood är också värt en kommentar. Som förväntat har kursen stabiliserat sig igen efter nyheten om Lidls planer på ökade investeringar i Sverige vilket ökar konkurrensen. Nyheten att norska Reitangruppen dumpade hela sitt innehav i Axfood var inte lika väntad. Aktien har svarat med att visa viss styrka men samtidigt kan korta candlesticks tolkas som indikation på nedåtgående trend. Jag har redan köpt Axfood i två omgångar nyligen och helst ska aktien ned åtminstone en bit under 150 SEK innan jag tycker det är värt att öka ytterligare. För den som inte redan äger aktien är den dock rimligt värderad på nivåer som, i brist på bättre alternativ, kan motivera ett litet första köp.

Noterar för övrigt att konkurrenten ICA återigen har backat under de nivåer där jag sålde av mina innehav. Tycker dock aktien är för dyr, inte minst med ökad konkurrens från Lidl att beakta, och den ska nedåt min tidigare köpnivå 270 SEK innan jag överväger att köpa in aktien i portföljen igen.

Clas Ohlson skrev jag om förra veckan. Det blev inget fyndläge utan istället ökade aktien rejält inför utdelningen. Det följer egentligen marknadens logik. Återstår att se om fyndlägen kan uppstå även om jag snarare tittar mot oktober-november för värderingar nedåt 135 SEK igen.

Ratos pendlar fortsatt på intressanta nivåer för långsiktigt köp. Ser dock ingen brådska då jag tror att en sannolik nyhet om utebliven eller kraftigt minskad utdelning kan sänka kursen ytterligare på kort sikt. Uppsidan är åtminstone inte särskilt stor i nuläget. Överväger att köpa en mindre post på längre sikt men utan utdelning är det inget strålande alternativ så avvaktar nog ytterligare.

Enfastighetsbolagen har fortsatt vara för högt värderade för att jag ska känna mig bekväm med risken de innebär.

torsdag 8 september 2016

Är Boston Pizza fortfarande köpvärd?

Eftersom jag nystartade min depå under sommaren missade jag möjligheten att göra klipp i denna högintressanta utdelningsaktie. Många etablerade bloggare har skrivit bra om aktien och hänvisar till deras utmärkta inlägg, bl.a. Stefan Thelenius och Marcus Hernhag. Tack för tipset!

Drömmer om att själv äga 3-5 procent av portföljen i Boston Pizza, vilket vore lagom givet att det är en marknad som jag inte har lika bra koll på.

Sedan dess har aktiekursen med fog dock stigit med åtminstone 20 procent och den är egentligen för hög för att jag ska känna mig bekväm för en långsiktig investering. Jag har istället valt att tillfälligt parkera pengarna i enfastighetsbolag som ger utdelning på motsvarande nivåer.

Sneglar på en Köp A på 21,25 CAD, vilket givet utdelningen med råge över 4 procent egentligen är rimligt. CAD/SEK-kursen är förvisso ganska normal men uppåtgående och det råder på intet sätt rabatt. Eftersom courtage trots allt är lite högre för kanadensiska aktier i mindre innehav har jag därför avvaktat. Drömmer dock fortfarande om att en kursrekyl ska dyka upp där jag kan gå in stort och få ett lägre courtage per aktie.

Resonerar jag fel - borde jag svälja stoltheten och köpa en liten skvätt eller är aktien helt enkelt på tok för dyr idag?

Jag äger inte Boston Pizza.

onsdag 7 september 2016

REC Silicon - mitt första felbeslut?

REC Solar var för tiotalet år sedan ett lovande norskt solenergibolag och jag minns att jag själv undersökte möjligheterna att arbeta hos dem. På senare tid har man dock avyttrat stora delar av verksamheten och fokuserar idag främst på kisel. Kisel är huvudkomponent i de flesta solpaneler och den som äger kisel äger också möjligheter att göra goda affärer när solenergisektorn går bra.

Mitt intresse för att äga förnybar energi och möjligheten att köpa till valutakursrabatt gjorde att jag efter ett par veckors analys valde att gå in med en liten post på 300 aktier för 1,49 NOK. Det är att se som en "krydda" som på sikt ska utgöra några promille eller allra högst en procent av min totala portfölj.

REC Silicon är dock portföljens olycksbarn just nu och anmärkningsvärt nog faktiskt den enda aktien som har utvecklats i negativ riktning. Kursen har haltat nedåt 1 NOK och på kort sikt har det varit min första dåliga affär där jag under måndagen hade förlorat en fjärdedel av värdet. Eftersom min strategi är på medellång sikt och jag tror på kiseltillgångar är jag dock beredd att ge aktien en chans, även om den skulle fortsätta nedåt.

Kiselpriset har varit uppåtgående och som jag bedömer det har förlusterna i de senaste rapporterna varit relaterade till kostnader för att återuppta produktionen i Moses Lake. Om denna produktion återupptas kommer aktien sannolikt vända och REC börjar gå med vinst igen. Detta är knappast en kursraket (eftersom de har för få expansionsmöjligheter vad gäller nya kiselintäkter) och mitt låga innehav ska främst ses mot bakgrund av mitt intresse för branschen och för att jag vill vara exponerad mot förnybar energi. Samtidigt tror jag att det finns uppsida i aktien och ser det som en chansning i ett företag som många har gett upp med. Jag är därför beredd att avvakta nästa kvartalsrapport och därefter se över mitt ägande utifrån den information som framkommer.

Det är helt enkelt en kalkylerad risk - antingen fortsätter bolaget gå med förlust och i så fall är det sannolikt att jag förlorar halva kapitalet, eller också lyckas bolaget vända till vinst och i så fall finns en ljusnande framtid där det på sikt finns utsikter för en ökning med 50 procent. Framtiden får utvisa.

Kanske kommer detta bli min första riktigt dåliga affär. Förvisso skulle det irritera och vara en nyttig läxa men samtidigt skulle det inte nämnvärt påverka min portfölj då jag bara skulle förlora någon promille totalt även i ett värstascenario om aktien så skulle bli värdelös. Fortsättning följer.

Jag äger aktier i REC Silicon.

tisdag 6 september 2016

Gjensidige - ojämn historik men ändå köpvärd

En anledning till att jag följer norska aktier är att jag har bott en tid i Norge, har släkt och vänner där och ofta besöker landet för både skid- och sommarferie. Ett bolag som jag minns redan från unga år är Gjensidige, vars logo med en vandrande man med stav och lykta var ett välkänt inslag i den norska stadsbilden. Ett företag som har flera decennier på nacken av goda affärer är en god utgångspunkt för utdelningsinvesterare med nyfikenhet på långsiktiga affärer. Tittade därför närmare på företaget.

I nuläget ger Gjensidige en avkastning på nästan 6 procent, vilket i kombination med hyggligt låg valutakurs gör dem högintressanta för utdelningsinvesteraren.

Vid närmare överblick visar det sig dock att utdelningen på 8,4 NOK motsvarar nästan hela vinst/aktie på 8,51 NOK vilket låter väl högt. Dessutom utgjorde en bonusutdelning om 2 NOK nästan en fjärdedel av utdelningen. Utifrån mina grundprinciper utgår jag som alltid endast från ordinarie utdelning i mina köpbeslut. En ordinarie utdelning på 6,4 NOK ger fortfarande en god utdelning på cirka 4,5 procent vilket är högintressant. Ett varningens finger bör dock utfärdas för företagets ojämna utdelningshistorik där nivåer mellan 4,5-6 NOK har varit vanliga de senaste åren. Även ett lägstascenario på 4,5 NOK ger dock en utdelning väl över 3 procent och min högst förenklade analys ger att aktien trots risk för lägre utdelning är rimligt värderad men inget fyndläge. Den ojämna utdelningshistoriken gör dock att den inte bör vara ett kärninnehav men väl kan utgöra ett par procent i en diversifierad utdelningsportfölj.

Eftersom mina kriterier för Köp A-nivå uppfylls (minst 3 procents utdelning) även med beaktande av historiska lägre utdelningsnivåer och bonusutdelningar borträknade har jag försökt gå in på 139-140 NOK senaste tiden som men ännu inte fått till ett avslut. Ser fortfarande aktien som köpvärd men inväntar en liten dipp i antingen kurs eller valuta och fiskar vidare med låga order så länge. Tyvärr har både kurs och valuta fortsatt uppåt med någon procent och inväntar därför tålmodigt ett bättre köptillfälle.

Jag äger inte aktier i Gjensidige.

måndag 5 september 2016

Att köpa i högkonjunktur nära ATH?

Jag är i grunden mer av en björn än en tjur. Min grundsyn på börsen är pessimistisk. Dels anser jag att finansvärlden globalt är dopad av kapital och låga räntor på ett sätt som inte står i proportion till den reella ekonomin och de värden som skapas där. Att vi sparare inte har andra vettiga alternativ gör att pengar fortsätter strömma in trots att det egentligen inte är billigt och alla vet att risken egentligen är hög. Dels tror jag att framtida utmaningar som Peak Oil, Peak Fosfor och global uppvärmning på 20-25 års sikt kommer ge effekter i en omfattning som flera större sektorer inte helt har kalkylerat in. Därtill spökar risken för nya finansiella kriser må det vara Brexit, som marknaden verkar ha glömt eftersom det dröjer längre än förväntat med att åberopa artikel 50 i Lissabonfördraget om EU-utträde, risken för härdsmälta i italienska banker eller Deutsche Bank, som skulle bli stora och kostsamma för EU:s ekonomi att hantera om det ens går, och dessutom spökar Grekland fortfarande i bakgrunden. Ceteris paribus fortsätter Sveriges ekonomi dock gå som tåget.

Det innebär inte att jag är negativ till att köpa aktier - företag som Axfood och H&M kommer sannolikt fortfarande göra vinst även efter en finanskris och även efter en energikris. Deras vinstnivåer kan dock komma att minska. På längre sikt spelar det inte så stor roll eftersom jag ändå tror mig kunna räkna hem vinst över P/E-tal på en 30-årsperiod i utdelning och återstod av aktievärde.

Jag är inte särskilt sugen på att köpa guld eller obligationer och har förmånen att ha såpass mycket kapital att jag känner mig bekväm på ett räntekonto. Att fortsätta långsiktigt satsa på aktier känns därför naturligt - även om det är dyrt. Samtidigt är jag inte helt förtjust i månadsspararsynen att man måste köpa varje månad bara för lönen finns på kontot. Jag köper förvisso gärna regelbundet men med lång tid kvar till utdelningen i vår finns egentligen ingen brådska. Det viktiga är att köpa aktier som utifrån nuvarande värdering har förutsättningar att vara goda affärer på lång sikt - inte fastna i tankekurvor om att köpa för att portföljen ska få en finare balans mellan aktier och kapital. Jag har redan överträffat mitt defensiva mål på fem procents avkastning per år och anser mig därför ha råd att vänta. Att riskera missa ett par procent uppgång må vara hänt men jag köper på utdelningsfundamenta, inte teknisk analys. Dessutom avser jag gå in och köpa en, med mina mått mätt, betydande andel aktier i både Serneke och Ahlsell som väntas börsnoteras inom kort och att spara kapital gör i det perspektivet inte så mycket.

Just nu känns det alltså som att jag, oaktat några mindre köp här och där, mest sitter still i båten och inväntar den betydande nedgång som rimligen borde inträffa under den kommande sexmånadersperioden.

Det kommer fler tillfällen att fördjupa sig i hur man investerar med en pessimistisk grundsyn men avsikten med detta inlägg var att resonera kring om man verkligen måste investera vid ATH?

Och i så fall i vad?

Tog rygg på Petrusko och valde att gå in en skvätt i Axfood. Det hade grämt mig att den stororder jag la in under Stockholmsbörsens Brexitöppning runt 144-145 inte gick in och tyvärr lät jag psykologin ta överhand. Dyrköpt läxa. Nu gick jag istället in på 154 SEK med ett litet köp, och ett något större på 150 SEK. Som Petrusko konstaterar är 3,25 - 3,33 procents avkastning en rimlig värdering och är det något jag ska köpa alls är detta ett defensivt val som jag liksom honom ser framför mig att äga under en mycket lång tid framöver. Det ger stadga åt portföljen men kommer inte göra mig förmögen.

Sedan finns det alltid aktier som är rimligt värderade också vid en ATH - kanske till följd av tidigare kursfall. Egentligen struntar jag i om börsen som helhet går upp eller ned - det viktiga är om jag tror att aktien kan generera den utdelningsnivå jag söker vid nuvarande kurs. Beijer och Skanska tyckte jag var två sådana bolag och särskilt i fallet Beijer har det visat sig vara en riktigt bra affär. Över 10 procents kursuppgång sedan köp på bara ett par veckor gör den näst H&M till min hittills kanske bästa investering.

Ett tredje alternativ som jag, trots risker och befogade varningar, tittar på är enfastighetsbolag. Delarka, Saltängen och Kallebäck är de tre alternativ jag har analyserat. Det rör sig om aktier som äger en större fastighet vilken vanligen hyrs ut på långt kontrakt till en storkund. Utdelningen är mycket hög och uppdelad på fyra gånger per år, vilket förstås lockar. Risken är att aktien lär falla så snart osäkerhet uppstår i om kunden avser förlänga kontrakt eller när företaget behöver omförhandla sin långa ränta. När så sker kan man aldrig förutsäga och en tydlig varning för risken att snabbt tappa kapital utfärdas.

Tanken är därför inte att gå in långsiktigt i dessa bolag. Min sparhorisont är utdelning för utdelning, dvs. med en horisont på en månad eller två. Det innebär absolut inte att risken försvinner men väl att den blir något mindre. Min avsikt är att, i konstaterande att jag inte hittar någonstans att förvara mina pengar, välja att köpa in mig i ett enfastighetsbolag, gärna i god tid före utdelning när kursen är något lägre, för att sedan antingen efter utdelning eller när kursen motsvarar nettoutdelningen gå ur igen. Genom den korta placeringen minskar risken (eftersom volatiliteten, med ständig risk för katastrofbesked om framtida avtal, normalt är lägre och man i värsta fall förlorar ett par kronor per aktie). Samtidigt är min förhoppning om att kunna plocka hem en vinst motsvarande en procent eller två på en månads sikt, vilket väl överstiger ett korträntekonto. Är det någon annan läsare som använder enfastighetsbolag på detta sätt?

Delarka känns med Posten, trots deras utmaningar, som kund och ett långt avtal som det stabilaste alternativet. Saltängen känns också förhållandevis trygga. Kallebäck är en högre risk, men också högre avkastning. Med en månads horisont skulle jag nog ändå våga mig på att chansa men med mindre belopp än i de andra bägge aktierna. Eftersom SAAB är kund är framtiden högst osäker och besked därom kan komma när man minst anar det. Dessutom har kursen ökat oroväckande mycket den senaste tiden medan Delarka och Saltängen som jämförelse har en lägre kursvolatilitet. Risken finns alltid att man kan bli tvungen att sälja till lägre kurs för att inte riskera gå lång i aktien.

Mitt avkastningsmål för att sälja är kvartalsutdelningen i vinst efter avräknat courtage.

Har fiskat köporder i Delarka uppemot 118 SEK men har i skrivande stund inte fått till ett avslut. Med en kurs på 120-121 SEK anser jag att risken att inte få igen pengarna vid en kort affär är för hög.

Jag äger aktier i Axfood, Beijer och Skanska. Jag äger inte aktier i Delarka, Kallebäck eller Saltängen.

söndag 4 september 2016

Veckoplan - v. 36

Efter fredagens genombrott ökade många aktier på min bevakningslista varför utsikterna för köptillfällen tyvärr har blivit än mindre. Tittar därför på allvar på kortsiktiga parkeringsplatser för pengarna som alternativ. Brukar göra veckoplaner under helgen, när jag har tid över, för att planera vilka affärer jag vill göra under den kommande veckan och tänker att vi småsparare ändå har en högst begränsad påverkan på kurserna så det kan inte skada att dela med mig. Avega Köp A: 25 aktier 21 SEK. Köp B: 25 aktier 20 SEK. Köp C: 50-100 aktier vid 18 SEK. En köpvärd aktie med fin utdelning som jag vill köpa in mig i långsiktigt. Min bedömning är dock att aktien kommer öka givet uppbrott och uppåtgående trend varför det inte ens är säkert att ett köp A går igenom. Uppdatering: köp A gick igenom under måndagen. ATEA Fiskar efter att öka blygsamt med 5-10 aktier nu när kursen rört sig nedåt 80 NOK igen. Beaktar samtidigt att valutakursen är 0,01 högre än när jag senast köpte med risk för ytterligare stärkt NOK mot SEK. Axfood Fortsätt bevaka rekyl nedåt 150 SEK för eventuell ökning. Mest sannolikt dock att aktien stabiliserar sig i spannet 152-154 SEK igen. Boston Pizza Fortsätter tyvärr att rusa men efter att utdelningen nyss har ägt rum kanske kursen sjunker kommande veckan. Tittar som allra högst på ett första köp vid 21,25 vilket tyvärr ser osannolikt ut. CAD har stärkts mot SEK senaste tiden också. Clas Ohlson Sista veckan som aktien handlas med utdelning. Stabil kurs hela sommaren men skulle den röra sig nedåt 140 SEK eller lägre kan det vara ett fint tillfälle att köpa in sig inför utdelningen. Har redan tagit hem min vinst och tittar annars snarast på att öka igen senare i höst på fall efter utdelningen. Delårsrapport släpps på onsdag så läge att vara extra alert på eventuella kursrörelser. Delarka Köp 100 aktier i spannet 118-120 SEK. Förra veckan fiskade jag i spannet 116-118 SEK utan att lyckas få ett avslut, visade sig att jag som så ofta var alltför defensiv. Tycker egentligen att allt över 120 SEK är alltför dyrt med beaktande av att det finns en överhängande risk att aktien är mindre värd när jag vill sälja av innehavet om några månader för att gå in i mer långsiktiga aktier igen. Befarar att det inte blir något avslut denna vecka heller men är inte beredd att gå köpa på den höga värdering som rådde under sommaren om kursen återgår dit. Gjensidige Liksom förra veckan fortsatt bevakning för köp runt 139-140 NOK. Sannolikt missade jag tyvärr tåget förra veckan i och med fredagens genombrott till ny ATH. Kallebäck Gillar inte riskbilden med SAAB men tittar ändå på att köpa 50 aktier över Q3-utdelningen om den faller nedåt spannet 120-125 SEK. Saltängen, som annars är ett stabilare alternativ, är däremot på ATH vilket avskräcker från köp givet hög risk att inte kunna sälja till motsvarande nivå. Orkla Fiskar efter att köpa 6 aktier runt 75 NOK eller 10 aktier runt 70 NOK. Genombrott uppåt under fredagen och jag missade antagligen tåget denna gången. Måndagens utveckling blir talande för hur aktien rör sig resten av veckan - fortsatt ökning är tyvärr mest sannolikt. Ratos Bevakar för eventuellt bottenfiske. Tror utdelningen kommer bli ännu lägre, eller helt utebli, under 2017, varför kursen kan falla ytterligare på framtida nyheter om nästa års utdelning men långsiktigt skulle det möjligen vara ett bra tillfälle att köpa en liten post om det skulle gå att få ett avslut under 40 SEK. Telia Tittar på möjligheten att parkera lite pengar i aktien inför oktoberutdelningen. Fiskar strax ovanför 38 SEK. Tror dock på en långsiktigt svag trend när man inte längre har tillväxtmöjligheter i andra länder (vilket dock även innebär mindre risk) så vill inte chansköpa. Transalta Renewables Månadsutdelare i förnybar energi-sektorn är mycket attraktivt för mig trots att den nu handlas på mycket höga nivåer och lägre energipriser kan innebära lägre vinster framgent men tror ändå att den kommer klara mitt minimål på 3 procent. Fiskar köp runt 14 CAD eller lägre. VFC Rejält nedåtgående trend efter försäljningen av Contemporary Brands. Betydelsen av detta är svårbedömd - å ena sidan underpresterade flera märken i segmentet men å andra sidan finns en risk att flera kronjuveler försvinner vilket kan äventyra långsiktig tillväxt. Ser det i utgångspunkt ändå som ett långsiktigt intressant köptillfälle om aktien fortsätter röra sig nedåt och under 56 USD.

Multiconsult - en underskattad och köpvärd aktie

Det norska konsultbolaget Multiconsult har en lång historik med bakgrund i Norsk Vandbygningskontor (NVK), som etablerades 1908. 2003 växte NVK in i Multiconsult. Kan jämföras med t.ex. Ångpanneföreningen eller SWECO i Sverige. Det är först ganska nyligen som det blev möjligt att köpa aktier i Multiconsult och för många svenska småsparare är det fortfarande ett okänt företag som är väl värt mer uppmärksamhet.

Bolaget har varit hämmat av den svaga ekonomiska utvecklingen i Norge men tror de kommer öka sina vinster nu när utvecklingen vänder. Ett par större order under 2016 tyder på att bolaget gör ett bra jobb. Jag har fått intrycket av att det är ett gediget och välstrukturerat bolag och jag tror mycket på dem på lång sikt.

Har den senaste månaden försökt köpa aktier runt 89-90 NOK. Det blev till sist 50 aktier för 92,25 NOK eftersom jag absolut ville köpa innan den andra kvartalsrapporten släpptes (större aktörer gick in och drev upp priset någon krona - jag tolkade deras köpintresse som att jag var ganska rätt ute).

Multiconsult gick redan i maj ut med en stor order i Tönsberg sjukhus som jag inte tycker har avspeglats i aktiekursen. Den andra kvartalsrapporten släpptes och resultatet för Q2 var 81 miljoner NOK jämfört med 62 miljoner NOK föregående år. En ökning med hela 30 procent! Också Q1 ökade företaget sina intäkter - då med cirka 18 procent mycket på grund av uppräkning till följd av förvärvet av Link arkitektur. Dessutom är ROE högre än branschgenomsnittet, vilket förstärker bilden av ljusa framtidsutsikter. Kursen ökade med ett par procent på rapporten men bedömer helt klart att det finns mer uppsida i aktien, som egentligen fortfarande ligger kvar på samma kurs som när pressreleasen släpptes i maj, liksom potential för ökade utdelningsnivåer.

Av kvartalsrapporten framgår också att bolaget har nyanställt  - framförallt genom förvärv av dotterbolaget Link arkitektur men även i andra affärsområden. Man skrev i första kvartalsrapporten att offertnivån hade ökat och om klarar de nyanställda att upprätthålla samma offertnivå per anställd som idag finns förutsättningar för fler fina resultat kommande rapporter vilket förr eller senare också borde ge större utslag i aktiekurs och utdelning än idag.

Riskerna är desamma som hos andra konsultbolag. Bolaget har liksom de flesta norska företag dock varit hämmat av nedgången i norsk ekonomi till följd av oljekrisen dels eftersom vissa affärsområden riktar sig direkt till energibranschen och dels eftersom andra affärsområden påverkas av osäkerhet kring investeringar. Eftersom detta samtidigt inneburit en norsk krona som varit nästan likvärdig med den svenska har jag tyckt att det varit fyndläge.

Vill vara tydlig med att jag inte tror att Multiconsult kommer bli en kursraket men tycker att det är ett stabilt företag som känns som en trygg och defensiv långsiktig investering. Aktien handlas i låga volymer och har en låg kursvolatilitet. För utdelningsspararna kanske 3,15 procent låter lite väl snålt men minns då att det baseras på årets utdelning och att det är sannolikt att utdelningen kommer öka till nästa år mot bakgrund av avsevärt bättre resultat hittills. Jag har förhoppningar uppemot 4 procent redan år 2017. Kanske är detta också skälet till att färre handlar i aktien - många seriösa analytiker har högre ställda tillväxt- och utdelningsmål varför de ignorerar en lite tråkig aktie?

För egen del ser jag tvärtom Multiconsult som en intressant krydda, stabil och förhållandevis defensiv aktie som passar väl in i den diversifierade utdelningsportföljen. Den svaga valutakursen, den relativt låga kursen och ett lågt P/E-tal omkring 14 ger ett bra långsiktigt köptillfälle för ägande över många års sikt.

Under nuvarande värdering och relativt jämna kurshistorik finns ingen tydlig sälj A-nivå. Ett sälj A runt 108 NOK skulle dock ge en vinst uppemot 20 procent så där är min riktkurs. Lutar dock åt köp och behåll för tror inte jag kommer kunna köpa tillbaka aktien till ett så här fint pris i framtiden och det här är en aktie som jag vill äga åtminstone över de kommande tio åren.

Siktar på att låta företaget utgöra 3-5 procent av mina innehav totalt och 5-10 procent av mina utländska innehav i Kapitalförsäkringen. I nuläget är jag nöjd med de 50 aktier jag har och bedömer chansen för fyndlägen nedåt 85 NOK som liten. Kommer dock överväga att öka i framtiden igen om nya fyndlägen uppstår.

Aktien har ökat med någon procent efter den andra kvartalsrapporten men är enligt mig fortfarande billig. Vid en värdering på 95 NOK får du fortfarande 3 procent på årets utdelning vilket är klart godkänt med tanke på goda framtidsutsikter för både ytterligare tillväxt och ökad utdelning.

Jag äger aktier i Multiconsult.

lördag 3 september 2016

Fortfarande rabatt på norska aktier

Även om NOK/SEK-kursen påbörjat en normalisering jämfört med rekordnivåerna vid 0,95 NOK/SEK är NOK fortfarande lågt värderad i spåren av oljekrisen samtidigt som SEK relativt NOK är förhållandevis stark till följd av att hög BNP-tillväxt nära toppen på högkonjunkturen. Det förefaller rimligt att anta att växelkursen på sikt normaliseras runt 1,1 NOK/SEK. Det innebär att det fortfarande finns många fina norska aktier som just nu kan köpas förhållandevis billigt med potential att räkna hem en valutavinst i trakterna runt tio procent på några års sikt. För den långsiktige investeraren finns därför goda skäl att fortsätta snegla mot Norge. Fem aktier som jag bevakar särskilt är ATEA, Gjensidige, Multiconsult, Orkla och YARA, som alla är stabila företag med en utdelning över 3 procent. Eftersom jag är nyfiken på att investera i förnybar energi följer jag även REC Silicon. Kommer följa upp med mina tankar om dessa bolag den närmaste tiden.

Ett par andra bolag som jag mot bakgrund av mitt intresse för miljöinvesteringar är nyfiken på är Scatec Solar och Tomra Systems. Har ännu inte hunnit analysera dessa närmare och tycker i nuläget att risk relativt utdelning är för hög men definitivt två aktier som kommer studeras närmare.

I nuläget resonerar jag omvänt när det gäller finska och amerikanska aktier. EUR och USD är något högre värderade relativt SEK än jag önskar för att enbart valutafaktorn ska signalera köp. CAD är ganska normalvärderad men har tyvärr blivit dyrare den senaste tiden.

Jag äger aktier i ATEA, Multiconsult och REC Silicon.

fredag 2 september 2016

Välkommen!

Varmt välkommen till min blogg!

Jag känner stor tacksamhet inför de många kloka utdelningsbloggarna på nätet. Det är mycket trevligt att följa era regelbundna och väl genomtänkta inlägg. Avsikten med denna blogg är att den ska utgöra ett verktyg för att mer aktivt delta i diskussionerna med andra utdelningsentusiaster och ge tillbaka genom att dela med mig av mina affärer. Jag ser det också som ett bra sätt att tvinga mig till självdisciplin - utvärdera köp och sälj och hålla koll på hur mina affärer utvecklas.

Strävar efter att skriva åtminstone 2-3 inlägg per vecka. Har studerat den norska marknaden nu när valutakursen är förmånlig och kommer publicera en serie inlägg om en rad norska aktier de kommande veckorna. Kommer skriva löpande om hur jag resonerar kring värderingar och köplägen.

Under "min strategi" uppdateras löpande hur jag placerar. Kommer utveckla resonemangen i inlägg framöver.

Under "om bloggen" och "om mig" uppdateras löpande bakgrundsinformation.

Bloggen är ett hobbyprojekt och mina inlägg ska inte ses som råd utan snarare inspiration. Det är du som läsare som fattar beslut om vilka aktier du köper och säljer samt när. Hoppas ändå att du ändå kan få goda idéer av att följa mitt sparande.