söndag 28 maj 2017

Veckoplan v. 22

Det blir allt svårare att hitta vettiga köplägen på börsen. Lyckligtvis sammanfaller det med att jag har mycket att göra och knappt kommer hinna följa börsen de kommande dagarna. Just nu kan jag kosta på mig att ligga likvid med över 5 procent i räntor en period. Några hyggliga aktier har jag i alla fall ögonen på.

Bosjö är en enfastighetsaktie som jag köpte en stor post i före jul. Har sedan dess därför valt att inte öka i vare sig Bosjö eller andra enfastighetsaktier. Mycket på grund av att det har funnits fina köplägen i långsiktigt stabilare Castellum och Hemfosa där jag istället har tagit stora positioner. Aktien är nu dyrare men rapporten för senaste halvåret presenterade en vinst per aktie som var nästan lika hög som för helåret 2016. Därför borde minsken ha riskat något och en YOC på runt 8,5 procent är fortfarande mycket bra. Jag vill egentligen inte få för hög exponering mot fastighetssektorn och enfastighetsaktier har en risk. Kursrisken är också ganska hög med risk att behöva sälja billigare i framtiden. Samtidigt verkar detta vara en vettig aktie att pytsa in lite pengar i igen i brist på alternativ. Nästa utdelning redan i juli bara drygt en månad bort. OBS att Bosjö handlas på Aktietorget med minimicourtage 19 kronor. Det innebär att man behöver köpa aktier för 7 600 kronor för att få motsvarande 0,25 procent i courtage. Under 110 kronor kommer jag öka igen.

Handelsbanken finns det fortfarande utrymme att köpa 4 aktier på vid nuvarande rimliga men inte på något sätt billiga aktiekurs. Det skulle göra att portföljandelen inte sjunker alltför mycket. Runt 120 kronor ökar jag.

H&M har jag fortfarande utrymme att köpa ytterligare 10 aktier i det här året. Om det vänder nedåt blir det nog ytterligare ett par aktier kommande veckan. Rykten om en påläggskalv som kan ta över som VD är goda nyheter.

HiQ handlas fortfarande väl över YOC 5 procent. 58 kronor helt försvarbar nivå för att öka med ytterligare 10 aktier.

Kinnevik har jag en minimal position. Mycket för att bredda portföljen med ett investmentbolag som investerar i sektorer som jag själv är dålig på. På nuvarande nivåer runt 238 kronor frestar det att öka med ytterligare en liten post. YOC över 3,33 procent är Köp A-nivå enligt min strategi. Just nu sänker det portföljens genomsnittliga avkastning men samtidigt är det en försvarbar nivå att ta en liten position. Jag ser Kinnevik som en buffertaktie som jag kan behålla om den går bra och annars sälja av om jag i framtiden skulle behöva frigöra kapital till att köpa bättre aktier.

Telia tittar jag på att minska med ytterligare en femtedel i om det blir tillfälle. Vill också se hur trenden rör sig. Är det fortsatt stark uppåttrend vore det dumt att sälja. Vänder trenden kan jag lika gärna överväga att ta hem vinsten för hela innehavet och vara på den säkra sidan.

Till sist är dollarkursen och kanadensiska dollar nere på något mer rimliga nivåer igen. De aktier som nästan är rimligt värderade har jag dock ökat i ganska nyligen varför jag avvaktar. Blir det någon minidipp i veckan kommer jag dock hålla ögonen öppna.

fredag 26 maj 2017

Veckosammanfattning: aktieportföljen passerar 400 000 kronor!

Den förkortade börsveckan avslutas med att ännu en milstolpe passeras: aktieportföljen är nu värd över 400 000 kronor! Naturligtvis är huvudorsaken att jag idag gjorde månadens stora insättning. Andelen aktier är nu 93 procent och andelen likvider 7 procent. Tycker det är roligt att läsa om andra bloggares milstolpar och hoppas att mina också ska kunna inspirera er läsare i ert sparande!

Byggnadsnämnden gav i veckan grönt ljus för Sernekeprojektet Karlatornet. Jag tog därför en liten chansning och ökade kortsiktigt i Serneke nu när jag för en gångs skull är ledig och kan följa börsen i realtid. Jag valde att gå ur position med en blygsam vinst eftersom jag inte har tid att följa aktien nästa vecka och då upptrenden efter nyheten inte var fullt så stark som jag hade hoppats.

I veckan har jag också skrivit om Multiconsult fina rapport i måndags. I många avseenden det bästa kvartalsresultatet sedan aktien börsnoterades. Trots det är aktiekursen och valutan på historiskt låga nivåer. Jag ökade däför rejält i aktien och har nu på kort sikt en portföljandel på nära 5 procent. Från början köpte jag 50 aktier och ansåg att det var fullt tillräckligt på fem års sikt. Nu medan portföljen växer har jag istället 200 aktier som motsvarande mål. Mer vill jag inte köpa eftersom YOC bara är 3,4 procent.

En lärdom jag har gjort det här året är att jag ofta tar för små positioner när det väl uppstår bra köplägen. Därför tog jag nu en så stor position som jag tyckte var motiverat direkt i Multiconsult. OBS att jag endast tar större positioner i aktier som jag har analyserat en längre tid. Det är naturligtvis riskabelt att ta en stor position och än mer så i en aktie som man inte förstår särskilt väl. Lundaluppen skrev ett klokt inlägg om portföljandelar och positioner som rekommenderas. Funderar på att försöka börja titta på hur jag skulle kunna anpassa hans tänk om undre gräns för investeringar till min köpstrategi.

Förra veckan skrev jag att jag trots allt tummade på mina principer och tog en första position i Kopparbergs. Det ångrar jag inte idag. Aktien har stigit med mer än 25 procent på en vecka. Galet. Jag vidhåller att aktien är högt värderad och att marknaden på nuvarande nivåer redan har prisat in en framtida utdelningsökning på 20 procent för ett par år framöver. Nog för att det finns tillväxtpotential och att det är positivt att företaget växer i USA men någon jättenyhet som inte tidigare var känd är det egentligen inte. Riskerna negligeras fullständigt just nu. Samtidigt har utdelningen på 5,9 kronor precis avskiljts vilket innebär att aktien snarare skulle backat med 3 procent allt annat lika. Bloggrannen Att välja lycka skrev ett pedagogiskt och bra inlägg som förklarar hur ex-datum och utdelning påverkar aktiekursen med Kopparbergs som exempel.

I övrigt har jag passat på att öka i några aktier som är rimligt värderade just nu. Orsaken är främst att bibehålla portföljandelen snarare än att det är ett fantastiskt köptillfälle. Resultatet blev som följer:

Handelsbanken 4 aktier
H&M 4 aktier
HiQ 10 aktier
Skanska 4 aktier

En minskning har det också blivit. Har skrivit en tid att jag funderar på att ta hem vinst i Telia. Det är en defensiv aktie där jag har en fin YOC men när jag nu fick chansen att räkna hem mer än de 9 procent på ett år som jag hade kalkylerat med valde jag att minska portföljandelen med 20 procent. Aktien är i stigande trend och därför har jag valt att behålla resterande andel och avvakta marknaden något. Det är dock inte uteslutet att jag säljer hela innehavet. Sätter hellre de pengarna i Akelius eller någon annan stabil och tråkig högutdelare som ger motsvarande utdelning varje år men inte behöver bevakas lika noga. På längre sikt är det fortfarande tveksamt var Telias vinster ska tas från.

torsdag 25 maj 2017

Byggnadsnämnden ger Serneke tillstånd att bygga Karlatornet

Igår fattade byggnadsnämnden i Göteborg beslut att ge Serneke tillstånd att bygga Karlatornet (länk).

Sernekes skiss över Karlastaden

Nu är Karlatornet ett stort projekt och det finns fortfarande många hinder på vägen. Kommunfullmäktige ska också besluta och intill dess behöver flera avtal specificeras. Som alltid finns risk för oförutsedda tekniska utmaningar under själva bygget.

Det går ändå inte att komma ifrån att detta var ett mycket positivt besked som väsentligt ökar chansen att Serneke lyckas ro projektet i hamn. Att politikerna verkar stödja projektet över blockgränsen talar för ett positivt besked också i kommunfullmäktige så småningom, förhoppningsvis redan före sommarledigheten.

måndag 22 maj 2017

Multiconsult levererar högsta nettovinsten sedan börsnoteringen!

Multiconsult publicerade idag sin första kvartalsrapport för i år. Det var sammantaget idel positiva besked. Jag gillar det norska konsultföretaget som är lite ospännande och underanalyserat. Kursen har dämpats ordentligt efter två svagare kvartal med pressat oljepris och stora investeringar. Samtidigt växer företaget genom expansion i Skandinavien och utomlands varför jag tycker att det är ett riktigt intressant långsiktigt köpläge. Jag har därför de senaste månaderna ökat mitt innehav från 50 till över 200 aktier och börjar nu få en stor portföljandel i Multiconsult. 200 aktier vill jag behålla på sikt och resten kanske jag säljer av på medellång sikt. Nu till rapporten!

Sammanfattningsvis kan konstateras att årets utdelningsnivå nästan redan har räknats hem under det första kvartalet! Översiktligt motsvarar vinst och orderingång redan efter ett kvartal en tredjedel av vad som totalt presterades under 2016. Sett till nettovinst presterar företaget det bästa kvartalet sedan börsnoteringen!

Det ser helt klart lovande ut!

Skärmdump från Multiconsults kvartalsrapport.

Siffrorna i rapportens sammanställning talar sitt tydliga språk. Vinsten ökar till 800 miljoner norska kronor, vilket som jämförelse utgör en tredjedel av hela 2016 års vinst. Det är riktigt bra och skvallrar om en god tillväxt. Också vinst per aktie ökar i motsvarande storleksordning och motsvarar ensam en tredjedel av fjolårets totala vinst per aktie. Faktum är att årets utdelning på 3 kronor nästan ensam har räknats hem redan första kvartalet. Investeringskostnader för expansion är dessutom tagna under 2016. Därför tror jag att sannolikheten är stor att vi har en tvåsiffrig procentuell utdelningshöjning att se fram emot nästa vår.

Bästa kvartalet sedan börsnoteringen!

22,3 procent överträffar tidigare års tillväxt. Delvis kan det dock förklaras av kalendereffekter då påsken, som är en mycket större högtid i Norge än i Sverige, inföll under det andra kvartalet i år jämfört med förra året.

Marginaler ökar också men framförallt gläds jag åt den ökande orderingången. Också här presterar rapporten ungefär en tredjedel av fjolårets orderingång. En ökad orderbacklog innebär också att det finns projekt att ta av vid eventuella svagare kvartal framöver.

Expansion genom förvärv börjar redan uppvisa lönsamhet

Förvärvet LINK arkitekturs resultat

Särskilt glädjande är att förvärvet LINK arkitektur redan börjar uppvisa lönsamhet. Vinst och orderingång överstiger väl motsvarande resultat första kvartalet 2016. Detta är ett mycket positivt tecken då det innebär att de kostnader som är förknippade med förvärv redan börjar betala av sig. Det talar för att vi kan se fram emot ökade vinster i kommande rapporter.

Under det första kvartalet har Multiconsult dessutom förvärvat svenska konsultföretaget Iterio. Det talar för att det finns potential för ytterligare vinster när stordriftsfördelar och synergier relaterade till förvärvet kan tillvaratas så småningom. Också några mindre förvärv har genomförts under radarn, däribland har Multiconsult köpt upp Rambølls kontor i Ålesund. Att kunna förvärva från en så etablerad aktör är en fjäder i hatten.

Mindre exponering mot oljesektorn

Till sist gläds jag åt att exponeringen mot oljesektorn minskar samtidigt som exponering mot förnybar energi och miljö blir allt större i projektportföljen!

Minskad exponering mot oljesektorn

Det innebär det en diversifiering av företagets projektportfölj som gör Multiconsult mindre känsligare för oljeprisets fluktuationer. Det innebär att det var ett fint läge att öka nu när den norska kronan var exceptionellt pressad och nästan exakt lika mycket värd som den svenska. Framförallt är det, givet mitt hållbarhetsfokus i mina investeringar, förstås en mycket glädjande nyhet att andelen olja i konsultportföljen minskar samtidigt som andelen förnybar energi är nästan tre gånger så stor. Också projektportföljen inom miljö- och vatten är nu större än för oljesektorn. Detta är en utveckling som jag ser fram emot att följa.

Jag har som sagt fyrdubblat mitt innehav från 50 till 200 aktier och kommer fortsätta öka så länge aktien handlas under 90 norska kronor. Jag tror att vi kommer få se en positiv trend framöver och att det finns både långsiktiga och kortsiktiga vinster att hämta från Multiconsult.

Och som vanligt är blogginlägg inte att betrakta som finansiell rådgivning. 
Läs företagets rapporter och bilda dig din egen uppfattning.

söndag 21 maj 2017

Veckoplan v. 21

Kopparbergs är jag nu stolt ägare av mina tio första aktier i. Eftersom det är ex-dag på onsdag tittar jag aktivt på att försöka köpa en lika stor post om fallet med cirka sex kronor blir lägre än vad jag köpte för i veckan. Högst 200 kronor vore rimligt i så fall. Kan jag köpa före ex-dag gör jag det men det tåget har rimligtvis gått. Förstår för övrigt inte de stackare som köper enstaka aktier. Köper man en eller två Kopparbergsaktier tar det ju två år bara att få tillbaka courtage i utdelning.

HiQ handlas på aptitliga nivåer mellan 5-5,25 procent YOC. Jag funderar på att öka lite försiktigt.

Handelsbanken är ett kärninnehav som är underviktat. Återigen endast 0,74 procent av portföljen trots att det långsiktiga målet är mellan 2,5 till 5 procent. Jag funderar därför på att öka redan vid 4 procent YOC för att säkerställa att portföljandelen åtminstone inte minskar ytterligare.

Skanska handlas nu till ganska exakt 4 procent YOC. Under 204 kronor kommer jag öka lite försiktigt.

MQ ökade jag lite i under den gångna veckan. Aktien handlas nästan till YOC 5,5 procent och P/E nära 12 vilket är en ganska rejäl riskpremie. Därför funderar jag på att öka ytterligare under 32 kronor.

Axfood förlorade en order till en konkurrent i fredags. Risk att aktien faller och i så fall tittar jag på att öka blygsamt. Ska ned under 140 kronor för att jag ska tycka att det är värt risken med tanke på min redan stora portföljandel.

Duni inleder jag bevakning på igen. Aktien handlas nu på fullt försvarbara nivåer med en YOC över 4,1 procent. Det är, precis som när jag sålde innehavet, bara det att andra innehav ger lika god avkastning. Duni skulle närmast sänka portföljens genomsnittsutdelning. Därför vill jag ha en något högre riskpremie och en YOC på åtminstone 4,25 procent innan jag tar in Duni i portföljen igen.

Multiconsult publicerar kvartalsrapport imorgon. Eftersom jag har ökat mitt innehav ordentligt på både kort och lång sikt när både kurs och valuta snuddar vid historiskt lägstanivåer är jag förstås mycket nyfiken på att få facit. Lita på att det kommer ett blogginlägg i veckan om detta.

Notera till sist att vi har en kort börsvecka framför oss då flera börser stänger tidigare på onsdag och helt under torsdag och fredag.

fredag 19 maj 2017

Veckosammanfattning: Kopparbergs till sist!

Kopparbergs har jag länge velat ta in i portföljen men aktien har varit för dyr. Det tycker jag fortfarande att den är. Hur som helst köpte jag tio aktier för min absoluta smärtgräns 203 kronor med ex-dag nästa vecka. Det ger en YOC utdelning inkluderad på knappt 3 procent vilket verkligen är ett gränsfall. Resultatet senast var sådär och omsättningen minskade till och med. Samtidigt finns långsiktiga tillväxtmöjligheter till flera marknader som kan driva utdelningstillväxt framöver. Jag har som sagt inga förväntningar på att det ska bli lika fina utdelningar som historiskt men under devisen buy quality, cry once är en läxa jag har lärt mig under det här året med portföljen att ibland faktiskt också våga köpa när det är på gränsen kortsiktigt men försvarbart långsiktigt. Ofta är det sådana företag som svider lite extra som lönar sig bäst på längre sikt och som sällan är riktigt billiga. Sjunker aktien ytterligare kommer jag öka. Siktar i första hand på tio aktier till efter ex-datum.

Multiconsult skrev jag i söndags att jag övervägde att öka i nu när aktiekursen är pressad. Det har jag också gjort. Hela 75 aktier blev det. Sällan jag tar en så stor position på en gång men när valutakursen fortfarande var lägre än normalt samtidigt som aktien fortfarande är historiskt låg efter ex-datum tyckte jag att det var ett bra tillfälle att passa på. Jag är övertygad om att det på längre sikt ska gå att räkna hem minst en tioprocentig vinst på återhämtning av börskurs och stärkt norsk krona. Företaget har tillväxtmöjligheter från sina förvärv på nya marknader som förr eller senare också bör ge utslag i form av ökade vinster.

MQ valde jag faktiskt att öka lite i. Har varit i valet och kvalet om jag ens ska behålla aktien men nu när jag beslutat mig för att göra det också in över nästa februariutdelning var det logiskt att öka till YOC över 5,25 procent. En försvarbar riskpremie.

Avega presenterade en urstark rapport senast. Att öka till YOC 5,2 procent tyckte jag därför var fullt försvarbart.

Realty Income handlades till en YOC på 4,75 procent i veckan. Det tyckte jag var gott nog för att öka i månadsutdelaren inför de utdelningssvaga sommarmånaderna.

Serneke har jag nu sålt av halva innehavet på kapitalförsäkringen. 25 aktier kvar där eftersom resultaten hittills har varit bra varför jag inte vill sälja i en hast. 500 aktier på investeringssparkontot som tidigare men portföljrisken nu lägre med en mindre andel om än fortfarande alltför stor.

Ahlsell föll efter att storägare dumpade aktier. Lite surt då jag var i valet och kvalet om jag skulle sälja och ta hem en kursvinst på cirka 33 procent. Senaste rapporten var dock bra och jag tyckte inte att det fanns skäl att sälja ett bra innehav som jag har fått teckna billigt vid noteringen.

Minesto publicerade en rapport i veckan. Förlusten var klart lägre än analytikerna hade räknat med. Då företaget kommer gå med förlust intill dess att tekniken har kommersialiserats var detta ändå en positiv signal. Tillstånd att bygga den första anläggningen är redan klart och med en lägre förlust minskar risken för att en nyemission behövs innan företaget hinner få intäkter från sin verksamhet.

Och så blev det en korrigering på börsen till sist. Lite diffust varför och i ärlighetens namn skulle jag inte vilja kalla det ett börsras när det visar sig att inget av mina kärninnehav egentligen handlas billigare än när jag senast ökade i större skala. Portföljen har minskat åtminstone med hela majutdelningen i värde men det bekommer mig faktiskt inte så mycket. Är snarare förvånad att så få aktier trots nedgången känns riktigt prisvärda. Har ju snarast blivit till att öka i lite udda breddaktier som jag annars inte köper så ofta. Några aktier börjar bli rimligt nog att öka mer i igen. Det får bli en övning på söndag att titta vidare på.

söndag 14 maj 2017

Veckoplan v. 20

Många har i veckan som gått skrivit om hur börsen börjar bli dyr och att det börjar bli svårt att hitta bra lägen att investera. Jag delar den uppfattningen och får svårare och svårare att hitta bra köptillfällen. Bortsett från Investor och Scandic är det egentigen inga av mina svenska innehav som är att betrakta som för dyra. Därför tror jag att det grundat på positiva resultat i de senaste rapporterna så länge inget oväntat inträffar finns utrymme för fortsatt uppgång. Låt mig ge några exempel:

Axfood, Castellum, Clas Ohlson, Handelsbanken och Skanska handlas alla till en YOC mellan 3,8 och 4,2 procent. Ur endast ett utdelningsinvesterarperspektiv kan det inte sägas vara orimligt dyrt.

H&M handlas runt 4,5 procent. Jag tycker att det är en försvarbar riskpremie men har redan köpt ordentligt och med en portföljandel på 11,5 procent just nu är de näst Serneke mitt största innehav.

Avega, Hemfosa, HiQ och MQ handlas alla till över 5 procent vilket är fullt försvarbart. De bägge förstnämnda är dessutom på goda grunder baserat på deras senaste resultat i stigande trend.

Min köpstrategi bygger förenklat på ett trestegsrakettänk där jag köper mindre när aktien handlas på en rimlig nivå och mer när den handlas på en billig nivå. Mitt dilemma är att jag helt enkelt tycker att jag redan har köpt mer eller mindre tillräckligt för i år i ovanstående aktier på den rimliga prisnivån.

Ett annat dilemma är att jag har halva månadsinsättningen kvar i likvider och dessutom får minst en tusenlapp i utdelningar kommande veckan. Det är samtidigt bara sju och en halv handelsdag kvar till nästa lön.

Jag tittar därför lite extra på att passa på att öka i någon i courtage räknat lite dyrare aktie igen.

Enfastighetsaktierna går bort. Inte för att YOC på något sätt är orimlig men kursrisken är alltför hög vilket innebär att jag kan tvingas sälja dem med en såpass stor kursförlust i framtiden att det helt enkelt inte är värt risken. Delarka tittar jag dock på igen för en kortare investering under 114 kronor.

VFC är i sjunkande trend igen. Det är en av mycket få vettiga kvartalsutdelare med utdelning i  juni. Därför funderar jag på att öka lite igen. Helst köper jag vid YOC 3,33 procent under 51 USD men jag kan tänka mig att i brist på alternativ köpa ytterligare en post på nuvarande nivåer. Avvaktar dock om kursen klarar test av botten strax under 53 USD eller inte.

Realty Income har jag förvisso ökat en del i senaste tiden. Aktien är dock fullt försvarbart värderad vid en YOC på 4,6 procent och att fylla på andelen månadsutdelare regelbundet skadar inte. Här hinner jag också få med mig juniutdelningen.

Både P&G och J&J är värda att fortsätta bevaka men utgångstipset är att bägge har bottnat för den här gången varför jag tycker det är för dyrt att öka just nu.

Det var lite surt att Kopparbergs släppte en positiv nyhet samtidigt som trenden är fallande. Det kliar lite i fingrarna av att kanske ändå köpa men 212 kronor är för dyrt. runt 206 kronor efter ex-dag i så fall rimligare. Finns risk att aktien stiger på kort sikt men jag tycker att den steg alltför mycket under fredagen. Ja det är positivt att Kopparbergs säljer på Walmarts i New York, inte minst eftersom många utlandssvenskar gör affären förhållandevis säker. Men många verkar glömma bort att Kopparbergs redan finns på den amerikanska marknaden i fyra delstater inklusive New York. Antar att man resonerar som så att Walmarts är en stor kedja och skulle de ta in Kopparbergs i hela USA så är det en jättefin affär. Det är dock inte unikt att kedjor utomlands säljer svenska produkter. Jag har hittat Wasa knäckebröd och Pågens skorpor i flera länder där jag har bott men det innebär inte att de är några storsäljare, ofta har jag själv märkt det först när de reas ut vilket brukar vara ett dåligt tecken. Jag tycker fortfarande att Kopparbergs rapport presenterade ett ganska svagt resultat. Omsättningen minskade med 4 procent. Rekordresultat i all ära men en ökning med 3 procent jämfört med föregående år bär inte de uppskruvade tvåsiffriga tillväxtkrav som många småsparare nu förväntar sig. Som en långsiktig defensiv tråkaktie med en långsiktig tillväxtpotential under många år framöver tror jag dock att de är ett utmärkt innehav. Därför är jag fortfarande i valet och kvalet om jag ska köpa eller inte. Bevakning i samma intervall som tidigare, helst under 203 kronor och kanske 207 kronor för liten post. Utgångspunkten är dock att jag avvaktar ex-dag.

Telia bröt igenom ett motstånd och bör rimligen fortsätta ytterligare en bit uppåt. Här funderar jag fortfarande på att ta hem vinsten men då ska aktien upp ytterligare en krona. Mitt ingångsvärde i Telia när jag köpte aktierna var att plocka hem årets utdelningar och höstutdelningen ifjol. Kan jag få igen det genom försäljning redan nu kan pengarna användas bättre någon annanstans. Dels är det tveksamt var de ska hitta sin tillväxt. Dels har jag redan ett par hundra Teliaaktier sedan före myndighetstiden på ett VP-konto, de räcker som defensivt innehav.

Minesto har jag swingtradat en del i de senaste veckorna. Nu verkar aktien ha bottnat. Jag tittar därför lite försiktigt på att ta hem ytterligare vinster i de positioner jag köpt under 6 kronor. Kanske säljer ett 80-tal aktier om kursen passerar 6,50 kronor. Har dock ett fint innehav och, oaktat risken för en eventuell emission för att få in mer kapital till det första kraftverket, allt talar i positiv riktning hittills. Rapporten kommer i veckan och kommer ofrånkomligen påverka kursen. Jag väntar.

Multiconsult har jag redan dubblerat mitt innehav i när den norska kronan har varit pressad och är nöjd med de 100 aktier jag har. Däremot funderar jag på att, när kursen fortsatt är under press av valuta och ex-dag i fredags, ta en kort till medellång swingtradeposition i brist på bättre alternativ. Årets första kvartalsrapport släpps om en vecka. Min bedömning är att sannolikheten för uppsida är större än sannolikhet för ytterligare nedsida då kursen historiskt redan är extremt låg. Det är dessutom ett något underanalyserat företag som samtidigt växer även om de har behövt ta stora kostnader de senaste två kvartalen. Det torde finnas en potential att kunna plocka hem åtminstone 10 procent. Funderar på att ta i och köpa 50 aktier. YOC är 3,4 procent vilket är högt för att vara Multiconsult. P/E runt 10 avskräcker inte precis.

Till sist gläds jag åt att min portföljs sharpekvot steg till 1,18 samtidigt som standardavvikelsen sjönk till 11,03 procent. Det kanske inte låter så mycket men för mig är det ett kvitto på att mitt långsiktiga fokus på att köpa lågt värderade utdelningsaktier sakta men säkert börjar ge resultat. Att Serneke har ökat igen samtidigt som jag skalat ned portföljandelen något bidrar också. Skulle H&M öka igen kommer siffrorna förbättras ytterligare. Det är hur som helst ett resultat som skulle räcka till två stjärnor på Nordnet. Med tanke på min defensiva investeringsfilosofi och att jag satsar på stabila utdelningar över tid snarare än att försöka slå index är jag faktiskt rätt så nöjd med det resultatet.

lördag 13 maj 2017

Hållbara Investeringar: Castellum är ett branschledande föredöme

Ett uttalat syfte med mina investeringar är att de inte bara ska vara ekonomiskt utan även miljömässigt hållbara. Jag följer därför inte bara årsredovisningar och balansräkningar ur ett ekonomiskt perspektiv utan bevakar regelbundet hur mina innehav presterar miljömässigt.

Här kommer därför det andra inlägget en artikelserie som går igenom mina portföljinnehav utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Först ut var Axfood.


Castellum väljer inte mellan hållbarhet och ekonomisk tillväxt. 
Tvärtom är hållbarhet en förutsättning för att skapa långsiktig tillväxt.
VD Henrik Saxborn


För den som inte orkar läsa igenom deras rapporter eller min sammanställning kan kort konstateras att Castellum på ett globalt branschledande sätt har lyckats minska sin miljöpåverkan samtidigt som man har uppnått en minst sagt imponerande vinsttillväxt under samma period. Det finns dock utrymme för förbättringar som också innebär kostnadsbesparingar, inte minst när det gäller energiförbrukning där företaget ännu inte har lyckats leverera på sina högt ställda mål.

Sammantaget utgör Castellum  det självklara valet i fastighetssektorn i varje defensiv utdelningsportfölj med hållbarhetsfokus. Jag är därför glad och stolt över att Castellum är ett kärninnehav som just nu utgör cirka 6,8 procent av min portfölj.

Kort sammanfattning: därför är Castellum en branschledande hållbar investering

- Globala utmärkelser förstärker bilden av branschledande aktör inom hållbarhet.
- Ambitiöst klimatmål om koldioxidneutralitet till 2030.
- Med 96% förnybar energi är höga mål redan uppnådda.
- Vattenanvändningen minskar och företaget investerar i fortsatta besparingar.
- Ambitiös miljöcertifiering av fastighetsbeståndet. Alla ny- och ombyggnationer miljöcertifieras.
- Stor hänsyn till ekosystemtjänster i större projekt. Ekosystemneutralitet eftersträvas.

Utmärkelser understryker resultat

Castellum är invalt i Dow Jones Sustainability Index. Där inkluderas de företag globalt som presterar bäst inom hållbarhet. Det är en riktig kvalitetsstämpel, eller hållbarhetsarbete i världsklass som Castellums hållbarhetschef själv uttrycker det. Nu ska man samtidigt vara medveten om att DJSI bjuder in 3 400 företag där de bästa väljs ut. På listan finns bl.a. oljebolaget Shell och British Tobacco har tidigare funnits där. Det är inga aktier som skulle ingå i en svensk etikfond. Det förtar ändå inte Castellums prestation.

Castellum har tilldelats Business Leadership in Sustainability av World Green Business Council. Organisationen fokuserar namnet till trots dock på fastighetssektorn.

Därtill har Castellum mottagit utmärkelser från EPRA (European Public Real Estate Association) och GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). Dessa utmärkelser är sektorsspecifika men understryker ändå att Castellum är branschledande när det gäller hållbarhet.

Nu ligger det förstås i sakens natur att alla företag förstås skyltar så gott de kan med alla typer av utmärkelser och certifieringar de har fått. Det bör därför understrykas att Castellums utmärkelser är imponerande och signalerar kvalitet. Det är skillnad på internationella utmärkelser och kommunens miljödiplom.

Ambitiösa höjningar av hållbarhetsmål under 2017

- Koldioxidneutrala och 100% icke-fossil energi år 2030 (Castellum kallar det netto-noll-utsläpp).
- 15% energibesparing per kvadratmeter år 2025 och minst 1,5% per år.
- 1% vattenbesparing per år.
- 100% av alla fordon ska vara fossiloberoende senast år 2020.
- 50% av fastighetsbeståndet ska vara miljöcertifierat år 2020.
- Alla nyproducerade byggnader och ombyggnationer ska miljöcertifieras.
- Alla fastigheter som innehafts i mer än ett år ska vara miljöinveterade, uppföljning var 10:e år.
- Ekosystemtjänster ska utvärderas vid nybyggnation och större projekt.

Noterbart är det i branschen annorlunda språkbruket (netto-noll-utsläpp, icke-fossil energi, fossiloberoende).

Jag reagerade på att en så låg andel av fastighetsbeståndet är miljöcertifierat idag. Det förvånar med tanke på företagets utmärkelser och med tanke på att grundläggande miljöcertifieringar inte är särskilt svåra att få om man har ett genomtänkt och väl implementerat hållbarhetsarbete. Ambitionen är dock hög, inte minst att man ska göra rätt från början i alla nyproducerade byggnader och vid alla ombyggnationer.

Ekosystemmålet sticker ut och är innovativt. Det innebär att en utredning utifrån ekosystemperspektiv ska göras för att säkerställa att resultatet är ekosystemneutralt. Delvis krävs detta av miljöbalken och EU-rätten i de miljökonsekvensbeskrivningar som nämns där. Jag uppfattar det dock som att Castellum går längre. Detta skulle jag gärna läsa mer om i kommande rapporter!

Men blandad måluppfyllnad för nuvarande mål

Castellum satte en rad mål inför år 2017 där resultatet är blandat. Man är förvisso på god väg men når i flera fall inte hela vägen fram.

- Energiförbrukning per kvadratmeter ska vara 50% lägre än branschgenomsnitt. Resultat: 43%.
- Energiförbrukning ska ha minskat med 30%, energieffektivisering minst 3% per år. Resultat: 26%.
- 90% förnybar energi 2020. Resultat: 96%.
- Vattenanvändning ska ha minskat med 5%. Resultat: 11%.
- Alla fordon ska vara koldioxidfria år 2020. Resultat: 32%.
- 30% av fastighetsbeståndet miljöklassat. Resultat: 35% inklusive pågående projekt.
- Samtliga fastigheter ska vara miljöinveterade inom ett år. Resultat: pendlar runt 90% vilket är OK.

Miljöbyggnad i Balltorp som ska uppgraderas till SGBC Silver

Arbetet med förnybar energi är imponerande och i praktiken närmast att betrakta som uppnått i förtid! Målet för vattenanvändning har överträffats med råge. Miljöklassning och miljöinventering får anses uppnått i praktiken även om det finns en viss eftersläpning i pågående processer. Avseende miljöklassningen ger en titt på Sweden Green Building Council dock att många Castellum-innehav inte alls är Guld-klassade varför det verkar som att man helt enkelt undantar många mindre fastigheter från detta krav. I årsredovisningen framgår att Castellum äger hela 28% av Sveriges SGBC-certifierade byggnader vilket ändå skvallrar om att de tar ett långt större hållbarhetsansvar än andra branschaktörer.

Koncernens energiförbrukning har minskat med nästan en tredjedel det senaste decenniet.
Trots det är det anmärkningsvärt är att minskningen av energiförbrukningen ökade från 28% 2015 till 26% 2016. Per kvadratmeter var den dock oförändrad. Det nuvarande målet är enligt ovan 15% minskning till år 2025. 15% ökning av 43% är ungefär 50%. Det innebär att Castellum i praktiken skjuter framför sig sitt energiförbrukningsmål ytterligare sju år - dessutom i halverad takt från 3% per år till 1,5% per år. Inte imponerad!

Också fordonsmålet har företaget en bit kvar för att uppnå. Där har man å andra sidan fortfarande tid på sig. Utan en jätteinvestering talar dock lite för att det kommer uppnås redan 2020 med nuvarande takt om 7% per år.

Koldioxidutsläpp minskade med 49% från 2015 till 2016

Man ska samtidigt hålla i minnet att Castellum har en hel del minst sagt imponerande historiska måluppfyllelser att luta sig emot. Bland annat har koldioxidutsläppen minskat med hela 71% de senaste tio åren. Som statistiken ovan visar lyckades Castellum dessutom sånär halvera koldioxidutsläppen det senaste året. Det är riktigt bra jobbat!

Exempel på projekt finansierade med gröna obligationer

Gröna obligationer

Castellum lanserade under hösten 2016 gröna obligationer värda 1 miljard kronor. Gröna obligationer är förvisso ingen skyddad titel men ändå ett bra sätt att tydligt vika investeringar för miljöinvesteringar. Castellum viker dessa investeringar åt projekt som uppfyller kraven Castellum ställer i sin miljöprofil enligt strategin (minst BREEM Excellent eller SGBC Silver). Som bonus kan noteras att kärninnehavet Castellum samarbetar med kärninnehavet Handelsbanken i utformningen av de gröna obligationerna. Det här blir något att granska närmare när jag följer upp Handelsbankens hållbarhetsarbete.

Utbyggnad av solel i Uppsala.

Utbyggnad av solel

Castellum har investerat i en utbyggnad av solel i Boland City i Uppsala. Det motsvarar en besparing på 255 kWh vilket i förlängningen också är en långsiktigt ekonomiskt hållbar investering.

Styrdokument i överkant

De styrdokument Castellum listar ger vid ytan ett ansvarsfullt intryck men granskar man det närmare så blir intrycket snarast att de listar allt de kan lista. Det förtar inte företagets prestationer på hållbarhetsområdet men ger ärligt talat ett lite fånigt intryck. ISO 14001 är en internationell standard som innebär att man systematiskt identifierar förbättringar i sitt hållbarhetsarbete. Det är bra. Men det innebär i sig självt inga resultat. Miljöbalken, arbetsmiljöbalken, aktiebolagslagen samt övriga tillämpliga lagar och regler får vi väl hoppas att alla aktiebolag följer? Det är på något sätt en utgångspunkt.

Plus i kanten för att Castellum hänvisar till FN:s hållbarhetsmål för 2030. Till skillnad från Axfood framgår dock inte hur Castellums interna mål länkar till dessa. Det är lite synd för här skulle Castellum enkelt kunna förstärka bilden av ett gott hållbarhetsarbete genom att liksom Axfood länka sina interna mål till respektive FN-mål. Målen finns redan där så det är en fråga om presentation och inte något dubbelarbete.

Pågående BREEM-certifiering på Lindholmen Science Park

För uppföljning i kommande rapporter

- Energiförbrukningsmålet bör uppnås om företaget ska behålla en hög trovärdighet för sin hållbarhetsprofil. Att följa upp det årliga kvadratmetermålet ett första steg.
- Ekosystemtjänstmålet. Hur efterlevs det och vilka avvägningar har gjorts?
- Uppnår fastigheterna de miljöcertifieringar som utlovas?
- Minskar fordonsflottans miljöpåverkan?

fredag 12 maj 2017

Veckosammanfattning: H&M, Serneke och Kopparbergs

Det har varit mycket att göra i veckan samtidigt som börsen har varit dyr. Därför har jag vare sig hunnit handla eller blogga. Några småaffärer har det dock blivit.

Veckans i det korta perspektivet finaste affär var att återinvestera min H&M-utdelning i samma aktie på förhand. Jag köpte ytterligare sex aktier dagen före ex-dagen för i genomsnitt under 215 kronor. Det berättigar mig till 2,3 procents utdelning redan på onsdag! Som om inte det vore nog har aktien studsat tillbaka på ett imponerande sätt och har redan efter en handelsdag hämtat igen vårutdelningen.

Multiconsult har jag dubblerat innehavet i från 50 till 100 aktier den senaste tiden när norska kronan har handlats under 1,05 svenska kronor. De sista aktierna köpte jag i början av veckan med en växelkurs runt 1,025 kronor. Idag var ex-dag och den sista maj kommer utdelningen. Med lite tur kan jag redan i år få ett par procents extrautdelning tack vare valutaeffekten.

Retar mig förstås att jag missade köpa Kopparbergs. Har tidigare skrivit att jag egentligen inte vill köpa aktien bortom intervallet 180-195 kronor. Trenden var nedåt och jag hade en första order på tio aktier inne runt 201,50-203 kronor som tyvärr aldrig föll in. Jag handlar som bekant inte i realtid utan gör mina order före eller efter arbetsdagen. Idag kom nyheten att Kopparbergs börjar sälja i utvalda Wal-marts-affärer i New York. Att Kopparbergs expanderar på den amerikanska marknaden är positivt men jag tycker att dagens uppgång på 3,67 procent är överdriven sett till hur stor påverkan den försäljningen har i det korta perspektivet på intäktssidan. Jag har läst rapporten och på kort sikt är resultatet faktiskt rätt bistert just nu. På lång sikt har många med rätta en förhoppning om tillväxt genom expansion till nya marknader. Problemet är att jag tycker att detta redan är inprisat i aktien samtidigt som risken kvarstår i det korta perspektivet.

Minesto har jag fortsatt swingtrading i. Aktien verkar nu ha bottnat och är återigen i stigande trend. Jag lyckades sänka mitt GAV till 6,35 kronor och har fått några vinster här och där på köpet. Har fortfarande en position som jag avvaktar med att sälja till högre nivåer med tanke på att jag med råge redan har säkrat min affär.

Jag har sålt av ytterligare tio aktier i Serneke i min Kapitalförsäkring. Detta är en del i flytten till Investeringssparkonto, där jag vill äga alla mina svenska aktier. Mitt mål är sedan noteringen att ha 500 aktier på riktigt lång sikt. De därutöver säljer jag av vid tillfälle. Denna gången gav det en förtjänst på cirka 7,5 procent. Anledningen är också att jag inte vill ha en osunt hög portfölj i aktien även om den nu går rätt bra. För första gången sedan noteringen är min portföljandel nere under 17 procent, vilket fortfarande är mycket högt. VD Ola Serneke köpte 30 342 aktier nyligen. Att ledningen ökar på ATH-nivå vittnar om självförtroende och framtidstro.

måndag 8 maj 2017

TransAlta Renewables efter första kvartalet 2017

TransAlta Renewables fick i torsdags en liten nedgång efter att första kvartalsrapporten för i år publicerades. Rapporten är sparsmakad med detaljer men ger ändå en värdefull lägesuppdatering.

Jag har tidigare skrivit om TransAltas ökade fokus på förnybar energi här och min senaste genomgång av aktien hittar ni här.

Positivt var att vinsten ökade med nära 90 procent från 68 miljoner CAD första kvartalet 2016 till 129 miljoner CAD 2017. Vinst per aktie vändes samma period från en förlust på 0,16 CAD till en vinst på 0,12 CAD. Så långt ser det rätt så lovande ut.

Ur ett utdelningssparar perspektiv var en negativ nyhet att TransAlta Renewables avvaktar utdelningshöjning ytterligare ett kvartal. Utdelningen på 0,07333 CAD per aktie kvarstår kvartalet ut till och med den 31 augusti. Det innebär att vi nu är inne på tjugo månader utan en utdelningshöjning att jämföra med fjorton månader januari 2015 till april 2016. Något förvånande med tanke på att moderbolaget TransAlta höjde sin kvartalsutdelning för några veckor sedan.

Jag anser dock att det allra viktigaste är att företaget investerar i framtida vinsttillväxt på ett långsiktigt förnuftigt sätt snarare än delar ut i det korta perspektivet. I november skrev jag följande:

Södra Hedland-gasanläggningen i Australien dröjer. Merparten av utrustningen ska dock vara på plats. Varför är då detta viktigt? Jo, företaget uppger själva att utdelningstillväxten på 6-7 procent är under förutsättning att södra Hedlandanläggningen verkställs under 2017. Eventuella förseningar där innebär ökad risk för minskad vinsttillväxt. Denna anläggning är i nuläget också företagets själva kronjuvel för framtida tillväxt. Att marknaden reagerar på förseningen är därför högst motiverat. Att små och medelstora företag i energibranschen är beroende av enskilda projekt är inte ovanligt. 

Kvartalsrapporten ger mycket riktigt också en antydning om att detta med stor sannolik är skälet till att man avvaktar ytterligare utdelningshöjningar. Det framgår där att byggnationen av Södra Hedland-gasanläggningen fortskrider i god fart. Vid det första kvartalets slut var byggnationen i stort avslutad och projektteamet fokuserar nu på de slutgiltiga bitarna inklusive tillstånd. Ytterligare 210-230 dollar kommer investeras för att slutföra anläggningen. Den dåliga nyheten är att det kostar pengar vilket torde vara skälet till att marknaden reagerade på rapporten och aktien sjönk något. Den goda nyheten är dock att företaget uppger att Södra Hedland-anläggningen väntas vara färdig att ta i drift redan i mitten av 2017. Det är faktiskt något fortare än vad jag hade räknat med och därför tycker jag tvärtom att risken är lägre nu i TransAlta Renewables än den var när jag senast skrev om aktien i november. Men då är det också till stor del redan inprisat i att aktien är väsentligt dyrare nu än när jag då köpte flera aktieposter i spannet 13-14 CAD.

Ett orosmoln i rapporten är att produktion av förnybar energi minskade med 6,6 procent från 1 081 kWh första kvartalet 2016 till 1 010 kWh första kvartalet 2017. Det är ingen katastrof men om elpriserna samtidigt skulle sjunka kan det riskera påverka intäkterna väsentligt.

Min utgångspunkt är att jag helst vill köpa TransAlta Renewables med en viss riskpremie till en yield on cost på 6 procent eller högre. Det innebär en aktiekurs på 14,65 CAD eller lägre. Om företaget står fast vid sitt utdelningsmål om att höja utdelningen med 6-7 procent per år skulle en aktiekurs på 15,50 CAD dock räcka för att nå samma riskpremie. Jag valde därför senast att öka lite försiktigt vid just den nivån på lång sikt och överväger eventuellt att öka ytterligare lite runt 14,85 CAD om nedåttrenden skulle hålla i sig. Det tror jag dock inte att den gör eftersom rapporten till syvene och sist inte visade några allvarligare utmaningar som inte redan var kända samtidigt som resultatet trots allt var långt bättre än föregående års första kvartal.

söndag 7 maj 2017

Veckoplan v. 19

Jag har en tid övervägt att svälja stoltheten, tumma på principerna och köpa Kopparbergs eller Johnson & Johnson strax under yield of cost på 3 procent. Det gör jag fortfarande. Bägge aktierna rör sig förhållandevis horisontellt just nu varför jag har velat avvakta. Desto intressantare är att bägge aktierna den senaste veckan har gett en svag antydning till rörelse nedåt. Jag förlitar mig aldrig på enbart teknisk analys och det kan lika gärna vara en ny botten som bildas som ett nytt test av lägre nivåer. Hur som helst ger det mig skäl att bevaka bägge aktierna än mer aktivt kommande vecka.

J&J rör sig horisontellt - nytt test under 123 USD eller har tåget lämnat perrongen?

Johnson & Johnson var under fredagen nere och nosade på 122,86 USD, vilket är den lägsta nivån på två veckor. Det ger en indikation på rörelse nedåt. Samtidigt stängde aktien på 123,52 USD vilket är en förhållandevis hög nivå i linje med den senaste tidens horisontella rörelse. Min gissning är därför att det nog ändå är mer sannolikt att aktien testar uppåt än nedåt. Jag hoppas dock att jag har fel och att nya lägen att öka uppstår. Dollarkursen på 8,8 kronor är försvarbar i det korta perspektivet.

Kopparbergaktien under vecka 18 - svag indikation nedåt?

Kopparbergs har under den gångna veckan också rört sig horisontellt men med en mycket svag indikation på nedåtgående rörelse. Från ett spann på 208-212 kronor i tisdags har aktien rört sig nedåt 207-211 kronor i fredags. Däremellan följde två handelsdagar med 210 kronor som högsta kurs. Det är egentligen mer av en förhoppning men jag hoppas att aktien åtminstone testar 206 kronor igen innan vi får ett tydligt besked om den fortsatta riktningen. Viktigt att komma ihåg är att vi bara är två hela handelsveckor från ex-datum den 24 maj. Normalt brukar aktier öka något inför ex-datum. Den horisontella rörelsen är i det hänseendet en försiktig indikation på svaghet. Efterfrågan har varit lägre än utbudet de senaste 2-3 veckorna men likviditeten är låg och säljarna har ännu inte förefallit beredda att sänka priset i en hast. Jag ser inget egenvärde i att köpa före utdelningen om köpkursen inte ger premie. Mitt utgångsläge är fortfarande att 180 kronor vore en någorlunda rimlig värdering som tar hänsyn till den ökade risken de kommande åren. 195 kronor tycker jag är försvarbart för ett första köp runt YOC 3 procent. 203 kronor och YOC 2,9 procent efter ex-datum torde vara en bortre smärtgräns för min del. I så fall skulle jag också nöja mig med ungefär tio aktier vilket ger en netto-YOC på 2,85 procent till följd av det höga minicourtaget på 19 kronor. Helst vill jag köpa en post om 40 aktier vid ett enda tillfälle. Det är dock mer än 2 procent av portföljen varför jag är mån om att ett sådant tillfälle är väl genomtänkt.

Hade funderingar på att återinvestera utdelningen i Investor. Aktien har sedan ex-datum i torsdags på bara två handelsdagar tagit igen nästan hela utdelningen. Det är imponerande! Tyvärr lär det dröja innan jag får ett läge att återinvestera och ångrar att jag inte var modigare och tog en större position när jag väl hade chansen. Min YOC på 3,6 procent är bra men jag vågade inte ta en större position eftersom det då skulle sänkt portföljens genomsnittliga utdelning för mycket. Det var kortsiktigt tänkt. Värt i sammanhanget att hålla den lärdomen i minnet om jag nu hittar ett rimligt och försvarbart läge att gå in i Kopparbergs eller Johnson & Johnson.

Det ska till sist också bli mycket spännande att följa utvecklingen i Serneke. Blev mycket förvånad över att Affärsvärlden nu har gett aktien toppbetyg 5 denna veckan. Kanske är det bara en notering om stark uppåtgående trend. Hur som helst kan jag inte undgå att tycka att det är lite hyckleri att många som totalsågade Serneke längs fotknölarna i samband med noteringen nu plötsligt ser tillväxtmöjligheter. Man motiverar det med den underliggande tillväxten i byggsegmentet samt en stark orderingång. Den starka orderboken har det hela tiden funnits indikationer om, även innan den svaga Q4-rapporten släpptes. Att tillväxten i byggsegmentet var stark framgick tydligt redan i prospekt inför noteringen. Visst var resultatet det första kvartalet bra men som jag tidigare skrivit fanns indikationerna där på de många nya orders som företaget offentliggjort de senaste månaderna. Samtidigt kvarstår de risker som underströks i de kritiska artiklarna. Konstigt nog känner jag mig trots att jag alltsedan noteringen varit positiv till att långsiktigt äga Sernekeaktier nu plötsligt som en av få pessimister istället för en av få optimister. Det svänger fort. Jag kommer behålla mitt innehav som planerat. Eftersom jag har kvar 45 aktier sedan teckningen i min kapitalförsäkring som jag på sikt ska föra över till investeringssparkonto tittar jag på att sälja ytterligare 5 aktier i veckan om jag kan få mer än 115 kronor per aktie. Det handlar dock främst om att jag har en portföljandel på 19 procent vilket är väl högt. Även när jag har sålt de här 45 aktierna kommer min portföljandel fortfarande vara stor med 5-10 procent även på ett par års sikt.

I övrigt tycker jag fortfarande att börsen är ganska dyr just nu samtidigt som jag redan har en portföljandel i överkant i de innehav som fortfarande handlas på ganska rimliga nivåer.

H&M har jag fortfarande utrymme att köpa ytterligare 20 aktier i detta året. Ex-datum är på torsdag den 11 maj. Om aktien fortsätter handlas på nivåer mellan 212-217 kronor kommer jag passa på att köpa ytterligare en handfull aktier med tanke på att vårutdelningen är en slags ytterligare riskpremie och en liten bonus för långsiktigt ägande. Aktien handlas nu väl under YOC 4,5 procent vilket i sig själv är en god riskpremie även om jag inte har några illusioner om att företaget är utan stora utmaningar. Likaså kommer jag nog återinvestera utdelningen efter ex-datum så länge aktien handlas inom samma intervall.

Akelius Pref hade ex-datum i veckan och jag ökade blygsamt. Här vill jag verkligen öka innehavet väsentligt och skala upp till en portföljandele med sikte mot 2,5 procent. 310 kronor första nivån.

Telia tittar jag nu efter vårutdelningen faktiskt på att minska i eller rent av sälja av. Jag har en YOC på 5,35 procent men det finns bättre aktier som levererar på den nivån.

CAD och NOK handlas fortsatt på frestande nivåer varför jag fortsatt tittar lite extra på dessa börser. De norska aktierna kräver ingen närmare presentation för dem har jag skrivit om många gånger.

Multiconsult är värd en särskilt notering eftersom de har ex-datum på fredag den 12 maj. Kan jag handla aktien på låga nivåer runt 90 NOK kommer jag passa på att öka långsiktigt när jag får 3 procent åter på månadens sista dag. Här känner jag mig egentligen redan nöjd med portföljandelen.

TransAlta Renewables sjönk i veckan men med tanke på att jag ökade där ganska nyligen avvaktar jag lite. 14,85 CAD är en första nivå där det blir lockande att öka i en fin månadsutdelare. 14,65 CAD ger en brutto-YOC på 6 procent vilket egentligen är den riskpremie jag vill ha i aktien.

NorthWest Healthcare vill jag helst köpa till en YOC på 8 procent med tanke på att aktien aldrig höjer utdelningarna. Med tanke på den hyggligt gynnsamma valutakursen kan jag dock tänka mig att köpa en första post på nuvarande nivå 10,65 CAD eller YOC 7,5 procent. Även om utdelningarna inflateras bort med tiden skulle det med en inflation på 3 procent ändå ta tio år innan nettoutdelningen har sjunkit till 5,5 procent. Vid det laget är min förhoppning att ha nått en drömgräns om ett aktiekapital värt 2,5 miljoner kronor och vid det laget är det ett mindre problem att utdelningen inflateras bort eftersom jag vid det laget bör ha skalat upp mer defensiva kvalitetsaktier.

Till sist funderar jag faktiskt på att öka lite ytterligare i Avega efter den mycket fina kvartalsrapporten. Jag var lyckosam nog att öka från 25 till 100 aktier redan före rapporten men nu när kursen fallit tillbaks lockar det att köpa ytterligare 50 aktier runt 25 kronor.

fredag 5 maj 2017

Veckosammanfattning: Serneke rusade och oväntade köptillfällen

Denna börsveckan har varit ovanligt lugn. Kanske för att den endast hade fyra handelsdagar. Jag tycker samtidigt att många aktier har börjat stiga till nivåer där de inte är särskilt lockande att öka i.

Ett större köp har det blivit. Jag ökade med 4 aktier i P&G. Det är en tråkaktie som med någon plump i protokollet är en utdelningsaristokrat. Utdelningstillväxten brukar inte vara jättehög men den klarar sina procent år efter år och utgör precis den bas jag på riktigt lång sikt vill ha i portföljen. Jag har bekanta som arbetar i P&G och har sedan många år tillbaka fått ett positivt intryck av deras verksamhet. Aktien är inte billig men ej heller orimligt dyr. En YOC på över 3,33 procent tyckte jag var försvarbart i brist på alternativa investeringar och mycket ledigt kapital. Dollarkursen var vid köptillfället fortfarande hög men runt 8,8 USD/SEK är ändå lägre än vad den har varit på ett tag. P&G har en stor fördel som gör att jag gärna vill ha in dem i portföljen: de är en kvartalsutdelare med utdelning i februari och augusti, två månader med relativt få stabila alternativ. Nu är dividend carpet bombing inget självändamål men jag vill ändå ha minst 2,5 procent av årsutdelningen varje månad.

H&M köpte jag ytterligare ett gäng aktier i på vägen ned. Det är en YOC på snart 4,6 procent och med utdelning redan den 17 maj tycker jag att man får lite av en premie på 4,90 kronor till ett ganska lågt pris om man som mig är långsiktig i sitt innehav. Tror fortfarande det finns en risk att vi fortsätter nedåt 205 kronor på kort sikt, inte minst med tanke på att utdelningen avskiljs nästa vecka, men såvida inte resultaten fortsätter peka åt helt fel håll är det en försvarbar riskpremie just nu. På lång sikt tror jag fortfarande att H&M reder ut stormen och åtminstone återvänder till nivåer runt 245 kronor.

Akelius Pref har jag länge velat öka i. Dels är det en högutdelare som ändå är stabil och med utländska fastighetsinnehav mindre känslig för en eventuell svensk bostadsbubbla än andra fastighetsaktörer. Den höjer helt enkelt portföljutdelningen. Dels delar Akelius liksom P&G ut i februari och augusti, två av de svårare månaderna. Jag tycker fortfarande att preferensaktien är för högt värderad och under 307 kronor är mitt riktvärde för större köp. Samtidigt tyckte jag att ex-datum igår var ett rimligt tillfälle att köpa på dippen inför kommande utdelningar. En YOC på 6,35 blir det i alla fall och det är inte så illa.

Kinnevik har gjort debut i portföljen. Det blev bara ett par aktier här också men jag tyckte att det var ett spännande läge att chansa när aktien handlas till en YOC på nära 3,5 procent. Också här får jag 8 kronor åter i utdelning redan om ett par veckor. Kinnevik har egentligen aldrig varit min favorit bland investmentbolag och jag föredrar Investor eller Industrivärden alla dagar i veckan. Deras teknikfokus är något som jag inte har så mycket av i portföljen. Därför tycker jag att det är klokare att försöka mig på fondliknande investmentbolag än att lägga tid på att följa en sektor som jag personligen är genuint dålig på. Sedan är jag nyfiken på att testa Kavastus tips om att placera pengar i investmentbolag i tjurmarknad eftersom de ofta tenderar utvecklas som börsen som helhet. Så här långt har det visat sig stämma bra. Så länge investmentbolag är rimligt värderade är det nog något jag ska överväga att göra mer av framöver. Det jag inte gillar med investmentbolag är dock den ojämna utdelningshistoriken.

En glädjande nyhet var att Avega presenterade ett kanonresultat. Jag hade ökat från 25 till 100 aktier den senaste månaden så när kursen steg med nästan tio procent på en dag kändes det klockrent. Min YOC är en bra bit över 5 procent men jag tycker fortfarande inte att aktien är speciellt dyr. Den sjönk tillbaka lite igår men det berodde på exdag då utdelningen avskiljdes från kursen.

Ett annat fint resultat presenterade Serneke. Jag skrev en sammanfattning igår. Nu tror och hoppas jag att kursen äntligen vänder uppåt lite mer stadigt. 110-kronorsintervallen bröts med besked igår när kursen var upp som högst 9 procent. Intressant att notera är att storkapitalet återvänder med Avanza som största nettosäljare. Ja, jag sålde också lite. Har sedan länge bestämt mig för att sälja av de 50 aktier jag har på kapitalförsäkringen sedan teckningen eftersom jag har köpt ytterligare 50 aktier i investeringssparkontot för att samla hela mitt innehav där. 500 aktier vill jag ha på sikt. Nu sålde jag bara 5 för att vikta ned risken lite, det känns dumt att sälja alla 50 aktier på en gång mitt i den starkaste köpsignalen och uppåttrenden sedan aktien börsnoterades.

Min portfölj och mina utdelningar under april skrev jag också om. I veckan har utdelningar från Hemfosa, Boston Pizza och TransAlta Renewables ramlat in på kontot. Tyvärr har CAD försvagats mot SEK varför de blev lite lägre än jag normalt räknar med. Det innebär dock att jag till helgen ska titta lite extra på om det inte kan vara läge att öka mer i kanadensiska aktier igen? Just TransAlta Renewables föll ordentligt igår och där har jag en order inne och fiskar. Vill helst köpa till YOC 6 procent eller högre och då är det fortfarande en bit ned till dess. Istället ökade jag i Realty Income igen. Den är en fin stomme i portföljen som säkerställer utdelning varje månad. Nu handlades aktien runt 55 USD och med en YOC på 4,5 procent igen. Helt försvarbart tycker jag.

Norska kronan är nu nästan lika mycket värd som den svenska. Jag tittar därför fortfarande på att öka lite i norska aktier.

Trevlig helg!

torsdag 4 maj 2017

Serneke rusar efter fin kvartalsrapport

Idag tog Serneke äntligen fart. Teckningskursen på 110 kronor sprängdes och kursen var som högst uppe och nosade på 115 kronor. En ökning på 9 procent på en dag även om den mattades av något under eftermiddagen. Aktiespararna följer upp sin bevakning av Serneke med två mycket läsvärda nya analyser (länk, länk). Jag har skrivit mycket om aktien på bloggen, senast igår.


I linje med vad jag tidigare förutspått har Serneke en mycket stark orderingång. Aktiespararna noterar att orderstocken på cirka 8 miljarder kronor är tillräcklig för att uppehålla företagets verksamhet i två år. Aktiespararna noterar att det är mer än någon av konkurrenterna och att det talar för stigande vinster framöver. Det ser onekligen starkt ut och ger tyngd åt VD Ola Sernekes ord att företaget nu kan kosta på sig att vara mer selektiv och vårda sina kundrelationer nogsamt. Här noterar Aktiespararna också den långsiktiga strategin att bygga upp en referensbok med flera projekt som omsätter hundratals miljoner kronor för att på sikt kunna konkurrera om stora projekt värda över en miljard kronor. Lyckas Serneke skulle de som Aktiespararna är inne på också bli mindre känsliga jämfört med om de endast verkade på den högre konkurrensutsatta marknaden för mindre projekt.

Aktiespararna noterar särskilt också den goda rörelsemarginalen på runt 4 procent. Det är bra för att vara byggsektorn. Samtidigt sockrar projekt och byggrätter antagligen marginalen något. De noterar också att prisbilden har normaliserats sedan 2015 och tar därmed avstånd från ryktet att Serneke endast skulle sätta underpriser. Bilden som träder fram är att Serneke börjar bli såpass etablerade på marknaden att de kan sätta väl så goda priser och har en uppenbart fullgod efterfrågan på sina tjänster. Orderboken och marginalerna bekräftar detta.

Uppenbarligen har Serneke även fått bättre ordning på kostnadssidan. Man arbetar nu också med att vända förluster i anläggningsområdet till vinst. Det bådar gott med tanke på att stora investeringar i personal och inför nästa skede i Karlatornetprojektet bör ha gjorts under de gångna två kvartalen. Fortsätter Serneke på samma spår kan det här bli en riktigt trevlig resa.

Aktiespararna landar i en riktkurs på hela 135 kronor. Märkligt att det kan svänga så snabbt när många analytiker talade om 80 kronor före jul. Jag tycker personligen att 135 kronor låter lite väl högt med tanke på att svängningar i orderingång och projekt enskilda kvartal snabbt kan ge något lägre resultat. Jag tror också att det kommer bli utmaning nog att återupprepa förra årets resultat i år med tanke på att det kryddades av enskilda större projekt. Precis som tidigare handlar mycket på kort sikt om hur det går med Karlatornetprojektet. Där borde vi få ytterligare besked de kommande två månaderna från kommunen. På längre sikt finns dock en uppenbart välfungerande och stadigt växande underliggande verksamhet som gör att jag till och med börjar fundera på om Serneke inte kommer kunna konkurrera på allvar med byggjättarna?

Jag valde idag ändå att minska lite försiktigt. Anledningen är att jag har haft en långsiktig plan att sälja av mina 50 aktier som jag tilldelades vid börsnoteringen från min kapitalförsäkring. Jag äger redan 50 aktier extra som jag köpte till i intervallet 102-105 kronor i mitt investeringssparkonto. Eftersom Serneke nu efter kursuppgången utgör nästan 19 procent procent av portföljen vill jag helt enkelt på medellång sikt balansera portföljen lite bättre. Samtidigt bär det mig emot att sälja alla 50 aktierna eftersom det är ett klassiskt nybörjarmisstag att sälja i uppgång. 9 procent upp som högst idag är en tydlig indikation på uppåtgående trend. Därför sålde jag 5 aktier och kommer kanske sälja ytterligare 5 aktier runt 115 kronor. Därefter avvaktar jag nog kursutvecklingen något.

onsdag 3 maj 2017

Sernekes kvartalsrapport starkare än väntat

Serneke släppte alldeles nyss sin första kvartalsrapport för i år (länk). Det är idel positiva resultat som presenteras.
Intäkterna ökar med 62 procent från 701 till 1 138 miljoner kronor.

Rörelseresultatet ökar till 47 miljoner kronor jämfört med -6 miljoner kronor förra året.

Rörelsemarginalen ökar till 4,1 procent jämfört med -0,9 förra året. Detta är väl i linje med en genomsnittlig rörelsemarginal på mellan 3-4 procent och på god väg till Sernekes egna mål om 5 procent. Klar förbättring jämfört med senaste rapporten.


Eget kapital ökade med 4 procent från 1 469 till 1 530 miljoner kronor.

Resultatet ökade till 33 miljoner kronor jämfört med -5 miljoner kronor förra året.

Resultat per aktie är 1,41 kronor jämfört med -0,28 förra året. Det är mycket bra men nan ska dock ha klart för sig att Serneke hade ett resultat per aktie runt 21,2 kronor på helåret 2106 och liksom då kommer de behöva starkare resultat på övriga kvartal.

Enda plumpen är att soliditeten minskade något med mindre än en procent från 42,7 till 42,4.


Jag har skrivit många gånger om Serneke och tycker det är roligt att min förutsägelse om bra resultat baserat på ökad orderingång slog in (länk). Mycket riktigt ökade orderingången med hela 66 procent från 1 245 miljoner kronor till 2 069 miljoner kronor. Det är dussinet procent över min uppskattning på mellan 1 665 till 1 850 miljoner kronor. Orderstocken ökar samtidigt med 41 procent från 5 666 miljoner kronor till 7 955 miljoner kronor. Såvitt jag kan bedöma är det Sernekes högsta orderstock någonsin och den näst högsta orderingången endast överträffad av 1 988 miljoner kronor fjärde kvartalet 2015.

Liksom tidigare är affärsområde bygg drivande där intäkterna ökar med 55 procent och rörelseresultatet med 193 procent. Detta är mycket goda nyheter eftersom en av de stora nyckelutmaningarna för Serneke är att just bli mindre känslig för de stora projekten genom att den löpande verksamheten på byggsidan ger ett stadigt ökande inkomstflöde.

Ett annat positivt besked är att VD Ola Serneke lyfter fram att företaget nu har kommit till en fas där de kan vara mer selektiva med vilka orders och uppdrag de åtar sig för att istället fokusera på att värna och vårda långsiktiga kundrelationer. Det låter i mina öron mycket klokt.
Nu ska jag dyka djupare i rapporten och det här inlägget kommer uppdateras under kvällen men det ser onekligen ljust ut vid en första anblick. Detta är sannolikt Sernekes bästa resultat någonsin för ett första kvartal. Man ska dock vara medveten om att första kvartalet historiskt har levererat sämre än under helåret och att det här resultatet liksom tidigare kommer behöva åtföljas av än starkare resultat under de återstående månaderna i år. Finns det inga svarta svanar som jag har missat bör aktien ändå pröva teckningsnivån på 110 kronor igen redan imorgon.

tisdag 2 maj 2017

Månadssammanfattning: april

Så var ännu en börsmånad slut. Här följer en kort sammanfattning av hur det har gått.

Utdelning: 1467 kronor

Detta är något lägre än mars men fortfarande ett riktigt bra resultat. Det motsvarar 0,4 procent av portföljens totala värde. Hittills i år har jag fått 4 231 kronor utbetalt i utdelningar.

Resultat: 361 620 kronor

Det är varken ett bra eller dåligt resultat utan portföljen fortsätter att växa i takt med insättningarna.


Det blev inget utdelningsrekord i april efter att jag mottog hela 1 200 kronor från Axfood i mars. Däremot blev det rekord i antal aktier som delade ut. Hela fjorton aktier bidrog under april.

Annan avkastning blev 114 kronor. Det blev en hundralapp i vinst från swingtrading i Minesto. Det kanske inte låter som särskilt mycket men det var ändå 3 procent vinst på investerat kapital. I tillägg en liten swingtrade i Serneke samt ett par kronor från arbitrage i Handelsbanken när jag bytte tillbaka till B-aktien igen. Det må vara små summor men jag följer i stort sett aldrig börsen i realtid. Därför är den här typen av swingtrade från en dag till en annan för mig vad burkletande är för andra sparare. En liten hobby som ger någon krona extra här och där.

Ränteintäkter blev 4 kronor. I brist på alternativ har jag haft mer pengar än vanligt parkerade i räntor även om vinsten är försumbar. Jag tycker ändå att det vore oklokt att inte parkera pengar där som jag inte omedelbart behöver samma handelsdag.

Sparkvoten landade på 84 procent. Det är marginellt lägre än rekordet på 86 procent från februari och 85 procent under mars. Lika glädjande som att jag har vant mig till den extremt höga sparkvoten är att jag för första gången sedan jag började bokföra i september nu överstiger mitt helårsmål på minst 75 procent i sparkvot. Min genomsnittliga sparkvot är nu 77 procent.

Utgifterna är fortsatt låga men jag har tagit några engångskostnader under april varav några kommer tynga nästa månads räkning. Har dock räknat in dem på denna månaden så det blir mest en likviditetsfråga. En del av kostnaderna är investeringar i odlingsredskap vilket på sikt kommer sänka mina matkostnader ytterligare på marginalen - eller åtminstone lyxa till det lite utan extra kostnad.

April var en lite udda månad eftersom jag före påsk hade ovanligt höga utgifter vilket dock kompenserades av att jag hade en vecka där jag nästan inte behövde konsumera något och kunde använda mitt lager.

Deklarationen innebar till sist att jag har en skatteåterbäring att se fram emot på ungefär 5 000 kronor. Den kommer bli en fin buffert för utgifter av sällankaraktär inklusive till semestern.

Nu ser jag fram emot maj som kommer ge ännu ett utdelningsrekord. Då passerar jag 2 000 kronor i utdelningar under en enda månad.

måndag 1 maj 2017

Veckoplan v. 18

Min portföljanalys igår visade att jag nu har stabila positioner i alla mina större innehav men bör titta på att öka i preffar, enfastighetsaktier och utländska frekventa utdelningsaktier igen. Jag har utifrån det gjort en analys av vad som kan vara rimligt att titta lite extra på den kommande veckan.

Det lutar nog åt att jag är ganska försiktig och fortsätter ha en hög andel i korträntor.

Till nästa vecka ska jag försöka se över min bredare bevakningslista för att se om det finns några aktier som jag vill gå in i på längre sikt som är prisvärda. Kopparbergs och J&J tittar jag fortsatt på.

Prisvärt

Axfood vill jag bara notera fortfarande är prisvärd. YOC 4,25 procent för ett sådant kvalitetsbolag är riktigt bra. Kan endast förstå det mot att storkapitalet har sökt sig till aktier som i tjurrusningen ökar snabbare just nu. När börsen vänder kommer obligationsliknande Axfood knappast handlas till en så fin YOC. 3,5 procent är en mer normal nivå. Tyvärr visade portföljanalysen också att ett innehav på 9,3 procent är stort nog. Så länge det inte sänker portföljens genomsnittsavkastning eller aktiens GAV kan jag tänka mig öka försiktigt då och då. Just nu handlas aktien runt mitt GAV.

Multiconsult handlas fortfarande till en YOC 3,33 procent vid 90 NOK. NOK/SEK handlas fortfarande runt 1,03 vilket ger viss valutarabatt. Jag har ett stort innehav men om jag kan öka på denna nivå med bara en vecka till ex-datum är det faktiskt ett helt fint läge. Någon kan invända att YOC är låg men Multiconsult har aldrig handlats bestående under 90 NOK. Tillväxtpotentialen genom förvärv och expansion till nya marknader är betydande. Därför köper jag gärna mycket nu och vilar på hanen när både aktiekurs och valutakurs har normaliserats.

MQ är ingen pålitlig utdelare men hög februariutdelning har givit den en liten plats i portföljen. Nu när mitt innehav är låga 0,77 procent kan jag tänka mig att vikta upp till åtminstone 1 procent. YOC nära 5,25 procent är en riskpremie som är försvarbar. Sänker de utdelning till 2015 års nivåer får jag fortfarande 4,25 procent i utdelning. Vinsten är god just nu och kassan stark nog för att fortsätta bibehålla utdelningen. I brist på alternativ kanske det ändå blir en försiktig ökning i MQ.

Rimligt

Kopparbergs har jag sneglat på en tid nu. Aktien är rimligt värderad men inte billig, det är bara det att jag helst inte vill köpa till YOC under 3 procent. Aktien har rört sig horisontellt senaste två veckorna. Den stora frågan på kort sikt är om den testar över 212 kronor eller under 206 kronor igen. Det kommer ge en signal om framtida färdriktning. Jag överväger starkt att köpa men tycker alltså ändå att det är för dyrt. Kan möjligen tänka mig att köpa en post på riktigt, riktigt lång sikt till det här priset men till följd av det höga courtaget måste jag köpa 40 aktier på en gång. Det blir med ens ett par procent av portföljen på kort sikt och drar ned portföljutdelningen.

J&J har jag också sneglat på en tid. Tyvärr vände kursen uppåt precis när jag tänkte köpa. Nu blev utdelningshöjningen 84 cent och inte 85 cent som marknaden och jag nog hade räknat med. Efter ex-datum är kursen försiktigt ned igen. Kan det bli ett litet tillfälle att öka? Runt 121 USD handlas aktien till en YOC på 2,75 procent. Inte billigt men J&J är aldrig billig. Rimligt för att vara J&J möjligen.

Akelius pref handlas just nu till YOC 6,25 procent och kursen närmar sig årshögsta igen. På torsdag kommer dock ex-datum och det torde vara ett rimligt tillfälle att köpa in mig igen. Företaget presenterade i fredags en mycket fin rapport. Vinst och resultat ökar betydligt. Smolk i bägaren för den långsiktige dock att hyresintäkterna minskar något (0,9%) vilka jag tycker är viktiga. Bevaka.

SAS pref handlas fortfarande till en YOC runt 9 procent och har liksom Akelius ex-datum på torsdag. Jag gillar inte att investera i den svåra flygsektorn men kan eventuellt tänka mig att chansa och köpa en enstaka aktie ytterligare eller två efter ex-datum. Under 526 kronor överstiger YOC 9,5 procent vilket jag tycker är en försvarbar riskpremie så länge positionen fortsatt är försiktig.

Delarka verkar ha lugnat sig igen efter nyheten att Posten hyr ut delar av fastigheten som de hyr av Delarka. YOC 7 procent är en ganska rimlig riskpremie. Det ger åtminstone en halv procent mer än Akelius där risken är något lägre. Jag kan nog tänka mig att ta en liten position för att parkera kapital på kort sikt, högst ett år eller två, om jag lyckas köpa under 114 kronor. Nästa utdelning i juli.

Hemfosa ökade jag lite i förra veckan. Nu efter ex-datum är aktien påväg ned. Under 80 kronor ökar jag ytterligare.

Kinnevik har alltid varit mitt tredjeval efter Investor och Industrivärden när det gäller investmentbolag. Jag är inte överförtjust i deras teknikfokus. Det finns ett stort kapital i företaget och även om marknaden straffade dem för Com Hem-köpet torde det komma bättre tider. Bör jag rent av chansa och köpa en liten post nu när aktien börjar närma sig YOC 3,5 procent för första gången på ett tag? Fortsätter kräftgången under 230 kronor gör jag nog slag i saken och köper 2-4 aktier.

Kone är på väg ned efter en lite knackig rapport senast. Min hittillsvarande enda aktiepost köpte jag vid YOC 3,75 procent för 41,3 EUR per aktie. Helst vill jag köpa på köp B-nivå för YOC 4 procent vid 38,75 EUR. Så lågt tror jag dock inte aktien faller varför jag tittar på att öka långsiktigt runt 40 EUR. Just nu är eurokursen dock ovanligt hög mot kronan och jag skulle helst se att vi åtminstone är under 9,5 EUR/SEK innan jag köper.

P&G är på nedgång mot intressanta nivåer igen. Runt 83 USD köpte jag mitt lilla innehav och där handlas aktien till YOC 3,33 procent.

Realty Income handlas fortsatt på försvarbara men inte billiga nivåer. Där har jag dock ökat en del senaste tiden. Därför tittar jag snarast på YOC 4,5 procent runt kurs 56,25 USD per aktie. Alltså ytterligare 3-4 procent ned innan jag ökar.

VFC är inne i en svår period nu med svagare resultat. Jag har nog precis missat ex-datum för juniutdelningen och har en ganska stor position redan. Skulle aktien fortsätta vända nedåt kan det dock vara värt att fylla på lite på riktigt lång sikt. Runt 50 USD handlas aktien till en YOC på 3,3 procent vilket är väl rimligt för en amerikansk utdelningsaristokrat. Dollarkursen har dessutom sjunkit något även om den är långtifrån billig.

För dyrt

Bonäsudden handlas nära årshögsta. Senaste rapporten visade förvisso på bättre resultat och ökad stabilitet. Jag tycker ändå att kursrisken är för hög och vill helst inte öka över 107 kronor.

Handelsbanken har jag redan köpt tillräckligt i på nuvarande nivåer och trenden är stigande på kort sikt.

Investor talas det om substansrabatt hit, substansrabatt dit. Mitt innehav har dock ökat med över 30 procent sedan i höstas och det är uppenbart att aktien inte är billig just nu. Vill öka men avvaktar.

Saltängen har jag förvisso en smått absurd YOC på över 9 procent i. 8 procent är ganska ok. Samtidigt handlas aktien på historiskt höga nivåer och jag känner mig inte bekväm med kursrisken. Avvaktar.

Boston Pizza kommer jag kanske aldrig kunna köpa lika billigt igen. YOC 6 procent är helt enkelt inte värt kursrisk, valutarisk, courtage och växelkostnad. Då kan jag lika gärna köpa svenska preffar eller enfastighetsaktier. Företagets senaste rapport var ingen glimrande läsning heller för den delen.

Northwest Healthcare har jag länge velat ta in i portföljen som utländskt alternativ till preffar och enfastighetsaktier. YOC 7,5 procent är förvisso helt OK men aktiekursen är i högsta laget, inte minst eftersom de inte höjer utdelning. Runt 10 CAD är fortfarande mitt mål.

Osäker

Bosjö och Sydsvenska hem vill jag studera rapporterna närmare i innan jag ökar ytterligare med tanke på att det är stora poster.

Som synes är det ett lite svårt läge att hitta bra aktier att öka i just nu.

Veckoplaner är en övning jag gör varje vecka av anteckningskaraktär. Det är absolut inte menat som rekommendationer eller finansiell rådgivning. Jag delar helt enkelt bara med mig av mina ostrukturerade uppföljningar från vecka till vecka. Ta det för vad det är och gör din egen analys.