torsdag 21 januari 2021

Aktiesplit i Investor är utmärkt för oss småsparare

Investor meddelade idag att de kommer genomföra en aktiesplit 4:1 vilket innebär att varje aktie man äger idag delas upp i fyra nya aktier. Det innebär naturligtvis att vinst per aktie sprids på fyra gånger så många aktier.

Jag välkomnar beskedet eftersom det gör en väsentlig skillnad för småsparare som sprider en relativt liten månadsinsättning med flera mindre inköp över ett antal aktier. Ska förklara varför!

Med en aktiekurs över 600 kronor behöver du idag betala 2 kronor i courtage för att köpa en enda Investoraktie. Även vi som har Private Banking-konton med 1000 kronor som gräns för att betala lägstacourtage om 1 krona per avslut behöver alltså betala 2 kronor för att köpa en Investoraktie.

Om vi för räkneexemplets skull antar att aktiekursen är strax över 600 kronor innebär att effektivt courtage blir 0,33 procent före splitten.

Efter splitten kommer aktien att delas i fyra lika stora delar. Det innebär att aktien då med samma antaganden om aktiekursen i exemplet ovan nu istället kostar 150 kronor. 

Samtidigt sprids vinst per aktie och därmed utdelningsbart kapital ut på fyra gånger så många aktier. Aktien i sig är alltså värd precis lika mycket efter splitt och du får samma totalutdelning men nu uppdelat på fler aktier än tidigare.

Det som är väsentligt är dock att om du som småsparare aldrig köper för mer än 600 kronor för att utnyttja courtage optimalt och sprida dina köp kommer du nu kunna köpa 3 nya Investoraktier för 450 kronor.

Om du månadssparar en Investoraktie per månad med det nuvarande priset har du efter tre månader köpt 3 aktier för 1800 kronor och betalat 6 kronor i courtage för denna affären. Alltså 0,33 procent.

Om du efter splitt månadssparar i tre nya Investoraktier (=3/4 gammal Investoraktie) kommer du istället betala 1 krona per månad i courtage vilket efter fyra månader blir 4 kronor i courtage för precis samma affär. Efter 4 månader har du nu 12 nya Investoraktier vilket motsvarar 3 gamla Investoraktier. Men du betalar nu istället ett effektivt courtage på 0,22 procent istället för 0,33 procent för precis samma värde.

Därför gynnar en aktiesplit småsparare vilket i sin tur uppmuntrar till ökad likviditet i aktien.

För tydlighets skull: en splitt ska i sig inte ha någon påverkan på aktiekursen, sådan hajp är bara tröttsam. 

Och sedan bekräftade Investor att utdelningen blir 14 kronor under 2021 uppdelat på 10 kronor i vår och 4 kronor i höst. Traditionellt brukar utdelning ske i maj och november.

Jag tycker det är synd att Investor är en dyr aktie som utdelningscase och ökar inte på nuvarande nivå. Samtidigt handlas aktien till en substansrabatt på 16 procent vilket tillsammans med vinst per aktie och en välfylld kassa indikerar att det kommer finnas utrymme för många år av utdelningshöjningar.

Investor är mitt femte största innehav i portföljen och mitt tredje största innehav i utdelningsportföljen.

Noterar avslutningsvis att jag i dagar som dessa är tacksam över att investeringssparkonto finns. Jag är fortfarande med marginal i mina 30-tal första levnadsår men ändå gammal nog att ha upplevt hur tidskrävande det är att själv deklarera en aktiesplitt på ett VP-konto, inte minst när du säljer en aktie som du har handlat i under flera tillfällen under året. Investeringssparkonto underlättar onekligen.

OBS! Blogginlägg ska inte läsas som finansiell rådgivning eller rekommendation.

2 kommentarer:

  1. Förstår inte varför svenska bolag är så snabba på att göra splits? Amerikanarna gör ju split på betydligt högre nivåer, men det kanske hör ihop med att vi generellt är betydligt 'fattigare' än vad amerikanarna är?

    SvaraRadera