söndag 30 april 2017

Portföljen april 2017

Att göra en portföljanalys med regelbundenhet är ett utmärkt verktyg för att följa upp att jag har en god balans i mina aktier liksom var jag bör lägga energin på att fortsätta öka kommande månaden.

Portföljpresentationer hör till de mest uppskattade inläggen och det är också något som jag mycket uppskattar att läsa om på andra bloggar.

Mina kärninnehav börjar nu få en stabil portföljandel och där sker inga förändringar. De utgör totalt en tredjedel av portföljen.

Genomsnittlig yield on cost ökar med från 3,86% till 3,92% totalt och från 4,85% till 4,92% om man räknar bort IPO. Jag fortsätter öka min avkastning från utdelningar trots att många aktier har blivit dyrare att köpa. Det återbekräftar att min strategi så här långt är riktig. Nu har jag till och med råd att öka i aktier med lite lägre utdelning som J&J eller Kopparbergs utan att mina utdelningsmål äventyras. På sikt är jag på mycket god väg att nå mitt högt satta utdelningsmål om 5% årligen.

Utlandsutdelarens portfölj april 2017 















Ökar

Minesto är egentligen den enda ökningen som verkligen sticker ut. Nu tolfte största innehavet. Jag har ökat portföljandelen från under en procent till över två procent. Detta sedan tillstånd att bygga det första kraftverket i Wales har beviljats samtidigt som aktiekursen handlas på lägre nivåer än på ett år. Jag bestämde mig för att tusen aktier är ett lagom stort långsiktigt innehav för att det ska vara meningsfullt. Trots det minskar andelen IPO marginellt vilket är bra då utdelningar är mitt fokus.

Till följd av den svaga norska kronan har jag ökat beskedligt i mina norska innehav. Multiconsult har jag fortsatt öka i när både aktiekurs och valutakurs har varit på låga nivåer inför majutdelningen. En tredjedels procent större portföljandel i april. I ATEA har jag dubblerat mitt innehav. En lärdom där är att jag har varit för snål med att öka. Nu passade jag på och hittills har jag blivit belönad för det. Också Gjensidige ökar av samma skäl men där rör det sig bara om en tiondels procent då jag köpte ganska mycket i mars.

H&M har varit en snackis länge nu. Jag har valt att fortsätta öka så länge aktien handlas till en YOC runt 4,5 procent eller mer. Om aktien inte fortsätter nedåt är min portföljandel stor nog för att jag nu ska kunna luta mig tillbaka och avvakta vad företaget faktiskt levererar de kommande månaderna. Därefter får jag analysera på nytt om jag vill öka mer eller inte. Kommer fortfarande ha en fullgod portföljandel även om jag inte ökar alls under resten av året.

Passade på att dubblera mitt högst blygsamma innehav i Avega inför majutdelningen. Hyggligt tillfälle för att bibehålla en balanserad portföljandel även om den bara är 0,75 procent just nu.

Realty Income har jag i brist på alternativ ökat i igen. En halv procent större portföljandel i april.

Minskar

Serneke hade jag en swingtradeposition i över månadsskiftet mars-april som jag nu sålt. Har fortfarande samma innehav som vid noteringen i övrigt men det minskar eftersom jag inte ökar. 1,5 procent längre portföljandel än i april.

Kuriosa

Bibehåller precis samma portföljandel i Hemfosa som under mars: 5,27 procent. Bra balans på den ökningen helt enkelt!

Inga förändringar i placering bland mina tio största innehav.

Kommentar

Kärninnehaven är alla överviktade liksom det dussin aktier jag har störst innehav i just nu. Däremot är det intressant att se att många fina företag börjar bli ordentligt underviktade. Hela 16 innehav utgör mindre än en procent av portföljen. I några fall som Alligator, Ripasso och Tomra är detta helt i sin ordning och Telia vill jag inte heller öka i utan det var en kalkylerad risk för att räkna hem runt nio procent i utdelningar över en ettårsperiod. Ripasso funderar jag på att sälja då det verkar ha varit en felbedömning men behöver inte kapital just nu så ger den lite ytterligare tid. Telia har jag sedan tidigare beslutat att jag ska bestämma mig om till hösten men utgångsläget är att sälja då. Övriga finns ändå en tanke om att jag ska ha åtminstone en procent i på sikt. Man kan helt enkelt dra slutsatsen att portföljen nu börjar bli så stor att jag måste öka med regelbundenhet i aktier som jag tycker är bra för att de ska bibehålla sin portföljandel.

De flesta aktier i portföljen har jag inga problem att ha en portföljandel på 2-3 procent i på kortare sikt om priset är det rätta. Därför blir fokus nu att titta på hur jag kan skala upp andelen i mina mer sporadiska innehav. Handelsbanken bör jag fortsätta öka i för att portföljandelen inte ska minska. Jag ökade i mars men nu minskar den faktiskt med någon enstaka promille igen. Enfastighetsaktier och preffar bör jag kunna skala upp något utan att risken går överstyr med tanke på den försumbara portföljandelen i Bonäsudden och Saltängen. De är dock prissatta något i överkant just nu. Investor, J&J och P&G finns en tydlig ambition att öka i på riktigt lång sikt.

Trevlig valborg alla läsare!

lördag 29 april 2017

Veckosammanfattning: nettomiljonär!

Veckans stora nyhet är att jag har passerat en magisk gräns och blivit nettomiljonär!

Det innebär att mina nettotillgångar efter avräknade lån (studieskuld) överstiger en miljon.

I övrigt har börsveckan varit ganska lugn. Dels tycker jag att många aktier har börjat bli dyra och jag har vid denna prisnivån redan stora innehav i de flesta av mina kärninnehav som fortfarande handlas till rimliga nivåer. Behöver öka i mer riskabla innehav och utländska aktier men där valde jag att avvakta helgen för att hinna göra en ordentlig analys. Dels har jag helt enkelt haft mycket att göra.

Jag ville köpa Kopparbergs eller J&J. Av det blev det intet. J&J ökade något och passerade gränsen där jag tycker att den är något dyr. Inväntar vid nuvarande kurs hellre att dollarkursen faller nästa gång. Kopparbergs rör sig horisontellt i intervallet 207-212 kronor. Jag tycker samtidigt att köpsidan de senaste veckan har varit betydligt mindre än säljsidan. Det är bara det att säljarna ännu inte vill sänka säljkursen under intervallet. Jag tycker att det talar för att nya test nedåt kan komma snarare än uppåt och givet att jag egentligen tycker att aktien är för dyr avvaktar jag ytterligare något. Möjligen kan utdelningen dra upp kursen på kort sikt men kan avvakta ex-datum då aktien handlas 6 kronor billigare allt annat lika. Det viktiga är att försöka hitta ett bra läge att ta position, inte att till varje pris få del av årets utdelning.

Istället blev det en liten post i Realty Income. När dollarkursen var runt 8,75 kronor och det bara var ett par dagar till ex-datum tyckte jag att jag gott kunde passa på. Aktien handlas till en YOC runt 4,25 procent vilket är godkänt. På kort sikt behöver man beakta en hög engångskostnad i form av courtage och växelkurs men på längre sikt behöver jag öka andelen månadsutdelare.

Norska kronan var tokbillig i veckan runt 1,02 svenska kronor. Även om norska kronan är starkt beroende av hur oljepriset utvecklas är det en historiskt låg nivå. En normal nivå är någonstans i intervaller 1,07-1,12 svenska kronor. Därmed handlades norska aktier med 5-10 procents rabatt!
Jag valde att utnyttja tillfället genom att öka långsiktigt i både Multiconsult och Gjensidige trots att mina innehav i bägge aktierna redan är ganska tillräckliga. I värsta fall kan jag alltid minska senare.

Tog också in en ny liten krydda i form av en miniposition i Tomra. Det är ett återvinningsföretag som jag tycker mycket om med en långsiktigt hållbar verksamhet. Kursen är förvisso inte billig just nu men ej heller för dyr. YOC är runt 2 procent men har aldrig varit i närheten av mina nivåer. Företaget har dock en imponerande utdelningstillväxt, gör ökande vinster och en stabil kassa vilket talar för ökande utdelningar också i framtiden. Det kommer dock ta sju år ungefär innan aktien är i fatt mina andra innehav. Men en liten symbolisk position redan nu tyckte jag inte kan skada.

Minesto fortsatte till sist ned. För mig spelade det inte så stor roll. Jag lyckades köpa i intervallet 6,30-6,45 kronor och sedan sälja runt 6,70 kronor vilket gav en i relation till portföljen ganska blygsam vinst men ändå mer än en hundralapp extra. När jag såg att mitt ursprungscase med återuppgång till 7 kronor inte föll in valde jag att stoppa ut mig på de sista innehaven vid 6,40 kronor med någon krona i vinst. Ger man sig in i den typen av swingtrading ska man också ha en exitstrategi och följa den. Kommer fortsätta köpa tillbaka om vi landar nedåt 6 kronor för jag tycker att aktien har blivit löjligt lågt värderad med tanke på att företaget precis beviljades tillstånd för att bygga sin första anläggning. På den positva sidan har all swingtrading inneburit att mitt GAV har sjunkit från 7 kronor till 6,50 kronor. Därmed är kursrisken för det tusental aktier jag har kvar lägre än tidigare.

Bildbevis på lyckad swingtrading i Minesto. De sista aktierna som jag sålde igår på 6,40 kronor har ännu inte hunnit uppdateras i diagrammet.

I brist på alternativ valde jag faktiskt att öka igen i Hemfosa. Jag anser förvisso att de 200 aktier jag redan äger är fullt tillräckligt för i år. Med tanke på att hyresintänkterna var fina i senaste rapporten och aktien handlas till ett rimligt, om än inte billigt, pris nära utdelning valde jag att öka med ytterligare 14 aktier. Har en genomsnittlig YOC på över 5,25 procent och det fina med ökningen är att de nya aktierna har en YOC på över 4 procent för årets kvarvarande tre utdelningar. Klart godkänt.

På temat brist på alternativ har jag långsiktigt ökat med ytterligare 8 aktier i Axfood. Aktien handlas fortfarande till en YOC över 4,3 procent vilket är riktigt bra för ett så defensivt företag. Där är jag inte särskilt orolig för att få en för stor position för det är en typ av aktie där jag liksom ICA kan minska innehavet något om jag plötsligt skulle ha brist på likvider och behöva köpa något annat. En bra och förhållandevis obligationsliknande parkeringsplats för kapital helt enkelt.

tisdag 25 april 2017

Nettomiljonär!

God morgon alla läsare!

Idag kom löneutbetalningen och ännu en milstolpe uppnåddes: jag är nettomiljonär!

Miljonär blev jag den 26 september 2016. Målet var att bli nettomiljonär senast i maj 2017 och det uppfyllde jag helt enligt plan. Hade det inte varit för nedgången i Serneke och H&M hade jag klarat drömgränsen redan i slutet av mars.

Med nettomiljonär menar jag att min förmögenhet nu överstiger en miljon kronor även efter skulder avräknade. I mitt fall har jag inga andra skulder än CSN och halva studieskulden är redan avbetald.

Nästa milstolpe blir att nå en miljon i aktiekapital. Dit hoppas jag nå i september 2019.

Två miljoner kronor i kapitaltillgångar hoppas jag kunna nå i september 2020.


måndag 24 april 2017

Kort inlägg: Missa inte uppesittarkväll!

Ett kort inlägg för att påminna om att inte missa #uppesittarkväll som Unga Aktiesparare sänder kvällen före lön kl. 20 som vanligt. Programmet hittar ni här.

Både Kopparbergs och Johnson & Johnson steg lite för mycket för min smak idag så avvaktar ytterligare. Sneglar lite på att öka i Realty Income igen nu när dollarkursen har sjunkit under 8,9 USD/SEK.

Bidrar förstås till hypen och kommer twittra på hashtag #uppesittarkväll om vad jag bestämmer mig för att köpa. Skriv du med på #uppesittarkväll vilka aktier du tänker köpa när lönen betalas ut imorgon!

söndag 23 april 2017

Veckoplan v. 17 - Kopparbergs eller J&J?

Jag befinner mig just nu i en situation där jag inte har många bra alternativ att öka i. Kärninnehaven handlas fortfarande till högst rimliga nivåer men jag har ökat såpass mycket på lägre nivåer att portföljandelen är stor i alla utom Handelsbanken, där jag dock ökat tillräckligt vid nuvarande värdering. Samtidigt har jag köpt min månadsutdelare för den här månaden och ökat till bristningsgränsen i alla mina norska innehav medan det fanns valutarabatt.

Inför tisdagens löneutbetalning har jag för ovanlighets skull en post pengar som är stor nog för att göra ett större inköp av en i courtage räknat dyrare aktie. Jag har länge velat gå in i Kopparbergs och öka i J&J bortom min symboliska enda aktie från Avanzas courtagefria kampanj. Av principskäl vill jag egentligen inte köpa under 3 procent YOC men inser samtidigt att de här aktierna mycket sällan handlas på den nivån. Därför överväger jag att ta en första lång position i en av aktierna. På tisdag blir jag nettomiljonär om inget jätteras inträffar under måndagen. Nu firade jag förvisso på förhand genom att öka upp till tusen aktier jämnt i Minesto men att ta in någon av dessa bägge aktierna på allvar i portföljen känns som ett värdigt och långsiktigt sätt att högtidlighålla milstolpen.

Vilken aktie hade du valt idag - Kopparbergs eller Johnson & Johnson?

Kopparbergs har jag bevakat under flera veckor. Min utgångspunkt är precis som jag skrev förra veckan att jag liksom Börsveckan tycker att aktien är för dyr (läs: haussad) och helst åtminstone vill avvakta en YOC på 3 procent vilket motsvarar en aktiekurs runt 195 kronor eller lägre. Frågar mig ändå om jag kanske riktigt långsiktigt bör ta in ett första innehav ändå. En avvägning där är också om jag bör köpa nu till en YOC på åtminstone 2,8 procent och räkna in utdelningen eller om jag bör avvakta exdatum om en månad och köpa när aktien ska värderas ned med cirka 6 kronor vilket borde ge en YOC på över 2,9 procent. Ett som är säkert är att jag inte köper över 210 kronor. Efter att ha bevakat aktien under några veckor märker jag också att säljtrycket inte är särskilt stort. Jag tror helt enkelt att först en större kris av något slag skulle få de många småspararna att trycka på säljknappen samtidigt som de institutionella investerarna vid nuvarande nivåer verkar antingen sitta lugnt i båten eller avvakta än billigare nivåer.

Förbluffas också över hur många som verkar fokusera på var aktiekurs och valutakurs står idag jämfört med historiken (undrar snarast vilka tokar som köpte aktien för 330 kronor en månad efter folkomröstningen efter Brexit?). Det relevanta är vilka vinster Kopparbergs kommer göra i framtiden och hur framtida valutakurser påverkar aktien. Hur Brexit påverkar Kopparbergs vet jag inte och eftersom jag av principiella skäl inte skriver om politik på bloggen vill jag inte spekulera i det. Däremot finns det på längre sikt andra marknader där Kopparbergs rimligen kan exportera och därigenom öka vinsttillväxten.

På riktigt, riktigt lång sikt tror jag dock att Kopparbergs är ett ganska rimligt innehav som liksom Axfood inte är så konjunkturkänsligt. Det bidrar till diversifiering. Nackdelen är att jag tror att tillväxten kan riskera hämmas av tuffare år framöver. Jag tror alltså inte att vi kommer få se lika fantastiska utdelningsökningar som de senaste åren utan snarare mer normala utdelningshöjningar i trakten 4-8 procent. Det skulle innebära att det tar åtminstone fem år innan utdelningstillväxten ger mig en YOC i närheten av portföljgenomsnittet på 4 procent. Så länge portföljandelen inte är större än ett par procent på kort sikt och en procent vid årsskiftet kan jag dock acceptera det.

J&J vill jag växla upp i på riktigt, riktigt lång sikt. Avsikten är att det ska vara en aktie som i högre grad kan driva portföljens utdelning när jag har ett par miljoner i aktiekapital och inte längre är lika mån om att snabbt maximera utdelningen. Jag vill helt enkelt på lång sikt minska antalet riskabla enfastighetsaktier och preffar för att istället öka upp stabilare aktier som J&J. I andra vågskålen är förstås att ett alltför stort portföljinnehav i J&J idag precis som Kopparbergs skulle sänka portföljens genomsnittliga utdelning. Skillnaden är dock att en valutakurs runt 9 USD per SEK dyr vilket innebär att jag på längre sikt får räkna med att valutaeffekten kan sänka utdelningen med 10-15 procent. Det skulle innebära en netto-YOC på 2,5 procent vilket är lågt.

Idag handlas aktien till YOC 2,6 procent men då bör man också ta i beaktande att det är mycket sannolikt att utdelningen höjs nu i juni. Mycket talar för en höjning från 80 till 85 cent. Det skulle innebära en YOC på 2,8 procent som om än svider i plånboken åtminstone är försvarbart.

Jag tror i det korta perspektivet inte att USD-kursen kommer understiga 8,5 SEK. Det är hur som helst inte mer än kursrabatten som aktien nu handlas med. Fem procent ned låter kanske inte mycket men J&J är en stabil utdelningsaristokrat som nästan aldrig har några större dippar och tack vare utdelningstillväxten nästan alltid ökar. Därför

Egentligen ser jag P&G som mer prisvärd än J&J, inte minst när aktien efter ex-datum nu handlas runt 3,1 procent YOC. Samtidigt är J&J som sagt aldrig prisvärd och kanske är detta ett läge där jag bör passa på. Läxan är att jag var dumsnål senast när aktien handlades nedåt 110 USD. Dit bör aktien inte återvända eftersom vinst och utdelning har ökat sedan dess. Därför överväger jag att passa på.

Övrigt

Många noterar att Cloetta backar. Jag tycker personligen att aktien är haussad eftersom den är beroende av tillväxt genom förvärv. Kassan är förvisso stark men det är ingen garanti för att framtida tillväxt kommer bli lika god som historisk. H&M har visat hur brutal marknaden kan vara när alltför uppskruvade förväntningar ska revideras till rimligare nivåer. Eftersom YOC även vid en kurs runt 30 kronor inte ens överstiger 2,5 procent är aktien inte billig nog utifrån mitt utdelningsfokus.

Apropå H&M så äger jag nu 172 aktier med ett mål om högst 200 under detta året. Jag tycker att det är lagom på nuvarande nivåer och kommer inte öka ytterligare såvida inte aktien även fortsättningsvis handlas under 216 kronor. Skulle aktien fortsätta nedåt 205 kronor kommer den handlas bortåt YOC 4,75 procent och då blir det frestande att fortsätta öka.

Rapportsäsongen drar igång på allvar och i min portfölj släpper många företag rapporter i veckan. Vid viss kursnedgång men i övrigt hygglig rapport kanske jag passar på att öka långsiktigt i Akelius pref, ATEA, Castellum, Handelsbanken, Hemfosa, Investor, eller Kone. Annars är jag ganska nöjd med de innehav jag har i dessa företag till nuvarande kurs.

Multiconsult handlas fortfarande på historiskt låga nivåer pressad av lågt oljepris och därtill svag NOK. Företaget går dock bra och expanderar. Man har nu tagit stora investeringskostnader de senaste två kvartalen som är förknippade med förvärv. Därför tror jag att detta är ett bra läge att gå in ytterligare. Om jag kan köpa ännu några aktier före ex-datum den 27 april runt 90 NOK kommer jag därför göra det och annars kommer jag återinvestera utdelningen i en ny aktiepost efter ex-dag.

Serneke skrev jag lite om igår. Om aktien fortsätter ned under 103 kronor kommer jag ta ännu en swingtradingposition vilket har visat sig framgångsrikt hittills.

Sedan sneglar jag lite ytterligare på TransAlta Renewables. Skulle aktien fortsätta nedåt överväger jag att öka runt 15 CAD vilket skulle ge en YOC på 6 procent med en sannolik men på intet sätt bekräftad blygsam utdelningshöjning till 0,075 CAD/månad inräknad.

lördag 22 april 2017

Aktiespararna Analysguiden inleder bevakning av Serneke

Flitiga bloggläsare vet att jag skriver ofta om Serneke. Anledningen är att jag lägger lite mer energi på att följa företag som Serneke och Minesto som få analytiker och bloggare skriver om. Gladdes därför av att läsa att Aktiespararna Analysguiden har inlett bevakning av Serneke och i samband med det gjort en första analys (länk). Analysen är i textform ganska kortfattad men prognoserna är lika intressanta att ta del av.

Den 3 maj publiceras årets första kvartalsrapport. Som jag tidigare har skrivit (länk) talar en god orderingång för ett fint första kvartal men avgörande för resultatet blir hur utgiftssidan ser ut och där är lite information känd utöver att företaget fortsätter nyanställa. Aktiespararna noterar dock att första kvartalet traditionellt är svagt i byggsektorn som helhet.

Positivt:

Affärsområde bygg visar god lönsamhet. Bygg utgör nära 80 procent av företagets verksamhet. Aktiespararna understryker även den goda kostnadskontrollen liksom företagets goda närvaro i synnerhet i Västsverige.

Anbudspriserna normaliseras. Många hävdar att Serneke konkurrerar med låga anbudspriser. I vilken utsträckning det stämmer eller inte kan jag inte bedöma. Aktiespararna noterar dock att anbudspriserna har normaliserats under 2016. Det är en mycket positiv signal som torde ge utslag i form av förbättrade marginaler och ökade vinster på längre sikt.

Utmaningar: 

Rörelsemarginalen behöver höjas från 2,7 procent. Den har under helåret dock ökat och Serneke förefaller vara på rätt väg här. Aktiespararna konstaterar nyktert också att marginalerna är låga i byggsektorn som helhet. Sernekes mål på 5 procent är lovvärt. Aktiespararna jämfört med några bedömare nyktert på det hela och noterar att det vore högt för att vara byggsektorn. Därför tror Aktiespararna att 3 procent är realistiskt att uppnå under 2017. Så länge det går åt rätt håll är det ett gott nog besked för mig. Mycket talar för att vi har ytterligare något år av byggboom framför oss eftersom räntorna är låga och efterfrågan på bostäder skyhög. Därför ser jag i det korta perspektivet inte marginalerna som ett allvarligt problem. Aktiespararna noterar att Karlatornetprojektet torde vara tillräckligt för att driva vinstutvecklingen under flera år framöver efter 2018 också i en svårare konjunktur med mer fokus på industrifastigheter där NCC är en starkare aktör.

Affärsområde anläggning behöver visa gröna siffror. Jag är en lekman när det gäller byggindustri men misstänker att anläggning i många fall hänger ihop med Sernekes totalentreprenaderbjudande. Det är antagligen viktigt för Serneke att också kunna erbjuda anläggningsbiten som en del i helhetslösningen för större projekt. Därför blinkar inga varningslampor rött bara för att affärsområdet visar röda siffror. Det viktiga är att affärsområde projektutveckling och bygg med råge väger upp som helhet. Givetvis vore det önskvärt att Serneke visar gröna siffror också här och det blir viktigt att följa upp i nästa rapport.

Aktiespararnas prognos:

Vinst per aktie bedömer Aktiespararna landar på 11,8 kronor under 2017 och 12,3 kronor under 2018 att jämföra med 23,5 kronor under 2016. Under andra kvartalet 2016 bokfördes ett större projekt som drog upp vinsten. Sannolikt kan man i detta läsa in att analysen tar höjd för ökade utgifter förknippade med Karlatornetprojektet, därav lägre projektintäkter som bokförs under dessa bägge år samtidigt som byggverksamheten har fortsatt tillväxt och i högre grad än tidigare driver resultat vilket vore sunt på sikt.

Kassaflödet bedöms röra sig i rätt riktning. Från -69 i fritt kassaflöde 2016 förväntas -61 under 2017 och -11under 2018. Att kassaflödet är negativt är inte i sig anmärkningsvärt med tanke på att Karlatornet är en stor investering. Får Aktiespararna rätt och kassaflödet rör sig i rätt riktning vore det helt klart en långsiktigt positiv signal.

EV/EBIT väntas öka från 5,7 till intervallet 6,8-7,9. Det talar för ökad lönsamhet för företaget.

Lönsamhet uttryckt i ROE tror Aktiespararna minskar till 15,3-16,7 de kommande åren. Historiskt är 2016 års notering på 31,8 en anomali som kan hänföras höga projektintäkter. Dessförinnan har Sernekes ROE pendlat mellan 10,8 och 22,7 varför 15,3-16,7 låter rimligt - vare sig högt eller lågt.

P/E var låga 4,7 under 2016 (och är enligt börsdata.se 4,8 i skrivande stund). Aktiespararna tror att vi kommer få se ett dubbelt så högt P/E-tal de kommande två åren. Aktiekursen spår de kommer bli 109 kronor i år vilket låter fullt rimligt givet att företaget är i ett starkare läge idag än när aktien tecknades för 110 kronor. Det är varken offensivt eller defensivt.

Egna reflektioner om aktien:

Precis som tidigare står mycket och faller med Karlatornetprojektet när det gäller Sernekes långsiktiga värdering. Samtidigt skvallrar siffrorna om att det finns en underliggande tillväxt i byggsektorn. Jag tror därför fortsatt på aktien och tycker det är sunt att den underliggande byggverksamheten i högre grad driver tillväxten. Det kommer på längre sikt göra Serneke mindre beroende av de större projekten vars intäkter kan förskjuta resultatet från det kvartal de bokförs till ett annat. Kommer med spänning ta del av kvartalsrapporten den 3 maj.

Aktien har under april varit i stigande trend och bröt igenom 104-106-kronorsintervallen som jag hade förutspått. Det blev än en gång motstånd vid teckningskursen 110 kronor. Antagligen är det många säljare som ångrat sig som har stående order för att omplacera i andra aktier. Därför tror jag att man ska vara inställd på att det kan ta lite tid innan aktien mer stadigt passerar teckningsnivån. Efter ett par dagars nedgång är det i det korta perspektivet utifrån teknisk analys sannolikt att aktien fortsätter nedåt. Ett viktigt test blir om vi denna gång klarar stöd vid 104-106-kronorsnivån. I så fall har vi nog en positivare resa framför oss på längre sikt. Om inte bör det finnas stöd runt 102 kronor. Under 103 kronor är jag beredd att än en gång ta korta swingtradepositioner i aktien igen. Det har hittills visat sig lyckosamt varje gång.

Jag bestämde mig redan från början att köpa 500 aktier varken mer eller mindre och äga på lång sikt. Det står jag fast vid och Aktiespararnas analys är väl i linje av min egen bedömning av senaste rapporten. Det förefaller helt enkelt gå bättre för Serneke nu i de flesta avseenden än när aktien börsnoterades. Samtidigt tror jag att det kan ta tid innan kursen sätter fart och Aktiespararnas bedömning att man ska vänta sig fortsatt nivå runt teckningskursen tror jag är rimlig. Det är hur som helst långt ifrån domedagsprofeterna vid teckningstillfället som kraxade om en aktiekurs på 80 kronor. Jag behåller mina 500 aktier. Har även 50 aktier i kapitalförsäkring som jag inte har fått tummen ur att flytta över till ISK. Behåller också dessa tills vidare men på längre sikt är tanken att sälja dem för att renodla hela mitt innehav på ISK eftersom jag bara vill äga utländska aktier i KF.

Mina tidigare inlägg om Serneke på bloggen hittar ni under etikett "Serneke" i menyn till höger.

Som vanligt ska inlägg på bloggen inte betraktas som finansiell rådgivning. Jag är en enusiast som bloggar på min fritid. Ta inte rygg på mig utan gör din egen analys. Jag gillar Serneke och äger aktier i företaget. Det innebär också att jag inte är helt objektiv. Att jag skriver mycket om Serneke beror på att få andra ännu regelbundet följer aktien.

fredag 21 april 2017

Veckosammanfattning: Minesto, TransAlta RES, H&M och lite Axfood

Minesto stod i fokus efter att jag den senaste tiden tagit en stor position sedan aktien pressats till lägre nivåer än på ett år. Samtidigt går det bra för företaget och jag skrev i onsdags om den positiva nyheten att de har tilldelats tillstånd för sin första anläggning, vilket innefattar att miljökonsekvensbeskrivningen är godkänd.

Jag tog hem en symbolisk vinst en knapp sjundedel av aktierna för att säkra affären och kunna täcka courtage och förlust om det skulle visa sig att jag hade tokfel. Efter nyheten om tillståndet valde jag att öka mitt innehav till över 1 000 aktier. Jag köpte ett par poster ytterligare för 6,40-6,45 kronor och tror på det här på lång sikt och allt pekar i positiv riktning just nu för den som är långsiktig. Därför är jag mer eller mindre inne på att inte lockas att ta hem vinst utan faktiskt behålla. En liten vinst på några kronor har jag tagit hem när jag sålde över överskjutande del för att långsiktigt ha exakt 1 000 aktier. Det tycker jag är en rimlig balans i att inte ta för stor portföljrisk och samtidigt ha ett såpass substantiellt innehav att det finns uppsida om kommersialiseringen lyckas.

Jag har bestämt mig för att köpa en aktiepost i en månadsutdelare varje månad för att säkerställa ett jämt utdelningsflöde med mål om minst 2,5 procent av helårsutdelningen varje månad. Valet föll på TransAlta Renewables och jag har nu 150 aktier totalt. Skrev mer om varför igår.

Ständigt denna H&M. Jag ökade med ytterligare ett dussin aktier när kursen rörde sig omkring min köp C-nivå runt 216 kronor med yield on cost 4,5 procent. Nu har jag 170 aktier och jag kan tänka mig att äga 200 aktier över helåret. Avvaktar att köpa fler såvida inte kursen fortsätter under 216 kronor för då blir det frestande att fortsätta öka mot min målbild. Mitt GAV totalt är 238,20 kronor vilket ger en YOC på cirka 4,1 procent.

Jag får tillbaks över 2 procent i utdelningar från H&M redan om ett par veckor. Har även passat på att öka i ett par andra majutdelare före ex-datum när de har handlats på rimliga nivåer. Avega blev det ytterligare 25 aktier i och har nu nått mitt mål på 100 aktier. YOC är 5,65 procent. 5 sista aktier i ATEA före utdelning blev det också för 99,75 NOK. Totalt har jag 37 aktier och en GAV strax under 90 NOK ger en YOC strax över 7,25 procent. Helt OK tycker jag för ett fint långsiktigt innehav.

Multiconsult passade jag på att öka i med ytterligare 3 aktier till totalt 75 aktier. Utdelning kommer den 31 maj. Här är YOC bara 3,33 procent vilket är lågt men det finns en tydlig uppsida avseende både valuta, kurs och vinsttillväxtmöjligheter som gör att jag tycker att det är långsiktigt försvarbart att fortsätta öka innehavet.

Apropå fina långsiktiga innehav presenterade Axfood sin rapport för första kvartalet och levererade ganska precis vad man har lovat. Kalendereffekt av att skottår och påsk inföll första kvartalet gav någon procent lägre resultat men där väntar jag mig precis som analytikerna att vi får igen det när påsken i år räknas in på andra kvartalet. Axfood fortsätter ta marknadsandelar och har redan kommit mycket långt med att verkställa internethandeln efter affären med mat.se. Det ser jag som mycket positivt. Jag ökade blygsamt före och efter rapporten och har nu 215 aktier totalt. Målbilden för i år är högst 250 aktier. Det känns dock overkligt att även efter en god rapport kunna handla en sådan kvalitetsaktie till YOC 4,3 procent på årets utdelning och 4,5 procent på prognosen för nästa år. Det är nära min köp C-nivå och jag sneglar fortfarande på att öka ytterligare så länge aktien handlas under 140 kronor.

Jag har haft Kopparbergs under bevakning en tid eftersom jag gärna vill gå in långsiktigt i aktien. Jag tycker dock att allt över 185 kronor (YOC 3,2 procent) är dyrt med tanke på riskerna förknippade med Brexit och försvagat pund. Börsveckan publicerade i veckan en analys där de bekräftar mina farhågor. Tidningen menar att värderingen kursfallet till trots fortfarande är hög. Ett P/E-tal på 23 understryker att det ser "inte särskilt billigt ut". Börsveckan "avstår" precis som mig. Kommer fortsätta bevaka aktien och kan tänka mig att mycket långsiktigt ta en första position om 40 aktier runt 190-200 kronor men det höga minimicourtaget på 19 kronor avskräcker från chansningar.

Önskar er alla läsare en trevlig helg!

torsdag 20 april 2017

TransAlta påskyndar omställning till ren energi

TransAlta gick idag ut med nyheten att de påskyndar omställningen till ren energi i sina anläggningar i Alberta. Det innebar i sin tur att månadsutdelande dotterbolaget TransAlta Renewables kurs föll.

Begreppet ren energi och förnybar energi är inte samma sak. Det förra är bredare och inkluderar ofta mindre miljöpåverkande fossila bränslen som gas, vilket är fallet här där kol byts ut mot gas. Hur som helst tycker jag mot bakgrund av portföljens hållbarhetsprofil att det var ett positivt besked. Jag äger dotterbolaget TransAlta Renewables som inte bedriver verksamhet i kolkraft. Att moderbolaget ställer om tycker jag signalerar att man satsar på omställning till förnybar energi och det torde vara positivt ur ett långsiktigt perspektiv. Att aktien föll tror jag beror på att marknaden ser en osäkerhet på vinstsidan för moderbolaget under omställningsperioden som även kan komma påverka dotterbolaget.

Frågetecknet på kort sikt är om TransAlta Renewables kommer höja utdelningen eller inte. Moderbolaget TransAlta Corporation aviserade i veckan en kvartalsvis utdelningshöjning. Följer TransAlta RES efter? Om det kommer en utdelningshöjning bör den dyka upp inom de kommande 2-3 månaderna. Det kan som jag vara inne på i höstas vara så att förseningar i ett större projekt i Australien gör att man avvaktar utdelningshöjningar. Mitt grundtips är att vi kommer få se en blygsam höjning på 2,5 procent till 0,075 CAD per månad innan sommaren är slut men har inte sett någon information om framtida utdelningar ännu.

Jag valde att öka med 23 aktier. Det är lite mindre än de cirka 30 aktier åt gången som jag tidigare har köpt vid varje tillfälle. Det ger samtidigt utrymme att öka ytterligare om aktiekursen skulle fortsätta ned trots att den verkar ha bottnat bra i inledande handel. Jag tycker fortfarande att kursen är lite dyr med beaktande av att risken är lite högre i TransAlta RES än flera av mina andra aktier. En yield on cost är på 5,6 procent - eller 5,75 procent om de höjer - är trots allt inte dåligt. Valutakursen är samtidigt nere på om inte låga nivåer i ett långsiktigt perspektiv åtminstone låga nivåer jämfört med senaste halvåret. Helst skulle jag avvakta men nu valde jag ändå att öka. Jag tror nämligen inte att aktien faller djupare än 15 CAD den här gången och vill inte göra om mitt paradmisstag att bli girig på marginalen. De där extrakronorna är på sin höjd en månadsutdelning som går förlorad. Anledningen är att jag har bestämt mig för att försöka köpa en månadsutdelande aktie varje månad. Realty Income har jag ökat mycket i senaste tiden. Boston Pizza är dyr och möter mer utmaningar än i höstas. NorthWest Healthcare vill jag ta in i portföljen men tycker också den aktien är dyr just nu. Därför var TransAlta RES ett försvarbart val och jag har inte ökat sedan raset under valfrossan i november så det var snart ett halvår sedan senast.

Nu äger jag 150 aktier i TransAlta Renewables. Det ger mig minst 60 kronor i månaden eller 750 kronor årligen netto efter avdragen källskatt.

onsdag 19 april 2017

Minesto beviljas tillstånd att bygga sitt första kraftverk någonsin

Minesto tillkännagav idag den positiva nyheten att de har tilldelats tillstånd för att bygga sitt första kraftverk i Holyhead Deep i Wales (länk).

Tillståndet omfattar både installation och drift. Det färdigställda kraftverket väntas leverera 0,5 MW. Det rör sig om en demonstrationsanläggning som kommer kunna användas för att visa upp tekniken för andra intressenter. Samtidigt är ambitionen att bygga ut till en fullskalig energipark i Holyhead Deep om tekniken väl visar sig fungera som planerat.

Vad många kanske inte har fångat upp är att även miljökonsekvensbeskrivningen därmed redan är genomförd. Slutsatsen är att verksamheten har en icke-betydande miljöpåverkan. Detta är inte obetydligt heller ekonomiskt eftersom tillståndsprövningar och miljökonsekvensbeskrivningar kan vara utdragna juridiska processer. Det var just en av riskerna som jag skrev om i mitt senaste inlägg om Minesto (länk). Att den risken nu kan bockas av som undanröjd är mycket positivt.

I veckosammanfattningen (länk) före påsk skrev jag om hur jag tankade Minestoaktier runt 6,45 kronor när Carnegie storsålde. Det ångrar jag inte idag. Sålde under dagen av knappt en sjundedel av de nyinköpta aktierna för att säkra affären och för att gå ur ifall jag skulle ha tokfel och aktien vänder ned igen. Med dagens nyhet i sikte ser det dock mycket ljust ut för Minesto. Under 7,10 kronor säljer jag inte och aktien bör rimligtvis testa 8 kronor på nytt om inga bakslag dyker upp. Naturligtvis kan företaget stöta på problem när man väl är igång och bygger men det kan i så fall inte röra sig om överraskningar som man inte redan bör ha tagit höjd för som aktieägare när man köpte. Är faktiskt rent av inställd på att behålla merparten av min position för jag tror inte det kommer nya tillfällen att köpa lika billigt.

Jag firade min första miljon med att köpa in Minesto som en krydda till portföljen (länk). På tisdag kommer jag även kunna kalla mig nettomiljonär. Att fira det i förskott med att öka i Minesto till ett pris som är långt lägre än vad jag betalade för mina första Minestoaktier är mycket trevligt.

På något sätt känns det som att cirkeln är sluten!

måndag 17 april 2017

Veckoplan v. 16 - en kassa att spendera men få alternativ

Den stora utmaningen i kommande veckan är att endast fem börsdagar återstår till nästa lön men jag har fortfarande halva aprilinsättningen kvar i korträntor. Anledningen är delvis att jag också har fått generösa utdelningar som återinvesterats. Samtidigt tycker jag att börsen är ganska dyr, valutor är dyra samtidigt som många utdelningar är nästan ett år bort med ovanligt hög risk intill dess. Därför har det mest blivit till att fylla på lite här och där men man vill ju samtidigt inte öka för mycket i en enskild aktie och sänka sitt GAV och sin YOC alltför mycket.

Därför landar det åt att jag trots allt kommer öka ytterligare lite i H&M i brist på andra alternativ som delar ut i närtid och handlas till gott pris. Ett tiotal aktier ytterligare skulle göra att jag kanske ändå kan klara att nå 2 000 kronor i utdelningar under maj månad.

Avega är ett annat innehav jag kan tänka mig att öka i för att få några kronor ytterligare i maj. Tycker dock att aktien har dragit iväg lite i överkant men kommer en nedgång till trakterna 23,20-23,60 kronor ökar jag med 25 aktier till 100 totalt.

ATEA tittar jag fortfarande på att öka i. Billighetståget verkar ha gått och utsikterna för att handla för under hundralappen ser inte höga ut. Går det kommer jag direkt nypa till mig ytterligare 5 aktier.

Multiconsult tycker jag att jag fyndade rätt bra i när både kursen och valutan var nere och vände. Ytterligare 5 aktier kan jag i brist på alternativ dock tänka mig köpa på nuvarande nivåer inför majutdelningen.

Investor finns där på bevakning och kan tänka mig öka till låga YOC 3 procent om en mininedgång dit följer. Sannolikt blir det först efter ex-datum då jag återinvesterar utdelningen.

J&J sneglar jag lite på att öka i inför juniutdelningen. En utdelningshöjning väntas också tillkännages. Sannolikt blir det runt 6 procent vilket skulle innebära 0,85 cent per aktie och kvartal. Ytterligare tre aktier bör det kanske i brist på annat vara läge att kosta på mig om dollarkursen nu mer stadigt skulle vända under 9 kronor igen. Inklusive utdelningshöjning ger det dock en dålig YOC på knappt 2,7 procent. Eftersom J&J är en defensiv aktie som gör sig väl i lågkonjunktur samtidigt som jag saknar juniutdelare kan det ändå vara försvarbart.

Jag sneglar av samma skäl fortfarande mot Kopparbergs men det bär mig egentligen emot att köpa över 200 kronor per aktie. Inte minst eftersom minimicourtaget är 19 kronor varför jag helst bör köpa 40 aktier vid ett enda tillfälle vilket skulle sänka genomsnittsutdelningen betänkligt.

Spännande ska bli att se om Serneke testar noteringskursen 110 kronor igen i veckan. Aktien är fortsatt svajig med ett betydande säljtryck men bryter den över 107 kronor bör nya test ske. Minesto blir spännande att se om aktien har bottnat. Jag ökade ganska ordentligt vid 6,45 kronor eftersom det är ett historiskt bra pris allt annat lika.

Ett alternativ att placera pengar torde teoretiskt vara att köpa inlösenrätter i HiQ för 3,08 kronor och sedan vänta på inlösen för 3,10 kronor. 259 inlösenrätter kan köpas för minimicourtage 1 krona. Det skulle ge blygsamma nettovinsten 4 kronor efter courtage. Det kan låta löjligt lågt men är ändå 0,5 procent vilket är ganska bra på endast ett par-tre veckor. Man kan undra varför denna möjlighet till gratispengar finns? Jo antagligen finns det investerare som till skillnad från mig bedömer att de kan få mer än de 0,5 procenten genom alternativa placeringar. Då är det rationellt att sälja. Jag har ingen tidigare erfarenhet av handel i inlösenrätter men är nyfiken på att i brist på alternativ ändå pröva. Köptrycket är dock större än utbudet så sannolikheten att lyckas är inte jättehög. Någon läsare som provat på?

På torsdag är det dags för månadens sista utdelning från Gjensidige. Knappt 300 kronor efter källskatt blir det. Också Realty Income delar ut några kronor som vanligt i veckan.

söndag 16 april 2017

Portföljutveckling - regelbundna insättningar gör skillnaden!

Många sparbloggare lägger regelbundet upp bilder på hur deras portfölj utvecklas jämfört med deras insättningar. Jag tycker att det är trevligt och inspirerande att läsa. Hoppas därför att kunna inspirera dig i ditt sparande genom att göra samma sak!























Det kanske viktigaste att notera är hur viktigt regelbundna insättningar och en hög sparkvot är för att få portföljen att växa snabbt. Det är huvudfokus i mitt sparande. Om portföljen sedan endast växer med 3-5 procent per år därutöver gör det mig ärligt talat inte så mycket för min förmögenhet fortsätter ändå växa på sikt.

Under mars månad gick jag i praktiken nästan back med några kronor eftersom H&M, Serneke och flera av mina kärninnehav som precis hade haft utdelning (framförallt Axfood och Castellum) var lägre värderade än normalt vid månadsslutet. Ändå överstiger portföljvärdet vida mina insättningar. Det demonstrerar ännu en av styrkorna med regelbundet sparande. Först när portföljen har ett värde om ett par miljoner kan jag i praktiken gå back mer än mina insättningar vid en nedgång på ett par procent. Såvida vi inte får se en börskrasch ska det alltså mycket till för att portföljen en enskild månad skulle backa mer än mina insättningar. Så länge man gör regelbundna och betydande insättningar kommer portföljen alltså fortsätta växa även under månader när börsen utvecklas sämre.

Notera att diagrammet har 200 000 kronor som bas varför portföljutvecklingen i proportion till insättningar inte är så stor som diagrammet kan ge sken av. Du ser bara den övre tredjedelen av spardiagrammet. April månad haltar ännu något. Det beror delvis på att jag fortfarande har halva månadsinsättningen kvar i kassan än så länge.

torsdag 13 april 2017

Veckosammanfattning - ökat i Minesto

Den kanske största nyheten i min portfölj i veckan är att jag har ökat min position i det Göteborgsbaserade marin energiföretaget Minesto. Det är ett företag som jag tror mycket på långsiktigt. Ett tidigare inlägg kan ni läsa här. När jag blev bruttomiljonär firade jag med att köpa Minesto som en krydda till portföljen. Just nu är jag cirka10 000 kronor från att också bli nettomiljonär. Det kommer jag bli vid nästa löneutbetalning såvida inte portföljen skulle hinna öka med tre procent innan dess. Därför tyckte jag att det nu var ett ypperligt tillfälle att öka igen.

Jag är av uppfattningen att 7 kronor per aktie är ett ganska rimligt pris för Minesto. Företagets teknik utvecklas bra utan egentliga motgångar. Företaget har flera projekt på gång, inte minst i Wales och har kassa nog från olika stöd för att kunna utveckla produkten i lugn och ro. Nog för att de måste kommersialisera sin produkt för att kursen ska stiga men det gäller ju alla företag som utvecklar nya tekniker. Jämfört med alternativ finns få ännu icke lönsamma uppstartsföretag som i övrigt levererar så trovärdigt som Minesto. Sedan kan det naturligtvis vara så att de misslyckas med sin kommersialisering och i så fall blir aktien snabbt värdelös. Det ligger i sakens natur när det gäller den här typen av kryddor i portföljen. Därför är min portföljandel också liten.


Carnegie dumpade aktier igår...


...och fortsatte dumpa aktier idag.



Vad som har hänt de senaste dagarna är att kursen har minskat igen. Carnegie har dumpat över 45 000 aktier de senaste två dagarna. Min lekmannagissning är att det delvis har att göra med att aktien rent tekniskt bröt under tidigare stöd på 6,55 kronor per aktie. Det finns dock flera stöd runt 6,35-6,50 kronor och när vi nu stängde positivt idag är min förhoppning att ännu en botten har bildats. Just nu finns ett underliggande köptryck som verkar vara ungefär dubbelt så stort som säljtrycket om man ska tro orderdjupet. Det rimliga vore därför att vi, när alla aktier har dumpats, återigen testar nivåer runt 7 kronor. Vid eventuella positiva nyheter kan aktien snabbt studsa uppåt 8 kronor igen. Reservation förstås samtidigt till att det kan finnas något som jag inte känner till som gör att Carnegie toksäljer aktier för just kursen 6,50 kronor.

Utöver att jag ökar mitt innehav i marginalen hoppas jag också på att kunna räkna hem en vinst på minst 5 procent på ett par veckors sikt. Det räcker att kursen stiger till 6,75 kronor igen för att vara hemma och det är inte osannolikt.

I måndags lyckades jag också genomföra en arbitrageswap i Handelsbanken. Nu är jag tillbaka som ägare i B-aktien och fick några kronor extra helt gratis för besväret.

Ökade med ytterligare fyra aktier i H&M i tisdags. Nu avvaktar jag och ser varthän trenden bär. Över 220 kronor känns onödigt att köpa mer. Fortsätter hickan därunder kanske det blir ytterligare 10-15 aktier före ex-datum den 11 maj. Tyvärr verkar det inte bottnat ännu och då håller jag fortfarande under 217 kronor (YOC 4,5 procent) som en rimlig nivå att fortsätta öka mer.

Blev ytterligare lite mer Clas Ohlson. En ypperlig affär även om jag börjar tycka att aktien börjar bli lite dyr. Nu har jag 105 aktier och såvida det inte kommer någon dipp igen räcker det till höstutdelningen. Det motsvarar 2,5 procent av portföljen vid nästa årsskifte och är helt lagom viktning.

ATEA har jag länge grämt mig över att jag alltid är efterklok och snålar för mycket med att köpa. Nu har jag lärt mig den läxan. När det uppstod tillfälle att köpa under 100 NOK samtidigt som valutan är hyggligt värderad slog jag därför till och ökade med tio aktier inför majutdelningen.

Glädjande är att Serneke är i stigande trend igen och bröt igenom motståndet vid 105-106 kronor uppemot 107 kronor. Oroväckande dock att aktien snabbt studsade nedåt 104 kronor men den klarade testet och stängde runt 106 kronor ovanför gårdagens högstanotering och morgonens öppningskurs. Därför tror jag att vi kommer få se nya test runt noteringskursen på 110 kronor under nästa vecka. Noterar att Carnegie här köper igen.

Utdelningarna har regnat in under veckan: Bonäsudden, Pioneer Pref, Saltängen, Skanska och Telia. Upptäckte till min besvikelse att Hemfosa delar ut sin andra kvartalsutdelning i maj. Därför kommer aprilutdelningen bli ett par hundra kronor lägre än i mars. Samtidigt innebär det att jag i maj har ett nytt utdelningsrekord att se fram emot. Det innebär att 2 000 kronor i majutdelning bara är tolv H&M-aktier bort. Frestande att köpa dem av det skälet men då ska det vara till ett försvarbart pris. :)

Önskar er alla läsare en Glad Påsk!

måndag 10 april 2017

Därför behåller jag Ahlsell

I höstas tecknade jag Ahlsell som en långsiktig investering. Jag har därefter vacklat sedan utdelningen är låga 0,76 procent, vilket sänker portföljens genomsnittsutdelning. Samtidigt finns en kursvinst på cirka 30 procent redo att ta hem. Nu har jag dock bestämt mig för att ändå behålla aktien och tänkte kort gå igenom varför. Har tidigare skrivit mer ingående om varför jag tecknade Ahlsell här och här. Där finner ni bakgrund till varför jag tror på företaget mer allmänt. Det här inlägget handlar bara om en uppdatering om hur jag har resonerat sedan teckningstillfället.

Det ska först sägas att Ahlsell är ett moget företag med en hundraårig historik som knappast kommer bli en kursraket. Ironiskt nog är de portföljens stora kursraket men det beror nog mest på att teckningskursen på 46 kronor var i det lägre intervallet varför marknaden efter goda resultat var beredd att betala bortåt det högre intervallet nära 60 kronor. Aktien har dock ett löjligt högt P/E-tal nära 60 just nu vilket tyder på att marknaden i hög grad redan har prisat in kommande vinster.

Ahlsell har ett blygsamt tillväxtmål om 2-3 procent per år, vilket dock är fullt lagom för att slå inflationen och gör dem till en försvarbar defensiv investering. Nu överträffade företaget under 2016 det målet med råge och uppnådde en tillväxt på 9 procent. Det är bra för ett moget företag. Företaget växer framförallt genom förvärv och här presenteras konkreta förvärv och visioner om framtida förvärv som bör ge sannolikhet för fortsatt tillväxt de kommande åren.

Bruttoresultatet ökar med 7,75 procent samtidigt som rörelseresultatet ökar med 14,18 procent. Årets resultat ökar till hela 341,9 MSEK år 2016 jämfört med 70,2 MSEK under 2015. Det är riktigt bra.

EBITDA ökar med 5 procent under 2016.

Skuldsättningen minskar med 15 procent under 2016.

Omsättningen ökar. (Källa: börsdata.se)

Kassaflödet minskar men det framgår tydligt att förvärv är orsaken. Rörelsefordringar minskar dock samtidigt som rörelseskuld ökar något. Här finns skäl att följa upp i kommande rapporter.

Vinst per aktie är 1 krona. Det innebär att nuvarande utdelning om 35 öre ger en utdelningsandel på 35 procent. Med ett utdelningsmål på 40-60 procent och goda finansiella resultat i övrigt finns ett direkt uppenbart utrymme för en utdelningshöjning på mellan 15 till 90 procent under kommande år. Inte minst med tanke på ett stort eget kapital som snabbt kan delas ut under år med färre förvärv. Även en höjning till 60 öre skulle innebära en YOC på låga 1,3 procent. Jag ser ändå inget skäl att sälja i det korta perspektivet då allt talar för högre vinster och utdelningar. Det torde också påverka aktiekursen positivt. Det som talar emot är den redan höga P/E-värderingen som ändå gör mig lite vaksam. Just nu har jag en god likviditet och behöver inte mer kapital. Har också svårt att hitta omedelbart bättre investeringar. Därför behåller jag Ahlsell ytterligare ett år.

Noterar också hållbarhetsarbetet där Ahlsell vill bli branschledande. Det är en lovvärd vision. Här finns tydliga mål även om jag i jämföre med Axfood tycker att de är ganska låga. Det här är något som jag vill följa upp separat i min nya serie om hållbara investeringar.

söndag 9 april 2017

Veckoplan v. 15

Med tanke på påskhelgen är det bara 8-9 handelsdagar kvar till nästa löneutbetalning. Det kommer därför bli en viss utmaning att hinna investera pengarna. Jag kommer dock inte förhasta mig utan sparar hellre lite krut till nästa test nedåt någon gång senare i sommar efter utdelningssäsongen när ovissheten om nästa års resultat är som störst.

Avega ger utdelning i maj och handlas fortfarande på fullt rimliga om än inte billiga nivåer med en YOC på cirka 5,5 procent. Lutar åt att köpa ytterligare 25 aktier till totalt 100.

H&M har jag skrivit nog om. Min strategi är fortsatt att öka pö om pö allteftersom kursen faller. Skulle vi passera 216,70 kronor handlas aktien till YOC på 4,5 procent. Åtminstone brutto, netto efter courtage motsvarar det 216,20 kronor. Där tycker jag att man får en ganska rimlig riskpremie och är i så fall beredd att öka lite mer beskedligt. Annars är min utgångspunkt fortsatt att öka med 2 aktier om dagen och ytterligare 2 aktier för varje 50 öre kursen sjunker. Mitt mål är 200 aktier i år och dit är det fortfarande 44 aktier. Halva utdelningen på minst ett par procent får jag i handen redan om en månad vilket ger en viss buffert om jag helt missbedömer aktien. Har skrivit tillräckligt många varningar om H&M men understryker igen: jag köper endast för att få mina 4 procent i utdelning. Om du förväntar dig mer än så, t.ex. att slå index, ska du absolut inte ta rygg på mig. Gör din hemläxa och läs andra analyser om H&M.

Clas Ohlson handlas på rimliga nivåer om än långt ifrån billigt. Jag funderar på att öka med ytterligare 4-8 aktier i veckan i brist på bättre ställen att investera pengarna.

Akelius vill jag öka i men tycker fortfarande att kursen är lite för dyr och siktar fortfarande in mig på 307,50 kronor för en första ökning med 299 kronor som långsiktigt mål för att öka desto mer. Här är jag beredd att vänta ut utdelningen och handla på ex-datum om så behövs. Det är ju augusti- och februariutdelningarna jag i första hand vill åt, maj är ändå en av mina bästa utdelningsmånader så ingen brådska att köpa innan dess.

Bonäsudden är på väg nedåt försiktigt igen och blir attraktiv att handla först runt vid 106-107 kronor. Är här ärligt talat osäker på om Avanzas uppgifter om ex-dag och utdelningsdatum stämmer för aktien borde ha sjunkit med ytterligare en krona.

Utländska aktier känns inte särskilt frestande med tanke på att både CAD, EUR och USD åter handlas på höga och stigande nivåer. NOK är inte längre billig men ej heller dyr så utesluter inte fortsatt små ökningar i ATEA och Multiconsult i brist på billigare alternativ. Den senare handlas nu på årslägsta med utdelning en månad bort vilket jag tycker är ett bra läge att fortsätta öka ytterligare trots att jag redan har ökat en del de senaste veckorna.

Handelsbanken tittar jag till sist på att försöka få igenom en arbitrageswap i från A till B. Överväger därför att sälja en fjärdedel av mina A-aktier och en tid ha parallellt innehav i bägge aktierna (såvida inte skillnaden skulle öka). Missar jag och min order inte går igenom kommer jag behålla B-aktierna ändå.

MQ på fortsatt bevakning. Sjunker aktien under 32 kronor och YOC 5,5 procent ökar jag.

Fortsatt bevakning av Minesto som återigen handlas på nivåer i underkant. Jag tror att kursen, om inga negativa nyheter inträffar, testar 7 kronor igen. Vi har ett stöd vid 6,40 kronor och viktigt att få besked om det håller innan jag överväger öka min swingtradeposition ytterligare.

Serneke är i ett intressant läge efter att ha stängt på 104 kronor två dagar i rad. Många säljer vid 105 kronor vilket riskerar hålla nere uppsidan. Samtidigt tror jag att vi i alla fall kommer få se ett nytt test uppåt 105-106 kronor igen. Årsrapporten innehöll inga egentliga nyheter för den som läst Q4-rapporten men ändå än återbekräftelse och påminnelse om känd information. Kanske räcker det.

Också Telia är ett intressant swingtrade case nu när det är påsk och jag har mer tid att följa börsen. Här är jag lite försiktig med tanke på risken och nedsidan (fallande kniv?). Samtidigt kan det på längre sikt finnas möjlighet att vid nuvarande nivåer plocka hem ett par kronor per aktie, motsvarande åtminstone 5 procent. Tidigare bottnar finns i intervallet 34-34,50 kronor och dit är det fortfarande ett tag. Runt 35 kronor kan jag ändå tänka mig att chansa lite nu när jag har få användningsområden för likviderna.

Ta hand om er!

lördag 8 april 2017

Veckosammanfattning i moll

Först och främst: hoppas innerligt att ni alla läsare, era nära och kära är oskadda och mår bra.

Det känns konstigt att blogga om privatekonomiskt sparande en dag som denna men livet måste gå vidare. Jag bor och har bott i städer och länder som tidigare har drabbats av liknande avskyvärda attentat. Den kanske största styrkan är att samhället håller ihop, fortsätter fungera som vanligt och att människor trots sorgen fortsätter leva sina liv i frihet och av fri vilja.

Så till veckosammanfattningen. Veckan som har gått har det varit lite knepigt att öka innehaven eftersom jag börjar tycka att många aktier börjar bli lite väl dyra.

H&M är fortsatt en snackis. Fundamental analys skrev ännu en mycket läsvärd kritisk analys om H&M i veckan. Det kanske lite märkliga är att hans analys trots allt inte talar emot mitt utdelningscase. Jag är nämligen inte intresserad av att slå index - vill man det på lång sikt ska man absolut inte köpa H&M. Min enda målsättning är att H&M-aktierna ska leverera minst 4 procents utdelning årligen och det tror jag faktiskt att de klarar. Riktigt intressant är att även Magnus mest sannolika negativa scenario talar om en vinst per aktie på bara en bit över 10 kronor. Mycket mer förväntar jag mig faktiskt inte och det är först om vinst per aktie når nivåer där utdelningen äventyras - vilket inte är osannolikt - som jag på allvar skulle ompröva min hållning. Så länge aktien klarar att leverera en VPA på över 10 kronor och bibehålla utdelningen har jag svårt att se att den faller under 200 kronor helt enkelt eftersom en YOC på 5 procent är en god nog riskpremie för eventuella bakslag. Just nu kan jag öka runt YOC 4,5 procent vilket är ganska rimligt även i ett mer negativt scenario där utdelningen behöver sänkas något nedåt 8 kronor (YOC 3,7 procent vid sänkt utdelning uppfyller fortfarande mina utdelningsmål även om det skulle sänka portföljens genomsnittsutdelning). Därför bedömer jag att risken är värd att ta men rekommenderar absolut INTE dig att ta rygg på mig utan att ha gjort din egen analys. Jag har under veckan som gick därför ökat i lugn takt med 2-4 aktier per dag allteftersom aktiekursen har sjunkit. Att halva utdelningen är en månad bort gör att det är ett hyggligt läge. Anledningen till att jag inte ökar mer aggressivt är främst att jag redan har en god portföljandel och tycker att det är mer rimligt att öka i mina andra kärninnehav som alla handlas till lika god YOC trots lägre risk och bättre tillväxtmöjligheter.

Tog tjuren vid hornen och ökade till sist i Clas Ohlson. Aktien handlas trots allt väl över min köp B-nivå på över 4 procent. Nu har jag över 100 aktier och kan tänka mig att dubblera innehavet inför utdelningen i september. Det sura är att jag har ett jättefint GAV runt 130 kronor och en YOC strax under 4,5 procent. Men prestige får inte hindra att öka i vettiga innehav. Dagens industri rekommenderade Clas Ohlson utifrån teknisk analys. Jag håller inte helt med och anser nog ändå att en kurs runt 140 kronor är ganska normal och på intet sätt särskilt billig. Inför utdelningen i höstas handlades aktien runt 145 kronor.

Handelsbanken och Skanska har jag återinvesterat utdelning i. Gillar egentligen inte att köpa när det är 370 dagar till nästa utdelning. Samtidigt erbjuder ex-datum ofta ett tillfälle att handla långsiktigt till en bättre YOC än vanligt. Därför har jag nu börjat återinvestera utdelningar i förväg under ex-dag så länge aktien i övrigt uppnår mina köpkriterium. Handelsbanken handlades igår till arbitrage. Jag köpte därför på mig B-aktier motsvarande en fjärdedel av mitt innehav. Lyckades dock inte sälja A-aktierna. Får se om de fortfarande går att sälja kommande vecka och räkna hem affären. Annars är det ingen förlust att ha både A och B-aktien. Planerar ändå öka mitt innehav på lång sikt.

Norska aktier har jag bevakat de senaste veckorna. Nu steg norska kronan i veckan mot 1,05 svenska kronor. Därmed är den inte precis billig längre men på långa vägar ej heller dyr. Jag valde ändå att öka i ATEA, Gjensidige och Multiconsult. ATEA har jag velat öka i länge och bet nu i det sura äpplet med köp till högre kurs. Företaget har fått en ny stororder och vinsterna kan väntas öka vilket motiverar kursen. Multiconsult är fortfarande pressad av svagt resultat förra kvartalet och lågt oljepris som påverkar också konsultbranschens orderingång i Norge. Jag tror dock starkt på företagets expansion till nya marknader (inklusive Sverige) och med utdelning en månad bort är 88,25 kronor ett bra pris. Gjensidige var en ren påfyllnad till rimligt pris före ex-datum. Pengarna utbetalas redan efter påsk.

Ökade med ytterligare 25 aktier i Avega. Bra värderad majutdelare där jag har en liten position. Till sist har jag swingtradat lite i Minesto och Serneke också. Därmed är min portföljandel i Serneke nu 18,6 procent.

För den som liksom mig gillar att följa andras sparande skrev jag i veckan en uppdaterad portföljsammanfattning liksom en månadssammanfattning för mars. Månaden avslutades med ett utdelningsrekord. Så här under utdelningssäsongen duggar rekordnoteringarna tätt.

Avslutar med en positiv nyhet. Ännu en milstolpe har passerats och aktierna i min portfölj kommer i år nu leverera över 11 000 kronor. Dessutom står det redan klart att jag får minst en tusenlapp i utdelning under hälften av årets månader (mars, april, maj, september, oktober, november - juli är bara tretton kronor bort). Hoppas det kan tjäna som inspiration för er läsare i ert sparande!

25 000 kronor i år kommer bli svårt men är nu halvvägs till 22 000 kronor vilket vore fullt rimligt.

torsdag 6 april 2017

Portföljen mars 2017

Det var två månader sedan senast så här är en uppdatering av min portfölj. Kärninnehaven börjar ta form. De utgör ganska exakt en tredjedel av portföljen vilket ger en god balans mellan tråkiga, mer defensiva innehav och flera mindre mer offensiva innehav med högre utdelning.

Portföljen efter börsens stängning den 31 mars 2017

Andelen IPO är fortfarande för hög - totalt cirka 20,5 procent. Portföljandelen i Serneke har dock minskat med 2,25 procent sedan i januari eftersom jag har ökat i andra aktier. När månadssammanfattningen gjordes hade jag också en liten swingtradeposition i Serneke vilket innebär att andelen är några punkter större än vanligt. Denna har jag nu sålt samtidigt som kursen steg på årsrapporten idag. Min portföljandel i Serneke är just nu 18,58 procent.

Jag räknar inte Ahlsell som en IPO eftersom aktien trots allt ger utdelning, om än lägre än mina utdelningsmål. Samtidigt levererar Ahlsell kursmässigt och eftersom jag har en god kassa samtidigt som aktiens framtidsutsikter är goda har jag valt att behålla.

Extra tydligt blir skillnaden i portföljutdelning. Med IPO inräknade är min portföljutdelning 3,86 procent. Om IPO räknas bort är portföljutdelning från mina utdelande aktier 4,85 procent. Mitt mål är att befinna mig i intervallet 4-5 procent per år långsiktigt. Jag bör därför fortsätta öka andelen utdelande aktier och snart börja titta på att öka lite mer i högutdelare igen.

IN

HiQ är ett IT-konsultföretag och aktien ger en hög utdelning. Ett bra komplement till mina övriga aktier som bidrar till sektorsvis diversifiering. Portföljandelen är ganska liten och ska högst vara en procent.

Scandic har jag länge velat äga och när ett läge att köpa till en YOC på över 3,75 procent plötsligt uppstod tog jag direkt en ansenlig portion i ett enda köp. Det har hittills visat sig vara en god affär. Också Scandic bidrar till viss sektorvis diversifiering eftersom jag inte äger några andra hotellaktier.

Pioneer Pref har jag tagit en kompletterande minimal position i. Passade på när norska kronan var lågt värderad. Ser det som ett hyggligt komplement till mina enfastighetsaktier med hög kvartalsvis avkastning.

UT

Delarka valde jag att sälja efter nyheten att Posten hyr ut delar av fastigheten. På längre sikt har risken alltså ökat. Då valde jag att ta hem innehavet medan det gick att sälja med vinst. Har istället valt att investera mer i Hemfosa och Akelius Pref som känns som något mindre riskabla alternativ med relativt likvärdig värdering och utdelning.

Sedan tidigare har jag också sålt Duni och ICA. Även här för att det fanns andra alternativ med bättre framtidsutsikter som gav en högre utdelning.

Ökar (eftersom jag har ökat innehaven)

Axfood, Castellum, Hemfosa, Realty Income, Gjensidige, Skanska, Handelsbanken, Minesto

Minskar (eftersom jag inte har ökat innehaven)

Serneke (köpt för förutbestämd fast summa, ökar inte), Bosjö (köpte tillräckligt före årsskiftet), Sydsvenska Hem (köpte tillräckligt före årsskiftet), Clas Ohlson (köpte tillräckligt före årsskiftet), TransAlta RES, Boston Pizza (kommer jag någonsin kunna öka till rimliga nivåer igen?), Coca Cola (vill jag någonsin öka igen?)

Kommentar

Kärninnehaven har nu börjat ta form. Andelen i Handelsbanken är fortfarande liten men nu har jag äntligen kunnat öka portföljandelen lite försiktigt igen. Clas Ohlson ökade jag ordentligt i när dollarkursen var som högst före årsskiftet och där behöver jag rent krasst inte öka mer före utdelning i september om inga bra lägen uppstår. Hemfosa har jag redan önskvärt antal aktier för i år och där ökar jag bara om aktien handlas med än mer premie.

Nu när jag snart har ökat tillräckligt också i majutdelarna och kärninnehav i stort bör fokus bli att åter börja titta på aktier med lite högre utdelning. Månadsutdelarna och kvartalsutdelarna kommer i fokus igen och då ingen av dem egentligen är billig kommer jag mer aktivt försöka identifiera lägen där det är försvarbart att ändå öka på lång sikt. Grunden är lagd och nu gäller det att lyfta utdelningen ytterligare ett snäpp genom att öka de mindre men något mer riskabla innehaven igen. Att skala upp Akelius Pref till 2,5 procent av portföljen blir ett första steg i väntan på billigare valutakurser.

tisdag 4 april 2017

Månadssammanfattning: mars - utdelningsrekord!

Utdelningssäsongen är igång på allvar och portföljen slog därför utdelningsrekord - 1 846 kronor!

Resultat för februari månad blev 327 355 kronor. Det innebär att portföljen i praktiken efter insättningar nästan har minskat marginellt under mars. Stora innehav i H&M och Serneke har dragit ned samtidigt som Axfood, Castellum och Handelsbanken har tyngt lite när de backat marginellt i anslutning till utdelning. Även om övriga innehav har utvecklats fint har de inte kunnat kompensera.


1 846 kronor i utdelningar blev det som sagt. Diagrammet ovan visar att utdelningarna verkligen har tagit fart nu. Från och med nästa månad kommer jag bara visa för helåret 2017.

Roligt är också att utdelningarna för första gången utgör mer än 1 procent av de totala insättningarna. Detta trots att många utdelningar inte har fallit ut ännu. I mars månad hade portföljen en genomsnittsutdelning på 3,86 procent eller 4,85 procent om man räknar bort de IPO som inte ger utdelning. Mitt mål är att klara 4-5 procent på lång sikt. Eftersom andelen IPO minskar månad för månad kommer jag klara det målet redan före sommaren så länge börsen handlas till nuvarande YOC.

Axfood stod ensam för 65 procent av utdelningarna. Tillsammans med Castellum stod de bägge aktierna för nästan 88 procent. Utdelningshöjningarna i bägge aktierna har dessutom varit en fin bonus. Bägge utdelningarna har återinvesterats rakt av på ex-datum vilket känns som win-win även om det dröjer innan jag kan skörda nästa utdelning igen.

Övriga utdelare var J&J, Kone och VFC. Som alltid även månadsutdelarna Boston Pizza, Realty Income och TransAlta RES.

Annan avkastning blev 20 kronor i blygsam nettovinst från aktieförsäljningar. Den utgjordes av att jag minskade risken genom att gå ur Delarka samtidigt som jag tog hem en kort swingtrade i marginalen i Serneke. Framförallt reflekterar det att jag har haft mycket att göra i mars.

Ränteintäkter blev 4 kronor. Jag funderar ärligt talat på om det är någon poäng att alls sätta över lönen på korträntekontot (0,30 procent). Samtidigt sprider jag ut mina köp över månaden och kan jag få ett par kronor i bonus gratis är det alltid något. Det blir i alla fall en femtiolapp över helåret. Nackdelen är att jag får något sämre likviditet. Framförallt när det gäller utländska aktier där jag inte kan handla kvällstid om jag har glömt föra över pengar. Just nu är utländska valutor dock högt värderade och då tycker jag inte att det spelar så stor roll. I framtiden kanske jag för över mer pengar till kontot direkt men samtidigt finns dimensionen av att jag inte vet på förhand hur jag vill fördela insättningar mellan svenska (ISK) och utländska (KF) aktier. Det kostar i skatt att flytta mellan dessa konton i onödan eftersom det räknas som nya insättningar även om det är inom samma depå.

Sparkvoten landade på 85 procent. Det är marginellt lägre än rekordet på 86 procent från februari. Konstaterar att mina utgifter fortfarande är låga. Mycket tack vare att jag har arbetat mycket varför det inte funnits tid för någon konsumtion utöver mat och det löpande. Kostnaderna rann dock iväg mot slutet av månaden i ett par investeringar i saker som jag behöver på längre sikt, mycket eftersom mina löpande utgifter var så låga att det fanns utrymme. På intäktssidan har jag fått löneförhöjning. Det innebär i sin tur att jag kan lyxa till det lite extra och ändå spara ungefär lika mycket.

Framöver tar jag mig en funderare på hur mycket jag vill spara. Jag har egentligen bara haft ett mål om en sparkvot på 75 procent. Det skulle i teorin räcka för att nå mitt miljonmål om 1 miljon kronor i aktier i utdelningsportföljen senast september 2019. Jag överväger därför att slå av på takten något och lägga mig mellan 80-85 procent varje enskild månad med som lägst 80 procent på helåret. Det skulle ge mig ytterligare ett par hundra tusen under en treårsperiod och samtidigt innebära att jag kan nå målet om 1 miljon kronor i aktier redan till våren 2019 om börsen inte kraschar till dess.

Jag lutar åt att ha ett absolut minimimål på 80 procent, sikta mot 85 procent och chippa in någon hundralapp extra i marginalen om det blir möjlighet.

Övrigt

Portföljen har utvecklats till att fokusera mer på mina kärninnehav. Därför börjar dessa nu utgöra en solid grundplåt om ungefär en tredjedel av portföljen. Ett nytt litet innehav är Pioneer Pref. Återkommer med en portföljuppdatering senare i veckan.

För andra månaden i rad slog bloggen läsarrekord. 12 873 läsare är 12 procent fler än i februari. Rekord även för antal besökare under en enskild dag med 1 104 besökare. Och då är bloggen ändå bara en rolig hobby där jag inte ens har gjort något större försök att sprida den till så många som möjligt, optimera SEO, intäkter eller liknande. Skriver bara för att det är roligt.

Tack alla läsare för att ni följer min sparresa!

söndag 2 april 2017

Veckoplan v. 14 - H&M i fokus och ökar i vårutdelare

Fokus är att fylla på i de aktier som delar ut i vår där ex-datum fortfarande inte har passerat. Utöver en dipp i måndags blev det ingen nedgång förra veckan. Jag hade förväntat mig att kombinationen bekräftad Brexit, nedgång i Ericsson och rapportfrossa i H&M skulle vara tillräckligt för att göra börsen tveksam. Det oroar mig faktiskt lite att det inte kom någon reaktion och det gör att det känns som att vi närmar oss toppen. Samtidigt har jag fortfarande ganska mycket likvider att investera men det är bara 12-13 börsdagar kvar till nästa lön. Därför kommer jag behöva köpa aktier i stort sett varje handelsdag. Funderar också på att nu när jag har likvider passa på att öka i månadsutdelare men varken de eller valutan är lockande värderad just nu så det får bli en övning för nästa vecka.

Att H&M fortsatt pressas kan nog inte ha undgått någon. Hur jag resonerar skrev jag mer om senast igår. Nu är vårutdelningen bara en månad bort och vid nuvarande nivåer tycker jag därför att det är rimligt att öka för att bibehålla portföljandelen. Redan i maj får jag över två procent tillbaka.

Att H&M lånar tolkar jag i utgångspunkt snarare som att ledningen agerar offensivt. Man hoppas på att både kunna bibehålla utdelningen och samtidigt investera. Jag föredrar det faktiskt alla dagar i veckan före att de förhåller sig defensivt före heliga kor om en ren historik av att undvika belåning. Om H&M kommer lyckas investera pengarna på ett vettigt sätt återstår att se. Det blir till att utvärdera lagom till nästa vår. Fortsätter trenden åt fel håll kommer jag antagligen minska då.

Att jag inte ökar mer beror just på att H&M paradoxalt nog inte är så billig att den handlas till premie jämfört med andra stabila aktier som Axfood, Castellum, Handelsbanken och Skanska som just nu alla handlas över min köp B-nivå med en YOC på över 4 procent. Alternativen är helt enkelt lika prisvärda just nu. Därför ökar jag främst för att bibehålla portföljandel i H&M.

Faktum är också att H&M har tredje lägst YOC i den svenska ISK-portföljen just nu. Endast Investor och Scandic, där jag accepterat att ta en första position på köp A-nivå under 4 procent, har en lägre YOC. Just nu drar alltså H&M även ned min genomsnittliga utdelningsnivå (även om en ökning skulle vara i linje med genomsnittet).

Helst vill jag därför köpa billigare än de 226-228 kronor som jag senast ökade vid (YOC cirka 4,25 procent). Under 226 kronor kommer jag öka lite mer beskedligt eftersom aktien då närmar sig Köp C-nivå enligt min köpstrategi. Först nedåt 216 kronor (YOC 4,5 procent) tycker jag att man kan tala om en rimlig riskpremie som någorlunda kompenserar risk för kursnedgång och minskade utdelningar. Därför förvånar det mig inte att flera utländska analytiker har sänkt riktkursen. Samtidigt tror jag att SEB och Swedbank har rätt om att vi kan studsa upp vid mer normala resultat igen. Också veckans fall föregicks faktiskt av att aktien studsade upp och testade 245 kronor som jag hade förutspått. För att ta sig förbi 245 kronor krävs dock sannolikt väsentligt underbyggda besked om att trenden har vänt. Annars kommer säljtrycket där vara fortsatt stort bland dem som vill byta till andra innehav.

Vill tydligt understryka att jag endast köper H&M för utdelningen. Eftersom H&M lånar och kassan är mindre idag finns risk att utdelningen kan behöva sänkas. För den som långsiktigt köper med förhoppning om att slå index är H&M sannolikt ett uselt val. Som turnaround case kan det kanske finnas 10 procent eller så att hämta i kursvinst om bättre siffror skulle presenteras senare i vår.
Vill starkare än vanligt uppmana alla läsare att göra sin egen analys. Detta inlägg är ingen finansiell rådgivning!

Annars då? Öka i vårutdelare?

Skanska vill jag gärna öka i före ex-dag den 5 april men tror inte att jag kommer lyckas göra det runt 206 kronor som jag hoppas. Däremot tittar jag på att återinvestera utdelningen i ytterligare två aktier när ex-dagen faller ut på onsdag och aktien kan köpas till en YOC över 4 procent även om det är ett år till nästa utdelning. Skanska börjar bli lite av ett kärninnehav light där jag är mån om att bibehålla en god, om än ännu blygsam, långsiktig position i portföljen.

Gjensidige är i fallande trend trots ex-datum den 7 april. Min position är onödigt stor (cirka 2 procent) men kan jag öka med 4-12 aktier runt 130 kronor med en NOK/SEK runt 1,04 kronor kommer jag passa på. YOC väl över 5 procent. Ojämn utdelningshistorik men riskpremien är god nog, inte minst när valutarabatten agerar krockkudde. Fint och stabilt företag. Bevakar fortsatt norska aktier men osannolikt att kommer kunna köpa billigare än senaste två veckorna. Utländska valutor är i övrigt dyra just nu, vilket dock i marginalen ger mig någon extra krona imorgon från månadsutdelarna.

Noterar att också Telia har ex-dag i veckan den 6 april. Här kommer jag dock inte öka. Dels för att framtidsutsikterna är svajiga och dels eftersom jag faktiskt just nu till och med har en liten kursvinst på aktien. Jag riskerar därför att bara köpa dyrt och det är det inte värt trots god YOC i det korta perspektivet.

MQ är ganska spännande värderad just nu. Jag är förvisso tveksam till företaget och de borde i grunden möta samma utmaningar som H&M på en svår marknad. När aktien handlas till en YOC på över 5,3 procent tycker jag dock att riskpremien är rimlig även om det finns en betydande risk för sänkta utdelningar i framtiden. Kassan är åtminstone god och vinsten likaså just nu. I brist på alternativ och med mycket likvider för egen del kommer jag titta på att öka lite. Februariutdelning innebär fint komplement i portföljen.

Avega har utdelning i maj och handlas just nu till en YOC runt 5,5 procent. Vid 23,50 kronor eller lägre tittar jag på att öka.

Akelius Pref ökade jag aldrig i förra veckan. Under 207,50 kronor handlas de till en YOC på runt 6,5 procent vilket känns fullt rimligt. Utdelning i maj och ett hyggligt tillfälle att öka även om jag föredrar att köpa aktien under 300 kronor.

I Castellum tror jag att tåget har gått för riktigt billiga nivåer för den här gången. Går det att öka i intervallet 116-118 kronor imorgon kommer jag nog köpa ytterligare en post eller två.

Detta inlägget blev som veckoplanerna ofta är lite hastigt. Under den kommande veckan hoppas jag på att hinna skriva en mer ordentlig snabbanalys om Ahlsells årsrapport, som bjöd på tydliga besked i rätt riktning varför jag behåller aktien tills vidare. Det har frestat att ta hem en kursvinst på 33 procent men just nu saknar jag inte likvider och nu när aktien bröt uppåt i tydlig trend på ATH finns inget skäl att sälja.

En mer prydlig månadssammanfattning/utdelningsrapport och en uppdatering av portföljen (senaste är från januari och mycket har hänt sedan dess) kommer också snart!

lördag 1 april 2017

Veckosammanfattning - H&M och Castellum i fokus

H&M har naturligtvis stått i fokus i veckan som gick men även Castellum.

Castellum gav vårutdelning om 417,50 kronor. Jag har i veckan valt att köpa hela tjugo nya aktier. Det retar mig förvisso att det är ett år till nästa vårutdelning och jag kan därför bara tillgodoräkna mig ett par procent i utdelningar i år. Samtidigt handlas aktien efter utdelning fortfarande runt 4,3 procent yield on cost vilket är bra för en av Sveriges få riktiga utdelningsaristokrater. Jag tror förvisso att vinsttillväxten bromsar in när fastighetsmarknaden landar och räntor på sikt stiger. Samtidigt är

Anledningen till att jag har ökat mer i Castellum än H&M är helt enkelt att Castellum går bra och handlas till ett förhållandevis lågt pris nära min köp C-nivå. Då fortsätter jag att öka i ett kärninnehav.
H&M är krisen till trots faktiskt värderad till ganska precis samma YOC som Castellum. Att det inte blev mer H&M hänger också ihop med att jag tror att analytikerna har en poäng i att aktien ska ned till 205 kronor innan det möjligen vänder. Trenden är nedåtgående. Sedan är det helt enkelt så att jag just därför la ganska låga köporders i H&M och aktien sjönk aldrig så lågt att de föll in. Jag har redan tidigare hade köpt ganska många aktier på nivåer 226-228 kronor. Två aktier ytterligare blev det i alla fall och på måndag kommer jag fiska vidare om det inte vänder.

Gottodix skrev ett mycket läsvärt inlägg om Castellum i veckan. Han noterar att några fastighetsbolag tenderar låna för att det är möjligt snarare än för att använda till konkreta projekt. Att lägga pengarna på hög medan det går att låna billigt ses som sunt. Med passus för att de företagen lånar medan det går bra och det inte går särskilt bra för H&M just nu tycker jag ändå att det är intressant att sätta i perspektiv. Fastighetsbolag hyllas för att låna billigt medan de kan trots att de har svårare tider framför sig. H&M kritiseras för att de lånar trots att det är en rimlig och rationell åtgärd för att styra skutan i rätt riktning. Återigen tror jag det handlar om förväntningar på H&M. Att de inte har lånat på ett par decennier gör att det blir en tydlig och påtaglig krissignal. Samtidigt är det fullt normalt att aktiebolag lånar pengar för att finansiera investeringar som kan öka vinsttillväxten. Att H&M lånar ser jag därför inte som ett akut problem. Det stod redan klart att de kan komma behöva sänka utdelning på kort sikt. Vad H&M gör med pengarna och om investeringarna kommer vända skutan i rätt riktning är den stora frågan. Jag kommer fortsätta öka i H&M med ett mål om åtminstone 200 aktier i år - dit är det 56 kvar vilket skulle innebära att jag behöver köpa ungefär åtta aktier varje månad. Kan jag öka lite i nästa vecka kommer jag därför fortsätta göra det. Jag har inte suttit på aktien i fem år och har köpt den förhållandevis billigt. Är faktiskt bara ned fem procent och det är ingen kris sett till att jag får fyra procent tillbaka i utdelning redan i år. Jag väljer att tolka rapporten positivt. Vinsten var inte så illa som befarat men framförallt ökade rörelsemarginalerna igen - något som är mycket viktigt för att kunna vända skutan i rätt riktning.

Noterar till sist den anmärkningsvärt stora diskrepensen mellan utländska analytiker och svenska analytiker. Flera utländska analytiker har sänkt riktkurs nedåt 200 kronor medan Swedbank gick emot strömmen med en riktkurs runt 275 kronor. Noterar också att min tidigare iakttagelse om att positiva signaler kommer få kursen att snabbt studsa uppåt 245 kronor var riktig. Det var marknadens inledande reaktion på rapporten. Min syn på H&M står fast - senast skrev jag mer om den här.

Skrev i torsdags om Serneke. Eftersom orderingången är ganska god under första kvartalet har jag, stor portföljandel till trots, tagit en liten swingtradeposition när aktien handlades nedåt 100 kronor. Kan ta hem en vinst på nuvarande nivåer men har lagt en stop loss och tror att 105-kronorsnivån kommer testas igen kommande vecka.

Till sist har jag ökat marginellt inför utdelning i Gjensidige (2 aktier), HiQ (5 aktier) och Multiconsult (6 aktier). Har de senaste veckorna bevakat norska börsen lite extra när norska kronan varit pressad och det här blev resultatet.

Utdelningarna under mars månad var rekord för portföljen - 1 846 kronor! Tycker själv att det kanske roligaste och mest inspirerande är att läsa om hur andra bloggares portföljer utvecklas. Därför kommer jag skriva ett separat inlägg om detta liksom en portföljuppdatering för mars månad.

Det har hänt en del sedan senaste portföljuppdateringen i januari och min portfölj får nu tydliga konturer eftersom kärninnehaven börjar nå ungefär de andelar de ska ha samtidigt som större positioner i enskilda aktier börjar minska relativt ökningar i kärninnehav.