lördag 25 januari 2020

Utdelningar januari 2020

Alla januariutdelningar finns redan på kontot och kan konstatera att året började bra med 2 722 kronor. Det är också roligt att kunna inleda ett femte kalenderår med utdelningar i statistiken!

Det finns två delförklaringar till att utdelningarna i januari ökade väsentligt jämfört med ifjol. Dels höll MQ inne sin utdelning varför jag sålde av innehavet. Det har så långt visat sig vara ett riktigt beslut för aktien är än mindre värd idag och än längre från vinst och utdelningar. En viktig lärdom. Dels har Clas Ohlson hakat på trenden att dela upp utdelningen på två tillfällen, något jag välkonar inte minst eftersom februari och september inte är traditionella utdelningsmånader. Det syns dock i andra änden på att min utdelning i september ifjol faktiskt sjönk marginellt.

Tio aktier bidrog: Bosjö, Claes Ohlson, Sydsvenska Hem stod för lejonparten, mina små innehav i Bonäsudden och Saltängen som jag låter vara kvar men inte ökar i stod för en liten skvätt och som vanligt finns mina fem månadsutdelare där också. Att både Bosjö och Sydsvenska Hem delar ut i januari är för övrigt också en anledning till att utdelningen sjönk i december. Som jag skrivit redan för ett par år sedan tog jag från början en stor engångsposition i bägge aktierna för att maximera marginaleffekten av det höga courtaget (19 kronor). Aktierna är högre värderade idag men risken är lite högre än för min portfölj i stort - inte minst eftersom Bosjö är en enfastighetsaktie.

I februari väntar en rejäl utmaning för att se om jag kan passera tusenlappen i utdelningar. Prognosen är en bit under 900 kronor men då har jag inte räknat in ökningar i vissa månadsutdelare, utdelningshöjningar och den just nu svaga kronan (mina prognoser baseras alltid på en defensiv valutakurs). Under nuvarande förutsättningar bör jag kunna klara målet. Utmaningen består i att både Akelius och Oriflame köptes ut från börsen vilket innebär att jag på sikt behöver öka lite i kvartalsutdelare som delar ut i februari och augusti och månadsutdelare för att få ett jämnare flöde. Det är naturligtvis inget självändamål men jag vill åtminstone att varje enskild kalendermånad ska bidra med minst 2 procent av årets totala utdelningar och just nu ligger bägge dessa månader under det målet. Augusti blir en desto större utmaning som jag bör titta på separat. Tips på trygga augustiutdelare med låg risk mottas tacksamt. Just nu finns utöver månadsutdelarna bara P&G i den kategorin liksom Omega Healthcare som har en väsentligt större risk.

Det har av olika skäl inte varit så mycket tid och möjlighet att blogga senaste tiden. Jag hoppas på att komma igång som vanligt lagom till påsk igen men just nu vill jag vara säker på att jag gör allt korrekt och därför blir det mest den här typen av sammanfattningar och inga företagsspecifika inlägg.

onsdag 1 januari 2020

Årssammanfattning 2019

Portföljen landade på 1 762 221 kronor netto vilket är en ökning med 27,54 procent sedan start. Det motsvarar ungefär 8,25 procent per år vilket är över mina relativt blygsamma mål. Det bör där noteras att mitt stora Minestoinnehav fortfarande tynger efter emissionen i december. I avsaknad av motgångar borde aktien återhämta sig under 2020 vilket skulle ge portföljen en ordentlig skjuts uppåt.

Trots det klarar jag för fjärde gången under 2019 att till sist också avsluta året med en aktieportfölj värd knappt över 2 miljoner kronor brutto exkl. belåning: 2 001 441 kronor. Belåningsgraden var vid årets slut 11,9 procent vilket är högre än jag långsiktigt vill ha men det förklaras av att jag utnyttjade tillfället att teckna fullt i Minesto samtidigt som jag fick möjligheten att teckna ytterligare aktier utan företräde i emissionen. Om teckningsoptionerna är rimligt värderade när de börjar handlas kommer jag nog köpa åtminstone det antal som jag inte fick tilldelade i tillträde utan företräde. Det fina med teckningsoptioner är att risken begränsas till optionens värde även om jag samtidigt får betala lite mer i framtiden när den löses in. Det passar mina förutsättningar bra.

Mitt innehav i Minesto är oproportionerligt stort just nu. Kommer en uppstuds i Minesto under året är den tredje miljonen inom räckhåll åtminstone brutto och möjligheten finns att bli Pro-kund hos Avanza redan under 2020 vilket skulle innebära lite lägre courtage och ränta.

Samtidigt har flera aktier försvunnit ur portföljen till följd av olika återköps- eller uppköpserbjudanden: på rak arm Akelius, Hemfosa, Oriflame. Data Respons förväntas också köpas upp. Därför publicerar jag inget portföljdiagram då det inte skulle ge en särskilt rättvisande bild av min sparfilosofi. Antalet aktier har minskat till 64 vilket jag tycker är rätt sunt då jag har tyckt att det har varit lite väl många småinnehav att följa. Det var också ett av mina målsättningar under året. Hemfosa blir svåra att ersätta och kommer i början av året se över hur jag åter kan få en god balans i stabila utdelare över hela året och olika sektorer.

En viktig uppgift under 2020 blir att finna en ny balans i utdelningsaktier. Jag har tummat på utdelningsaktierna till följd av möjligheterna att investera i framförallt Minesto. Därför uppnådde jag inte mitt utdelningsmål om 50 000 kronor i år. Det blir desto viktigare att investera regelbundet i utdelningsaktier 2020. Hade det inte varit för Oriflameåterköpet hade jag däremot klarat mitt mål om att få minst en tusenlapp i utdelning varje månad. Nu saknades därför 98 kronor under augusti men övriga månader klarade jag det målet.

Återkommer om decemberutdelningarna så snart Brookfield RES har trillat in på kontot. Klart står dock att de blir lägre än ifjol framförallt eftersom Bosjö nu delar ut i januari 2020 istället. På helåret kommer utdelningarna landa omkring 43 400 kronor vilket är lägre än mitt ambitiösa mål om 50 000 kronor. Det beror dels på att jag har lagt en hel del på Minesto i emissionen och dels på att jag under andra halvan av 2019 företrädesvis har ökat i aktier som delar ut först på det nya året.

Träningsmålen gick inledningsvis bra och jag klarade att minska vikten mer än på många år liksom plankan/sidoplankan. Däremot föll jag tillbaka vid årets slut då det har varit ett tungt och intensivt år på många plan. Kommer därför ta tag i det ordentligt i år nu när jag har sett att det ger resultat.

Sparandet ser lovande ut inför 2020. Boendekostnaderna har sänkts samtidigt som intäkterna är högre. Därför hoppas jag på att kunna höja sparnivån i absoluta tal räknat samtidigt som jag sänker sparkvoten något och faktiskt unnar mig lite mer än idag. Kommer återkomma till detta men ambitionen är att börja räkna på sparkvot och sparande igen för att få bättre disciplin samtidigt som det ger mig en morot att få mer pengar över att spendera på nöjen, kläder och resor.

Det finns anledning att skriva mer om detta. Min förhoppning är också att kunna börja blogga mer aktivt igen under 2020, något som jag av olika skäl inte har gjort under hösten.