Hållbara investeringar

Ett uttalat syfte med mina investeringar är att de inte bara ska vara ekonomiskt utan även miljömässigt hållbara. Jag följer därför inte bara årsredovisningar och balansräkningar ur ett ekonomiskt perspektiv utan bevakar regelbundet hur mina innehav presterar miljömässigt.

Jag tycker att det finns ett underskott på artiklar som belyser aktiesparande ur ett hållbarhetsperspektiv för aktiva hobbysparare. Har därför länge velat skriva en artikelserie som går igenom mina portföljinnehav utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Hittills har det hunnit bli tre inlägg. Tanken är att jag ska gå igenom åtminstone alla större innehav i min portfölj men det tar tid. Vill ni läsare att jag ska skriva om andra aktier ur ett hållbarhetsperspektiv gör jag gärna det i mån av tid.

För bättre användarvänlighet kommer alla inlägg i serien om hållbara investeringar samlas här.

Kärninnehav och hållbara föredömen
  • Axfood (2017)
  • Castellum (2017)
  • H&M (2017, äger f.n. inte H&M - återkommer ev. i framtiden)  
  • Handelsbanken (2020
  • Kopparbergs (2020
Övriga hållbarhetsrelaterade inlägg
  • TransAlta Renewables (2016)
  • Se även fliken Miljöaktier här intill
OBS! Denna artikelserie analyserar endast företagens hållbarhetsarbete. Dessa inlägg kan gärna läsas som vägledning för den som letar efter hållbara aktier och företag med ett bra miljöarbete. Dessa inlägg ska däremot inte ses som finansiell rådgivning. Du behöver göra din egen analys.

OBS! Jag har gjort ett uttalat och aktivt val att prioritera hållbara investeringar i mitt sparande. Denna artikelserie riktar sig till de läsare som liksom mig är måna om att deras investeringar ska vara hållbara. Denna blogg är däremot inget forum för diskussion om vinstmaximering kontra etiska investeringar. Bloggen diskuterar heller inte politik. Kommentarer som ifrågasätter premisserna för hållbara investeringar, klimatskeptiker och liknande undanbedes därför vänligt men bestämt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar