söndag 19 juni 2022

Sex år med portföljen

Det ska inledningsvis understrykas att det här är en hobbyblogg för att få en översikt över mitt sparande. Inlägg ska aldrig läsas som finansiell rådgivning eller rekommendation och du bör inte ta rygg på mig. Det är bara en utlandssvensks möjlighet att få utbyte för de ideella diskussioner man annars har genom Aktiespararna, aktiepubar och liknande hobbyverksamheter på ett mer strukturerat sätt än vad som är möjligt i andra sociala medier. Min strategi bygger på min rätt speciella livssituation och långsiktighet. Den syftar inte till att maximera portföljavkastning utan mer att bygga en långsiktig utdelningsportfölj.

Traditionellt gör jag min årliga portföljöversyn runt midsommar och tar mig tid till en djupare analys av hur portföljen utvecklas för att ta med mig det i hur jag viktar vidare framöver, den återkommer jag till.

Härifrån är det inte tänkt att Minesto ska utgöra mer än halva portföljen och egentligen ser jag mig som färdiginvesterad. Kombinationen att företaget levererar, att teknikrisken är minimal och risken främst är att sy ihop det kommersiella samt att jag anser allt under teckningskursen på 15,79 kronor i senaste emissionen som högst rimligt gör att jag har fortsatt öka under våren, inte minst när vi nu har fått ett kvitto på att Dragon Class-tekniken fungerar vilket minskar risk väsentligt. Framöver tänker jag mig att fortsätta fylla på med utspridda köp om en tusenlapp i taget så länge aktien fortsätter handlas på dessa nivåer men fokus är på att köpa utdelningsaktier och amortera ned hävstången igen. Om portföljandelen ändå överstiger 50 procent är det ett lyxproblem eftersom det skulle innebära att börsvärde har ökat vilket antagligen hänger samman med att företaget bedriver en sund verksamhet. Liksom tidigare år har jag dock plockat ut Minesto ur cirkeldiagrammet helt enkelt eftersom det blir lättare att läsa återstående innehav. Därav följer att aktiers portföljandel redovisas för portföljen exklusive Minesto.


 

 

 

Återstående aktier med portföljandel under 0,5 procent i fallande ordning: 

Elanders, Siemens, Coca Cola, ATEA, P&G, NorthWest Healthcare, 3M, Swedish Stirling, Evolution Gaming, Beijer Alma, Wallenstam, Vestas, Vitreous Glass, Omega Healthcare, SWECO, Holmen, AstraZeneca, Midsummer, Apple, Xylem, Industrivärden, Bonäsudden, EON, Tomra och Pepsi.

En viktig förändring till det bättre är att jag har fokuserat portföljen mer. Den består nu av femtio aktier vilket jag tycker är ganska optimalt då de allra flesta aktierna har en portföljandel under två procent. Det ger en bra diversifiering som minskar portföljrisken. Samtidigt var det besvärligt att följa alla innehav när jag hade runt sjuttiofem aktier och nu kan jag fokusera min tid på färre innehav som jag kan följa mer aktivt. Det ska också sägas att några innehav är så små att jag inte bemödar mig att lägga så mycket tid på dem då jag har så god riskmarginal och företagen har så bra verksamhet att det bara är onödigt att sälja. Apple, AstraZeneca och Tomra är tre typexempel på sådana innehav. Industrivärden som jag tilldelades i Handelsbankens extrautdelning är ett annat exempel på ett litet och stabilt innehav som det sällan är läge att öka i men som bidrar till diversifiering och riskspridning utan att jag för den skull bevakar aktivt.

Som utdelningsinvesterare är egentligen utdelningsvikten viktigare än portföljandelen varför jag även genomför en ny genomgång av portföljens utdelningsvikt då vissa aktier är långt mer avgörande än andra. Kopparbergs sticker ut där då aktien ensam utgör nästan en sjundedel av portföljens totala utdelning.

Portföljen är utöver Minesto även kryddad med miljöteknikaktierna Midsummer, Soltech och Swedish Stirling. Ett viktigt skäl till att jag har tagit in dessa är att de två förra har redovisat vinst, må vara delvis bokföringsmässigt, och är på rätt väg medan Swedish Stirling har lägre risk än tidigare då företaget nu är bankable inför sina första projekt. Samtliga dessa aktier är dock förenade med en hög risk.

Ett uttalat mål har varit att dra ned på risk genom att fokusera och diversifiera i defensiva, långsiktigt stabila utdelningsaktier. Jag är rätt nöjd med de 12-18 största innehaven i portföljen just nu då innehav som Axfood, Investor och Kopparbergs ger en mycket stabil grund även i svajiga tider som på senare år. Det enda innehavet som sticker ut är Inwido men det beror på att jag medvetet har tagit en mycket stor position i aktien när marknaden i mitt tycke har prisat in väl mycket konjunkturrisk. Det är ett välskött företag som jag tror kommer fortsätta klara sina utdelningar även i en tuffare konjunktur. I Multiconsult är jag redan i princip fullinvesterad sedan länge därav att innehavet är lite större idag.

Noterbart är att portföljen sedan länge har passerat 4 miljoner kronor netto men efter den senaste tidens utveckling har den fallit tillbaka igen. Det återstår att se om jag klarar att uppnå 5 miljoner kronor åtminstone brutto innan året är slut vilket skulle förutsätta att portföljen inte faller ytterligare.

Jag skrev redan för två år sedan att FIRE redan var en möjlighet. Trots börsnedgången sedan dess kvarstår detta faktum. Jag har en utdelningsgrad som täcker alla kostnader för min svenska bostad och mitt innehav i Minesto skulle räcka till att täcka alla levnadsomkostnader men då skulle det bli en ganska basal nivå motsvarande levnadsstandarden som student. Jag är redan helt säker på att 2022 års utdelningar kommer överstiga 60 000 kronor netto efter utländsk källskatt. Det börjar närma sig att överväga om jag vill stanna längre utomlands eller ska titta på att åka hem till Sverige igen av privata skäl. Den dagen så sker kan jag flytta hem i trygg förvissning om att portföljutdelningen överstiger 100 000 kronor per år. Det är milt uttryckt en rätt bra frihet som är såpass stor att portföljen kan fortsätta växa genom ränta på ränta även om insättningarna kommer bli lägre med svenska inkomster och utgifter än idag. Det mål jag kommer arbeta emot är att portföljutdelningen överstiger 120 000 kronor per år samtidigt som jag fortsätter att bevaka hur företaget Minesto utvecklas på vägen in i kommersialisering och de första kommersiella parkerna.

Just nu trivs jag mycket bra med det jag gör och planerar ingen FIRE de kommande åren helt enkelt eftersom det just nu är förbannat roligt och utvecklande. Däremot ger portföljen ändå en stor frihet i att jag kan ta tjänstledigt för att göra långresor eller gå ned i tid till fyra dagar i veckan. Jag tittar snarare på den sortens lösningar för ökad frihet för att kombinera mer tid med ett roligt och givande arbete.