onsdag 31 mars 2021

Aktieinvest lanserar ny cleantechfond med Azelio, Climeon & Minesto

Idag kom den glädjande nyheten att Aktieinvest sätter ihop en Cleantechfond i samarbete med Pareto. Jag tycker det är särskilt roligt att 3 av 5 av de aktier de har plockat in är just de miljöteknikaktier jag själv följer mest aktivt! Du kan själv läsa om fonden hos Aktieinvest (länk) samt ta del av en intervju där Pareto berättar om de olika innehaven (länk).

För den som vill månadsspara i den här typen av miljöteknikaktier men samtidigt få en något större riskspridning kan Aktieinvests Cleantechfond vara ett bra alternativ (OBS att det kostar 10 kr/månad i fast avgift varför det egentligen är billigare att köpa aktierna i egen depå så länge du köper för under 4 000 kr/månad). Skulle fonden dyka upp i PPM i framtiden kommer jag helt klart överväga att växla över en liten bit dit från den fond inom förnybar energi som jag har där sedan 15 år tillbaka.

Som aktieägare är det naturligtvis positivt att fler fonder tar in dem i portföljen. Månadssparande ger ju ett kontinuerligt flöde på köpsidan.

Azelio och Climeon ingår redan i flera institutionella förvaltares portföljer. I Minesto finns än så länge endast några enstaka fonder (vilket är ännu ett skäl till att jag går in så aggressivt i Minesto för att försöka förekomma uppvärderingen som sker när större investerare går in). Minestos VD har dock en längre tid talat om samtal som förs med institutionella investerare och pensionsfonder och jag tror att vi kommer få se dem både köpa aktier och parker så snart orderingången och intäkterna börjar på allvar. Återigen om det sker i vår eller om några år vet jag inte men att företaget bör få sina första orders och intäkter under 2021 håller jag för sannolikt. 

Som Pareto understryker i intervjun är det här volatila aktier som kan röra sig kraftigt i det korta perspektivet. Det är tryggt att är höra Paretos långsiktiga tilltro till företagen när de säger att när de går tillbaka till den aktieanalys som de gör på Pareto så ser de inte att något av de här fem bolagen övervärderade. Har märkt en del spridda tankar om börsvärdet i Azelio och Minesto på senare tid men efter att ha läst analyserna i lugn och ro själv och räknat på en del olika scenario, även än mer defensiva än Paretos landade jag i samma slutsats som Pareto. I Minestos fall är t.ex. börsvärdet i skrivande stund ungefär 1 miljard kronor lägre än vad Pareto uppskattar i sin ganska försiktiga analys (tolv månaders sikt).

Som bekant är Minesto mitt absolut största portföljinnehav, Azelio mitt näst största innehav och jag har även ett mer blygsamt innehav i Climeon. Jag gillar Paretos genomarbetade och återkommande analyser och nyhetsuppdateringar av dessa företag och eftersom de innehåller kloka resonemang om hur företagens omsättning, kassaflöde, vinstutveckling, marginaler mm. kan uppskattas på några års sikt utgör de en hörnsten i den hemläxa jag själv regelbundet gör om och om igen i dessa aktier.

Jag tycker också att Powercell är ett jättehäftigt företag men ser det som ett tåg jag missade att hoppa på tidigt nog då de redan är i en tidig kommersiell fas med konkreta orders och intäkter, några steg före övriga tre. Därav har värderingen redan sprungit iväg i Powercell. Har faktiskt ägt aktien då jag köpte en liten provposition under pandemikraschen förra året. Jag valde dock att sälja den då jag ville fokusera mer kapital i de andra tre aktierna istället. De finns på min bruttolista över miljöaktier och jag har tänkt kolla upp dem ännu lite grundligare när det väl blir tid över men har lagt all energi på Minesto senaste tiden.

Renewcell är ett häftigt och innovativt företag som återvinner textiler. Jag är generellt lite skeptisk till möjligheterna att nå goda marginaler och vallgrav i återvinningsbranschen eftersom det generellt är svårt att få återvunna produkter att bli lika billiga som nyproducerade. Men det finns undantag, inte minst företag som återvinner aluminium, och jag äger små positioner i det norska återvinningsföretaget Tomra (bl.a. pantmaskiner) och kanadensiska Vitreous Glass (som namnet avslöjar återvinner de glas). Renewcell finns på min bruttolista över miljöaktier som jag vill kolla upp lite närmare men när det gäller just återvinning tittar jag i första hand på ett par företag som håller på med återvinning av sällsynta ämnen.

Inga inlägg på bloggen är samarbeten utan jag skriver av egen fri vilja för att jag gillar vad Pareto och Aktieinvest gör och helt enkelt tycker att det förtjänar mer uppmärksamhet! 

Inlägg ska inte heller ses som finansiell rekommendation eller rådgivning. Gör alltid din egen analys och du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut.

måndag 29 mars 2021

Azelio får sin första kommersiella order på den svenska marknaden

Idag kom den glädjande nyheten att Azelio får sin första kommersiella order på den svenska marknaden.

Pressmeddelandet kan du läsa här (länk).

Ordern avser två så kallade TES.POD-enheter för att lagra överskottsenergi från ett tak i Åmål med 446 kW installerade fotovoltaiska solceller. Det är lätt att inse att det ekonomiska värdet i form av intäkter från ordern är ganska litet. Eftersom det bara är överskott som lagras kan ordern jämföras med de två 110 kW-kraftverk Minesto kör i Vestmannasund just nu. Noterar också att det ingår i avtalet att Azelio ansvarar för operativ drift de första tre åren vilket i praktiken binder upp personalresurser. Just i Åmål har Azelio haft sin svenska testverksamhet och delar av teknikverifieringen ägde rum där. Därför är det inte förvånande att de är tidigt ute.

Det som är väsentligt i dagens goda nyhet är alltså inte ordervärdet utan signalvärdet det för med sig att tekniken är kommersiellt gångbar även för små aktörer på den svenska marknaden där förutsättningarna för solenergi är lägre än på sydligare breddgrader samtidigt som elpriserna inte är i överkant. Min utgångspunkt för Azeliocaset har annars varit att det inledningsvis torde ha störst potential i nischmiljöer där elpriser är höga och lagringslösningar måste importeras (fossilt bränsle till generatorer). Därför tar jag det som en positiv signal som bekräftar att det finns en bred kommersiell potential för tekniken. Teknikutvecklingen och därav följande kostnadsutveckling på förnybara energilösningar inklusive lagring går verkligen fort framåt och det är glädjande att se att lagringslösningar redan är kommersiellt gångbara på den svenska marknaden.

Azelio har sedan tidigare fått en order från ALEC i Förenade Arabemiraten. Men eftersom det gäller deras andra testanläggning, utöver den i Marocko, ser jag detta som företagets första riktiga kommersiella order.

Det kommer bli viktigt under 2021 att se att de samtalsavtal som Azelio har tecknat verkligen omvandlas till kommersiella order. Givet att många av dem har en specificerad installerad kapacitet år för år är det rimligt att anta att så kommer ske.

Den stora risken för Azelio ligger, precis som Redeye skrev i en analys för ett par veckor sedan, i eventuella förseningar i utrullning av kommersiella orders. Företaget har i nuläget ett negativt kassaflöde på cirka 80 miljoner kronor per kvartal. Samtidigt är kassan välfylld sedan företrädesemissionen, produktionslinan i Uddevalla är redan igång och förväntan är att ett positivt kassaflöde ska kunna nås redan 2022. Pareto bedömde i sin analys förra året att Azelio kan uppnå en vinst på 1,56 kronor per aktie redan till dess (per augusti 2020, aktien har spätts ut i företrädesemissionen sedan dess varför VPA i praktiken blir något lägre per aktie). Klarar företaget av att ta det första steget på sin tillväxtresa förefaller aktiens nuvarande börsvärde vara fullt rimligt.

Azelio är jämte Minesto portföljens näst största innehav. Inlägget ska inte ses som finansiell rådgivning eller rekommendation. Även om det är ett positivt besked på vägen gör Azelio ännu inte vinst och som framgår kan kassaflödet och likviditeten påverkas negativt vid förseningar. Azelio är en aktie med hög risk. Gör därför alltid din egen analys.

torsdag 18 mars 2021

Leverera. Skala upp. Expandera! Minestos bokslut visar solid kostnadskontroll in i kommersiell fas.

I den ordinarie rapportcykeln finns det två tillfällen varje år där Minestos VD Martin Edlund lägger ut orden lite extra om verksamheten. Det ena är i VD-ordet till bokslutskommunikén och det andra är i VD-presentationen i anslutning till bolagsstämman. Kvartalsrapporterna däremot brukar företrädesvis fokusera på räkenskaperna (som från ett kvartal till annat ännu säger ganska lite då det är långa löptider för pågående projekt och de indikerar mest på vilket kvartal kostnader har bokförts). 

Därför var det med stor nyfikenhet som jag tog del av Minestos bokslutskommuniké tidigare idag. VD-ordet stakar nämligen ut vägen framåt. Där fick vi en tydlig vision på franskt trikolor-manér: 

Leverera! Skala upp! Expandera!

Samtidigt ville jag ha en bekräftelse på att företagets kostnadskontroll håller hela vägen in i lönsamhet utan ytterligare stöd eller emissioner och det fick vi med besked. En soliditet på 96 procent är inget annat än imponerande och det med optionsprogram som löses in under Q2 och förhoppningar om ytterligare stöd framöver.

Du kan själv ta del av bokslutskommunikén här (länk).

Kommentar från VD

I dagens VD-kommentar får vi flera viktiga besked. Låt mig kommentera dem var och ett för sig:  

Inleder med det jag tycker är viktigast efter 2020 års turer: vi får för åtminstone tredje gången på lika många månader åter igen höra Martin bekräfta att tekniken har verifierats till en prestanda som motsvarar kommersiellt ställda krav. Teknikrisken bör därför anses som väsentligt lägre än för ett år sedan.

Vi får bekräftat att Minesto gasar och kör igång både Färöarna och Wales parallellet med två 10 MW-parker med kraftverk med en märkeffekt på minst 1,2 MW på bägge sajterna i en första fas.

Det franska spåret som jag spekulerade kring återbekräftas och det är tydligt att ambitionen är att det inledande samarbetet med EDF lägger en grund för utökat samarbete (rakt ut innebär det nya parkorders). Vi får också återbekräftat att Minesto siktar på fler strategiska partnerskap.VD Edlund nämner också att att han ser fram emot att välkomna ett stort antal intressenter för att demonstrera tekniken i kommersiell skala på plats. Detta rör sig om kunder, investerare och andra lokala intressenter.

Jag tolkar det både som att man letar partners på andra marknader där EDF/Schneider inte är lika dominanta samt att man letar partnerskap för andra led i värdekedjan. Kom ihåg att Minestos affärsidé är att sälja själva kraftverken, licenser och reservdelar för underhåll. Vad Martin menar är alltså att man just nu bygger upp ett nätverk av partners uppströms och nedströms i värdekedjan som själva kommer kunna producera komponenter till kraftverk, sälja, installera och driva lösningar åt Minesto som i det skedet endast initialt säljer kraftverket till dessa. I det sammanhanget är EDF och Schneider tunga spelare att ha med sig som ensamma öppnar vägar in på marknader stora nog att ta Minesto bortom de 28 kronor som Paretos riktkurs ger (kom ihåg att den franska marknaden inte är inprisad i riktkursen).

Vi får också veta att sjösättning och installation har effektiviserats vilket medför unikt låga operativa kostnader. Kom ihåg här att LCOE är beräknat på den gamla installationslösningen som användes när DG500 testades i Wales. Det är rimligt att anta att det här kommer bidra till att sänka LCOE när nya kalkyler görs i framtiden då både mindre fartyg, färre lyft (bara ett lyft från hamn i vatten men inga lyft ute till havs) och framförallt mindre tidsåtgång (kraftverket verkar nu sänkas ned direkt i infästningsanordningen i en enda procedur).

VD Edlund uttrycker kaxigt att det är uppenbart att vi idag förfogar över en världsledande organisation för att leverera produkter, tjänster och projekt inom marin energi. Det är väsentligt att lärdomarna från 2020 innebär att Minesto nu har ett team som står redo att kunskapsöverföra kring installation och operativ drift vilket i sig är en nyckelfaktor i snabbare kommersialisering.

När det gäller utgifterna konstaterar Edlund att en hög nyttjandegrad av offentlig finansiering har kunnat hålla nere företagets utgifter varför företagets finansiella ställning är mycket god. Se nedan. Han hintar också om de goda möjligheterna för ytterligare offentliga stöd samt understryker att fokus framöver ligger på att attrahera projektfinansiering till de första parkerna varför den risken inte nämnvärt förväntas belasta Minestos kassa. Edlund nämner konkret walesiska WEFO och projektbolaget för Holyhead.

När det gäller pandemihanteringen är det förstås glädjande att ingen i personalen har smittats.

Kvitto på tydlig kostnadskontroll som bör räcka hela vägen in i kommersiell fas

Som jag skrev i lördagens inlägg om Minesto är det enda jag vill få bekräftat i räkenskapsväg i detta skede att kostnaderna inte skenar iväg och soliditeten alltjämt är god. Alltså att pengarna fortfarande räcker hela vägen in i lönsamhet över de kommande 2-3 åren. Och vilken fin bekräftelse vi fick på det!

Mitt riktmärke inför rapport var att förlust per aktie bör understiga 1 krona samtidigt som soliditeten bör överstiga 90 procent.

2019 gjorde Minesto en förlust på 92 öre per aktie. Tidigare år har utgifterna varit väsentligt lägre. Vi fick väsentligt lägre utgifter under 2020 med en förlust på bara 10 öre per aktie efter utspädning (emission).

Rörelseresultatet var minus 126 793 000 kr under 2019 men i år landade vi bara på minus 13 304 000 kronor.

Jag var på förhand orolig att projektutgifterna på Färöarna skulle bli alltför betydande under 2020 men så har inte varit fallet. De belastar heller inte uteslutande Minestos budget då färöiska SEV och offentliga stöd tar grovt uppskattat åtminstone halva kostnaden. Samtidigt spar företaget antagligen in lite på marginalen på att det har varit färre resor utöver själva projektverksamheten. Vi ser också att personalkostnaderna inte har ökat nämnvärt trots 7 fler anställda under 2020. De lär öka något ytterligare under 2021 med de 4 nyanställningar som görs under våren för att öka tempo i parallella projekt.

Det större negativa resultatet 2019 bestod dock till stor del av en utrangering av tidigare aktiverad teknikutveckling. Tittar man på övriga kostnader är de något högre 2020 än 2019 samtidigt som aktiverat arbete för egen räkning också ökade något på intäktssidan. Detta som sagt förväntat men befarade värre.

Vi ser också att kassaflödet på helåret är närmast identiskt om än något högre än året dessförinnan. Det säger inte så mycket i detta skede men är ändå en positiv signal som förstärker bilden av kostnadskontroll.

Soliditet på 96 procent och ett eget kapital på mer än tio gånger kostnader är betryggande

Minesto har historiskt haft en soliditet omkring 90 procent plus minus 3-4 procent och därigenom en historik av en god kostnadsmedvetenhet. Det ska sägas att det kan bli skillnad från år till annat beroende på hur och när stöd till de pågående projekten bokförs under intäkter. Jag blev därför uppriktigt imponerad över att Minesto levererade en soliditet på hela 96 procent i bokslutet för 2020. Det är ett ordentligt styrkebesked om att företaget har kassa som räcker hela vägen in i kommersialisering även utan ytterligare stöd eller emissioner. Eventuella stöd eller riktade emissioner skulle i så fall syfta till att ytterligare påskynda den kommersiella utrullningen i fler parallella spår.

Vi ser att kostnaderna är ganska exakt 42 miljoner under 2020 (jämför 39 miljoner 2019 före utrangering av tidigare aktiverad teknikutveckling). Samtidigt har företaget ett eget kapital som uppgår till nästan 412 miljoner kronor och därtill kommer tillföras ytterligare 163,182 miljoner kronor från teckningsoptionerna (jag antar nedan att cirka 23 miljoner kronor från dessa redan är inlösta varför det snarare rör sig om 140 miljoner kronor in 2021). Det innebär att Minesto går in i den kostnadsintensiva kommersialiseringsfasen med ett eget kapital på över 550 miljoner kronor att ställa mot 42 miljoner i kostnader under 2020.

Jag ska inte föranleda att kapitalet räcker över tio år för kostnaderna bör öka medan företaget skalar upp kommersialiseringen. Men det ger helt klart tyngd åt Paretos bedömning att företaget kommer kunna gå in i lönsamhet inom ett par år även utan ytterligare tillskott från offentliga stöd eller emissioner. Dessa blir i så fall en ren bonus som kan skala upp möjlighet att köra fler spår parallellt och därmed öka takten ytterligare. Jag är trygg i att få bekräftat att kassan har alla förutsättningar att räcka under de kritiska 2-3 åren i kommersialiseringsfasen varför risken för en nyemission är låg.

Var sjunde teckningsoption är redan inlöst!

Det är knepigt att räkna på teckningsoptioner då det finns personaloptioner som löper och löses in parallellt. Jag kan ha missförstått någonting (korrigera gärna i så fall!) men gör ändå ett tappert försök. Vi ser i rapporten att 26 651 000 kronor har tillförts Minesto under 2020 under posten teckningsoptioner. Dessa avser antagligen både teckningsoptioner i serie TO3 som vi aktieägare tecknar, totalt 10 334 516 teckningsoptioner a 15,79 kronor styck i inlösen, samt de utestående personaloptioner i serie PO0 och PO4 som har lösts in under året.

Vi vet att tidigare styrelseordförande Bengt Adolfsson redan har löst in 126 662 teckningsoptioner i serie TO3 och därmed tillfört nära 2 miljoner kronor till Minestos kassa. Vi vet också att ledningen har löst in cirka 90 000 personaloptioner PO4 och tillfört ett värde på cirka 2,4 miljoner kronor till företaget. Vi vet även att VD löste in personaloptioner PO0 till ett värde av 833 000 kronor i juni.

Därav följer att över 23,4 miljoner kronor kan antas härledas ur TO3-inlösen. Alltså kan det antas att cirka 1,48 miljoner teckningsoptioner redan hade lösts in senast vid årsskiftet vilket motsvarar 14,35 procent av totalt antal teckningsoptioner TO3, ganska precis var sjunde teckningsoption är alltså redan inlöst!

Det noteras samtidigt att nyckeltalet vägt genomsnitt av utestående aktier räknas som just ett genomsnitt över helåret och därför inte fullt ut återspeglar totalt antal inlösta aktier. Det är istället 128 582 804 aktier per balansdagen vi bör titta efter vilket kan jämföras med antal inlösta optioner. Vid kontrollräkning även där får jag ett likvärdigt antal inlösta teckningsoptioner varför var sjunde TO3 inlöst förefaller rimligt.

Avslutande kommentar

Marknaden agerar minst sagt irrationellt just nu. Vi har som jag skrev i helgen (länk) en minst sagt blygsam professionell analys som har höjt riktkursen till 28 kronor (övre gräns 33 kronor för DCF-modellen) trots att den endast räknar utifrån idag redan kända projekt där alla ytterligare orders eller stöd är ren bonus. Vi har ett strategiskt partnerskap med en global aktör. Vi har idag fått bekräftat att kostnadskontrollen är föredömlig varför risken att kapital ska ta slut de kommande åren innan företaget kan ta steg in i lönsamhet är liten. Ändå handlas aktien åter på nivåer jämförbara med före fredagens nyheter. För mig är det obegripligt och smått bisarrt. Jag vet inte hur lång tid kommersialiseringen tar eller när nästa förlösande nyhet kommer. Men jag vet att företaget aldrig tidigare har haft lägre teknikrisk eller kapitalrisk än vi ser idag. Huvudskälet till att det är oroligt är de låga volymerna där enskilda order på några tusen aktier kan få kursen att dra iväg i endera riktning. Det är det jag menar när jag varnar för att aktien är volatil. Men för den som är långsiktig och tänker bortom bruset bör uppvärderingen komma förr eller senare. Det som återstår nu är tålamod längs resan för förr eller senare tar marknaden till sig detta.

Av alla citat ur dagens VD-ord väljer jag att avsluta med detta: Det är uppenbart att vi idag förfogar över en världsledande organisation för att leverera produkter, tjänster och projekt inom marin energi.

Avslutande disclaimer! Minesto gör i nuläget ingen vinst och har begränsade intäkter. Det innebär att Minesto är en volatil aktie förenad med hög risk och du löper risk att förlora kapital. Detta inlägg ska inte läsas som finansiell rådgivning eller rekommendation. Det är endast en sammanställning och personlig reflektion över den idag publicerade bokslutskommunikén från Minesto. Jag äger aktier långsiktigt i Minesto som är mitt största innehav och även om jag eftersträvar att vara kritisk är mitt perspektiv aktieägarens. Gör därför alltid din egen analys.

lördag 13 mars 2021

Höjd riktkurs för Minesto som i samarbete med Schneider Electric börjar sin kommersialisering på allvar

Jag gjorde en grundlig genomgång av Minesto i maj förra året (länk) och en uppföljare i september efter en del nyheter (länk). En uppdatering är på sin plats efter gårdagens bägge besked om det industriella partnerskapet med Schneider Electric och en uppdaterad analys från Pareto (som kom ut ett par timmar före pressmeddelandet och inte uttryckligen har betaktat detta i analysen. Det är kostnadsfritt att registera sig på prov hos Pareto och där kan du då själv ta del av hela analysen, läs mer på deras hemsida.

Partnerskapet är en förlösande nyhet då det visar att etablerade aktörer har tilltro till Minestos teknik. Vi vet också att kraftverket av allt att döma har varit i drift i över en vecka varför gårdagens pressmeddelande indikerar att det lär komma fler nyheter under våren och senare i år som i första hand formellt bekräftar teknikverifieringen och den första storskaliga parken på 10 MW i Hestfjord på Färöarna.

Att Minestos teknik är baskraft är ingen nyhet för oss som följer företaget men signalvärdet i att både Minestos och Schneiders VD uttrycker sig tydligt om att de nu erbjuder en förnybar bastekniklösning till potentiella kunder till en konkurrenskraftig kostnad är stort och viktigt.

Varning utfärdas! Minesto gör i nuläget ingen vinst och har begränsade intäkter. Det innebär att Minesto är en volatil aktie förenad med hög risk och du löper risk att förlora kapital. Detta inlägg ska inte läsas som finansiell rådgivning eller rekommendation. Det är endast en sammanställning och personlig reflektion över den nya professionella analysen från Pareto och ny information som företaget har publicerat den senaste tiden. Jag äger aktier långsiktigt i Minesto och även om jag eftersträvar att vara kritisk är mitt perspektiv aktieägarens. Gör därför alltid din egen analys.  

Kommentarer om partnerskapet

Det ska sägas att partnerskapet är ett samarbetsavtal vilket behöver konkretiseras för specifika projekt framöver. Schneider Electric har hur som helst gått ut och bekräftat samma pressmeddelande från sin sida (länk) vilket understryker att det är ett centralt förankrat samarbete med en välrenommerad global aktör.

Samarbetet med Schneider Electric är mycket viktigt för Minesto av en rad skäl:

Schneider Electric är, namnet till trots, en fransk koncern vilket inte är oviktigt givet deras omfattande kunskap om elnät på den franska marknaden i bred mening inklusive vad fransmännen så elegant kallar France d'outre mer (inte fullt lika elegant kallar vi det franska utomeuropeiska områden). Vi vet att flera av dessa, inte minst i Karibien, finns i områden där det finns goda lokala förutsättningar för Minestos teknik samtidigt som energikostnaden är mycket hög (notera att Schneiders affärsområdeschef för mikronät uttalar sig separat i pressmeddelandet). Elnätsföretaget Schneider torde också vara väl synkade med det franska energiföretaget EDF som Minesto ju redan samarbetar med i TIGER-projektet i Bretagne. Det vore en lågoddsare att det franska spåret växer till såväl mikronätsorders som parkorders. Det här är förstås spekulationer från min sida men det stämmer väl med inriktningen som VD Edlund har kommunicerat med marknaden tidigare. Understryker att jag inte har någon aning om hur fort det går men det skulle inte förvåna mig om vi kan se första mikronätsorder kanske redan under 2021 men jag tror definitivt att vi kommer se rörelse på den franska marknaden de kommande 2-4 åren till och med 2025. Det relevanta här är att den idag inte är inprisad i de professionella analyser som har gjorts varför varje sådan order skulle ge en direkt kurspåverkande effekt när den väl offentliggörs. Nedan resonemang utifrån gårdagens Paretoanalys om intäkter per sålda kraftverk ger en tydlig fingervisning.

Schneider Electric är därtill en global aktör som inte minst har en stor närvaro på den asiatiska marknaden. Företaget fick bara för några dagar sedan en utmärkelse för sitt arbete inom förnybar energi i Asien. Som bekant är strömmarna i Ost- och Sydostasien en nyckelmarknad för Minesto och Schneider kan erbjuda fler ingångar där utöver Taiwan. Det innebär även att Schneider å Minestos vägnar kommer kunna marknadsföra produkten och hjälpa till att hitta ytterligare kunder och projekt. Pareto nämner i sin analys också EDF möjligheter att hjälpa till att etablera Minesto i Sydostasien. Det här är förstås också spekulationer från min sida men återigen för att understryka potentialen som partnerskapet erbjuder.

Det viktigaste och mest väsentliga är dock att Schneider Electric har spetskompetens inom elnät. Det här är jätteväsentligt eftersom de kommer ta en betydande del av projektrisken och därmed finansieringsrisken från Minesto. Det innebär att Minesto redan är ett stort steg närmare sin optimala affärsmodell där de, liksom danska vindenergibolaget Vestas, producerar kraftverk som de säljer till kunder och partners som ansvarar för projektplanering, installation och försäljning av el till slutkund. Det här kan inte nog understrykas då det innebär att Minesto i framtiden behöver lägga mindre finansiella resurser på projekten. Men framförallt mindre tid. Nu behöver Minesto förstås en inkörning i de första två projekten men det här är ett mycket, mycket viktigt steg på vägen till en enklare affärsmodell där vi aktieägare slipper bekymra oss om sjökablar, elnät, miljökonsekvensbeskrivningar och liknande eftersom projektutvecklingen blir köpande kunds och projektutvecklarens ansvar.

Det ska också sägas att vi ännu inte vet precis vad gårdagens samarbete innebär för de kommande parkerna. Schneider bör kunna ta ansvar för elnätsdistribution men det är ännu inte klart om det blir de som köper kraftsverksparkerna på Färöarna och i Wales eller en annan partner. En sannolik variant vore att Schneider köper elnätet och färöiska SEV köper kraftverken och gör upp sinsemellan hur kunder på Färöarna faktureras för den producerade el de använder men det är bara min spekulation. Det är, precis som VD Edlund tidigare har sagt i presentationer liksom framgår av Paretos analys igår, rimligt att anta att ett pressmeddelande som bekräftar den första stora parkordern på 10 MW i Hestfjord på Färöarna kommer under våren, gissningsvis redan i april så snart verifieringen är avslutad.

Utöver signalvärdet till marknaden av samarbete med en global elnätsaktör är det ett stort symbolvärde i sig i partnerskapet eftersom det visar att Schneider litar på att Minestos teknik fungerar. Det innebär i sin tur att den verifiering som nu pågår på Färöarna antagligen redan har givit partnern tillfredställande data. Det innebär i sin tur att teknikrisken har minskat väsentligt jämfört med för ett år sedan. Jag skrev i mina tidigare inlägg om vad det innebär för aktiekursen då sannolikheten att lyckas idag är långt närmare 100 procent än 50 procent (jämför viktning i Västra Hamnens diskonterade kassaflödesanalys från ifjol). Personligen tycker jag att detta var tydligt nog från pressmeddelandet den 1 december men nu har vi alltså fått ytterligare en signal i sådan riktning. Av allt att döma har kraftverket nu varit i kontinuerlig drift i Vestmannasund i åtminstone en vecka. Jag har inte insyn i DNV verifieringsprocess eller hur länge den pågår och hade fel i mina gissningar i höstas om det men tror ändå att det är rimligt att anta att vi kommer få ett positivt besked på ett eller annat sätt under april i den frågan.

Det är värt att titta lite extra på vad som faktiskt sägs i pressmeddelandet för att låta det hela sjunka in.

För att dra nytta av det kundvärde som havsenergi besitter kommer Minesto och Schneider Electric arbeta mot ledande användare bland oberoende kraftproducenter och elbolag, samt integrera Schneider Electrics kunnande och produkter med Minestos banbrytande havsenergiteknik.

Det här innebär att bägge företagen kommer söka konkreta affärer och projektmöjligheter hos ledande kraftproducenter och elbolag. Min spekulation om EDF ovan blir i sammanhanget fullt rimlig.

Projekt från mindre microgrid-installationer till storskaliga parker kommer att identifieras, utvärderas och utvecklas gemensamt, vilket inkluderar att utforska parternas befintliga pipelines av potentiella projekt. Samarbetet sträcker sig från teknisk systemintegration och projektledning till möjligheter kring försäljning och projektfinansiering.

Utöver det självklara att Schneider kommer involveras i endera av de existerande projekten får vi här också flera mycket viktiga besked. Vi får veta att man kör både storskaliga park-spåret och micro-gridspåret parallellt. Det innebär i praktiken att Minesto i år kliver in i fasen där man kan börja samla avsiktsförklaringar och konkreta orders på hög precis som vi har sett i Azelio under fjolåret. Understrykas bör att större parkorders utöver redan kända samarbetspartners i väsentligt inte är inprisat i aktiekursen. När det sker vet jag inte men att det de kommande åren lär trilla in idag inte kända orders och kunder förefaller rätt sannolikt. Att Schneider kan avlasta i projektledning innebär att Minestos kapacitet att köra fler projekt parallellt ökar. Minesto har dessutom rekryterat 4 tjänster under början av året i detta avseende och står väl rustade för att öka farten. Flaskhalsen är alltjämt produktionskapaciteten som är god nog till befintliga projekt men behöver öka när tillväxten ökar bortom det om ett par år. Vi får också beskedet att Schneider kan bistå i projektfinansiering i linje med spekulation ovan. Det innebär, precis som Pareto senare skriver, att finansieringsrisken sjunker väsentligt i Minesto liksom att Schneider kan agera dörröppnare för ytterligare kommersiella möjligheter för Minesto.

Titta förresten gärna på det tjusiga videoklippet i Schneiders pressmeddelande. Det är inte nytt men påminner om hur elegant Minestos teknik är.

Kommentarer om analysen

Pareto höjer sin riktkurs från 23 kronor i maj 2020 till 28 kronor idag. Som vanligt bör påminnas om att den här typen av analyser har en kort tidshorisont på högst 12 månader (även om analysen tittar på de kommande 4-5 åren) och för den som blickar längre fram i tiden med en långsiktig tidshorisont finns ytterligare uppsida (mer om det nedan). Som alltid bör man också läsa analyser i detalj för att förstå vilka antaganden de är uppbyggda på då det finns faktorer som kan ge ytterligare uppsida då de ännu inte är inräknade (eller omvänt nedsida om de inte inträffar). 

Något som gör mig en aning fundersam är att Pareto nämner att Minesto indikerar ett pris på 3-3,5 miljoner euro per MW vid försäljning av kraftverk. Tidigare har Minesto, Pareto och Västra Hamnen Corporate Finance talat om ett försäljningspris mellan 10-18 miljoner kronor men då har det å andra sidan varit tal om 0,5 MW märkeffekt/DG500 vilket väl motsvarar samma försäljningspris när vi i den första parken har en märkeffekt på 1-1,2 MW per kraftverk (8 kraftverk till Hestfjord skulle då kosta kunden 24-28 miljoner euro). Ska tillägga vilket jag nog inte skrev i de tidigare inläggen att märkeffekt avser den högsta effekt kraftverket producerar men stora delar av tiden är effekten lägre. I praktiken beställs därför fler kraftverk än endast märkeffekten och det är också rimligt att anta att ett par extra kraftverk per park beställs för att kunna byta ut smidigt och säkerställa kontinuerlig drift vid löpande underhåll.

Pareto landar i en riktkurs på 28 kronor per aktie jämfört med 23 kronor per aktie i maj förra året. Diskonteringsräntan är alltjämt 12 procent vilket varken är högt eller lågt (jämför att Minesto har ett partnerskap med den brittiska försäkringsaktören Renewable Risk sedan tidigare som tillämpar motsvarande räntenivåer) men räntenivåutrymmet är nedåt snarare än uppåt. Det bör också understrykas att Pareto landar på olika slutsatser beroende på om de tillämpar en EV/EBIT, EV/sales eller diskonterad kassaflödesanalys. I linje med kommentarer till tidigare analyser föredrar jag personligen den diskonterade kassaflödesanalysen där de landar i en riktkurs mellan 31-33 kronor, något lägre i de andra två modellerna.

Viktigt är också att förstå analysens avgränsningar. Underhåll, licensering och eftermarknad inkluderas inte (vilket faller sig naturligt i ett så tidigt skede med en riktkurs på ett års sikt). Dessa beräknas utgöra 10-20 procent av varje affärs värde för Minesto (jämför 3-7 miljoner kronor per MW).

Därför är det också viktigt att förstå vilken installerad kapacitet som ligger till grund för Paretos analys. Genom att förstå det ser vi också vilken potential som finns bortom vad som är inprisat. Pareto räknar med 102 MW installerad kapacitet 2025 (95 kraftverk) varav 6 MW redan 2022 (jämför 4 MW i Paretos analys för 9 månader sedan), 22 MW 2023 (jämför 14 MW senast) och 53 MW 2024 (här har Pareto nu sänkt till 49 MW, antagligen en konsekvens av att mer kapacitet installeras 2022-2023 men det ger också utrymme att revidera upp riktkursen i framtiden om Minesto överträffar dessa förväntningar).

Vi kan härifrån härleda att Minesto går runt redan under 10 sålda kraftverk per år varefter resten är ren vinst. När Minesto gör en vinst per aktie på 0,53 kronor per aktie år 2023 vid endast 22 MW installerad kapacitet kommer vinsten vara långt mer än 4 gånger så stor år 2025 när 102 MW installeras. När jag skriver vinst (EPS) är det viktigt att understryka att Minesto förväntas bli kassaflödespositiva först 2025 varför det även rör sig om en bokföringsteknisk vinst inklusive stöd. Tyvärr erbjuder Pareto i den reviderade analysen inte detaljerade estimat även för 2025 (se deras analys från maj och mitt blogginlägg från september för närmare kommentar) men det är återigen uppenbart att Minesto kommer tjäna en bra bit bortom 2 kronor per aktie i vinst när företaget säljer mer än 100 MW per år. Därav är det i sin tur uppenbart att Minesto om en försäljningsvolym över 100 MW årligen uppnås kommer värderas för att uttrycka det blygsamt och försiktigt en bra bit över nuvarande all time high.

Jag tycker att de här resonemangen där Pareto uppskattar antal sålda kraftverk är den allra mest intressanta delen av analysen. För som Pareto själva skriver finns en potential på mellan 110 MW och 200 MW bara hos Färöarna och Holyhead, Wales vilket innebär att det redan hos kända kunder finns potential att sälja dubbelt så många kraftverk som Pareto räknar med (anledningen är att färöiska SEV själva har en plan intill 2030, det scenariot finns beskrivet i flera färöiska rapporter och vetenskapliga publikationer).

Det här är också något som Pareto beskriver tydligt i analysen även om Pareto fortfarande är konservativa och försiktiga i sina kalkyler och ännu alltså endast räknar in 102 MW. Pareto understryker att Minesto siktar på att i framtiden sälja kraftverk till parker i en skala om 50-100 MW, alltså en enskild parkorder skulle i framtiden kunna motsvara nästan hela det värde som ligger till grund för nuvarande analys och riktkurs. Det är avgörande att förstå den här biten och därför värdet av att vara långsiktig i Minesto. Vi vet att den globala potentialen överstiger 600 GW (räknat för DG500 varför teknikutveckling och ytterligare kartläggning på ännu inte kartlagda marknader torde innebära att den egentliga marknaden överstiger 1 000 GW). Bara en marknadsandel på 1 procent skulle räcka för att sälja kraftverk för resten av min livstid. Givet patent och att tekniken ännu är unik i strömmar med en hastighet under 2 m/s är det tvärtom sannolikt att Minesto kommer kunna ta större marknadsandelar än så de kommande tre decennierna.

Pareto lyfter också fram de nya möjligheterna för offentliga stöd samtidigt som de understryker att de inte bedömer att Minesto behöver ytterligare emissioner eller stöd i sig för att klara kommersialiseringen. Dessa är alltså inte inräknade i riktkursen då sådana tillskott alltjämt behöver bekräftas. De nämner EU-kommissionens mål om 1 GW installerad marin energy 2030 och 40 GW 2050. Där torde Minesto vara ett av de företag som i praktiken kan stå redo att nå installationer på en skala över 100 MW. Vågenergiföretag som t.ex. Corpower är fortfarande på teststadiet några år till. Utöver det vet vi sedan tidigare att Minesto väntas ansöka i UK program contracts for difference för finansiering till den första parken i Wales. Med Bidenadministrationens tillträde i USA är det rimligt att anta att det också kommer finnas möjligheter att få stöd på den amerikanska marknaden. Noterbart är den amerikanska marknaden bättre kartlagd och det går att installera minst fem gånger så stor kapacitet där (200 GW) som på den europeiska marknaden. Alla eventuella ytterligare offentliga stöd de kommande åren blir alltså en ren bonus för aktiekursen.

Det väsentliga är att det är fullt möjligt att räkna på ett långsiktigt case för Minesto utifrån ovanstående information. Osäkerhetsfaktorerna och felmarginalerna i en sådan kalkyl blir förstås stora men när jag räknar defensivt på en mycket blygsam marknadsandel på 10 års sikt med en intäkt på 10 miljoner kronor per sålt kraftverk (1 MW märkeffekt) och en marginal på 10 procent och därefter multiplicerar med ett normalt P/E-tal (trots att Minesto lär värderas närmare P/E 75 än 20 så snart företaget går med vinst) får jag affären att gå ihop mer än väl trots att det är väsentligt lägre än de 30 miljoner kronor och minst 20 procents marginal som Pareto räknar med (noterbart hade Vestas större marginal än 20 procent trots att de verkar på en konkurrensutsatt marknad). Jag är i grunden värdeinvesterare och anser liksom min största investeringsförebild László Szombatfalvy att en bra affär ska gå att räkna på en servettskiss. Det testet håller för Minesto samtidigt som uppsidan är mycket stor i mer normala och mindre defensiva scenario.

 Färöarna 
(free Pixabay image with credit attributed to David Mark)

Avslutande reflektioner

Det är fascinerande hur mycket information man kan gräva fram enbart genom att göra sig själv besväret att lugnt och metodiskt över tid sätta sig in ordentligt i företagets verksamhet, rapporter och kommunikation med marknaden. Det har klagats senaste månaderna på placeraforumet på Minestos kommunikation men jag tycker nog att man missar poängen. Jag tycker personligen att VD Edlund har varit tydlig i de presentationer han har gjort de senaste tre månaderna att företaget är nära ett partnerskap. Risken har helt uppenbart varit lägre än i somras vilket samtidigt inte återspeglats i aktiekursen. Pareto skrev dessutom i sin kommentar till milstolpen den 1 december när Minesto leverarade el att de reviderade sin analys efter att teknikrisken hade minskat. Därför har det varit fullt möjligt att förutse dagens bägge nyheter även om man inte vet precis innehåll eller tidpunkt för tillkännagivandet (jag trodde personligen att det skulle dröja tills efter rapportperioden och att verifieringen skulle gå snabbare än vad den har gjort).

För egen del innebär dagens besked att portföljen raskt har studsat tillbaks till historiska toppnivåer med ett värde som överstiger 3,5 miljoner kronor netto och 4 miljoner kronor brutto. Nya milstolpar är inom räckhåll. Samtidigt är avkastningen relativt insättningar lägre än i somras och åter till höstens nivåer.

Som jag har skrivit tidigare har jag i ljuset av den information som vi faktiskt har fått från företaget och deras VD använt de tre senaste månaderna till att gasa och öka i Minesto. Det innebär att jag hoppas på att få mellan 5-15 procent mer aktier än jag hade planerat för ett år sedan och mer än dubbelt så många som jag ursprungligen planerade. Nu sitter jag trygg och nöjd och följer med stor spänning och intresse den här resan. Understryker igen vikten av att vara långsiktig. Som analyserna visar och som jag har skrivit i mina tidigare inlägg är det här en aktie där de verkligt stora förtjänsterna är 5-10 år bort i tiden när företaget är kommersialiserat men som analyserna visar och som jag har beskrivit finns nog så god potential också på vägen dit. Som vi såg idag korrigerar marknaden snabbt vid avgörande nyheter. Därför spekulerar jag inte med att försöka tajma marknaden utan är rakt igenom långsiktig med mycket tålamod. Det räcker gott.

Jag vet inte hur aktiekursen utvecklas i det korta perspektivet och det intresserar mig egentligen inte speciellt mycket eftersom mitt perspektiv är bortom 2025 när företaget har potential att sälja parkorders för 100 MW årligen. Jag fäster därför ingen större vikt vid teknisk analys men noterar att aktien idag stängde en bra bit över MA50 för första gången på mycket länge samtidigt som aktien under dagen var över MA200 som lär passeras snart. Fundamentalt ger dagens bägge nyheter ytterligare stabilitet samtidigt som aktien nu har ett rejält stöd vid den nya botten runt 20 kronor per aktie.

Jag ser det också som en utveckling som investerare att jag har klarat av att rida ut en nedgång på nära 40 procent, för mig sex-sjusiffriga belopp för portföljen som helhet under perioden, från all time high i mitt största innehav utan att låta mig stressas att sälja utan istället rationellt lutat mig tillbaka i min grundanalys. Jag är ytterst tacksam över möjligheten att kunna öka mer än jag någonsin hade vågat drömma om på dessa nivåer de senaste månaderna. Återstår nu att lösa in så många optioner som möjligt.

Närmast blickar jag fram emot Minestos bokslutskommuniké redan nästa torsdag den 18 mars. Som vanligt kommer det bli rubriker om förlust, naturligt för ett företag som ännu är i uppbyggnadsfas, men det ska bli intressant att se hur stora utgifterna blev under 2020 och hur mycket kapital som finns kvar. Min förhoppning är att vi ser en förlust under 1 krona per aktie, i så fall är jag nöjd nog. Och helst en soliditet fortsatt över 90 procent. Men mest spännande blir att läsa VD-ordet för ytterligare riktning.

Sum tú reiðir, skalt tú liggja.

onsdag 10 mars 2021

Uppföljning Clas Ohlson - återbekräftar kassaflöde på rätt väg igen

Jag skrev en mental anteckning vid den senaste kvartalsrapporten att det var viktigt att följa upp kassaflödet i kommande rapporter för att se om det rör sig om en pandemieffekt eller är början på en bestående negativ trend. Min investeringsstil är ju i grunden en långsiktig köp-och-behåll-stil där jag främst följer från rapport till rapport att företagets utveckling återbekräftar mitt case. Därför var dagens rapport lite extra viktig efter en svagare rapport senast. Delar här några hastiga tankar men gör dig själv tjänsten att gå igenom rapporten som du hittar du här (länk).

Clas Ohlson har på senare tid inför hösten haft växande kassaflöde viket jag har skrivit om tidigare på bloggen. I den här kvartalsrapporten minskade kassaflödet i den löpande verksamheten marginellt med endast 0,5 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Jag ser det inte som en dramatisk skillnad utan tvärtom hade jag befarat negativt kassaflöde också detta kvartal och blev faktiskt därför positivt överraskad att det är i samma trakter som för ett år sedan pandemirestriktioner till trots. Kassaflöde från investerings- och finansieringsverksamheten är alltjämt negativt men långt mindre så än för ett år sedan vilket är ett positivt tecken. 

Det totala kassaflödet är dock hela 5,6 gånger starkare än samma kvartal för ett år sedan och kassaflödet växer även på både 9 och 12 månader vilket tvivelsutan är ett styrkebesked. Jag kommer fortsätta hålla ögonen på kommande 2-3 rapporter men sitter kvar mer lättad idag än vid förra kvartalsrapporten.

Andra positiva tecken i rapporten var att försäljning online fortsätter öka, nu 59 procent tillväxt. Den är alltjämt låg men det bör hållas i minnet att Clas Ohlson ursprungligen är ett postorderföretag och att butiker inte är en självklar del i företagets DNA. Såväl bruttomarginal som rörelsemarginal ökar också. Den organiska försäljningen minskade i februari med 12 procent jämfört med en ökning på 112 procent online. Företaget fortsätter att ställa om steg för steg till en mer digital närvaro.

Vinst per aktie blev 4,18 kronor vilket är något svagare än ifjol men över nio månader har Clas Ohlson redan levererat 7,67 kronor vilket är starkare än föregående år pandemin till trots och bör innebära att vi kan se fram emot en återupptagen utdelning i januari och september 2022 på 6,25 kronor totalt. Jag utesluter inte heller att det kan bli ett sent beslut om retroaktiv utdelning efter sommaren om företaget utvecklas väl till dess.

Det finns skäl att anta att det är pandemirestriktioner som medför tillfälligt högre kostnader i relation till försäljning i butik som tynger resultatet. Företaget tillfälligt stängt 30 procent av butikerna, inte minst i Norge. Det är dock en övergående faktor varför jag ser med tillförsikt på framtiden.

Sedvanlig disclaimer: jag äger aktier i Clas Ohlson. Inlägg ska inte ses som finansiell rådgivning eller rekommendation. Clas Ohlson är en aktie förenad med risk.