tisdag 18 oktober 2016

Äntligen - Ahlsell börsnoteras!

Teckningsintervallet för Ahlsell kommer sättas i intervallet 45 - 58 kronor. Detta gör det närmast ogörligt att på förhand avgöra hur god affär det egentligen är. Dels känner vi inte till köppris och dels känner vi inte till utdelningsandel.

Ahlsell behöver knappast någon större presentation - de har en snart hundraårig verksamhet bakom sig inom VVS, el, verktyg och maskiner mm. Företaget är väletablerat på den nordisk-baltiska marknaden. Värt att notera är att det egentligen inte rör sig om en börsnotering utan snarast en åternotering. Ahlsell börsnoterades för första gången på 60-talet men nu kommer alltså ett nytt tillfälle för oss småsparare att investera i företaget.

VD Johan Nilsson har jag faktiskt träffat personligen för många år sedan. Det är en ledare som jag har förtroende för och som gjorde ett gediget och tryggt intryck på mig. Han har många år bakom sig hos Ahlsell vilket borgar för kontinuitet och långsiktighet.

Om anmälan och köp

Anmälningsperioden börjar imorgon och pågår till och med den 26 oktober. Första handelsdag är redan den 28 oktober.

Avanza har meddelat att det kommer upp ett erbjudande imorgon. De brukar lägga upp noteringar under mina erbjudanden (länk fungerar antagligen bara om du redan är kund).

Uppskattning av aktiens utdelningspotential

Mitt stora frågetecken är inte kring priset i första hand utan kring hur företagets utdelningspolicy kommer se ut. Givet att det är ett moget företag tror och hoppas jag att de kommer ge en kontinuerlig utdelning. Om den når mitt mål om över 3 procent per år är jag däremot mindre säker på.

Eftersom endast 43,5 procent av företagets totala aktier uppges säljas är det inte helt glasklart hur stor utdelningen skulle bli. Överslagsräkningen nedan ger en tydlig bild av ovissheten.

Under 2015 redovisade Ahlsell en vinst på 969,5 miljoner kronor.

Antalet aktier som maximalt emitteras är 191 miljoner.

Dessa motsvarar i sin tur 43,5 procent av företagets aktier, vilket skulle ge ett totalt antal aktier om cirka 439 miljoner.

Detta skulle innebära att vinst per aktie blir 2,2 kronor per aktie.

Säg att företaget delar ut en tredjedel av vinsten, vilket är en ganska normal men inte hög andel utdelning. Det skulle innebära en utdelning på 70 öre per aktie. Vid en notering på 58 kronor per aktie skulle utdelningen endast bli 1,2 procent. Detta betraktar jag dock som ett slags lägsta scenario.

Säg att företaget delar ut 45 procent av vinsten, vilket är en i sammanhanget ganska hög andel utdelning. Det skulle innebära 1 krona per aktie. Vid en notering på 45 kronor per aktie skulle det innebära att utdelningen bli 2,2 procent. Detta är ganska normalt för ett stabilt etablerat företag. Det är dock inte sannolikt att vi småsparare kommer kunna köpa till ett så lågt pris som 45 kronor och min utgångspunkt är att vara tacksam om priset blir under 52 kronor per aktie.

Analysen visar tydligt att det är för tidigt att ställa förhoppning om att Ahlsell ska bli en utdelningsaristokrat.

Noterar samtidigt att resultat per aktie är 4,4 kronor över rullande 12-årsperiod i företagets delårsrapport januari-september 2016. Skulle företaget dela ut 40 procent av resultat per aktie innebär det att mitt minimikrav på 3 procent faktiskt uppfylls redan vid emissionstillfället även om teckningspriset skulle bli 58 kronor per aktie.

Ovissheten är stor avseende om Ahlsell kommer kunna leverera som utdelningsaktie eller inte. Var vinsttillväxten ska hämtas är inte heller helt tydligt. Företaget är ganska moget inom nordisk-baltiska marknaden och frågan är om de kommer ge sig ut på äventyr på andra marknader. Som säker, defensiv investering känner jag mig dock trygg med att detta är ett företag som kommer kunna fortsätta leverera vinst under lång tid framöver.

Hur jag resonerar

Jag hoppas på att kunna köpa 400 - 500 aktier. Det ger mig en rimlig grundplåt i portföljen vars andel successivt kommer falla tillbaka nedåt ett par procent om ett par år.

Mitt resonemang vid börsnoteringar är att passa på att vara med på tåget från början. Det här blir faktiskt min första notering för den här gången. Jag tror ingalunda att Ahlsell blir en kursraket, vinsttillväxt och därmed utdelningstillväxt lär vara måttlig, och man kan aldrig vara säker på om värderingen visar sig vara för hög men företagsrisken är samtidigt ganska liten och på lång sikt är det ett gott nog tillfälle.

Jag ogillar ovissheten i rörligt teckningsintervall och det är svårt att på förhand uppskatta hur god affär det här kommer bli. Ahlsell är dock en aktie som jag faktiskt skulle kunna tänka mig att äga hela vägen in i pensionärslivet. Har en post aktier i Telia som jag fick som gåva innan jag blev myndig. Tror nog ni alla kan historien om hur den aktiekursen har utvecklats sedan dess men faktum är att jag ändå tycker att det har varit en hygglig affär med tanke på hur fina utdelningar som har tickat in under de femton år som har följt sedan dess. På samma sätt ser jag Ahlsell - det kan bli en aktie som kan utgöra en trygg bas i portföljen. Skulle kursen halveras om femton år bekymrar det mig faktiskt inte så länge den kan leverera utdelningar år efter år - där är mitt största frågetecken.

Den börsnotering jag har haft störst förhoppningar på är Serneke. Tyvärr har den skjutits upp på obestämd tid. Det gör dock att jag med gott samvete kan lägga krutet på Ahlsell denna gång i vetskap om att det kommer dröja innan Serneke blir aktuellt.

1 kommentar:

  1. Jag hatar när de lägger ett intervall, blir svårt att värdera då. Jag hatar även när de lägger in en option på att sälja fler aktier. Då kan de nästan garantera att aktien inte blir övertecknad.

    Mycket hat nu känner jag. Men jag gillar inlägget iaf ;). Och Ahlsell, jag kommer teckna.

    SvaraRadera