onsdag 30 augusti 2017

Sydsvenska Hem ökar utdelningen - avvaktar Kopparbergs

Sydsvenska Hem ökar utdelningen med 15 procent. Det innebär att aktien under de kommande tolv månaderna delar ut 7,50 kronor uppdelat på fyra tillfällen. Hyresintäkterna steg väsentligt under året från 9,4 till 43,3 miljoner kronor.

Noterbart är att utdelningsmånaderna ändras till oktober, december, mars och juni. Jag gläds med det eftersom det innebär att jag under 2018 redan nu kan räkna med minst en tusenlapp i utdelning under nio av tolv månader.

Jag valde att öka igen i Sydsvenska Hem. Anledningen är framförallt att det passar väl in med att jag en längre tid har sett ett behov att öka i kvartalsutdelare med hög utdelning emedan kärninnehaven redan har en väl så god portföljandel.

Den tydliga risken med Sydsvenska Hem är att det är ett ungt fastighetsbolag med en soliditet som faktiskt minskade från 33 till 31 procent under det gångna året. Det är en lägre soliditet än hos Castellum men samtidigt i linje med Hemfosas långsiktiga målsättning. Så länge företaget är välskött är det en hanterbar balans mellan kapital och skulder även om jag hade föredragit en något bättre soliditet. Noterbart är att företaget har bytt ledning under det gångna året liksom att eget kapital ökar med 5,6 procent i absoluta tal.

Det bör också noteras att Sydsvenska Hem för första gången gör ett positivt resultat. Det går därför inte att dra några starka slutsatser jämfört med de kostnader man tog i föregående års rapport. Eftersom jag redan då valde att investera ser jag det dock som försvarbart att öka när förutsättningarna är bättre än vad de var senast. Den aktuella diskussionen om fastighetsmarknadens risker fanns då också. Sydsvenska Hem har ett mer diversifierat innehav än flera andra kvartalsutdelare liksom flera offentliga hyresgäster. Därför ser jag dem som ett intressant komplement till betydligt stabilare Castellum och Hemfosa. Yield on Cost är i skrivande stund 7,25 procent.

Kopparbergs var annars rapporten jag såg mest fram emot idag. Det blev varken förtjusning eller förskräckelse. Som man väl kunde vänta sig drar det svaga pundet ned resultatet samtidigt som verksamheten i övrigt expanderar och går bra.


Diagrammet är lånat från tjänsten börsdata som varmt rekommenderas. Läs gärna deras analys!

Rapporten förstärker bilden av ett välskött och växande företag som expanderar. Men vinsten har planat ut de senaste tre kvartalen och ökar inte längre i samma takt som tidigare. Det är också huvudanledningen till att jag inte ökar. Aktien är helt enkelt högt värderad och framtida tillväxt är redan i för hög utsträckning inprisad i aktien. Förenklat kan man säga att jag med 2,6 procents YOC får vänta 4-5 år innan jag kommer ikapp den YOC mina kärninnehav ger mig. Jag tycker helt enkelt inte att det riktigt är värt att betala så mycket givet de kortsiktiga utmaningarna på den brittiska marknaden. Många förväntar sig nog att företaget fortsatt ska leverera tvåsiffrig tillväxt årligen och det är jag inte säker på att de klarar de kommande åren. Min utgångspunkt är fortsatt att aktien är köpvärd vid 195 kronor eller lägre.

OBS! Tänk på att bägge aktierna handlas till 19 kronor i minimicourtage.

fredag 18 augusti 2017

Veckosammanfattning: utnyttjat läge att öka

Börsen har backat den senaste tiden vilket har erbjudit bra köplägen. Det är svårt att säga om börsen kommer fortsätta nedåt eller inte så jag har helt enkelt fortsatt att öka som vanligt i de aktier som jag finner vara rimligt värderade. Även om det statistiskt bör dyka upp en börsnedgång så småningom och har varit ett par turbulenta veckor är min övertygelse att det krävs realekonomiska förändringar för att börsen mer bestående ska gå in i björntrend nedåt. Som exemplen nedan illustrerar handlas fortfarande många aktier på fullt rimliga nivåer och endast om oro ökar för företagens framtida vinster skulle en bredare nedgång motiveras.

Bufferten som jag byggt upp under sommaren har jag nu kunnat använda och är därför återigen nere på 4% fritt kapital. Jag vill nog också fortsättningsvis ha en stor krigskassa på 5-10% nu när det börjar bli mer oroligt och tendenser till längre nedgång finns. Ser det dock som att nästa veckas löneutbetalning kommer garantera att den balansen återställs. Tidigare i år brukade jag köpa upp hela kapitalet i lönemånadens slut och det gör jag alltså inte längre utan jag spar en liten buffert.

Min utdelningsprognos för nästa år på innevarande aktier passerade under fredagen 17 000 kronor.

Handelsbanken har jag redan från början sett som ett kärninnehav. Aktien har dock varit dyr och jag har därför haft en försumbar andel. Mitt mål är hundra aktier i år vilket skulle motsvara ungefär 2,5% av portföljen vid årsskiftet. Nu i veckan kom till sist ett bra läge att fylla på till YOC 4,2-4,3%. Handelsbanken är den dyrast värderade av de fyra storbankerna men jag väljer dem för deras defensiva egenskaper eftersom de har klarat sig igenom tidigare finanskriser med hedern i behåll.

Skanska har utvecklats till något av ett kärninnehav. Också där har jag därför nu en ambition om ungefär 2,5% av portföljen vid årsskiftet, vilket jag nästan uppnår redan nu. Aktien har handlats med en YOC på 4,5-4,65% i veckan och därför har jag ökat. Många oroas över att byggkonjunkturen vänder nedåt i närtid och det är fullt möjligt. Jag ser det ändå som ett fullt försvarbart läge att öka utifrån en köp-och-behåll-strategi. Dock väl medveten om att det finns risk för lägre vinster kommande år vilket alltid innebär en risk för lägre utdelningar.

Duni har gjort comeback i portföljen. Jag sålde runt årsskiftet eftersom det utvecklades sämre än jag hade hoppats, aktien var högt värderad och det fanns andra alternativ som jag hellre ville köpa. Nu har jag återigen tagit in ett innehav på 1% i portföljen till en YOC över 4,25%. Jag tyckte att det var ett bra köpläge men ser samtidigt aktien som en buffertaktie som jag kan komma sälja om jag hellre vill köpa mer i något annat längre fram.

Minesto släppte sin rapport i veckan och fokus är fortsatt på den nya leverantören av fundament till deras första storskaliga anläggning i Wales. Det finns risk att tidsplanen förskjuts något men jag tycker att detta redan var känd information och allt annat går i positiv riktning. Därför har jag ökat marginellt och samtidigt gjort lite småaffärer i aktien, mycket på grund av att jag tog hem vinster när jag ville öka ännu mer i ovan nämnda kärninnehav.

Nobina har under sommaren blivit ett nytt marginalinnehav i portföljen. Dels gillar jag att företaget delar ut i juni då det är svårt att hitta vettiga utdelningsaktier. Dels är en YOC på över 8% såpass bra riskpremie att jag tycker att det är värt en chansning på högst 0,5% av portföljen. Samtidigt är jag medveten om att den onormalt höga utdelningen kommer med en risk. I Nobinas fall bland annat ökad konkurrens på bussmarknaden och svagare rapporter nyligen. Jag har dock råd att utdelningen halveras och det är fortfarande en försvarbar affär. Eftersom jag inte känner till företaget så bra är jag dock försiktig och håller en liten position så länge.

Det kliade i fingrarna att öka i Investor och Kinnevik men jag avstod till sist eftersom jag inte gillar att köpa investmentaktier när de är i fallande trend. Deras YOC är därtill lägre än för övriga innehav.

Också Axfood och Castellum tittar jag på att fylla på i nu när börsen är något nedpressad. Ingen av dem är egentligen billig men YOC över 4,3% är försvarbart för Axfood och i Castellums fall är YOC runt 4% godtagbart om man räknar in att jag får tillbaka 2% i halvårsutdelning redan i september. Axfood är dessutom en defensiv aktie som kan komma bli dyrare att köpa om börsnedgången fortsätter när investerar placerar om till tryggare aktier. Kommer fortsätta bevaka dessa nästa vecka men mina positioner är tillräckliga för de kommande månaderna så det är ingen brådska att öka.

Detta var den första veckosammanfattningen på ett tag. Jag har haft mindre tid att blogga på grund av arbete och semester och ser över formatet för bloggen som helhet. Får återkomma framöver om hur jag gör men det står redan klart att det kommer bli färre blogginlägg än tidigare.

tisdag 8 augusti 2017

TransAlta Renewables höjer utdelningen

Månadsutdelaren TransAlta Renewables höjer utdelningen med 7 procent från och med september (länk till artikel, länk till utdelningshistorik). Den nya månatliga utdelningen blir 0,07833 CAD eller nära 0,84 CAD årligen.

En anledning till beslutet förefaller vara att gasanläggningen södra Hedland i Australien nu är i drift. Jag spekulerade i tidigare inlägg om TransAlta RES (länk)  kring att företaget sannolikt väntar in förseningarna i Hedlandanläggningen vilket alltså visade sig stämma.

Jag har nyligen ökat i TransAlta RES och valde idag att öka ytterligare. Nu handlas aktien till en YOC strax över 6,5 procent vilket jag tycker är bra för en månadsutdelare. Jag gillar också att TransAlta fokuserar på förnybar energi vilket stämmer väl med hållbarhetsprofilen på mitt sparande.

lördag 5 augusti 2017

Portföljen efter ett år

Under sommaren fyller portföljen ett år. Den har tack vare flitigt sparande vuxit till snart 500 000 kronor och från 5 till 40 aktieinnehav. Jag tyckte därför att det var ett fint tillfälle till avstämning för att följa upp mina mål och dra viktiga lärdomar också i det längre perspektivet.

Portföljens genomsnittliga yield on cost är 4,25 procent. Det är ganska precis vad jag förväntar mig. Räknar man bort mina IPO-innehav som inte ger utdelning har resterande aktier en YOC på 5,17 procent. Mitt mål är att nå 5 procents avkastning årligen i form av utdelning och kurstillväxt. Jag är helnöjd med att nå mitt avkastningsmål enbart genom utdelningar. I skrivande stund uppskattar jag minst 16 000 kronor i utdelningar under 2018 från mina nuvarande innehav. Portföljutvecklingen är 18,85 procent enligt Avanza och i absoluta tal når jag i slutet av augusti en halv miljon i aktier. Min totala förmögenhet överstiger nu 1,25 miljoner kronor.

Min sharpekvot är nu stadigt över 1,5 procent med över 2 procent som rekordnotering. Min standardavvikelse är i skrivande stund 7 procent. Det reflekterar att jag prioriterar defensiva innehav med lägre kursrörelser men god utdelning framför att försöka slå index.

Svenska aktier utgör 75 procent av min portfölj och utländska aktier (Norge, Finland, Kanada, USA) utgör 25 procent av portföljen. Det tycker jag är en ganska bra balans men jag strävar efter att växla upp utländska aktier till närmare en tredjedel av portföljen för att sprida risken bättre.

Andelen aktier har minskat till 90 procent och jag har 10 procent i korta räntor. Jag har varit fullinvesterad när det har funnits kontinuerliga bra köptillfällen i många aktier under den uppåtgående trenden. Allteftersom långräntan försiktigt börjar krypa uppåt, tecken på en tillfällig nedgång har synts i väntan på återbekräftelse från tredje kvartalets rapporter och allt fler aktier blir dyrare, åtminstone i proportion till hur stor portföljandel jag redan har, har jag helt enkelt valt att börja bygga en liten krigskassa. Jag är fortfarande tungt investerad i aktier och ser det som en återgång till en mer normal balans för att ha utrymme att köpa större poster när bättre köplägen uppstår i framtiden.

Portföljen efter ett år


Serneke har varit portföljens största innehav sedan noteringen. Mitt mål har hela tiden varit att ha 500 aktier i mitt ISK - varken mer eller mindre. Jag har nu sålt hälften av de aktier jag fick tecknat i KF och Serneke kommer vid årsskiftet därför sannolikt inte längre vara mitt största innehav. Jag tror lika stenhårt på Serneke som när jag köpte aktierna i anslutning till börsnoteringen. Jag vill dock inte vara alltför tungt investerad i byggsektorn när vi nu ser tecken på att konjunkturen vänder - om än ännu inte i just Serneke. Kommer därför sälja av de återstående aktierna i KF.

H&M är just nu mitt största egentliga innehav. Från början var H&M ett av fem kärninnehav som porföljen bestod av. Nu har jag reviderat min portföljrisk och vill egentligen högst ha ett innehav på fem procent på längre sikt. Jag har dock ökat kontinuerligt allteftersom aktien har gått ned under våren och tillåter mig att just nu ha en ganska stor portföljandel. Som jag har skrivit mer utförligt om i tidigare inlägg är min enda målsättning med H&M-innehavet att räkna hem mina fyra procent i utdelningar årligen. Efter att dollarkursen försvagats är mina H&M-aktier endast ned tre procent. Det tycker jag är en försvarbar risk för ett långsiktigt innehav. Framtida rapporter får utvisa om det är klokt.

Axfood är ett av mina kärninnehav. När jag satte ihop min ursprungliga portfölj var Axfood för dyr varför jag istället köpte ICA. Nu har jag istället sålt mitt innehav i ICA och ersatt det med en stor post i Axfood. Fungerar fint som defensivt ankare i portföljen. Jag har dessutom en YOC på 4,27 procent varför aktien inte drar ned genomsnittsutdelningen.

Castellum har vuxit fram till ett kärninnehav. Den relativt låga belåningen i företaget gör att jag vågar ta en position på mellan 2,5-5 procent på längre sikt. Just nu är positionen något större men det beror på att jag har tagit sikte på hur många aktier jag vill äga vid årsskiftet. Hemfosa har kommit bli ett liknande innehav där jag har en YOC på över 5,25 procent. Värt att notera är att mina kvartalsutdelande aktier i övrigt har minskat sin portföljandel allteftersom jag har ökat i andra aktier. Det är precis så som jag tänker mig att minska portföljrisken inför att räntan så småningom stiger.

Clas Ohlson var ett rejält lyckokast. Det är också en av mina fem ursprungliga aktier. Jag köpte ordentligt när dollarkursen var som högst och aktiekursen var låg. Så här i efterhand ångrar jag bara att jag inte vågade ta en ännu större portföljandel när det var ett såpass bra läge. Det är min kanske största lärdom det här året: att våga köpa ordentligt när jag tror att det finns ett bra köpläge.

Multiconsult är något av en favoritaktie. Ett underskattat och underanalyserat norskt konsultföretag. När norska kronan varit värd lika mycket som den svenska samtidigt som oljepriset var lågt passade jag på att köpa på mig en större post på lång sikt för att dra lärdom av misstaget som jag gjort i andra aktier tidigare. Avsikten är att ha ett par procent på längre sikt.

Handelsbanken var en av mina ursprungliga aktier men där har jag fortfarande en ganska liten portföljandel. Så också i Investor som kommit att bli ett bra indexfondsliknande komplement till portföljen.

En annan lärdom är att det inte är värt att lägga tid på IPO-aktier som inte ger utdelning. Alligator Bioscience tror jag fortfarande på men Ripasso Energy var sannolikt en förhastad och dålig affär. Bägge innehaven är såpass små att det inte spelar någon större roll och just nu behöver jag inte pengarna för att köpa bättre aktier. Minesto tror jag däremot starkt på och har passat på att öka under våren - jag vidhåller att företaget är på rätt väg nu när de genomför sin första storskaliga anläggning och inga egentliga negativa nyheter har dykt upp. Ahlsell har jag låtit vara kvar mycket för att jag köpt aktien så billigt men den kan komma bli en buffert som jag säljer när jag någon gång i framtiden vill investera i något som jag tror mer på.

Det jag vill öka i framöver är fortfarande månadsutdelare och kvartalsutdelare. Jag har den senaste tiden ökat i Realty Income och TransAlta Renewables men inväntar ett bra läge att köpa mer i mina amerikanska innehav. Kanske kan den mer normalt värderade dollarkursen göra att jag ändå bör bita i det sura äpplet och öka lite på lång sikt.

Telia är på väg ur portföljen och jag har under våren sålt 60 procent av innehavet. Har förvisso en hög YOC men jag är osäker på var de ska hitta sin tillväxt på längre sikt. Dessutom är det en sektor som jag är dålig på. Därför har jag beslutat mig för att istället växla in Kinnevik på lång sikt som ett fondliknande komplement och ni kan redan nu se en liten aktiepost i marginalen.

Andelen aktier börjar bli väl många men några aktier är rena köp-och-behåll-aktier där jag har utnyttjat fina köptillfällen. Beijer är ett sådant exempel.  Kopparbergs och till och med Cloetta har jag gått in i under sommaren. Dessa är aktier som jag tycker är för dyra att öka i kontinuerligt och inte har tid att följa men som jag samtidigt anser mig ha köpt med såpass god säkerhetsmarginal att det egentligen inte finns någon anledning att sälja. Jag låter dem helt enkelt vara.