söndag 9 december 2018

Tankar kring eventuellt fortsatt börsnedgång

Den senaste tiden har jag ägnat en del energi åt att fundera över hur jag ska hantera en eventuell fortsatt börsnedgång. Min strategi är i utgångspunkt köp och behåll. Därför säljer jag inte aktier utifrån hur Mr Market agerar utan utifrån om fundamentala förändringar sker i företaget som ändrar mitt ursprungscase. Samtidigt har börsnedgången medfört möjligheter att med lite belåning öka långsiktigt mina kärninnehav. Det har i sin tur medfört att jag funderar över att sälja andra aktier för att öka i de aktier som utgör portföljens grundbult.

Flera aktier är dock inte väsentligt billigare än vad de var för en månad sedan vid första skovet av nedgången. Jag tänker på aktier som Axfood, Castellum, Holmen, Investor, J&J, Scandic Hotels. De handlas alla på helt klart trevliga nivåer men inte med någon väsentlig premie. Eftersom jag redan har en stor position i de flesta av dessa aktier blir det mest att jag fortsätter öka lite pö om pö men inväntar ytterligare nedgång om jag skulle använda ytterligare belåning. Man skulle kunna säga att jag i de flesta av dessa aktier redan har en så stor portföljandel som jag vill ha på minst ett par års sikt. Då vill jag kunna köpa till en sällsynt låg värdering om jag ska öka ytterligare med belåning. Annars kan jag ju lika gärna vänta ett par månader och köpa utan belåning med samma nettokostnad.

Just nu har jag 9 procents belåning vilket är rekord för min portfölj. Det beror till dels dock på att jag har skalat upp mitt innehav i Minesto varför belåning på ordinarie aktier är runt 5 procent. Det är hur som helst den högsta belåningen jag haft. Återkommande läsare vet att jag ogillar belåning och endast använder det för likvider snarare än som långsiktig hävstång.

Jag skulle känna mig bekväm med upp till 20 procents belåning. En viktig anledning som måste understrykas är att jag har kapital på ett sparkonto (avsett för kontantinsats till fastighetsköp när jag flyttar hem). Därför finns det ingen risk att jag inte kan betala av lånen om så skulle bli nödvändigt. Man bör inte köpa aktier med belåning om man inte med säkerhet har möjlighet att betala tillbaka (aktuella och tråkiga exempel finns ju senaste tiden på hur illa det kan gå).

Haken är dock att när låneräntan passerar över en procent blir jag mer skeptisk till om det är värt kostnaden och vill i så fall ha en högre riskpremie. Alltså behöver aktierna ned ytterligare något.

Belåning i sig har jag inget problem med. Med tanke på att många aktier delar ut under våren och just nu handlas rätt billigt tycker jag att det är rätt trevligt att handla mer just nu för att kanske knappt handla alls till sommaren. Dessutom kan jag låta utdelningarna beta av belåningen. Anledningen till att jag har minskat min skepsis till belåning är helt och hållet att räntan är såpass låg att de aktier jag köper kan räknas hem endast på nettoutdelning efter ränta. Annars vore risken väl hög.

Kopparbergs har jag ökat beskedligt i med belåning och skulle egentligen vela öka till 500 aktier men avvaktar lite för att inte dra på mig onödigt höga lån. Jag ser det, som jag tidigare resonerat om på bloggen, som att aktien först nu når rimliga nivåer. Kopparbergs har alltför länge handlats som om det vore en tillväxtaktie där utdelningen kommer öka med tvåsiffriga tal årligen. Det är kanske inte helt rimligt för ett moget och etablerat företag även om potentialen finns där på vissa nya marknader. Samtidigt är det förbluffande att det är först nu som marknaden på allvar har börjat kalkylera in Brexitaspekter i aktiekursen såsom risk för fallande pund. Detta samtidigt som företaget tack och lov själva har tagit höjd genom att ägna de två senaste åren till investeringar i sin brittiska verksamhet. Därför känner jag att det är ett ganska trevligt läge att öka. Aktien handlas till en direktavkastning omkring 4 procent vilket vare sig är bra eller dåligt. Det är dock inte osannolikt att de på ett par års sikt höjer till 6,50 kronor per aktie vilket skulle ge en direktavkastning över 4,3 procent. För ett defensivt innehav som Kopparbergs tycker jag därför att det är ett sällsamt trevligt läge att öka.

Jag börjar också titta på om jag ska positionera om risken i portföljen något. Det vill säga sälja av några mindre innehav som mest tar tid att följa för att minska belåningen. Det problematiska är att de aktier som är lättast att sälja är de som har gått bäst. Det är samtidigt just dessa man bör behålla. Det vore oklokt att sälja t.ex. Tomra trots liten portföljandel för jag kommer aldrig kunna köpa tillbaka aktien till ett lika bra pris i framtiden. Det vore lättast att dumpa t.ex. MQ och realisera förlusten. Samtidigt vill jag i de fallen invänta ytterligare fakta i nästa rapport för att ta ett mer välgrundat beslut. Istället funderar jag på att dumpa lite småinnehav. Alligator Bioscience är t.ex. en litet innehav som kommer ta tid att generera vinst. Jag överväger att dumpa ICA för att öka mer i Axfood istället.

Jag har landat i att avvakta ytterligare en vecka och kanske fatta beslutet kring årsskiftet. Anledningen hänger ihop med min livssituation där jag idag inte vet hur aktivt jag kommer kunna följa börsen om ett år. Skulle jag ha sämre tillgång till börsen på daglig basis kommer jag nog sälja helt enkelt eftersom det i sig ökar risken att jag behöver reagera för sent på oförutsedda händelser.

lördag 8 december 2018

Nordeaanalys beställd av Serneke värderar aktien till 80-120 kronor

En läsvärd Nordeaanalys av Serneke publicerades igår där aktien värderas i spannet 80-120 kronor.

OBS! Nordeas analys är beställd av Serneke. Jag äger själv aktier i Serneke och har ökat den senaste tiden. Även om jag alltid eftersträvar objektivitet och förutsätter att Nordea gör detsamma bör du som läsare vara medveten om detta. Gör alltid din egen analys. Detta inlägg ska inte läsas som finansiell rådgivning. Det ska endast ses som en uppföljning av en aktie jag har ägt sedan börsnoteringen och regelbundet skriver om.

Det bör noteras att många diagram i analysen härrör från årsskiftet ifjol. Vinstvarningen i senaste rapporten syns då inte lika tydligt. Jag kommer därför här inte gå igenom särskilt många detaljer i Nordeas analys. Läs den själv och bilda dig en egen uppfattning. För någon som har följt Serneke och läst rapporter och nyheter regelbundet från företaget bjuder analysen på få överraskningar. Det jag gillar med den är främst hur den visar att Serneke är lågt värderad relativt konkurrenterna.

Nordea argumenterar i sin analys för att Serneke borde värderas i spannet 80-120 kronor. Det är ett brett men inte orimligt spann. Det reflekterar ganska väl den värdering som olika aktörer från Peter Benson till Aktiespararna gjorde i anslutning till att aktien börsnoterades.

Jag har tidigare skrivit hur jag ser på Serneke på bloggen. Om kommande rapporter visar sig att vinstvarningen i senaste rapporten inte var en engångshändelse drar jag öronen åt mig och blir orolig. Om Serneke däremot klarar att bibehålla marginaler i linje med tidigare år och går med vinst blir jag mindre orolig. Jag tror att det avgörande är hur de större projekten lyckas. Där har Serneke en intressant projektportfölj som just nu är lågt värderad.

Som jag var inne på i senaste blogginlägget är Serneke rätt svårvärderad just nu eftersom det helt enkelt är ett stort spann mellan pessimistisk syn på fortsatta vinstvarningar och optimistisk syn på att de värden som finns i projektportföljen faktiskt realiseras. Analysen visar detta tydligt enligt tabellen ovan. Det framgår dock också att Serneke på intet sätt är en dyr aktie vid en värdering runt 50 kronor.


Nordea konstaterar precis som jag tidigare har argumenterat för att Karlastadenprojektet i det korta perspektivet urvattnar vinster. I det långa perspektivet finns har en stor potential om det lyckas genomföras och man lyckas sälja fastigheterna som dock är av unik karaktär då Göteborg intill idag saknar den typen av höghusobjekt. Här har 85 procent av objekten dessutom redan sålts. Som Nordea lyfter fram är finansieringen förstås inte slutgiltigt säkerställt. Därför kan man inte utesluta att det finns risk att flera kunder inte kommer kunna köpa i sämre ränteläge och låneläge när projektet är färdigställt. Det finns förstås också en risk att företaget inte framgångsrikt lyckas slutföra projektet till kalkylerad kostnad. Detta lyfter Nordea också fram där man jämför med hur Turning Torse blev dubbelt så dyrt till slut. Projektet ska slutföras 2022 men med inflyttning påbörjad under 2021. Det innebär ytterligare tre år av osäkerhet där det finns risk att aktien inte lyfter.

Nordea förväntar sig att marginalerna just ökar. De är förvisso lägre än Sernekes femprocentsmål men inte lägre än branschen i stort. Jag tycker att det finns visst fog för att Serneke inte ska värderas så mycket lägre än konkurrenterna.

Nordea räknar på en uppskattad utdelning om 10,5 procent 2020. Det låter otroligt högt men är faktiskt inte orimligt. Serneke delade i år ut 4 kronor per aktie. Med värderingen runt en femtiolapp senaste tiden motsvarar redan en bibehållen utdelning en direktavkastning på 8 procent. Det innebär att de över tre års tid behöver höja utdelningen med totalt 20 procent till 5 kronor per aktie. Inte orimligt för ett företag med växande omsättning där man väl får förmoda att Serneke var något försiktiga i sin första utdelning.

Säveprojektet lyfts fram. Här har Serneke en investering med stor potential. Man bör samtidigt vara medveten om att intill dess att den realiseras utgör Säve endast en kostnad. Det kan ju bli så att Serneke inte lyckas realisera projektet de kommande åren. I så fall är värderingen överskattad.

Jag har nu köpt så många Sernekeaktier jag vill ha. Att jag har dubblerat innehavet jämfört med börsnoteringen beror på att jag fortfarande tror på mitt utgångscase och att aktien nu är hälften så billig varför jag ansåg mig ha råd att köpa fler aktier.

måndag 3 december 2018

Multiconsult återköper aktier

En kort uppdatering för att informera om att Multiconsult, som är ett innehav som jag aktivt följt under flera år, har gjort ett återköpsprogram om 700 000 aktier (länk). Det motsvarar cirka 2,5 procent av det totala antalet aktier och programmet slutfördes i fredags. Därför är det inte så underligt att kursen ökade eftersom många förmodligen passade på att sälja när det fanns en artificiellt stor efterfrågan på köpsidan vilket gjorde att priset kunde tryckas upp kortsiktigt. En kurs runt 62-63 norska kronor skulle mer normalt reflektera att antalet aktier minskar varför vinst per aktie sprids över ett lägre antal aktier än tidigare. Jag gillar generellt återköpsprogram av just det skälet - det blir mer kvar av kakan för oss som är kvar som aktieägare samtidigt som företaget får mindre "utgifter" då utdelningen delas ut på färre aktieägare. Återköpsprogrammet möjliggör ensamt nämligen ytterligare 5 öre per aktie i utdelning nästa år. Jag tror därför att det är sannolikt att vi får en utdelningshöjning som kompenserar fjolårets sänkning.

lördag 1 december 2018

Månadssammanfattning november 2018

Aktieportföljens värde är cirka 1 050 000 kronor men eftersom jag fortfarande har ungefär 5 procents belåning då jag har passat på att öka i flera långsiktiga innehav redovisar jag nettovärdet 989 915 kronor. Jag ser det helt enkelt som att jag har passat på att öka mer nu och kommer öka mindre någon månad längre fram då det jämnar ut sig. Det innebär att portföljen har minskat sedan föregående månad trots lite större insättningar än vanligt till följd av utdelningar från innehav utanför portföljen.
Det har varit en lugn börsmånad för min del. Det har mer att göra med att jag har haft alltför mycket att göra på jobbet och har valt att prioritera det. Utdelningarna fortsätter däremot att trilla in och landade på fina 3 212 kronor. Investor, H&M, Scandic och ATEA utgör de större utdelningarna medan mina ökningar i månadsutdelarna tidigare i höst nu börjar betala av sig.
En ny aktie har dykt upp sedan Hemfosa delades upp i två separata bolag med den nya aktien Nyfosa. Just nu har jag bara valt att öka lite ytterligare i Hemfosa och behåller Nyfosaaktierna tills vidare. Jag tycker det är svårt att bedöma värde i den här typen av uppdelningar och inväntar hellre ytterligare information när Nyfosa har ett par rapporter bakom sig. Min utgångspunkt är att växla över helt till Hemfosa men samtidigt har jag ju köpt Nyfosa med bra premie en gång i tiden varför jag inte ser något skäl att sälja förhastat.

Jag har passat på att öka i större utsträckning i både Kopparbergs och Scandic Hotels. Som defensiv utdelningsinvesterare passar det mig att marknaden nu inte längre prisar in dem som tillväxtaktier och dess mer realistiska förväntningar passar mig väl. Annars har det mest varit mindre påfyllningar.

Tre aktier har åkt ur portföljen. SAS Pref valde jag att sälja eftersom den löses in snart. Att jag sålde beror på att jag har en liten belåning och tycker att det är bättre att ta in kapitalet direkt. Hufvudstaden och Industrivärden har jag också valt att sälja. Skälet är att det var mycket små andelar i förvisso bra och stabila aktier. När börsen nu rör sig nedåt är jag mer angelägen om att minska risken och tyckte att det var onödigt med småskvättar i aktier som jag inte bevakar aktivt och där jag inte har tagit ett lika genomtänkt köpbeslut.
MQ är portföljens stora sorgebarn. Trots vinstvarningen väljer jag att fortsätta behålla. Jag vill se rapporten strax före jul för att kunna grunda mitt beslut på bättre information. Det svider att det inte blir någon utdelning, jag tvivlar på affärsidén och funderar på att minska ytterligare men samtidigt har jag också tidigare ökat i aktien till en kurs där utmaningarna i stor utsträckning redan var inprisade. Jag har dessutom minskat på den första vinstvarningen tidigare i år. Den fortsatta återgången till mer normala nivåer i Minesto och fortsatt oro i Serneke förklarar också nedgången då de är två av mina största innehav.

Tittar aktivt på hur jag mer långsiktigt kan minska risken då jag inser att jag inte längre behöver den höga direktavkastning som aktier som MQ skulle kunna ha gett. Funderar på att plocka ut aktier av enfastighetskaraktär men vill inte göra det ogrundat då jag har en god riskpremie utan vill först ta en ordentlig genomgång av rapporterna.

Jag har hoppats på att klara 35 000 kronor i utdelningar under 2018. Det står redan klart att jag antagligen inte gör det. Finns ingen anledning att köpa decemberutdelare bara för att. Däremot har mina mer långsiktiga aktieköp redan lagt en grund för 40 000 kronor i utdelningar baserat på mina nuvarande aktier under 2019. Det innebär att jag bör klara 50 000 kronor i utdelningar nästa år.

lördag 24 november 2018

Ris och ros efter Avanzas Black Friday

Jag har mycket uppskattat Avanzas Black Friday-kampanjer med gratis courtage på amerikanska aktier. Med tanke på att Avanza har kört flera liknande kampanjer för utländska aktier det senaste året har jag någonstans dock varit beredd på att de inte skulle köra den två gånger per år för amerikanska aktier. Den här gången var amerikanska aktier dessutom dyra samtidigt som jag inte hade så mycket likvider kvar och hade behövt köpa på kredit inför löneöverföringen på måndag.

Avanza gjorde istället en kampanj där man erbjöd kanske marknadens bästa ränta på kort bindningstid över sex månader. Ett fint erbjudande men sättet det lades fram på irriterade mig.

Hasta inte fram kampanjer i sista minuten

Tänk på att kunden har en alternativkostnad i form av en kundrelation med sin nuvarande bank. I mitt fall har jag en femton år gammal utmärkt kundrelation som bland annat har inneburit ett stående lånelöfte med flexibilitet bortom excelarken. Avanzas bolåneerbjudande är av olika skäl krångligt för den som är delvis bosatt i utlandet varför jag helt enkelt inte vill kasta bort en utmärkt och förtroendefull relation till min bank. Skulle det bli skarpt läge värdesätter jag att kunna lösa bolån till objektet jag kan köpa eftersom banken väl förstår hur min ekonomi ser ut och kan ge mig en förmånlig ränta i princip med ett kort telefonsamtal (jag använder ingen av de fyra storbankerna utan sparar i en lokal bank som använder en av storbankernas system men i övrigt är fristående).

Tänk på att överföringar av större belopp är en stor sak för kunden

För den som för över större belopp är man mån om att säkerställa att man faktiskt kommer kunna ta del av den utlovade räntan utan att något skiter sig på vägen tekniskt. Här visade det sig mycket riktigt att Avanza tidvis hade utmaningar med kapaciteten när många förde över pengar samtidigt. Förvisso fanns tydlig information i Q&A på hemsidan men likväl är det för kunden omständligt att först föra över ett belopp från sin nuvarande bank, därefter öppna ett nytt konto, därefter föra över pengarna till nämnda konto för att låsa avtalet. För den som har ont om tid avstår man gärna risken att något skiter sig i något led. Här hade jag hellre sett att Avanza hade antingen gått ut 2-3 dagar tidigare med kampanjen så att man i lugn och ro kunnat genomföra det första steget att föra över pengar på Avanzas depå. Då hade det varit en enkel sak att sedan föra över pengar till själva sparkontot och sluta avtalet via bank-ID. Alternativt kunde Avanza ha givit kunder möjlighet att på något sätt teckna upp sig mot kampanjen för en viss summa men ge kunderna helgen på sig att i lugn och ro föra över pengarna. Inser att det senare kräver viss administration eller IT-lösningar men nu lämpar Avanza istället över på kunderna att administrera det hela där risken är att många faktiskt kommer klanta till det på något sätt och gå miste om erbjudandet vilket i slutändan kan resultera i en hel del administration för kundservicen ändå när man retroaktivt kommer behöva lösa det hela.

Tydlighet om villkor för att bryta bindningstiden

Naturligtvis är standard för bunden ränta att man inte tar ut pengarna under bindningstiden. Här var Avanza också tydliga. Samtidigt finns det en alternativkostnad för kunden. Om man plötsligt behöver kapitalet till handpenning för bostadsköp blir handpenningslån mycket dyra. Därför hade det varit önskvärt med en avgift för att bryta avtalet som man skulle kunna ställa mot vad det skulle kosta att ta ett handpenningslån. Jag tyckte inte att det var värt risken eftersom ett par tusenlappar extra i ränta snabbt kan bli det dubbla i kostnad för ett handpenningslån istället.

Respektera att era kunder också har ett arbete

Nu missade ni åtminstone möjligheten att få en i övrigt mycket nöjd kund att flytta över och samla sitt kontosparande hos Avanza. Jag har faktiskt tänkt på möjligheten att samla mitt sparande hos Avanza det senaste året eftersom det skulle öka chansen att bli Private Banking-kund med de förmåner avseende courtage, bolån och service som det innebär. Nu valde jag att avvakta helt enkelt eftersom det sammanföll med att jag hade hysteriskt mycket att göra på mitt jobb. Om jag ska flytta över större belopp, i mitt fall en bra bit över en halv miljon kronor, och bryta en femton år gammal kundrelation gör jag det inte oövervägt. Hade jag fått helgen på mig eller fått vetskap om kampanjen tidigare hade jag antagligen också nappat på erbjudandet.

En sak som jag däremot gillar är att Avanza har börjat klimatmärka sitt fondutbud. Det är jättebra tilläggsinformation för oss konsumenter. Har tänkt skriva om det då jag tycker att det är intressant men helt enkelt inte hunnit titta i detalj hur märkningen går till.

måndag 12 november 2018

Minesto tecknar sitt första intäktsbringande avtal på Färöarna

Minesto offentliggjorde idag nyheten att företaget tecknar sitt första riktiga avtal bortom testanläggningen utanför Wales (länk). Det avser ett projekt om två DG100-installationer utanför Färöarna. För mig som har följt Minesto länge var det här en historisk milstolpe!

Potentialen uppskattas till cirka 30-70 MW vilket jämförelsevis är i mindre storleksordningen. Detta följer också av att Minesto under hösten har sagt att man vill lansera DG100-installationer i lite mindre skala för att påbörja kommersialisering av dessa till mindre kunder medan man bevisar att tekniken fungerar i den storskaliga DG500-anläggningen som testas utanför Wales.

Vad som kan konstateras är att Färöarna är i färd med att gå över till förnybar energi varför det förefaller sannolikt att de skulle göra fler kommersiella beställningar om det här projektet lyckas. Färöarna kommer också förbinda sig att köpa den el kraftverket genererar vilket bör inbringa intäkter. Om och när dessa eventuellt överstiger kostnaderna går inte att utläsa ur pressmeddelandet givet att tekniken är för ny. Det är självklart positivt att Minesto får in intäkter för sina provanläggningar men det är alltså inte självklart att det innebär en ren vinst för det här projektet. Jag tror snarare att man bör tänka i termer av att det bidrar till att täcka Minestos långsiktiga utvecklingskostnader. Först om ett år kommer projektet installeras varför det dröjer ytterligare en överskådlig tid innan intäkter kan förväntas genereras från DG100-installationerna på Färoarna. För Färöarnas och elbolaget SEV:s del behöver de bara finansiera i den utsträckning Minestos DG100-installationer genererar elektricitet utöver att viss infrastruktur tillhandahålls.

Vad som behöver understrykas utifrån ovan är att Minesto samfinansierar projektet med eget kapital tillsammans med Färöarnas elbolag SEV. Pessimisten kan se det som att Minesto inte har lyckats sälja tekniken till Färöarna rakt av och har mer kvar att bevisa. Optimisten kan istället se det som att Minesto nu får delfinansiering för sin utveckling av DG100-installationer som till dels är en annan modell än den större modell man utvecklar i Wales.

Färöarnaprojektet är ett viktigt led i att bevisa att Minesto kan erbjuda förnybara energilösningar för öar med få alternativ annat än energiimport. Här finns en viktig potential. För nytillkomna läsare är en påminnelse på sin plats att det, i nuläget, inte går att använda Minestos teknik vid vilka marina områden som helst utan det krävs förhållandevis kraftiga tidvattenströmmar.

Värderingen av Minestoaktien har jag skrivit om tidigare på bloggen under fliken Minesto med hänvisning till professionella analyser. Vad som är värt att påminna om är att nuvarande värdering runt 12 kronor per aktie förutsätter att företaget lyckas med sin kommersialisering för att aktien ska vara långsiktigt lönsam. Man bör alltså vara medveten om att marknaden redan har inprisat en kommersialisering på några års sikt vid nuvarande prisnivåer.

OBS! Som vanligt sedvanligt disclaimer att aktier i Minesto innebär en hög risk eftersom företaget i nuläget är beroende av stöd och inför kommersialiseringen ännu inte går med vinst. Gör alltid din egen analys. Jag äger själv också en betydande post aktier i Minesto långsiktigt. Inlägg på bloggen ska därför inte ses som finansiell rådgivning. Jag återger endast Minestos pressmeddelande med några översiktliga kommentarer.

lördag 10 november 2018

Min syn på senaste veckans debatt

Vill i bloggformat ge min syn på debatten i sociala medier den senaste tiden Aktiepappa har skrivit en bra sammanfattning här. Vill inledningsvis förtydliga att jag också tycker att Better Globe är en skum verksamhet som jag också vill varna läsarna för. Jag tycker också att det är bra att Dagens Industri har belyst den intäktsbringande delen av Kavastus verksamhet. Det tycker jag är rimligt.

Men det är inte vad det här inlägget avser handla om. Det jag tycker är svårt är att många bloggare och twitterprofiler rör sig i gränslandet mellan semiprofessionella investerare och entusiastiska hobbyinvesterare. Det är en gråzon som innebär att ansvaret inte är lika självklart. Jag förstår att enskilda bloggare ibland åtar sig sponsring eller samarbeten som innebär väsentliga intäkter. Samtidigt som Kavastu och Rika Tillsammans har en direkt vinstdrivande verksamhet som del i sin närvaro i sociala medier förstår jag också att man inte kan avkräva full professionalism kring allt som skrivs i sociala medier. Själva twitterformatet gör i sig självt att många väsentliga detaljer går förlorade och leder till en fördummande förenkling vilket jag också tror är en väsentlig del av hur kritiken slår.

Visst är det fullt rimligt att Kavastu och Rika Tillsammans granskas. Det är jättebra att vi varnas för riskerna i att investera i Better Globe eller följa Kavastus metoder utan tillräcklig tid och kunskap.
Jag har samtidigt lärt mig mycket från både Kavastu och Rika Tillsammans som har utvecklat mig som sparare. Inte för att de skriver något unikt men för att de, liksom flera andra duktiga bloggare och twitterprofiler, presenterar informationen på ett trevligt och inspirerande sätt. Min förhoppning är att vi ska kunna ha en debatt där man kritiserar i sak vad som verkar tveksamt, vilket flera har gjort på ett föredömligt sakligt sätt, utan att för den sakens skull bidra till en twittermobbstämning som ifrågasätter en individs hela gärning. Jag uppskattar mycket det Kavastu och Rika Tillsammans bidrar med som helhet även om det inte hindrar att jag tycker att granskningen är fullt rimlig och bra.

Även om de senaste två exemplen är speciella på grund av hur etablerade Kavastu och Rika Tillsammans är liksom att det finns detaljer som förtjänar kritik är de på intet sätt unika.

Här är några andra exempel som flera bloggare jag följer och uppskattar mycket har publicerat:

Hos Lendify tjänar du högst förenklat pengar på att låna ut kapital till kunder som av olika skäl inte vill eller har möjlighet att få lån genom traditionella låneaktörer. Tjänsten verkar förvisso bra och rigid men samtidigt är det ofrånkomligen så att risken också är betydlig eftersom det borde finnas en beskärd andel dåliga lån med tanke på att räntan du får är beskedlig. Dessutom är det antagligen krångligare att deklarera och skatta på dessa intäkter varför en stabil utdelare netto mycket väl kan ge samma årlig avkastning. Nettovinsten per år från utdelning i någon av de fyra storbankerna är antagligen ungefär lika god.

Hos Tessin kan du på liknande sätt tjäna pengar på att på crowdfunding-basis låna ut pengar till fastighetsaktörer. Den stora frågan är varför dessa aktörer behöver ta in kapital på det här sättet när till och med Oscar Properties har ställt ut preferensaktier för riskkapital. Det antyder att risken kan vara betydande och att du kan förlora pengar om fastighetsmarknaden vänder och räntan stiger. Personligen köper jag hellre aktier i Castellum och Hemfosa istället.

Solenergiföretaget Trine har en utmärkt affärsidé som tvivelsutom kan lyfta människor ur fattigdom och vara en sund investering. Samtidigt är risken mycket hög då du antingen kan få 5-6 procents avkastning eller förlora hela din insats i ett projekt om det inte finns biståndsfinansierade förlustgarantier som garanterar en del av din insats, vanligen högst 50 procent vilket fortfarande skulle innebära en kännbar förlust. Därtill innebär det att det räcker att ett av tio projekt inte går som planerat för att det ska vara en förlustaffär. Efter skatt är vinsten inte mycket högre än nettoutdelningen hos till exempel Axfood. Trine har haft barnsjukdomar i några av de tidigare projekten varför man bör vara medveten om risken om man investerar större belopp.

PS att min avsikt inte är att döma ut något av dessa tre företag, de gör alla bra saker. Jag vill bara belysa att risken finns också i andra verksamheter som flera bloggar främjar och att Better Globe inte är ett isolerat exempel även om jag förstår att jämförelsen är högst orättvis då dessa tre företag såvitt jag kan bedöma fungerar väl och på ett professionellt sätt.

För egen del möts jag ibland av fördomen att jag endast investerar med YOC. Det är naturligtvis inte så utan jag försöker alltid läsa rapporter och granska alla nyckeltal. Det är samtidigt så att jag är en hobbyinvesterare som skriver oavlönat på min fritid vilket gör att jag inte anser att jag har ansvar att helt gratis leverera kostnadsfria aktieanalyser. Jag skriver sammanfattande om mina intryck på det sätt jag finner enklast och har alltid med en tydlig disclaimer för att detta inte ska missförstås.

Det finns därför anledning till att vara kritisk till allt man läser i bloggsfären, min blogg inkluderad, och alltid göra sin egen analys.

Jag har hittills valt bort alla erbjudande jag har fått om ekonomiska intäkter just för att jag tycker att risken är större än förtjänsten. Och flera erbjudanden är minst sagt underliga och det skulle ta för mycket tid att sätta sig in i deras verksamhet. Intäkterna är såpass små på marginalen att jag hellre lägger min tid på att skriva om det jag tycker är roligt och ha trevliga diskussioner i sociala medier med andra hobbyentusiaster.