tisdag 1 november 2022

Utdelningar och aktieköp i oktober

Det tog tio månader men nu har årets utdelningar passerat fjolårets. Skillnaden blir inte jättestor men jag tror ändå att jag kommer ha mellan 6-7 000 kronor mer utdelningar i år än ifjol när helåret summeras.

När jag tittar på prognosen för nästa år har jag redan passerat 80 000 kronor i utdelningar på konservativa estimat där jag inte räknar med valutaeffekter i närheten av nuvarande nivåer eller utdelningshöjningar. I praktiken borde jag passera 90 000 kronor under 2023 med potential att passera 100 000 kronor på helåret i utdelningar eftersom jag bara räknar på idag inköpta aktier och kommer köpa en hel del aktier det kommande halvåret som kommer dela ut under 2023. Det innebär att jag redan nästa år är på en nivå där jag i princip kan täcka mina grundkostnader för boende och basutgifter för mat och det nödvändiga. I princip skulle jag alltså kunna klara en FIRE på nuvarande kapital (jag har ju även kapital bortom utdelningsaktierna). Samtidigt lutar det åt att jag kör på något eller ett antal år till utomlands innan jag flyttar tillbaka till Sverige igen och under de åren kommer jag rimligen hinna samla på mig tillräckligt för att ha en genomsnittlig utdelning utslaget per månad i spannet 15-20 000 kronor vilket helt klart går att leva på med utrymme till återinvesteringar i portföljen.Belåningsgraden har åter ökat något till 8,6 procent men trenden är fortfarande att den över tid minskar i absoluta tal. Jag är rätt nöjd med mina innehav i många av aktierna just nu och det ger utrymme att minska amorteringen i november och december men skulle börsen sjunka ytterligare har jag utrymme och beredskap att ta övervikt i en rad aktier. Målsättningen är att komma nedåt 7 procent. Om jag inte gör några köp skulle jag även i ytterligare nedgång komma ned till 6 procent till nyår men det är inget självändamål varför jag kommer blanda köp med amortering och snarare siktar på 7,5-8 procent lite beroende på hur börsen utvecklas de två månader som är kvar under det här kalenderåret.

Det finns fortfarande långsiktigt fina tillfällen att öka i många aktier just nu. Förvisso bör man vara medveten om att de höga direktavkastningarna äts upp av inflationen. Men samtidigt blir den effekten desto större av att ha pengarna på banken eller i kassa och alla drabbas ju av detta varför jag likväl tror att det är bättre att investera kapitalet än att ha det i likvider (jag har av principskäl en årslön på banken på ett räntekonto precis som tidigare).

Därav har det blivit en del större köp under oktober trots att det har blivit färre transaktioner totalt sett. Anledningen är att jag har haft mindre tid att följa börsen varför jag helt enkelt har satt mig ned ett par helger och läst in mig på en rad aktier vilket har resulterat i att jag har lagt ut en rad större stående orders. Några av dessa tenderar att falla in med tiden. 

Jag är nu fullinvesterad i Wallenstam. Intrum har gjort comeback i portföljen, jag skrev mer om det i helgen. Där ser jag det som att jag har tagit en full position också på 1-2 procent av portföljen men jag har utrymme att dubblera innehavet om nya lägen skulle öppna sig. Ett annat företag som gjorde comeback är Nyfosa. Jag prickade in den hittillsvarande botten rätt bra med en stående större order då företaget värderdes till 180 procent av sitt eget kapital vilket är en ovanligt god riskpremie. Företaget har börjat med utdelning sedan jag sålde efter avknoppningen från Hemfosa och handlades till en direktavkastning en bra bit över 6 procent. Egentligen hade jag planerat att göra ett andra lika stort köp men vanan trogen sprider jag ut mina köp och det andra på en något lägre nivå föll aldrig in. Får avgöra om jag vill köpa på lite högre nivå innan året är slut eller avvaktar tills vidare. Jag tittar på att ta övervikt i ett antal aktier som jag gillar. I Castellum har jag nu en övervikt på 25 procent. Också i Scandic har jag tagit ytterligare övervikt då de levererade en stabil rapport med en beläggningsgrad som återgår till nivåerna före pandemin och framförallt har belåningen under kontroll. Jag skrev mer om detta i inlägget i helgen.

Jag har ökat lite i Cibus och SBB men i bägge fallen handlar det främst om att köpa en aktiepost (alltså en tusenlapp med minicourtage) för att i första hand återinvestera de löpande utdelningarna.

Och ja, jag fortsätter att öka i Minesto på dessa nivåer. Det blev en lite större ökning den här gången och jag har beredskap att göra ytterligare en lite större ökning innan året är slut. Teknikrisken har minskat ordentligt i aktien nu när kraftverk är i drift. Det som återstår är att bevisa i praktiken det storskaliga kraftverket, att optimera elsystemet med elnätet i parkskala och att lösa intäkter från den första parken. Det är inte så långt borta nu och aktien handlas just nu under en rimlig värdering på den första parken på Färöarna. Det är mest börspsykologi just nu för de nyheter som har kommit från företaget har varit positiva, inte minst att de har aktivt säljarbete på nya marknader utanför Europa. Sådana här lägen är de mentalt svåraste att öka i men samtidigt ofta de som har bäst potential långsiktigt. Det finns ingen rimlighet i att en aktie går ned fjorton dagar i rad utan negativa nyheter och handlar antagligen bara om att enskilda ägare säljer ur sig av anledningar som inte har med företaget att göra. En ny stående order är lagd så får tiden visa om den också faller in eller om vi vänder här. Det blev också en liten justering uppåt till närmaste jämna tusental i Midsummer efter att de har gått ut med en rekordstor orderingång.

årets utdelningar överstiger i oktober fjolårets utdelningar