tisdag 28 augusti 2018

Mer likvida medel och svårt att hitta aktier att öka i. Kan en utdelningsfond vara lösningen?

Just nu befinner jag mig i ett lite ovanligt läge där jag har hela 5 procent i likvider och har förtvivlat svårt att hitta aktier att öka i. Det är inte det att börsen är dyr. Det är den inte eftersom underliggande tillväxt och starkare rapporter motiverar kursuppgångar i flera aktier. Det är snarare så att många av mina kärninnehav såsom Axfood och Castellum har jag redan en stor portföljandel i. Så också fullinvesterad i Kopparbergs som med sin kvartalsrapport idag (länk) bekräftade ett ökat resultat med 14 procent, ökad nettoomsättning med 6 procent. Vågar man hoppas på en utdelningshöjning till 6,50 kronor per aktie nästa sommar?

Ska jag öka mer i dem vill jag ha lite mer premie än idag. Investor både vill och kan jag öka i, och gjorde också så tidigare i år. Man kan säga att jag redan har köpt så många aktier som jag lovade mig själv att köpa som minimum. Här har jag råd att invänta ett bättre köpläge och då gå in stort igen. Så rullar det på och vill ogärna plocka in nya diversifieringsaktier som må vara billigare bara för att.

En idé som har vuxit fram den senaste tiden är att kanske börja komplettera med fonder igen. Jag har Avanza Zero i mitt PPM och har tidigare funderat på att plocka in den when in doubt också i portföljen. Samtidigt går det emot min utdelningsfilosofi. Därför har jag istället funderat seriöst på att plocka in Xacts börshandlade utdelningsfond. Den stämmer väl överens med mina utdelningsmål och ger ungefär fyra procent i faktisk utdelning årligen. Just nu i juni vilket kompletterar min utdelningskalender rätt bra. Övergripande har fonden just sådana aktier som jag redan äger eller gärna äger men den kompletterar också med danska och finska aktier där jag utöver något undantag knappt är representerad. Bloggrannen Petrusko har i en serie inlägg beskrivit Xact högutdelande mer ingående så hänvisar till hans goda och inspirerande arbete för ytterligare information om fonden (länk).

Min ena tveksamhet är främst kring hur fonden kommer hantera utdelningstillväxt? Blir det så att man får 4 procent årligen och att resten landar på kurstillväxt istället eller får man också del av aktiernas utdelningstillväxt i den årliga utdelningen? Jag vill nämligen inte behöva fundera kring sälj.

Min andra tveksamhet är relaterad till de närmaste veckorna. Jag har egentligen ingen brådska att investera likviderna och kan gott avvakta inte bara valutgången utan också turerna kring att vilda regering och enas om en budget i riksdagen. Hur marknaden kommer reagera eller hur det kommer gå varken vet eller vill jag spekulera i. Därför avvaktar jag helt enkelt några veckor.

Jag har sneglat på att öka i någon av mina kvartalsutdelare i fastighetssektorn. Bonäsudden kom idag med en fin rapport (länk) som i mångt och mycket bekräftade att intäkterna och resultatet fortsätter i rätt riktning om än med små steg. Bland annat ökade hyresintäkterna med 2 procent jämfört med ifjol. Resultatet ökade med nära 50 procent samtidigt som soliditeten är god kring 32 procent. Det här är en aktie som jag gärna vill skala upp till kanske en procent av portföljen på sikt som ett fint komplement till mina större fastighetsaktier. Å ena sidan kan man se det som att företaget i rapport efter rapport har bekräftat en allt stabilare utveckling som motiverar högre värdering. Å andra sidan är detta en aktie med i princip oförändrad kvartalsutdelning. Man höjde förvisso med 1,33 procent i år men eftersom fastighetsbeståndet är mindre än i större företag som Castellum och Hemfosa samtidigt som det är relativt geografiskt fokuserat, må så vara i tillväxtregionen i och omkring Linköping, vill jag ha en viss premievärdering jämfört med de större fastighetsaktierna för att köpa. Just nu handlas aktien till en yield on cost kring 5,5 procent och jag vill nog ha åtminstone 6 procent även om jag inser att det ska till räntehöjningar innan jag kan ha förhoppningar om att kunna handla till de 7,25 procent som är min nuvarande YOC. Akelius utgör ett alternativ men också där vill jag ha minst 6 procent för att kompensera för att avsaknad av utdelningstillväxt innebär att utdelningen inflateras bort på sikt. Bosjö och Sydsvenska hem är två andra alternativ men där har jag redan portföljandelar på 2-3 procent vilket egentligen är så mycket som jag vill ha på riktigt lång sikt då målet är högst 1 procent. Därför har jag inte utrymme att öka i dessa aktier.

Jag funderar på om det inte snart är dags för en ny arbitrage-swap i Handelsbanken? Just nu äger jag bara A-aktien. Har noterat senaste veckan att kursintervallet nu är såpass lågt att det mycket väl kan komma uppstå arbitrage. Samtidigt brukar jag vilja ha minst 50 öre per aktie eftersom det skulle ge en nettovinst på 50 öre per 5 aktier vilket i mitt fall skulle innebära ungefär trettio kronor helt gratis. Risken finns ju att kursen snabbt normaliseras och att man istället får en nettokostnad för courtage. Ändå värt att hålla ögonen öppna för alla er som gillar arbitrage.

Det blev till sist en ökning i Ahlsell istället. Jag har länge planerat att fasa ut mina sista aktier på kapitalförsäkringen sedan teckningstillfället. När en positiv nyhet om förvärv i Norge (länk) tillkännagavs i morse passade jag därför på att köpa en motsvarande post och ytterligare några aktier till mitt investeringssparkonto istället. Intentionen är att ta hem vinsten i mina resterande aktier i kapitalförsäkringen men eftersom aktien är i upptrend, företaget går bra och jag inte behöver likvider just nu lutar det åt att jag avvaktar något med själva försäljningen. Kanske rent av över besked om vårutdelningen. Ahlsell är en trygg tråkaktie som utgör ett bra men ospännande komplement i portföljen. Jag har ibland frågat mig om den behövs eftersom direktavkastningen är lägre än för många av mina andra innehav men just förvärven och den ännu relativt normala utdelningsandelen på 45 procent gör att jag tror att det finns utrymme till utdelningshöjning bortemot kanske hela två kronor per aktie nästa år. Jag tror också att aktiekursen kommer öka något till intervallet 53-56 kronor på sikt. Avvaktar utvecklingen för det finns ingen brådskande anledning att sälja just nu.

Istället har jag tagit tag i något som jag planerat länge och ökat i månadsutdelarna. Realty Income är jag i stort sett fullinvesterad i för tillfället. Därför valde jag istället TransAlta Renewables. Deras andra kvartal (länk) visade att första halvåret har givit ungefär samma resultat som ifjol med endast ett förbättrat kassaflöde som det som sticker ut. Jag kommer göra en mer genomgående analys så småningom men tyckte att det gav mig tillräcklig trygghet allt annat lika för att öka för att bibehålla portföljandelen. Boston Pizza har jag skrivit om tidigare (länk). Det är ett bedrägligt läge i aktien där det finns risk för sänkt utdelning på sikt. Samtidigt tycker jag att yield on cost är så hög att jag har premie nog för att kunna leva med en betydande sänkning eftersom månadsutdelningen och den övergripande stabiliteten i varumärket torde vara tillräckligt.

Till sist kommer jag av allt att döma uppnå en ny milstolpe lagom till nästa löneöverföring till Avanzadepån i slutet av september. Då uppnår jag nämligen en miljon kronor i aktier i min samlade portfölj hos Avanza. Den miljonen borde innebära en utdelning på minst 40 000 kronor under 2019. Det skulle också göra mig till Platinakund och få lite bättre låneränta än idag, närmare bestämt ytterligare 20 punkter lägre. Sparad krona på det!

Enligt Avanza ska Platinanivån också innebära en gratis morgonrapport och affärsförslag. Det ska bli mycket spännande att se vad detta innebär! Jag kommer också få ett erbjudande om att prenumerera på Börsveckan med 50 procent rabatt. Så länge jag bor utomlands är det inte lika lockande även om det finns en e-version men ska överväga att pröva nästa gång jag flyttar hem till Sverige igen.
(jag skriver detta för att jag generellt är nöjd kund hos Avanza och inga inlägg på bloggen skrivs mot betalning - det finns aldrig dold reklam på bloggen!).

Obs! Som vanligt ska blogginläggen inte läsas som finansiell rådgivning. Gör alltid din egen analys!

onsdag 15 augusti 2018

Bedrägligt läge i Boston Pizza

Boston Pizza är en av mina favoritaktier just för att det är en månadsutdelare i "livsmedelssektorn". Aktien har fallit tillbaka rejält och utdelningsandelen är just nu högre än vinsten varför jag ville titta lite extra på företaget för att ta ställning till om jag vill öka eller nöjer mig med den före sommaren numer rätt blygsamma portföljandelen. Rapporten för det andra kvartalet hittar ni här och presentationen här.


Boston Pizza har ett skattetekniskt upplägg i Kanada som en slags inkomstfond. En konsekvens av detta är att de delar ut nästan hela sin vinst. Det gör samtidigt aktien sårbar i tider då vinsten sjunker eftersom det med stor sannolikhet också innebär en utdelningssänkning då det är mindre sannolikt att företaget tar av kassan. Svenska aktier som krisar, t.ex. Clas Ohlson och H&M, kan ta av kassan något år och de har ändå de senaste åren haft en lägre utdelningsandel än Boston Pizza.

Det är därför oroande att det företaget kallar distribuerbar kassa per enhet minskade med hela 3,7 procent under det andra kvartalet. Mycket riktigt behöver Boston Pizza också dela ut mer än sina totala intäkter under året för att bibehålla utdelningen. Utdelningsandelen är 103 procent under det andra kvartalet (99,1 procent 2017) vilket dock är något ned jämfört med 107,8 procent utdelningsandel sedan årsskiftet (104,6 procent 2017). Det säger sig självt att detta är ohållbart på lång sikt om vinsten inte återkommer till tidigare nivåer igen. Den distribuerbara kassan ökar med 2,8 procent jämfört med samma period ifjol vilket förklarar att utdelningsandelen faller tillbaks något jämfört med tidigare i år.

Boston Pizza uppger dock en extern delförklaring till det sämre resultatet. Det är nämligen så att provinsregeringen i British Columbia på kanadensiska östkusten har genomfört en generell skattehöjning om 1 procent som trädde i kraft vid årsskiftet. En annan lite udda förklaring som man får förmoda har att göra med det skattetekniska upplägget och att den för höga utdelningsandelen urholkar eget kapital är att ränteintäkterna minskade dramatiskt under den gångna perioden.

Boston Pizza är förvisso redan väletablerade i Kanada men de fortsätter öppna nya och renovera existerande restauranger. De beräknas ha en blygsam tillväxt på 3 procent årligen. Då ska man komma ihåg att Kanada de senaste åren har haft en något högre inflation och ränteläge än Sverige, i juni ungefär 2,5 procent mätt i konsumentprisinflation. Kontentan är ändå att företaget som helhet växer vilket torde ge goda förutsättningar att bibehålla en utdelning på över 5-6 procent över tid.

Försäljningstillväxt. Beklagar liten bild men Bloggers grafiska lösningar krånglar. 
Vill ni se diagrammet i högre upplösning finns det i rapporten ovan.

I årets andra kvartalsrapport fortsätter tillväxten men i blygsam skala. Övergripande bruttoförsäljningar ökade med 1,8 procent medan försäljningstillväxten från samma restauranger ökade med 0,3 procent. Eftersom försäljningen minskade något samma period ifjol är det som diagrammen ovan visar ett välkommet besked som indikerar ett blygsamt trendbrott.

Franchiseförsäljningen var däremot negativ under perioden men minskningen lägre än föregående år. Boston Pizza förklarar att de regioner som är mest beroende av den kanadensiska olje- och gasindustrin ser en större nedgång som kompenseras av positiva resultat i andra områden, inklusive online. Att makrofaktorer förklarar minskningen är lugnande. En ny restaurang har öppnats under kvartalet samtidigt som ingen har stängts. Det framgår också att företaget fortsätter investera i onlineerbjudanden inklusive sin app liksom investeringar i renovering av befintliga restauranger.

Kanelbullekluster hör till kvartalets nyheter!

Jag har sedan länge haft ett uttalat mål att öka i mina månadsutdelare och gillar därför diversifieringen Boston Pizza erbjuder eftersom den till skillnad från merparten månadsutdelare inte verkar i fastighetssektorn. Boston Pizza har länge varit värderad i överkant över 21 CAD/aktie. Nu valde jag ändå att passa på att öka igen när aktien handlas till en yield on cost på 7,5 procent. Detta väl medveten om att risken finns för sänkt utdelning men min kalkyl är att de kan sänka utdelningen med över 40 procent och jag har ändå en försvarbar utdelning. Därför tyckte jag att det var ett tillfälle att långsiktigt ta den risken för att bibehålla en långsiktigt rimlig portföljandel.

Pizzamarknaden är högt konkurrensutsatt och allt hänger därför på att Boston Pizza lyckas vårda sitt varumärke. Även om företagets fina historik talar för att de nog kommer lyckas vårda sitt varumärke vågar jag mig ändå inte på en större portföljandel än 1 procent på riktigt lång sikt och 2 procent på kortare sikt. Just nu har jag ungefär 1,5 procent vilket känns ganska lagom.

OBS! Som vanligt utgör inlägg på bloggen inte finansiell rådgivning. Gör din egen analys.

tisdag 14 augusti 2018

Lyckat test för Minesto - aktien rusar

Minesto släppte under morgonen ett pressmeddelande (länk) som upplyser om att de inledande driftsättningstesterna av havsenergitekniken Deep Green har slutförts utanför Wales kust. Flera funktionaliteter har testats framgångsrikt under olika väderförhållanden, däribland kontrollsystem, system för sjösättning och urtagning, anslutningar och kommunikationssystem.

Som Minesto själva skriver återstår nu dels att själva undervattensdraken ska kunna flyga i kompletta 8-formade banor under vattnet, vilket Minesto nu skriver att de bedömer den vara redo att göra. Därtill ska verifiering av elproduktionen göras där en utestående fråga är om kraftverket förmår producera så mycket el som företaget uppskattar.

På längre sikt är naturligtvis kommersialiseringen en avgörande fråga. Hur snabbt och enkelt blir det att få ekonomi i produkten och dess storskaliga produktion? Behöver produkten anpassas för att kunna produceras på ett mer lönsamt sätt? Här tror jag dock att Minesto ligger bra till för man har redan flera potentiella kunder när det väl visat sig om tekniken verkligen fungerar i stor skala.

Jag har valt att öka i Minesto de senaste dagarna och ökade mitt innehav med ytterligare fyra procent vid börsöppning i morse. Minesto är ett fint exempel i svårigheten i att vara långsiktig. Marknaden verkade ha gett upp när inga nyheter hade kommit under sommarveckorna trots återkommande uppgifter om att de bägge fartygen har arbetat intensivt hela sommaren för att genomföra tester. Ibland är det som om folk måste ha nyheter stup i kvarten för att inte bli oroliga. Mitt förhållningssätt är tvärtom att fortsätta äga aktien så länge inga nya negativa nyheter kommer som omprövar mitt ursprungliga antagande om att köpa aktien, status quo är bra intill motsatsen bevisas. Det har det aldrig gjort och därför har jag, så här långt, belönats när jag kontinuerligt har ökat vid varje nedgång utan nya nyheter. Vad som blir avgörande är förstås om ovanstående kvarstående utmaningar lyckas eller inte. Därom vet vi inte idag men dagens besked var ännu ett steg i rätt riktning.

Som följd av nyheten rusade aktien i morse. Jag kunde ha tagit hem en vinst på 50 öre per aktie på de aktier jag köpte vid börsöppningen men tror långsiktigt på det här och valde att avstå. Senast tog jag hem några swingtrade för tidigt och nu ser jag ingen anledning att göra det utan kan lugnt invänta nästa nyhet från Minesto. Aktien mattades av en kvart efter börsöppningen, antagligen för att daytraders tog hem sina vinster. Återstår att se om aktien fortsätter uppåt de kommande två dagarna eller om marknaden ser det som att den är lagom värderad runt 8 kronor i väntan på den slutgiltiga bekräftelsen om att elproduktionen fungerar i full skala i havet.

OBS! Jag skriver om en aktie som jag själv äger, tycker mycket om och följer aktivt. Detta inlägg ska därför alltså inte ses som finansiell rådgivning. Gör alltid din egen analys.

onsdag 1 augusti 2018

månadssammanfattning juli

För första gången sedan årsskiftet har jag fått tid att titta lite mer ingående och har därför hunnit sätta mig ned och göra en ordentlig månadssammanfattning snarare än bara notera månadens utdelningsstatistik. Juli månad är traditionellt en av årets svagaste utdelningsmånader. Framförallt Bosjö, Hemfosa och Sydsvenska Hem av totalt tio aktier med utdelning under juli månad innebar ändå att utdelningen landade på 1 626 kronor. Det är en ökning med 55 procent jämfört med juli ifjol. Den lägsta ökningen i år jämfört med första halvårets månader men det beror också på att aktier har ändrat kalendermånad på sin utdelning. Augusti månad kommer bli årets mest knapra utdelningsmånad där prognosen är cirka 500 kronor med beaktande av att valutakurser och ökning i månadsutdelare möjligen kan öka något ytterligare.


Nu blev det en väntan ända in på mållinjen för att se om portföljen skulle klara att stanna över 900 000 kronor vid månadsbokslutet eller inte. Efter att ha passerat 900 000 kronor tidigare i veckan stängde börsen till sist drygt 400 kronor från det målet. Det ska då samtidigt sägas att jag har hela 36 procent kvar av min månadsinsättning som jag har valt att ännu inte föra över till Avanzadepån. Och typiskt nog hade valutakursen ensam före börsöppning den 1 augusti gjort att portföljen letat sig upp till 900 729 kronor.

Framförallt har jag äntligen fått tid under en undantagsvis mulen semesterdag att sätta mig ned och räkna ihop alla mina intäkter från försäljningar det senaste året. Jag har inte ägnat mig åt särskilt mycket trading sedan årsskiftet men kan ändå konstatera att min portfölj hittills har dragit in 5 987 kronor i avkastning från försäljningar, förluster också inräknat i den siffran. Det motsvarar 0,67 procent av portföljens värde och är ett trevligt tillskott.

Portföljen ligger just nu plus 8,8 procent. Det kan tyckas att det är rätt blygsamt men med tanke på att jag investerar utifrån premissen 4 procent utdelningar årligen och gärna 1 procent värdetillväxt därtill är det faktiskt ganska precis där jag förväntar mig att jag ska ligga utifrån min investeringsstrategi. Jag har en defensiv tråkportfölj som inte ens försöker slå index och är mer än nöjd med att den har ökat snabbare än jag hade förväntat mig och att mina totala utdelningar nu uppgår till 23 790 kronor.

Mitt mål var egentligen att portföljen skulle vara värd minst 800 000 kronor den sista augusti och det har jag redan uppnått. Jag kommer därför med mycket stor sannolikhet uppnå mitt miljonmål för aktieportföljen, som jag hade uppskattat till årsskiftet, redan någon gång under hösten.

Jag har planerat att uppdatera statistiken över portföljens utveckling jämfört med mina insättningar men har inte fört statistik under första halvåret i år så det får bli lite detektivarbete en regnig sommardag innan det inlägget publiceras men det kommer så småningom.


Har tagit bort skatteposten eftersom det blev för omständligt att räkna på både ISK-skatt enligt deklarationen och de KF-skatter jag får separat. Utländsk källskatt drar jag alltid av på utdelningarna och har ännu att se fram emot min första källskatteåterbäring. Översiktligt har jag betalat cirka 5 000 kronor i skatt på portföljen de senaste 18 månaderna.

Min sharpekvot var ifjol stadigt över 1 och stundtals runt 2. Den senaste tiden har den rört sig på lite mer pinsamma nivåer och landade i juli på 0,58. Jag fäster förvisso inte så hög vikt vid sharpekvot eftersom jag köper aktier långsiktigt för utdelning oavsett trend. Samtidigt tycker jag att den är en indikation på att jag gör något fel och tar för stor risk i för många svaga aktier när den är låg. En sharpekvot runt åtminstone 1 är min målsättning. Jag tror fortfarande att det är flera stora innehav som Clas Ohlson, H&M, MQ, Skanska och Serneke som tynger portföljen. Också Handelsbanken som är ett stort innehav är ned något. Nu har jag valt att lita långsiktigt på samtliga dessa aktier men som en försiktighetsåtgärd då innehaven redan är rätt beskedliga ökar jag sällan i dessa aktier och unnar mig nu när portföljen närmar sig miljonen att istället öka i stabilare aktier som t.ex. Investor.

Standardavvikelsen är inget självändamål och jag vill gärna att den ska vara låg runt de 6-7 procent som portföljen historiskt har haft. Nu har den dock ökat av positiva skäl, bland annat att Minesto har rusat och fortfarande är mitt största innehav tack vare ett dubblerat börsvärde jämfört med mitt GAV. Därför landade standardavvikelsen på 8,98 procent i juli.

Annars kan noteras att portföljen just nu är 95 procent investerad i aktier medan jag för ovanlighets skull har 5 procent i likvider. Anledningen är att jag redan har ökat ganska beskedligt i de större innehaven och inte vill ägna semestern åt att analysera svårare mindre innehav. Det är också så att det är fritidshussäsong varför jag har sparat ytterligare 50 000 kronor för att på marginalen kunna ha extra lite utrymme om det skulle bli skarpt läge. Mina tankar går främst åt att svälja stoltheten och öka i några av mina försvinnande få högutdelare som Akelius eller Bonäsudden. Detta vill jag dock inte göra utan en ordentlig analys först eftersom jag helt enkelt tycker att de är dyra. Jag har ökat i Boston Pizza men tycker samtidigt att aktien är i ett lurigt läge där det finns risk för sänkt utdelning eftersom vinsten minskade i senaste rapporten och de brukar dela ut i stort sett hela vinsten. Jag valde dock att öka ändå eftersom det var ett tillfälle att öka i ett relativt litet innehav. Frågan för mig är om varumärket långsiktigt är starkt nog för i så fall är även sänkt utdelning inte någon katastrof med tanke på hög YOC. Kommer nog ett blogginlägg om Boston Pizza under augusti när jag får tid från sol och bad.

Till sist har portföljen fått se två nya defensiva innehav. Har valt att plocka in Holmen och Industrivärden i mycket blygsam skala eftersom jag tycker att de fortfarande är rätt högt värderade. Det rör sig just nu om innehav på 1-2 promille vardera av portföljen men det känns ändå bra att ha dem inne i portföljen vilket har varit en ambition under lång tid. På något sätt är det lättare att upptäcka gynnsamma köplägen i aktier som man redan har i portföljen tycker jag då man ser dem varje gång man ögnar igenom portföljen. Kommer säkert tillfällen att gå in större på lång sikt och det är ingen brådska. Just Holmen är jag extra glad för eftersom det faktiskt var den allra första aktien jag köpte för egen maskin när jag var medlem i Unga Aktiesparare. På den tiden var det dock dyrt att köpa aktier jämfört med idag och samtidigt kostade Aktieinvestdepån pengar att ha passivt om man inte gjorde affärer som i sin tur hade högt courtage. Jag valde därför till sist att sälja Holmen för tiotalet år sedan, något som jag idag å ena sidan ångrar men å andra sidan inser att jag som student fattade ett rationellt beslut eftersom kostnaderna tyvärr översteg vinsten av att behålla aktien. Glad hur som helst att ha Holmen tillbaka i portföljen - ett riktigt tråkigt defensivt innehav som jag den här gången avser äga för alltid!

Nu åter till sol och bad på Västkusten - portföljen får vila så länge!