lördag 29 juni 2019

Månadssammanfattning juni

Som jag tidigare har skrivit passerade portföljen brutto för första gången 2 miljoner kronor under juni i samband med Minestos toppnotering. Den föll tillbaka något och landade på 1 966 726 kronor brutto. 1 818 222 kronor netto efter belåning. Det innebär som jag tidigare har skrivit att jag med råge passerade min nästa milstolpe som var 1 500 000 kronor i nettovärde i aktieportföljen.
Mitt mest lyckosamma köp var att öka i Minesto med 10 procent i början av juni. SolTech Energy som jag tecknade i maj ramlade in på kontot i juni och är upp 147 procent. Fin affär så här långt. Jag har också tagit en långsiktigt stor position i Handelsbanken och ökat lite i Swedbank och Nordea. De köpen har i sig varit rätt stora men i övrigt håller jag i plånboken för att fortsätta hålla min belåning i balans. Hävstången motsvarar just nu ganska precis 7 procent av portföljvärdet. Det är ändå något högre än i maj. Som jag har skrivit tidigare avvaktar jag klarhet i bostadsfrågan varför jag just nu har lite mer likvider än brukligt. Jag köper helt enkelt aktier på belåning för att smidigt kunna flytta kapital från räntekonton om det blir skarpt läge. Så kommer det antagligen att vara sommaren ut. Det finns på marginalen också en skatteeffekt eftersom jag håller igen med insättningar och köp i slutet av kvartalet då det är onödigt med dubbelbeskattning på bägge kvartalen. Därför har jag sparat ett par köp och insättningar till början av juli. Det gör också att jag ännu inte har räknat in de insättningar som sitter i räntekonton och ännu inte är i portföljen. De motsvarar mina vanliga månadsinsättningar men jag kommer att justera insättningsstatistiken till hösten när boendefrågan är avslutad för den här gången. Därför ser diagrammet lite underligt ut på insättningssidan.
Utdelningarna landade på 1 598 kronor i juni. De har egentligen inte minskat från ifjol eftersom jag ifjol felaktigt bokförde Kopparbergs i juni trots att de delade ut i maj. Jag kanske justerar det någon regnig dag i höst. Mina totala utdelningar i år är 29 563 kronor varför jag i september kommer passera fjolåret totala utdelningar. Min målsättning har varit att få minst en tusenlapp i utdelningar varje månad i år. Det kommer jag med största sannolikhet inte uppnå eftersom Oriflame återköps från börsen i juli. Jag kommer inte panikköpa augustiutdelare för statistikens skull utan får om kronan inte försvagas ytterligare snällt vänta till nästa år.

Sharpekvot är rekordhöga 2,41. Nästan dubbelt så högt som föregående månad. Inte så underligt när Minesto har rusat och stängde 64 procent upp under juni månad. Det innebär ju egentligen inte att min portfölj har blivit mer stabil utan snarare en variation där min sharpekvot över tid brukar befinna sig över 1. Standardavvikelsen är också rekordhöga 19,53 procent.

Juni månad har annars varit en månad för reflektion efter tre år med portföljen. Du kan läsa mer här om hur det har gått sedan start. Du kan också läsa här om fem lärdomar under de här tre åren. Det blev också en djupdykning i Clas Ohlson här om du inte redan har läst den.

torsdag 27 juni 2019

Några tankar om H&M kvartalsrapport

H&M är ett av mina ursprungliga innehav. Den senaste tiden har jag låtit aktien vara till följd av företagets utmaningar men det är fortfarande ett av portföljens större innehav. Så här tre år efter att jag gick in i aktien tyckte jag dock att det vore på sin plats att dyka ned i rapporten och uppdatera mig om hur det egentligen går för företaget.

Rapporten motsvarade nästan exakt analytikernas förväntningar med en felmarginal på endast 2 promille starkare resultat än förväntat. Man ska dock komma ihåg att detta är en minskning med 1,3 procent jämfört med ifjol. Bruttomarginalen blev 55,4 procent helt enligt förväntan. Också detta är en minskning med 0,7 procent jämfört med ifjol.

Tillväxten på flera större marknader är lovande, särskilt noterbart stor ökning i både USA och Ryssland. Samtidigt minskade försäljningen med 2 procent i lokal valuta i Tyskland som är H&Ms största marknad med 15 procent av företagets omsättning. Detta är faktiskt anmärkningsvärt lågt med tanke på att försäljningen av kläder i branschen som helhet var god i Tyskland i senaste statistiken. Detta förklaras av ett byte av onlineplattform i Tyskland och det blir viktigt att i kommande rapporter söka tecken på en vändning.

Försäljning online ökar med 27 procent (20 procent i lokala valutor). Antalet medlemmar i kundlojalitetsprogrammet har ökat med 23 procent sedan föregående kvartals utgång. Antalet nya butiker (130) är något lägre (45 färre) än förväntat för 2019. Nästan alla är utanför Europa och USA, nya länder är Tunisien och Vitryssland samtidigt som man etablerar sig online och genom franchise i ytterligare tre länder. Endast tre nya H&M Home-butiker planeras vilket är en påminnelse om risken att bli hemmablind för vad som fungerar i Sverige, som idag utgör en liten del av H&M:s omsättning.Samtidigt stängs något fler butiker än tidigare planerat (165 jämfört med 160). Något man ofta glömmer är att H&M trots de svaga åren fortfarande växer på nya marknader. Problemet är att marginalerna är lägre både online och offline. Samtidigt kan inte uteslutas att H&M skulle kunna vända de här årens investering till sin fördel när det blir tuffare tider för flera konkurrenter så som företaget har gjort historiskt. Jag tycker dock att rapporten tydliggör att H&M inte längre är en tillväxtaktie och inte heller ska värderas som sådan.

Att varulagret ökar med 11 procent (4 procent i lokala valutor) är oroande. Samtidigt utgjorde det 18,3 procent av omsättningen vilket är 0,3 procent lägre än första kvartalet i år. H&M skriver i rapporten att de förväntar sig att kostnaden för prisnedsättningar (reor) minskar med 1,5 procent det tredje kvartalet vilket skulle innebära något bättre marginal och vinst. Att prisnedsättningarna i relation till omsättningen minskade med 1 procent är en försiktigt positiv indikation om bättre tider på sikt men för tidigt att säga om det är en variation eller trend. Till sist en positiv prognos om att sommarförsäljningen har börjat bra och förväntas upp 12 procent i juni jämfört med ifjol.

En notering inför nästa kvartalsrapport blir därför att försäljning i Tyskland, prisnedsättningar och varulager särskilt bör följas upp för att få indikationer på om problemen lösts eller är bestående.

Min syn på H&M kvarstår i allt väsentligt. Företagets utmaningar kvarstår men det finns åtminstone förutsättningar för en bättre utveckling på sikt. Man bör komma ihåg att utdelningen överstiger vinst per aktie varför en förändring behövs på sikt. Kommande rapporter får avgöra om man kan skönja en mer permanent trend i rätt riktning. H&M har inte varit en särskilt bra investering hittills men aktien har å andra sidan utdelningsmässigt levererat det jag har förväntat mig till ett hyggligt pris. Därför kommer jag behålla H&M men varken ökar eller minskar på nuvarande nivåer.

Marknaden tog emot rapporten mer positivt än mig och aktien är upp över 8 procent i morgoncallen. Kanske beror detta till dels på att tidigare inprisad oro över svagare rapport inte infriades. Jag ser det därför snarare som att marknaden återvänder till den nivå där H&M har värderats den senaste tiden.

Som vanligt ska mina inlägg inte läsas som finansiell rådgivning. Gör alltid din egen analys.

lördag 22 juni 2019

Tre år med portföljen - Två miljoner

Aktieportföljen passerade 2 miljoner kronor brutto exakt på dagen tre år sedan jag startade mitt sparande. Vid börsens stängning föll bruttovärdet till sist tillbaka från toppen till 1 919 072 kronor. Där ingår en belåning på cirka 7,5 procent. Nettovärdet exklusive belåning blev 1 754 902 kronor.

 Som jag tidigare skrivit har jag uppnått ett portföljvärde över 1,5 miljoner kronor hela tre år tidigare än beräknat tack vare starkare portföljutveckling än jag hade vågat hoppas på. Att jag har investerat cirka 15 procent av mina insättningar i Minesto innebär samtidigt att jag försenar mitt nästa utdelningsmål med ett år helt enkelt eftersom jag har investerat mindre i utdelningsaktier än beräknat.

Portföljen har ökat med 64,26 procent, motsvarande 21,42 procent per år. 

Portföljens utveckling tre år efter start

Orsaken är som diagrammet nedan visar min växande portföljandel i Minesto som har utvecklats strålande det senaste året. Korrelationen är därför stark i såväl uppgång som nedgång de senaste 18 månaderna sedan jag tecknade fullt i emissionen och ökade ytterligare. Även borträknat Minesto skulle portföljen dock uppnå mitt modesta mål om att växa med 5 procent årligen. Det är också så att ränta-på-ränta-effekten har blivit tydligare under det sista halvåret eftersom jag i år återinvesterar över 40 000 kronor i utdelningar. Sedan påverkar den svaga kronan också men just nu utgör utländska innehav på grund av färre köp av nämnda skäl en knapp fjärdedel av portföljen.

En jämförelse med Minesto åskådliggör portföljens korrelation

Så till portföljutvecklingen. Mycket händer på tre år och vid start hade jag bestämt mig för att sprida risken på fyra aktier. Det blev ICA eftersom Axfood då som nu var väldigt högt värderad. Tanken var att köpa på sikt lika stora portföljandelar i fem aktier som jag bedömde vara långsiktigt stabila. Sedan dess har jag spridit risken i desto fler utdelningsaktier vilket var klokt eftersom tre av de fyra aktierna i ursprungliga portföljen har haft en kämpig utveckling de här tre åren som helhet.
Det har hänt en del sedan dess och portföljen innehåller idag 72 aktier. Jag har tagit in ett par nya aktier det senaste halvåret, bl.a. Northwest Healthcare och Soltech Energy, men inriktningen har varit att snarare minska antalet innehav något och sedan ifjol har flera mindre innehav åkt ur portföljen. Det kan bli så att jag säljer några mindre innehav för att kunna fokusera på att bevaka mina större innehav men samtidigt går flera mindre sällanköpsinnehav väldigt bra och därför låter jag dem vara kvar. Som diagrammet nedan visar dominerar Minesto portföljen.

 Portföljens största innehav efter tre år

Naturligtvis är en portföljandel på 42 procent alltför hög. Jag vidhåller dock att jag inte vill minska i mina starkaste aktier av diversifieringskäl. Mitt ställningstagande baserar sig på hur stor andel jag ser det som rimligt att investera i en aktie. Räknat i inköp utgör Minesto 15 procent av mina inköp idag och 10 procent av mina inköp under en femårsperiod (jag har hela tiden tillåtit mig att investera 10 procent av portföljen i aktier som inte uppfyller mina utdelningsmål). Därför ser jag det som att jag har investerat min högsta försvarbara position på medellång sikt i aktien. Jag har också en orealiserad kursvinst på nästan en halv miljon kronor i Minesto. Ser det därför som avdelning lyxproblem att jag låter aktien vara kvar helt enkelt eftersom jag redan vid mitt första inköp bestämde mig för att köpa och öka så länge företaget utvecklas steg för steg mot sin kommersialisering. Minestos teknik fungerar i stor skala och levererar el. Det sista testet blir att se om kraftverken levererar så mycket el som kommersiellt utlovats i de bägge pilotprojekten. Det kommer vi få veta under det kommande året och därför behåller jag och tittar snarare på att öka om aktien skulle få en ny nedgång igen till dess.


aktieportföljens sammansättning exklusive Minesto
inser att läsbarheten är sådär - tar gärna emot designtips!

Åter till portföljen. För att tydligare kunna bedöma portföljens sammansättning och diversifiering och helt enkelt göra diagrammet mer lättöverskådligt har jag i min vanliga portföljuppdatering den här gången valt att exkludera Minesto och räkna portföljandel för återstående aktier.

 diagram med mina 25 största innehav och bättre läsbarhet

Finans är just nu överviktat helt enkelt eftersom jag har ökat i alla fyra storbankerna och Resurs den senaste tiden. Man kan säga att jag har tagit en dubbelt så stor position som jag vill ha långsiktigt i alla dessa aktier för att ha en lagom stor portföljandel den dag min portfölj är dubbelt så stor och överstiger tre miljoner kronor. Att Axfood och Realty Income utgör 15 procent tillsammans ger en god grund. Jag har också uppfyllt min målsättning att skala upp månadsutdelarna Boston Pizza och TransAlta Renewables liksom målet att öka långsiktigt stabila defensiva innehav som Kopparbergs, J&J och Investor. Oriflame säljs i uppköpet nu i juli och i övrigt är mina största innehav ungefär den typen av aktier som jag vill ha där. Jag skulle vilja öka mer i Castellum och Hemfosa och ytterligare i Investor och J&J så det är ett projekt över det kommande året. Just nu är aktierna dock dyra.

Något jag kan bli bättre på är att våga öka i bra innehav även när de upplevs som dyra. I Minesto har jag lyckats väl men jag behöver prioritera att frigöra tid att läsa in mig bättre också på andra bra aktier för att ha väl underbyggda skäl att öka. Av mina bästa innehav är noterbart att Tomra och Lagercrantz egentligen inte uppfyller mina utdelningsmålskriterier varför jag bara undantagsvis har köpt. Nyfosa är en avknoppning från Hemfosa. AstraZeneca var ett engångsköp när aktien var rejält urblåst för två år sedan eftersom jag såg det som ett engångstillfälle att ta in lite läkemedel i portföljen. Swedish Stirling, f.d. Ripasso Energy, tog jag in som en annan krydda i portföljen samtidigt som Minesto. Tekniken är smart men jag har tyckt att företaget är mer svåranalyserat och därför har jag inte ökat. Jag har också sålt av såpass mycket att jag redan realiserat en vinst som gör att jag inte kan gå med förlust oavsett hur det går framöver. Soltech är ett nytt innehav där jag försökte teckna fem gånger så många aktier. Emissionen övertecknades med tre gånger och aktien var värd det dubbla redan när den började handlas. Generellt är jag skeptisk till att investera i den starkt konkurrensutsatta solenergimarknaden där det också finns politiska risker. Samtidigt tycker jag att integrerade solpaneler är en briljant affärsidé och såvitt jag kan bedöma är Soltech långt framme design och teknikmässigt. Kan man öka effektiviteten och närma sig traditionella solpaneler kan det här företaget växa ytterligare. Sämst innehav är förstås MQ men även H&M och Serneke även om de senare har utvecklats bättre på sistone underbyggt av mer lovande rapporter. Det finns ytterligare några surdegar som ligger på minus men de har återhämtat sig det senaste halvåret.

En lärdom jag har börjat tillämpa är att jag nu intar större engångspositioner när jag tror att ett tillfälle har uppstått. Jag gör helt enkelt färre men större köp snarare än att köpa småskvättar. Detta beror på att jag upptäckte när portföljen växte att mina små dag-till-dag-köp som jag fortfarande gör ibland snarare minskade portföljandelen över tid i bra aktier trots att jag köpte kontinuerligt. Att jag har möjliggjort belåning som normalt uppgår till allra högst 10 procent av portföljen möjliggör också att jag kan utnyttja enskilda tillfällen att öka. Det återstår att se när jag summerar om fem år om det var klokt eller dumdristigt.

Portföljens direktavkastning överstiger 5 procent och landar runt 5 procent om man räknar av min köpandel i Minesto. Det är väl över mitt långsiktiga mål om 4,25 procent. En utmaning är dock att de aktier med högst direktavkastning minskar i portföljandel. Samtidigt gör det mig inte särskilt mycket eftersom jag just nu är i en fas där jag prioriterar stabilitet och hellre ökar i lite tryggare aktier med idag lägre direktavkastning som kan få öka de kommande åren. När dessa aktier också har 4,25 procent eller mer i direktavkastning har jag en riktigt fin balans i portföljen.

 

Min sharpekvot är i skrivande stund på rekordnivån 2,51 medan standardavvikelsen också är i högsta laget på 18,99 procent. Orsaken är dock trevlig i uppgång.

Belåningen är relativt hög men den har också möjliggjort den snabba värdeökningen i Minesto. Jag kommer försöka minska till under 5 procent och lite lägre ränta det kommande halvåret.

Har fått frågor om startkapital. Portföljen startade i princip från noll kronor runt midsommar 2016. Jag hade 50 000 kronor som fördes över under den sommaren innan jag började månadsspara löpande i augusti 2016. Mina insättningar är höga och har ökat med 25 procent år tre jämfört med år ett. Mer än 83 procent av insättningarna kommer från löpande månadsinsättningar medan resterande knappt 13 procent kommer från försäljningar och utdelningar av aktier på VP-konto och annat spar som förts över till aktieportföljen i ISK/KF. Jag kommer vara kvar utomlands några år till och ser just nu över hur högt sparande jag ska ha de kommande åren. Det kan bli så att jag minskar sparkvoten något men också att jag ökar insättningarna med ytterligare minst 50 000 kronor per år.

Vågar man drömma om ett portföljvärde över 3 miljoner kronor redan efter fem år med portföljen?

tisdag 18 juni 2019

Aktieportföljen passerar 1 750 000 kronor

Min nästa milstolpe passerades förra veckan: aktieportföljen översteg 1 500 000 kronor brutto. Eftersom jag var på resande fot upptäckte jag det först i helgen. Och innan jag han skriva ett inlägg som jag brukar hade aktieportföljen redan tagit ett skutt halvvägs till nästa milstolpe och är nu värd 1 750 000 kronor. Jag är långt före prognosen som var december 2022. På torsdag är det tre år med aktieportföljen och jag kan konstatera om att det har gått långt bättre än vad jag hade vågat drömma om! Brutto är portföljen i skrivande stund värd 1 920 000 kronor. Fortsätter uppgången i Minesto veckan ut firar jag midsommar med en aktieportfölj som överstiger 2 miljoner kronor!

Samtidigt kommer jag inte uppnå nästa mål om 5 000 kronor per månad i genomsnittlig utdelning senast i september i år. En anledning är förstås att jag har investerat 15 procent av mina insättningar i Minesto. Hade dessa istället investerats i utdelningsaktier hade kalkylen hållit. Idag är jag inte särskilt ledsen över det. Rimligen bör detta mål istället uppnås någon gång under slutet av 2020.

Nästa stora mål är att mina kapitaltillgångar netto ska överstiga 3 miljoner kronor. Det förväntas jag uppnå 2024. Med senaste tidens ökning i Minesto tror jag att det kommer att gå snabbare, fullt möjligt inom två år. Faktum är att jag i skrivande stund redan har 2,5 miljoner kronor brutto men då har jag också en hävstång med belåningsgrad strax under 8 procent.

Minesto har ökat tvåsiffrigt idag också. Delvis en följd av att aktien igår noterade nytt all time high och stängde på 19,90 kronor. Idag kom ytterligare kapital på 12,5 miljoner kronor från Energimyndigheten (länk) vilket slutgiltigt torde garantera full finansiering för kommersialiseringen av pågående projekt utanför Wales och på Färöarna.

Jag sätter också upp ett nytt mål och hoppas kunna uppnå en aktieportfölj värd 2 miljoner kronor netto senast september 2020. Med dagens värdering borde jag kunna uppnå det lagom till påsk men jag vill också ta höjd för en börsnedgång och nedåtrekyl i Minesto och lägger därför till ett halvår ytterligare varvid kapitalinsättningarna ensamma borde vara tillräckliga för att nå målet.

Börjar också snegla på att bli Private Banking-kund hos Avanza. Om jag flyttar över mina övriga kapitaltillgångar bör jag kunna uppnå det inom 1-2 år. Det som lockar är dels det lägre courtaget på 0,15 procent (1 krona per tusenlapp), dels den lägre räntan (4 punkter på 25 procents belåning men 2 procent lägre på 50 procents belåning vilket möjliggör mer aktiv hävstång än idag). Det som avskräcker är att jag har en god relation till min lokalbank som jag värnar för den dag jag vill köpa hus i Sverige (erbjuds i praktiken en ränta som är snarlik Avanzas Bolån+ och kan i nuläget antagligen ändå inte utnyttja superbolånet som är moroten på längre sikt).

lördag 15 juni 2019

Fem lärdomar efter tre år med portföljen

Minesto har ökat med 30 procent den gångna veckan och det innebär att min portfölj brutto med hävstång är värd mer än 1,8 miljoner kronor. Hisnande eftersom det till midsommar bara är tre år sedan jag startade min aktieportfölj.

Jag har tidigare skrivit om ytterligare finansiering till Minesto (länk) och skrivit flera inlägg om aktien under fliken Minesto. Dagens ökning skedde när aktien nu noteras i ett First North 25-index som en av listans mest omsatta aktier. Det innebär i sig ett ökat intresse och större handel. Det är också kulmen på veckans uppgång som beror på att finansiering är säkrad i kommersialiseringsfasens kritiska skede varför emissioner nu kan uteslutas av det skälet.

För egen del har jag sett det som tillfälle till reflektion då jag under de här tre åren har lärt mig en del från varför jag har lyckats så bra med just Minesto när jag har misslyckats med en del andra aktier (Minesto är ironiskt nog ett undantag från min utdelningsstrategi). Sammanfattar i fem lärdomar.

Sälj inte vinnare - öka istället när läge ges

Det är lätt att frestas att ta hem vinsten i aktier när de har ökat en tid. I fallet Minesto rör det sig för min del om möjligheten att realisera en vinst på flera hundra tusen kronor. En viktig lärdom nu var att jag vågade behålla den ökning med 10 procent ytterligare jämfört med mitt tidigare innehav som jag gjorde i måndags. Aktien är upp hela 30 procent sedan dess. Den allra viktigaste lärdomen här är att jag flera gånger - även när jag ibland har tyckt att aktien på intet sätt har varit billig - har ökat när utrymme har funnits. Det har hittills belönat mig rikligt. Jag inser förstås att en nedåtrekyl kan följa och att aktien kan vara värd vad jag senast ökade för igen om några dagar. Jag inser förstås också att Minesto måste lyckas med sin kommersialisering för att aktien ska vara försvarbar på nuvarande nivåer där detta redan kalkylerats in i aktiekursen. Men jag tar med mig inför framtiden att jag - så länge aktien är rimligt värderad - bör våga fortsätta öka kontinuerligt i aktier som jag tror på och inte ska frestas att ta hem kortsiktiga vinster så länge företaget fundamentalt utvecklas som jag vill.

Sälj surdegarna istället om du behöver likvider

Jag har länge haft ett motstånd mot att sälja aktier som underpresterar. Framförallt för att de oftast fortfarande uppfyller mina grundantaganden från när jag valde att gå in i aktien (Multiconsult och Serneke är två bra exempel från min portfölj). Därtill innebär min relativt defensiva utdelningsstrategi med ett mål om 4 procents årlig utdelning och 5 procents avkastning per år att det skulle ta många år att ta igen en förlust. Eftersom aktier som värderas till förlust fortfarande ger nog så god utdelning är mina incitament att behålla i regel starkare. Men mitt ägande i Minesto och att jag sneglar på fritidshus har fått mig att börja omvärdera, svälja stoltheten och sälja surdegar. Det är ju nämligen så att det vore kapitalförstöring att sälja Minesto även om det skulle realisera min bästa vinst någonsin. Det beror helt enkelt på att jag tror att aktien har förutsättning att vara värd det dubbla på några års sikt. Då är det helt enkelt rimligare att sälja till exempel MQ som är ned 85 procent eftersom förutsättningarna för att få igen de pengarna är lägre på några års sikt (även om jag bestämt tror att MQ kommer återhämta sig och generera utdelning igen på sikt). Nyckeln för mig är nu hur mycket likvider jag vill använda till något jag tror mer på - oavsett om det är bättre aktier eller fritidshusköp. Därför har jag bestämt mig för att i ett sådant läge se surdegen som att den är värd just vad jag får ut idag och istället räkna på vad dagsvärdet är värt omsatt i andra aktier eller lägre bolån till bättre ränta.

Gör din hemläxa i lugn och ro - det vinner du på i skarpt läge

Något jag mer och mer har lärt mig värdet av är att göra min hemläxa och läsa på ordentligt om företagen jag äger. Det innebär naturligtvis inte alltid att aktien utvecklas som jag hoppas. Men det innebär att jag vet hur jag värderar aktien och varför jag tror på aktien oberoende av hur marknaden agerar. Det gör att jag kan våga öka också i tider när aktien är nedvärderad. Jag märker mer och mer att jag har bättre koll på några aktier i portföljen än andra just för att jag aktivt läser allt som skrivs om dem. Serneke är ett annat exempel där jag tycker att jag fattar välgrundade beslut just för att jag noga följer hur företaget utvecklas. Just Minesto är ett särskilt lyckat exempel eftersom jag har bildat mig en egen uppfattning om aktiens värde och vilka parametrar som styr dess framtida värde. Det gör att jag lättare förstår vad marknaden reagerar på när det sker kraftiga rörelser. Då kan jag lättare bedöma om det finns substans bakom eller är en överreaktion. Nu är det väl i och för sig en överreaktion uppåt men jag förstår att man testar ATH när företaget har säkrat finansiering genom den kritiska kommersialiseringsfasen och inte kommer behöva genomföra en emission av detta skäl vilket lockar till sig större investerare. Likaså förstår jag när aktien - utan synbar anledning - plötsligt tappar väl mycket i värde. Därför har jag vågat öka längs vägen eftersom jag inser att min grundtes fortfarande håller och att ingen väsentlig negativ information har tillkommit som har förändrat det scenario som låg till grund för att jag gick in i aktien från första början. Framöver funderar jag på att sälja av några småinnehav - även några av de som går bra - för att fokusera mer på de aktier som jag verkligen följer ordentligt. Jag tror att det lönar sig i längden.

Köp inte fallande knivar men med hemläxan gjord vet du varför du ökar 

Jag har varit ganska flitig i att öka på vägen ned i aktier eller under nedgångar. Ibland har det blivit fina vinster men det har också inneburit några rejäla surdegar. Jag har dock märkt att jag tenderar öka för tidigt på vägen ned och sedan ibland dras med i pessimismen väl på botten när det bästa läget att öka om man tror på en vändning finns. Här vore det mer rationellt att ha mer is i magen och spara möjligheten att öka större i ett senare skede. Man vet förvisso aldrig när botten inträffar men det är oftast bättre att öka på ett uppåtrally till priset av några procent dyrare än botten än att öka för tidigt när man inte vet hur långt fallet till botten är. Min senaste ökning i Serneke och Clas Ohlson är bra exempel - jag såg i rapporten och orderingången konkreta exempel på bättre tider som jag inte tyckte att marknaden hade värderat in. Därför kunde jag öka tidigt och belönades för det eftersom marknaden upptäcker samma sak. Återigen hemläxan och den egna analysen som gör skillnaden.

Håll koll på portföljandelen men låt inte en hög portföljandel i vinnare avskräcka dig

Jag förstår verkligen inte dem som minskar i sina bästa aktier för att portföljandelen blir för hög. Min portföljandel i Minesto är i skrivande stund 35 procent. Ja, jag inser att det är galet högt. Men min poäng är att det som egentligen är mest relevant är hur stor portföljandelen var räknat i inköpspris. Där är portföljandelen förvisso fortfarande osunt höga 15 procent men i det här fallet har det en rimlig förklaring. Det är nämligen så att jag allt mer går över till en filosofi där jag ökar stort i aktier när tillfälle ges men då utifrån en vision om hur stor portföljandel som är försvarbar på sikt. Jag har helt enkelt frågat mig hur stor portföljandel som är försvarbar när min aktieportfölj är värd 3 miljoner kronor. Då har jag kommit fram till att jag inte kan ha en portföljandel över 10 procent i en enskild aktie. I just fallet Minesto har jag velat öka med ännu mer men här går den faktiska smärtgränsen för hur mycket jag kan öka i en enskild aktie. Det här är också viktigt för naturligtvis ska jag inte sticka med en stol med att det hade varit gott att äga tre gånger så många Minestoaktier men genom att återgå till den här principen ser jag att jag har fattat ett rationellt val baserat på tydliga principer om hur mycket som är som maximum försvarbart att äga på sikt. Det gör också att jag lättare kan försvara att ibland öka med belåning. Där finns också komponenten att det inte vore försvarbart att öka så mycket att räntan skulle bli så hög att den äter upp en för stor del av kurstillväxten. Huvudpoängen är till syvende och sist att om Minesto inte hade utvecklats så fint som aktien har gjort hittills hade jag inte haft huvudbry från början över att portföljandelen är så stor.

Till sist ska det också fortsättningsvis bli spännande och roligt att följa Minesto. Jag ser an på aktien med tålamod och min utgångspunkt är att inget avgörande händer än på ett halvår, allt annat vore en glad överraskning. Det viktiga är att företaget lyckas bevisa att det levererar el på kommersiellt gångbara grunder såsom man har förespeglat i projekten i Wales och på Färöarna. Lyckas det är framtiden ljus. Skulle marknaden börja svikta om nyheter dröjer kan ni lita på att jag ökar - igen.

måndag 10 juni 2019

Ökat i Handelsbanken

Mitt förstaval som investerare bland svenska banker har alltid varit Handelsbanken. Jag är också kund i banken privat och de är mitt val för dagliga bankärenden även om jag använder Avanza för aktiesparande och en lokal sparbank som jag har bra kundrelationer med för särskilda ändamål.

Jag är dock kluven till Handelsbanken eftersom jag tror att de på längre sikt kommer få svårare i konkurrens med nischaktörer. Deras ena styrka har historiskt varit att de är kundorienterade med kontor lokalt vilket blir en allt dyrare konkurrensfördel när konkurrenter i högre grad blir digitala. Dessutom har man haft utmaningar med företagskultur och brist på kontinuitet i ledning som reser en del frågetecken. Jag har därför ett kritiskt förhållningssätt till aktien. Deras andra styrka är dock att Handelsbanken inte bara är Sveriges stabilaste bank utan också hör till de aktörer som har bäst kreditbetyg globalt. Risken är helt enkelt lägre i Handelsbanken än konkurrenterna och med min defensiva hållning värdesätter jag det trots att jag äger lite aktier i de andra tre storbankerna också som handlas till betydligt högre direktavkastning. Därför valde jag idag att passa på att öka. Min gräns var egentligen 91,50 kronor (direktavkastning över 6 procent). Nu betalade jag en krona mer per aktie men det rör sig om ett par hundralappar. Jag kunde tack vare engångsköpet utnyttja en bättre courtageklass och betalar därför bara cirka 15 öre per aktie i courtage till Avanza. Sparad femtiolapp!

Ökningen innebär att jag nu har en portföljandel väl över 4 procent och även på lång sikt när min aktieportfölj är värd 3 miljoner kronor kommer min portföljandel vara omkring 2,5 procent vilket jag tycker är ganska rimligt. Att ha en såpass stabil aktie som bas och dessutom handla den 1,5 procent över mina ordinarie genomsnittliga utdelningsmål känns riktigt bra. Dagens ökning höjer ensam portföljens genomsnittliga utdelning med nästan 2,5 procent! (procent mer än dagens värde, inte procentenheter)

En glädjande nyhet idag var att Minesto har fått ytterligare finansiering för sin kommersialisering på Färöarna (länk). Det viktiga med den här och den tidigare nyheten om (större) finansiering från Wales är att Minesto nu bör ha de medel de behöver för att genomföra kommersialiseringen. Det innebär att risken för en nyemission är liten och skulle en sådan äga rum är det i så fall antagligen för att man vill expandera snabbare än man har kapital till idag. Det är nog också huvudskälet till att aktien var upp med omkring 15 procent idag. Tekniken levererar redan el så vad som återstår är att se om den kan leverera tillräcklig el för att vara kommersiellt gångbar i full skala. Det kommer bli spännande att följa kommande månader. Västra Hamnen har värderat upp Minesto i sin reviderade analys (länk).

Jag ser det som att förutsättningarna kvarstår ungefär som i höstas men att finansieringen är säkrare. Mitt case håller och därför ökade jag i morse på nyheten. I Minesto har jag redan ett mycket stort långsiktigt innehav just för att aktien har vuxit så mycket och jag ökade stort och tecknade fullt i emissionen ifjol. Därför är mitt utrymme att öka rimligtvis inte så stort. Aktien utgör i skrivande stund mellan 25-33 procent av portföljen vilket är orimligt mycket i ett medellångt perspektiv. Det var frestande att plocka hem några tusenlappar i vinst på köpet i morse men jag har, åtminstone idag, valt att inte göra det. Utmaningen är att det tär på belåningen på sikt när jag kommer vilja öka i annat för att bredda och diversifiera portföljen så återstår att se om jag bibehåller min nya position i sin helhet eller tar hem vinst de kommande dagarna.

onsdag 5 juni 2019

Stark bokslutskommuniké från Clas Ohlson

Clas Ohlson presenterade en stark bokslutskommuniké för verksamhetsåret (länk) som toppades av särskilt fina försäljningssiffror under maj månad. Sammantaget ingjuter rapporten framtidstro igen. Aktien handlades 3 procent upp idag efter en tids uppgång inför bokslutskommunikén.

Försäljningen ökar med 4 procent över helåret, men 6 procent under maj månad vilket är 5 procent mer än ifjol. Tillväxten ökade organiskt med 4 procent över helåret (1 procent i jämförbara enheter). Clas Ohlson är förstås ingen tillväxtaktie eftersom det är ett väletablerat företag på den nordiska marknaden. Att företaget trots de senaste två årens utmaningar nu åter vänder till ökad försäljning och tillväxt är ett nödvändigt styrkebesked.
Desto mer intressant är att försäljningen online fortsätter att öka snabbt. Hela 47 procent över verksamhetsåret och nu senast en ökning på 26 procent i maj. Detta motsvarar dock bara 6 procent av företagets totala försäljning varför ökningens påverkan på resultatet ännu är begränsad.

Resultat och vinst per aktie minskar till följd av stora engångskostnader för nedstängning i UK och Tyskland samt investeringar av engångskaraktär för framtiden.
Kassaflödet är dock tydligt förbättrat jämfört med föregående år. Även om man till sist landar på -11 Mkr är det väsentligt bättre än fjolårets -514 Mkr. En mycket viktig signal om att åtgärder har givit önskad effekt. Vi ska därför kunna förvänta oss ett positivt kassaflöde i nästa års bokslutskommuniké.
Noterbart är att det är verksamheten i UK och Tyskland som tynger där Clas Ohlson tar engångskostnader för att stänga butiker och endast fokusera på handel online. Samtidigt har man sett över sitt butiksnät på den nordiska marknaden och tagit kostnader för att effektivisera handelsyta, stänga olönsamma butiker och öppna nya butiker. Det förvånade dock mig att man till sist netto har öppnat tre nya butiker under verksamhetsåret trots alla utgifter för neddragningar och onlinesatsning. Likaså ökar antalet anställda totalt sett med 5 procent trots strategiska neddragningar på flera håll.

Det här är väsentligt eftersom det är just UK och Tyskland som tynger resultatet. Försäljningen ökade med 10 procent i Sverige under maj och 5 respektive 4 procent i Norge och Finland.

Noterbart är att valutaeffekt från starkare NOK är positiv för företaget men samtidigt påverkas Clas Ohlson av den svaga kronan då inköp i bland annat USD blir dyrare.

En intressant notis för den miljöintresserade är att Clas Ohlson under 2019 fasar ut engångsartiklar av plast. Förvisso finns det EU-rättsliga krav på detta men det glädjer mig likväl att företaget aktivt tar tag i det här direkt.

Att Clas Ohlson skulle bibehålla utdelningen på 6,25 kronor också i år har VD Lyrå tidigare kommunicerat. Däremot var det en nyhet att Clas Ohlson hakar på trenden att dela upp utdelningen på 3,125 kronor vardera i september 2019 och januari 2020. Utdelningsandelen på alarmerande höga 573 procent av verksamhetsårets resultat är naturligtvis inte långsiktigt hållbar trots en hög egen kassa. Samtidigt ska resultatet ses i ljuset av höga utgifter för stängningar av butiker i UK och Tyskland samt investeringar i Clas Ohlsons nya erbjudande för det kommande seklet (CO100+). En egentlig utdelningsandel ligger snarare någonstans omkring 125-150 procent vilket fortfarande är ohållbart på sikt.

Verksamhetsårets butiksstängningar i ovan nämnda länder beräknas till 210 miljoner kronor i engångskostnader vilket kan jämföras med fjolårets resultat på 468 miljoner kronor eller 5,66 kronor per aktie. Till detta kommer också betydande engångskostnader för handlingsprogrammet CO100+ och affärssystemet sCORE's implementering. De senares storlek är inte uppenbara vid en första genomläsning även om man säkert kan uppskatta dessa genom att jämföra med tidigare rapporter. VD Lyrå uppger att ungefär 2 procent av rörelsemarginalen har investerats vilket motsvarar cirka 180 miljoner kronor. Lyrå talar vidare om att man i framtiden ska kunna reducera de årliga kostnaderna med 200-250 miljoner kronor per år med full effekt om två år. I så fall skulle Clas Ohlson när engångskostnaderna är avräknade allt annat lika leverera en vinst per aktie som överstiger 5,85 kronor per aktie. Hur som helst bör man med säkerhet kunna räkna med att Clas Ohlson utan den här typen av kostnader baserat på de estimat som presenteras i rapporten kommer kunna leverera en vinst som överstiger 5 kronor per aktie. Historiskt har företaget levererat en vinst per aktie mellan 5 och 7,50 kronor per aktie det senaste decenniet. Mycket talar därför för att företaget kommer klara att återgå till den lönsamhetsnivån igen kommande år. Utdelningsandelen lär fortsatt vara hög men å andra sidan är Clas Ohlson ett moget företag där investeringsbehoven framgent kan förväntas vara mindre. Kassan finns där dessutom fortfarande om man måste investera. Clas Ohlson har redan kommunicerat målsättningen att bibehålla utdelningen också nästa år men jag är övertygad om att så kommer ske även på 2-3 års sikt. Utdelningsmålet är formellt att företaget delar ut 50% av sitt nettoresultat. Därför bör man ha i åtanke på lång sikt att det finns en risk att utdelningen kan sänkas nedåt 3-4 kronor per aktie. Med dagens aktiekurs innebär även en sänkning till sådana nivåer en yield on cost på 3,33-4,44 procent vilket är fullt försvarbart.

Avslutningsvis finns därför en annan utmaning att hålla ett öga på. Intäkterna och tillväxten ökar men samtidigt har Clas Ohlson ännu inte lyckats återupprätta marginalmålet. Förenklat är intäkterna ännu relativt små på sålda varor. Här ska man komma ihåg att Clas Ohlson har haft jubileumsreakampanjer under året som har ökat försäljning på bekostnad av lägre marginaler. Den senaste månadens och kvartalets tydligt förbättrade intäkter och tillväxt är åtminstone tillräckligt för att lugna mig. Likaså det faktum att bruttomarginalen stärks från 36,7 till 38,2 procent. Rörelsemarginalen är samtidigt 3,5 procent exklusive avveckling av butiksnät i UK och Tyskland och endast 1,1 procent netto. En viktig fråga är också hur stor lönsamheten kommer bli online jämfört med i butiksnätet. Så länge Clas Ohlson kan vårda sitt varumärke på den nordiska marknaden är jag inte speciellt orolig men kommer kommande generationer känna samma sug att gå till Classe när de ska hemmafixa eller beställer de bara vad som är billigast. Här har Clas Ohlson en nyckelutmaning i att erbjuda rätt service både offline och online för att kunderna ska vara beredda att betala lite extra för komforten.

Jag har tidigare haft Clas Ohlson uppsatt på min interna lista för att minska i om jag behöver likvider och har varit inställd på att minska med 15 procent. Efter rapporten ser jag ingen anledning till det längre och kommer sikta på att behålla mitt nuvarande innehav som motsvarar cirka 2 procent av portföljen. Öka gjorde jag redan när aktien handlades till reapris runt 70 kronor per aktie. Eftersom jag äger aktier i Clas Ohlson kan det färga min syn på aktien även om jag eftersträvar objektivitet. Därför bör du inte läsa inlägget som finansiell rådgivning. Gör alltid din egen analys.