Min strategi

[Min strategi har inte uppdaterats mer genomgående sedan 2017 - läs sidorna om köpstrategi och säljstrategi nedan som är uppdaterade 2020, den här sidan har jag ännu inte hunnit uppdatera!]

Huvudfokus är på utdelning enligt kriterier

95 procent av portföljen ska bestå av utdelningsaktier.
80 procent av portföljen ska ha en normal utdelning på minst 3 procent mot köpkurs
60 procent av portföljen ska ha en normal utdelning på minst 4 procent mot köpkurs
5-10 procent av portföljen kan bestå av svagare utdelningsaktier men det är eftersträvansvärt att också dessa utdelar 1-2 procent och därmed går med vinst.
5 procent av portföljen kan kryddas med rena spekulationsaktier

Detta ger en god grund för en utdelning som åtminstone överstiger 3,5 procent per år med sikte mot en utdelning som närmar sig 5 procent. Jag ser 4,25 procent som en rimlig normalutdelning över tid.

Portföljsammansättning

Fem kärnaktier bör utgöra fundamentet i portföljen - normalt mellan 2,5% och 5 % vardera men upp till 10% per aktie vid tillfällen då de handlas till en god yield on cost (jag använder begreppet synonymt med direktavkastning vid aktieköp). Just nu är de Axfood, Castellum, Clas Ohlson, Handelsbanken och H&M. De ingår alla i FN:s Global Compact och har ett hållbarhetsarbete i framkant. OBS den här sidan behöver revideras. Jag ser idag inte längre Clas Ohlson och H&M som kärninnehav. Istället har jag ökat i Investor, J&J, Kopparbergs och Scandic. Behåller bägge aktierna som komplement men ökar mer blygsamt nuförtiden pga de företagsspecifika osäkerheterna.

Hemfosa och Skanska har en kärninnehavsliknande status och jag ökar i dem regelbundet som vore de kärninnehav. Dessa bägge aktierna känner jag dock till sämre och tar det därför lite mer försiktigt.

Cirka 10-20 övriga utdelningsaktier bör utgöra ett andra lager av stabila aktier. Då jag inte känner dessa bolag lika väl diversifieras risken genom att ingen av dessa aktier ska uppta mer än 5 procent av portföljen.

Svagare utdelningsaktier lever inte upp till mina utdelningsmål men är ändå såpass stabila aktier att jag vill äga dem långsiktigt. Exempel är Ahlsell, J&J och Tomra. Närmast har jag tagit in Kopparbergs i portföljen under den här kategorin. Målsättningen är att blanda högutdelare med långsiktig utdelningstillväxt för en bättre portföljbalans som helhet.

Resterande 5 procent utgör kryddor och rena spekulationer. Aldrig mer än 1 procent i en enskild aktie och normalt bör aktien endast utgöra några promille av portföljen. Här är jag beredd att förlora hela kapitalet i en enskild aktie men det skulle samtidigt inte äventyra en god utdelningsnivå. Jag tycker inte att man behöver vara utdelningsfundamentalist utan också ska kunna unna sig att spekulera lite i en rimlig och begränsad skala. Det är inte drömmen om kursraketen som hägrar utan snarare att jag tycker att det är roligt att också investera i annat än utdelningsaktier och i lite mer riskabla aktier. Merparten av dessa aktier kommer vara inom miljöteknik eller förnybar energi. Att avsätta en liten del av portföljen till detta medför att jag kan lägga huvudenergin på det som är långsiktigt intäktsbringande samtidigt som jag inte helt kompromissar med passion, intresse och möjlighet till både klipp och besvikelser.

Jag får många frågor om mitt stora innehav i Serneke. Det är ett specialfall där jag redan från början bestämde mig för att köpa just 500 aktier. När aktiekursen tog mycket stryk sedan branschen haft det tufft det senaste året och oron för långkonjunktur ökat har jag valt att öka till 1 000 aktier. Dessa har dessutom finansierats bortom mina ordinarie månadsinsättningar. Portföljandelen sjunker allteftersom jag ökar i andra aktier och är snart på en rätt normal nivå.

Köpstrategi

Min köpfilosofi baseras på en trestegsraket som är vägledande för vid vilka värderingar jag bör köpa och hur stora volymer. Jag försöker att öka regelbundet så länge aktierna är rimligt värderade och min portföljandel inte redan är alltför stor. Läs mer.

Säljstrategi

Utgångspunkten är köp och behåll. Därför undviker jag generellt att sälja aktier. Dels innebär försäljning fler beslut som ökar risken för misstag och dels innebär det ökade courtageutgifter.

Jag säljer ändå ibland aktier, framförallt om något fundamentalt har förändrats i aktien som innebär att mitt scenario som låg till grund för köpbeslutet inte längre gäller och riskbilden därmed ändras, samt utsikter för framtida vinst och utdelning. Jag säljer ibland också aktier i mindre innehav för att öka i andra innehav som vid tillfället handlas till bättre direktavkastning. Läs mer.

Belåning

Jag använder mig i princip inte av belåning. Däremot "lånar" jag kapital av mig själv vid de tillfällen då jag anser mig behöva lite mer likviditet. Läs mer. Rent formellt har jag rätt att låna av Avanza men avsikten är uteslutande att använda det om ett extraordinärt köpläge (köp C) skulle uppstå där jag snabbt vill öka mycket i en enskild aktie och samtidigt inte har likviditet. Det rör sig dock inte om hävstång utan endast om likviditet för att slippa krångla med överföringar från bankkonto i tid och otid och möjliggöra stående köporders. Jag betalar av lånet senast vid nästa kapitalöverföring

Uppdatering: under börsnedgången har jag utnyttjat tillfället att belåna portföljen med upp till 20 procent. Framförallt för att öka långsiktigt i förhållandevis stabila aktier. Min normala belåningsgrad ska vara 5-10 procent. Just nu är belåningsgraden cirka 3,5 procent med lägsta möjliga ränta.

Sparkvot

Min sparkvot är för närvarande cirka 70 procent.

Etik och hållbarhet

Etik och hållbarhet är viktigt för mig när jag investerar. Väljer därför bort flera sektorer av etiska och i några fall affärsmässiga skäl. Läs mer. Klicka gärna på fliken Hållbara Investeringar i menyn ovan. Där samlar jag alla inlägg om företagens hållbarhetsrapporter. Under fliken Miljöteknik samlar jag alla mina inlägg om miljöteknikaktier.

2 kommentarer:

  1. Krydda låter i mina öron som att man tillåter sig själv att ta högre risk utan att det är sannolikt att det betalar sig. Gillar inte riktigt det ordet. Hoppas du väljer de bästa "casen" så det inte skadar din totalavkastning. Lycka till :)

    SvaraRadera
  2. Ser ut som en bra strategi! Lycka till nu under 2017 och ser fram emot att följa din resa mot dina mål! Mvh Rik innan 30

    SvaraRadera