måndag 31 juli 2023

Utdelningar och aktieköp i juli

Juli hör jämte februari och augusti traditionellt till årets svagaste utdelningsmånader. Så också i år då utdelningen landade på 1 665 kronor vilket bara är min tredje bästa julinotering sedan start. Bara åtta aktier bidrog med utdelning, alla kvartals- eller månadsutdelare. Av för mig oklar anledning har Brookfield RES bokförts även i juli, avvaktar med att redovisa den nya utdelningen då det antagligen är en korrigering av ett misstag hos Avanza.

Portföljbelåningen har ökat till 5,0 procent. Anledningen till det är dels att jag har ökat aktieinköp vid rimliga lägen i några aktier, mer om det nedan, men också att jag inte har satt in hela månadsinsättningen ännu. Justerat för det ligger portföljbelåningen ungefär på samma nivåer som föregående månad och jag kommer att justera den igen till hösten. Traditionsenligt spar jag alltid lite mer likvider då jag brukar titta på fastigheter när jag är hemma på semester i Sverige. Skulle jag ta ett bolån är den räntan högre än räntan på min hävstång i portföljen. Apropå bostäder vill jag göra en shout out till Günter Mårder för hans folkbildande artiklar i år om hur man lägger skambud och köper bostäder till rimliga priser. Naturligtvis har mäklarorganisationer gått ut och försökt skrämma köpare från sådan praxis i syfte att hålla säljaren nöjd och få en bra provision för egen vinning. I förlängningen lär det inte hjälpa för marknadens "osynliga hand" kommer justera det högre än vanliga utbudet till den lägre än vanliga efterfrågan. Kort sagt säljare kommer behöva gå ned i pris, inte sällan med 20-30 procent av vad deras granne fick, för att få sålt fastigheten inom en överskådlig framtid. Förklaringen är helt enkelt att folk i allmänhet inte kommer ha möjlighet att få lika stora lånelöften tidigare till följd av de högre räntorna. Även om det fortfarande finns de som kan betala som förr är utbudet som sagt för högt. Lyssna på Günthers råd, de är kloka. Har för övrigt sett att det är någon sorts diskussion om bostadsrätt kontra hyresrätt på finanstwitter. Något som exemplen där missar är att det är krångligt att äga en bostad om man inte bor kontinuerligt i samma stad eller land. Förvisso kan man hyra ut om man ska utomlands ett par-tre år men om man mer regelbundet bor utomlands kan det bli rätt krångligt. Personligen föredrar jag därför att hyra bostad då det ger mer flexibilitet under utlandsvistelsen och istället för amortering kan jag lägga de pengarna in i aktieportföljen.

Så till aktieköpen. Cloetta föll efter att de gick ut med att de drog tillbaka Mums Mums. Den produkten var uppenbarligen inte lönsam och jag har personligen aldrig tyckt den har hört till de bättre i deras sortiment. Jag tackade och tog emot och har mer än dubblerat mitt innehav till en nivå där jag känner mig fullinvesterad. Inväntar några tusenlappar till i utdelning lagom till påsk. Att köpa till P/E omkring 14-15, över 5,25 procents direktavkastning och nära 95% av eget kapital är en fin värdering för ett defensivt dagligvaruföretag. Nu ska en brasklapp göras för att Cloetta har en högre skuldsättning än normalt efter investering i en ny fabrik för något år sedan men det är inom ramen för kärnverksamheten och något som bör kunna hanteras på några års sikt. Därutöver har en storägare gjort en större ökning av sitt innehav vilket brukar vara ett långsiktigt bra tecken. Omsättningen är god nog och stigande även om jag vill understryka att Cloetta är ett moget företag med sin största tillväxt bakom sig och ingen aktie som lär växa snabbare än index. Jag ser det ändå som en bra hörnsten i portföljen då det är relativt konjunkturokänsligt då människor köper godis även i lågkonjunkturer (även om det förstås är något man kan komma spara in på). Därför blev mums-mums-effekten mums-mums för min utdelningsportfölj.

XACT Högutdelande är en börshandlad utdelningsfond som jag håller ett öga på genom stående orders. Nu gick en sådan in i juli och jag har således ungefär 2 procent av portföljen i utdelningsfonden. Jag ser det som att den ger ytterligare diversifiering och i någon mån parerar mina egna misstag. Jag fick nya andelar till över 5 procents direktavkastning (netto avräknat den årliga avgiften på cirka 0,3 procent som jag är noga med att betona att man bör räkna med). Det här är en bra parkeringsplats för pengar tycker jag då kursen inte har så stor volatilitet. Det innebär att man inte kan förvänta sig någon kurstillväxt då den tenderar att ske i ökade utdelning istället varje år men det innebär samtidigt att utdelningsnivån också i regel innebär ett golv för hur lågt kursen kan sjunka. Jag lägger som sagt stående order på nivåer där jag tycker att jag får en god nog utdelning och då och då trillar de in. Nu kan jag ha en lite lägre order då det inte är någon brådska att öka än på ett tag. Tids nog erbjuder Mr. Market ett bra pris till mig igen.

Elanders är ett annat företag där jag har jobbat med stående order under väldigt lång tid. Nu fick jag förvisso bara 4 procents direktavkastning vid den här ökningen men då det är länge sedan jag har ökat i aktien och företaget i grunden är välskött med viss tillväxt har jag en längre tid planerat att ta en något större position för diversifiering. Jag tittar samtidigt på att öka på än lägre nivåer. På kort sikt påverkas företaget av konjunkturen men det handlas en bit under sitt eget kapital och har ett urstarkt kassaflöde varför jag ser det som en möjlighet att öka en långsiktig position steg för steg.

Profoto är det sista företaget jag har ökat i under juli. Också här rör det sig om över 5 procents direktavkastning och ett P/E i spannet 14-15 vilket är fullt försvarbart för ett företag med förmodade tillväxtmöjligheter. Det är en något mer osäker investering men sedan jag först tog in dem har jag hunnit få återbekräftat min investering i ytterligare ett par kvartalsrapporter. Jag nöjer mig i nuläget med en portföljandel på ungefär en halv procent av portföljen.

Jag får en del frågor om vad jag tror om aktiekursens utveckling i olika aktier. Jag investerar utifrån ett långsiktigt värdeperspektiv där jag utgår från de långsiktiga värden som finns i ett företag och ökar så länge verksamheten bedrivs bra och dessa värden ökar. Jag lägger ingen energi vid hur aktiekursen rör sig på dag, timme eller månadsbasis utan arbetar mer från liggande köporder som då och då faller in precis som exemplen ovan visar. Istället lägger jag min tid på att läsa rapporter, följa information om företagen och lyssna på rapportpresentationer med frågestund i poddformat. Det senare rekommenderas varmt!

Månaden summeras med över 71 000 kronor i erhållna utdelningar hittills i år netto efter avdragen utländsk källskatt. Just nu är det tveksamt om jag når 100 000 kronor i utdelningar redan i år på grund av ett par innehållna utdelningar men jag bygger portföljen tålmodigt steg för steg. Intrums innehållna utdelning i vår var förväntad och kalkylerad i min kalkyl och den blir naturligtvis en plump i kommande års utdelning men över tid ökar utdelningsportföljens utdelningar och det är det långsiktiga målet.

lördag 1 juli 2023

Utdelningar och aktieköp i juni

Juni brukar vara en lugn utdelningsmånad. Så också i år. Nio aktier delade totalt ut 2 216 kronor.

För den nyfikne uppdaterar jag traditionsenligt min portföljöversyn varje år efter midsommar. Ett separat blogginlägg om det skrevs förra veckan.

Under juni har jag som jag skrev i portföljuppdateringen äntligen uppnått mitt mål om att sänka min portföljbelåning till den lägsta räntenivån. Nu innebär det inte längre nollränta men jag planerar att som utgångsläge hålla mig på den lägsta nivån för att tillfälligt överskrida denna när det dyker upp bra köptillfällen. Vid månadsskiftet är belåningen 3,7 procent vilket är den lägsta nivån sedan före pandemin. Några köporders gick in tidigare i månaden och några aktier har återhämtat sig med ökat portföljvärde som följd men dessförinnan var skuldsättningen under 3,5 procent. Under det andra halvåret tittar jag nu på att börja öka mer aktivt i olika aktier igen då en lägre belåning inte är ett självändamål. Utdelningarna kommer över tid ändå att sänka belåningen ytterligare. Samtidigt ställer jag det mot att jag sedan ett år tillbaka har börjat titta mer aktivt på att lösa ett boende i Sverige inför att jag någon gång i framtiden flyttar tillbaka. Om det blir bostadsrätt eller istället hyresrätt/andrahand med eget fritidshus har jag inte bestämt ännu. Det senare alternativet lockar då jag hellre har en fast punkt under semestern och en framtida pension så småningom än där jag befinner mig i jobbet om jag skulle flytta hem.

Jag har åter börjat arbeta mer aktivt med stående köporders som ligger på en nivå som jag finner rimlig där flera tenderar att gå igenom när Mr. Market har en dålig dag eller vecka. Jag följer upp dessa varje helg för att säkerställa att jag inte sätter orders alltför snålt men i regel är det ett bra sätt att fasa in mig bit för bit i aktier. Under juni har jag ökat i Cloetta som handlas till en bra direktavkastning över fem procent och förvisso har lite högre skuldsättning än vanligt då de gjorde en större investering innan räntorna sköt i höjden men som i grunden är en defensiv aktie då godis inte är speciellt konjunkturkänsligt. I Castellum köpte jag ytterligare något hundratal aktier för att runda av uppåt till närmaste jämna tusental aktier efter nyemissionen. Jag lyckades få den för under hundra kronor styck vilket är mindre än 2/3 av eget kapital, en rätt bra värdering på ett på det stora hela bra företag som just nu pressas av räntor men också är välkapitaliserat genom Roger Akelius inträde och nyemissionen som var förmånlig för oss aktieägare varför jag tecknade så många aktier jag lyckades få. Tids nog får vi nog utdelning igen, kanske 2025. En order föll också in för att öka i Inwido när aktien handlades under eget kapital. Företaget pressas naturligtvis av konjunkturen men har gått in i det högre ränteläget med en fin orderbok och är i grunden ett välskött företag med fin tillväxtpotential på längre sikt. Mitt innehav börjar bli väl stort men jag vill inte försumma lägen att öka på bra nivåer. Det har även blivit ytterligare en ökning i TransAlta RES. Företaget hade problem med återinvesteringar i en vindkraftspark i Kanada förra året men många av de kostnaderna är nu tagna och verksamheten är sund där ledningen har en klok och konservativ syn på risk och nyinvesteringar samtidigt som intäkter tickar in löpande från de energiinvesteringar man äger sedan gammalt. Det finns möjlighet till aktieåterköp i korten om man inte skulle få utrymme att investera och kanske vore det ett bra läge för ledningen nu när aktien är relativt lågt värderad. Jag gillar den här typen av tråkaktier som äger tillgångar som de förvaltar på ett långsiktigt klokt sätt. Till sist blev det också en mindre ökning i Cibus. Ränterisken är hög precis som i de flesta fastighetsaktier och skuldsättningen är hög. Samtidigt är tillgångarna utpräglat defensiva, främst livsmedelsaffärer i Sverige och Finland. Jag tar därför en kalkylerad risk att återinvestera utdelning löpande men med en rätt låg portföljandel.

Jag får då och då frågor om Minesto. De här månadssammanfattningarna är mest en slags månadsvis dagbok jag för över portföljutveckling, hur utdelningsportföljen utvecklas och hur jag agerar i olika aktier. Syftet är att kunna lära mig av mitt sparande över tid. Jag skriver därför inte om allt som händer i Minesto för mitt perspektiv i Minesto är långsiktigt precis som i utdelningsaktierna. Jag tror att det är osunt att följa en aktie på dag- eller veckobasis och det är bara tre veckor sedan vi senast fick en uppdatering med goda besked. Mitt sparande utgår allt som oftast från de översyner jag gör varje helg. Det finns saker jag vill se ska hända i företagets utveckling under det andra halvåret men jag sitter lugn i båten och känner mig tillräckligt trygg i vad vi vet hittills. Hur som helst valde jag att göra en lite större ökning igen på de besked som kom tidigare i månaden (vilket också syns i portföljuppdateringen). Jämfört med mitt initiala scenario för Minesto finns förvisso negativt i att det har blivit utspädning och tagit något längre tid än jag hade hoppats på. Samtidigt har företaget bara på Färöarna en potential i realiserbara projekt som är mer än dubbelt så stor som jag beräknade i det skedet. Och den globala potentialen är större än jag hade vågat drömma om i mina mest optimistiska case. Jag tycker därför fortsatt att det är en bra risk-reward i aktien men understryker som alltid att det är en aktie med hög risk då intäkterna ännu är symboliska och de inte går med vinst än.

Till det där med sparande, Avanza har inte precis rosat marknaden för oss kunder på senare tid. Tycker inte längre att de lever upp till epitetet spararnas bank och att det finns mycket att önska som kund. Samtidigt är jag inget fan av Nordnet och tycker inte att det finns bättre alternativ. En sak som jag dock gillar med Avanza är att man kan lyssna på presentationer från kvartalsrapporter i podd-format genom deras hemsida. Det är en bra tjänst som jag har börjat använda allt mer. Under juni lyssnade jag t.ex. igenom Cloetta, Scandic Hotels och TransAlta RES senaste rapportpresentationer. Ledningarna är förstås måna om att ge en positiv bild men jag tycker att jag fick bra svar på mina frågor och det ringer ofta in professionella analytiker som ger en hel del skarpa frågor. Det gör det lättare att förstå företagen.

Till sist har mina totala utdelningar för 2023 redan passerat 69 342 kronor i juni efter avdragen källskatt. Det innebär att jag redan under det första halvåret har passerat hela 2022 års totala utdelningar. Nu utdelas förvisso majoriteten av utdelningen alltid under vårmånaderna men det är ändå ett roligt kvitto på att utdelningsportföljen börjar röra sig i rätt riktning. Prognosen för helåret är i skrivande stund ungefär 92 000 kronor vilket är något lägre än de 100 000 kronor jag har som förhoppning. Då har jag räknat med sänkta eller uteblivna utdelningar men däremot inte alls räknat med positiva valutaeffekter vilka i år borde inbringa minst en tusenlapp mer än jag har kalkylerat med.