lördag 24 november 2018

Ris och ros efter Avanzas Black Friday

Jag har mycket uppskattat Avanzas Black Friday-kampanjer med gratis courtage på amerikanska aktier. Med tanke på att Avanza har kört flera liknande kampanjer för utländska aktier det senaste året har jag någonstans dock varit beredd på att de inte skulle köra den två gånger per år för amerikanska aktier. Den här gången var amerikanska aktier dessutom dyra samtidigt som jag inte hade så mycket likvider kvar och hade behövt köpa på kredit inför löneöverföringen på måndag.

Avanza gjorde istället en kampanj där man erbjöd kanske marknadens bästa ränta på kort bindningstid över sex månader. Ett fint erbjudande men sättet det lades fram på irriterade mig.

Hasta inte fram kampanjer i sista minuten

Tänk på att kunden har en alternativkostnad i form av en kundrelation med sin nuvarande bank. I mitt fall har jag en femton år gammal utmärkt kundrelation som bland annat har inneburit ett stående lånelöfte med flexibilitet bortom excelarken. Avanzas bolåneerbjudande är av olika skäl krångligt för den som är delvis bosatt i utlandet varför jag helt enkelt inte vill kasta bort en utmärkt och förtroendefull relation till min bank. Skulle det bli skarpt läge värdesätter jag att kunna lösa bolån till objektet jag kan köpa eftersom banken väl förstår hur min ekonomi ser ut och kan ge mig en förmånlig ränta i princip med ett kort telefonsamtal (jag använder ingen av de fyra storbankerna utan sparar i en lokal bank som använder en av storbankernas system men i övrigt är fristående).

Tänk på att överföringar av större belopp är en stor sak för kunden

För den som för över större belopp är man mån om att säkerställa att man faktiskt kommer kunna ta del av den utlovade räntan utan att något skiter sig på vägen tekniskt. Här visade det sig mycket riktigt att Avanza tidvis hade utmaningar med kapaciteten när många förde över pengar samtidigt. Förvisso fanns tydlig information i Q&A på hemsidan men likväl är det för kunden omständligt att först föra över ett belopp från sin nuvarande bank, därefter öppna ett nytt konto, därefter föra över pengarna till nämnda konto för att låsa avtalet. För den som har ont om tid avstår man gärna risken att något skiter sig i något led. Här hade jag hellre sett att Avanza hade antingen gått ut 2-3 dagar tidigare med kampanjen så att man i lugn och ro kunnat genomföra det första steget att föra över pengar på Avanzas depå. Då hade det varit en enkel sak att sedan föra över pengar till själva sparkontot och sluta avtalet via bank-ID. Alternativt kunde Avanza ha givit kunder möjlighet att på något sätt teckna upp sig mot kampanjen för en viss summa men ge kunderna helgen på sig att i lugn och ro föra över pengarna. Inser att det senare kräver viss administration eller IT-lösningar men nu lämpar Avanza istället över på kunderna att administrera det hela där risken är att många faktiskt kommer klanta till det på något sätt och gå miste om erbjudandet vilket i slutändan kan resultera i en hel del administration för kundservicen ändå när man retroaktivt kommer behöva lösa det hela.

Tydlighet om villkor för att bryta bindningstiden

Naturligtvis är standard för bunden ränta att man inte tar ut pengarna under bindningstiden. Här var Avanza också tydliga. Samtidigt finns det en alternativkostnad för kunden. Om man plötsligt behöver kapitalet till handpenning för bostadsköp blir handpenningslån mycket dyra. Därför hade det varit önskvärt med en avgift för att bryta avtalet som man skulle kunna ställa mot vad det skulle kosta att ta ett handpenningslån. Jag tyckte inte att det var värt risken eftersom ett par tusenlappar extra i ränta snabbt kan bli det dubbla i kostnad för ett handpenningslån istället.

Respektera att era kunder också har ett arbete

Nu missade ni åtminstone möjligheten att få en i övrigt mycket nöjd kund att flytta över och samla sitt kontosparande hos Avanza. Jag har faktiskt tänkt på möjligheten att samla mitt sparande hos Avanza det senaste året eftersom det skulle öka chansen att bli Private Banking-kund med de förmåner avseende courtage, bolån och service som det innebär. Nu valde jag att avvakta helt enkelt eftersom det sammanföll med att jag hade hysteriskt mycket att göra på mitt jobb. Om jag ska flytta över större belopp, i mitt fall en bra bit över en halv miljon kronor, och bryta en femton år gammal kundrelation gör jag det inte oövervägt. Hade jag fått helgen på mig eller fått vetskap om kampanjen tidigare hade jag antagligen också nappat på erbjudandet.

En sak som jag däremot gillar är att Avanza har börjat klimatmärka sitt fondutbud. Det är jättebra tilläggsinformation för oss konsumenter. Har tänkt skriva om det då jag tycker att det är intressant men helt enkelt inte hunnit titta i detalj hur märkningen går till.

måndag 12 november 2018

Minesto tecknar sitt första intäktsbringande avtal på Färöarna

Minesto offentliggjorde idag nyheten att företaget tecknar sitt första riktiga avtal bortom testanläggningen utanför Wales (länk). Det avser ett projekt om två DG100-installationer utanför Färöarna. För mig som har följt Minesto länge var det här en historisk milstolpe!

Potentialen uppskattas till cirka 30-70 MW vilket jämförelsevis är i mindre storleksordningen. Detta följer också av att Minesto under hösten har sagt att man vill lansera DG100-installationer i lite mindre skala för att påbörja kommersialisering av dessa till mindre kunder medan man bevisar att tekniken fungerar i den storskaliga DG500-anläggningen som testas utanför Wales.

Vad som kan konstateras är att Färöarna är i färd med att gå över till förnybar energi varför det förefaller sannolikt att de skulle göra fler kommersiella beställningar om det här projektet lyckas. Färöarna kommer också förbinda sig att köpa den el kraftverket genererar vilket bör inbringa intäkter. Om och när dessa eventuellt överstiger kostnaderna går inte att utläsa ur pressmeddelandet givet att tekniken är för ny. Det är självklart positivt att Minesto får in intäkter för sina provanläggningar men det är alltså inte självklart att det innebär en ren vinst för det här projektet. Jag tror snarare att man bör tänka i termer av att det bidrar till att täcka Minestos långsiktiga utvecklingskostnader. Först om ett år kommer projektet installeras varför det dröjer ytterligare en överskådlig tid innan intäkter kan förväntas genereras från DG100-installationerna på Färoarna. För Färöarnas och elbolaget SEV:s del behöver de bara finansiera i den utsträckning Minestos DG100-installationer genererar elektricitet utöver att viss infrastruktur tillhandahålls.

Vad som behöver understrykas utifrån ovan är att Minesto samfinansierar projektet med eget kapital tillsammans med Färöarnas elbolag SEV. Pessimisten kan se det som att Minesto inte har lyckats sälja tekniken till Färöarna rakt av och har mer kvar att bevisa. Optimisten kan istället se det som att Minesto nu får delfinansiering för sin utveckling av DG100-installationer som till dels är en annan modell än den större modell man utvecklar i Wales.

Färöarnaprojektet är ett viktigt led i att bevisa att Minesto kan erbjuda förnybara energilösningar för öar med få alternativ annat än energiimport. Här finns en viktig potential. För nytillkomna läsare är en påminnelse på sin plats att det, i nuläget, inte går att använda Minestos teknik vid vilka marina områden som helst utan det krävs förhållandevis kraftiga tidvattenströmmar.

Värderingen av Minestoaktien har jag skrivit om tidigare på bloggen under fliken Minesto med hänvisning till professionella analyser. Vad som är värt att påminna om är att nuvarande värdering runt 12 kronor per aktie förutsätter att företaget lyckas med sin kommersialisering för att aktien ska vara långsiktigt lönsam. Man bör alltså vara medveten om att marknaden redan har inprisat en kommersialisering på några års sikt vid nuvarande prisnivåer.

OBS! Som vanligt sedvanligt disclaimer att aktier i Minesto innebär en hög risk eftersom företaget i nuläget är beroende av stöd och inför kommersialiseringen ännu inte går med vinst. Gör alltid din egen analys. Jag äger själv också en betydande post aktier i Minesto långsiktigt. Inlägg på bloggen ska därför inte ses som finansiell rådgivning. Jag återger endast Minestos pressmeddelande med några översiktliga kommentarer.

lördag 10 november 2018

Min syn på senaste veckans debatt

Vill i bloggformat ge min syn på debatten i sociala medier den senaste tiden Aktiepappa har skrivit en bra sammanfattning här. Vill inledningsvis förtydliga att jag också tycker att Better Globe är en skum verksamhet som jag också vill varna läsarna för. Jag tycker också att det är bra att Dagens Industri har belyst den intäktsbringande delen av Kavastus verksamhet. Det tycker jag är rimligt.

Men det är inte vad det här inlägget avser handla om. Det jag tycker är svårt är att många bloggare och twitterprofiler rör sig i gränslandet mellan semiprofessionella investerare och entusiastiska hobbyinvesterare. Det är en gråzon som innebär att ansvaret inte är lika självklart. Jag förstår att enskilda bloggare ibland åtar sig sponsring eller samarbeten som innebär väsentliga intäkter. Samtidigt som Kavastu och Rika Tillsammans har en direkt vinstdrivande verksamhet som del i sin närvaro i sociala medier förstår jag också att man inte kan avkräva full professionalism kring allt som skrivs i sociala medier. Själva twitterformatet gör i sig självt att många väsentliga detaljer går förlorade och leder till en fördummande förenkling vilket jag också tror är en väsentlig del av hur kritiken slår.

Visst är det fullt rimligt att Kavastu och Rika Tillsammans granskas. Det är jättebra att vi varnas för riskerna i att investera i Better Globe eller följa Kavastus metoder utan tillräcklig tid och kunskap.
Jag har samtidigt lärt mig mycket från både Kavastu och Rika Tillsammans som har utvecklat mig som sparare. Inte för att de skriver något unikt men för att de, liksom flera andra duktiga bloggare och twitterprofiler, presenterar informationen på ett trevligt och inspirerande sätt. Min förhoppning är att vi ska kunna ha en debatt där man kritiserar i sak vad som verkar tveksamt, vilket flera har gjort på ett föredömligt sakligt sätt, utan att för den sakens skull bidra till en twittermobbstämning som ifrågasätter en individs hela gärning. Jag uppskattar mycket det Kavastu och Rika Tillsammans bidrar med som helhet även om det inte hindrar att jag tycker att granskningen är fullt rimlig och bra.

Även om de senaste två exemplen är speciella på grund av hur etablerade Kavastu och Rika Tillsammans är liksom att det finns detaljer som förtjänar kritik är de på intet sätt unika.

Här är några andra exempel som flera bloggare jag följer och uppskattar mycket har publicerat:

Hos Lendify tjänar du högst förenklat pengar på att låna ut kapital till kunder som av olika skäl inte vill eller har möjlighet att få lån genom traditionella låneaktörer. Tjänsten verkar förvisso bra och rigid men samtidigt är det ofrånkomligen så att risken också är betydlig eftersom det borde finnas en beskärd andel dåliga lån med tanke på att räntan du får är beskedlig. Dessutom är det antagligen krångligare att deklarera och skatta på dessa intäkter varför en stabil utdelare netto mycket väl kan ge samma årlig avkastning. Nettovinsten per år från utdelning i någon av de fyra storbankerna är antagligen ungefär lika god.

Hos Tessin kan du på liknande sätt tjäna pengar på att på crowdfunding-basis låna ut pengar till fastighetsaktörer. Den stora frågan är varför dessa aktörer behöver ta in kapital på det här sättet när till och med Oscar Properties har ställt ut preferensaktier för riskkapital. Det antyder att risken kan vara betydande och att du kan förlora pengar om fastighetsmarknaden vänder och räntan stiger. Personligen köper jag hellre aktier i Castellum och Hemfosa istället.

Solenergiföretaget Trine har en utmärkt affärsidé som tvivelsutom kan lyfta människor ur fattigdom och vara en sund investering. Samtidigt är risken mycket hög då du antingen kan få 5-6 procents avkastning eller förlora hela din insats i ett projekt om det inte finns biståndsfinansierade förlustgarantier som garanterar en del av din insats, vanligen högst 50 procent vilket fortfarande skulle innebära en kännbar förlust. Därtill innebär det att det räcker att ett av tio projekt inte går som planerat för att det ska vara en förlustaffär. Efter skatt är vinsten inte mycket högre än nettoutdelningen hos till exempel Axfood. Trine har haft barnsjukdomar i några av de tidigare projekten varför man bör vara medveten om risken om man investerar större belopp.

PS att min avsikt inte är att döma ut något av dessa tre företag, de gör alla bra saker. Jag vill bara belysa att risken finns också i andra verksamheter som flera bloggar främjar och att Better Globe inte är ett isolerat exempel även om jag förstår att jämförelsen är högst orättvis då dessa tre företag såvitt jag kan bedöma fungerar väl och på ett professionellt sätt.

För egen del möts jag ibland av fördomen att jag endast investerar med YOC. Det är naturligtvis inte så utan jag försöker alltid läsa rapporter och granska alla nyckeltal. Det är samtidigt så att jag är en hobbyinvesterare som skriver oavlönat på min fritid vilket gör att jag inte anser att jag har ansvar att helt gratis leverera kostnadsfria aktieanalyser. Jag skriver sammanfattande om mina intryck på det sätt jag finner enklast och har alltid med en tydlig disclaimer för att detta inte ska missförstås.

Det finns därför anledning till att vara kritisk till allt man läser i bloggsfären, min blogg inkluderad, och alltid göra sin egen analys.

Jag har hittills valt bort alla erbjudande jag har fått om ekonomiska intäkter just för att jag tycker att risken är större än förtjänsten. Och flera erbjudanden är minst sagt underliga och det skulle ta för mycket tid att sätta sig in i deras verksamhet. Intäkterna är såpass små på marginalen att jag hellre lägger min tid på att skriva om det jag tycker är roligt och ha trevliga diskussioner i sociala medier med andra hobbyentusiaster.

torsdag 1 november 2018

Serneke tecknar viktigt ramavtal med offentlig beställare - bidrar till bättre diversifiering

Serneke presenterade idag ett mycket intressant långsiktigt ramavtal för projekt med offentliga beställare (länk). Jag ser detta som ett konkret bevis på att Serneke också börjar leverera på vad man sa i rapportpresentationen nyligen om diversifiering mot större andel offentliga beställare.

Jag gjorde tidigare en djupdykning i Sernekes tredje kvartalsrapport som ni kan läsa här (länk). Företaget befinner sig alltjämt i ett sällsynt svårbedömt läge och den fjärde kvartalsrapporten ska bli verkligt intressant för att se vad som var tillfälligheter och vad som var del av en längre trend.

Informationen i pressmeddelandet är relativt knapphändig i pressmeddelandet men avtalet rör Specialfastigheter som ägs av svenska staten. Kontraktsperioden sträcker sig 2 år framåt till 31 oktober 2020 med option på förlängning ytterligare 2+3 år. Det finns alltså potential för totalt 7 år. Det är en förhållandevis kort kontraktstid exklusive option men skulle Serneke lyckas förlänga har man en fot inne i en defensiv del av sektorn som kommer bidra till viktig diversifiering i lågkonjunktur. Givet Sernekes relativt låga prisläge och att offentliga uppdragsgivare i regel tillämpar offentliga upphandlingar borde deras utgångsläge vara gott för förlängning.

Själva avtalet uppskattas till 300 projekt värda 4 miljarder kronor. Det är en anmärkningsvärt stor summa för oss som har följt Serneke ett tag. Jag förutsätter att man då räknar in första optionen om förlängning och utgår från förlängning på 2 år i min analys. Det skulle i så fall innebära 1 miljard kronor per år, eller 250 miljoner kronor per kvartal, med brasklapp att projekt förstås aldrig faller ut jämt över kvartalen och kan bli färre än beräknat. Då rör vi oss i för Serneke ganska normala ordernivåer

Sernekes orderingång i senaste rapporten
 
En jämförelse med historisk orderingång visar att projektet motsvarar en femtedel av den orderingång företaget har sett det gångna kvartalet men i historiskt perspektiv en väsentligt blygsammare andel. Likväl motsvarar 1 miljard kronor över ett helår 15 procent av orderingången under hela 2017 som var ett starkare år än 2018. Det är därför en väsentlig affär som bidrar till viktig diversifiering och har potential att parera viss minskad orderingång till affärsområde bygg från privata beställare. Skulle Sernekes uppskattning om 4 miljarder kronor istället baseras på hela kontraktsperioden inklusive optioner om upp till totalt 7 år motsvarar det fortfarande cirka 10 procent av orderingången 2017.

En av mina farhågor var hur snabbt Serneke kan ställa om från att idag har 80 procent av sin vinst i verksamhetsområde bygg, huvudsakligen i privat sektor, till att få en bättre balans mellan sina fyra verksamhetsområden och offentliga beställare. Det rör sig både om nybyggnationer, tillbyggnationer, ombyggnationer samt installationer. Därav följer att denna order huvudsakligen kan förväntas falla in under affärsområde bygg men också under andra affärsområden. Samtidigt är den här typen av lite längre ramavtal över flera år med offentliga beställare viktiga för att sprida risken. Det här projektet är därför tvivelsutom ett steg i rätt riktning.

Avslutar som vanligt med en disclaimer att jag äger aktier i Serneke och att inlägg inte ska ses som finansiell rådgivning. Skrev mer ingående om detta i min analys av den tredje kvartalsrapporten och Serneke är i ett svårbedömt läge. Jag har ökat min portföljandel den senaste tiden men kommer antagligen bibehålla på den här nyheten främst eftersom jag har ökat så mycket i andra aktier och inte har så mycket likvider för tillfället.