måndag 31 augusti 2020

Månadssammanfattning augusti

Portföljen har tuffat vidare i lugn mak under semestermånaden. Portföljen landade på 3,63 miljoner kronor netto under augusti (3,90 miljoner kronor brutto). Det innebär att jag andra månaden in på det femte börsåret har en portföljutveckling på 87,27 procent på insatt kapital.

Portföljen har för under augusti inte drivits på av mitt största innehav. Istället är det mitt näst största innehav Kopparbergs som är upp över 25 procent under augusti efter en urstark rapport. Det var den aktie jag köpte allra mest offensivt under Coronamånaderna där jag dubblerade innehavet under det första halvåret i år och det har verkligen betalat av sig. Som lägst kunde jag öka för 98 kronor per aktie. Nu är det bara till att sitta still i båten och vänta på att utdelningarna trillar in lagom till nästa sommar.

Augusti är traditionellt årets sämsta utdelningsmånad, naturligtvis så även i år. Utdelningarna slutade på blygsamma 753 kronor vilket är lägre än ifjol (faktiskt främst eftersom Oriflame köptes ut från börsen) men ändå högre än åren dessförinnan. Mitt mål inför det här året var att klara minst en tusenlapp i utdelningar varje månad och det målet uppnår jag alltså inte i år. Jag har ändå goda förhoppningar om att klara det nästa år tack vare att jag nu har ytterligare en månadsutdelare i Cibus.

När det gäller aktieaffärer har det under semestern varit förhållandevis lugnt. Jag har dock tagit en större position i Cibus, som jag har skrivit om tidigare (länk). Min målsättning är att så småningom återinvestera utdelningen från Cibus månadvis i minst en ny Cibus-aktie för att få ränta-på-ränta-effekt i praktiken.

Jag har ökat belåningen lite igen av nämnda skäl helt enkelt eftersom utdelningen i Cibus vida överstiger lånräntan. Portföljens totala belåning är nu 6,4 procent men kapitalförsäkringen har nollränta och jag hoppas på att få sänkt räntan i mitt investeringssparkonto i antingen september eller oktober också.

För att finansiera Cibusaktierna åkte Duni och HiQ ur portföljen. Taskig timing i bägge men så är det ibland. Jag minskade också lite i H&M. I alla tre fallen är skälet mycket enkelt: jag får en högre och säkrare månadsvis utdelning i Cibus som dessutom avser höja med 5 procent årligen. 

I början av månaden ökade jag också i Boston Pizza på en efter de svåra omständigheterna förvånande bra rapport och besked om att de förväntar sig utdelning mot årets slut igen. Jag är medveten om risken i företaget men min förhoppning är att Boston Pizza tillsammans med Cibus nu ska ge ett jämnare utdelningsflöde också svagare månader som just augusti.

Det andra som har hänt i augusti är att SolTech har gjort en nyemission. Avsikten med emissionen är offensiva förvärv, av vilket ett redan har tillkännagivits. Samtidigt kom en mindre order idag som förvisso bara motsvarar någon enstaka procent av företagets omsättning men ändå lovar gott. Jag har beslutat mig för att teckna fullt och även köpt fler teckningsrätter vilket innebär att mitt innehav blir dubbelt så många aktier som före emissionen. Återstår att se om jag har råd att behålla dem alla när mina Minestooptioner ska lösas in till våren men nu är jag nöjd med den position jag har i SolTech och låter det vara ett tag.

Nu är det i det närmaste köpstopp under de kommande månaderna och det ska till något sällsamt aptitligt för att öka mer eftersom jag behöver skaffa likviditet inför vårens optionsinlösen.

Augusti månad har jag haft semester och även firat sommarens milstolpar. Därför blev sparkvoten 67 procent i augusti, vilket är lågt under mina nuvarande förutsättningar. Tyvärr kommer kontokortsutgifterna på septemberräkningen så då blir det antagligen lite mindre insättningar igen. Samtidigt har jag en buffert och ligger 1,5 månader före min långsiktiga insättningsplan så det har jag råd med. 

Har ändå beslutat att september månad ska bli en ny sparmånad där mina matutgifter ska hållas låga. Har tänkt sätta ett mål om livsmedelsutgifter under 100 euro samtidigt som mina totala löpande utgifter måste understiga 300 euro. Det tror jag att jag klarar men hoppas på att hålla nere kostnaderna rejält. Eventuellt kommer det ytterligare kostnader avdelning hobby och fritid i oktober och då vill jag skapa lite utrymme.

Sharpekvot blev 1,22 vilket är över mitt långsiktiga mål om att överstiga 1.

Standardavvikelsen är fortsatt hysteriskt hög och jag undrar om 46,67 procent möjligen inte är rekord.

Här nere på kontinenten har vi semester senare än i Sverige. Således har det inte ägnats så mycket tid åt vare sig börsen eller bloggen. Ett inlägg om nämnda Kopparbergs fina kvartalsrapport blev det (länk) liksom om Boston Pizza (länk). Bland sommarläsningen förkovrade jag mig i börspsykologi och skrev om Christofer Anderssons bok som är en bra introduktion till ämnet (länk).

Nu har det så blivit dags att börja arbeta igen... 

Wake up every day feeling the same way

I gotta go to work, then hurry home
Got to go to work, then hurry home

Oh every day is just the same
Oh it's all the same

onsdag 26 augusti 2020

Om taskig timing - sålde HiQ förra veckan

Ibland har man taskig timing. HiQ är under uppköp med ett bud på 70 kronor per aktie. Själv sålde jag hela mitt innehav i HiQ förra veckan. Det är värt en enkel reflektion och dagboksanteckning på bloggen.

Jag tror att det är viktigt att som investerare lära sig att släppa sådant och istället fokusera på analys framåt och de beslut man tar. När ett beslut väl är det fattat utifrån vad jag ansåg vara mest rimligt i den stunden gör man helt enkelt klokt i att släppa det och inte grubbla på vad som hade hänt om man väntat ytterligare en tid. Det viktiga är att man gör sin egen analys och funderar igenom vad man köper eller säljer och varför. Det finns alltid aktier som hade varit bättre att köpa eller sälja och det är sällan man lyckas tajma en aktiekurs optimalt. Mitt största innehav har jag sällan lyckats tajma optimalt men det spelar desto mindre roll eftersom analysen så här långt har givit mig rätt. Om företaget lyckas med vad jag tror och hoppas är det ärligt talat strunt samma i det långa loppet. Att börja sätta ett sådant mindset gör mig till en tryggare investerare idag än för fem år sedan och det är i sig värt en dagboksanteckning.

I det här fallet var mitt innehav i HiQ dessutom rätt litet, det hade rört sig om cirka 200 kronor ytterligare i förtjänst om jag hade väntat in uppköpet. Men Cibus har också ökat sedan dess, om än inte lika mycket.

Mitt resonemang var helt enkelt som följer: HiQ är ett IT-konsultföretag som jag förvisso har en fin yield on cost i men som också är konjunkturkänsligt. Den senaste rapporten var förvisso bra och visade på en positiv riktning igen men jag har sedan i höstas identifierat HiQ som en av de aktier jag skulle kunna sälja. Jag gör regelbundet en sådan översyn för att snabbt kunna sälja andra aktier om jag behöver utrymme att öka i något annat (jag sålde även Duni och minskade i H&M). HiQ var dessutom ett ganska litet innehav och i dem tar jag mig regelbundet en funderare på om jag är beredd att öka eller inte. Om nej är det ofta bättre att sälja för att istället öka i andra aktier som jag tror mer på. Resonemanget är enkelt. Jag har läst på om Cibus en tid och skrev ett blogginlägg om mina reflektioner i juli (länk). Företaget har ökat sin fastighetsportfölj och handlas just nu till en direktavkastning över 6 procent. Ska jag ångra något är det att jag inte ökade tidigare i Cibus, samtidigt har de aktier jag ökade i under våren ökat mer än vad Cibus har gjort. Min slutsats är att Cibus är ett stabilt innehav medan HiQ förvisso är på uppgång men ändå ett mer riskabelt innehav. Även om direktavkastningen är ungefär likvärdig kommer Cibus dessutom börja med månadsutdelningar vilket ökar portföljens kassaflöde samtidigt som HiQ "delar ut" genom aktieåterköp. Cibus har därtill en ambition om en utdelningstillväxt på 5 procent årligen vilket kommer tjäna mig väl i framtiden. Tack vare den här affären kommer jag nu kunna återinvestera min månatliga utdelning i Cibus i en ny Cibus-aktie. Ränta på ränta i praktiken alltså och utdelningsmaskinen tuffar nu på av sig själv!

Erhållen lärdom: att handla med aktier handlar om att välja. Det finns alltid en alternativkostnad i att du kan handla i en annan aktie eller vänta på en bättre kurs. Det viktiga är att man har sina mål klart för sig och gör sin egen analys i lugn och ro så att man förstår vad man äger/vill äga och varför. Då blir det lättare att strunta i kursbruset och fokusera på det som man tror är bäst på lång sikt.

måndag 24 augusti 2020

Stabil kvartalsrapport från Sydsvenska Hem men renoveringar sänkte resultatet

Sydsvenska Hem är en aktie som har hängt med ända sedan start. Rapporten läser du själv på företagets hemsida (länk). Tillsammans med Bosjö tog jag in de bägge aktierna för att tidigt få en kick-start på portföljens genomsnittliga utdelning genom att tidigt ta en stor position i bägge aktierna. I det här fallet har jag en yield on cost på 7,4 procent och aktien har därför tjänat mig väl med utdelningar som kunnat återinvesteras i stabilare aktier, precis som min grundtanke var. Idag utgör aktien 1,7 procent av portföljen exklusive Minesto. En sak jag har lovat mig själv i fyraårsöversynen i juni är att följa upp också mina gamla innehav som jag inte handlar i så aktivt. Därför passade jag nu på med dagens rapport.

Idag börjar det ju bli vanligare med svenska aktier som delar ut mer än en gång om året men när jag startade portföljen för fem år sedan fanns det inte så många sådana alternativ. Förutom Castellum och, nu uppköpta, Hemfosa var Sydsvenska Hem tillsammans med Bonäsudden en av få aktier med lite lägre risk än enfastighetsaktierna som bara äger en enda fastighet. Aktien kompletterar därför utdelningsflödet genom att, utöver utdelningsmånaden maj, dela ut även i januari, juli och oktober.

Sydsvenska Hem har en något bredare fastighetsportfölj som består av fem större fastigheter i Skåne. 

Rapporten är precis så tråkig som ett hyresfastighetsföretag ska vara. Hyresintäkterna är i princip som ifjol, marginellt högre. Marknadsvärdet på fastigheterna är också i princip oförändrat, marginellt lägre. Förvaltningsresultatet ökar något.

Plumpen i rapporten är att företaget gör en förlust under det första halvåret i år på totalt 724 000 kronor (att jämföra med en vinst på 13,3 miljoner kronor samma period ifjol). Anledningen stavas investeringar i renovering i fastighetsportföljen. Man renoverar 21 procent av studentlägenheterna i "Ridskolan" i Helsingborg med avsikt att höja standarden för att höja uthyrningsgrad och hyra efter genomförd renovering. Jag ser det som en långsiktigt klok investering och därför oroar resultatet mig inte när intäkter i övrigt fortsätter som vanligt och alltså förväntas öka i framtiden. Det är inte ovanligt att det blir stora svängningar i små fastighetsbolag där en stor engångskostnad i en fastighet kan ge stort utslag på resultat. Renoveringen avslutas redan nu i augusti och minst en tredjedel av lägenheterna är redan klara för uthyrning till höstens studiestart. Därför kommer intäkterna antagligen öka redan i bokslutet för 2020.

Man bör också vara medveten om att soliditeten, det vill säga hur stor del av verksamheten som kan finansieras av eget kapital, är 29,5 procent vilket är i underkant. Det är bland annat den här risken som gör att marknaden värderar aktien lägre - och därmed till högre direktavkastning - än andra fastighetsbolag. Castellum har till exempel en soliditet över 40 procent vilket innebär att de har bättre förutsättningar att klara sig ur en fastighetskrasch. Min uppfattning är att så länge företaget drar in stabila hyresintäkter och har en långsiktig plan för att beta av lån och investeringar är det ändå ett rimligt komplement.

En sista flagga är att kassaflödet alltjämt är negativt, om än ökande. Det härrörs dock främst från investeringsverksamheten emedan den löpande verksamheten fortsatt uppvisar ett positivt kassaflöde.

När man värderar fastighetsaktier använder man ofta nyckeltalet EPRA NAV (beskrev det mer ingående i mitt inlägg om Cibus tidigare i sommar). För Sydsvenska Hem är EPRA NAV 106,8 kronor. Det innebär att aktien handlas till en viss premie, vilket förvånade mig med tanke på den något högre risken.

Observera att Sydsvenska Hem handlas till ett minimicourtage på 19 kronor. Du bör alltså köpa i poster om 7 600 kronor för att få Avanzas normala ränta på 0,25 procent. Köper du mindre poster än så får du räkna med en större andel courtage än normalt vilket i det långa perspektivet förvisso spelar mindre roll.

OBS! Sedvanlig disclaimer om att jag långsiktigt äger aktier i Sydsvenska Hem och att inlägg inte ska ses som finansiell rådgivning eller rekommendation. Sydsvenska Hem är ett litet fastighetsbolag med en betydande risk som är högre än i större fastighetsaktier som till exempel Castellum.

lördag 22 augusti 2020

Sommarläsning: Börspsykologi - så blir du en bättre investerare

Den kontinentala semestern har givit utrymme till lite sommarläsning. På börsfronten gavs det äntligen tid att läsa Christofer Anderssons bok Börspsykologi - så blir du en bättre investerare.


Börspsykologi är ett ämne där det finns förvånansvärt lite litteratur på svenska. Under min tid i Unga Aktiesparare när jag var nyfiken på trading läste jag tre böcker i ämnet. De två som konkret rör aktier och psykologi är Börsens Psykologi av Erik Boström och Aktiemarknadens Psykologi av Carl-Gustav Gyllenram. I tillägg läste jag också Tradinghandboken av Peter Nilsson och Johnny Torssell från Aktiespararnas förlag som har ett separat kapitel om aktiepsykologi och i övrigt berör ämnet från ett mer tekniskt perspektiv. Sedan dess har det, mig veterligen, inte givits ut någon ny bok på svenska i ämnet. Cristofers bok är därför ett välkommet tillskott, inte minst i tider som dessa när det är snabbare rörelser i bägge riktningar på börsen än någonsin. Att fördjupa sig i hur man reagerar är en god investering.

Det märks att författaren är en van pedagog då språket flyter på bra men samtidigt är vårdat. Boken har en praktisk design, där citat och nyckelbudskap lyfts ut på enskilda sidor. Sammantaget gör det att man snabbt och enkelt tar sig igenom boken. Som introduktionsbok till ämnet fungerar Börspsykologi utmärkt.

Varje kapitel går igenom ett psykologiskt fenomen såsom konfirmationsbias, fear of missing out och ackumulationsstress. Något jag särskilt uppskattar är att Cristofer efter att ha förklarat respektive fenomen använder konkreta exempel för att visa hur de fungerar i praktiken. Jag minns att jag gillade att en av de tidigare böckerna i ämnet använder ett liknande grepp och tycker det är nödvändigt eftersom just psykologi blir så mycket konkretare när man får följa hur en person agerar och reagerar i situationen. Cristofer använder det smarta greppet att ha inte en utan två personer, Nicklas och Kajsa, som i varje kapitel påverkas av det psykologiska fenomen som beskrivs. Det är lite av ett Spara och Slösa-upplägg där stackars Nicklas åker på varje möjlig psykologisk fälla medan eftertänksamma Kajsa flitigt och tålmodigt lyckas motstå frestelsen att ta beslut i affekt. Cristofer skildrar kontrasten mellan Nicklas förhastade agerande och stress mot Kajsas lugn och tålamod såpass trovärdigt att man kan relatera till vad de känner och tänker i situationen vilket jag ser som en styrka. Det ökar förståelsen för hur fenomenen fungerar.

Man kan möjligen invända att Kajsas eftertänksamma agerande kan ses som passivt och innebära missade möjligheter. Men själva poängen är att undvika misstag som kan innebära att man förlorar kapital. Följer man Kajsas metodik lär man sig att aktivera sitt system 2 och undviker att reagera i affekt. Gott så.

Cristofer ger några konkreta och handfasta råd men som Nicklas och Kajsa visar kräver de ändå en del träning för att tillämpa i praktiken. Jag gillar särskilt råden om att inte agera när börsen är öppen och att skriva ned sin strategi/analys. Gör man så minskar man risken för att reagera under påverkan av system 1. Jag gör själv i regel min analys när börsen är stängd och publicerar blogginlägg utanför börsens öppettider av samma skäl. Att analysera aktier när brus från kursrörelser kan kopplas bort vinner man mycket på.

Boken förutsätter inte någon särskild investeringsstrategi utan fokuserar på hur du hanterar hur du själv påverkas av olika psykologiska fenomen. Jag tror ändå att råden fungerar bäst för långsiktiga sparare (värdeinvesterare, utdelningsstrategier, tillväxtstrategier och liknande) och de är väl i samklang med Aktiespararnas gyllene regler. För den som handlar med korta positioner fungerar boken också som en utmärkt introduktion till de psykologiska fenomenen men en trader kan behöva finslipa sina redskap.

En invändning är att det tar ett litet tag innan boken kommer igång med börspsykologi och det är först 40 sidor in i kapitel tre som vi får de första tillämpade exemplen med Nicklas och Kajsa. Jag hade personligen hellre sett en kortare inledning för att gå mer rätt på de psykologiska fenomenen och konkreta exempel. Samtidigt lyser entusiasmen igenom raderna och jag inser att det är ett pedagogiskt grepp som kan vara nog så effektivt för att fånga upp läsare som är nya inför ämnet. Ändå tycker jag att det skulle kunna finnas utrymme till lite mer selektivt urval av citat och exempel, kill your darlings, och välj ut ett eller två. Det är som sagt en smaksak men jag föredrar tillämpade börsrelaterade exempel framför exempel från samhället i stort, samtidigt som de senare förstås kan bredda förståelsen.

Börspsykologi innehåller även flera intressanta sidospår som det inte riktigt finns utrymme att utveckla, delvis eftersom de är mer avancerade bortom grunderna som boken fokuserar på. Till exempel gillar jag  resonemanget om slump,  sannolikhet och flerstegstänk som skulle kunna knytas an till de huvudsakliga investeringsregler som bokens ena huvudperson Kajsa följer, alltså att man i ett givet scenario också i sin analys förbereder ett potentiellt riskscenario. Då är man mentalt förberedd när nyheter eller rapporter dyker upp med negativa nyheter och kan enklare avgöra om man vill sälja, behålla eller öka en given aktie. Jag gillar även distinktionen mellan att veta, förstå och agera liksom rådet om ödmjukhet inför att veta vad man inte vet samtidigt som det inte hindrar att man ständigt bör söka utvecklas på nya områden.

Är man nybörjare på börsen är det en god investering att lära sig hur man fungerar under stress och i affekt. Rekommenderar därför Christofer Anderssons bok Börspsykologi - så blir du en bättre investerare som ger en utmärkt introduktion till ämnet. Du blir mer medveten om hur du fungerar i en given situation samtidigt som du utrustas med några enkla men handfasta knep för att hålla huvudet kallt. Läs den!

Avslutar liksom Cristofer med ett citat från Lǎo Zǐ som sammanfattar de psykologiska prövningar Nicklas och Kajsa ställs inför i boken.

Har du tålamod att vänta tills din gyttja sjunker till botten och vattnet klarnar? Kan du förbli orörlig tills den rätta handlingen uppstår av sig själv?

Förtydligar avslutningsvis att detta inlägg inte innehåller några affiliatelänkar/betalda samarbeten. Skriver helt enkelt för att jag gillade boken och vill bidra till att sprida den å en god bloggrannes vägnar.

onsdag 19 augusti 2020

Kopparbergs levererar bästa resultatet någonsin pandemin till trots

Efter den första kvartalsrapporten i maj skrev jag (länk) att det var ett styrkebesked från Kopparbergs men att facit skulle komma i den andra kvartalsrapporten i augusti. Det är glädjande att kunna konstatera att även denna är ett ordentligt styrkebesked. Jag har även skrivit om Kopparbergs hållbarhetsarbete (länk).

Kvartalrapporten läser du själv på Kopparbergs hemsida (länk).

Vinst per aktie landar på 5,42 kronor (+9,5 procent) för det andra kvartalet och 7,22 kronor (+11,6 procent) för det första halvåret. Det innebär att det här kvartalet ensamt täcker den sänkta utdelning som Kopparbergs betalade i år samtidigt som halvåret ensamt täcker normal utdelning. Jag tror därför, precis som jag skrev i maj att det är fullt rimligt att förvänta sig att Kopparbergs höjer utdelningen till 6,50 kronor per aktie om inte nästa vår så året därpå. Omsättningen ökar med 26 procent jämfört med samma kvartal ifjol vilket är ett styrkebesked. Den varma sommaren verkar ha hållit efterfrågan uppe gott nog trots att hotell, restauranger och återförsäljare/systembolag har färre kunder. VD Peter Bronsman skriver att det är det bästa resultatet någonsin och det trots att försäljningen i turistdestinationer som Spanien, Grekland och Cypern har hämmats. I Storbritannien har försäljningen ökat trots restriktionerna. I Sverige har försäljning på Systembolaget ökat till följd av minskad gränshandel vilket kompenserar minskad försäljning i restauranger.

Något som förvånar mig är att det egna kapitalet ökade med 16 procent jämfört med samma kvartal ifjol. Min förväntan var annars att företaget skulle plocka av kassan för att övervintra pandemins svåraste månader men det verkar alltså inte ha behövts alls. Den sänkta juniutdelningen med nära 25 procent verkar ha givit tillräckligt utrymme för att klara pandemiutmaningarna.

På utgiftssidan är resultatet delvis påverkat av permitteringarna. Vi ser där att personalkostnaderna har minskat med cirka tjugo procent under det andra kvartalet. Kostnaderna för råvaror och handelskostnader har samtidigt ökat med femtio procent.

En farhåga jag hade i maj var att varulagret skulle öka men så har inte skett, istället minskade det med 18 procent jämfört med samma kvartal ifjol. Vi ser också att kassaflödet förbättras, soliditeten är fortsatt god och marginalerna är fortsatt stabila.

Som flitiga Kopparbergsföljare vet har företaget breddat sitt sortiment. Nu säljer företaget även bland annat rom och rom-cola, lågkaloriprodukter och även ginprodukter sedan en tid tillbaka.

Det enda som är lite synd är att rean i Kopparbergs är över för den här gången. Som lägst lyckades jag komma åt aktier för 98 kronor per aktie i mars och Kopparbergs är nu mitt största innehav efter Minesto.

Påminner om att Kopparbergs handlas på Nordic SME-listan medlägsta courtage är 19 kronor. Jag handlar därför aktien i poster om minst 50 aktier för att få ett genomsnittscourtage på högst 0,25 procent per aktie.

OBS! Jag äger aktier i Kopparbergs. Även om jag alltid eftersträvar att skriva så objektivt som möjligt och kritiskt granska mina innehav är mitt perspektiv aktieägarens. Inlägg ska därför inte läsas som finansiell rådgivning eller rekommendation. Gör alltid din egen analys och du är själv ansvarig för dina investeringar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 

lördag 15 augusti 2020

Styrkebesked från Boston Pizzas Q2-rapport - utdelning återupptas Q4

Månadsutdelaren Boston Pizza presenterade igår en förvånande stark rapport för det andra kvartalet.

Vill särskilt tacka Valient (@vali3ntt) som genom sin tweet vaket uppmärksammade nyheten om att Boston Pizza kommer ge utdelning igen. Hade det inte varit för hans tweet hade jag antagligen missat den nyheten en solig semesterdag när man inte lusläser nyhetsnotiserna. 

Nu hann jag ögna igenom den nya kvartalsrapporten (länk) och mot bakgrund av den nya informationen besluta mig för att öka med ett par hundra aktier direkt i morgoncallen. Aktien steg sedan med 10 procent.

Vill tydligt understryka att Boston Pizza är en aktie förknippad med en viss risk. Det här är ingen tillväxtaktie och utdelningshöjningar är relativt osannolika. Mitt case är snarare en månadsutdelare utifrån obligationtänket där det bygger på att jag över tid får en viss utdelning om som lägst fem procent årligen.

Jag skrev mer ingående om Boston Pizza för två år sedan (länk), ett av bloggens mest lästa inlägg. Där går jag mer djupgående in på riskerna med Boston Pizza i form av avstannande tillväxt, att den höga utdelningsandelen som är en följd av aktiens skattekonstruktion gör att andra sidan av myntet är att sänkt eller utebliven utdelning är mer sannolikt än i aktier med lägre utdelningsandel och högre kassa, samt att pizzarestaurang är en enkel och konkurrensutsatt verksamhet där det är avgörande att varumärkets popularitet består. Flera andra bloggare har tidigare uppmärksammat Boston Pizza i mer detalj, Stefan Thelenius var först ut (länk).

Med de brasklapparna åter till det intressanta. En anledning till att jag bloggar är att det är en slags dagbok som hjälper mig att snabbt gå tillbaka och se hur jag har resonerat i aktier tidigare. Att jag tidigare har gjort min hemläxa i Boston Pizza möjliggjorde att jag kunde fatta ett snabbt beslut efter att ha ögnat igenom den nya kvartalsrapporten som släpptes idag och på basis av den nya informationen välja att öka.

Jag såg två nyheter som avgörande:

  • Boston Pizza levererade en betydande vinst det andra kvartalet, vilket jag inte hade förväntat sig.
  • Boston Pizza signalerar framtidstro genom att besluta om återupptagen utdelning vilket förespeglar att ledningen tror på minst lika goda vinster under det andra halvåret i år.

Boston Pizza levererar en vinst på 0,35 CAD per aktie. Det motsvarar 83 procent av vinsten samma kvartal ifjol, vilket är långt högre än jag förväntade mig i dessa tider, inte minst eftersom pandemin bröt fullt ut något senare i Kanada än i Europa. Intressant nog är vinsten tillräckligt stor för att inrymma de månadsutdelningar som företaget bjöd på före pandemin. Man ska dock komma ihåg att företaget gjorde en stor förlust under årets första kvartal som det kommer ta ytterligare ett kvartal eller två att hämta igen.

En möjlig förklaring kan vara att Boston Pizza, som jag var inne på för två år sedan, har utvecklat sitt onlineerbjudande med en egen app. Det är därför sannolikt att företaget har kompenserat färre gäster i restaurang med fler hembeställningar. Det är dock bara min hypotes, inget jag vet.

Utgifter på driftssidan har minskat med 57,5 procent. Därmed undanröjs en av mina farhågor att företaget skulle sitta fast med för stora utgifter. Risken att företaget skulle gå med förlust kommande kvartal får därför ses som liten, tvärtom är nog snarare utgifter för omställning och anpassning i mångt och mycket tagna. Jag tror att Boston Pizza var lite mindre missgynnade under pandemiutbrottet helt enkelt eftersom företaget redan hade påbörjat ett arbete med att öka lönsamheten och stänga olönsamma restauranger. Därför var man antagligen redan långt framme och kunde smidigare anpassa kostnadskostymen till den nya verkligheten. 4 restauranger har stängt, vilket är i linje med normala förändringar men ändå innebär att potentialen för en återgång till historiska vinstnivåer bör bli något lägre. Man ska samtidigt vara ödmjuk inför att franchisetagare kan ha utgifter som inte syns direkt i rapporten vilket indirekt kan påverka företaget.

Sammantaget styrker vinst, utgifter och restauranger i drift vad jag ville ha ett kvitto på och det verkar faktiskt rimligt att vi kommer kunna se högre intäkter året ut vilket ger en rimlighet i att Boston Pizza kommer dela ut igen det fjärde kvartalet (obekräftat fr.o.m. oktober). Meddelandet innehåller samtidigt många brasklappar varför det inte är garanterat men jag väljer ändå att hoppa på tåget när ledningen signalerar bättre framtidstro. Precis som Valient skrev tror jag att mellan en tredjedel och hälften av historisk utdelning är rimligt att förvänta sig mot årets slut. Det skulle ge en direktavkastning på 5,6-8,4 procent, vilket är det spann jag vill ha för den här typen av aktier med lite högre risk. Skulle företaget på lite sikt klara en återgång till historiska utdelningsnivåer talar vi istället om en direktavkastning på 16,75-19,25 procent. Jag gjorde bedömningen att det är en risk-reward-kalkyl som jag är beredd att ta.

Jag har faktiskt ökat lite vid ett tillfälle under vårens börsnedgång men givet att det då rådde en existentiell osäkerhet kring om Boston Pizza skulle överleva vågade jag (lex MQ) inte ta en större position och andra, mer stabila aktier var mer aptitligt värderade då. Att företaget nu går med vinst och visar framtidstro genom att förespegla utdelningar är det tecken jag inväntade för att gå in igen. Och tacksamt nog handlades aktien fortfarande på pandeminivåer. 

Återigen tack till Valient som snabbt delade vidare informationen. Finanstwitter är som bäst när man kan hjälpas åt att sprida väsentlig ny information snabbt!

Genom ökningen kvarstår min ambition att ha 1 procent av portföljen på riktigt lång sikt i Boston Pizza.

OBS! Detta är en hobbyblogg och inläggen ska inte läsas som finansiell rådgivning eller rekommendation. Jag äger aktier i Boston Pizza och även om jag strävar efter att granska aktier så kritiskt och objektivt som möjligt är mitt perspektiv ofrånkomligen aktieägarens. Gör alltid din egen analys. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut.

lördag 1 augusti 2020

Månadssammanfattning juli

Portföljen landade på 3,34 miljoner kronor netto under juli (3,48 miljoner kronor brutto). Trots den avslutande börsnedgången och nedgången i mitt största innehav Minesto ökar jag ändå jämfört med juni månad vilket känns betryggande. Det innebär att jag på första månaden in på det femte året har 77,7 procent portföljutveckling på insatt kapital, 19 procent årligen.

Portföljen var under juli som mest uppe över 3,75 miljoner kronor netto och över 4 miljoner brutto vilket är nya toppnoteringar för enskilda handelsdagar och jag passerade 4 miljoner i kapitaltillgångar den 4 juli.
Utdelningarna stod klara redan i mitten av månaden och jag skrev om den här (länk). 1 502 kronor trillade in under juli, på kronan exakt lika mycket som 2017.

Månaden har mest handlat om följetången Minesto i juli men jag har även hunnit med att öka lite i Azelio, Investor och Wallenstam. Tyvärr har olika installationsfel försenat sjösättningen av Minestos första tidvattenkraftverk på Färöarna. Vid månadens början rörde det sig om någon sorts fel i sjökabelanslutningen som inte Minesto kan lastas för. I veckan som gick slutfördes kabelläggningen. Tyvärr gick något fel i anslutningen av kraftverket till fundamentet. Minesto skriver att det rör sig om ett mekaniskt fel i förankringsarbetet men jag vet inte mer precis vad det innebär. Det borde inte ta särskilt lång tid att åtgärda men man ska nog räkna med ytterligare några veckor av ovisshet och volatilitet.

Jag började skriva en uppdatering om  Minesto som jag hade tänkt publicera efter sjösättningen av kraftverket.  Får grunna på om den publiceras eller ej, finns intresse kanske jag publicerar inlägget i förtid.

Hur som helst står mitt innehav i Minesto fast och det är faktiskt till och med något större totalt sett än vad det var i maj månad. Mycket eftersom jag har växlat bägge vägar mellan stamaktien och optionen då marknaden tenderar prissätta dem olika vilket skapar arbitrage. Jag valde ändå att minska lite för att vara på den säkra sidan men det rör sig om en handfull procent där jag fortfarande har kvar en bra bit över 90 procent av mitt innehav. Anledningen är att Minestonedgången sammanföll med en börsnedgång på ett par procent på Stockholmsbörsen. Eftersom jag har en portfölj med belåning tycker jag det är rimligt att minska risken något. Det är trots allt semester och då vill jag ha tid att koppla av också.

Jag tycker ändå att min strategi fungerar ungefär som jag har tänkt där jag vågar vara långsiktig men samtidigt också vågar agera när allt annat lika inte längre gäller och det kommer negativa företagsspecifika nyheter. I det långa loppet spelar det mindre roll då jag fortfarande tror att Minesto kommer vara värt väsentligt mer om 5-10 år än idag, vilket Paretos analys nyligen återbekräftade. Skulle jag ha fel har jag ändå försäkrat mig mot att förlora pengar. Jag har egentligen redan den position jag vill ha på lång sikt och det var övervikten jag minskade. Att jag kan komma behöva köpa tillbaka på högre nivåer bekymrar mig inte för jag tror inte på att försöka tajma marknaden. Det handlar om riskhantering.

Månadsinsättningen har huvudsakligen använts till att minska belåningen som nu är nu nere på 3,9 procent vilket är under min normalnivå på 5 procent. Därför finns det utrymme att öka i Minesto igen när tillfälle medges kommande veckor.

Standardavvikelsen är föga förvånande på rekordnivåer efter en volatil månad bägge vägar i Minesto och landar på 47,06 procent. Min sharpekvot är 0,79, jag är nöjd om den långsiktigt befinner sig över 1.

Sparkvoten klarar faktiskt 75 procent också i juli. Den största anledningen är att de större semesterköpen faller ut under augusti. Jag tar det positivt att jag är så van att leva ett gott men sparsamt liv att även när jag tar lite utgifter så klarar jag mitt mål om minst 70 procents sparkvot över tid utomlands.  Nu i augusti kommer några hotellövernattningar, resekostnader, mat och dryck men har en from förhoppning om att ändå befinna mig nära 70 procent också i augusti trots vissa extravaganser. Hur som helst har jag i juli ändå lite buffert för att täcka augustisemesterns utgifter utan att påverka insättningarna. Jag har alltid buffert att klara utgifter ned till 71,5 procents sparkvot. Det visar sig klokt då den bufferten, som är 2,5 gånger basutgifterna, räcker för att unna mig lite guldkant utan att snåla samtidigt som jag klarar målen.

Nu blir det en lugn och go vecka ute på Västkusten. Hoppas ni också njuter av de sista sommarveckorna!