tisdag 27 september 2016

Firade första miljonen med att köpa Minesto

Som flitig sparare tyckte jag att det var onödigt att fira att jag för första gången kan kalla mig miljonär. Däremot slog mig idén att det vore trevligt att högtidlighålla denna händelse genom att krydda portföljen med ett nytt aktieinnehav.

Valet föll på tidvattenenergiföretaget Minesto. Det är ett företag som jag har följt en tid och faktiskt tänkte köpa redan i somras. Den gången rusade kursen med 40 procent på några dagar efter nyheten om att Energimyndigheten hade beviljat forskningsmedel om sammanlagt 5,7 miljoner. Aktiekursen tokrusade igen i slutet av augusti. Sannolikt bidrog KIC InnoEnergy's beslut om att skjuta till ytterligare 1 miljon EUR i utvecklingsmedel till rusningen. Totalt har de nu bidragit med 4,5 miljoner EUR. Nu har aktiekursen hittat tillbaka till en mer stabil nivå nedåt 7 kronor per aktie och jag tyckte att det var ett gott nog tillfälle att köpa ett första innehav.

Miljöteknik och förnybar energi är något jag gärna investerar i när vettiga tillfällen uppstår. Risken i Minesto är förstås hög eftersom företaget inte går med vinst och ännu inte kommersialiserat sin produkt på marknaden. Även om Minesto själva i uttalande tonat ned Brexit då EU-bidrag (cirka 120 miljoner kronor) för projektet i Wales redan ska vara säkrade är jag mer pessimistisk och tror att Brexit på marginalen kan få en viss effekt när den första energiparken ska ut till försäljning. Köpkandidater ska dock finnas. En funktionsduglig prototyp i mindre skala som bevisligen genererar energi lovar gott. Samtidigt ligger den största risken i om företaget lyckas omsätta sin småskaliga modell till en fullskalig kommersiell energipark. Tidsfaktorn innebär att företagets kassa kan tömmas på fem års sikt om förseningar eller tekniska utmaningar skulle uppstå längs vägen. För att inte tala om juridiken - miljörättsliga prövningar krävs med största sannolikhet. Jag bedömer dock, under förutsättning att själva teknikutmaningen lyckas, att dessa hinder inte är större än att de kan lösas med en nyemission. Det vore inte heller otänkbart att nya utvecklingsbidrag skjuts till om förseningar skulle uppstå.

Minesto har i kraft av ett starkt patent i princip monopol på marknaden för tidvattenenergi vilket innebär att stora vinster kan hägra på lång sikt om kommersialiseringen skulle lyckas. Samtidigt konkurrensutsätts tidvattenenergi förstås av energipriset i stort och alternativa förnybara energikällor i synnerhet.

Det är också viktigt att förstå att tidvattenenergi kräver speciella förutsättningar som inte är kommersiellt gångbara överallt. Utöver Storbritannien är Chile och Östasien två andra sannolika tidiga marknader med god potential. Andra marknader kan också bli aktuella om teknikutveckling och stordriftsfördelar kan pressa kostnaderna på längre sikt.

Innovationen kom 2010 med på TIME:s lista över världens 50 bästa uppfinningar så visst finns det förhoppningar.

Innehavet är naturligtvis inte utan risk men jag tyckte att 80 aktier i Minesto var ett roligare sätt att fira miljonärskapet än att köpa en flaska skumpa.

En heltäckande analys av Minesto kan ni läsa här.

Jag äger aktier i Minesto.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar