fredag 30 september 2016

Vägval om H&M

Som alla andra står jag inför ett vägval med H&M. Måste ändå erkänna att det fortsatta kursraset förbryllar. Aktien har inte handlats på dessa nivåer sedan Brexit. Dessförinnan får vi gå tillbaka tre år i tiden för att hitta en lägre värdering.
  • Rörelseresultatet på 6 247 miljoner kronor jämfört med en genomsnittlig förväntan om 6 154 miljoner kronor var faktiskt något högre än väntat.
  • Bruttomarginalen blev 54,0 istället för 54,2 procent. Knappast skäl till större oro jämfört med tidigare känd information.
  • Ogynnsamma valutakostnader tynger. Det är dock sannolikt att dessa är övergående då dollarn nu är högre värderad än vanligt. Enda riskerna jag ser där är om euron skulle dras med i en ny bankkris i eurozonen eller om eurozonen helt kollapsar. Men det gäller många svenska aktier.
  • Varmt väder minskade försäljning. Detta visste vi redan. Folk måste fortfarande köpa kläder.
  • Företaget fortsätter att öppna butiker, expanderar till nya marknader och påbörjar e-handel till Kanada och Sydkorea. Detta var dock redan känd information.
Det som förbryllar mig är att det egentligen inte finns särskilt mycket ny information som inte redan var känd som kan förklara kursfallet. Det är förstås en reaktion på att rapporten bekräftade marknadens farhågor. Samtidigt måste man fråga sig om dessa inte redan var inräknade i kursen? Aktien har tappat över tio procent sedan i somras och så mycket känns inte befogat. Har sett olika uppgifter om hur mycket försäljningsökningen ska ha tappat men den är under alla omständigheter inte högre i procent räknat än vad aktiekursen har tappat. Uppskruvade förväntningar om ökande vinsttillväxt som inte infriats och oro för framtiden är enda rimliga förklaringarna jag kan se.

Carnegies analys som innehåller ett scenario om strukturella problem med indragen utdelning som följd är egentligen det enda som oroar mig. Det är inte osannolikt att kursen minskar ytterligare som Carnegie skriver. Är det en långsiktig investering så är det knappast en katastrof om aktien tappar en tjugolapp så länge jag fortsättningsvis får en tia per år i utdelning. SME-statistiken pekar ju uppenbarligen också på att analytikerna faktiskt bedömer att aktien kommer klara att bibehålla och något öka en utdelning på över 4 procent per aktie. Blir det så är jag helt nöjd.

Risken för tappade marknadsandelar och strukturella problem ska inte underskattas men det finns heller inte skäl att vara överdrivet orolig.

Min slutsats är att H&M i kraft av sin ökade storlek börjar tappa fart och inte längre lever upp till de upptrissade tillväxtförväntningar som tidigare funnits. Det är samtidigt ett företag som har en väl fungerande verksamhet. Riskpremien finns där men när H&M kan handlas till en kurs som ger mer än 4 procent utdelning så tyckte jag att det var läge att fortsätta öka enligt plan.

H&M-raset är ett bra kvitto på att min på förhand uppsatta köpstrategi fungerar ungefär som jag har tänkt. Det ger mig en trygghet att jag har satt upp nivåer i flera steg där jag ökar vilket gör att jag varken förköper mig eller missar goda köptillfällen. Det är inga impulsköp utan på förväg noggrant övervägda stegvis ökningar.

Idag köpte jag därför 5 nya aktier för 242,4 kronor eftersom min Köp B-gräns på över 4 procents utdelning där hade passerats. Jag hade en order på ytterligare 10 aktier vid 239,9 kronor men den gick aldrig igenom. Att det inte blev fler aktier idag beror dels på att jag inte följer marknaden i realtid och dels på att jag redan har så stora innehav i H&M att jag av hänsyn till portföljbalansen är lite försiktig för att kunna säkerställa att andra aktier håller jämna steg.

Vill understryka att jag inte heller vet vad som är klokast i det här läget. Detta inlägget är som alla andra inlägg inte rådgivning utan endast en återgivning av hur jag resonerade och till sist agerade.

Jag äger aktier i H&M.

1 kommentar:

  1. Jag håller med i det mesta du skriver och uppenbarligen är det extremt höga förväntningar inbakade i HM-kursen. Själv sitter jag på HM som jag köpte vid Brexit. Jag tror dock på dem. De tjänar pengar och de växer. Dessutom är deras butiker relativt konjunkturoberoende.

    SvaraRadera