onsdag 7 september 2016

REC Silicon - mitt första felbeslut?

REC Solar var för tiotalet år sedan ett lovande norskt solenergibolag och jag minns att jag själv undersökte möjligheterna att arbeta hos dem. På senare tid har man dock avyttrat stora delar av verksamheten och fokuserar idag främst på kisel. Kisel är huvudkomponent i de flesta solpaneler och den som äger kisel äger också möjligheter att göra goda affärer när solenergisektorn går bra.

Mitt intresse för att äga förnybar energi och möjligheten att köpa till valutakursrabatt gjorde att jag efter ett par veckors analys valde att gå in med en liten post på 300 aktier för 1,49 NOK. Det är att se som en "krydda" som på sikt ska utgöra några promille eller allra högst en procent av min totala portfölj.

REC Silicon är dock portföljens olycksbarn just nu och anmärkningsvärt nog faktiskt den enda aktien som har utvecklats i negativ riktning. Kursen har haltat nedåt 1 NOK och på kort sikt har det varit min första dåliga affär där jag under måndagen hade förlorat en fjärdedel av värdet. Eftersom min strategi är på medellång sikt och jag tror på kiseltillgångar är jag dock beredd att ge aktien en chans, även om den skulle fortsätta nedåt.

Kiselpriset har varit uppåtgående och som jag bedömer det har förlusterna i de senaste rapporterna varit relaterade till kostnader för att återuppta produktionen i Moses Lake. Om denna produktion återupptas kommer aktien sannolikt vända och REC börjar gå med vinst igen. Detta är knappast en kursraket (eftersom de har för få expansionsmöjligheter vad gäller nya kiselintäkter) och mitt låga innehav ska främst ses mot bakgrund av mitt intresse för branschen och för att jag vill vara exponerad mot förnybar energi. Samtidigt tror jag att det finns uppsida i aktien och ser det som en chansning i ett företag som många har gett upp med. Jag är därför beredd att avvakta nästa kvartalsrapport och därefter se över mitt ägande utifrån den information som framkommer.

Det är helt enkelt en kalkylerad risk - antingen fortsätter bolaget gå med förlust och i så fall är det sannolikt att jag förlorar halva kapitalet, eller också lyckas bolaget vända till vinst och i så fall finns en ljusnande framtid där det på sikt finns utsikter för en ökning med 50 procent. Framtiden får utvisa.

Kanske kommer detta bli min första riktigt dåliga affär. Förvisso skulle det irritera och vara en nyttig läxa men samtidigt skulle det inte nämnvärt påverka min portfölj då jag bara skulle förlora någon promille totalt även i ett värstascenario om aktien så skulle bli värdelös. Fortsättning följer.

Jag äger aktier i REC Silicon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar