tisdag 6 september 2016

Gjensidige - ojämn historik men ändå köpvärd

En anledning till att jag följer norska aktier är att jag har bott en tid i Norge, har släkt och vänner där och ofta besöker landet för både skid- och sommarferie. Ett bolag som jag minns redan från unga år är Gjensidige, vars logo med en vandrande man med stav och lykta var ett välkänt inslag i den norska stadsbilden. Ett företag som har flera decennier på nacken av goda affärer är en god utgångspunkt för utdelningsinvesterare med nyfikenhet på långsiktiga affärer. Tittade därför närmare på företaget.

I nuläget ger Gjensidige en avkastning på nästan 6 procent, vilket i kombination med hyggligt låg valutakurs gör dem högintressanta för utdelningsinvesteraren.

Vid närmare överblick visar det sig dock att utdelningen på 8,4 NOK motsvarar nästan hela vinst/aktie på 8,51 NOK vilket låter väl högt. Dessutom utgjorde en bonusutdelning om 2 NOK nästan en fjärdedel av utdelningen. Utifrån mina grundprinciper utgår jag som alltid endast från ordinarie utdelning i mina köpbeslut. En ordinarie utdelning på 6,4 NOK ger fortfarande en god utdelning på cirka 4,5 procent vilket är högintressant. Ett varningens finger bör dock utfärdas för företagets ojämna utdelningshistorik där nivåer mellan 4,5-6 NOK har varit vanliga de senaste åren. Även ett lägstascenario på 4,5 NOK ger dock en utdelning väl över 3 procent och min högst förenklade analys ger att aktien trots risk för lägre utdelning är rimligt värderad men inget fyndläge. Den ojämna utdelningshistoriken gör dock att den inte bör vara ett kärninnehav men väl kan utgöra ett par procent i en diversifierad utdelningsportfölj.

Eftersom mina kriterier för Köp A-nivå uppfylls (minst 3 procents utdelning) även med beaktande av historiska lägre utdelningsnivåer och bonusutdelningar borträknade har jag försökt gå in på 139-140 NOK senaste tiden som men ännu inte fått till ett avslut. Ser fortfarande aktien som köpvärd men inväntar en liten dipp i antingen kurs eller valuta och fiskar vidare med låga order så länge. Tyvärr har både kurs och valuta fortsatt uppåt med någon procent och inväntar därför tålmodigt ett bättre köptillfälle.

Jag äger inte aktier i Gjensidige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar