måndag 19 september 2016

Clas Ohlson - min första framgångsrika swingtrade

Jag lyckades till min stora glädje under Brexitrasets första timmar pricka in köp på 135 SEK. Allteftersom aktiekursen steg sålde jag av två tredjedelar i ett par omgångar där jag hämtade hem mer än åtta procent och motsvarande två års utdelning på affären. Försäljningen gjordes med avsikten att köpa tillbaka på kursfall efter utdelning. Den sista tredjedelen behöll jag som riskdiversifiering för det fall min strategi skulle misslyckas och belönades där med sedvanlig utdelning förra veckan. Clas Ohlson har en ovanligt cyklisk kurshistorik och chanserna för att lyckas köpa tillbaka skulle vara goda jämfört med andra aktier. Till sin nackdel är det också en låg handel i den relativt trygga och förutsebara aktien.

Med facit i hand köpte jag tillbaka i två omgångar med ett GAV på 135,9 SEK. Något dyrare än Brexit men det var ett exceptionellt läge. Jag är trots allt mycket nöjd med att ha lyckats sälja av med en vinst som motsvarar två års avkastning och ändå kunnat köpa tillbaks aktien igen knappt tre månader senare. Det visar att köp och behåll inte alltid är det bästa - om än ofta bekvämaste. Strategi måste alltid anpassas till vilken aktie det är samt hur historik och framtidsprognoser ser ut.

Nu bör man också resa frågan om det kan finnas andra skäl till att aktien faller. Mycket förefaller dock bero på oro över ogynnsamma valutakurser, i synnerhet den svaga norska kronan, vilket sannolikt är övergående på medellång sikt. Företaget har samtidigt tagit på sig flera engångskostnader i samband med deras ännu inte helt lyckade entré på den tyska marknaden, där man förra veckan öppnade en ny butik i Hamburg. Årets utdelning på 5,75 SEK var hög relativt vinst per aktie och det förefaller inte osannolikt att nästa års utdelning rent av kan bli något lägre. Om aktien skulle ge lägre utdelning har jag ändå god marginal eftersom köpkursen motsvarar 4,2 procents avkastning på årets utdelning.

Jag kommer återkomma till aktien i kommande inlägg framöver och också särskilt granska deras hållbarhetsstrategi, som ytligt sett verkar ganska bra och har bidragit till att jag ser positivt på aktien.

Hur som helst är jag mycket nöjd med att jag kom bättre ut av att sälja och återköpa än enkel köp och behållstrategi! Detta är ett exempel som jag kommer titta på mer aktivt när jag utvärderar min säljstrategi. Där finns också ett negativt exempel (SHB B hade varit bättre att behålla, även om jag ville minska exponering mot finanssektorn inför Brexit) och ett neutralt exempel (ICA tog jag hem vinst och kunde istället köpa Axfood).

Vill till sist också rikta ett Tack till alla er läsare - igår slog bloggen läsarrekord med 193 besökare på en och samma dag!

Jag äger aktier i Clas Ohlson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar