lördag 11 februari 2017

Portföljen januari 2017

Att kontinuerligt följa upp sin portfölj är ett bra sätt att utvärdera om portföljbalansen är god, se var jag behöver öka och se om det är några aktier som rent av inte tillför portföljen mervärde längre. Därför kommer här en portföljuppföljning och mina reflektioner kring hur jag kan förbättra portföljen i framtiden.Bättre balans kring kvartalsutdelande fastighetsaktier - ökat i kvalitet och minskat risk

Bonäsudden, Delarka och Saltängen utgör nu endast 1,11 procent av portföljen. Jag både fick utdelning och kunde minska innehaven med vinst. Just nu ser jag inte ut att kunna köpa tillbaka lika billigt men avvaktar årsrapporterna för besked om utdelningsnivåer under 2017. När de är bekräftade är kursrisken något mindre i det korta perspektivet.

Bosjö och Sydsvenska Hem utgör fortsatt en stor nivå men börjar nu sakta men säkert normaliseras nedåt den portföljandel på 2-3 procent som jag strävar efter på lång sikt. Här kommer jag inte öka före sommaren. Anledningen till de stora positionerna är att minicourtaget är högt för dessa aktier samtidigt som de tre kommande utdelningarna redan var kända när jag köpte. Därför köper jag större positioner mer sällan i den här typen av aktier.

Istället har jag utnyttjat tillfället att öka ordentligt i både Castellum och Hemfosa. Jag ser dem som säkrare långsiktiga alternativ. Även om genomsnittliga portföljutdelningen sjunker något känner jag mig mycket tryggare med en portföljandel fastighetsaktier om tio procent i dessa bägge aktier än de mer riskabla högutdelande engastighetsaktierna. Castellum är nu att betrakta som ett kärninnehav med 5,24 procent av portföljen. Noterbart är att kursen har stigit ytterligare i de bägge aktierna sedan den 31 januari och bägge visar nu blå siffror efter de stora köpen under januari.

Högutdelare utmaning

Sänkt andel kvartalsutdelande fastighetsaktier (utöver Hemfosa) innebär samtidigt att portföljutdelningen på marginalen sjunker något. En huvudbry under våren blir att åter söka öka portföljandelen på ett rimligt sätt igen. Just nu tycker jag inte att det är ett jätteproblem då jag har kunnat uppnå en YOC på över 4 procent för samtliga kärninnehav i portföljen. Det innebär att portföljen, om man räknar bort Serneke som inte delar ut, har en genomsnittsutdelning någonstans mellan 4 och 5 procent just nu vilket är väl i linje med mitt långsiktiga mål. Jag kommer följa upp exakt portföljutdelning längre fram för att få resultatet svart på vitt. Mitt fokus är nu på att öka andelen i dessa aktier inför vårutdelningen. När vårutdelningen kommer ser jag dock ett bra tillfälle att på nytt börja titta på att öka i högutdelare med mer risk. Akelius Pref ligger nära till hands.

Utmaning att bibehålla portföljbalans i praktiken

Att bibehålla en bra portföljbalans i praktiken är inte lika enkelt som det ser ut i teorin. Ett exempel ur min portfölj som tydligt illustrerar detta är Axfood och Clas Ohlson.

Jag har inte ökat alls i Clas Ohlson, som jag köpt ganska mycket i tidigare när dollarkursen var hög och aktiekursen var duktigt pressad. Under januari har jag inte köpt en enda aktie i Clas Ohlson. Ändå har min portföljandel stigit med 0,03 procent.

Axfood har istället minskat trots att jag har köpt minst så många aktier som jag normalt behöver för att bibehålla en konstant portföljandel (detta var dock innan jag ökade ordentligt under februari månad - i skrivande stund är portföljandelen 8,49 procent).

Våga öka med övervikt vid bra köptillfällen

En konkret lärdom som jag kan dra efter portföljens första 7 månader är att det är viktigt att våga öka något över sin ideala portföljandel när bra köptillfällen uppstår. Detta möjliggör en långsiktig portföljbalans eftersom det kommer månader där man helt enkelt tycker att aktien är för dyr att ens öka lite i.

Ett negativt exempel är Handelsbanken. Där har jag inte ökat alls sedan köp i juni. Istället tog jag hem vinst för tidigt och nu tycker jag att aktien är alldeles för dyr. Konsekvensen blir att en ursprunglig portföljandel på 20 procent snabbt har krympt till endast 0,52 procent. Minst sagt en viktig läxa. Boston Pizza är samma utmaning men där köpte jag ändå en beskedlig andel i september varför jag åtminstone har försvarbara 2,42 procent av portföljen än idag trots att jag inte har hittat något bra tillfälle att öka sedan dess.

Exempel på motsatsen är Axfood, H&M och TransAlta Renewables. I dessa tre aktier är min portföljandel just nu högre än idealfallet (cirka 5 procent i de bägge förstnämnda och 2-3 procent i den sistnämnda är ungefärlig idealandel). Däremot tänker jag mig att det kommer bli svårt att köpa dessa aktier lika billigt som jag gjorde under kommande månader och därför finns nu en marginal där jag inte ens behöver öka alls på ett tag.

Min slutsats blir därför att jag ska våga öka med ett par procent utöver min portföljandel för att över tid få en bra portföljbalans. Det här är något som jag konkret kommer se över när jag reviderar min köpstrategi för första gången sedan i somras. En brasklapp är dock att man förstås måste analysera varför man ökar. Det räcker inte att öka bara för att aktien är billig utan det är också viktigt att göra sin hemläxa och försöka förstå varför aktiekursen sjunker så att man inte riskerar köpa fallande knivar.

För många innehav?

Ett dilemma är att jag nu börjar få ganska många aktier: 35 totalt, vilket i sin tur är svårare att följa upp. En förklaring är att jag diversifierar mina fastighetsaktier i 9 olika innehav. Samtidigt har jag några aktier som just nu är lite osäkra och inte tillför jättemycket jämfört med andra bättre innehav.

Ahlsell har jag gjort en formidabel affär på kursmässigt. Företaget är stabilt och går bra. Deras utdelning för 2017 var dock en stor besvikelse - endast 0,35 kronor per aktie (YOC 0,76 procent). Det här är ingen aktie som slår index och det är osannolikt att de i det medellånga perspektivet kommer nå en utdelning om 3 procent eller mer. Jag hade ändå trott att de skulle dela ut motsvarande 2-3 procent. Därför drar de just nu mest ned vinsten. Eftersom jag kan ta hem en fin kursvinst (25 procent på ett kvartal) funderar jag faktiskt på att göra det. Just nu drar de bara ned portföljutdelningen.

Duni levererade ett ganska mediokert resultat och bibehöll utdelningen oförändrad i år. Förvisso hade jag inte räknat med mer i år och kursen är ned något men kommer ett tillfälle att sälja av kommer jag göra det. Min YOC är bara 3,98 procent i år och med utebliven utdelningstillväxt är det faktiskt till och med lägre än defensiva aktier som Axfood och H&M. Det är rent av sämst i portföljen bland mina svenska utdelande innehav bortsett från indexfondsliknande Investor (3,54 procent i skrivande stund). I nuläget tillför aktien alltså inte portföljen något mervärde.

MQ försökte jag sälja med vinst efter utdelning men min order föll tyvärr aldrig ut. Det är en aktie som förvisso just nu ger en helt försvarbar YOC på över 5 procent vilket i sin tur gör att det finns marginal för viss nedsida. De kan sänka utdelningen med 20 procent och jag skulle ur ett rent utdelningsperspektiv ändå tycka att nivån var godtagbar. Problemet är att det är en konkurrensutsatt bransch, vilket alla goda analyser av H&M därute visar, och även om MQ har vänt en tidigare svag trend uppåt de senaste åren är jag tveksam inför hur de kommer prestera på längre sikt. Huvudanledningen till att jag tog in dem i portföljen var att jag kunde köpa ganska billigt och februariutdelningen hägrade. På längre sikt ser jag Akelius Pref och P&G som mer intressanta alternativ för utdelning i februari. Ingen brådska att sälja men på sikt gör jag nog det.

Telia var från början en chansning. Jag har en hög YOC och tyckte helt enkelt att det var värt att ta en risk för att få de höga utdelningarna när ingen tror på aktien. På lång sikt kommer de antagligen få svårt att bibehålla höga utdelningar, vilket ledningen indirekt redan har signalerat. Kommer ett tillfälle att sälja av vid tillfällig uppgång kommer jag att göra det och ta hem affären. Min utgångspunkt är dock att behålla åtminstone över oktoberutdelningen.

Coca Cola var så här i efterhand möjligen ett onödigt innehav som jag är lite kluven till. Deras framtidsutsikter är sådär, vilket senaste rapporten belyste. Samtidigt är det krångligt och dyrt att sälja amerikanska aktier och det här är en skaplig defensiv grundaktie där portföljandelen kan minska med tiden utan att någon egentlig skada är skedd.

ICA har som jag skrev tidigare i veckan nu åkt ur portföljen. Tog hem vinst och ökade i Axfood som dessutom ger högre utdelning. Win-win-situation för mig.

Tillfällesaktier under övriga utdelningsaktier

I min strategi har jag en kategori som jag benämner övriga utdelningsaktier. Det här är aktier som jag köper för att jag tror att de är undervärderade samtidigt som de kan väntas med stor sannolikhet ge en hög utdelning. Beijer (YOC 4,90 ev. utdelningstillväxt ej inräknad, +25,84 procent) och Avega (YOC 5,23 procent, +19,77 procent) är bra exempel i portföljen just nu.

Bägge aktierna har som synes varit fullkomligt lysande affärer både kursmässigt och utdelningsmässigt. Utmaningen är att det samtidigt är aktier som är lite mer av en rimlig chansning. Jag kan ganska lite om företagen och skulle inte våga öka på mer modesta nivåer (försökt i Avega men detta har inte lyckats). Det gör att portföljandelen krymper med tiden till löjligt små nivåer. Det ser jag dock inte som ett problem. Min position i aktierna är såpass bra att jag vid tecken på vändning med stor sannolikhet ändå skulle hinna ur med bibehållen vinst. Poängen med den här aktiekategorin är just att kunna inta positioner i aktier som är löjligt undervärderade, inte att de ska vara ett kärninnehav i portföljen. Skulle deras portföljandel på sikt endast utgöra någon promille ser jag det inte som ett problem i sig så länge företagen fortsätter leverera. De kan dock bli mer permanenta innehav då jag med tiden får upp ögonen för att det är bra aktier. Skanska är ett sådant exempel där jag i februari ökade portföljandelen (0,83 procent i skrivande stund jämfört med 0,51 procent den 31 januari).

Serneke - ett specialfall i portföljen

Serneke är ett specialfall i portföljen. Jag bestämde mig för att jag ville köpa aktier för ungefär 50 000 kronor i absoluta tal och medan portföljen just nu är ung blir det i relativa termer därför en löjligt stor portföljandel. Jag har under februari ökat lite ytterligare sedan aktiekursen fallit men det är med en långsiktig målsättning att sälja av innehavet i KF för att på sikt bara äga aktien i ISK med samma totalandel om 500 aktier som tidigare. Jag tycker dock att det vore missledande att inte redovisa portföljen som den är och tar därför med Serneke i portföljrapporten. Om kursen befinner sig i ungefär nuvarande intervall kommer jag redan vid årsskiftet ha en portföljandel på under 10 procent igen.

Kryddor: IPO inga kursraketer i korta perspektivet och ger ingen utdelning

Jag har blivit något mer skeptisk till IPO. De ger ingen utdelning och risken är hög. Huvudanledningen är att de i regel brukar gå med förlust intill dess att deras affärsidé kommersialiseras och de börjar ta in vinster. Därför ser jag den mer som en trisslott på längre sikt och bekymrar mig inte jättemycket över om de just nu är ned kursmässigt eller inte. Det räcker egentligen att en av dessa tre aktier lyckas med kommersialiseringen för att jag ska gå med vinst totalt sett på chansningen. Hur de utvecklas till dess är faktiskt ganska ointressant - antingen blir det en jättefin affär eller också förlorar jag snabbt halva kapitalet. Det ligger i sakens natur. Det viktiga är därför att portföljandelen är så begränsad att de blir just en trisslott och inte får en mer betydande påverkan om de skulle misslyckas.

Alligator och Ripasso har här varit typexempel som bägge är ned sedan noteringen. Å andra sidan är portföljandelen så försiktig att de inte utgör mer än en potentiell framtida irriterande förlust. Minesto däremot gör det mesta rätt just nu och där tittar jag på att öka när nästa stiltjeläge i kursen kommer. I slutänden behöver de också kommersialisera sin produkt men där har de första stegen redan tagits.

Kärninnehav börjar ta form

Med undantag av Handelsbanken börjar jag nu få en långsiktigt god balans för mina övriga fyra kärninnehav (Axfood, Castellum, Clas Ohlson, H&M). Det gör att portföljen efter ett halvår så sakteliga börjar få en tydligare och stabilare kontur varför enskilda ökningar i en aktie blir mindre dramatiska än tidigare. Att öka i Handelsbanken är en tydlig målsättning för det kommande året.

Tack för att du har läst det här inlägget och hoppas att du har funnit det intressant!

Vad skulle du ha gjort annorlunda i portföljen? Vilka aktier skulle du vilja öka/minska i eller helt ta bort? Någon utdelningsaktie som du tycker att jag saknar?

2 kommentarer:

 1. Kul att läsa dina tankar. Jag själv undviker enfastighetsbolagen. Gillar Castellum och Balder pref.

  Björn Borg ska bli kul att se hur de hanterar utdelningen nu när royaltyn försvinner. Jag förväntar mig utdelningshöjning.

  På chanssidan så är jag hårt inne i Maha Energy. Kolla in den.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för din kommentar!

   Maha Energy fick jag ett erbjudande om tidigare men valde bort dem eftersom jag endast investerar i förnybar energi i den sektorn.

   Ska kolla upp Björn Borg!

   Radera