torsdag 16 februari 2017

Utdelningskalender - ett användbart verktyg för ditt sparande

En utdelningskalender är ett mycket användbart verktyg för att göra en prognos över kommande utdelningar. Ett enkelt sätt att upprätta en sådan är att som mig använda google sheets.

Ett jämt utdelningsflöde är inget självändamål och givetvis bör man i första hand köpa bra aktier oavsett när de delar ut. En utdelningskalender är dock ett användbart redskap som hjälper dig att planera när det kan vara lämpligt att öka i vissa aktier för att få en jämn utdelning över hela året.
Utlandsutdelarens utdelningskalender
Identifiera var du behöver öka

I mitt exempel blir det direkt uppenbart att februari, juni och augusti är tre särskilt eftersatta månader. Jag avser långsiktigt höja min utdelningsandel till åtminstone 2,5 procent under dessa månader. För att komma till rätta med detta identifierade jag med hjälp av kalendern vilka innehav jag i så fall behöver öka i:

Februari, augusti: P&G, Akelius Pref
Juni: J&J, VFC

Tack vare min utdelningskalender har jag nu extra bevakning på dessa fyra aktier. Det är inte så att jag kommer köpa dem bara för att men om det uppstår ett bra tillfälle, som det nyligen gjorde i VFC, kommer jag inte tveka att köpa lite mer än jag annars skulle göra. Trots att utdelningen är ganska låg kan det vara motiverat att öka långsiktigt i t.ex. P&G och J&J för att få en jämnare utdelning.

Samtliga tre innehav utöver preferensaktien är stabila utdelningsaristokrater med fin utdelningstillväxt år efter år.

Identifiera när du behöver öka

Genom att se när dina utdelningar betalas ut kan du också planera dina köp bättre. Det finns t.ex. ingen poäng att öka i Clas Ohlson i februari när den delar ut först i september om du inte får en premie och kan köpa till en bättre kurs än normalt. Är YOC en bra bit under 4 procent kommer du sannolikt kunna köpa till ungefär samma nivå närmare inpå utdelningen. Genom att istället öka i tillfälligt undervärderade aktier med utdelning i vår får du ännu mer kapital över tack vare vårutdelningarna som du i sommar kan använda till att öka i Clas Ohlson eller andra höstutdelare. Även om skillnaden är ganska liten så får du på marginalen allt annat lika några promille extra i årsutdelning genom att planera dina aktieköp efter utdelningskalendern. Detta tack vare att dina kapital från dina utdelningar omsätts snabbare och i sin tur genererar nya utdelningar.

Nyttigt verktyg för att hålla koll på kassaflödet

Med en utdelningskalender kan du enkelt se när du får lite extrakapital att använda till aktieköp. På så vis kan du lättare planera hur du använder dina månadsinsättningar utan att riskera få slut på kapital. Nu i februari vet jag t.ex. att det är färre utdelningar och håller lite mer i pengarna än vanligt. Under vårmånaderna vet jag att utdelningar rullar in i bra tempo och kan då öka lite mer än vanligt när tillfälle uppstår.

Det är roligt och inspirerande!

Slutligen är det roligt och inspirerande! Du ser på ett mycket konkret sätt hur dina aktiers utdelningshöjningar gör att utdelningsstaplarna växer. Om du liksom mig har defensiv marginal avseende valuta i prognosen för utländska aktier blir du på marginalen varje månad glad över att du får några kronor mer än du hade räknat med. Du kan till sist också enkelt följa upp dina utdelningar. Jag brukar grönmarkera alla utbetalda utdelningar.

Utdelningsbalans

Jag noterar att besluten från Castellum och H&M att dela upp utdelningen på två tillfällen har gjort underverk för min utdelningsbalans. 9 av 12 månader delar ut minst 5 procent av min totala årsutdelningsprognos. Det tycker jag är en god balans. Det är ofrånkomligt att mars-maj delar ut mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar