torsdag 23 februari 2017

Ny aktie i portföljen: Scandic Hotels!

Det finns en rad aktier som jag länge har velat äga men som av olika anledningar inte har uppfyllt de krav jag ställer upp i min köpstrategi. Scandic Hotels är en sådan aktie. I morse släpptes årsrapporten för 2016 och Scandic presenterade ett resultat långt över analytikernas förväntningar och en utdelning på hela 3,15 kronor per aktie fastslogs.

Enligt min köpstrategi har jag i regel en YOC på mellan 3,33 och 3,5 procent som lägstanivå för att köpa in nya aktier i portföljen. Jag hade alla dagar i veckan varit beredd att köpa Scandic på dessa nivåer. När jag nu efter besked om utdelning i rapporten och bekräftat urstarka resultat i övrigt kan köpa till hela 3,9 procent är det riktigt bra. När jag vid frukosten ögnade igenom rapporten tyckte jag helt enkelt att detta var ett riktigt drömläge att ta in en aktie som jag har sneglat på hela hösten. Det blev till att hastigt och lustigt lägga en stor köporder innan jag gick till jobbet i morse.

Företaget presenterade som sagt ett kanonresultat med tvåsiffrig tillväxt långt över analytikernas förväntningar. Därtill har Scandic rekordmånga hotell (17) på gång under 2017 och en uttalad expansionsstrategi både i Norden och Tyskland torde innebära att det finns potential för fortsatt tillväxt. Enligt VD Fiskers har de aldrig haft en så stark hotelltillväxt som de kommande åren. Samtidigt har företaget en stark kassa och utrymme att både växa och dela ut vinster under många år framöver.

Hotellmarknaden kompletterar min portfölj bra genom att bidra med en sektor som idag inte är representerad. Även om viss konjunkturkänslighet förstås finns upplever jag det som en förhållandevis defensiv aktie väl i linje med min ganska försiktiga långsiktig utdelningsstrategi. Resultatet i dagens rapport drevs upp av en hög beläggningsgrad (fler uthyrda hotellrum än vanligt) vilket förstås kan komma normaliseras i kommande rapporter. Eftersom Scandic äger fastigheter kan de också komma påverkas negativt av höjda räntor. Aktien är ung och har kort historik så om de blir en utdelningshöjare eller kommer förändra sin utdelning cykliskt med konjunktur återstår att se.

Scandic har dessutom en hållbarhetsprofil som jag gillar varför de passar väl in i min utdelningsportfölj som helst ska vara både ekonomiskt och miljömässigt hållbar. Det är förvisso länge sedan jag mer aktivt läste om deras miljöarbete men de har tidigare på ett progressivt sätt arbetat med att ha resurseffektiva hotell med näst intill helt återvinningsbart material. Det gynnar både ekonomi och miljö och är något som jag nu vill titta närmare på igen.

En lärdom jag har dragit är att jag ofta köper för små positioner vilket gör att de ganska snabbt faller till en obetydlig portföljandel om det inte uppstår nya lägen att öka. Därför köpte jag nu ett femtiotal aktier idag vilket idag motsvarar 1,5 procent av portföljen. Det tycker jag är precis lagom av två skäl: det ger mig utrymme att öka med ytterligare 1,5 procent om jag skulle kunna köpa aktien till över 4 procent YOC när nyhetens behag har lagt sig. Samtidigt kommer jag fortfarande ha en portföljandel på 1 procent, vilket är mitt långsiktiga mål, även om jag inte skulle lyckas öka alls före sommaren.

För att finansiera hela köpet sålde jag även en liten skvätt Minesto. Det är en aktie som jag använder för swingtrade där jag varje dag lägger låga köporder och höga säljorder. Nu sålde jag med endast tio kronor i nettovinst i min tredje Minestoswingtrade under februari och fick ett riktigt bra långsiktigt innehav i Scandic istället.

Scandic är som sagt ett bra exempel på en aktie som jag länge drömt om att äga men tidigare tyckt varit för högt värderad. Jag har en tid skissat på ett utkast till inlägg om aktier som jag gärna vill äga men aldrig har köpt. Nu stryks en aktie från listan men lovar att ni får ta del av den i ett senare inlägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar