fredag 3 februari 2017

Veckosammanfattning: två nyheter i portföljen!

Ännu en lugn vecka på börsen och de aktier jag har stora innehav i börjar bli ganska dyra att öka i. Däremot har det blivit två nya aktier i portföljen, vilket inte hör till vanligheterna.

Kone har egentligen inte hört till de aktier jag bevakar utan mitt fokus på Helsingforsbörsen har varit Fortum, Kesko och Lassila & Tikanoja. De tre aktierna har dock för svajig vinst och utdelningshistorik för att jag ska känna mig trygg att investera vid nuvarande nivåer. Nu när kronan har stärkts något mot euron slog jag till och tog in min första finska aktie i portföljen. Vill särskilt tacka Pengaregnet och Miljonär innan 30 som bägge bidrog till att jag fick upp ögonen för Kone.

Ett företag som år efter år presenterar en tvåsiffrig utdelningstillväxt är för bra för att inte titta närmare på. Min största osäkerhet är om de kommer klara att bibehålla lika fin tillväxt även när den globala marknaden vänder nedåt igen. Samtidigt är hissar en oligopolliknande marknad, fastigheter med hiss kommer fortsätta byggas och dessutom säkrar underhållsverksamheten en grundläggande inkomst för företaget. Jag tror egentligen inte att företaget kommer kunna prestera tvåsiffriga vinster i framtiden men gjorde en liten chansning. Klarar Kone att leverera en årlig utdelningstillväxt på 3-5 procent under de kommande tio åren är det helt klart gott nog för mig. I linje med min köpstrategi gjorde jag ett första inköp till en yield on cost på över 3,75 procent, väl över vad jag kallar Köp A-nivå. Då får jag också igen den utdelningen redan om en månad i mars. Skulle aktien sjunka är jag beredd att öka vid YOC på 4 procent, vilket motsvarar 38,75 EUR och min Köp B-nivå.

HiQ är en aktie som jag har nosat lite på tidigare men aldrig köpt långsiktigt. Jag tycker generellt att konsultmarknaden är svårbedömd eftersom det alltid finns en risk att konkurrenterna kan köpa över intellektuellt kapital. Nu kunde jag handla den till en yield on cost på över 5 procent efter att vårutdelningen bekräftats. Kursen är historiskt hög så jag tar en viss risk för nedsida och håller därför innehavet till endast två promille av portföljen än så länge. Kommer bevaka innehavet och ta ett beslut under året kring om jag behåller eller inte. Företaget har dock en god kassa så skulle de underprestera inför nästa års utdelning lär den åtminstone inte sänkas i det korta perspektivet.

Minesto steg plötsligt efter att de huvudägarna gick in med mer kapital i energiföretaget. Eftersom det stora frågetecknet är om de ska hinna kommersialisera en fullskalig produkt på marknaden innan kassan tar slut var detta förstås ett välkommet besked som köper tid åt företaget. De småskaliga prototyperna förefaller fullt funktionsdugliga men många hinder kan uppstå på vägen till slutprodukten. Jag har haft som målsättning att ha 200 aktier i Minesto och det har jag fortfarande (cirka 0,5 procent av portföljen är rimligt i en högriskkrydda som jag tror mycket på). Däremot gick jag under december in och ökade ytterligare som ett swingtrade vid 6,75 kronor per aktie när jag tyckte att aktien blivit löjligt nedköpt utan större positiva nyheter. Därför tog jag nu hem en vinst på 15 procent. När jag sålde hade jag dock endast tagit del av nyheten om företagets nya och mycket tjusiga hemsida. Tyckte att en kursrusning på grund av en hemsida var att ta i och valde att minska innehavet. Hade jag känt till att huvudägarna gick in med mer kapital hade jag antagligen behållit. Nu tycker jag å andra sidan att aktien är lite högt värderad och tror att det kommer att gå att öka runt 7 kronor igen senare i vår.

En aktie som jag hade planerat att ta hem vinst i var MQ. Där fick jag i veckan 105 kronor i utdelning. Det gick inledningsvis att sälja av innehavet med vinst trots passerat ex-datum. Jag var tyvärr lite för girig och satte min order några ören för högt. Eftersom jag inte följer börsen i realtid kunde jag inte justera detta. Därför behåller jag aktien tills vidare. Det är ett bra företag som jag har köpt till en YOC på över 5 procent. Deras kassa är mycket god varför det ska mycket till för att de skulle sänka utdelningen nästa år. Dessutom delar de ut i februari. Samtidigt har de en svajig vinsthistorik och kommer en lågkonjunktur är jag inte övertygad om att de klarar att bibehålla nuvarande vinstnivåer. Dessutom tycker jag inte att jag har energi att bevaka just den här aktien nu när jag börjar få lite väl många aktier i portföljen. Därför funderar jag på att på sikt sälja innehavet i MQ för att istället öka i P&G och Akelius Pref som portföljens huvudsakliga februariutdelare.

En glädjande nyhet var att Skanska höjde utdelningen med hela 10 procent till 8,25 kronor per aktie. Det finns utrymme att göra extrautdelningar men VD Karlström menar att det finns goda investeringsmöjligheter att använda det egna kapitalet till just nu. Det tycker jag är helt riktigt och beslutet signalerar framtidstro om investeringar som ytterligare kan öka vinsten. Min YOC är nu 4,45 procent. Ångrar så här i efterhand att jag inte ökade mer. En av mina stora lärdomar från det första halvåret med portföljen är att jag bör ta en något större position från början när jag väl tror på en aktie. Nu utgör Skanska endast strax över 0,5 procent av portföljen.

Till sist ökade jag också med ytterligare fyra aktier i Axfood. Mitt mål är att öka innehavet till 250 aktier vid årets slut. Då behöver jag i genomsnitt köpa dussinet aktier varje månad. Det är precis vad jag har gjort denna månaden. Nu lyckades jag dessutom köpa under mitt GAV som därmed har sänkts till 142,77 kronor. Det ger en YOC på 3,5 procent vilket är sämst i portföljen men å andra sidan ska Axfood vara portföljens defensiva ankare i svårare tider och inte den aktien som ger högst utdelning. Är mycket spänd på hur stor utdelningstillväxten blir. Stämmer prognoser om cirka 5,5 kronor per aktie har jag redan en YOC på 3,85 procent. Med tanke på köp av mat.se och Eurocash kan det dock hända att de väljer att ge en lägre utdelningsökning eller rent av bibehållen utdelning i år. På tisdag den 7 februari kommer rapporten och då får vi facit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar