söndag 5 februari 2017

Veckoplan v. 6 - rapportsäsongen igång men få fyndlägen

Kommande börsvecka utgör lite av ett dilemma. Tre veckor återstår till nästa lön och jag har halva månadsinsättningen kvar att investera. Samtidigt upplever jag att det mesta är högt värderat och det finns egentligen inga självklara kandidater att placera pengarna i just nu.

Fortsätta öka försiktigt inför vårutdelningen?

Min köpstrategi bygger på en trestegsraket där jag inte vill förköpa mig alltför tidigt. De enda utdelande svenska aktierna med en YOC som understiger 4 procent är Axfood, ICA och Investor. Jag är därför lite ovillig att öka i aktier till ett "dyrare" pris.

Axfood publicerar tisdag den 7 februari sin årsrapport. Det är ett av mina kärninnehav och min personliga spekulation är att utdelningen kommer höjas till 5,5 kronor. Jag kommer försöka öka med 4 aktier under måndagen till 142,60 kronor eller lägre till totalt 135 aktier. Det är en ganska dyr köpnivå men tycker ändå det är försvarbart att passa på att öka före rapporten och med utdelning bara en månad bort. Det kommer med säkerhet nya tillfällen att köpa mer till lägre nivåer igen någon gång under det kommande rapportåret.

H&M steg på rapporten förra veckan. Framförallt har det i efterhand visat sig att Stefan Perssons köpte 6 miljoner ytterligare aktier i sitt företag, vilket måste ha bidragit till den kraftiga kursökningen. Aktiekursen har därefter fallit nedåt 245 kronor igen. Jag kommer försöka öka med ytterligare 2-4 aktier. Utöver att kontinuerligt öka i mina kärninnehav är anledningen ärligt talat att det retar mig att ha en YOC på 3,99 procent. Det skulle enkelt kunna korrigeras till 4 procent om jag lyckas få in en order på 243,2 kronor. Tror att aktien har landat och inte sjunker ned dit igen men försöka duger.

Skanska har jag just nu en YOC i på 4,45 procent. Min portföljandel är samtidigt bara 0,5 procent och jag vill långsiktigt öka. Aktien är efter att rapporten publicerats dock inte särskilt billig. Just nu handlas den till en YOC på cirka 3,65 procent. Funderar i brist på bättre alternativ ändå på att öka för att höja portföljandelen långsiktigt. Eftersom utdelningen kommer redan i april är det inte ogjort då jag ganska snart får in lite ytterligare kapital som kan investeras i andra aktier. En YOC på 4 procent klarar jag fortfarande att bibehålla vilket är gott nog på lång sikt.

Öka i utländska innehav när kronan äntligen börjat stärkas?

VFC sjönk under fredagen under 50 dollar per aktie. Jag valde dock att öka redan förra veckan vid 50,56 USD. VFC har samtidigt en viktig fördel då den tillsammans med J&J är den enda aktien i min portfölj som inte är månadsutdelare men delar ut i juni månad. Under juni utbetalas i nuläget endast 1 procent av mina totala utdelningar räknat över helåret. Även om jag inte ser ett egenvärde i jämn utdelning varje månad skulle jag åtminstone vilja höja juniandelen till 2,5 procent för att få ett bättre kapitalflöde. Jag sätter min riktkurs till 56 USD för eventuell ytterligare ökning i VFC, det skulle motsvara en YOC på 3 procent. J&J tittar jag också på men tycker fortfarande att aktien är något dyr och vill helst öka först under 107 USD per aktie vid nuvarande dollarkurs, vilket inte är sannolikt i det korta perspektivet.

I brist på andra alternativ tittar jag också på möjligheten att öka i månadsutdelarna. Boston Pizza har det ryktats om en förestående utdelningshöjning men innan jag har sett det bekräftat avvaktar jag. Inget har under de senaste månaderna verkat kunna hindra kursen från att ständigt stiga uppåt. Den senaste veckan har dock lägre nivåer testats igen och det kan därför vara värt att hålla ett öga på om kursen är i nedåtgående trend. Aktien värderas förvisso till en YOC på 6 procent vid en kurs på 23 CAD och det är egentligen ganska bra men jag tycker inte att det ger tillräcklig säkerhetsmarginal med tanke på aktiens svajiga historik. Realty Income skulle jag gärna fortsätta öka i men utifrån teknisk analys förefaller aktien nu vara i stigande trend (öppnade och stängde över gårdagens högstakurs, om än dämpades före stängning) och med en portföljandel på 2 procent inväntar jag hellre nya tillfällen då aktien handlas billigt igen.

NorthWest Healthcare har jag en tid funderat på att ta in i portföljen. I brist på bättre alternativ kanske det är läge att passa på nu i februari. Fördelen med aktien är att de levererar en hög månadsvis utdelning (YOC 8 procent på helåret vid kurs på 10 CAD per aktie). Nackdelen är att det sker på bekostnad av utdelningstillväxt varför jag i praktiken antingen behöver räkna med att utdelningarnas värde inflateras bort med tiden eller att jag kommer behöva sälja innehavet med en sannolik kursförlust i framtiden. CAD är högt men inte orimligt högt värderad. Nu verkar också denna aktien befinna sig i stigande trend och det lutar åt att jag fortsätter avvakta. 35 aktier under 10 CAD per aktie är mitt riktmärke.

Norska Multiconsult har jag tittat närmare på igen inför att årsrapporten publiceras den 28 februari. Jag har redan gjort en första analys men som en del i Onkel Toms utmaning om att sträva efter bättre kvalitet kommer den publiceras först under vecka 7. Min slutsats var hur som helst att jag fortfarande vill behålla mina 50 aktier och sneglar på tillfällen att öka försiktigt nu när aktien fortfarande är pressad av ett svagt tredje kvartal. Norska kronan är på väg uppåt igen vilket är en faktor i vågskålen för att avvakta. Jag tror dock att det kan uppstå intressanta möjligheter att öka i intervallet 99-102 NOK under de kommande veckorna inför rapporten och överväger att försöka kursfiska lite. Framförallt är det insikten om aktiens ständigt krympande portföljandel, trots att aktierna idag är värda 17,5 procent mer än när jag köpte dem, som gör att jag långsiktigt tittar på att öka lite för att på riktigt lång sikt bibehålla en portföljandel på åtminstone 1 procent.

Fler intressanta rapporter kommande vecka

Rapportsäsongen är i full gång vilket märks genom att hela sju av mina portföljinnehav presenterar årsrapporter den kommande veckan.

Akelius publicerar sin årsrapport redan måndag den 6 februari. Nu har ex-datum för februariutdelningen redan passerat men det innebär också att aktien återigen snuddar vid 300-kronorsgränsen. Med en rapport som återbekräftar en fortsatt god utveckling under 2017 kan jag i brist på annat överväga att öka lite. Anledningen till att jag vill köpa i par om 299 kronor styck är att det utöver lägre kursrisk också sänker mitt courtage per aktie från 0,67 kronor (köp tre åt gången) till 0,50 kronor.

ICA är ett komplementinnehav i min portfölj. I rapporten den 8 februari är jag särskilt nyfiken på att läsa om hur företaget ser på sin expansion i Baltikum och på hur deras övriga verksamhet bortom livsmedel presterar. Detta är en defensiv tråkaktie som jag inte skulle tveka att sälja om jag behöver likvider men som samtidigt inte skadar som ett litet reservankare ifall Axfood något år skulle prestera svagare utdelningar och resultat.

Handelsbanken är egentligen ett kärninnehav men jag missade tåget den här gången och har inte ökat sedan i somras. Nu tycker jag att aktien är dyr och årsrapporten blir därför viktig dels för att få en bekräftelse på om det är rimligt att våga öka på dessa nivåer eller inte och dels eftersom en svag rapport skulle kunna öppna för att aktien kan komma återvända till mer rimliga nivåer igen. Den 8 februari vet vi.

ATEA publicerar sin årsrapport onsdag den 8 februari. Jag har hela tiden värderat aktien utifrån en ordinarie utdelning på 3,25 NOK, vilket också är rimligt utifrån nuvarande intäktsnivåer. Många bedömare tror dock att de kommer fortsätta med extrautdelningar. Jag är därför dels nyfiken på att få totalutdelningen bekräftad och dels på att få resultat per aktie bekräftat för att få en bättre bild av vad som kan vara en långsiktigt hållbar utdelningsnivå.

Gjensidige publicerar sin årsrapport torsdag den 9 februari. Jag ökade runt årsskiftet min portföljandel något när såväl kurs som norska kronan var nere och vände. Med tanke på företagets något svajiga utdelningshistorik är jag mycket nyfiken på att få bekräftat om den ordinarie utdelningen ökar 2017 eller inte. Jag tror på en liten ökning eftersom resultaten har varit goda under 2016 och kassan fortfarande är stark, bonusutdelningar till trots.

Duni publicerar sin årsrapport fredag den 10 februari. Den är jag faktiskt lite orolig för eftersom det under kvartalsrapporterna har funnits negativa indikationer på inbromsad tillväxt. Kommer läsa rapporten noggrannt nästa helg och därefter avgöra om jag vill behålla Duni i portföljen eller inte.

Slutord

Och till sist: skrev ett längre inlägg igår som förklarade hur jag ser på veckoplanerna. Det är en övning som jag genomför varje helg för att planera mina köp och sälj inför kommande börsvecka. Under en intensiv arbetsdag har jag kanske högst 10 minuter på kvällen att lägga order inför nästa börsdag. Då är det praktiskt att kunna gå tillbaka till veckoplanen och fokusera på de aktier jag valde ut under helgen. Jag väljer att dela med mig öppet av dessa veckoplaner eftersom jag tycker att det är roligt att läsa hur andra bloggare resonerar på samma tema. Ni får därför ha överseende med att dessa inläggen har karaktären av en slags löst strukturerad dagboksanteckning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar