onsdag 19 april 2017

Minesto beviljas tillstånd att bygga sitt första kraftverk någonsin

Minesto tillkännagav idag den positiva nyheten att de har tilldelats tillstånd för att bygga sitt första kraftverk i Holyhead Deep i Wales (länk).

Tillståndet omfattar både installation och drift. Det färdigställda kraftverket väntas leverera 0,5 MW. Det rör sig om en demonstrationsanläggning som kommer kunna användas för att visa upp tekniken för andra intressenter. Samtidigt är ambitionen att bygga ut till en fullskalig energipark i Holyhead Deep om tekniken väl visar sig fungera som planerat.

Vad många kanske inte har fångat upp är att även miljökonsekvensbeskrivningen därmed redan är genomförd. Slutsatsen är att verksamheten har en icke-betydande miljöpåverkan. Detta är inte obetydligt heller ekonomiskt eftersom tillståndsprövningar och miljökonsekvensbeskrivningar kan vara utdragna juridiska processer. Det var just en av riskerna som jag skrev om i mitt senaste inlägg om Minesto (länk). Att den risken nu kan bockas av som undanröjd är mycket positivt.

I veckosammanfattningen (länk) före påsk skrev jag om hur jag tankade Minestoaktier runt 6,45 kronor när Carnegie storsålde. Det ångrar jag inte idag. Sålde under dagen av knappt en sjundedel av de nyinköpta aktierna för att säkra affären och för att gå ur ifall jag skulle ha tokfel och aktien vänder ned igen. Med dagens nyhet i sikte ser det dock mycket ljust ut för Minesto. Under 7,10 kronor säljer jag inte och aktien bör rimligtvis testa 8 kronor på nytt om inga bakslag dyker upp. Naturligtvis kan företaget stöta på problem när man väl är igång och bygger men det kan i så fall inte röra sig om överraskningar som man inte redan bör ha tagit höjd för som aktieägare när man köpte. Är faktiskt rent av inställd på att behålla merparten av min position för jag tror inte det kommer nya tillfällen att köpa lika billigt.

Jag firade min första miljon med att köpa in Minesto som en krydda till portföljen (länk). På tisdag kommer jag även kunna kalla mig nettomiljonär. Att fira det i förskott med att öka i Minesto till ett pris som är långt lägre än vad jag betalade för mina första Minestoaktier är mycket trevligt.

På något sätt känns det som att cirkeln är sluten!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar