tisdag 15 november 2016

Minesto på rätt kurs enligt delårsredogörelse

Rapportsäsongen går mot sitt slut men en spännande rapport som jag har läst i helgen är miljöteknikföretaget Minesto, vars kraftverk urvinner energi ur tidvattenströmmar och vågor.

Företagets delårsredogörelse ger en kort uppdatering på sex sidor om företagets utveckling.

I ett företag vars produkt ännu inte har kommersialiserats går det egentligen inte att utläsa alltför mycket ur siffrorna som presenteras. Investeringskostnaden är hög och företaget kommer kunna göra reella vinster först när produkten finns på marknaden. Min bild är ändå att Minesto förefaller ha kontroll på finanserna. Detta åskådliggörs av att resultat per aktie håller jämna steg med föregående år (-0,26 tkr efter utspädning). Soliditeten är fortsatt hög (88 procent jämfört med 91 procent 2015).

Likvida medel har sjunkit från 81 657 tkr vid årsskiftet till 55 551 tkr i september 2016. I min tidigare analys av Minesto skrev jag att den största risken förstås är att kommersialiseringen inte lyckas. En annan risk är dock att kassan kan ta slut innan den slutgiltiga produkten hinner sjösättas. Den risken kvarstår med tanke på att kapitalet snart tar slut. Samtidigt är jag inte så orolig på den punkten eftersom nytt kapital lär kunna tas in antingen genom nya forskningsstöd eller en emission.

På den positiva sidan finns nämligen flera konkreta framsteg som ökar sannolikheten för en god kommersialisering om produkten rent tekniskt klarar att skalas upp. Som jag tidigare har skrivit visade testresultat på toppnoteringar av skalmodellens maxnivåer för elproduktion. I en fullskalig produkt skulle det innebära 0,5 MW vid en strömhastighet på 1,75 m/s. Som jämförelse motsvarar det en fjärdedels stort vindkraftverk eller kapaciteten på ett vindkraftverk på mitten av 90-talet.

Nu är processen också igång med att bygga kraftverk i kommersiell skala i både Wales och Taiwan, där samarbeten med lokala forskningsinstitutioner finns. Förutsättningarna för att Minesto ska lyckas med kommersialiseringen ser onekligen mycket goda ut. Samtidigt kan många oväntade hinder uppstå på vägen, både tekniska och juridiska när det gäller miljökonsekvensbeskrivning och andra tillstånd. Jag överväger faktiskt att öka och låter det vara en morot att motivera mina låga matutgifter i november.

På botten som krockkudde vid ett eventuellt misslyckande finns ett starkt patent. En positiv nyhet där är att ett europeiskt patent nu också har beviljats.

För de av er läsare som inte känner till Minesto rekommenderas ett trevligt inslag från TV4.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar