torsdag 20 april 2017

TransAlta påskyndar omställning till ren energi

TransAlta gick idag ut med nyheten att de påskyndar omställningen till ren energi i sina anläggningar i Alberta. Det innebar i sin tur att månadsutdelande dotterbolaget TransAlta Renewables kurs föll.

Begreppet ren energi och förnybar energi är inte samma sak. Det förra är bredare och inkluderar ofta mindre miljöpåverkande fossila bränslen som gas, vilket är fallet här där kol byts ut mot gas. Hur som helst tycker jag mot bakgrund av portföljens hållbarhetsprofil att det var ett positivt besked. Jag äger dotterbolaget TransAlta Renewables som inte bedriver verksamhet i kolkraft. Att moderbolaget ställer om tycker jag signalerar att man satsar på omställning till förnybar energi och det torde vara positivt ur ett långsiktigt perspektiv. Att aktien föll tror jag beror på att marknaden ser en osäkerhet på vinstsidan för moderbolaget under omställningsperioden som även kan komma påverka dotterbolaget.

Frågetecknet på kort sikt är om TransAlta Renewables kommer höja utdelningen eller inte. Moderbolaget TransAlta Corporation aviserade i veckan en kvartalsvis utdelningshöjning. Följer TransAlta RES efter? Om det kommer en utdelningshöjning bör den dyka upp inom de kommande 2-3 månaderna. Det kan som jag vara inne på i höstas vara så att förseningar i ett större projekt i Australien gör att man avvaktar utdelningshöjningar. Mitt grundtips är att vi kommer få se en blygsam höjning på 2,5 procent till 0,075 CAD per månad innan sommaren är slut men har inte sett någon information om framtida utdelningar ännu.

Jag valde att öka med 23 aktier. Det är lite mindre än de cirka 30 aktier åt gången som jag tidigare har köpt vid varje tillfälle. Det ger samtidigt utrymme att öka ytterligare om aktiekursen skulle fortsätta ned trots att den verkar ha bottnat bra i inledande handel. Jag tycker fortfarande att kursen är lite dyr med beaktande av att risken är lite högre i TransAlta RES än flera av mina andra aktier. En yield on cost är på 5,6 procent - eller 5,75 procent om de höjer - är trots allt inte dåligt. Valutakursen är samtidigt nere på om inte låga nivåer i ett långsiktigt perspektiv åtminstone låga nivåer jämfört med senaste halvåret. Helst skulle jag avvakta men nu valde jag ändå att öka. Jag tror nämligen inte att aktien faller djupare än 15 CAD den här gången och vill inte göra om mitt paradmisstag att bli girig på marginalen. De där extrakronorna är på sin höjd en månadsutdelning som går förlorad. Anledningen är att jag har bestämt mig för att försöka köpa en månadsutdelande aktie varje månad. Realty Income har jag ökat mycket i senaste tiden. Boston Pizza är dyr och möter mer utmaningar än i höstas. NorthWest Healthcare vill jag ta in i portföljen men tycker också den aktien är dyr just nu. Därför var TransAlta RES ett försvarbart val och jag har inte ökat sedan raset under valfrossan i november så det var snart ett halvår sedan senast.

Nu äger jag 150 aktier i TransAlta Renewables. Det ger mig minst 60 kronor i månaden eller 750 kronor årligen netto efter avdragen källskatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar