lördag 29 april 2017

Veckosammanfattning: nettomiljonär!

Veckans stora nyhet är att jag har passerat en magisk gräns och blivit nettomiljonär!

Det innebär att mina nettotillgångar efter avräknade lån (studieskuld) överstiger en miljon.

I övrigt har börsveckan varit ganska lugn. Dels tycker jag att många aktier har börjat bli dyra och jag har vid denna prisnivån redan stora innehav i de flesta av mina kärninnehav som fortfarande handlas till rimliga nivåer. Behöver öka i mer riskabla innehav och utländska aktier men där valde jag att avvakta helgen för att hinna göra en ordentlig analys. Dels har jag helt enkelt haft mycket att göra.

Jag ville köpa Kopparbergs eller J&J. Av det blev det intet. J&J ökade något och passerade gränsen där jag tycker att den är något dyr. Inväntar vid nuvarande kurs hellre att dollarkursen faller nästa gång. Kopparbergs rör sig horisontellt i intervallet 207-212 kronor. Jag tycker samtidigt att köpsidan de senaste veckan har varit betydligt mindre än säljsidan. Det är bara det att säljarna ännu inte vill sänka säljkursen under intervallet. Jag tycker att det talar för att nya test nedåt kan komma snarare än uppåt och givet att jag egentligen tycker att aktien är för dyr avvaktar jag ytterligare något. Möjligen kan utdelningen dra upp kursen på kort sikt men kan avvakta ex-datum då aktien handlas 6 kronor billigare allt annat lika. Det viktiga är att försöka hitta ett bra läge att ta position, inte att till varje pris få del av årets utdelning.

Istället blev det en liten post i Realty Income. När dollarkursen var runt 8,75 kronor och det bara var ett par dagar till ex-datum tyckte jag att jag gott kunde passa på. Aktien handlas till en YOC runt 4,25 procent vilket är godkänt. På kort sikt behöver man beakta en hög engångskostnad i form av courtage och växelkurs men på längre sikt behöver jag öka andelen månadsutdelare.

Norska kronan var tokbillig i veckan runt 1,02 svenska kronor. Även om norska kronan är starkt beroende av hur oljepriset utvecklas är det en historiskt låg nivå. En normal nivå är någonstans i intervaller 1,07-1,12 svenska kronor. Därmed handlades norska aktier med 5-10 procents rabatt!
Jag valde att utnyttja tillfället genom att öka långsiktigt i både Multiconsult och Gjensidige trots att mina innehav i bägge aktierna redan är ganska tillräckliga. I värsta fall kan jag alltid minska senare.

Tog också in en ny liten krydda i form av en miniposition i Tomra. Det är ett återvinningsföretag som jag tycker mycket om med en långsiktigt hållbar verksamhet. Kursen är förvisso inte billig just nu men ej heller för dyr. YOC är runt 2 procent men har aldrig varit i närheten av mina nivåer. Företaget har dock en imponerande utdelningstillväxt, gör ökande vinster och en stabil kassa vilket talar för ökande utdelningar också i framtiden. Det kommer dock ta sju år ungefär innan aktien är i fatt mina andra innehav. Men en liten symbolisk position redan nu tyckte jag inte kan skada.

Minesto fortsatte till sist ned. För mig spelade det inte så stor roll. Jag lyckades köpa i intervallet 6,30-6,45 kronor och sedan sälja runt 6,70 kronor vilket gav en i relation till portföljen ganska blygsam vinst men ändå mer än en hundralapp extra. När jag såg att mitt ursprungscase med återuppgång till 7 kronor inte föll in valde jag att stoppa ut mig på de sista innehaven vid 6,40 kronor med någon krona i vinst. Ger man sig in i den typen av swingtrading ska man också ha en exitstrategi och följa den. Kommer fortsätta köpa tillbaka om vi landar nedåt 6 kronor för jag tycker att aktien har blivit löjligt lågt värderad med tanke på att företaget precis beviljades tillstånd för att bygga sin första anläggning. På den positva sidan har all swingtrading inneburit att mitt GAV har sjunkit från 7 kronor till 6,50 kronor. Därmed är kursrisken för det tusental aktier jag har kvar lägre än tidigare.

Bildbevis på lyckad swingtrading i Minesto. De sista aktierna som jag sålde igår på 6,40 kronor har ännu inte hunnit uppdateras i diagrammet.

I brist på alternativ valde jag faktiskt att öka igen i Hemfosa. Jag anser förvisso att de 200 aktier jag redan äger är fullt tillräckligt för i år. Med tanke på att hyresintänkterna var fina i senaste rapporten och aktien handlas till ett rimligt, om än inte billigt, pris nära utdelning valde jag att öka med ytterligare 14 aktier. Har en genomsnittlig YOC på över 5,25 procent och det fina med ökningen är att de nya aktierna har en YOC på över 4 procent för årets kvarvarande tre utdelningar. Klart godkänt.

På temat brist på alternativ har jag långsiktigt ökat med ytterligare 8 aktier i Axfood. Aktien handlas fortfarande till en YOC över 4,3 procent vilket är riktigt bra för ett så defensivt företag. Där är jag inte särskilt orolig för att få en för stor position för det är en typ av aktie där jag liksom ICA kan minska innehavet något om jag plötsligt skulle ha brist på likvider och behöva köpa något annat. En bra och förhållandevis obligationsliknande parkeringsplats för kapital helt enkelt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar