lördag 22 april 2017

Aktiespararna Analysguiden inleder bevakning av Serneke

Flitiga bloggläsare vet att jag skriver ofta om Serneke. Anledningen är att jag lägger lite mer energi på att följa företag som Serneke och Minesto som få analytiker och bloggare skriver om. Gladdes därför av att läsa att Aktiespararna Analysguiden har inlett bevakning av Serneke och i samband med det gjort en första analys (länk). Analysen är i textform ganska kortfattad men prognoserna är lika intressanta att ta del av.

Den 3 maj publiceras årets första kvartalsrapport. Som jag tidigare har skrivit (länk) talar en god orderingång för ett fint första kvartal men avgörande för resultatet blir hur utgiftssidan ser ut och där är lite information känd utöver att företaget fortsätter nyanställa. Aktiespararna noterar dock att första kvartalet traditionellt är svagt i byggsektorn som helhet.

Positivt:

Affärsområde bygg visar god lönsamhet. Bygg utgör nära 80 procent av företagets verksamhet. Aktiespararna understryker även den goda kostnadskontrollen liksom företagets goda närvaro i synnerhet i Västsverige.

Anbudspriserna normaliseras. Många hävdar att Serneke konkurrerar med låga anbudspriser. I vilken utsträckning det stämmer eller inte kan jag inte bedöma. Aktiespararna noterar dock att anbudspriserna har normaliserats under 2016. Det är en mycket positiv signal som torde ge utslag i form av förbättrade marginaler och ökade vinster på längre sikt.

Utmaningar: 

Rörelsemarginalen behöver höjas från 2,7 procent. Den har under helåret dock ökat och Serneke förefaller vara på rätt väg här. Aktiespararna konstaterar nyktert också att marginalerna är låga i byggsektorn som helhet. Sernekes mål på 5 procent är lovvärt. Aktiespararna jämfört med några bedömare nyktert på det hela och noterar att det vore högt för att vara byggsektorn. Därför tror Aktiespararna att 3 procent är realistiskt att uppnå under 2017. Så länge det går åt rätt håll är det ett gott nog besked för mig. Mycket talar för att vi har ytterligare något år av byggboom framför oss eftersom räntorna är låga och efterfrågan på bostäder skyhög. Därför ser jag i det korta perspektivet inte marginalerna som ett allvarligt problem. Aktiespararna noterar att Karlatornetprojektet torde vara tillräckligt för att driva vinstutvecklingen under flera år framöver efter 2018 också i en svårare konjunktur med mer fokus på industrifastigheter där NCC är en starkare aktör.

Affärsområde anläggning behöver visa gröna siffror. Jag är en lekman när det gäller byggindustri men misstänker att anläggning i många fall hänger ihop med Sernekes totalentreprenaderbjudande. Det är antagligen viktigt för Serneke att också kunna erbjuda anläggningsbiten som en del i helhetslösningen för större projekt. Därför blinkar inga varningslampor rött bara för att affärsområdet visar röda siffror. Det viktiga är att affärsområde projektutveckling och bygg med råge väger upp som helhet. Givetvis vore det önskvärt att Serneke visar gröna siffror också här och det blir viktigt att följa upp i nästa rapport.

Aktiespararnas prognos:

Vinst per aktie bedömer Aktiespararna landar på 11,8 kronor under 2017 och 12,3 kronor under 2018 att jämföra med 23,5 kronor under 2016. Under andra kvartalet 2016 bokfördes ett större projekt som drog upp vinsten. Sannolikt kan man i detta läsa in att analysen tar höjd för ökade utgifter förknippade med Karlatornetprojektet, därav lägre projektintäkter som bokförs under dessa bägge år samtidigt som byggverksamheten har fortsatt tillväxt och i högre grad än tidigare driver resultat vilket vore sunt på sikt.

Kassaflödet bedöms röra sig i rätt riktning. Från -69 i fritt kassaflöde 2016 förväntas -61 under 2017 och -11under 2018. Att kassaflödet är negativt är inte i sig anmärkningsvärt med tanke på att Karlatornet är en stor investering. Får Aktiespararna rätt och kassaflödet rör sig i rätt riktning vore det helt klart en långsiktigt positiv signal.

EV/EBIT väntas öka från 5,7 till intervallet 6,8-7,9. Det talar för ökad lönsamhet för företaget.

Lönsamhet uttryckt i ROE tror Aktiespararna minskar till 15,3-16,7 de kommande åren. Historiskt är 2016 års notering på 31,8 en anomali som kan hänföras höga projektintäkter. Dessförinnan har Sernekes ROE pendlat mellan 10,8 och 22,7 varför 15,3-16,7 låter rimligt - vare sig högt eller lågt.

P/E var låga 4,7 under 2016 (och är enligt börsdata.se 4,8 i skrivande stund). Aktiespararna tror att vi kommer få se ett dubbelt så högt P/E-tal de kommande två åren. Aktiekursen spår de kommer bli 109 kronor i år vilket låter fullt rimligt givet att företaget är i ett starkare läge idag än när aktien tecknades för 110 kronor. Det är varken offensivt eller defensivt.

Egna reflektioner om aktien:

Precis som tidigare står mycket och faller med Karlatornetprojektet när det gäller Sernekes långsiktiga värdering. Samtidigt skvallrar siffrorna om att det finns en underliggande tillväxt i byggsektorn. Jag tror därför fortsatt på aktien och tycker det är sunt att den underliggande byggverksamheten i högre grad driver tillväxten. Det kommer på längre sikt göra Serneke mindre beroende av de större projekten vars intäkter kan förskjuta resultatet från det kvartal de bokförs till ett annat. Kommer med spänning ta del av kvartalsrapporten den 3 maj.

Aktien har under april varit i stigande trend och bröt igenom 104-106-kronorsintervallen som jag hade förutspått. Det blev än en gång motstånd vid teckningskursen 110 kronor. Antagligen är det många säljare som ångrat sig som har stående order för att omplacera i andra aktier. Därför tror jag att man ska vara inställd på att det kan ta lite tid innan aktien mer stadigt passerar teckningsnivån. Efter ett par dagars nedgång är det i det korta perspektivet utifrån teknisk analys sannolikt att aktien fortsätter nedåt. Ett viktigt test blir om vi denna gång klarar stöd vid 104-106-kronorsnivån. I så fall har vi nog en positivare resa framför oss på längre sikt. Om inte bör det finnas stöd runt 102 kronor. Under 103 kronor är jag beredd att än en gång ta korta swingtradepositioner i aktien igen. Det har hittills visat sig lyckosamt varje gång.

Jag bestämde mig redan från början att köpa 500 aktier varken mer eller mindre och äga på lång sikt. Det står jag fast vid och Aktiespararnas analys är väl i linje av min egen bedömning av senaste rapporten. Det förefaller helt enkelt gå bättre för Serneke nu i de flesta avseenden än när aktien börsnoterades. Samtidigt tror jag att det kan ta tid innan kursen sätter fart och Aktiespararnas bedömning att man ska vänta sig fortsatt nivå runt teckningskursen tror jag är rimlig. Det är hur som helst långt ifrån domedagsprofeterna vid teckningstillfället som kraxade om en aktiekurs på 80 kronor. Jag behåller mina 500 aktier. Har även 50 aktier i kapitalförsäkring som jag inte har fått tummen ur att flytta över till ISK. Behåller också dessa tills vidare men på längre sikt är tanken att sälja dem för att renodla hela mitt innehav på ISK eftersom jag bara vill äga utländska aktier i KF.

Mina tidigare inlägg om Serneke på bloggen hittar ni under etikett "Serneke" i menyn till höger.

Som vanligt ska inlägg på bloggen inte betraktas som finansiell rådgivning. Jag är en enusiast som bloggar på min fritid. Ta inte rygg på mig utan gör din egen analys. Jag gillar Serneke och äger aktier i företaget. Det innebär också att jag inte är helt objektiv. Att jag skriver mycket om Serneke beror på att få andra ännu regelbundet följer aktien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar