söndag 30 april 2017

Portföljen april 2017

Att göra en portföljanalys med regelbundenhet är ett utmärkt verktyg för att följa upp att jag har en god balans i mina aktier liksom var jag bör lägga energin på att fortsätta öka kommande månaden.

Portföljpresentationer hör till de mest uppskattade inläggen och det är också något som jag mycket uppskattar att läsa om på andra bloggar.

Mina kärninnehav börjar nu få en stabil portföljandel och där sker inga förändringar. De utgör totalt en tredjedel av portföljen.

Genomsnittlig yield on cost ökar med från 3,86% till 3,92% totalt och från 4,85% till 4,92% om man räknar bort IPO. Jag fortsätter öka min avkastning från utdelningar trots att många aktier har blivit dyrare att köpa. Det återbekräftar att min strategi så här långt är riktig. Nu har jag till och med råd att öka i aktier med lite lägre utdelning som J&J eller Kopparbergs utan att mina utdelningsmål äventyras. På sikt är jag på mycket god väg att nå mitt högt satta utdelningsmål om 5% årligen.

Utlandsutdelarens portfölj april 2017 Ökar

Minesto är egentligen den enda ökningen som verkligen sticker ut. Nu tolfte största innehavet. Jag har ökat portföljandelen från under en procent till över två procent. Detta sedan tillstånd att bygga det första kraftverket i Wales har beviljats samtidigt som aktiekursen handlas på lägre nivåer än på ett år. Jag bestämde mig för att tusen aktier är ett lagom stort långsiktigt innehav för att det ska vara meningsfullt. Trots det minskar andelen IPO marginellt vilket är bra då utdelningar är mitt fokus.

Till följd av den svaga norska kronan har jag ökat beskedligt i mina norska innehav. Multiconsult har jag fortsatt öka i när både aktiekurs och valutakurs har varit på låga nivåer inför majutdelningen. En tredjedels procent större portföljandel i april. I ATEA har jag dubblerat mitt innehav. En lärdom där är att jag har varit för snål med att öka. Nu passade jag på och hittills har jag blivit belönad för det. Också Gjensidige ökar av samma skäl men där rör det sig bara om en tiondels procent då jag köpte ganska mycket i mars.

H&M har varit en snackis länge nu. Jag har valt att fortsätta öka så länge aktien handlas till en YOC runt 4,5 procent eller mer. Om aktien inte fortsätter nedåt är min portföljandel stor nog för att jag nu ska kunna luta mig tillbaka och avvakta vad företaget faktiskt levererar de kommande månaderna. Därefter får jag analysera på nytt om jag vill öka mer eller inte. Kommer fortfarande ha en fullgod portföljandel även om jag inte ökar alls under resten av året.

Passade på att dubblera mitt högst blygsamma innehav i Avega inför majutdelningen. Hyggligt tillfälle för att bibehålla en balanserad portföljandel även om den bara är 0,75 procent just nu.

Realty Income har jag i brist på alternativ ökat i igen. En halv procent större portföljandel i april.

Minskar

Serneke hade jag en swingtradeposition i över månadsskiftet mars-april som jag nu sålt. Har fortfarande samma innehav som vid noteringen i övrigt men det minskar eftersom jag inte ökar. 1,5 procent längre portföljandel än i april.

Kuriosa

Bibehåller precis samma portföljandel i Hemfosa som under mars: 5,27 procent. Bra balans på den ökningen helt enkelt!

Inga förändringar i placering bland mina tio största innehav.

Kommentar

Kärninnehaven är alla överviktade liksom det dussin aktier jag har störst innehav i just nu. Däremot är det intressant att se att många fina företag börjar bli ordentligt underviktade. Hela 16 innehav utgör mindre än en procent av portföljen. I några fall som Alligator, Ripasso och Tomra är detta helt i sin ordning och Telia vill jag inte heller öka i utan det var en kalkylerad risk för att räkna hem runt nio procent i utdelningar över en ettårsperiod. Ripasso funderar jag på att sälja då det verkar ha varit en felbedömning men behöver inte kapital just nu så ger den lite ytterligare tid. Telia har jag sedan tidigare beslutat att jag ska bestämma mig om till hösten men utgångsläget är att sälja då. Övriga finns ändå en tanke om att jag ska ha åtminstone en procent i på sikt. Man kan helt enkelt dra slutsatsen att portföljen nu börjar bli så stor att jag måste öka med regelbundenhet i aktier som jag tycker är bra för att de ska bibehålla sin portföljandel.

De flesta aktier i portföljen har jag inga problem att ha en portföljandel på 2-3 procent i på kortare sikt om priset är det rätta. Därför blir fokus nu att titta på hur jag kan skala upp andelen i mina mer sporadiska innehav. Handelsbanken bör jag fortsätta öka i för att portföljandelen inte ska minska. Jag ökade i mars men nu minskar den faktiskt med någon enstaka promille igen. Enfastighetsaktier och preffar bör jag kunna skala upp något utan att risken går överstyr med tanke på den försumbara portföljandelen i Bonäsudden och Saltängen. De är dock prissatta något i överkant just nu. Investor, J&J och P&G finns en tydlig ambition att öka i på riktigt lång sikt.

Trevlig valborg alla läsare!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar