lördag 14 januari 2017

Uppföljning av risk i kvartalsutdelande enfastighetsaktier

Jag har tidigare skrivit om riskhantering i kvartalsutdelare. Enfastighetsaktier kan verka som trygga och solida innehav men risken är högre än vad de kan ge sken av. Därför ser jag kontinuerligt över innehaven i linje med min riskhanteringsstrategi. Tänkte nu följa upp hur jag har agerat efter att ha sålt av delar av innehaven för att ta hem vinster och minska risken.

Varför minskade jag? 

Ränterisken har ökat sedan köp, inte minst efter räntebeskeden i december. Eftersom många av företagen har en beskedlig belåning utgör det en risk för lägre vinster och därmed lägre utdelningar. Det innebär i sin tur en ökad kursrisk vilket innebär att jag med större sannolikhet kan behöva sälja av innehavet med en kursförlust.

Eftersom jag kunde räkna hem en vinst, utöver januariutdelningen, som motsvarade minst ytterligare en utdelning behöver jag egentligen inte köpa tillbaka aktierna igen före sommaren. Till dess bedömer jag det sannolikt att vid något tillfälle kunna köpa tillbaka på samma nivå eller lägre jämfört med senast.

Det sista skälet är att jag såg en möjlighet att istället öka långsiktigt i bättre och tryggare fastighetsaktier inför deras kommande utdelningar. Hemfosa ökade jag i rejält. Castellum har jag också passat på att öka i inför marsutdelningen. Ett företag som Castellum är mindre känsligt för höjda räntor eftersom de har en starkare kassa, större position och lägre skuldsättning relativt andra fastighetsinvesterare. Även om höjda räntor givetvis slår mot Castellum och dess vinst innebär de samtidigt nya lägen att köpa fastigheter till bra pris när konkurrenter med (alltför) höga skulder tvingas sälja.

Just under våren vill jag positionera mig i de traditionella utdelningsaktierna som jag planerar att äga på riktigt lång sikt (köp och behåll). Enfastighetsaktier är mer en utfyllnad för att portföljen ska växa snabbare men jag planerar egentligen inte att behålla dem i mer än högst fem år. Köpa enfastighetsaktier kan jag dessutom göra igen under lågsäsongen när det är nästan ett år till utdelning i vanliga aktier.

Bonäsudden

Sålt en tredjedel av innehavet. Har på de sålda aktierna hämtat hem en vinst som överstiger aprilutdelningen. Min målsättning är att följa nästa rapport och beslut om utdelning för kommande året. När den väl är bekräftad känns det säkrare att köpa tillbaka och det behöver jag egentligen inte göra före midsommar. Mitt GAV är under 105 kronor och kursen är fortfarande högre. Här handlade det dock främst om riskhantering eftersom jag är osäker på hur de kommer prestera i årsrapporten och vad det kommer innebära för framtiden. Bonäsudden är förvisso inget renodlat enfastighetsföretag men risken är ändå ganska hög.

Delarka

Sålde tre fjärdedelar av innehavet för 119,5 i genomsnitt och mitt GAV är 116 kronor. Det innebär att jag nästan fick två utdelningar extra, utöver att jag lyckades ta del av januariutdelningen för hela innehavet. Delarka är ett bra innehav men att få extrautdelningar gratis var för bra för att tacka nej till. Dessutom har de stärkt sin balansräkning den senaste tiden. Aktien handlas nu till 117 kronor om jag skulle vilja köpa tillbaka igen så det har helt klart varit ett riktigt beslut. Kan även här vänta till midsommar med att öka.

Saltängen 

Undantaget som bekräftar regeln. Mitt lilla innehav har ett lågt GAV på 107,7 kronor. Så lågt har aktien inte handlats sedan Trump vann valet den 9 november. Därför behöll jag hela innehavet.

Kallebäck

Detta är en aktie som jag länge varit lite skeptisk till. Ville dock ta in ett litet innehav inför januariutdelningen. Det visade sig att aktien steg dagen före ex-dag och jag lyckades sälja med en vinst som översteg hela januariutdelningen efter courtage. Blev ingen utdelning men att bara behöva äga aktien i en dag minskar onekligen risken.

Det viktiga är vinsten jag får. Om det är genom utdelning eller försäljning är sekundärt. Tycker förvisso att det är lite tråkigt att sälja då vinsten inte syns i mina utdelningsdiagram. Den bästa av världar är förstås att sälja efter ex-datum och få både och men det hör förstås inte till vanligheterna att aktier stiger efter ex-datum.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar