torsdag 19 januari 2017

Castellum höjer utdelningen - två perspektiv

Castellum höjer utdelningen för 19:e året i rad! Och det blev en höjning till 5 kronor per aktie, mer än de 4,67 kronor per aktie som analytikerna hade räknat med. Smolket i bägaren är dock att utdelningen kommer delas upp på två tillfällen. Det är en riktigt smart lösning från ledningens sida. Å ena sidan bibehåller man sitt fina rykte som utdelningsaristokrat och levererar ännu en höjning. Å andra sidan blir höjningen billigare eftersom halva utdelningskostnaden skjuts upp ett halvår varför företaget hinner få in mer pengar till dess. Man skulle rent av kunna säga att utdelningen höjs för aktieägarna men kostnaden för utdelningen är nästan oförändrad jämfört med föregående år för Castellum. Smart.

Jag utgår från att företaget delar ut halva kapitalet i slutet av mars och den andra halvan någon gång under hösten. Avstämningsdag är 27 mars och 25 september. Det borde innebära att utdelningen äger rum i slutet av samma månad. September passerar plötsligt april som min tredje bästa utdelningsmånad.

Bra eller dålig höjning - en fråga om perspektiv

För de aktieägare som ägt Castellum under många år men inte tecknade nya aktier i emissionen innebar ökningen från 4,90 kronor till 5 kronor blygsamma 2 procent i utdelningstillväxt.

För nya aktieägare som ägt Castellum först efter emissionen (mig inkluderad) är det dock en helt fantastisk affär. Från 4,25 kronor till 5 kronor är en ökning på hela 17,6 procent. Och detta under ett resultatmässigt svagt år. Wow!

Att utdelningen i mars bara blir 2,50 kronor är lite surt eftersom det minskar ränta-på-ränta-effekten av återinvesterade utdelningar något. I ett längre perspektiv föredrar jag ändå en stor höjning.

Faktum är att aktien utifrån det perspektivet just nu handlas billigare än på länge. Jag ökade redan före utdelningen men allt under 125 kronor ger en yield on cost på över 4 procent per aktie. Det är riktigt bra för en av Sveriges mycket få utdelningsaristokrater.

Men utdelningen döljer ett resultat som var svagare än förväntat

Det andra smolket i bägaren är att resultatet var något sämre än förväntat.

Sammanfattar valda delar av resultatet i punktform:
 • Castellums mål är att öka förvaltningsresultatet med 10 procent per år. Resultat: 9 procent.
 • För Q4 var förvaltningsresultatet på 560 mSEK 12 mSEK lägre än väntat.
 • Belåningsgraden är i fastighetssektorn relativt låga 50 procent.
 • Å ena sidan har förvärvet av Norrporten medfört ökade utgifter trots emissionen.
 • Å andra sidan har Castellum genomfört försäljningar för att ta hem kapitalvinster.
 • Försäljningarna har dock inneburit att hyresintäkterna har minskat på kort sikt.
 • 1367 mSEK i hyresintäkter 2016 jämfört med 1362 mSEK 2015 är en ökning på 3 promille.
 • På lång sikt bör förvärvet av Norrporten dock kunna generera nya intäkter.
 • Castellum bedömer själva att det kan ta upp till 18 månader innan nettouthyrningen ger effekt igen. 
 • VD Saxborn tonar ned förväntningarna inför 2017 med lägre tillväxt än 10 procent.
 • VD Saxborn hävdar att försäljningarna ger kapital som används för investeringar i befintliga innehav vilka kommer öka avkastningen på sikt.
 • Aviserade sparprogram väntas också bidra till starkare resultat framåt 2018.
 • Castellum har valts in i Dow Jones sustainability index. Detta är ingen nyhet men glädjer mig som vill ha hållbara innehav både ekonomiskt och miljömässigt.
Med en vinst på 8,8 kronor per aktie är utdelningsandelen 57 procent, något över de 50 procent av förvaltningsresultatet som är företagets utdelningsmål.

Aktiens långsiktiga substansvärde bedöms vara 133 kronor, vilket innebär att aktien handlas med en rabatt på nästan 10 procent jämfört med långsiktigt substansvärde.

Så resonerade Utlandsutdelaren

Egentligen hade jag inte mycket kapital kvar att öka för men med tanke på att lönen kommer på onsdag valde jag att passa på att öka nu idag. Faktum är att ett köp på 121 kronor inklusive courtage ger 3,5 procent YOC vid 2016 års utdelningsnivå. Att kunna köpa till YOC över 4 procent när företaget är i en svagare period men har goda utsikter för än bättre resultat 2018 är riktigt bra.
 • Jag ökade idag med 42 aktier.
 • Mitt mål är 150 aktier under året totalt. Idag har jag 110 aktier.
 • Det innebär 550 kronor i utdelning uppdelat på två tillfällen.
 • Har ökat min portföljandel i Castellum från 3,05 procent vid årsskiftet till 5,5 procent idag.
 • Castellum är nu för första gången ett kärninnehav på riktigt!
Sedan ska man förstås komma ihåg att ränterisken finns där för fastighetssektorn men är det något företag som är rustat för högre räntor är det Castellum med sin starka marknadsposition och låga belåningsgrad. De skulle sannolikt snarast gynnas av möjligheter att köpa fastigheter billigt från mindre nogräknade konkurrenter.

Min YOC vid dagens köp, inklusive courtage, är 4,14 procent. YOC på tidigare innehav överstiger också 4,1 procent att jämföra med tidigare 3,5 procent. Ett fint exempel på vad utdelningstillväxt kan göra.

Understryker som vanligt att detta inlägg inte ska ses som rådgivning. Jag återger endast hur jag har resonerat utifrån den nya informationen i Castellumrapporten. Läs rapporten och bilda dig din egen uppfattning om aktien.

1 kommentar:

 1. Bra summering av dagen för en annan som är fast på kontoret.

  Tack igen för en trevlig blogg!

  SvaraRadera