tisdag 10 januari 2017

Utdelningar 2016

Så kommer till sist ett inlägg om mina utdelningar under 2016. Portföljen startades under sommaren och merparten av aktierna jag inledningsvis köpte delar ut under våren varför utdelningarna stannade på blygsamma 700 kronor, eller 699,96 kronor för att vara exakt.
Utdelning 2016: 700 kronor (efter källskatt, jag kommer sannolikt få tillbaka 30 kronor retroaktivt).

Första utdelning: Autoliv som inbringade 4 kronor netto.

Största utdelning: Bosjö fastigheter som inbringade 240 kronor.

Antal aktier med utdelning: tolv aktier.

Övrig avkastning: 1172 kronor. Detta innefattar nettoresultat vid försäljning av aktier, alltså även aktier som jag har valt att sälja före utdelning för att istället ta hem en kursvinst. Även om mitt uttalade fokus är utdelningsinvesterande med köp och behåll tar jag ibland hem vinster också.

Hur långt räcker 2016 års utdelning? Ränta på ränta-effekten för årets utdelning räcker ganska precis till att köpa en extra aktie i MQ, vilken i sin tur skulle ge mig ytterligare 1,75 kronor i utdelning året därpå. Snöbollen börjar röra sig men har inte fått styrfart ännu.

OK, det var nästan att fuska att öka stort i Bosjö inför ex-dag för att snygga till siffrorna men jag tyckte det var ett bra tillfälle att gå in långsiktigt i aktien när jag kunde räkna hem 7 procent i fastslagna utdelningar. Kommer inte öka före sommaren.

Mina höstutdelningar motsvarade bara 0,3 procent av insättningarna. Det är egentligen inte så konstigt eftersom mina kärnaktier alla delar ut under våren. Clas Ohlson är enda undantaget men där sålde jag av större delen av innehavet före utdelning och köpte tillbaka igen billigare efter utdelning. De vinsthemtagningarna räknas under "annan avkastning", som totalt motsvarade 0,5 procent av insättningarna under 2016. För att rättvisande bedöma hur väl jag klarar mina sparmål behöver jag också titta på de aktier som delar ut nu i vår.

En prognos på kommande utdelningar för mina nuvarande innehav som köptes under 2016 visar att mina utdelningar under 2017 kommer tiodubblas! I skrivande stund är mina utdelningar värda cirka 8 000 kronor och då har jag ännu inte hunnit investera hela decemberlönen. Det innebär att jag i praktiken kommer uppnå en avkastning på minst 3,8 procent exklusive eventuell utdelningstillväxt eller extrautdelningar. Då räknar jag dock med mitt stora innehav i Serneke, som jag har finansierat med extrainsättningar utanför min utdelningsstrategi. Räknar man bort Serneke är min genomsnittliga utdelning strax över 5 procent vilket är klart godkänt och ganska exakt så som jag vill balansera risken mellan stabila innehav och högutdelare. Den diversifiering jag behöver fokusera på under 2017 är snarare sektorrisken där jag kommer behöva öka i andra sektorer än fastighet.

Detta låter kanske för bra för att vara sant men anledningen är att jag under 2016 har investerat stort i aktier som Axfood, Castellum, Clas Ohlson och H&M som delar ut först 2017. Dessa fyra aktier står ensamma för cirka 35 procent av min utdelningsprognos för 2017. Dessutom startade jag portföljen vid midsommar.

Min utdelningsprognos för 2017 visar att jag redan räknar hem mer än 1000 kronor i utdelning under tre månader (mars, maj, september). April kommer också passera tusenkronorsgränsen innan det är dags för utdelning. Tre månader sticker samtidigt ut negativt genom att ge mindre än 500 kronor i utdelning (februari, augusti, november). Även om det inte är ett självändamål att sprida utdelningarna jämt över årets månader kan det finnas skäl att öka något i Akelius pref och P&G som är fina innehav med utdelning under just dessa månader.

Kommer följa upp med inlägg om utdelningsprognosen längre fram. Den tog lite tid att göra men när den väl är färdig är det ett riktigt användbart verktyg för att planera vilka inköp som är mest angelägna för att få så stor effekt som möjligt av ränta på ränta-effekten. Att köpa Clas Ohlson nu vore t.ex. onödigt om jag inte får en premie som gör det värt att vänta ett halvår på utdelningen. Att köpa Akelius eller Castellum är däremot värt besväret även till normala, men ej höga, värderingar eftersom utdelningen inte är långt bort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar