måndag 23 januari 2017

H&M fortsätter nedåt intressanta nivåer.

Min hållning till H&M har länge varit ljummen. Ser det som ett bra defensivt innehav i portföljen där jag inte väntar mig nämnvärd kurs- eller utdelningstillväxt och är väl medveten om att de lär utvecklas sämre än index.

Vad föranledde egentligen att aktien föll? SME-statistik presenterades idag över analytikernas prognos inför rapporten för det fjärde kvartalet som presenteras den 31 januari.

De 26 analytikerna bedömer att H&M i genomsnitt presenterar ett rörelseresultat på 6,896 miljoner kronor jämfört med 7,084 miljoner kronor samma period föregående år. Det är knappt 2,7 procent ned och ingen dramatisk minskning. Att det blir ett sämre resultat fjärde kvartalet är dessutom redan känt från den månadsstatistik H&M tidigare har publicerat. En nedgång där ingen väsentlig ny kursdrivande information presenteras som inte redan var känd ser jag alltid som ett bra läge att öka.

Analytikerna bedömer också att utdelningen blir 9,71 kronor per aktie. Hur de har kommit fram till den siffran vet jag tyvärr inte och det gör mig väldigt nyfiken med tanke på att H&M redan förra året delade ut 88 procent av sin vinst. Det låter faktiskt högre än vad jag hade väntat mig efter ett svagt år. Det sannolika är att H&M även i år bibehåller utdelningen, spär ut något med eget kapital och delar ut 9,75 kronor.

Det som är intressant här är att aktien nu handlas något under en yield on cost på 4 procent. Det är en ganska hygglig riskpremie för ett i övrigt stabilt företag. Om företaget inte dras med fundamentala problem ska de åtminstone till 2018 kunna vända trenden när investeringar i e-handel och effektiviseringar bär viss frukt. Understryker att jag fortfarande inte tror att H&M återvänder till de höga förhoppningar om historiska tillväxtnivåer. Däremot tror jag att företaget kommer rida ut stormen och börja prestera hyggliga vinster och ökande utdelningar igen. Riktigt billigt tycker jag förvisso att det blir först när kursen når 216 kronor (YOC 4,5 procent).

Min största oro är att det givet senaste tidens siffror faktiskt inte är osannolikt att det faktiska rörelseresultatet landar något under analytikernas prognos vilket skulle ge ytterligare nedgång.

Jag har inga illusioner om att H&M ska över 300 kronor per aktie igen men tror samtidigt att den på längre sikt kommer krypa upp till åtminstone 250-270 kronor per aktie. För mig som har en GAV nära 244 kronor är det gott nog.

Enligt min målbild behöver jag köpa ungefär 8 aktier i H&M för att bibehålla min portföljandel och uppnå 200 aktier vid årets slut. Under januari har jag köpt 18 aktier. Ser det inte som en stor ökning, utan snarare som att jag ökar i linje med målbild nu när aktiekursen är pressad inför rapporten. Min portföljandel är 10 procent och jag skulle väl egentligen kunna tänka mig att minska den till 5 procent på längre sikt men när aktien handlas något i underkant är det inte fel att öka. Så länge jag vill ha aktien i portföljen behöver jag fortsätta köpa då och då.

Återstår att se om detta var proppen ur eller om aktien än en gång har bottnat ovanför 234 kronor.

Som kuriosa kan nämnas att H&M nu blir mitt första enskilda innehav att utdela mer än en tusenlapp per år!

Obs: som vanligt är detta inlägg inte ekonomisk rådgivning. Läs information och gör din egen analys. Jag beskriver bara hur jag resonerar kring en aktuell händelse.

1 kommentar:

  1. Är inte analytikernas utdelningsgissning 9,71 kr ett snitt av ett gäng som tror på 9,75 kr och någon som vill sticka ut och därför huggit i med 9 blankt? Jag har också väldigt svårt att se varför de skulle sänka utdelningen om de inte verkligen vore tvingade till det.

    SvaraRadera